Před půl rokem jsme psali o příbuznosti SARS-Cov-2 s virem HIV a...

Před půl rokem jsme psali o příbuznosti SARS-Cov-2 s virem HIV a spustil se řev na mainstreamu, že je to dezinformace! Teď to oficiálně potvrdila Austrálie, že zastavuje vývoj vlastní vakcíny, protože obsahuje sekvence mRNA charakteristické pro virus HIV a pacienti jsou potom vyděšeni, že dostali AIDS! Jaký je rozdíl mezi dezinformací a realitou? Asi tak půl roku! Držitel Nobelovy ceny za medicínu na tuto podivnost přitom upozorňoval již v dubnu tohoto roku a nikdo ho na mainstreamu nebral vážně!

Před půl rokem jsme psali o příbuznosti SARS-Cov-2 s virem HIV a spustil se řev na mainstreamu, že je to dezinformace! Teď to oficiálně potvrdila Austrálie, že zastavuje vývoj vlastní vakcíny, protože obsahuje sekvence mRNA charakteristické pro virus HIV a pacienti jsou potom vyděšeni, že dostali AIDS! Jaký je rozdíl mezi dezinformací a realitou? Asi tak půl roku! Držitel Nobelovy ceny za medicínu na tuto podivnost přitom upozorňoval již v dubnu tohoto roku a nikdo ho na mainstreamu nebral vážně!

Když jsme tento rok 17. dubna publikovali na Aeronetu článek [1] o šokujícím tvrzení francouzského virologa Dr. Luca Montagniera, že virus SARS-Cov-2 obsahuje ve svém genetickém kódu sekvence viru HIV, které někdo musel laboratorně do koronaviru vpravit, byl z toho obrovský poprask a česká média do nás střílela, že prý šíříme dezinformace. A to přesto, že toto tvrzení pochází od držitele Nobelovy ceny za medicínu a odborné kapacity, který musí vědět, o čem mluví. Uběhlo více jak půl roku a dnes došlo k neuvěřitelné věci. Univerzita státu Queensland v Austrálii ve spolupráci s firmou CSL totiž vyvinuly vakcínu proti koronaviru.

Jenže ta při klinických zkouškách v tělech dobrovolníků sice fungovala a vytvářela protilátky proti viru, ale současně si lidské tělo po podání této vakcíny začalo vyrábět protilátky proti viru HIV [2]. Světová média okamžitě zahájila proces zlehčování a umlčování dopadů a důsledků tohoto jevu,  samozřejmě s jediným cílem, aby se zabránilo propuknutí paniky mezi veřejností ve světě, která by začala mít obavy se nechat očkovat. A přitom obavy po tomto oznámení z Austrálie jsou opravdu na místě.

Australská vakcína vyrábí protilátky proti HIV

Pokud si přečtete náš článek z dubna, tak se dočtete, že Dr. Montagnier je přesvědčen, že SARS-Cov-2 musel vzniknout v laboratoři, protože virus z naprosto nepochopitelných důvodů obsahuje naprosto totožné a identické sekvence viru HIV, což je virus z rodiny lentavirů, a to je příbuzná rodina s koronaviry. Někdo musel laboratorně s velmi pokročilým vybavením vložit do těla SARS-Cov-2 sekvence HIV RNA, čímž vznikla modifikovaná varianta HIV mRNA s parametry, jaké na jaře definovaly činnost viru, zejména na území Číny. A tady to začíná být naprosto brutální, k čemu podle všeho došlo a dochází při vývoji vakcín. Určitě jste zaregistrovali informaci, že americká CDC dosud neizolovala virus SARS-Cov-2 z přírody, tedy z přirozeného prostředí. Psali jsme o tom v rámci článku zde.

Dodnes nemá CDC izolát SARS-Cov-2 z přírody a z původního zdroje, přestože tvrdí, že virus má přírodní původ

Jakmile se virus dostane do lidského těla, začne se množit, ovšem s reprodukčními chybami, protože primitivní RNA nemá korekční mechanismy při kopírování, na rozdíl od DNA. Dochází tak k pozměňování viru a lékaři i biologové tak po odebrání krve nebo slin získají pouze namnožené vzorky viru, které nejsou původní, jsou to X-té kopie s tisíci chyb. Proces izolace znamená, že virologové se snaží najít v přírodě původní kmen viru, který není namnožený s chybami, ale jde o původní originál, o původní předlohu viru. A americké CDC se dosud nepodařilo tento izolát viru SARS-Cov-2 v přírodě získat a izolovat jej z původního zdroje.  A teď přijde chuťovka.

Dr. Luc Montagnier

Všechny vakcíny, které se dnes na světě připravují a testují, nepochází z izolátu, ale z referenčních vzorků laboratoří, což jsou nasbírané viry z krevních odběrů pacientů v dané zemi. Virologové vzorky porovnají a vyberou ten, které je v populaci namnožen nejvíce, a ten se stává referenčním vzorkem a proti jeho RNA se následně vyvíjí vakcíny v dané zemi. A tady je ten zásadní problém.

V Austrálii podle všeho vyvíjeli vakcínu naproti referenčnímu vzorku, který měl jen minimální mutace RNA, anebo šlo dokonce o vzorky původního kmenu z Číny. A protože tento referenční vzorek nemá podle všeho těžce zmutovanou RNA, tak se v něm nachází velice dobře čitelné sekvence HIV, které do těla viru byly laboratorně vpraveny, jak o tom v dubnu hovořil Dr. Montagnier.

Australané vyvíjeli vakcínu naproti referenčním vzorkům jen málo zmutovaných kmenů SARS-Cov-2, které se od originálního kmenu viru z Wuhanu příliš neliší. Uvnitř viru jsou sekvence HIV

Tím pádem Univerzita státu Queensland a firma CSL vyvíjely mRNA, tedy modifikovanou a oslabenou verzi RNA viru určenou do vakcíny, která obsahuje právě ty popisované sekvence HIV. A co se stane po podání vakcíny? Imunitní systém člověka na vpravenou vakcinační mRNA okamžitě skočí a začne ji očuchávat a ohmatávat. Okamžitě zaregistruje odpovídající sekvence HIV a začne proti nim vytvářet protilátky. Když potom lidé jdou na testy, tak ten začne řvát, že lidé jsou napadeni virem HIV. Testy ale zároveň zjistí, že mají i protilátky proti SARS-Cov-2. Jediné vysvětlení je to, které je nejvíce hrozivé a mainstream to bude zase a znovu bagatelizovat.

Australané vyvinuli vakcínu naproti původním kmenu viru z Číny s minimálními mutacemi

Lidské tělo si po podání této vakcíny z Austrálie začne vyrábět protilátky proti HIV, protože zkrátka imunitní systém člověka ve vakcíně narazil na typické a charakterové sekvence viru HIV. Lidský imunitní systém není porouchaný počítač, který generuje chyby, imunitní systém funguje naprosto přesně jako hodinový stroj. Jakmile v těle objeví určité cizí virové sekvence, začne proti nim vytvářet protilátky, které se mají na tyto virové sekvence navázat a virus zlikvidovat.

Tvorba protilátek proti HIV tak není omylem nebo nedorozuměním lidského těla a imunitního systému, ale je to přesně to, co to je, že do těla se spolu s vakcínou proti koroně dostal i virus se sekvencemi HIV, protože Australany vyvinutá vakcína byla vyrobena naproti vzorkům čistého čínského koronaviru, bez mutací, takže v RNA sekvencích referenčních vzorků se nachází sekvence HIV, o kterých mluvil na jaře Dr. Montagnier.

Imunitní systém dobrovolníků v Austrálii začal produkovat protilátky proti HIV v těle, lidé byli v panice, co to proboha má znamenat

Pokud jde o kmeny viru v Evropě, ty jsou mnohem pozdějšího data, jedná se o kmeny až 22. zmutované generace, kde už sekvence HIV jsou podle všeho těžce poškozené mutací během kopírování virů, ovšem Australané podle všeho měli a mají vzorky z první, nejhůře druhé ruky,  takže logicky jejich vakcína funguje tak, jak by měla fungovat. Po oslabení viru, aby se nemohl množit, je referenční vir přetvořen na mRNA a vložen do vakcíny.  Po aplikovaná do lidského těla na mRNA skočí imunitní systém a začne prudce a okamžitě produkovat protilátky na podpisový vzorec proteinů na povrchu mRNA.

Vytvoří se jen takové protilátky, jejichž genové protivzory v mRNA jsou přítomné. A pokud je v mRNA vedle koronavirové sekvence ještě navíc i sekvence pro lentavirus, tedy HIV, tak je vymalováno, tělo si vytvoří protilátky proti oběma virovým sekvencím mRNA. Toto je další důkaz, že virus SARS-Cov-2 prokazatelně pochází z vojenského výzkumu biologických zbraní, protože experimentování s koronaviry a lentaviry, jejich hybridizace a spojování sekvencí, je činnost natolik specifická a nebezpečná, že k ní může dojít jen ve vyspělých laboratořích, ale nikdy ne v přírodě a samovolně v nějaké opici nebo v netopýrovi.

Virus HIV

Toto oznámení z Austrálie vyvolává ale další otázky, protože pokud si uvědomíme, že v těle původního viru byly sekvence HIV, potom je zde hrozba, že se jedná o bojový virus, jehož úkolem bylo vyvolat prudkou reakci imunitního systému, a tím člověka zabít. Mechanika izolovaného viru, který zatím není nikde k dispozici pro vědeckou obec, zřejmě způsobovala spuštění prudké imunitní reakce, což vedlo k zastavení srdečního svalu a ke zhroucení osob přímo na ulicích ve Wuhanu.

Lékař, se kterým naše redakce konzultuje tuto problematiku, takovou mechaniku činnosti viru připouští, nevylučuje ji. Pokud původní čínský kmen SARS-Cov-2, tedy izolát, vyvolával v lidském těle odezvu na koronavirus a lentavirus, potom mohlo dojít k situaci, že virus HIV nejprve měl za úkol provést snížení imunitní odezvy, aby se koronavirus mohl prudce rozmnožit, a poté došlo k opačné reakci, k propuknutí prudké autoimunitní reakce v organismu v důsledku extrémní produkce protilátek proti všem orgánům v těle zaplaveným koronavirem poté, co účinek HIV přestal účinkovat a tělo získalo zpátky schopnost imunitní odezvy.

Původní izolovaný kmen ve Wuhanu byl zřejmě biologickou zbraní s děsivým charakterem dvousložkové virové hybridní zbraně

Jak lékař upozorňuje, je to pouze spekulace, ale pro potvrzení, že původní čínský virus v izolované a první iteraci opravdu fungoval, k tomu by bylo potřeba získat virový izolát z ledna tohoto roku přímo z Wuhanu. Podle našich informací, tímto izolátem disponuje pouze Čína a Rusko. Každopádně se však potvrzuje, že rozdíl mezi konspirací a realitou je prostě půl roku. Zoufalství mainstreamu spočívá v tom, že nesmí psát o faktech a o tom, co kdo říká a tvrdí, jaké jsou informace, ale pouze o tom, o čem dovolí psát banka v roli majitele média, konsorcium, nadace nebo oligarcha. Lidé se v naivní představě nechají přesvědčit o tom, že očkování je dobré, a potom zjistí, že mají pozitivní test na HIV. Panečku, to je pecka do hlavy.

Necháte se očkovat a potom vám test řekne, že jste pozitivní na HIV…

Tady přitom nejde o to, že by se očkováním touto vakcínou lidé nakazili HIV, protože mRNA ve vakcíně se nemůže množit, ale jde o tu představu, že ten virus v populaci má, nebo spíše měl v sobě sekvence HIV, a kdo ji tam importoval, a v jaké laboratoři? Jako myšlenka pro bojový virus je to geniální. Dostat do těla hybridní virus vytvořený z chřipky a viru HIV, spojit je dohromady a odpálit v nějakém čínském městě. Sekvence viru HIV nejprve v těle člověka vyvolá akutní selhání imunity, takže druhý virus SARS-Cov-2 se může prudce a bez kontroly v těle množit.

A když uběhne určitý čas, složka HIV se deaktivuje, tělu se jako zmáčknutím knoflíku okamžitě vrátí imunita, tělo zaregistruje, že je totálně a masivně zaplaveno cizím virem SARS a spustí obrovskou autoimunitní reakci, která člověka na místě zabije a způsobí srdeční selhání. Člověk padne na ulici jako moucha, z ničeho nic. Dokonalý bojový virus, a hlavně, skoro nevystopovatelný. Tedy, s malou chybičkou. A to je právě ta přítomnost sekvence HIV odhalená Dr. Montagnierem.

Nejen o této novince z Austrálie budeme hovořit dnes po 19. hodině na Svobodném vysílači CS. Probereme aktuální události z domova i ze světa. Všichni jste srdečně zváni k poslechu.

Záznam pořadu

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
defector
Návštěvník
defector

že si to s Čínou ještě nikdo nevyřídil,že na ty šikmooký zmetky nikdo nepřitlačil….za to já nemůžu,že světové společenství a emerické instituce jsou k hov…včetně WHO-nespojovat s mou oblíbenou kapelou a Johnem Entwistlem.Ten už dávno pochopil a po roce 2004 realizoval,že nejlepší je ušukat se k smrti v Las Vegas.

Mici
Návštěvník
Carlos IV
Návštěvník
Carlos IV

Dalsi profesor doktor pracujici pro Satana by rad vnutil vericim k desateru jeste dalsi prikazani “Das se ockovat”
https://ac24.cz/-/prichod-novych-vakcin-je-jako-prichod-krista-je-to-uzasny-darek-pod-vanocni-stromecek-kdo-se-neda-ockovat-pacha-tezky-hrich?
Inu, karma je zdarma !

defector
Návštěvník
defector

Mojžíš nebyl Žid tak sem netahejte jeho desatero….múžete to brát jako první spiknutí tenkrát.

hledac pravdy
Návštěvník
hledac pravdy

zeby nahoda?
AIDS je z vopicaka a genocidni vakcina krome jedu ma v sobe tez vopicinu.

hes
Návštěvník
hes

Pokud by někoho zajímala fakta a ne dezinformační bulvár, může si o viru přečíst zde: https://www.zvedavec.org/komentare/2020/03/8230-kde-vznikl-covid-19

AlexZZ
Návštěvník
AlexZZ

Vite proc se vlada snazi zdevastovat restaurace a spol? Aby byli lidi z techto oboru bez prace a sli do montoven korporatek. Nic neni jak vypada, nic se nedeje jen tak. Neni to banda hlupaku, ale hajzlu.

joker
Návštěvník
joker

Skor do armady. Zdravotna starostlivost teda ockovanie zadarmo, praca do smrti ista a po smrti daka kompenzacia rodine.
Montazne prace jedine v zbrojovke. Automobilky nemaju buducnost ale vzdy sa daju lahko prerobit na zbrojovku.

André Linoge
Návštěvník
André Linoge

Taky dobrýýý..!

comment image

comment image

anan
Návštěvník
anan

Na Sars Cov2 je v USA patent už pár let. HIV, ebolu a další nemoci vymalezli zaplaceni vedci.

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Pane Vedoucí Kolotoče, se vším respektem k Vám i Vaší nezměrné a velmi záslužné práci, které si nesmírně vážím, ale přesto si dovolím polemizovat o viru, protože z mně dostupných materiálů vidím situaci jinak:
žádný “infekční/nakažlivý virus SARS-CoV2” NEEXISTUJE. Proto také nemohl být ani nikde “izolován”.
(Z toho také logicky plyne, že celá ta habaďůra/podvod s “testováním” a “vakcínou/očkováním” NEMÁ ŽÁDNÝ PODKLAD, opodstatnění… je to jenom ÚČELOVÝ PODVOD GLOBÁLNÍHO ROZMĚRU!)

Virus (i podle té JEJICH Wikipedie ) je JED/TOXIN (tedy něco, co je tělu nepřirozené a škodlivé), který je
NEŽIVÝ, NEMNOŽÍ SE, NEREPLIKUJE SE, A NEROZMNOŽUJE žádným způsobem.
Z toho plyne, že do těla se může dostat POUZE účelovým zanesením cizím vstupem – nánosem (sliznice), nebo injekčně (pod kůži, do krve). Nebo také působením EMP na živou tkáň (3G ++), kdy působením mm vln v pulzovaném režimu dochází k poškození buněk).
Nebo také působením obojího současně (elektroporace…).

Jen na nemytých rukou může být běžně až 4000+ mikrobů, které ale člověka nezabijí, protože lidské tělo má neuvěřitelné mechanismy obrany, které fungují jako součást zdravého a funkčního imunitního systému těla. Některé z nich (mikrobů) jsou dokonce pro naše tělo potřebné a nezbytné … 😉
Třeba taková “chřipka”/vir-oza … víme, že za 7 dní klidu s dostatkem tekutin tělo vyplaví toxiny (nepřítele) sliznicemi a močí, případně zbytky “spálí” horečkou, a je pokoj (pokud se nepřidají bakteriální (živé) komplikace.

EMP/5G – je ovšem jiná válka, a o to nebezpečnější, že stejně, jako medializovaný “CoronaVirus”, je též neviditelné, ale jeho Corona Ionty (výboje … +elektroporace) působí biocidně/genocidně na živý organismus – bez povšimnutí …
Já vidím tu souvislost a implikaci vzniku a šíření “CoronaViru”/Iontů zcela zřetelně, a uvádění a zdůrazňování této souvislosti zde na AEN často postrádám, zatímco Soudruzi nespí, a, v lock-downu Lidí doma, replikátory – Antény 5G rostou, jako houby po dešti všude kolem NÁS… DENNĚ NOVÉ!
U nás už jsou si navíc tak jistí absencí odporu, že ani nevymýšlejí krytí antén jakože “stromy”, či jiné krytí, které se původně používalo pro instalaci v USA… zřejmě už tyto “zbytečné náklady” pro poslušné ovce již u nás nejsou potřeba … máme přece ČÉTÉ . 😉

Když se podívám na JEDINÝ publikovaný “dokument”, kterým nás chce naše Vláda UJISTIT O BEZPEČNOSTI 5G, a opírá se o přitom POUZE o “Informaci č. 20/2019” od jistého doc. Jelínka, který je fyzik, ale o biologii evidentně NIC neví, a vysmívá se Lidem, elektrosensibilním a trpícím následky různých záření (např. EMP), že by se měli léčit na psychiatrii (viz jeho články na SZÚ – kde je šéfem pro BEZPEČNOST ZÁŘENÍ (sic!)… viz:
https://www.bozpprofi.cz/33/neionizujici-zareni-chybne-diagnozy-a-jejich-historie-uniqueidmRRWSbk196FNf8-jVUh4EmKIJeLtbKh6mec0m0bDv0FrJfTGJxQrnQ/, tak mě mrazí …

Vkládala jsem sem už mnoho odkazů i na vědecké práce (scientific papers) odborníků – virologů, tak si dovolím teď jen jeden článek, který to tak nějak shrnuje pohledem informovaného laika:
https://www.thebernician.net/the-deception-of-virology-vaccines-why-coronavirus-is-not-contagious-2/

Geva
Návštěvník
Geva

Príspevok od Zvedava Matka je najpravdivejší príspevok, aký som kdekoľvek čítal. Je to tak, že Covid-19 je NEŽIVÝ, NEMNOŽÍ Súhlasím so Zvedavá Matka. Covid SE NEREPLIKUJE, A NEROZMNOŽUJE žádným způsobem. Existuje len vysokotoxický neinfekčný nanopolymér, ktorý z lietadiel sypú na ľudí v Londýne, Paríži, Taliansku a Nemecku, Španielsku. Ľudia, čo dostali tzv. ochorenie Covid-19 umierali na otravu. Ako sa nanopolymér v krvi mení na lepidlo je popísané na https://www.geneticka-vakcina.com/uvod/#content
Ešte k tomu EMF. Pozrite si Zdroje v tom linku. Nanopolymér, ktorý na nás strieka naša armáda je latentný oneskorený jed. A teraz sa podržte. Aktivuje sa elektrosmogom kedy sa formuje do mriežok, mení sa na lepidlo a sposobuje trombózu. Takže ako je to páni a dámy? Nanopolymér sa v cievkach mení na lepidlo po aktivácií elektromagnetickým žiarením. Udeje sa to v momente. Zalepia sa cievky a končíte takmer okamžite na zemi. Aktivuje ho konkrétna frekvencia.
Pozrite si na tom webe prečo umierali ľudia hlavne na letiskách. Pretože tam na nich striekali nanopolymér, vonku sa ho nadýchali a v hale ich ožiarilo 5G a padli na zem. Naštudujte si nanotechnológiu, ktorá sa používa aj na opravu kostí, v Zdroji tejto stránky https://www.geneticka-vakcina.com/

2. Na Slovensku sa Covid nanopolymérový jed takmer nevyskytoval, pretože v SR nemáme ani poriadne letisko. Armáda NATO sa neunúvala striekať drahý jed na Slovákov. Nikto neumieral, bolo tam pár ľudí v prvej vlne, čo boli vymyslené obete Covid. Ale TERAZ už ľudia začali masívne umierať nie na koronavírus ale na následky testovania. Pretože antigénový test je nasálna vakcína obsahujúca rozne jedy. Z Nemecka prišiel rozbor testov: https://www.geneticka-vakcina.com/o2

3. vlna Covid bude vakcína. Budú luďom infikovať HIV verzie 2.0 aby ľudia začali umierať čím neskor o 2-10 rokov na zlyhanie imunitného systému. Drobné omdletie na začiatku je typické pri infikovaní HIV. Genetická zmena príde najskor o 18 mesiacov.

4. HIV nie je vírus ale genetická RNA sekvencia ktorá mení imunitný systém na genetickej úrovni. Šíri sa jedine krvou a pri pohlavnom styku teplých, kde vznikajú na pokožke mikroprasklinky.

Toľko k vírusom. Nemožu sa šíriť vzduchom, pretože by ani sekundu neprežili mimo hostiteľa. A už vobec nemože človek dostať vírus od zvieraťa, pretože je geneticky nekompatibilný. Na všetko toto sú dokazy.

5. Španielska chrípka bolo vyzabíjanie ľudí vakcínami. Keď testovali nákazlivosť tak, že extrémne chorého hlien dali do úst a do žalúdka zdravému, nenakazil sa. Na toto je test aj so SARS2. Dali údajne maximálne chorého hlien do vojakov a nenakazil sa nikto.

Nie je sa dovod báť sa ľudí ani vzduchu. Nemožete sa nakaziť, možete sa len otráviť. Nanolátky nikto nekontroluje v ovzduší ani v jedle. Ovzdušie kontrolujeme od mikrónového prachu. Tieto nanopolyméry meniace sa na lepidlo v črevách a pľúcach vedia narobiť riadnu paseku pri letískách. Potraviny nekupovať z Nemecka kde sa sprejuje na plný výkon.
Čo sa týka politiky, -VK- má najlepšie spravodajstvo v ČSR.

MIA
Návštěvník
MIA

Takže pan Ledecký i Landa to mysleli smrtelně vážně. Ještě že je ten Flégr tak blbej. https://www.youtube.com/watch?v=9kVQD54gPpw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2wgB5o9iFDC3tBfUd7UkGyx4anmH3sxYm5v4HeTFqh20ofHZEKqOp2flA

Rumcajs
Návštěvník
Rumcajs

Nevěřím ani jednomu, tito 2 totiž za námi lidmi nestojí, jde jim o osobní profit. A lžou!
Hnus.
Ledecký se mi na tom prvním videu jevil jako nafetovaný (ty pohyby, jak třtina ve větru). A Landa, ten byl asi sjetej tehdá s tím ŽITO kohoutem na jevišti, tito 2 u mne skončili.
Ale proti gustu…

PaVo
Návštěvník
PaVo

No to je síla! Nejdůležitější skupinou lidí jsou návštěvníci kulturních akcí? Takovou dementní větu vyplodí jenom debil. Už chápu, proč je tak šeredný, jeho dementní myšlení mu znetvořilo ksicht, že se hodí akorát k nalepení fotky na cukřenku, aby na ni děti nechodily a přešla je chuť.

André Linoge
Návštěvník
André Linoge

Kdyby měli zavřít místa, kde se chřipka šíří nejvíc, tak by museli zavřít všechny nemocnice, protože jen u nás se nejvíce lidí nakazilo právě tam, jako by to tam někdo dělal záměrně.