Pravá tvár humanizmu alebo je pápež humanista a Václav Havel bol “posol...

Pravá tvár humanizmu alebo je pápež humanista a Václav Havel bol “posol Boží”?

Pravá tvár humanizmu alebo je pápež humanista a Václav Havel bol “posol Boží”?

Redakce AE News přináší ke konci roku duchovně laděné zamyšlení ze Slovenska na téma humanismu a idealismu “humanitárního bombardéra” Václava Havla, papeže a Dominika Duky.

S termínom humanizmus sa často stretávame v dnešných médiách. Globalistický politici podporujú svoje politické tézy odvolávaním sa na humanizmus. Mnohí politici, prezidenti, novinári a ďalšie verejne činné osoby hrdo prehlasujú, že sú humanisti a chcú tým vzbudiť dojem, že sú na strane dobra, pravdy, svetla a ušľachtilých hodnôt. Pod výrazom humanista si väčšina ľudí predstaví, že dotyčný je nejaký ľudomil. Čo je však šokujúce je to, že si ani neuvedomujú ako sami vo svojej nevedomosti odhaľujú svoju pravú tvár. Aby sme pochopili pravú tvár humanizmu a urobili si predstavu, čo pod pojmom humanizmus rozumieme, na ozrejmenie  použijeme definíciu, ktorú poskytuje napr. Wikipedia [1]: “Humanizmus je filozoficko-etické stanovisko, ktorým sa ústredné miesto prisudzuje človeku, jeho blahu, potrebám a záujmom, a ktoré spravidla odmieta náboženstvo a zdôrazňuje racionalizmus. Je to aktívny prístup k životu sústreďujúci sa na ľudské riešenia pre ľudské otázky cez racionálne argumenty bez utiekania sa k Bohovi, bohom, svätým textom alebo náboženskej viere.”

_57397839_013550699-1.jpg
“Humanista” Václav Havel na balkónu Melantrichu při projevu v listopadu 1989.

Anglické slovníky definujú humanizmus takto:

“… obracanie sa na rozum, a nie na zjavenie či náboženskú autoritu, ako prostriedok poznávania prírodného sveta a osudu človeka, ako aj vytvorenia základov morálnosti. Humanistická etika sa odlišuje tým, že cieľ morálnej akcie vidí skôr v blahu ľudstva ako v naplnení Božej vôle.” (Oxford Companion to Philosophy)

Takže keď to zhrnieme je to jednoznačné zaprenie Boha a postavenie života na rozume pričom stredobodom sa stáva uspokojovanie potrieb človeka.  O čom to však vypovedá? Čo to vlastne humanisti odmietli a k čomu sa pripútali? Odmietli Boha teda to čo považujeme za dokonalosť.

 Áno Boh je dokonalý, je Najvyšším Svetlom, je Láskou, je Spravedlnosťou, nekonečnou Múdrosťou, nevyčerpateľnou najvyššou Silou, je Zákonom, je Stvoriteľom, je zdrojom všetkého Bytia,  je všemocný, je všadeprítomný, je najvyšším Dobrom a Čistotou. Jeho sila, Božia sila je v každučkej veci na svete, vo vode, vo vzduchu, v kameni, v každom pohybe atómu, v každom lístočku na strome, v zvierati či človeku. Jej prejav pozorujeme pri raste a pri hojení rán a chorôb a v prejavoch každého života vo vesmíre. I keď sám Boh je pre nás neviditeľný a nedosiahnuteľný jeho pôsobenie je pre nás každodennou realitou. Spojenie s Bohom môže človek dosiahnuť jedine v cite.

Humanisti sa však obmedzili a za vrchol vývoja človeka považujú rozum. Obmedzený rozum pripútaný na hmotu a tým obmedzený na priestor a čas. Avšak  Boh stojí nad priestorom a časom kam obmedzený rozum nemôže, tam môže dosiahnuť jedine cit. Ale keďže humanista nastolil vládu rozumu nad citom, tak samozrejme nemôže nikdy poznať Boha, ktorý je nad priestorom a časom. Len rozumom pripútaným na hmotu sa snaží vysvetliť svet a zmysel života človeka. Pokiaľ bude človek sa snažiť vysvetliť svet len na základe rozumu, tak nikdy správne neposúdi čo je dobro a čo zlo.

Len cit, ktorý stojí nad hmotou, priestorom a časom dokáže na 100% určiť čo je dobro a čo zlo. Pozor! Cit a nie pocit. Pocit je spojený hmotným telom a s rozumom. Obmedzený rozum sa pri posudzovaní toho čo je dobro a čo zlo môže ocitnúť v omyloch, čo je aj dôkazom u humanistov, ktorí sa spoliehajú na rozum a odmietajú Boha, ktorý jediný je najvyššou dokonalosťou a Dobrom a plne existujúcou realitou. Božou Vôľou je najvyššie dobro človeka , aby sa človek odtrhol od hmoty a duchovne po smrti na zemi vystúpal nahor do blízkosti Boha – Zdroja – Svetla, do Božieho Kráľovstva, Raja,  kde jedine je možný večný život. O tochto nás chcú humanisti odtrhnúť?

35_89_09dec1989.jpg
Balkón Melantrichu, listopad 1989.

Humanisti sa nás snažia presvedčiť, že zmyslom života človeka je uspokojovať svoje potreby a záujmy. Ústredné miesto pripisujú človeku. Tieto myšlienky nie sú nové a neobjavili sa prvýkrát až v novoveku v západnej filozofii. Prvý krát sa tieto myšlienky v trochu inej forme objavili na Blízkom Východe u uctievačov kultu Baala pred niekoľkými tisíc rokmi pred Kristom. Objavili sa vo forme kultu telesnej lásky a myšlienkach uspokojovania vlastných ľudských potrieb. Keď na tieto myšlienky narazili vtedajší duchovný vodcovia ešte neskazeného ľudstva ostali v šoku. Bolo to niečo, čo úplne odporovalo duchovným tradíciám, ktoré dovtedy v ľudstvu existovali.

Oni dovtedy učili aby ľudia v nesebeckej službe obracali svoj zrak do nebies a k bohom resp. niekde už k poznanému jedinému Bohu. Zameriavali život ľudí tak aby bol v čistote a taký aby sa po smrti dostali do radostných nebeských ríší. Teraz však uctievači Baala zvádzali ľudí na pôžitkárstvo a upriamili pozornosť ľudí len na seba na hmotný pozemský život na Zemi. Strhli človeka do hmoty a odstrihovali ľudí od spojenia s vyšším duchovnom, ktoré už nedokázali vidieť svojím jemnohmotným jasnovidným zrakom.  Ľudia, ktorí sa pridali k týmto uctievačom kultu Baala nosili duchovne na svojich čelách temný pokrivený znak kríža v tvare písmena X. U koľkých vyznávačov humanizmu by sme dnes tento pokrivený znak kríža v tvare písmena X našli dnes? Sú to len reinkarnované duše uctievačov Baala z dôb tisíce rokov dozadu?

Nesobecká služba Bohu teda dobru to je Božia Vôľa. V nesústredení sa len na seba a v neuspokojovaní len vlastných pôžitkárskych potrieb spočíva skutočná sloboda človeka. Zmysel života človeka na zemi spočíva v oslobodení sa od vlastného otroctva na sebe teda tým, čim sa človek spútava – vlastnými prianiami a tz. “túžbami” a nikdy neukojiteľnými žiadosťami . V živote človeka by mala existovať len jedna túžba – túžba po Svetle. V prísnej zákonitosti, že len v dávaní, v tvorení je možné aj brať, spočíva neochvejná Božia spravedlnosť, rovnováha a harmónia. Je to podľa humanistov nechcené?

maxresdefault.jpg
Arcibiskup Dominik Duka.

Že nejasnosti v chápaní toho čo vlastne je humanizmus majú aj vysoko vzdelaní ľudia dokazujú aj český vysoko postavený činovníci arcibiskup Duka a prezident Zeman.  Duka o Václavovi Havlovi na zádušnej omši v decembri 2016 povedal:

    „Láska a pravda zvítězí nad lží a nenávistí, to není fráze. To jsou slova, která převzal z Ježíšova poselství, poselství svatého Pavla, svatého Cyrila a Metoděje, svatého Václava a chcete-li od mistra Jana Husa či Jiřího z Poděbrad,“ uvedl Duka [2].

Podľa prezidenta Zemana je zase pápež v neľahkej dobe statočným nositeľom „světla humanismu” [3].

Katolického pápeža, ktorý je falošne prehlasovaný za zástupca Boha na Zemi nazýva prezident Zeman nositeľom „světla humanismu”, teda toho kto popiera Boha a najväčšieho českého humanistu a popierača Boha, Václava Havla,  pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka v zádušnej omši prirovná k nositeľovi Božích idei?

Majú nás títo takzvaní “myslitelia” za totálnych blbcov? Alebo sú tými blbcami títo “myslitelia”? Alebo je to skrývanie sa pod maskou a zároveň odkrývanie pravej tváre?

451dad623f6f8822b8f4e5c27acd_base_optimal.jpg
Poslední cesta “odcházení” Václava Havla.

Ježiš Kristus pred 2000 rokmi volal k ľuďom “A nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo, ale dušu nemôžu zabiť; bojte sa skôr Toho, ktorý aj dušu aj telo môže zahubiť v pekle.”. Áno, dušu v pekle možno zahubiť prijatím nesprávnych myšlienok a presvedčení. Preto aj myšlienkový smer humanizmu je výplodom tých, ktorí vedú ľudstvo do pekiel. Ľudstvo je však už natoľko zmetené a podriadené omylnému rozumu, že ani nevníma za zlo, keď niekto sa blýska byť označený ako humanista.

Ani humanizmus novoveku nedokázal zastaviť zlo, ktoré sa rozbujnelo v 20. storočí a začiatkom 21. storočia.  Rozumový obmedzenci, korupčníci, chamtivci, po moci bažiaci sociopati sa chopili vlády nad ľudstvom a začali formovať myšlienkové prúdy a kultúru ľudí na západe a tým sa snažia ovládnuť dušu ľudí na celej zemi. Áno, zlo na zemi nemôže byť vyhubené pokiaľ nebude porazená ideová báza na ktorej je postavené. Len vtedy keď sa každému ujasní čo je dobro a čo zlo, že dobro a Svetlo je Boh a Jeho hľadanie, môže ľudstvo dúfať v svoj pozitívny rozvoj. Len kultúra, ktorá prekoná nadvládu omylného rozumu a vráti sa k vedúcej úlohe citu v živote človeka môže dúfať v rozkvet a nájdenie šťastia. Keď sa každý sám skutočne započúva do seba v hľadaní Boha a v cite objaví cestu, ktorou sa má ľudstvo dať. Spozná, že dokonalý Boh nie je v človeku ale je vysoko v nebesiach do ktorých on ako duchovný človek má prísť. Týmto poznaním zmení aj svoj život na zemi.

– Ondrej Janíčko –

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Máša
Návštěvník
Máša

Tuhle hlasku dostanu, kdyz se snazim prejit z prvni strany komentaru na nasledujici a nikdy se mi to nepodari:
This page (https://aeronet.cz/news/prava-tvar-humanizmu-alebo-je-papez-humanista-a-vaclav-havel-bol-posol-bozi/comment-page-4/) is currently offline. However, because the site uses Cloudflare’s Always Online™ technology you can continue to surf a snapshot of the site. We will keep checking in the background and, as soon as the site comes back, you will automatically be served the live version. Always Online™ is powered by Cloudflare

A to pise pan VK, ze s nim skoncili…je to vysmech, co ten Cloudflare dela!! Je to proste rozbite, tato webstranka uz nefunguje, jak driv .. a zajimalo by mne, proc vubec toto provozovatele aeronetu prijali. Takoveho spizla…. co si rika Cloudflare…

Máša
Návštěvník
Máša

Aeronet mi prestal fungovat, ackoliv pise pan VK, ze Cloudflare uz nemaji, tak porad se mi vypisuje, ze muj prehlizec presmerovava a ze mam cekat 5 vterin…

Máša
Návštěvník
Máša

Ondrej Janicko: Vas clanek odpovida tomu, ze jste prijal zidy zavedene rozdelovani lidi na dobre a zle podle viry v boha, kterou si za ucelem ovladani lidi vymysleli. Pritom ve Vas zbyla jeste nejaka logika, a jelikoz se s tou virou neslucuje, vysla Vam z toho placanina. A jeste jste do toho zamotal humanismus ( vsechny – ismy jsou taktez umele zavedeny a slouzi opet stejnemu cili jako vira v boha, to jest k ohlupovani lidi).

Jedine, co lide potrebuji, aby zili v miru je mit uctu k sobe samemu a ve stejne mire k druhym, a na vsechny viry i -ismy se jednoduse vybodnout, protoze kdyz tomu podlehnete, tak z toho zivota nemate nic nez placani se v prazdnote nicotnych myslenek a skutecny zivot, ktery muzete stravit radosti z blizkosti druhych a vzajemnou peci o sebe vam utika za “horou” kravin, ktere jste prijal uz na ten normalni a obycejny zivot, nedohlednete. Pritom jenom ten je tim jedinym co mate a zivot vam nic a nikoho nevrati.

Nejvice se vzdy zasmeju vseobecnym zaverum lidi, kteri podlehaji sve vire ( nejen v bohy).
Lidi jsou velice ruzni ( sam to vidite po svete) a nelze je rozdelovat na dobre z zle! A jenom pod vlivem rozdelovani dokazal jste napsat tento pomateny blud:

Ľudstvo je však už natoľko zmetené a podriadené omylnému rozumu, že ani nevníma za zlo, keď niekto sa blýska byť označený ako humanista.

Lidstvo je pomatene, ale Vy ne? Takze nejste lidstvo?

Vy si ve svych tvrzenich odporujete, a je to pouze dusledek vaseho rozdelovani na dobro a zlo, mezi nimiz neni zadna hranice. Tady mate dukaz:

Tzv. humanistum vytykate, ze se ridi rozumem a ne citem. Takze oni maji rozum omezeny a vy, co se ridite citem, ne? Samozrejme ze ano, prece urpednostnujete cit nad rozumem.

Jako kaca v cepici se v tom motate, protoze kdyz se nekdo chce ridit rozumum, tak ho okamzite zaskatulkujete mezi materialisty? Pekna kravina. Mne tim normalne urazite, a ani si to nepriznate, protoze jste navykly na dobro a zlo a NIC mezi tim. V tom spociva vase nemoc a vysledkem jsou protichudne zavery, schizofrenicke.

Proto taky nemate jasno ani v tom, ze mezi Havlem a Dukou a papezem neni vubec zadny rozdil! Ale kdyz se vam to hodi do vasi viry, tak i toho megazlodeje a podvodnika Duku vezmete za dobreho, jen kdyz vam rekne, co se vam libi!
A ze nas maji za debily? To jste napsal naprosto spravne. A jen dodam, ze zcela opravnene, protoze jim sezerete kazdy vymyl, jen kdyz je libivy. Staci se naucit vam pusobit na city a jste jejich! Viditelne? Samozrejme.

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

K tomuto pěknému článku přidávám Silvestrovské přání Tondy Blaníka místo Ein Kessel Buntes,, a všem vespolek přeji nový rok 2017 v Míru, plný Lásky, Energie, a Odvahy do dalších let.
L. 😉

svatá prostota
Návštěvník
svatá prostota

Tonda Blaník je chytačka na hlupáky, tvářící se jako nezávislá satira.

bezmocná
Návštěvník
bezmocná

Pro ty, kteří i na základě rituálu, který se odehrál při otvírání Gotthardského tunelu, přestali věřit náhodným symbolům a pochopili, že každý symbol má svůj důvod, záměr, význam a silnou moc a energii.
Symbolika ve Vatikánu o letošníchá vánocích (SANTA=SATAN apod.)

https://www.youtube.com/watch?v=RezSSQnuW0o

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Mocná: Letos o Vánocích zakazovali ve školách a školkách v Itálii klasickou křesťanskou vánoční píseň ” Tu scendi dalle stelle” a nahrazovali ji africkými písněmi, a stejně tak zakázali Betlémy, aby se nedotkli víry uprchlíků…. Povolen je Santa a sobi. někteří rodiče neposílali děti do školy.

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Tady je hezky symbolický Donald Jesus Trump….
“Who Is Donald J Trump?” The SHOCKING Untold Story “888”
https://youtu.be/-r2CpJqqaho

Máša
Návštěvník
Máša

Otrsne video schizofrenika, to je muj nazor. Ja si ho pustila a prvni, co me trklo, byla ta debilni hudba, ktera ma navodit v cloveku prijimani osvetlenych zahad, pak nasledovala manipulace ohledne jmen a zaznamu, kdy stacilo najit jmeno Trump, aby se to nesouvisle pouzilo a vrcholem vseho bylo to skladani dat, protoze Trump nebyl zvolen 11. 9., jak je tam zadno, ale 9.11. V numerologii by to bylo jedno, protoze soucet je stejny, ale v pocitani dnu vyjde vysledek jinak. A zavrsenim bylo pocitani tehotenstvi na 9 mesicu a 4 dny, coz je uplne o nicem! A pak hledani v malbach, kde je blondaty chlapec a napasovavani jeho vzhledu na Trumpa jako chlapce!
No a pak uz jsem pochopila, ze hledaji v nem mesiase nebo naopak, to je jedno, a dockala jsem se vyrknuti toho slova po 12. minute, a rekla si, ze mi to staci a pak to vypla, protoze to jsou kraviny, kdy virami posedli jedinci si Trumpa chteji za kazdou cenu dopasovat na Bibli. Ani mesias, ani antikrist.

A kdyz jsem si pak pocetla v diskuzi, tak jsem se jen utvrdila, ze ucel videa byl splnen: poradny zmatek v hlavach lidi!
Jeden tam dokonce napsal, ze preziji jenom Trumpovi nasledovnici! Hahaha!

Mohu se zeptat, co jste si z toho odnesla Vy?

Máša
Návštěvník
Máša

A dokazete si odpovedet na otazku, proc to udelali?

Vyburcovat v lidech nenavist a jeji dusledky. Vidite to jinak?

Máša
Návštěvník
Máša

No kdyz si radobyovladatele vymysleli santu, tak mu museli vymyslet i protivnika, a jen prehodili pismena, a proc ne. Jde prece jen o jeden a tentyz vymysl.
Kdyz chci, aby lide proti sobe bojovali a ja se nad tim mohla smat a bavit, tak jim nutne musim dat soupere a nakadit jim do hlav, ze je ohrozuje, a uz to jede jako po masle.

Copak nevidite uplne to same dnes, kdy se vladnouci potomci autoru tohoto vseho se snazi dostat lidi proti Rusku, ktere zadnym nebezpecim neni ? Uplne stejnym systemem jako s vymyslenym satanem! A totez vpravuji do lidi zamerne ohledne muslimu, proste chteji, aby lidi se mlatili a oni tim bavili.
A symbolika? To je pro ne zabava v tom smyslu, ze oni se ve skutecnosti ridi prirodnimi zakony a ty maji puvod ve vesmiru, ne v nejakem bohu, ktereho si vymysleli. Proto se take nemaji ceho obavat, vlastniho vymyslu se bat nemuzete.

čágo belo
Návštěvník
čágo belo

čtěte Benjamin Fulford.cz

aaabbb
Návštěvník
aaabbb

No, to je víc bulšit než alternatíva, ten Fulforda.

aaabbb
Návštěvník
aaabbb

Tak třeba krokodýlismus by taky byl koshér. Veškrna furt o humanismu žvanil, jako správný židozednář, ale nikdo dodnes neví co to je, jen podobný oblbující nesmysl jako liberalismus nebo demogracie.

Stara mama
Návštěvník
Stara mama

Tenhle clanek je hezky ☺. Dneska se na nas vali ze vsech stran same tragicke, primo hororove informace, filmy, ktere sledujeme, to vsechno, ja myslim, ze je hezke psat nekdy o necem pozitivnim, dobrem, o tom ze pozitivni tvoriva energie existuje ( na slovo Buh uz jsou nekdy cesi alergicti, to slovo bylo velmi zneuzivane), ze to lze citit, jako urcite zjemneni, radost, naplneni. Ze je tu neco silne pozitivniho, co nelze znicit ani prekreslenim demograficke tvare Evropy, neco, co zadne negativni plany (“zlatych” 300 iluminatu :- )nemohou nikdy prekonat, a ta vule je, ze mame rust do krasy, procitit a spojit se s ni pokud mozno uz za ziva. Sila, ktera nema oblibence, ale zustava s dobrymi. Proste neco duchovne pozitivniho, neco ?. ☺.

Stara mama
Návštěvník
Stara mama

Jeste k clanku. Cetla jsem nekde krasne proroctvi, ze prijde doba, kdy pomoci vedy bude prokazana existence Boha. (Nebo vyssi sily, ktera tvori, ochranuje, je nadrazena tem lidskym beznym silam, at to nazveme jakkoliv).

Petr001
Návštěvník
Petr001

zdravím Vás,

to jste četla špatně i dobře:)…pro Vaši informaci – stále více vědců je přesvědčeno na základě svých vědeckých znalostí, že Bůh musí existovat…takže už ta doba možná nastala:). Jenže 100% důkaz nikdy nedostanete, sám Bůh zde ponechal prostor svobodné vůli ignorovat Jej…pokud se On sám nedá poznat, věda Boha nemůže pojmout…ta může zkoumat jen stvořené věci, jako náš svět.
Pro zájemce pár informací o ne/smyslnosti evoluční teorie a důkazy existence Boha:
http://www.proc-krestanstvi.cz/a58-otazka-jake-jsou-dukazy-existence-boha/
http://www.proc-krestanstvi.cz/a54-otazka-evoluce-je-dokazany-a-nezpochybnitelny-fakt-proc-to-nechcete-pochopit/

aaabbb
Návštěvník
aaabbb

“… sám Bůh zde ponechal prostor svobodné vůli ignorovat Jej”
Víme prd, a bůh není žádný Krakonoš.

Máša
Návštěvník
Máša

Nejlepsim dukazem neexistence boha je fakt, ze ma byt jeho existence zavisla na rozhodovanim se o tom!!!!

Rehnim se tomu, ze jste napsal, ze buh ponechal prostor svobodne vuli jej ignorovat!

Pokud by existoval, ma primo za povinnost dat o sve existenci dukaz a uplne kazdemu, protoze zadny jsme se nenarodili z vlastni vule, takze svobodna vule tim padem odpada a je to vymysl. Nic takoveho nemate.

Porad mi nekdo vnucuje, jak panbu je spravedlivy, dokonaly, blablabla. Kdyz je tak spravedlivy, jak je mozne, ze lidem nedal moznost volby, zda chteji zit a kde a komu se narodi? To je nejaka spravedlnost?

A dokonaly buh stvoril takovy paskvil a neni schopen ho opravit? Stejne tak jako kvantova fyzika tak ani evolucni teorie nejsou dukazy niceho. Ani existence ani neexistence boha. Je to vymysl lidsky za ucelem ovladani druhych, aby jim slouzili.

Kdyz prijmete pana na nebi, prijmete totiz i pana na zemi, a o tom je ten cely vymysl o bohu a lidi to zerou, protoze jim to dela dobre. Nic jineho v tom neni. Dela jim dobre si myslet, ze jsou vic nez jsou. Mozky jim letaji v oblacich, a proto je jenom dusledkem, ze ti pani na zemi si s nimi delaji, co je napadne. Vsichni to vidime na vlastni oci…

aaabbb
Návštěvník
aaabbb

Kvantová mechanika už toto má dokázáno, akorát ostatní vědní obory to ignorují, protože by se mnoho té vědy zhroutilo jako domeček z karet.

M.C.
Návštěvník
M.C.

Mám podobný názor.
Věda dokázala postupně vyvrátit všechny konkurenční teorie, zbyla teorie o existenci Boha. Takový nepřímý důkaz.
Přímý důkaz se nám vzhledem k omezením naší reality asi nepodaří.

bezmocná
Návštěvník
bezmocná

Stará mamo: Zrovna před pár hodinami, než jste napsala Váš příspěvek, jsem vkládala do jiné části diskuse tento odkaz: http://richardmasek.blog.idnes.cz/blog/blog.aspx?c=427753&x=socialky_facebook_c

Máša
Návštěvník
Máša

Toto m istacilo, abych ty bludy necetla: Položím otázku za 64 USD. Je vědomí ultimátní realitou (Bohem)?

A debilni nazev k tomu. Kvantova fyzika ze potvrzuje existenci boha? Hahaha. A kde nechal chemii?

Magor, co magori ostatni lidi. To je cele. A lidi se nechaji magorit jenom proto, ze jim dela dobre si hrat na vic nez jsou. Tecka.

Stara mama
Návštěvník
Stara mama

Ted kdyz se nad tim zamyslim, kdyz vidim uprchlickou krizi a falesnou humanitu jak vlk v rouse berancim, napada me, ze takovy mensi humanitarni utok na Cechy ucinil kdysi Vaclav Havel, i kdyz v podstatne mensim meritku, taktika byla ale uplne stejna. Havel udelil ve jmenu humanity hromadnou amnestii a pustil mezi civilni obyvatele kriminalniky vseho druhu, tehdy stoupla velmi kriminalita, hodne lidi to odneslo. Do toho privatizace, krachujici dulezite podniky, devalvace koruny a tak dale. Ta Havlova amnestie byla podle me vylozene americka taktika, kdy se nekde obevi gauneri( umirneni rebelove, al kajda, isis a jini gauneri), pusobi chaos, oslabeni, zastraseni, a nasledne stoupa americky vliv.

Máša
Návštěvník
Máša

Zkuste se oprostit od rozdelovani na vlka a beranka, od zla ci dobra a uvedomit si souvilost s docela obycejnou pastickou na mysi, nebo jinou naslapovaci. Nebo udici na ryby. Nebo kazetove bombicky, ktere deti nachazeji a mysli si, ze jsou to hracky… Ve vsech pripadech jde o nalakani na past.

Vira v boha je naprosto na stejnem principu. Nalakani a chyceni. No a pak kdyz jste v pasti, pak uz si s vami ten, kdo vas tam nalakal muze delat co chce a taky dela!! Rozumite tomu?

To je kazdeho blbost, ze se da nalakat, a proto odpada jakekoliv svedomi u polapitelu.