Pravda o povstání v Maďarsku v roce 1956 tak, jak jste dosud...

Pravda o povstání v Maďarsku v roce 1956 tak, jak jste dosud neslyšeli! Maršál Koněv potlačil sionistický státní převrat proti Židům, veškerou moc během povstání převzali sionisté a do čela dosadili jediného Chazara z předchozí chasidské vlády! Revoluci odstartovali naoko studenti vysokých škol, kteří požadovali 16 požadavků s cílem přetrhání vztahů se Sovětským svazem, odstraňování pomníků, okamžité zastavení dodávek uranu do SSSR, odsun sovětských vojsk ze země, privatizaci půdy a trestní stíhání předchozího lidového kabinetu, ve kterém seděli jenom Židé!

Pravda o povstání v Maďarsku v roce 1956 tak, jak jste dosud neslyšeli! Maršál Koněv potlačil sionistický státní převrat proti Židům, veškerou moc během povstání převzali sionisté a do čela dosadili jediného Chazara z předchozí chasidské vlády! Revoluci odstartovali naoko studenti vysokých škol, kteří požadovali 16 požadavků s cílem přetrhání vztahů se Sovětským svazem, odstraňování pomníků, okamžité zastavení dodávek uranu do SSSR, odsun sovětských vojsk ze země, privatizaci půdy a trestní stíhání předchozího lidového kabinetu, ve kterém seděli jenom Židé!

V posledních dnech se neustále skloňuje jména maršála Sovětského svazu Ivana Stěpanoviče Koněva a neustále je jeho jméno spojováno s rokem 1956 v Maďarsku. Martin Fendrych z Bakalova serveru Aktualne.cz dnes vypustil do světa neuvěřitelně plytký a propagandistický článek [1], ve kterém de facto vykresluje maršála Koněva jako největší Stalinovu zrůdu. Připomíná i jeho operaci v Maďarsku na podzim roku 1956. A protože Maďarské povstání z tohoto roku se neustále zdůrazňuje, je potřeba si opět konceptuálně zopakovat, k čemu vlastně v roce 1956 došlo a proč ani na okamžik nesmíme uvěřit dnešnímu narativu o událostech z Maďarska z té doby. Informace, které v tomto článku zazní, jste zřejmě dosud neslyšeli, ale o to více asi budete zhrozeni, jakou brutální podobu nabízí minulé a současné procesy řízení. Začneme ale zeširoka.

Maršál Ivan Koněv (vlevo) v Praze.

Po skončení 2. světové války zahájil Josif Stalin v Sovětském svazu a také ve všech státech pod vlivem SSSR proces naprosté eliminace procesů řízení světových sionistů, kterým se ještě počátkem 50. let říkalo Trockisté podle bolševického předáka z dob VŘSR v roce 1917. Původním cílem Bolševické revoluce bylo zavraždění carské rodiny a odcizení veškerého majetku a zdrojů Ruska zahraničními sionistickými bankami naproti dluhu, který si měl SSSR vytvořit u londýnských bank. Celé Rusko se mělo dostat do soukromých rukou Domu Rothschild, který sponzoroval a financoval celou revoluci v Rusku a zařídil cestu Vladimira Uljanova do Ruska v roce 1917, aby celý proces řídil.

Maďarské události měly počátek už v Bolševické revoluci v roce 1917, zločin britské královské rodiny a kletba rodu Windsor

Jenže, na tak velký úkol nemohl být Vladimir Uljanov sám, a proto měl u sebe pomocníky. Jedním z nich byl právě Leon Trocký, vlastním židovským jménem Leiba Bronstein. Celý plán probíhal s podporou britské královské rodiny, která je německého šlechtického původu Saxe-Coburg und Gotha. Britská královská rodina byla příbuzensky spjata s Romanovci a ruský car Mikuláš II, jeho manželka Alexandra Fedorovna a německý císař Wilhelm II. byli všichni bratranci a sestřenicemi britského krále Jiřího V. Prostě rozvětvená rodinka. Dne 17. července 1918 byla ale celá carská rodina Romanovců postřílena bolševickými gardisty v malém domku v Jekatěrinburgu. Příkaz k popravě přišel z Londýna.

Mikuláš II. s rodinou – Romanovci.

Britská královská rodina totiž byla spolčená s Rothschildovou rodinou v plánu na odstavení Romanovců v Rusku jako v té době nepohodlných a příliš bohatých příbuzných. Podle původního plánu měli být Romanovci internování a mělo se počkat na to, co bude dál. Původně se mluvilo o exilu, že by celá rodina byla z Ruska vyhoštěna do některé země a mluvilo se právě o Velké Británii. Jenže Romanovci by nadále měli dědičné právo na celé Rusko a tehdy zdaleka nebylo jasné, jak dlouho a jestli Bolševická revoluce vydrží. Celá rodina Romanovců tedy byla nakonec pro jistotu postřílena, a to bizarním způsobem, skrze dřevěnou zeď, příčku mezi dvěma místnostmi. Členové popravčí čety by totiž odmítli zastřelit cara a jeho rodinu. A tak byla celá rodina Romanovců postavena vedle sebe ke zdi a střelci z vedlejší místnosti začali do zdi střílet, aby neviděli, na koho střílí a kdo je za zdí.

Carská rodina Romanovců byla postřílena se souhlasem britské královské rodiny a na povel banky Rothschild v Londýně. Dvě hrozivě shodná data 17. července, která od sebe dělí přesně 1 rok

Tento způsob popravy byl natolik brutální a bolestivý, že se nedá ani popsat. Kulky z pušek sice dřevěnou příčku prorazily, ale byly zpomaleny do takové míry, že nikoho ze členů carské rodiny nezabily, ale jenom pohmoždily a zranily. Dozorci nařídili přestat s palbou a šli členy carské rodiny znovu postavit na nohy, protože v bolestech ze zranění leželi na zemi. Pokračovalo druhé kolo střílení. Ani to ale nikoho z carské rodiny nezabilo a mezi důstojníky začala propukat panika, že cara a jeho rodinu chrání Boží moc a vyšší síla, a že je nelze zabít. Poprava puškami byla nakonec zrušena a carskou rodinu ze služebních pistolí postříleli dva důstojníci, kteří to provedli pod pohrůžkou, že když to neudělají, budou zastřeleni i se svými rodinami. Po popravě carské rodiny začali všichni zvracet z toho, co provedli.

Popravčí místnost v Jekatěrinburgu, kde byla postřílena celá carská rodina.

Informace o tom, jakým způsobem byla popravena rodina Romanovců, se neutajila. Není známo, kdo informaci vynesl, ale dostala se ven a dozvěděli se o ní všechny šlechtické rody v Evropě. Britská rodina z rodu Saxe-Coburg und Gotha má na rukách krev Romanovců! Zpráva se šířila rychlostí blesku mezi šlechtou. Britská královská rodina se na tento osud Romanovců připravila dopředu a rozhodla se k neuvěřitelnému a nevídanému kroku, k zahození svého rodového erbu a jména a přejmenovali svůj rod na Windsor podle starého zchátralého hradu ve Walesu.

Oficiální přejmenování rodu proběhlo na okultní datum dne 17. července 1917, tzn. číselně 17-07-1917 a zkráceně číselně 17-07-17, tedy mezi dvěma bolševickými revolucemi, ta první a neúspěšná proběhla v Rusku již v únoru 1917 a byla potlačena. Britský královský rod si tak změnil své rodové jméno přesně 1 rok před popravou carské rodiny v Rusku, doslova na den přesně. Carská rodina byla popravena, jak už bylo výše uvedeno, dne 17. července 1918, tedy na den přesně 1 rok po přejmenování britského královského rodu a tato shoda pouze dokresluje hrozivé spiknutí, které zahaluje vyvraždění Romanovců. Nikdo v té době nechápal, proč starý šlechtický rod zahazuje svůj erb a jméno, ale poté, co o rok později unikly z Jekatěrinburgu informace o brutální popravě Romanovců, bylo všem jasné, proč britská královská rodina si už rok předtím změnila dopředu jméno, aby nebyla nijak už spojována s osudem Romanovců. Od okamžiku této příbuzenské zrady leží na rodu Windsor klatba, prokletí. Klatba prorokuje rozpad Commonweatlhu, zánik britského národa a kultury a nakonec rozpad Velké Británie.

Stalin po smrti Lenina zahájil likvidaci plánu sionistů na rozkradení SSSR skrze jejich nástroj zadlužení u západních bank a nesplatitelné úvěry

Možná teď nechápete, proč tak obšírný úvod k událostem v Maďarsku, ale je potřeba chápat nejprve souvislosti. Bolševická revoluce z roku 1917 byla revolucí židovskou v dikci světových sionistů, kteří nejprve podřezali krk celému rodu Romanovců, aby si mohli následně Rusko a jeho zdroje rozkrást a zprivatizovat, všechny zisky by byly potom vyvedeny do Londýna do bank rodiny Rothschild a ve prospěch britských obchodních společnosti Jeho veličenstva, britského krále, tehdy už z Domu Windsor.

Terčem teroru v Rusku po roce 1917 byli především ruští Židé, jenže čelili teroru ze strany jiných židů, mezinárodních židů, což je další příklad toho, proč novináři jako Martin Fendrych nikdy nemohou pochopit, o čem vlastně píší. Rok 1917 v Rusku spustil válku mezi židy a Židy, mezi světovými sionisty a ruskými Židy, kteří disponovali majetky pod vládou tehdejšího cara, až do okamžiku jeho popravy. Jenže plán světových sionistů nevyšel. Vladimir Iljič Lenin – Uljanov nečekaně umírá v lednu 1924 a k moci se dostává někdo, kdo má úplně jiné plány. Josif Stalin namísto rozprodávání ruských zdrojů, dolů a fabrik do rukou západního kapitálu a místo zadlužování SSSR v Londýně přichází s plánem národní soběstačnosti.

Leon Trocký – Lev Bronstein

Celá revoluce byla v Londýně vymyšlena způsobem, že Rusko bude platit západu za dovoz potravin, oblečení, spotřebního zboží, automobilů, šperků, luxusu a nápojů prostřednictvím dluhopisů. A jakmile by Rusko bylo zadluženo a nemohlo by splácet, zahraniční banky z Londýna by si dluh vybraly skrze konfiskací ruské půdy, dolů, továren, veškerého majetku Ruska. Josif Stalin tento plán odhalil velice brzy a zjistil, že tento šílený proces má od Jacoba Rothschilda na starosti právě Leiba (Lev) Bronstein, tedy Leon Trocký.

Josif Stalin ho chtěl nejprve veřejně popravit jako zrádce lidu, ale Leiba byl nakonec jen v tichosti vyhoštěn ze SSSR a usadil se v Mexiku. Nakonec byl v Mexico City stejně zabit atentátníkem vyslaným z Moskvy, ale to není to nejdůležitější. Tím hlavním je, že po nástupu Josifa Stalina k moci začal proces boje proti sionismu v Rusku, tehdy nazývaný jako boj proti Trockismu. Cílem bylo odsunout z procesů řízení v SSSR světové židy, tedy sionisty a místo nich procesy měli řídit ruští Židé na všech odborných pozicích. Stejný proces po válce v roce 1945 nastartoval Stalin ve všech zemích Střední a Východní Evropy pod kontrolou SSSR.

Veškerou moc v Maďarsku po roce 1948 uchopili komunisté ze Socialistické dělnické strany, jenže celé vedení strany a vlády byli maďarští Židé… až na jednoho, a ten se stal v roce 1956 vůdcem povstalecké vlády

A tím se dostáváme k Maďarsku. Generálním tajemníkem socialistické dělnické strany Maďarska byl od roku 1948 etnický Žid Mátyás Rákosi, původním jménem Mátyás Rosenfeld. Ministrem obrany Maďarska byl od stejného roku Mihály Farkas, židovský komunista původním jménem Hermann Lőwy. Celý komunistický vládní kabinet od roku 1948 byl židovský a obsazený výhradně Židy, jak uvádí [2] izraelský list Haaretz. Jediný člen vedení strany a vlády v Maďarsku po roce 1948, který nebyl etnický Žid ale chazar, byl ministr zemědělství Imre Nagy.

Jako jediný ve vládě nebyl etnický Žid. A hádejte, co se stalo v roce 1953? Když Josif Stalin zemřel v březnu 1953, po několika měsících začaly v Maďarsku probíhat čistky na pokyn Nikity Chruščeva. Postupně bylo celé původní židovské vedení dělnické strany Maďarska vyházeno a do čela Maďarska se dostal hádejte, kdo? Byl to právě Imre Nagy, jediný neetnický žid z předchozí čistě židovské vlády. V čele vlády stál od listopadu 1953. Začalo se schylovat k převratu.

Imre Nagy, vůdce povstání a premiér povstalecké vlády.

V dubnu v roce 1955 Imre Nagy ve funkci předsedy vlády končí, vnitrostranické rozpory vedou k jeho sesazení a do funkce se dostává aparátčík András Hegedüs. Ve funkci vydrží pouze jeden rok, protože v červnu v roku 1956 začínají probíhat studentské protesty proti vládnoucí dělnické straně. Nikita Chruščev tlačí z Moskvy, aby se Budapešť zbavila lidí spojených se Stalinem a Mátyás Rákosi podává rezignaci. Tento krok je mezi studenty mylně interpretován jako počátek hroucení komunistického úchopu moci a začínají mohutné protesty proti vládě. Studenti předkládají seznam 16 požadavků [3] na vládu, které jsou ale pro Socialistickou dělnickou stranu Maďarska naprosto nepřijatelné. Tento seznam požadavků vás však šokuje, protože slovník je doslova jako okopírovaný z dnešní doby, posuďte sami.

Manifest maďarských studentů a mládeže na vládnoucí stranu v roce 1956
 1. Požadujeme okamžitý odchod všech sovětských jednotek v souladu s ustanoveními mírové smlouvy.
 2. Požadujeme tajné hlasování všech členů strany od shora dolů o nových představitelích pro dolní, střední a horní vrstvy maďarské dělnické strany. Tito představitelé svolají co nejdříve stranický kongres, aby mohli zvolit ústřední výbor.
 3. Nová vláda musí být ustavena pod vedením Imre Nagyho: všichni zločinní vůdci z éry Stalin-Rákosi musí být okamžitě zbaveni funkcí.
 4. Požadujeme veřejné vyšetřování trestných činů Mihály Farkase a jeho spolupachatelů. Mátyás Rákosi je osoba, která je nejvíce odpovědná za zločiny nedávné minulosti i za zhroucení naší země, musí být vrácen do Maďarska a postaven k soudu před lidovým tribunálem.
 5. Požadujeme všeobecné volby všeobecným tajným hlasováním, které se bude konat po celé zemi, aby bylo zvoleno nové národní shromáždění, na kterém se budou podílet všechny politické strany. Žádáme, aby bylo uznáno právo pracovníků na stávku.
 6. Požadujeme revizi a nové přizpůsobení maďarsko-sovětských a maďarsko-jugoslávských vztahů v oblasti politiky, ekonomiky a kultury na základě úplné, politické a ekonomické rovnosti a nezasahování do vnitřních záležitostí jedné strany do druhé.
 7. Požadujeme úplnou reorganizaci hospodářského života Maďarska pod vedením odborníků. Celý ekonomický systém založený na systému centrálního plánování musí být znovu přezkoumán s ohledem na podmínky v Maďarsku a na zásadní zájem Maďarů.
 8. Naše dohody o zahraničním obchodu a přesný součet reparací, které nelze nikdy splatit, musí být zveřejněny. Požadujeme, abychom byli přesně informováni o ložiscích uranu v naší zemi, o jejich využívání a o koncesích vydaných Rusům v této oblasti. Požadujeme, aby Maďarsko mělo právo prodávat uran volně za ceny na světových trzích, aby získalo tvrdou měnu.
 9. Požadujeme kompletní revizi norem působících v průmyslu a okamžité a radikální přizpůsobení mezd v souladu se spravedlivými požadavky pracovníků a intelektuálů. Požadujeme minimální životní mzdu pracovníků.
 10. Požadujeme, aby byl distribuční systém organizován na novém základě a aby zemědělské produkty byly využívány racionálně. Požadujeme rovné zacházení pro jednotlivé farmy.
 11. Vyžadujeme přezkumy všech politických a ekonomických soudů nezávislými tribunály, jakož i propuštění a rehabilitaci nevinných. Požadujeme okamžitou repatriaci válečných zajatců (z druhé světové války) a civilistů deportovaných do Sovětského svazu, včetně vězňů odsouzených mimo Maďarsko.
 12. Požadujeme úplné uznání svobody názoru a projevu, svobody tisku a rozhlasu, jakož i vytvoření denního tisku pro organizaci MEFESZ (Maďarská federace vysokoškolských asociací a vysokoškolských studentů).
 13. Žádáme, aby socha Stalina, symbol stalinistické tyranie a politického útlaku, byla co nejdříve odstraněna a nahrazena pomníkem na památku mučednických bojovníků za svobodu z let 1848-49.
 14. Požadujeme nahrazení emblémů cizích pro maďarský lid starými maďarskými zbraněmi Kossuth. Požadujeme nové uniformy pro armádu, které odpovídají našim národním tradicím. Žádáme, aby byl 15. březen vyhlášen státním svátkem a aby 6. října byl den národního smutku, kdy budou školy zavřeny.
 15. Studenti Technologické univerzity v Budapešti jednomyslně prohlašují svou solidaritu s dělníky a studenty ve Varšavě a Polsku v jejich hnutí směrem k národní nezávislosti.
 16. Studenti Technologické univerzity v Budapešti budou organizovat co nejrychleji místní pobočky MEFESZ a rozhodli se svolat v sobotu 27. října v Budapešti parlament mládeže, ve kterém budou všichni mladí lidé národa zastoupeni svými delegáty.
Povstání v roce 1956 v Maďarsku vypadalo doslova jako přes kopírák v porovnání s dnešními procesy

Tento manifest opravdu nepochází od neziskové organizace Milion chvilek, nepochází ani od Grety Thunberg, přestože v posledním bodě manifestu se hovoří o parlamentu mládeže, kde mladí a mnohdy nezletilí lidé chtějí řídit Maďarsko. Odstraňování pomníků uvedené v manifestu, přezkumy koncesí a povolení Rusům, jestli smí těžit uran. Snaha prodávat uran na světových trzích za tvrdou měnu. Tak mladí studenti a už tak chytří, že je zajímá těžba uranu a prodeje na světových trzích za tvrdé měny? Požadavek mladých, aby premiérem byl bývalý a jediný neetnicky židovský člen Rákosiho vlády Imre Nagy. To nevymyslíš! Maďarští studenti s tímto požadavkem vyšli do ulic a když se ukázalo, že jejich požadavky strana nesplní, začalo násilí a povstání. Imre Nagy uchopil s pomocí ozbrojené ulice moc a je znovu premiérem. Ve funkci bude od 24. října do 4. listopadu 1956.

Povstalci pověsili člena vládnoucí strany hlavou dolů.

Studenti začali v ulicích Budapešti ve jménu svobody a demokracie věšet na stromech a lampách pouličního osvětlení místní komunistické představitele národních výborů. Mučili je, věšeli je hlavami dolů a rozdělávali pod nimi ohně. Dodnes se zachovaly fotografie v archivech, i když Google je neustále maže. Zfašizovaná maďarská mládež zahájila krvavou revoluci a kdokoliv nechtěl nastoupit cestu směrem na západ a cestu k tržnímu kapitalismu, byl označen za nepřítele demokracie a oběšen na ulici. Otevřené boje mezi zfašizovanou mládeží a maďarskou armádou vypukly 23. října 1956 a trvaly až do 10. listopadu. Sovětská armáda se rozhodla pro intervenci 4. listopadu poté, co skupina studentů 1. listopadu oběsila na ulici před sovětským velvyslanectvím v Budapešti celkem 5 členů místní stranické organizace vládnoucí dělnické strany jako varování Sovětskému svazu.

Maďarské události z roku 1956 byly válkou mezi židy a Židy, světoví sionisté se pokusili odstavit od moci maďarské Židy dosazené Josifem Stalinem

Sovětská armáda naštěstí povstání potlačila, protože jinak by se tato zvěrstva rozšířila i do Polska. Jenže, při pohledu na manifest z roku 1956 si uvědomíte, že je psaný rukou ze zahraničí. Toto nepsali Maďaři a už vůbec ne nezletilé anebo sotva zletilé děti ze středních a vysokých škol, to vám snad všem dojde. Narativ manifestu je doslova okopírovaný z dnešních moderních globalistických pamfletů, které jsou šířeny neziskovkami během mohutných demonstrací, na kterých aktéři útočí na prezidenta a přejí mu smrt.

Stejná slova slyšíme i dnes o tom, že mladí lidé by měli rozhodovat o klimatu a zapojovat se do politiky, stejně jako bylo v roce 1956 uvedeno v manifestu pučistů. A víte proč je v těch dokumentech a manifestech taková shoda? Protože převrat v Maďarsku v  roce 1956 i převraty dnes a nedávno na Majdanu řídí stejní lidé, světoví sionisté. Globalizace je nástrojem sionismu a předchozího trockismu. Je to cesta, jak světový žid chce přijít k majetkům za “tvrdé” peníze, které si ale sám tiskne ve FEDu, a za dluhový úpis k majetku států. V roce 1956 to byl uran, to nejdůležitější pro světové sionisty v éře atomového věku, který v 50. letech začínal.

Povstalci znetvořili tělo údajného špiona, který donášel informace vládnoucí dělnické straně.

A znovu jsme u toho, kdo byl hlavní obětí povstání v Maďarsku v roce 1956? Koho odstranil Nikita Chruščev od moci? Maďarské Židy! Světový žid se chtěl pomocí revoluce dostat k majetkům maďarského Žida. A jemu šel po krku. A to je to největší tajemství té údajně slavné Maďarské revoluce. Jedni židé se světovým zázemím v cizině chtěli majetky a nerostná bohatství, která kontrolovali maďarští Židé ve vládnoucí dělnické partaji, která měla od Stalina úkol národní bohatství používat pro budování Maďarska bez zadlužování u sionistických bank ve světě za jejich “tvrdý” dlužní úpis.

A koho pověřit revolucí? Kdo se v procesech řízení pověřuje revolucemi? No přece diletanti! Nezkušené děti, nezkušení mladíčci, dosazené loutky chazarského původu. Do čela je postaven Chazar, který byl v židovské vládě a přiučil se. Vyberou kádra, který není Žid, není chasidský a svěří mu boj proti Rusku, proti Sovětskému svazu, proti carovi, to je jedno, prostě jde o Rusko a ruské Židy a jejich majetky v Rusku. Moc Ruska, rakety Ruska, uran Ruska, nezdolnost Ruska.

Maďarsko se před 63 lety stalo prvním pokusným balónkem barevné revoluce, kterou zorganizují děti a mládež, která bude přebírat moc a nebude nic znát, vědět a umět, bude potřebovat poradce… ty správné, ze zahraničí a vystudované na západě

Všechny tyto atributy jsou atributy skryté války mezi židy a Židy. Maďarská revoluce je učebnicovým příkladem, jak světový žid využil maďarské studenty a jejich naivitu k rozpoutání krvavé revoluce, kde studenti na kandelábrech věšeli pro změnu maďarské Židy v rolích funkcionářů maďarské vládnoucí strany. A celých 63 let poté novinářští diletanti z Aktualne.cz píší o věcech, kterým naprosto nerozumí a berou si do úst maršála, který přijel do Maďarska zastavit lynčování a mučení lidi na kandelábrech v ulicích Budapešti.

Maršál Koněv zachránil Maďarsko před majdanizací země. Vzpomeňte si, jak v roce 2014 stejní fašisté z řad mládeže a Pravého sektoru upálili zaživa v Oděse v Domě odborů desítky lidí, o kterých si mysleli, že mají ruský původ. Mezinárodní žid, tedy sionista, si nikdy nezašpiní ruce krví osobně. Na všechno má své lidi, nezkušené děti, nezkušené a pokud možno duševně nemocné děti, různé Grety, nezkušené mladíky, nezkušené elévy v rolích ministrů zahraničí atd.

Mátyás Rákosi, původním jménem Mátyás Rosenfeld, generální tajemník strany a premiér vlády od roku 1948.

Diletant nic neví a ničemu nerozumí, a proto ochotně a bez remcání splní to, co mu našeptá poradce.  Přesně tak to bylo i s Vašíkem, když z něho udělali prezidenta a do ouška mu šeptal Karel Schwarzenberg celá 90. léta a mnozí další. Přesně proto byl do čela Ukrajiny dosazen diletant Vladimir Zelenský, protože ničemu nerozumí, jeho práci budou určovat poradci. Světoví sionisté. Není pravda, že k moci se dostávají nejsilnější a nejchytřejší. To dávno neplatí. Čím větší nemehlo a větší diletant, tím větší šance, že se dostane do vysoké funkce. Na Ukrajině je tak herec z reality show u moci, na Slovensku paní ze skládky v Pezinku.

Sionisté totiž zjistili, že oligarchové nejsou to nejlepší pro řízení procesů. Nejsou to totiž ochotní sebevrazi a debilové. Právě proto sundali Petro Porošenka na Ukrajině, právě proto chtějí sundat Andreje Babiše v ČR. Oligarchové začali vadit globalistům, takže na jejich místa přicházejí herci, zpěváci, umělci, aktivisté, pornoherci, nedostudovaní studenti, chátra a nově dokonce mentálně postižené děti. Čím větší diletant a nemehlo, tím větší kariéra v dnešní globální politice. Maďarsko pouze ukázalo, jak se to má dělat. Byl to první zkušební balónek barevné revoluce v Evropě!

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Mordechaj Kapusta
Návštěvník
Mordechaj Kapusta

Tí Židia a Sionisti sú mazaní. Všetko dôkladne s kabalou prepočítali. Najnovší kód je Mordechaj Kapusta http://mordechajkapusta.blogspot.com/2006/05/kd-mordechaja-kapustu.html

Frufru
Návštěvník
Frufru

Zajímavé je, že česká verze Wiki dává Imre Nagyho do souvislosti s legendou, že se měl též též účastnit popravy carské rodiny. Anglická verze to nezmiňuje https://cs.wikipedia.org/wiki/Imre_Nagy. Další zajímavostí jé, že byl v Rusku někde u Bajkalu zajat ČS legiemi. Ruská Wiki též zmiňuje, že z iniciativy M. Gorbačova byly v roce 1990 Maďarsku předány dokumenty, že Imre Nagy byl spolupracovníkem NKVD. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%8C,_%D0%98%D0%BC%D1%80%D0%B5#￐゚￐ᄒ￑チ￐ᄐ￐ᄉ￑タ￑ツ￐ᄑ￐ᄒ￐ᄉ_￐﾿￑タ￐ᄌ￐ᄋ￐ᄑ￐ᄚ￐ᄑ￐ᄌ￐ᄉ

Ruská Wiki rovněž zmiňuje možnou účast Imre Nagyho na vraždě carské rodiny, v souvislosti s popravčím, Jakovem Jurovským https://cs.wikipedia.org/wiki/Jakov_Jurovskij

konzerva
Návštěvník
konzerva
Návštěvník
konzerva

A do toho radí kovaný marxista z československé televize Ostrava -zelenky obdivovatel- radí co se má naučit.. známý by mohl vyprávět o jeho působení před rokem 1989… https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Zaoralek-vzkazal-ruskemu-ministru-kultury-at-si-dostuduje-historii-595189

Šifrin
Návštěvník
Šifrin

Poznámka: bolševici (přes snahy Trockého&spol.) carovu rodinu nejspíše nepopravili. Vyšetřování bílých vedlo k závěru, že vražda byla zinscenovaná. Podrobněji kniha Bůh synergie. Kromě toho je zajímavé přečíst, co k maďarské revoluci píše Kara-Murza v Sovětské civilizaci. Viz pospolne.cz

The Institute
Návštěvník
The Institute

Pokud byla vražda carské rodiny zinscenována, tak, co se s ni stalo?

hirameki
Návštěvník
hirameki

zprojektovala se v Mahrálu na bál – loutek.

tana
Návštěvník
tana

V Rusku je populární teorie o tom, že Kosygin byl carevič, ostatní členové prý byli rozstrkáni po celém SSSR. Carská rodina měla své dvojníky.
Taky se tvrdí, že dámy měly v korsetech zašité brilianty, takže se od nich kulky odrážely.
Pravdu sotva zjistíme.

Krkowitz fon Milowit
Návštěvník
Krkowitz fon Milowit

Teorie byla populární halvně na západě a někteří fiktívní příbuzní byli znežiti pro zablokování navrácení americkým separatistům zapujčené Aljašky či zlata jimiš se zakládal i FED atd.

Baron Samedi
Návštěvník
Baron Samedi

Ta rodina byla pomerne pocetna, aby se nenasel alespon kousek jednoho tela k DNA analyse. Byli pry pohrbeni hned vedle toho objektu. tak nevim, asi neni politicka vule zverejnit pravdu.

maršal
Návštěvník
maršal

Stalin mal zachránit Romanovcov pred popravou a mali dožit niekde v rusku pod inou identitou…

Frufru
Návštěvník
Frufru

Spíše popravili. Existuje dost podrobností o popravčím komandu. Rozkaz z vedení bolševiků nejspíše vydal Jaakov Sverdlov po komunikaci s Trockým a Leninem.

Lubomír
Návštěvník
Lubomír

Z Tw Ovčáčka, článek ” Ruský ministr… TOP 09″ Z chatu :
“Hned po I. světové válce v roce 1922 navázal SSSR s Německem vojenskou spolupráci a aktivně pomáhal těm nejmilitarističtějším a nejnacionálnějším kruhům ošidit podmínky Versailleské smlouvy!To zároveň s hloupou fran. reparační politikou vlastně zavinilo vznik II. světové války.”
Potom to ještě pokračuje..

obycejnilide7
Návštěvník
obycejnilide7

to Německo:
Žádám vyplacení všech válečných reparaci z dob I a II sv. války a peníze rozdělit spravedlivě všem žijícím občanům zde v ČR !!!!
Jiné než Moravské, Slezské, České národnosti např tzv. “cigáni”, jak o nich psal pan Josef Lada, vietnamci, apod. jsou z tohoto zcela vyjmuti.

blackhorse
Návštěvník
blackhorse

Za tímhle se snad už udělala tlustá čára,vracení se ke starým křivdám nepovede k ničemu dobrému a mám takový pocit,že v minulosti již naši politici vyřešili problém reparací,prostě je to uzavřená záležitost a jestli se chceš mít líp,nenatahuj ruce ale zkus si ten život zlepšit sám.

Krkowitz fon Milowit
Návštěvník
Krkowitz fon Milowit

Ale ale najednou kdyš se šlechtě v rámci svaté privatizace ROZdávali zapujšené robotní panství vracená státu už za první republiky či cirkev samořečená svatá šla dokonce před JOZEVovskou reformu tak jste tak radikální nebyl ale já bych byl i tak opatrný jelikoš velko němci by v EU nárok mohli vznest a nebylo by ani sčeho dávat jelikoš uš takhle státu půl republiky (na metry orné půdy) chybí a narozdíl od Polska ješ anektovalao německu nejdřív U-krajinu a po druhé světové za ní Slesko a Gdaňsk by jim bylo paradoxně vyhověno stejně jako Polákům po majadnizaci u Lvovských separatistů

Mr. Nobody
Návštěvník
Mr. Nobody

Vraj idu tocit novy Matrix,tak som zvedavy,co chazarska a sionisticka propaganda zase pusti do eteru…som velmi zvedavy…

oskar
Návštěvník
oskar

Po přečtení článku jsem došel k názoru, že židi a Židi možná řídí naše životy už od doby dinosaurů…ne, nesmějte se, vedle stop dinosaurů jsou prokazatelně nalezené stopy člověka. Takže nějaké velké a hrdé Slovanstvo, odjakživa ovládané Židy a židy, mělo to vůbec kdy nějaký smysl? A jaký má vůbec smysl náš život, naše snaha, naše cíle, když vlastně nic takového neexistuje? Vše ovládají odjakživa jen 2 skupiny hominidů na Zemi – Židi a židi a my se jen meleme mezi jejich zájmy. Jde z tohoto marastu vůbec vylézt ven, na světlo? Nebo jde o biblický boj na Zemi, mezi zlem a dobrem? A kde je dobro v podobě židů…v Rusku nebo v USA? Jasně, jsme jen pěšáci velké hry, velkých hráčů a kdo to umí, tak si i v roli otroka dokáže tohoto života užít…a ne se ním nechat užírat 😉

Eva
Návštěvník
Eva

Slované jsou starší než etnikum z Egypta, které se patrně dostalo po nějaké katastrofě, kterou přežili k výkonné moci. Je možné, že sloužili vrchnosti a v ti byli v kritických situacích zlikvidování a tihle vyvolení se dostali k jejich tajným informacím.
Karma za jejich zločiny je prostě provází.

Krkowitz fon Milowit
Návštěvník
Krkowitz fon Milowit

On je rozdíl jestli ste jako náboženství/národ věčně migrující jak tažné ptactvo a ti předešlí souvěrci otrokem MAXImálně tak chrámovýma vybíral zlato dával za něj tak papirus pácahal na původním obyvatelstvu opakovaně genocidu a někde v poušti si dělali zaté tele a pak globálně šířil ideologijie nebo ste podaný ješ taková užernická(LICHVÁŘská) samopozvaná svlaoč doslva saje krav včetně rospoutání válek a ve většíma jak malém mnošství vykořisťuje podívejte jak dopadlo polské či RUSké panstvo o podaných a mužicích ani nemluvě a jak dopadli američané(původní) škoada slov halvně díky drogám převážně z tzv VINOpalen kde jsou třeba shnilé brambory a pachť toho podvodu se přebíjí Kmínem Anízem Feniklem nám známé jako KONTUŠovka vždyt KOŠERnostra byla za prohibice největší mafijí (zločineský sindikát)(NY,Florida,Kliforni ale paki LAS WEGAS atd.) kam se hrabali všichni ti katolíci dohromady.!!!! Jinak v BIBLI maj storky ješ rusko polští mongolové ze zbitků zalté hordy sami nemohli nikdy ani zažít jen při svích taženích tak širým světem a slyšeli astotožnili se sniam viz IZRAELITÉ a jejich starcené kmeny (provokace s JEŽÍŠem ješ měl být jejich král proti židovskému králi a pouhému obřezanci Herodovi) URU, EGYPT či zápava/potopa středozemní/černého moře po zdvihnutí haldiny oceánů v rámci globálního oteplování(pohádka používaná dodnes ale jinak)a protržení hráze Gibraltar a o dost později Dardanel a Bosporu je mnoho židů jimš převážně RUSký stát IZRAEL nevyhověl s možností tzv NÁVRATu do své domnělé domoviny a ŠALAMOUNnovo Etijipští ješ jsou asi jediní jak tak skuteční dodnes hnijí v kontejnerech v negevské pošti a to je chtěj RUSáci(jazyčná mafie) vykvarýrovat

konzerva
Návštěvník
konzerva

Nácek a malý gestapáček z TOP 0,9 může urážet ,a když něco řekne protistrana tak začne řev. Pochva spadla na hlavičku z jahody.. https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Petricek-vyzyva-ruskeho-ministra-at-se-omluvi-starostovi-Kolarovi-595093
Hamámi se přidal.. https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Hamacek-Neborte-Koneva-Osvobodil-Osvetim-Ale-ti-nacionaliste-vlastenci-a-komuniste-595040
Vedoucí pobočky ..prý..?comment image
Zde má příklad… boj za mír ?comment image

konzerva
Návštěvník
konzerva

Názor ze Slovenska… Pepíci musia byť vždy prví v každej riti! A v tej nacistickej už viackrát…
https://youtu.be/mPek5kg70tQ

oskar
Návštěvník
oskar

Jste jasný provokatér, protože každý Čech, Moravák i Slovák zná fašistickou minulost Slovenska. A to se fakt našli 2 debili, co vám dali hlas? Tak hrdino a vlastenče, na čele s Čaputovou, Ty nám jistě jednou vytřeš zrak 🙂

Lord Vetinary
Návštěvník
Lord Vetinary

No,… svým způsobem má pravdu, protože nejsme takoví všichni, ale velké procento uvedených jsou opravdu od narození “krysy od pohledu a povahy”.

Proto už máme od pradávna ve státním znaku “dvouocasého lva”,
protože jeden vlezl do prdele druhému..!

A tato národní vlastnost je nám přirozená vždy po změně režimu, kdy dřív jedna část národa lezla do zadku “východu”, a dnes zase leze velká část do prdele “západu”, kde mají nejvíc vraženou hlavu politici do zadku Merkelové a USA.

Svým způsobem je to ale důležitá a vypěstovaná vlastnost pro přežití národa, který všichni okolní sousedé už po staletí utlačují, a jak mi říkal můj “učitel” – “Vy Češi jste národem, který chce být za každou cenu “zadobře” jak s Bohem, tak s “rohatým”…

konzerva
Návštěvník
konzerva

Věrnost čechu říší…200 000 zdravilo ádu… https://youtu.be/9wiB1fwR6Tw

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

konzerva
no a děti a vnuci těchto 200 000 pražáků kteří tenkrát hailovali na Václaváku se
tam občas schází i dnes. Jen hajlovat si ještě nedovolili.

Krkowitz fon Milowit
Návštěvník
Krkowitz fon Milowit

Ne jedna zdvižená parvačka pod kříškem hákovím byla hlavně i v USA kolebce bílích rytíř KKK tradičních ochránců ANGLOsaské DEMOkracie odkad jí zavlekli do EUro-pi ještě před mandelinkou

Jája
Návštěvník
Jája

V Čechách v té době bylo přes 2,5 milionu sudetských Němců – to hlavně oni měli radost z Ády, a oni hajlovali – germán zde zase vládl. Němci měli po vzniku Československa snahy o znovupřičlenení k Německu nebo Rakousku. Vždyť Němci nám tady několik století vládly, Němšina byla úředním jazykem, Němci mohli všechno – jako dnes, a Češi byli ve vlastní zemi to samé, co jsme dnes – lacinou pracovní silou – ty dějiny, ty jsou prostě opakovatelné – aneb kdo nezná své dějiny ….

Krkowitz fon Milowit
Návštěvník
Krkowitz fon Milowit

A-dolf,Tito Hlinka všechno jedna linka janak stěma fašistama bych byl v době centrální moc místo BERLINA v BRUSELu EU-NATO velmi opatrný ona se mapa 1940 a 2020 nápadně podobá jen ten RUS zas dělá problémy už od dob MONGOLsko-TATARSKÝCH zlatých hord přes OSMANa ,NAPOLENa po EUro-pána na západního střihu Hitlera

Mr. Nobody
Návštěvník
Mr. Nobody

Ukludni sa,v CR je jednoducho velmi silna odnoz sionizmu oddanych politikov a to ako dnes,tak hlavne v minulosti,ci uz o tom vedia tie osoby,alebo su len vyuzite na spinavu pracu alebo skorumpovane…jednoducho,ako pan VK vzdy hovori,dom sion ma v Prahe urcite okultne centrum…keby narod cesky aj chcel hromadne nastolit osebaoslobodenie,tak by ho znicili…toto je tazka situacia,dom sion je daleko pred nami,a my uz takmer nemame ziadne sance ho zastavit…

obycejnilide7
Návštěvník
obycejnilide7

konzerva
mírni se – to jsou kecy debilů liberálů, znám také bratry Slováky osobně a jsou velmi v pohodě, Slované chceme mír a klid zde v naší krásný Zemi!

Pesimista
Návštěvník
Pesimista

Snad pouze debil, může tento klip oznámkovat mínusem. Konzerva děkuji.

Petr
Návštěvník
Petr

Jestli se chceš vydávat za Slováka, tak se nejdříve nauč “po slovensky”. Slovák by napsal “Názor ZO Slovenska” ne Názor ZE Slovenska. To je totiž ČESKY, trolíku a ne slovensky.

paja
Návštěvník
paja

Ale on se za Slováka nevydává. Je Čech a říká česky, že toto je názor ze Slovenska. Ten už je samozřejmě psaný slovensky. Nauč se chápat psaný text.

Petr
Návštěvník
Petr

Tak ještě jednou. Nevím proč se mi to vymazalo.
Jestli se chceš, konzervo vydávat za Slováka, tak se nauč “po slovensky”. Slovák by totiž napsal “Názor ZO Slovenska” a ne jako ty trole “Názor zE Slovenska”. Názor ZE Slovenska je totiž ČESKY a ne “po slovensky”:

Krkowitz fon Milowit
Návštěvník
Krkowitz fon Milowit

To asi bude tím ža narozdíl od maďarských židů, poturčenců horších turka z horních Uher jsme byli tisíc let součástí svaté říše taže máme výrazně rozdílné půlky kam se cpeme