Pravda o Venezuele: Jak došlo k tomu, že země ležící na 20%...

Pravda o Venezuele: Jak došlo k tomu, že země ležící na 20% světových zásob ropy žije v bídě a astronomických dluzích? Říkají vám, že za to můžou socialističtí vůdcové Venezuely? Studie torontské univerzity to nejen vyvrací, ale odhaluje skutečného viníka! O čem se v souvislosti s Venezuelou a jejím bohatstvím v podzemí a bídou na povrchu země nesmí mluvit?

Pravda o Venezuele: Jak došlo k tomu, že země ležící na 20% světových zásob ropy žije v bídě a astronomických dluzích? Říkají vám, že za to můžou socialističtí vůdcové Venezuely? Studie torontské univerzity to nejen vyvrací, ale odhaluje skutečného viníka! O čem se v souvislosti s Venezuelou a jejím bohatstvím v podzemí a bídou na povrchu země nesmí mluvit?

V souvislosti se současnou krizí ve Venezuele se na diskusních fórech, především mainstreamových serverů, neustále zdůrazňuje to, že současné ekonomická krize ve Venezuele, mamutí hyperinflace a bída obyčejných obyvatel, je způsobena socialistickými vládami po roce 1998, když k moci nastoupil Hugo Chávez. Tato lež je tak oblíbená a populárně rozšířená, že jí ochotně šíří i velká mainstreamová média a televize. Celý obraz je potom podáván v tom smyslu, že v době před Chávezem byl ve Venezuele ráj na zemi, bohatství, přepych a sociální stabilita Švýcarska. Nic však není více vzdáleno pravdě, protože kdyby to byla pravda, Hugo Chávez by se koncem 90. let nikdy nedostal k moci a drtivá většina Venezuelců by nikdy nepálila americké vlajky a nepodporovala znárodňování. Pravda o Venezuele, kterou vám nyní předložím, mnohé šokuje, překvapí a vyrazí dech. Je však nutné tyto informace přinést ve světle současné situace ve Venezuele.

Hugo Chávez na plakátu a Nicolas Maduro v bundě v barvách národních barev Venezuely.

Začnu nejprve jednoduchou otázkou. Víte, která země na světě má největší zásoby ropy? Pokud byste řekli, že Saudská Arábie, neměli byste pravdu. Pokud byste řekli Rusko, rovněž byste se mýlili. Pokud by vás napadl jako kandidát Írán, ani to by nebyla správná odpověď. Největšími zásobami světové ropy, celkem 20% planetárních zdrojů [1], disponuje Venezuela [2]. Je to země, která leží na ropě a měla by se utápět v bohatství a blahobytu. Jenže, tomu tak nikdy nebylo, ani za socialistických vlád Cháveze a Madura, ani za těch kapitalistických a loutkových pro-amerických, které tam byly předtím. Jedná se o paradox, děsivé memento, o kterém se mlčí a nikdo o tom zatím nahlas nemluví.

Země ležící na ropě a přitom současně v katastrofální chudobě a v hyperinflaci

Ropa ve Venezuele byla objevena již před 1. sv. válkou a veškeré těžební zdroje a práva na těžbu ropy získala Rockefellerova těžební společnost Caribbean Petroleum a její dceřinky se sídly v Holandsku apod. To ani teď nehraje roli. Venezuelské vlády se nikdy nesnažily o těžbu černého zlata vlastními silami, pouze poskytovaly koncese zahraničním společnostem, téměř výhradně ze Spojených států. Tady nastal první problém, který zadělal na dnešní krizi ve Venezuele. Všechny venezuelské vlády až do roku 1998 od počátku 20. století nikdy neusilovaly o to, aby bohatství země se odráželo do životního blahobytu obyčejných lidí.

Rodina Saudů v Saúdské Arábii, i když si o nich můžeme myslet cokoliv, využívala bohatství z ropy k ukotvení sociálního blahobytu a smíru do takové míry, že země do dnešní doby připomíná západní vyspělé země, ovšem se sociálním standardem někdejšího Švédska (dnes už ne, Švédsko je dnes jinde). A to je i jeden z důvodů, proč Rijád odmítá přijímat muslimské běžence a uprchlíky ze Sýrie, z Afriky a z ostatních zemí muslimského světa, protože by to rozvrátila sociální blahobyt a smír v zemi Saudů. Mají strach o uchování svého sociálního standardu v rámci své rodinné diktatury. Ve Venezuele však nikdy bohatství ropy nedosáhlo kapes obyčejných Venezuelců, na rozdíl od Saúdské Arábie.

Chudinské domky “Barrios”, obdoba favel v Riu v Brazílii.

Když se vrátíme do historie a někteří pamatují Venezuelu z 80. let minulého století, vybaví se nám honosný Caracas, mrakodrapy, prodejny McDonald’s, spousty cizinců, místní riviéra, krásné počasí, hotový ráj na zemi. Jenže pár kilometrů za Caracasem už začínal jiný svět. Chatrče, domky z vlnitého plechu, jiné domky z vepřovic, minimum techniky a spousty polí, na kterých pracovaly ženy s dětmi. Odrbaní, špinaví a děti, které se srocovaly okolo nablýskaných aut a žebraly o peníze turisty, kteří jeli z Caracasu a zastavily na místní pumpě. Venezuela se v ničem nelišila po sociální stránce od Brazílie, kde v jednom městě se tyčí mrakodrapy se západními korporacemi a naproti na svahu kopce v chatrčích žije ve favelách přes 3 miliony lidí. Venezuela je na tom stejně, favely zvané barrios v Caracasu se v ničem neliší od těch v Riu.

Čím více ropy Venezuela těžila, tím více se zadlužovala u amerického FEDu

Veškeré zisky z ropy plynuly korporacím napojeným na Rockefellerovu rodinu. Jenže, pokud si myslíte, že za současnou krizí ve Venezuele může Rockefeller, potom byste byli na omylu. Je to mnohem děsivější. Venezuela byla až do konce 60. let minulého století prostě jen další jihoamerickou kolonií amerických zájmů a bohatli jen bohatí, zatímco chudí byli stále chudí. Jenže počátkem 70. let došlo k dramatickému zvratu. Torontská univerzita v Kanadě vypracovala unikátní studii [3] a analýzu venezuelské ekonomiky a deficitu až do dnešní doby a získaná data odhalují něco neuvěřitelného, naprosto nehorázné vykořisťování Venezuely ze strany USA a amerického FEDu, a to skokově, od roku 1973. Ve studii je opatrně našlapováno, aby autoři nedostali z univerzity vyhazov, protože ani v Kanadě se nesmí proti FEDu napsat ani slovo, ale ta čísla a grafy mluví za vše. Venezuelská ekonomika se počínaje tímto rokem začala extrémně, ale opravdu extrémně zadlužovat, ale současně s tím spustila gigantickou těžbu ropy. Naprosto to nedává smysl.

Kontrast reality, centrum Caracasu.

Data kanadské univerzity odhalují šokující proces, který ukazuje, že čím více ropy Venezuela těžila a čím více ropa vzrůstala na ceně ve světě, tím více se navyšoval venezuelský zahraniční dluh. Nedává to logiku, když máte zemi, která leží na ropě, masivně prodáváte ropnou produkci, ale přitom astronomicky roste státní dluh. Astronomicky! A to se stalo počátkem 70. let, kdy nebyl u moci ještě žádný Chávez a ani žádný Maduro, ale prozápadní a proamerické loutkové kapitalistické vlády. Takže, k čemu došlo?

Proč došlo ve Venezuele v roce 1973 k masivnímu skokovému nárůstu těžby ropy a současně masivnímu zadlužování Caracasu u amerického FEDu? Ano, rok 1973 je rokem vzniku amerického petrodolaru! Smlouva, kterou podepsal Richard Nixon v roce 1973 se Saudskou Arábií určovala, že Rijád bude prodávat svoji ropu jen a pouze za americký dolar. Jenže, o čem se nemluví, že Saúdská Arábie je pouze číslem 2 ve světové produkci ropy a smlouvě o petrodolaru. Číslem 1 je Venezuela, a ta začala v roce 1973 používat rovněž americký petrodolar jako smluvní měnu za svoji ropnou produkci. A to zlomilo Venezuele vaz.

Hrozivá data, která odhalují, jaka americké petrolejářské firmy tunelovaly Venezuelu. Teprve až Hugo Chávez po znárodnění srovnal prodejní (nominální) ceny venezuelského barelu se světovými cenami!

Po vzniku petrodolaru nastal v USA masivní boom automobilového průmyslu, cena benzínu šla dolu, protože benzín byl pro USA zadarmo. Doslova! Proč zadarmo? Protože americký FED natiskl zelené papírky, bezcenné kusy papíru, dolary a těmi zaplatil Venezuelcům a Saudům za ropu. Venezuela začala pokrývat obrovskou poptávku po ropě v USA a dostávala za to natisknuté petrodolary. Jenže, zatímco v Saúdské Arábii to vedlo k tomu, že z pouštního národa se stala nejbohatší země v regionu s blahobytem,  ve Venezuele došlo naopak k děsivému procesu mamutího zadlužování státu. Jak je to možné?

V roce 1973 vznikl petrodolar. Ceny ropy na světě vylétly ke 120 dolarům, Venezuela prodávala za svoji nominální cenu 37 dolarů za barel. Vlastně ne Venezuela, ale americké firmy ji prodávaly na základě koncese.

Příčinu odhaluje právě torontská studie, která odhaluje, že právě v průběhu 70. let, když rostla ve světě poptávka po ropě a masivně rostla produkce venezuelské ropy, tak vláda v Caracasu z naprosto nepochopitelných a nelogických důvodů prodávala ropu hluboko, extrémně hluboko pod světovými cenami. A to tak hluboko, že Venezuela měla z tak nízkých příjmů z ropy tak nízký profit, že si musela u amerického FEDu začít půjčovat na svůj vlastní státní rozpočet. Extrém nastal v roce 1980, kdy ceny za barel na světových trzích byly na úrovni 120 dolarů, ale Venezuela prodávala barel za pouhých 37 dolarů. Důvodem této katastrofy byly tzv. dlouhodobé koncese pro americké těžební společnosti. Byl to největší podvod amerických ropných koncernů na Venezuele a krádež za bílého dne. Jediní Venezuelci, kteří pohádkově na tomto rozkrádání ropy zbohatli, byli zkorumpovaní politici a úředníci venezuelské státní moci, kteří vydávali těžební licence. Video v úvodu tohoto článku je dokumentem k nezaplacení.

Petrolejářské firmy z USA odváděly venezuelské vládě tak málo peněz z podhodnocené ceny barelu, že se musela vláda v Caracasu začít zadlužovat. A u koho? U sionistického FEDu!

Jak už jsem uvedl, Venezuela nikdy netěžila ropu vlastními silami a státními firmami, pouze udělovala koncese. A tyto koncese měly jednu pikantnost. Podmínkou v koncesi bylo, že držitel licence bude venezuelské vládě odvádět procento z tržní ceny každého barelu. Obvykle šlo o 8 až 12% z jednoho barelu. Jenže americké firmy si spočítaly, že když je o ropu takový zájem, tak odvádět Venezuele od 5 do 10 dolarů za barel je nepřijatelné, a tak americké těžební společnosti ve Venezuele prodávaly do USA vytěženou ropu svým dceřiným firmám hluboko pod cenou. Venezuelská vláda tak dostávala svá procenta vypočtená z pár dolarů za barel, namísto ze skutečných vysokých světových tržních cen barelu. Zisky z koncesí nedokázaly pokrýt náklady na chod státu, na místní rozvoj Venezuely, vůbec na nic. A tak se Caracas začal u FEDu zadlužovat. Roztočila se spirála smrti. Venezuela nemohla Američanům koncese odebrat, protože venezuelská vláda měla větší a větší dluh u nosatých pánů v sionistickém FEDu, a když měla venezuelská vláda dluh, musela pány na slovo poslouchat.

Úroveň státního deficitu ve vztahu k HDP, které nasekaly kapitalistické vlády ve Venezuele.

Americké koncerny tak těžily venezuelskou ropu a za hluboko podhodnocené ceny ji prodávaly svým dceřinkám v USA, ale tyto dceřinky potom ty samé barely přecenily za reálné světové ceny a přeprodaly je dál do ciziny, především do Evropy. Venezuelská vláda nemohla nic dělat, protože prodej barelů probíhal za sjednanou (tzv. nominální) cenu, kterou určoval ve Venezuele americký těžař a za kolik potom jeho dceřinka v USA dál prodala ty barely do světa, to nemohla vláda v Caracasu už nijak ovlivnit. Takže se vás zeptám, co vám to připomíná? Ano, jednalo se o tunelování. Vyvádění ropy z Venezuely za směšnou cenu, aby těžař nemusel odvádět procenta venezuelské vládě z vysoké ceny za barel. Ve výsledku to potom znamenalo, že venezuelský lid byl za bílého dne okrádán na svém národním bohatství a vláda tomu přihlížela. Právě toto skandální tunelování přivedlo v roce 1998 k moci Hugo Cháveze. A o tomto se na České televizi a mainstreamu nedočtete!

Nasekané dluhy po kapitalistických a pravicových vládách ze 70. a 80. let ve Venezuele už nedokáže nikdo splatit, to je tvrdá a drsná realita!

Ještě jednu věc je třeba vysvětlit, proč se nezlepšila ekonomická situace po nástupu socialistických vlád? Hlavním problém byla změna cen ropy na světový trzích. Ropa po roce 2000 už neměla takovou cenu za barel jako koncem 70. let, ale dluhy Venezuely z těch let zůstaly socialistickým vládám jako hrozivé dědictví po předchozích kapitalistických vládách. Ty dluhy Venezuely, které Caracas dluží sionistickým židům ve FEDu, jsou nesplatitelné. Hádejte, čím jediným lze ty dluhy trochu zmenšit?

No přece tím, že loutková vláda Juana Guaida pustí zpátky do země americké těžaře, vrátí jim licence, zruší dekrety o znárodnění a občané Venezuely dostanou do huby hamburger, aby drželi ústa. Ropa bude dál za směšně nízké ceny plnit nádrže amerických aut a loutková vláda v Caracasu získá refinancování svého dluhu, což znamená větší zadlužení s odkladem splatnosti na tak dlouho, dokud vláda nebude dělat problémy. Jakmile by se k moci dostali zase socialisté, dluhy se stanou okamžitě splatnými. A co obyčejný Venezuelan?

Americká ambasáda v Caracasu je pevnost. Budova má vlastní vodní zdroj, zásoby potravin na 2 roky, chirurgický sál, lékařský personál a diesel generátory a zásobu nafty na jejich pohánění rovněž po dobu 2 let, uvedl včera tiskový mluvčí amerického ministerstva obrany.

Ten přijde i o to pole, i o tu chatrč, protože nebude mít na zaplacení daní a Guaidova vláda na něho pošle exekutora. Venezuelec bude koukat jako vyoraná myš, že dříve měl kde bydlet, i když to nebylo nic moc a měl své pole, a teď najednou nemá nic a musí spát pod mostem. Okolo silnic, kde bude žebrat, vyrostou billboardy na americké firmy a zboží, Caracas zase bude žít cestovním ruchem ze západu. Ale až vyjedete za město, tam už nenajdete políčka se zemědělci. Ti se totiž nastěhují do měst do barrios jako bezdomovci, kde se lépe bude žebrat. Protože zemědělec bez půdy a bez domu je pouze bezdomovec. A na venkově se těžko žebrá. Superzadlužená Venezuela, země ležící na 20% celoplanetárních zásob ropy, bude budovat své favely ve stínu nových mrakodrapů.

Venezuelizace české politiky? Cínovecké lithium zmizí z ČR skoro zadarmo stejně jako mizela ropa z Venezuely

Taková je pravda o Venezuele. Je to memento i pro Českou republiku a snahu o vyvádění národního bohatství ze země. Znovu se opakuje i v ČR venezuelský model. Český stát nechce těžit lithium vlastními silami, a tak chce poskytnou koncese australské firmě, která to může klidně jednoho dne udělat stejně, jako americké petrolejářské firmy ve Venezuele. Prodá české lithium za pakatel do ciziny dceřiné firmě, český stát z toho bude mít nula nula nic a dceřinka v cizině to potom přecení a prodá dál za vysoké ceny. Znovu se ptejte sami sebe, proč loutkové vlády zemí pod sionistickým jařmem nechtějí těžit bohatství svých zemí státními firmami? Protože sionisté nedovolí, aby národní státy a jejich národy bohatly, protože tím je ohrožen plán sionistů na vytvoření Superkrize, která bude nástupní platformou pro Světovou vládu sionismu.

Nejen o kritické situaci ve Venezuele budeme hovořit dnes od 19:00 hodin na Svobodném vysílači CS v mém pravidelném pořadu. Všichni jste srdečně zváni k poslechu.

Záznam pořadu

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Hall
Návštěvník
Hall

Měl bych dotaz ohledně obrázku č. 6. Můžete mi prosím vysvětlit co tento graf zobrazuje? Co značí čára “Nominal” a “Real”?

obranaustavy
Návštěvník
obranaustavy

utoky na elektricke siete
https://www.youtube.com/watch?v=HWYCjQ_E2m4
https://www.youtube.com/watch?v=r-w5wxJeYs0

okrem toho tu bezi roky vojna pocasim deklarovana desatrocia v minulosti Kennedym a L.Johnsonom a zdokumentovana celou historiou vyvinu technologii na zmenu pocasia, v momentalnej faze su pustani z retazi klimateroristi a deti zo zakladnych skol strajkujuci proti klimatickym zmenam (cielom je permanentna revolucia co najmladsich deti), je tak ziskavany suhlas (v zaverecnej faze mega podovodu) verejnosti na zamenu priciny a nasledku, so sucasnymi moznostami su klimaticke zmeny zamerne vyvolavane, sluzia na ziskanie suhlasu do boja proti klime, podobne ako proti terorizmu, ten isty analogicky scenar

ciel je okrem ineho narusenie a ovladnutie vodneho cyklu, lesy su likvidovane aj zamerne, podobne aj bakterie podne cu so aj v atmosfere a sluzia ako kondenzacne jadra na zrazky su likvidovane monsntom, vsetko to zapada to zamernej destrukcie a nahradenia prirodzenych cyklov umelymi a technokratickymi, aby moh9ol byt riadeny prisun zivotne dolezitych veci

oblaky (aj umele) su navjacsi faktor klimaticvkych zmien a roky sa produkuju umelym sposobom, uniklo to tzv celej alternativer lebo debatovala a nevedela o com, zatial co sa hadali ludia ci chemtrails alebo contrasils , tieto dva terminy im boli podhodene (a ani nevdia co to znamena su to velmi vagne terminy), roky sa tu riadene produkovali umele oblaky (to nie je neurcity termin ale jasny vysledok), pretoze oba terminy znamenaju umele oblaky a vysledkom je vojna proti pocasiu, v tomto stave uz nik v tom chaose nema kapacitu uvidiet ani co ma pred ocami

Čamo
Návštěvník
Čamo

No to je ale zaujímavé. Ako je ale možné že tí sionisti z FEDu tak isto nevybabrali aj so Saudskou Arábiou. Ako je to len možné?

Solium
Návštěvník
Solium

Muslimi maju ini naturel, ako juhoamericki krestania. Saudska rodina by tam neprezila…

Jana
Návštěvník
Jana

Jsem ráda, že jste zveřejnili ten dokumentární film… před lety jsem odložila jeho shlédnutí a pak už byl na Youtube zcenzurován. Tak ted ho snad dokoukám.

Zombie
Návštěvník
Zombie

Mýlíte se,ten dokument tam pořád je.A od tohoto pána jsem viděl ještě jeden podobný dokument(teď nevím jestli také na youtube)”Válka kterou nevidíte”-také výborné

Zombie
Návštěvník
Zombie

Jo,tak ten je tam taky

Jura
Návštěvník
Jura

Myslím, že součástí “koncese” je, že se stát zaváže vybudovat infrastrukturu k těžebním místům … např. silnice, železnice, apod. …… proto vlastně těch 10-15% z nízké částky vedlo k zadlužení, protože to nestačilo.

konzerva
Návštěvník
konzerva

Tak prý aeronet vyloženě lhal o venzuele… článek z sk… slobodnyvyber.sk/otraveny-cukrik-v-baliku/

Administrator
Admin

Ten slovenský server neustále na nás útočí a dokonce se zastává sionistů. Poslechněte si to sami: slobodnyvyber.sk/podcast-player/21732/kto-siri-hoaxy-o-venezuele.mp3

Server dezinterpretuje data torontské univerzity a vykládá je jako mainstream, tzn. úplně jinak, než co nasbíraná data ukazují. Kanadské i americké univerzity jsou hnízda neoliberálů a všechny studie tak vychází s čísly a daty, která jsou tvrdá a pravdivá, ale omáčka okolo a texty jsou poplatné režimu a neoliberálnímu narativu. Jako před rokem 1989 v Československu, když chtěl někdo publikovat na západě, naspal tvrdá data, čísla seděla, ale okolní narativ byl poplatný režimu. Např. Klausova studie o plánovaném hospodářství v kontrastu s tržní ekonomikou z roku 1988. Do studie dal grafy a čísla, která tvrdě ukazovala situaci v ČSSR, ale doprovodný text mluvil o reformě socialismu jako ideální cestě, která má perspektivu. Čísla ukazovala něco jiného, než co popisoval text studie. Kdyby to Klaus napsal natvrdo, komunisté by ho se studií za hranice nepustili. V Kanadě teď profesoři dělají to samé.

Co je ale zajímavé, že ten slovenský server je doslova na prášky z toho, že náš článek o Venezuele mluví o sionistech. Doslova je to dohání k nepříčetnosti a pomlouvají nás tam, že prý jsme nastrčený server, který má za úkol diskreditovat alternativu a útočit na židy a sionisty. A dokonce tam argumentují tou finskou vítězkou Miss, o které psali v Respektu u Bakaly, že prý jsme o ní neinformovali správně, že žije ve Finsku od 6 let. A to jako má prý něco měnit na věci, že byla naprosto škaredá a přesto vyhrála? Na ten Slobodný Výber pozor, to bude fiat alternativa typu Forum24 nebo Hlídací Pes.

Forever Slav
Návštěvník
Forever Slav

Nechci nic říkat, ale opravdu celý článek VK (ohledně historie ekonomiky Venezuely) je nesmyslný.

Předchozí ne úplně dobrou ekonomickou situaci způsobil nikoli kapitalismus, ale státní zásahy do ekonomického trhu. To je jen z řady důkazů, že nejvíce ekonomice, životní úrovni a blahobytu občanů škodí státní zásahy byrokratického aparátu. Chávezův socialismus pak už jen Venezuelu definitivně hospodářsky zdevastoval a dorazil.
https://www.infowars.com/venezuelas-economic-collapse-was-enabled-by-its-central-bank/

Venezuela předtím nebyla rozhodně dokonalá – ale kdyby se nechal věcem volný průběh a naopak se Venezuela přiblížila ke kapitalismu, byla by dnes na tom mnohonásobně lépe – možná jako Chile, které je na tom dnes mnohonásobně lépe (po stránce ekonomiky, životní úrovně, míry chudoby a blahobytu obyvatel), než Venezuela, jelikož po nástupu Pinocheta odkoplo socialismus a zavedlo kapitalismus.

Jaký “neo-liberalismus”? Neo-liberalismus je levičácký bullshit. Něco takového neexistuje. Existuje jen marxismus (ať už v podobě staré či “Nové” levice). A kdo ovládá univerzity v Kanadě či USA? Marxisté a levičáci. Tak co je na tvrzení Torontské univerzity “anti-establishmentové”?

Administrator
Admin

Venezuelu zruinoval židokapitál, žádný komunismus, ani socialismus. Kapitalismus byl dlouhá léta nástrojem sionistického vykořisťování tzv. 3. zemí a Venezuela je toho otřesným příkladem. Podíleli se na tom Nixon, Ford, Carter, Reagan, Bush st., Clinton, Bush ml. jako sionistické loutky a mimochodem byli členy B’nai B’rith. Vaše obhajování kapitalismu a sio-USA je diagnóza. Ekonomický kolaps nebyl způsoben centrální bankou Venezuely, ale sankcemi amerického FEDu proti venezuelské centrální bance a proti venezuelské ekonomice. To je podstatný rozdíl. Na Infowars občas zaznívají věci, ze kterých jde rozum kolem, a tohle je jedna z nich.

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Naprosto přesné, pane Admine.
“Kapitalismus” amerického kapitálu tam byl dříve – kolonizace + sex, drogy a rockandroll – US party.
Když se dostal k veslu Chavez, všichni “kapitalisté” kvičeli, a ze strachu před postihem za vycucávání Venezuely utíkali, jak rychle mohli.
(Jedním z nich byl i můj příbuzný, který měl tehdy v Caracasu Casino… prostě – model , jako Cuba před Castrem.)

Forever Slav
Návštěvník
Forever Slav

Administrator

1) No pozor, ale FED je cizí státní instituce v rukou soukromých sionistických finančních bankéřů.

2) Pořád jste nevyvrátil fakt, že za předchozí a ne zrovna dobrou situací Venezuely můžou státní zásahy. A pokud někde dochází k masivním státním zásahům do ekonomiky, není tam kapitalismus. Kapitalismus funguje na volném trhu bez státních zásahů (či s minimálními státními zásahy). Něco takového před Chávezovým socialismem ve Venezuele nebylo.
Tvrzení, že kapitalismus vykořisťoval země 3. třeba světa, je levičácký mýtus. Naopak kapitalismus řadu zemí Třetího světa ekonomicky pozvedl. Chile je toho názornou ukázkou. Naopak předtím Chile zdevastoval socialismus S. Allendeho. A stejně tak socialismus zdevastoval i Venezuelu. Statistiky níže, které jsem vložil, zkrátka nejdou okecat. Jelikož socialismus neumí budovat, ale jen rozkrádat a přerozdělovat majetky a vytvořené hodnoty soukromých vlastníků a “zlých kapitalistů”. A to dělá tak dlouho, dokud nakonec nedojdou všechny peníze. Socialistická Venezuela je toho názornou ukázkou.

Btw. právě že sionistický globalismus byl a stojí v pozadí komunismu v Latinské Americe. Huga Cháveze nevyjímaje. Kdo oslavoval a podporoval Huga Cháveze?! Sionistická EU, sionista Obama, sionista Sanders atd. Netřeba cokoliv dodávat. Tato skutečnost hovoří sama za sebe.

Administrator
Admin

Tak vám to vysvětlím. Američané v roce 1973 sdělili venezuelské vládě, že když přejde na petrodolar, venezuelská ekonomika se stane Švýcarskem. Venezuela nemohla Američanům zrušit nevýhodné koncese, ale po přijetí petrodolaru dovolil FED Venezuele půjčovat si peníze bez limitu. Celé to fungovalo do chvíle, než přišel Chávez a sedl za stůl s americkými těžaři, že budou moci v zemi zůstat, ale budou mít minoritu v polostátních těžebních společnostech. Dnes se tomuto modelu říká “Norský model”. Američané to odmítli, a protože k dohodě nebyli, Chávez provedl znárodnění. FED na to zareagoval tím, že přestal Venezuele poskytovat úvěrový rámec a požadoval splacení dluhů. Venezuela začala prodávat svoji ropu sama, ale americké ropné koncerny zahájily bojkot venezuelské ropy. Nešlo o embargo, ale o kartelovou dohodu, že americké rafinérie na protest proti znárodnění ve Venezuele nebudou kupovat venezuelskou ropu. Najednou Venezuela neměla komu ropu prodávat. Koncem 90. let nebyla Čína ještě tam, kde je dnes. Tehdy nebyla ještě hladová po ropě a Evropa měla ropu odjinud. Americký bojkot netrval sice dlouho, ale prodej venezuelské ropy už se nikdy nedostal na exportu do USA na takovou úroveň jako před rokem 1998. Spolu s tím začaly klesat ceny ropy na světových trzích a Venezuela nemohla FEDu splácet dluh.

Juan Guaido dostal zrovna včera od USA příslib, že když Maduro odstoupí, Venezuela dostane od USA (rovná se FEDu) refinancování výměnou za “spravedlivé náhrady křivd z roku 1998”. Tím myslí vrácení koncesí americkým těžařům. A zřejmě za ještě lepších podmínek pro Američany. Židokapitál jako vystřižený z učebnice. Ukradneme vám vaši národní ropu a za odměnu vás necháme dýchat, abyste ten dluh, který nám dlužíte, nemuseli tak rychle a hned splácet. Hotová matka Tereza.

Tahle svinstva nepochází ze socialismu nebo komunismu, ale jsou hnacím motorem židokapitálu. Nemá cenu říkat kapitalismus, to je dnes už nesmysl. Vy snad znáte nějakého góje, který je kapitalista a vlastní banku? Žádný takový není. A jestliže židé kontrolují v kapitalismu kapitál, tak nelze mluvit o kapitalismu, ale jenom o židokapitálu. A ten nehraje férově. Jeho cílem je oškubat góje, bez ohledu na barvu pleti, po celém světě. Přestaňte mluvit o kapitalismu v ideálních intencích, nic takového už dávno neexistuje. Venezuela je toho tragickým obrazem.

Július
Návštěvník
Július

Výborná odpoveď pre FS, ktorý si myslí, že kapitalizmus je férový v “čistej podobe” bez štátnych zásahov, pričom nič také neexistuje v praxi.
Kapitalizmus vždy skončí v kartelových dohodách tých, čo vlastnia kapitál a vždy je založený na okradnutí a nerovnomernom rozdelní a distribúcií ziskov a zdrojov…
Vo finále potom končí fašizmom, vojnou, odpísaním dlhov pre víťaza.

Forever Slav
Návštěvník
Forever Slav

Administrator

Děkuji za potvrzení faktu, že kapitalismus nemůže za předchozí neutěšenou ekonomickou situaci Venezuely. Jelikož za to mohly státní zásahy byrokratického aparátu. A z toho, že socialismus už jen Venezuelu ekonomicky definitivně dorazil, se nevykroutíte. A můžete sem háze pseudo-historických příběhů, kolik chcete. Statistiky zkrátka hovoří své.

Včetně té pohádky o sionistické loutce Hugo Chávezovi.

Oldo
Návštěvník
Oldo

Nevykladajte socializmus ako dogmu. Čína je názorným príkladom toho, že aj pod centrálnym vedením môže krajina prosperovať. Čína už v HDP predbehla USA a pokiaľ nevypukne WW III, odsunie USA aj EÚ ešte v tomto storočí na druhú koľaj.

Forever Slav
Návštěvník
Forever Slav

Oldo

Podívejte se na životní úroveň Číny a porovnejte ji s ostatními nekomunistickými asijskými zeměmi (Jižní Korea, Singapur atd.). Uvidíte ten rozdíl.

Zděšený
Návštěvník
Zděšený

Perfektní souhrn a tak to prostě je. Náš investiční fond chtěl svoji banku, rozjely se šílené procesy proti fondu, když oznámil zakoupení banky v Londýně. Nezákonné zamrazení kapitálu v bance, soudní proces (nařčení z podvodné pyramidy, praní špinavých peněz a falšování dokumentů). Židozákony, vše je praní špinavých peněz, nebo podpora terorismu a na tomto se staví vymyšlené kauzy. Bez soudního rozhodnutí zamrazí kapitál v bankách, protože ,,oni,, všechny banky ovládají centrálně. A opět, využívání vrchních státních zástupců a generální prokuratury (v ČR Národní centrály proti organizovanému zločinu). Jejich zbraně proti všem, kdo by náhodou chtěli vlastnit banku. Jakmile někdo slušně obchoduje a chce se rozdělit s investory v systému CROWDFUNDING, který zkrátka funguje, tak se jim jde po krku všemi prostředky. A jak to u nás dopadlo? Po 9 měsíčním soudním sporu výhra fondu nad generální prokuraturou, rozmrazení bankovních prostředků, rozhodnutí Ústavního soudu. Následné odvolání prokurátora a spuštění dalších 6 měsíců dokazovacího procesu. Konečný verdikt nejvyššího Ústavního soudu ve prospěch fondu, rozhodnutí je konečné, proti němuž se nelze odvolat. Vše bylo reakcí na to, že jeden investiční fond nadnárodního působení (86 zemí světa) chtěl mít svou BANKU!!!

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Zděšený,
když máte takové zkušenosti a znalosti problematiky, a přitom i národní cítění, nepřemýšlel jste o tom, že by bylo potřeba založit něco jako Národní Lidovou Banku? Banku orientovanou pouze na základní bankovní peněžní operace – tedy vklady, výběry, platby a převody, záruky, půjčky a úvěry s nízkým úrokem, BEZ uměleckých “produktů” jako deriváty, opce, futures a pod., pracující pouze s reálnými (krytými) penězi (jako směnným prostředkem) reálných vkladatelů, a to nejdůležitější – BEZ propojení s ECB – pouze napojení pro cízí platební operace vkladatelů, občanů a subjektů ČR.
Prostě něco, jako Národní Družstvo 😉
Nejsem ekonom, ani finančník, a mám jen nějaké životní a pracovní zkušenosti zvědavé osoby 😉 , ale jsem přesvědčená, že řídit vlastními silami svoje zdroje/peníze/real assets/majetek je základem úspěchu jakéhokoliv projektu. Pokud chceme spravovat naši Republiku po našem, je potřeba spravovat naše aktiva alespoň do té míry, kam až si to můžeme dovolit podle přirozeného práva.
Tuším, že pro založení Banky v ČR stačí 2 miliony…. 😉
Co Vy na to, jako odborník? Je to možné?
Díky za případnou odpověď.

Zděšený
Návštěvník
Zděšený

Zvědavá matko,
bankovní licence v ČR stojí 500 000 000,- Kč. V České republice máme už pouze jednu českou banku a tou je FIO. Právě se uskutečňuje kontrakt a Kellnerova banka AIR bude přidružena k Moneta bank a tedy pod J.P. Morgan. Ostatní banky, jak přesně a často říká pan VK mají zahraniční matky. KB ve Francii, Česká spořitelna v Rakousku, ČSOB v Belgii atd. Všechny transakce a toky přes banky se monitorují, jakmile proudí mnoho transakcí do jednoho bankovního konta, začíná se prověřovat proč a za jakým účelem. ČNB je regulátor a ten reguluje a dohlíží na všechny finanční instituce v ČR. V jiných státech toto kontrolují finanční regulátory, jako je třeba BaFin v Německu, FCA v Londýně a další. Ani tady nemusím psát, kdo řídí centrální banky a finanční regulátory. Jde o jedno, nikdo nesmí zhodnocovat peníze široké veřejnosti. Otroci se musí zadlužovat, brát půjčky a hypotéky. Kdokoliv zhodnocuje lidem peníze, jde se mu po krku. Kauza Edbusy a nebo třeba WSM Jiřího Kubíčka. Vyšetřovatelé neznají ani rozdíl mezi finanční pyramidou a MLM. Sicilská mafie je proti České mafii slabý odvar. Ale ten podstatný rozdíl je ten, že u nás je mafie v hávu zákonů a nejvyšších představitelů ČR na pozicích vrchních státních zástupců, generální prokuratury, policie, politiků, soudců atd. Robotický systém WSM Jiřího Kubíčka generoval peníze na FOREXU, ale je to podvod podle policie. Obdobné robotické systémy má tradingová společnost Karla Janečka a ten generuje miliardy také na FOREXU. Dva dělají totéž, ale jeden je podvodník a druhý je oslavován, proč asi? Jaké vlivné přátele má Janeček? Jeden může a druhý nemůže. WSM začala pronajímat robotiku v roce 2012. Smlouvy byly na 5 let a končily v roce 2017. Ale jaká náhoda, zamrazení kapitálu WSM, včetně konfiskace majetku začala v 03/2017, těsně, než měly končit smlouvy a mělo přijít vyplácení prvních investorů. Z vyjádření Samotného Jiřího Kubíčka je to absolutně jasné, o co tady jde…

Po mnoha měsících šíření dezinformací pokračuje kampaň dále s novou silou v těchto dnech. Považuji za nutné uvést na pravou míru alespoň základní skutečnosti:

Osobně si nejsem vědom podvodu na žádném z klientů a jakákoli obvinění v tomto směru rezolutně odmítám.

Průběh celé kauzy je přinejmenším zvláštní. V březnu loňského roku byly zablokovány účty a nemovitosti většiny společností skupiny WSM. Odůvodnění těchto opatření byla velice vágní a dodnes nedošlo přes opakované žádosti k jejich zrušení. Nesprávnost postupu dotčených orgánů při vydání opatření ostatně indikoval ve svém nálezu i Ústavní soud. Tvrzení že policie chrání zájmy „poškozených“ bylo vyvráceno záhy – když byla zamítnuta žádost o výplatu zadržených prostředků výhradně klientům, kteří o platby žádají. Následně, po devíti měsících, jsem obviněn z údajného podvodu právě na těchto klientech. Na účtech zablokovaných orgány činnými v trestním řízení je téměř 400 milionů korun českých.
Autoři obvinění operovali na počátku počtem údajně poškozených klientů v řádech desítek tisíc a způsobenou škodou v řádu jednotek miliard. V obvinění se nyní dočítáme pouhých 56 jmen údajných poškozených, kterým měla být údajně způsobena škoda 15.630.137,28 Kč. Ze jmenovaných „poškozených“ drtivá většina neví, že jsou za „poškozené“ považováni, produkty WSM využívají ke své spokojenosti dodnes a sami se za poškozené vůbec nepovažují. Zde musím znovu uvést, že policejním orgánům poskytujeme veškerou součinnost a dobrovolně jsme vydali dokumenty, počítače a všechna požadovaná data. Proč většinu informací ve vyšetřování ignorují, nevíme.

Faktem však zůstává, že zmíněným zásahem státních orgánů a z toho plynoucího znemožnění běžného vyplácení klientů a partnerů společnosti se snažíme v rámci dané situace vypořádat se všemi klienty i partnery a hodláme tak dodržet veškeré své závazky a dohody, a to i do budoucna. Od dubna roku 2017 doposud odešlo na účty našich klientů a partnerů cca 12,5 milionu EUR, v rámci řádného plnění našich závazků (i přes obstrukce spočívající v obstavení bankovních účtů). Rovněž tato informace v usneseních policie příhodně chybí.

V rámci celého případu vyvstává mnoho otázek a spekulací. Úřady nejprve paralyzují činnost mých společností a teprve poté zjišťují okolnosti, dopátrávají údajné poškozené a pokoušejí se prokázat vinu. Údajně neexistující Roboti stále běží na několika počítačích, které byly dobrovolně předány i s přístupovými kódy policii při loňské razii v sídle společnosti. Rovněž nikdy nikde nezmíněno….
Orgány v této věci vycházejí pouze z výpisů z účtů českých bank i když je zřejmé, že operace týkající se robotických obchodů probíhají v zahraničí. Spornou zůstává i odbornost zúčastněných, kdy například zaměňují Ponziho schéma za Multilevel marketing, a ten rovnou označují za podvodné jednání (!).

Zděšený
Návštěvník
Zděšený

Všechny výše uvedené skutečnosti ve mně vzbuzují podezření, že se jedná o kampaň, která má za cíl zdiskreditovat a posléze zlikvidovat působení mé osoby a skupiny mých společností na tuzemském a mezinárodním trhu. Tento dojem je umocněn i tím, že mi do dnešního dne nebylo umožněno seznámit se s obsahem policejního spisu.

I přes zavádějící informace ze stran některých médií a nestandartnímu postupu státního aparátu i nadále věříme ve spravedlivé posouzení všech aspektů této záležitosti.

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Zděšený,

děkuji Vám za vyčerpávající osvětlení situace, a nemám slov….
Z toho, co říkáte je jasné, že je to daleko horší, než jak to na Sametovém povrchu, zalitém “sluníčkem” Soudruhů, a namazaném double-speakovými umělecky rétorickými výrazy/kecy pro laika vypadá….

Také se vzpěčuji NEsvobodě, NElogice, a NEpřorozenosti tohoto zvráceného systému NEpřorozených a převrácených hodnot, také mám aktuálně v běhu pár kauz – žalob na státní instituce, které nejenom, že nekonají v zájmu Občana, ale dokonce záměrně a prospěchářsky škodí!
Vědomě, a z vlastního (i osobního) zájmu.
Proto jsem podala už i několik podnětů ke SZ k prošetření (TO), aby rádobytakySoudruzi neměli pocit, že budou spát na růžích, zatímco čas všechno spláchne…

Nechápu, jak je možné, že Vám – při tom všem – “do dnešního dne nebylo umožněno seznámit se s obsahem policejního spisu.”?
To figurujete jako svědek? Při způsobených škodách, které popisujete?
Vy jste je nežaloval za způsobené/utrpěné škody?
Máte nějakou zahraniční firmu? Pokud ano, a prokazatelně zainteresovanou do podnikatelského/investičního záměru od počátku, využijte jejich zbraně proti nim, a žalujte Stát za zmařenou investici v ČR (jako ten “švýcarský” Hlávka s DIAG HUMAN – tuším, že ho zastupuje Kalvoda).
(Ve smyslu čl. 10 naší Ústavy, a dohledejte si příslušnou Mezinárodní Smlouvu o mezinárodních investicích v ČR).
K tomu Janečkovi… požadujte rovné zacházení – ochranu obchodního tajemství (Janečkovo zaklínadlo 😉 ), a uveďte ho jako svědka k porovnání systémů….
Je potřeba bojovat jejich zbraněmi, v klidu, a bez zbytečného víření prachu – tak, jak to dělají oni…
Ten Váš případ mi připomíná některé podobné předcházející, i když v jiných oborech, a nedopadly dobře, protože Soudruzi si všimli (!), že jim někdo krutě šlápl na kuří oko, případně viděl do karet (odhalil jejich podvod) :
https://youtu.be/oPv2tFEN5ss , nebo https://youtu.be/2m1jx2euy2A
Opatrnosti není nazbyt 😉
Znám i případ šikovných inženýrů z Brna, kteří vyráběli medicínské generátory kyslíku a ozonu, a mnoho klinik s nimi dodnes spokojeně pracuje, ale Soudruzi z EU zakázali výrobu s odvoláním na JEJICH novou směrnici, kterou údajně přístroje nesplňují… Proto nyní na trhu jsou jen předražené německé přístroje, a oxygenoterapie a ozonoterapie, které fungují, v ČR prakticky téměř neexistují (a např. v Itálii je cca 350 klinik!).
(Já mám třeba v autě generátor vodíku – šetřím cca třetinu paliva, a emise/částice na desetině povolených hodnot, motor je kultivovanější, a šlape jako hodinky….. oficiálně se jedná o aditivum pro čištění motoru 😉

Hlavně nebuďte Zděšený 😉
Kdo zpanikaří, ztrácí hru. Oni se bojí těch, kdo se jich nebojí!
Moje babi byla moudrá žena, a občas trousila moudra přísloví… pro Vás vybírám tři:
Na hrubý pytel – hrubá záplata! , Účel světí prostředky. , a
Nejlepší obrana je útok.
(Podobné, jako Putinovo: Když je bitka nevyhnutelná, je potřeba udeřit jako první!)
Zdravím Vás, a ještě jednou děkuji za upřesnění. 😉

obycejnilide7
Návštěvník
obycejnilide7

Jednoduše řečeno, (žido-pokud chcete)kapitalismus zde všecko zku.ví, to říkal už tehdá muj děda za “sociku” v Československu. Jak dobře tenkrát viděl dnes vidíme sami. Mrknite jak jsme se měli tehdy, zejmena pár let po válce a jak se (ne)máme ted… Dnes je tu rozkradeno vše.

vlado sak
Návštěvník
vlado sak

Uz som to nemohol citat. Staci sa pozriet na socialisticke saty v europe do roku 1989 ked prislo k prevratom. Ten vas zly socializmus a statne riadenie vybudovali od konca vojny znicene fabriky, pozdvihli polnohospodarstvo a vystavalo mesta. po prevrate zadlzenost socialistickych krajin sa blizila k nule, teraz po 30 rokoch kapitalizmu mame skor 60 % HDP zadlzenost, miesto stalych fabrik montazne haly, polnohospodarstvo v rujnach a nevlasttnime ani klucku od dvery.

Forever Slav
Návštěvník
Forever Slav

vlado sak

1) Žádný kapitalismus tady 30 let není. Jen oligarchický korporativismus.

2) Socialismus zde akorát pouze stavěl na rozkradení a přerozdělení majetku soukromých vlastníků a “zlých kapitalistů” (to socialismus dělá do té doby, dokud nedojdou všechny peníze). Nic jiného socialismus neumí. My jsme měli jen to štěstí, že jsme nebyly na úrovni zemí Třetího světa. Jinak bychom díky socialismu v té bídě skončili. Díky předchozí ekonomické vyspělosti jsme proto po nastolení socialismu naštěstí skončili jen u ekonomické stagnace a zaostávání. Nebýt socialismu, mohla být naše země dnes na úrovni Švýcarska či minimálně jeden z nejbohatších a nejvyspělejších států Evropy.

idevpas
Návštěvník
idevpas

Kapitalizmus
——
https://pastebin.com/v8478cyx

Jarda
Návštěvník
Jarda

Ale to ví dnes přeci každý, že kdo sáhne na zisky US firmám, dostane se do klatby, ekonomických sankcí, blokád, skrytých i otevřených intrik a je za použití všech prostředků, tedy i těch o kterých tu zatím nepadlo ani slovo, poškozován, aby vznikla tato situace jaká ve Venezuele je. Je to základ celého bytí USA již od jeho vzniku a to postupně již na celém světě, takže jaká diskuze? Pořád to samé, primitivní, placené, vynucované, zpravodajsky, násilně, vojensky atd…atd…..atd……dnes a denně, zítra jako včera……a kolem toho se dělá mediální masáž a vy to stále baštíte a nevěřím, že to necítíte, jen jste prostě proamericky orientován. Asi vám minulý režim u nás ublížil. Chápu, ale to neznamená, že nejsem blíž pravdě já než vy. Je to totiž velmi jasné a primitivní. Z celé světové politiky to čiší. A omlouvám se vám za tuto oponenturu, pokud jste slušný člověk. Pokud jste ale za toto trolování placen, pak beru omluvu zpět. Protože politika USA může za celou tu světovou bídu, války a smrt, včetně ekologické katastrofy, na které lidstvo nyní pracuje. Jistě máte také potomky, takže to pocítí i oni.

AntiSion
Návštěvník
AntiSion

Jim samozřejmě nejvíc vadí pan VK se svojí otevřeností s jakou popisuje světovou moc sionistického Židovstva!

Alkaponek
Návštěvník
Alkaponek

Izrael je další zemí, která uznala Juana Guaidóa za prezidenta Venezuely. „Izrael se připojuje k USA, Kanadě, většině zemí Latinské Ameriky a evropským zemím v otázce uznání nového vedení Venezuely,“ prohlásil premiér Benjamin Netanjahu. (Reuters).

...
Návštěvník
...
LaBanes
Návštěvník
LaBanes

Proslýchá se, že se v ČSSD něco děje. Tahle strana má obrovský dluh. Možná této straně chce pomoci jistá země z perského zálivu, výměnou za podporu islamizace. Hamáček k tomu má nakročeno již dávno.

AntiSion
Návštěvník
AntiSion

Metopes
“Tak zase nám cpou židáci půod nos svoje špinavý fusekle, údajně dnes má být jakýsi “den holokaustu”. . . . .

Především nám chce židovská prolhaná bestie podstrčit, přesněji řečeno dělá to už 74 let, obrovskou lež o průmyslovém vyhlazení milionů Židů v plynových komorách. Největší lež 20. století! Bylo vědecky prokázáno, že k tomuto nikdy nedošlo! A pokud to tupí gójové neustále opakují, sami tím pomáhají židovsko-sionistické hydře v jejích lžích, které vedou k tomu co bylo od počátku cílem této uměle vytvořené sionistické legendy: učinit z Židů mučedníky a nedotknutelné etnikum!

Germar Rudolf; RUDOLFOVA ZPRÁVA – Znalecký posudek o chemických a technických aspektech “plynových komor” v Osvětimi
http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=system/files/Rudolfova_zprava-Germar_Rudolf.pdf

Germar Rudolf; PŘEDNÁŠKY O HOLOCAUSTU
http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=system/files/Prednasky_o_holocaustu-Germar_Rudolf.pdf

Odhalenie podvodu zvaného Holocaust
https://www.youtube.com/watch?v=eePkduCUjoY&t=996s

comment image

Práce Holocaust pod lupou vyšla jako vůbec první titul z řady Holocaust Handbook Series, která již čítá 38 odborných publikací (a další jsou v přípravě). Tato kniha se považuje obecně za jedno z nejlepších a nejdůležitějších děl revizionizmu holocaustu. Ačkoliv bylo první vydání publikováno zhruba před 20 lety, oficiální historiografie se dodnes nezmohla na žádnou relevantní odpověď a její pozice je již naprosto neudržitelná. Podle Popperovy břitvy libovolný počet verifikujících důkazů neprokazuje, že teorie platí, zatímco jediný vylučovací dokazuje, že teorie neplatí. Takových „vylučovacích důkazů“, definitivně vykazujících vládnoucí verzi holocaustu do říše bájí a pověstí, tato kniha obsahuje nepřeberné množství. I když se snad některá jednotlivá tvrzení v průběhu doby ukázala jako nepřesná či mylná, jsme pevně přesvědčeni, že kniha jako celek je argumentačně naprosto nevyvratitelná. Také proto se proti revizionizmu holocaustu zásadně nebojuje argumenty, ale ignorováním. Jestliže nelze na argumenty revizionistů odpovědět, jednoduše se předstírá, že žádné neexistují. V další fázi nastupují pomluvy, lhaní, zesměšňování, překrucování, očerňování a perezekuce, která má nejrůznější formy: odebírání akademických hodností, fyzické útoky, pokutování a věznění, existenční likvidace. Nějakou formou pronásledování byli postiženi prakticky všichni spoluautoři této práce: Germar Rudolf – donucen k emigraci, 4 roky vězněn v Německu; Jürgen Graf – odsouzen na 15 měsíců nepodmíněně, již 14 let žije v emigraci atd. Nikdo z nich se přitom neprovinil ničím jiným než publikováním svých – dobře podložených – argumentů ohledně holocaustu. Překlad a vydání této knihy nechť je tedy považováno za pozvednutí hlasu proti umlčování, byť by mělo jít pouze o hlas volajícího na poušti….

Motopes
Návštěvník
Motopes

Vím o tom, díky

Motopes
Návštěvník
Motopes

Umínusuj se špinavej žide a chcípni !

Marketka
Návštěvník
Marketka

To male % otrokarov a neuveritelne mnozstvo otrokov. Stratili sme vsetci zdravy rozum, ze to podporujeme?

Johnny123
Návštěvník
Johnny123

Proč česká média neinformují a dvou mužích, kteří se pokusili upálit v polovině ledna 2019 v Praze?

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Johnny123

Protože v edičních a publikačních plánech všech médií jsou připraveny dlouhodobě témata: “lidské pochodně – ˇhořící keře´” v ČSSR
a Holo-Kaust : “Výročí každý den”
Naši aktuální zapálení proti Démograzii udělali Soudruhům čáru přes rozpočet, a nehodí se ideově do dlouhodobých publikačních programů…. holt – masírka musí být intenzivní, a koncentrovaná na CÍL!
Diky Bohu ale existuje Alternativa, která jejich nešťastný příběh sleduje pozorně….

Redakci AEN:
Zde bych se chtěla přimluvit k redakci, jestli by neuvážila zveřejnění podrobnějších informací i o tom DRUHÉM Člověku, který se pokoušel upálit pod Sv. Václavem v prostředí výstavy “Hořící keř”.