Polská Svatokřížská brigáda přinesla mnoha Čechům na konci války utrpení!

Polská Svatokřížská brigáda přinesla mnoha Čechům na konci války utrpení!

Polská Svatokřížská brigáda přinesla mnoha Čechům na konci války utrpení!

Je to nedávno, co jsem v Plzni dostal do ruky letáček k výročí osvobození konce druhé světové války [viz. článek zde]. Obsah toho letáčku mě velmi zarazil. Píše se v něm o Svatokřížské brigádě Národních ozbrojených sil, která na sklonku války operovala v západních Čechách. De facto autoři tohoto „dokumentu“ velebí Svatokřížskou brigádu, neboť osvobodila ženský koncentrační tábor v Holýšově a poté se spojila s americkými jednotkami generála Pattona a postupně se probíjela do části Německa, které mělo přejít pod americkou sféru.

Ovšem pravda je poněkud jiná. Po porážce Polska německou vojenskou silou, se polský odboj rozdělil na několik skupin, které bojovaly proti sobě. Nejznámější odbojová skupina byla Armia Krajowa, která byla plně podřízená polské exilové vládě. Do této odbojové skupiny se s postupem času sloučily další odbojové skupiny. Avšak někteří členové odbojové skupiny Narodowe Sily Zbrojne-NSZ se odmítly sloučit s Armia Krajowa a bojovaly samostatně. Pro členy Narodowe Sily Zbrojne-NSZ se s postupující východní frontou větším nepřítelem stal Sovětský svaz a polský domácí komunistický odboj, než-li Třetí říše a nacisté, kteří okupovali Polsko. Na konci války se mnoho příslušníků Národních ozbrojených sil odhodlalo k boji proti Sovětům a domácí polskému odboji. A to i za pomocí Němců!


Polská jednotka, o které je momentálně řeč a která se v Plzni propaguje, se nazývá Brygada Świętokrzyska (Svatokřížská brigáda). Vznikla v létě 1944 z oddílů, které odmítly vstoupit do Armia Krajowa, a svůj název odvozovala od Svatokřížských hor u města Kielce, kde se zformovala. Až do ledna 1945 operovala na polském území, kde se ovšem stále častěji střetávala s komunistickými partyzánskými oddíly, než Němci. Brygada  Świętokrzyska dobře věděla, že po skončení války bude označena jak vládou SSSR, tak i polskými občany za kolaborující, neboť stále méně bojovala proti Němcům. A právě pro to se potřebovala pokusit dostat na Západ. A ačkoli se to může zdát neuvěřitelné, tak dostala souhlas nacistů………A to bez sebemenších problémů. Posléze nacisté plánovali využití Svatokřížské brigády v boji proti postupující Rudé armádě.

Brigáda čítající necelých tisíc mužů pod velením plukovníka Antoniho Szackého se v lednu 1945 vydala na západ se souhlasem nacistů. Tato brigáda svůj osud spojila i s Československem. Poláci této brigády překročili Československou předmnichovskou hranici z února 1945 a to na Trutnovsku.

Je nutné poznamenat, že členové Svatokřížské brigády nenarazili u českých rodin na ozbrojený odpor, ale mnoha Čechům nešlo do hlavy, jak je možné, že se tolik Poláků pohybuje v týlu nacistů a to ještě s jejich souhlasem. A proč neustále nenávistně mluví o Rudé armádě, která zanedlouho Československo osvobodí?

Po překročení československé hranice u Trutnova brigáda nejprve pěším pochodem směřovala na západ, aby se v oblasti mezi městy Úštěk a Mělník, která se již nacházela na území protektorátu otočila a pokračovala do Peček. Odtud vojáci odjeli připraveným vlakem přes Olomouc a Brno do Blanska, odkud pokračovali pěšky do vesnice Rozstání. Vesnice Rozstání byla prázdná, neboť Němci za účelem budování vojenského cvičiště už dříve obyvatelstvo vysídlili. A tak od 18. března 1945 v této vesnici přebývali příslušníci Svatokřížské brigády. Německé velení neustále naléhalo, aby zmiňovaná brigáda byla nasazena na východní frontě. Je třeba poznamenat, že někteří příslušníci byli za účelem provádění diverzí vysazeni v týlu Rudé armády v Polsku. Od plk. Szackého ovšem dostali rozkaz, aby navázali kontakt se strukturami NSZ, které pokračovaly v odporu, tentokrát ovšem už jen proti komunistům, nikoli proti nacistům.

[FOTO] Odznak Svatokřížské brigády

Po zhruba měsíčním pobytu se brigáda opět vydala na cestu na Západ.  28. dubna 1945 dorazila do obce Všekary asi 30 km na jihozápad od Plzně. Poté brigáda obsadila silnici na Plzeň v úseku Holýšov-Staňkov. V Holýšově se nacházel ženský koncentrační tábor, v němž Němci zadržovali necelou tisícovku žen. Poláci posléze osvobodili tento ženský koncetrační tábor. A to Polákům, kteří operovali na území Československa „velmi pomohlo“, neboť se mysleli, že ze sebe smyli stigma,  že spolupracovali s německou okupační mocí proti Rudé armádě a polským vojenským jednotkám, které bojovaly s Rudou armádou.

Svatokřížská brigáda měla i velké problémy u českých úřadů, neboť ty si byly vědomi, že příslušníci  brigády se dopouštěli rabování majetků a mnoha dalších trestných činů proti Čechoslovákům.

Nakonec se Svatokřížská brigáda po menších bojích s Rudou amrádou dostala na Západ, kde posléze její příslušníci pracovali pro okupační americkou moc v západním Německu.

Velmi mě zaráží, že se dnes, v době výročí konce druhé světové války, pozitivně hodnotí jak jednotky Ruské osvobozenecké armády pod velením generála Vlasova, tak i Brygada Świętokrzyska, jejíchž mnoho příslušníků bojovalo s nacisty proti Rudé armádě a domácímu polskému odboji.

Petr Cvalín, člen okresního výboru KSČM v Domažlicích

Použité zdroje:

(1) Friedl, Jiří – Poláci míří na Západ (zdroj doplněn redakcí AE News)

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
marmaris
Návštěvník
marmaris

To je prrrdel!!! Nějací vykutálenci promítli na bílý dům ruskou vlajku i s vojenskou přehlídkou. Prej to vyšetřuje CIA!! *1* *1*
http://m.gazeta.ru/social/news/2015/05/08/n_7176681.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=F_BtKZJUmWU

OQF17
Návštěvník
OQF17

Německo-Polská smlouva z roku 1934 o vojenské pomoci byla namířena proti Československu a SSSR. Beck nabídl vojenskou pomoc v případném boji Německa s Československem. Prvním okupantem po Mnichovské dohodě byl Polský voják 1938. Polská vláda nechala zavřít České školy, zrušili České úřady i nápisy, pomsta za Těšínsko. Těžko se najde podlejší stát, než je Polsko.

kolemjdoucí
Návštěvník
kolemjdoucí

Dá se tímto vysvětlit, proč se v 1938 nebojovalo? Jak velká by byla nebo co by byla obsahovala ta polská pomoc, ví to někdo?

Kajmik01
Návštěvník
Kajmik01

Senzační nadpis, který se v článku smrskne na všeobecné konstatování, že ze strany této jednotky došlo i k rabování.
Historická část článku je opsána z článku pana Friedla pro History (bez uvedení zdroje).
Co se týká posledního odstavce, tak drobná oprava. Tato brigáda byla několik měsíců na našem území (tuším že do srpna 45) a následně byla po dohodě normálně odsunuta do spojenecké zóny v Německu, tedy žádné boje s Rudou armádou.

Vláďa
Návštěvník
Vláďa

Soudruhu Cvalíne, vaše drzost nezná mezí. Společně s Rudou armádou přišli do Čech komanda SMERČ a NKVD. Z území ČR bylo uneseno do SSSR několik tisíc občanů, z nichž většina se nikdy nevrátila. A vůbec největší utrpení přinesli Čechům vaši soukmenovci z KSČ.

Scotty
Návštěvník
Scotty

To vám pane Vláďo psali v novinách, ne říkali to v televizi :).

František Tumačovský
Návštěvník
František Tumačovský

věděli, že Stalinův systém je stejně zločinný, jako jeho bývalého spojence Hitlera. Pamatovali rok 39, kdy Polsko SSSR napadl, pamatovali Katyň a nechtěli mít s bolševikem nic společného.
http://echo24.cz/a/iP3Gg/zapomenute-polaky-zachranil-pred-rusy-az-general-patton#SrwfY9vWU2s2XbTr.01

Ruda
Návštěvník
Ruda

Je všeobecně známo,že Polsko bylo vždy největší válečný štváč.Poláci se domnívali ,že s Francií a Anglií v zádech mohou vykonat vše co se jim zlíbí.Mezi Polskem a Německem bylo tzv.přátelství které ale pro nároky Poláků skončilo a Poláci dostali po hubě.Co se týká neustále omílané Katyně,to nemělo nic společného s Rusy.To provedli Němci.Ostatně to potvrdil i mezinárodní soud.Potom se tady zminuje diskutér přede mnou o bolševicích.Ano ti nadělali velké škody.To byli ale povětšinou Židé.I Lenin byl Žid a toho tam poslalo Německo.
Ostatně víme jak se tito chovali spolu s Poláky k lidem na území bývalého Pruska s provicií Horní Slezko.Tam se doslova pořádali hony na lidi .Mezi nimi bylo hodně lidí původem z Čech a Moravy,kteří pro svojí víru museli uprchnou před násilnou rekatolizací z domovů do ciziny.Nikde tady ale se nikdo nezminuje,že druhá světová válka byla logickým dopadem výsledků 1 světové války.Tím nechci zlehčovat zločiny v druhé svět.válce.