Prasečí holokaust byl dokonán, vepři byli utraceni a v Letech se může...

Prasečí holokaust byl dokonán, vepři byli utraceni a v Letech se může začít šířit pravdoláska! Peníze za prasečák však nepůjdou přímo firmě, ale obklikou skrze Muzeum romské kultury. Tunel jako prase? A to ješte není všechno, na místě prasečáku má vyrůst památník Romů, který také zacvaká český daňový poplatník, jenže tomu o tom zatím raději ani neřekli!

Prasečí holokaust byl dokonán, vepři byli utraceni a v Letech se může začít šířit pravdoláska! Peníze za prasečák však nepůjdou přímo firmě, ale obklikou skrze Muzeum romské kultury. Tunel jako prase? A to ješte není všechno, na místě prasečáku má vyrůst památník Romů, který také zacvaká český daňový poplatník, jenže tomu o tom zatím raději ani neřekli!

   Jak informují veřejné média, firma Agpi, která vyklízí vepřín v Letech na Písecku, odvezla z areálu poslední prasata.  Peníze od státu za prodej areálu, tedy 450 milionů Kč však firma AGPI zatím nedostala. Jak sdělují Parlamentní listy.cz, na místě někdejšího koncentračního tábora má také vzniknout památník Romů. Poněkud nejasné nebo zavádějící je však sdělení, že „kupujícím“ je Muzeum romské kultury. Máme tomu rozumět tak, že byl-li vepřín firmy Agpi oficiálně vykoupen státem, byly tyto peníze transferovány Museu romské kultury, které už svým prostřednictvím či svým jménem subjekt fy. Agpi koupil pro účely památníku Romů? Zaplatil to stát,  či Museum romské kultury? Co je to za kulišárnu?

Daniel Herman, bývalý ministr kultury, který prodej prasečáku dohodl a Čeněk Růžička, předseda Výboru pro odškodnění romského holokaustu. Celá platba za vepřín půjde nejprve od státu na účet Muzea romské kultury a teprve odtamtud na účet firmy AGPI. No hádejte, proč asi? (Pozn. -VK-).

     Znovu se nabízí provést seriozní, bezemoční, předem nekalkulované zhodnocení, resp. vyhodnocení celého záměru památníku v Letech. Jak totiž vyplývá z celé řady odborného vyjádření a názorů renomovaných historiků v čele s panem prof. Ratajem, specialistou na danou problematiku, ale také na základě odborné expertizy Ústavu pro soudobé dějiny při Akademii věd České republiky, pocházející z roku 2006, je zcela evidentně prokázáno, že tábor v Letech nebyl ani koncentrák, nebyla v něm páchána genocida a nic, co by opravňovalo věrolomnému tvrzení, že v tomto táboře byl uskutečňován holocaust. Tím je také vyvráceno i nepravdivé tvrzení některých představitelů romských občanů a zainteresovaných politiků, podle kterých  se pan T. Okamura dopustil popírání holocaustu, stejně jako konstatování poslance pana Roznera, který prý lživě prohlásil, že tábor v Letech byl pseudokoncentrák! Navzdory těmto skutečnostem se nikdo oběma poslancům ani slovem neomluvil naopak, na politické scéně byly dokonce tlaky na odvolání T. Okamury z funkce místopředsedy Sněmovny.

V Česku se vykupují prasečáky kvůli koncentráku, který neexistoval, staví se lavičky Václava Havla za 850.000,- Kč a občan je za debila, který to všechno platí!

      Je tedy otázka, zda bylo nezbytně nutné za přehnanou cenu odkoupit, a zlikvidovat prosperující vepřín a za dosud blíže netransparentních podmínek uvažovat o vybudování památníku na pozemku, který je svou  velikostí naprosto neadekvátní k potřebám o uvažovanému památníku. Pokud jde o úvahu na samotný

památník Romům, není od věci zmínit, že jistý „památník“ již existuje. Je otázka, zde by nestačilo tento památník přiměřeně kultivovaně (ale skromně) upravit tak, aby odpovídal současným podmínkám a nebyla nutná několika milionová investice na vybudování impozantního památníku v podobě repliky např. původního baráku, nebo stromové aleje, případně také mohyly s křížem. Jakkoli se toto řešení  jeví poměrně jednoduché a nenákladné, opak bude pravdou. Stačí si připomenout „lavičku V. Havla“ za statisíce korun.

Lavička Václava Havla na Praze 6 vyšla daňové poplatníky na 850.000,- Kč.

     Rovněž není od věci připomenout, že u nás existuje celá řada podobných pietních míst, památníků a jiných pietních exponátů, připomínající tragické události a oběti s tím spojených. Jsou však skromné, jejich památka je často uctívána bez přehnaných okázalostí, pompézností, mediálního  humbuku a nežádoucí popularity a přesto jsou lidmi vždy respektovány a jako takové lidsky uctívány. U některých zainteresovaných politiků a představitelů romské komunity je bohužel snaha z tábora v Letech vytřískat nejen populistický kapitál, ale s cílem využití současné vlny prosazování lidských práv tábor prezentovat jako primární symbol lidského utrpení, symbol obětí jako důsledku holocaustu a genocidy, páchaných na cikánském (dnes romském) etniku v době II. světové války.

Pracovní tábory vydávané za koncentráky, Češi obviňovaní z holokaustu cikánů

     Tato snaha je neférová, neřku-li nečestná, neboť tábor v Letech nebyl místem tisíce obětí nacistické zvůle, nebyl tím místem, které se veřejnosti prezentuje jako klasický koncentrák jen proto, aby se cikánským obětem v tomto táboře dodalo více vážnosti a citového zabarvení. Najdeme-li odvahu nalít si čistého vína a říkat pravdu (ta ochota  bohužel není) pak mluvme o tom, že oběti, záměrně přisuzované táboru v Letech neodpovídají skutečnostem, nejsou důsledkem holokaustu ani genocidy, jak se často úmyslně a lživě o táboře v Letech často tvrdí, ale jak výše zmíněno, oběťmi se stali lidé v důsledku onemocnění tyfem, které se nedařilo léčit, případně  fyzickým vyčerpáním v důsledku těžké a náročné práce. Navíc, v táboře v Letech také nebyl zabit, či jinak připraven o život jediný v táboře internovaný člověk.

Vepřín v Letech.

      Je třeba si také uvědomit, že koncentrace osob cikánského původu (ale nejen jich, v táboře byli internováni i necikánští občané, Židé aj.) nebylo zcela bezúčelné. Pravda je, že šlo o nedobrovolné omezení osobní svobody lidí, svým způsobem o vězení, kteří se svým způsobem života protivili válečné atmosféře a režimu té doby. Namlouvat si, že cikánští občané internovaní v táboře tam byli neodůvodněně, by nebylo pravdivé, protože je všeobecně známo, jaký způsob života cikánské etnikum vedlo. Jiná věc je jejich následná nelidská, hrůzná a bestiální likvidace v německých koncentračních táborech, ve kterých se stali oběťmi nejen cikánští občané, ale sta tisíce dalších obětí pro fašistické Německo rasově nežádoucích osob, včetně dětí, žen a starých lidí. To  se týká i lidí, internovaných v táboře v Letech, kteří z něj však byli transportováni do koncentračního tábora v Osvětimi, kde našli smrt. To je však jiná  historie osudu lidí, internovaných v táboře v Letech.

Památník jenom Romům, i když v táboře byli i jiní lidé. Selektivní holokaust?

      Jisté je, že řada lidskoprávních, romských neziskovek a iniciativ, ale také některých přecitlivělých politiků bude vyvíjet tlak a požadovat, aby byl v Letech vybudován impozantní pomník který, bude jak co do výše  investičních nákladů, tak do významu tábora a jeho obětí nebude adekvátně úměrný. Nezáleží ani tak na impozantnosti pomníku jako spíše na samotné pietě, která by měla být se všemi poctami politickými představiteli a  občanskou veřejností obětem věnována.

     Tímto v žádném případě nechci snižovat úctu k obětem z tábora v Letech, ale faktem zůstává, že v Letech nebyli internováni jednom cikánští občané, ale i občané jiných ras, resp. národností. Pokud by v Letech v místě vepřína by měl být vybudován památník, pak nikoli výlučně obětem cikánských občanů, ale památník obětem jako takovým a  už vůbec ne jako památník romského holocaustu, neboť nic takového nebylo nikdy prokázáno. Bylo by nespravedlivé, nečestné a neetické, pokud by byli upřednostňovány oběti cikánského etnika před oběťmi ostatními, protože v táboře měli všichni stejné podmínky a že oběti jako takové nebyly oběťmi holocaustu nebo genocidy. To, že část internovaných byla transportována do Osvětimi nezakládá důvod pro tvrzení, že se stali, notabene jen cikáni, dnes Romové, oběťmi tábora v Letech. Nejbližší dny či měsíce ukáží, jak se k této problematice příslušná místa postaví.

Jiří  B a ť a, 18. března 2018

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
vlk samotář
Návštěvník
vlk samotář

To by byla pr*el, kdyby to cikáni rozkradli a firma AGPI nakonec utřela hubu!

Jen se divím, jak stát může vystupovat nejdříve jako kupující při jednání, ale potom se dozvíme, že po schválení odkupu je už jen žistý platič a kupující je nějaké soukromé muzeum?!!

Jestli v tom zase nebude nějaká Hermanova židovina, jak protlačit peníze přes prostředníka, aby se pojistil že dostane slíbenou provizi, protože kdyby to stát převedl hned na konto AGPI, tak by nakonec nemusel dostat nic, protože s akcionáři sice nějakou ústní dohodu měl, ale na papíře by s tím nikde nemohl operovat, protože by šel hned sedět, kdyby se zjistilo, kolik se na tom měli mezi sebou šábnout!

Jovis
Návštěvník
Jovis

Kdyby nebylo cigošů, měli bychom krásnou a bohatou zemi jako Švýcaři.

vladin
Návštěvník
vladin

Kdyz jeste patrila Ukrajina k Sovetskemu svazu rikali ukrajinci, jak by se jim krasne vedlo kdyby meli samostatny stat, jak je ty rusove vysavaji. ( z vlastni zkusenosti po navsteve ukrajiny) Jejich prani se vyplnilo a vidite ja to vypada dnes. Davat vinu nekomu jinemu za soucasny stav statu neni vzdy rozumne.
Vladin, Svycarsko

vlk samotář
Návštěvník
vlk samotář

Jenže srovnávat Rusa, který byl první ve vesmíru s cikánem, který byl díky svému vzdělání tak někde v pr*eli, je silně ujeté, a navíc se Ukrouši stali sami a dobrovolně obětí zájmu Chazarů, kteří je tam utlačují a vysávají.
Co udělali jako první po Majdanu? Odvezli jejich zlato do USA!
Mají ho někdy vidět!
A kdyby se u nás museli cikáni chovat tak, jako ve Švýcarsku, tak by mi taky nic nevadilo, jenže tady jim ti stejní Chazarští zmetci záměrně umetají cestičku, aby se mohli množit, protože platit natvrdo Darwinovy zákony, tak už by na Zemi nebyli! Kdyby se o ně nemusel nikdo starat a živit je..!

https://www.sinagl.cz/z-korespondence/337-cikani-ve-svycarsku.html

vlk samotář
Návštěvník
vlk samotář

Nejen my, ale každý stát, který je postižený touto komunitou většinově parazitujících “budiškničemů”….

vlk samotář
Návštěvník
vlk samotář

Cikánské klony se porvaly o to, kdo bude správcem prasečáku v Letech..:
https://www.mojevideo.sk/video/16491/star_wars_masova_ciganska_bitka.html

https://m.mojevideo.sk/1yfl

Rudolf
Návštěvník
Rudolf

bylo lepší nechat prasečák prasečákem a cikány tam zaměstnat, aby si vydělali na opravu kdysi obytných domů z kterých udělali prasečáky a ve kterých bydlí, resp. zdržují se tam po dobu kdy čekají na příspěvky. současné kriminální dění kolem cikánů je jenom záminkou jak vyrazit ze státu další peníze. ok, kdyby si policie chtěla udělat “zářez” k dobru, tak by stačilo sledovat dále tok oněch peněz. nebo se rovnou hermanna a spol zeptat? nebo také paní slonková ráda pátrá.

Deratizace
Návštěvník
Deratizace

A co 140 tisícům padlým rusům za naši svobodu. Jen velký prostor pro novinářskou žumpu v našich nestranných, demokratických médiích ! / Procházková,Fištějn,Romancov,Pehe a další/ Jen ať rozkvétá demokracie, jak zpívá Karel Kryl !

brutopýr
Návštěvník
brutopýr

Na chazarské rómea.žumpa.cz to kvasí štvaním parazitických tupých cikánů proti jejich nedobrovolným českým živitelům.

Tak třeba cikán Pačan brečí k sobotní “demonstraci” v Brně, bylo jich na té “demonstraci” jak 3x do mariáše:
“Gádžové nás přišli podpořit, ale samotní Romové chyběli. Dokáží jen kritizovat na Facebooku”

Mno, ti Serešoví chazaři zrovna asi skřípou zubami, když je ten cikán tituluje “gadžami”. Tupý cikán vůbec netuší která bije a za jakého pitomce chazarům slouží, když se takto podílí na dalším společenském propadu cikánů a prohlubování jejich degenerace z celoživotního povalování, neschopnosti se uživit, naprosté závislosti na sociálce. “Gadža” jim nakonec po celé jejich parazitní životy budou asi i utírat podělané zadky, když to tak bude pokračovat.

http://www.romea.cz/cz/publicistika/komentare/vojtech-pacan-k-sobotni-demonstraci-gadzove-nas-prisli-podporit-ale-samotni-romove-chybeli-dokazi-jen-kritizovat-na


Další, tentokrát chazarský židocikán Kostlán, dle primitiva Pačana zřejmě “gadžocikán”. Kostlánovy úplně zmatené žvásty jsou nejen převracení dějin naruby, ale i esence nenávistného chazarského protičeského poštvávání parazitických cikánů:
“Čeští fašisté a fašizující politici včera i dnes – díl I.”

http://www.romea.cz/cz/publicistika/analyzy/frantisek-kostlan-cesti-fasiste-a-fasizujici-politici-dnes-dil-i


Jistě, jsou výjimky, čest cikánským výjimkám schopným samostatného odpovědného života bez programového celoživotního parazitování, ty jsou pro chazariát nežádoucí stejně jako všichni nebezpeční “gójové”.

vlk samotář
Návštěvník
vlk samotář

Cikán je jediný tvor, který dokáže hryzat do ruky, která ho živí…!
Žádný jiný tvor, když má hlad, to nedokáže…!
I kobra, když má žízeň, tak neuštkne!
Cikánovi pomůžeš a ještě tě okrade!
https://www.mojevideo.sk/video/29fd0/ked_je_kobra_nervozna_treba_jej_dat_napit_(india).html

konzerva
Návštěvník
konzerva

JUDE …nova opět perli v čele s kovanou svazačkou redaktorkou Matýskovou a k tomu naše politická scéna….hlavně teplouš Pospíšil/Navalný/…prý byl 4x po sobě Putin presidentem…tak to je na prášky…

Osvobození
Návštěvník
Osvobození

Blíží se jaro, v letošním a zlomovém roce 2018, si bude osvobození Česko-Slovenska Rudou armádou připomínat mnohem více obyvatel našich zemí, než tomu bylo v předešlých letech.

Běloch
Návštěvník
Běloch

Jsme připraveni na zkázu, kterou podporují vlastizrádci?

https://www.youtube.com/watch?v=Ca6JsQPUYXk

hirameki
Návštěvník
hirameki

nejsme.

Blechy blechám
Návštěvník
Blechy blechám

Můžete být v klidu. Nikdo se nehrne k podřadným pivním prasatům.

vlk samotář
Návštěvník
vlk samotář

A že jsi ty haj*le za naše peníze určitě vystudoval, že? To ti podřadné nebylo, ty lůzo?
Nemohu být v klidu, když se tady vyskytuje někdo jako ty!
Seber se a táhni ke svým na západ! Tam ti bude dobře!

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Netěším se na válku, do které nás ženou, ale utěšuji se myšlenkou, že až nastane klid a území ovládnou ozbrojené tlupy, pak první, kdo pronese “souvětí lidská práva a nadechne se pokračovat směrem LGBT”, bude jat a pro výstrahu oběšen. Pak mír, se k Tobě Lide, navráti.

hanns
Návštěvník
hanns

Jaryne,
takovou pí čovinu nikdo neřekne, ani céčkový herec bubák janda (chudáci rodiče)

minoltista.ca
Návštěvník
minoltista.ca

Karty jsou rozdany a i v hrobovém tichu kazdy pozna, kdo je “janda” a kdo ne. Neco mi napovida, ze zivi jandové budou zavidet mrtvym.

hanns
Návštěvník
hanns

pokud to bereš takto, tak já nemám co dodat :-/

anazuz
Návštěvník
anazuz

Ale jako správní humanisté.. Je třeba polemizovat o tom oběšení., Zda-li zprava,či zleva, či jen zlomení vazu .Nebude třeba založit “ziskovky” ? 🙂 Apropo, Slované zajatce nevěší.. 🙂

Jaris
Návštěvník
Jaris

A to je prave jejich chyba, protoze jakmile se k nepriteli otoci zady, tak ten je bodne do zad.

Jan
Návštěvník
Jan

Jak by to mělo být po Slovansku?

ricipici
Návštěvník
ricipici

Určitě se naši předkové v hrobech začínají obracet už nad tím, co znamená tzv. liberální demokracie v praxi, asi by to nazvali multikultišovinizmus, jak ho praktikují novodobí náckové, samozřejmě a mlžně ve jménu ,,demokracie, svobody a humanismu”, jak jinak. Kdybychom ovšem ve volbách hlasovali přece jenom jinak, myslím, že by i ten prasečák dopadl jinak. Je to hlavně na nás, uvědomme si to.

Orka
Návštěvník
Orka

Si stále neuvědomujete že volby dopadly jinak ale zmetciit co tady zatím vládnout si je upravili! !!!