Pokud si členské země EU nezačnou přerozdělovat podstatnou část ze 4 milionů...

Pokud si členské země EU nezačnou přerozdělovat podstatnou část ze 4 milionů uprchlíků dosud zadržovaných v Turecku, reálně hrozí rozpad Severoatlantické aliance! Šokující zpravodajská svodka varuje Evropskou komisi, že Řecko může aktivovat článek 5 Washingtonské smlouvy do 6 měsíců, pokud EU tvrdě nezakročí proti Turecku! Jenže, v takovém případě Turecko hrozí vypuštěním několika milionů uprchlíků do Evropy! Jedinou záchranou celistvosti NATO je tak rozpuštění migrantů z Turecka v EU, aby Erdogan ztratil svůj hlavní nástroj na vydírání EU! Ursula von der Leyen proto zatroubila k migrační reformě!

Pokud si členské země EU nezačnou přerozdělovat podstatnou část ze 4 milionů uprchlíků dosud zadržovaných v Turecku, reálně hrozí rozpad Severoatlantické aliance! Šokující zpravodajská svodka varuje Evropskou komisi, že Řecko může aktivovat článek 5 Washingtonské smlouvy do 6 měsíců, pokud EU tvrdě nezakročí proti Turecku! Jenže, v takovém případě Turecko hrozí vypuštěním několika milionů uprchlíků do Evropy! Jedinou záchranou celistvosti NATO je tak rozpuštění migrantů z Turecka v EU, aby Erdogan ztratil svůj hlavní nástroj na vydírání EU! Ursula von der Leyen proto zatroubila k migrační reformě!

Všechna alternativní média v Evropě jsou dnes zaplavena jediným tématem, a to projevem šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyen, která oznámila [1] nový plán komise na reformu migračních pravidel v Evropské unii. Podle tohoto nového plánu by celá věc měla fungovat podle úplně nového modelu přerozdělování, který je v podstatě variací na předchozí návrh Jean-Claude Junckera. Přerozdělování by v první instanci fungovalo tak, že členská země by měla na výběr, jestli migranta přijme a udělí mu azyl, anebo druhá možnost, členská země na vlastní náklady zajistí návrat uprchlíka do země původu.

Pokud členská země EU zvolí první variantu, dostane od Evropské unie finanční příspěvek ve výši 10 000 EUR (cca. 250 000 Kč) na každého přijatého azylanta. Tyto peníze by s největší pravděpodobností skončily v neziskovém sektoru, který dostane azylanta na starosti, aby se integroval do občanské společnosti dané země. Jednalo by se tak o mohutný finanční mechanismus pro neziskový sektor v dané členské zemi.

Ursula von der Leyen

Druhou možností je volba, že země EU řekne, že migrantovi azyl neudělí, ale zajistí vlastními náklady jeho repatriaci zpátky do země původu. Co to znamená? No, ve výsledku by to znamenalo, že členská země EU by oficiálně migranta nepřijala, nedostal by azyl, ale daňoví poplatníci daného státu EU by museli hradit veškeré náklady spojené s návratem uprchlíka do země původu. Jenže, tohle má jeden zásadní háček.

Podle platného Migračního kompaktu OSN a rovněž podle Marakéšské deklarace, která je součástí Globálního kompaktu OSN, nesmí být migrant, bez ohledu jeho nárok na azyl, vrácen do země, kde by mu hrozilo nebezpečí, týrání, mučení, genocida, anebo smrt v důsledku nestabilní bezpečnostní situace v regionu. Jinými slovy, migrant sice nedostane nárok na azyl v členské zemi EU, ale nelze jej vrátit do země původu. Nestane se azylantem v EU, stane se strpěncem v EU! Dojde přesně k tomu, co již od roku 2015 vlastně vidíme v Řecku a v Itálii v uprchlických táborech.

Země EU budou mít na výběr, jestli se o migranty postarají v roli azylantů, anebo v roli strpěnců, které nejde vrátit do původní země

Ve všech těchto táborech jsou migranti, kteří v EU nedostali azyl, protože buď nesplňují podmínky pro azyl, anebo prostě členské země EU nechtějí migranty přijímat vůbec. V Itálii je např. půl milionu migrantů z Libye, což je země zmítaná občanskou válkou a tím pádem podle zákonů a mezinárodních smluv není možné do takové země migranty vracet, protože jim tam hrozí smrt ve válečném konfliktu, který ale paradoxně v roce 2011 pomohla zažehnout Evropská unie a USA, když došlo k rozvrácení arabského světa v rámci barevné revoluce s názvem Arabské jaro.

Takže, co se stane, když si členská země EU vybere druhou variantu a postará se o repatriaci migranta zpátky do země původu? No, stane se přesně to, co vidíme v Řecku a v Itálii. Tito migranti se stanou “strpěnci” a skončí na státní náklady a výdaje v uprchlickém táboře, kde daný členský stát bude muset po nejasně dlouhou dobu živit a starat se o migranta, který sice nebyl přijat, nedostal azyl, nachází se v repatriačním procesu, ale tím to hasne, protože k realizaci repatriace do země původu nikdy nedojde, protože migranta podle mezinárodních smluv nelze vrátit proti jeho vůli do válkou zmítané země.

Francouzské námořnictvo v Egejském moři se snaží zabránit vojenskému střetu mezi Řeckem a Tureckem

A nový plán Ursuly von der Leyen má ještě třetí variantu. Pokud si členská země EU nevybere ani jednu variantu, nepřijme migranta, ani se nebude chtít postarat o jeho repatriaci do země původu, tak Evropská komise v krajním případě bude mít právo nařídit členské zemi EU přijetí migranta, a to i proti její vůli. Podle návrhu by šlo až o krajní variantu. Na něco takového mnoho členských zemí EU nepřistoupí, zejména s tím budou mít problém země skupiny V4 a pod něco takového se nepřipojí.

Problém je však někde úplně jinde. Možná si řeknete, proč v době koronavirové krize přichází šéfka s EU s tak výbušným a krizovým návrhem, který prostě vyvolá mohutnou bouři a odpor? Cože tak najednou v době, kdy EU má plno problémů s virovou nákazou, se náhle vytahuje znovu téma migrační reformy v EU? Situace je totiž v úplně jiné rovině než byla před rokem a půl. Do redakce jsme dostali totiž znepokojivé informace z bruselského zákulisí, které odhalují skutečný důvod tohoto náhlého posunu Evropské komise k tématu, který nešel vyřešit ani v době klidu, natož v dobé Covidu. Co se tedy za tím ukrývá?

Pokud se něco neudělá s armádou 4 milionů migrantů v Turecku, Erdoganova agresivita a sebevědomí dojde až do bodu války s Řeckem a do bodu rozpadu NATO, varuje BND

Evropská unie totiž zažívá něco daleko horšího, než jsou virové a migrační krize dohromady. Německá tajná služba BND totiž podle zákulisních informací varovala německou vládu na přelomu srpna a září, že bezpečnostní krize v Egejském moři a mezi Řeckem a Tureckem je tak kritická, že reálně hrozí, že Athény nejpozději do 6 měsíců budou čelit takové turecké vojenské agresi ve vodách, které podle mezinárodního práva patří Řecku, že vláda v Athénách aktivuje článek 5 Washingtonské smlouvy Severoatlantické aliance a požádá o vojenskou pomoc členské země NATO, aby kolektivně bránily Řecko před agresorem, jenže v tomto případě před členskou zemí NATO, před Tureckem.

Pokud k této situaci dojde, bude to znamenat rozpad Severoatlantické aliance, protože země NATO se rozštěpí. Důvodem štěpení je podle BND vydírání, které Ankara používá proti Evropské unii už několik let. Téměř 4 miliony uprchlíků od roku 2015 zadržuje turecká armáda v uprchlických táborech v Turecku a turecký prezident Erdogan požívá tuto hordu migrantů jako nástroj vydírání Evropské unie, ale nově i jako nástroj vydírání NATO, uvádí ve zprávě BND. A to už mění situaci.

Uprchlický tábor v Turecku

Celá věc se má takto: Turecko si nárokuje části Egejského moře, které patří Řecku. Spory o rozdělení mořských hranic se táhnou desítky let zpátky, ovšem turecký prezident v posledních měsících začal obsazovat donedávna prázdné a pusté turecké ostrůvky, kde buduje vojenské základny a z nich vysílá lodě k průzkumu mořského dna kvůli těžbě plynu a ropy.

Tento průzkum ale probíhá v oblastech moře, které patří Řecku. Athény tomu nehodlají jen přihlížet a došlo k mobilizaci řeckého vojenského námořnictva, které se snaží blokovat turecké vojenské lodě. Je jenom otázkou času, kdy jedna ze stran zahájí palbu a dojde k rozpoutání války mezi dvěma členskými zeměmi NATO. A teď přichází ten zásadní problém. Athény bombardují Brusel se žádostmi jednak o vojenskou pomoc, která přichází jen od Itálie a Francie, ale současně řecká vláda tlačí na Brusel, aby uvalil sankce na Turecko za agresi proti Řecku. A přestože v EU by pro to byla morální podpora, politicky je to neprůchodné.

Když EU uvalí na Turecko sankce, nebo když EU či NATO pomůže vojensky Řecku proti Turecko, Erdogan vypustí do EU 4 miliony migrantů z uprchlických táborů

Tayyip Erdogan totiž varuje, že pokud EU uvalí na Turecko sankce, bude to vyhlášení války a Turecko otevře hranice a pustí 4 miliony migrantů do Evropy. Pokud by k tomu došlo, ani celá řecká armáda, pokud by se shromáždila na hranicích, by takovou hordu nedokázala zastavit. EU tak nemůže proti Turecku zasáhnout, a to ani prostřednictvím sankcí, ani vojensky skrze společnou evropskou vojenskou pomoc Řecku. A řešení této situace je podle BND jenom jedno jediné: Turecko musí ztratit svůj nástroj na vydírání EU a NATO, to znamená, že EU musí být připravena přerozdělit si většinu migrantů z tureckých uprchlických táborů tak, aby tato Erdoganova armáda přestala představovat hrozbu. Dokument BND tak odhaluje, že za současnou snahou o migrační reformu stojí už samotné velení NATO v Bruselu.

NATO vyslalo do Egejského moře hlídkovací lodě a stíhačky

Pokud by totiž Athény byly zahnány do kouta a viděly by, že po aktivaci článku 5 Washingtonské smlouvy nikdo a pomoc nepřichází, nebo pomoc je jen symbolická v rovině materiální pomoci, ale jinak nic dalšího, tak by to znamenalo konec členství Řecka v NATO, což by spustilo lavinový efekt v dalších zemích, když by v reálném přenosu všichni viděli, že nikdo nepřišel Řecku na pomoc proti Turecku, anebo přišel jenom někdo. Turecký prezident má obrovskou poziční výhodu a mohutnou neregulérní armádu, proti které EU a NATO nemají obranu. Skoro 4 miliony nedotknutelných lidí, na které se nesmí střílet, kteří mají ochranu Globálního kompaktu OSN, kteří nemají zbraně, ale přesto dokážou zničit celé civilizace importem své kultury. Evropská unie nemůže proti Turecku zasáhnout, Erdogan by otevřel stavidla.

Přerozdělení migrantů v EU zachrání Řecko, ale zničí křesťanskou podobu Evropy, což povede k odštěpení části zemí EU a jejich přechodu do amerického projektu Trojmoří

NATO nemůže proti Turecku zasáhnout, aliance by přišla o druhou největší armádu v NATO a o strategické území na jižním pobřeží Černého moře. Plán na přerozdělování migrantů je tak úplně v jiné pozici v současné době. Není to už jenom o kalergiovské Panevropě prostoupené smíchanými rasami, ale je to už o záchraně NATO. Proti Turecku se musí zasáhnout, pokud se nemá NATO rozpadnout, jenže zásah proti Turecku nesmí vést pro změnu k rozpadu EU poté, co Erdogan vypustí do EU svoji migrační armádu. To by Evropskou unii položilo a dovedlo k rozpadu, a v Bruselu to vědí moc dobře. Takže ten plán je takový, že EU se reformuje a připraví se na nával uprchlíků z Turecka, přičemž ti migranti nevytvoří kolaps EU, ale budou plynule přerozděleni.

Recep Tayyip Erdogan, turecký prezident

Erdoganova armáda migrantů tak bude pohlcena v EU a rozmělněna. V tom okamžiku Ankara ztratí svůj nástroj na vydírání EU a Brusel bude moci uvalit sankce na Turecko a zakročit proti regulérní turecké armádě. Erdogan nepůjde do války a bude se muset stáhnout. NATO se nerozpadne a EU se očima globalčiků posílí. Přesně toto se skrývá za současným plánem Ursuly von der Leyen.

V každém případě platí, že neexistuje členství v EU bez přijímání migrantů. Znovu se to potvrzuje, a je jedno, jakou podobu to přijímání bude mít, jestli to bude příjem ve smyslu udělování azylů, nebo příjem zodpovědnosti za odmítnuté žadatele o azyl, které nepůjde ale vrátit do země původu, což vyjde potom nastejno, stát se bude muset o strpěnce starat tak jako tak.

Migrace nakonec rozštěpí EU na dva bloky zemí, půlka půjde proti Izraeli, druhá půlka se bude zuřivě zastávat Izraele. Rozděluj a panuj!

Nebude dovoleno, aby migrační otázka a neochota některých zemí k přijímání migrantů vedla k rozpadu NATO. To ne bude dovoleno. Všimněte si navíc českých politiků, kteří neustále opakují, že místo přerozdělování migrantů je potřeba chránit hranice Schengenu. Jenže přesně to selhává v přímém přenosu na řecko-turecké námořní hranici, kde Turecko porušuje bezpečnost námořní hranice Schengenu a EU spolu s NATO odhalují svoji bezmocnost. Dokud bude mít Erdogan svoji migrační armádu a EU nebude schopna tuto armádu asimilovat, protože střílet na ni nemůže, do té doby bude hrozit rozpad NATO kvůli konfliktu mezi Řeckem a Tureckem. Hrozivý je pouze ten důsledek. Buď se zachrání NATO za cenu islamizace EU, což povede k rozštěpení EU a část zemí EU skončí v americkém objetí s neocony a v projektu Trojmoří.

Angela Merkel v říjnu 2015 na návštěvě v Ankaře u Erdogana. Právě na této schůzce se dohodlo, že EU bude Turecku platit každý rok peníze za zadržování migrantů v tureckých uprchlických táborech

Anebo se zachrání EU a nebude přijímat hordy migrantů, ale povede to k rozpadu NATO a zřejmě k ozbrojenému konfliktu mezi Řeckem a Tureckem. Nic to ale nezmění na tom, že v Řecku a v Itálii jsou už několik let migranti, se kterými si EU neví rady. A teď by si měla EU poradit s dalšími miliony migrantů z Turecka? Ne, to nebude fungovat. EU pojede setrvačností tak dlouho, dokud i v Bruselu nepřevládne názor, že to, co je třeba reformovat, nejsou pravidla o migraci, ale že je třeba změnit podobu EU. Nová Evropa pro země s migrací, kde jsou migranti vítání a hlavním nepřítelem je Izrael, a projekt Trojmoří jako protipól, pro odpůrce migrace, odpůrce Číny a Ruska, kde hlavním přítelem je Izrael. Teze a antiteze. To jsou ty dvě finální varianty, které goyim dostanou na výběr na chucpe podnose. Stačí si prý vybrat.

-VK-

Šéfredaktor AE News

S námi čtete, s námi objevujete

Vážení čtenáři Aeronetu, do konce měsíce zbývá 6 dní a zatím jsme vybrali jen cca. 46% z cílové sumy potřebné na zachování provozu našeho projektu na příští měsíc, který závisí výhradně na Vaší podpoře, i když chápeme současnou situaci s hysterií okolo Covidu-19. Pokud se vám líbí naše práce, kterou pro Vás děláme, pokud se vám líbí naše články, videa a pravidelné páteční pořady na SVCS, přispějte prosím v závěru tohoto měsíce na naší obvyklé darovací stránce zde, ale pouze v případě, že si to můžete dovolit, tedy podle svých možností. Každý příspěvek má smysl, každý se počítá, malý i velký. Přispět můžete bankovním převodem, PayPalem, Bitcoinem a poštovní složenkou na účet. Naše práce může pokračovat jedině s Vaší podporou, jinak to není možné a nemělo by to ani smysl, protože podpora musí být oboustranná. Náš server je tu pro vás. Za Vaši podporu a pomoc předem děkujeme!

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
mmmmmm
Návštěvník
mmmmmm

pokud vyhraje trumph tak vybudovat spolek východních zemí co byly v rvhp plus amerika a na hranici s němcema ostnatý drát příkopy a strážní věže a s rakouskem pokud s námi nepujde

moofe
Návštěvník
moofe
M.C.
Návštěvník
M.C.

Osobně moc nechápu, co si Řecko od aplikace článku 5 Washinghtonské smlouvy slibuje.
Tam se totiž v podstatě píše, že každý ze signatářských států pomůže napadené zemi samostatně nebo ve spolupráci s ostatními způsobem dle svého uvážení. TEDY I NIJAK NEBO JENOM VERBÁLNÍ PODPOROU.

Seznam zemí, které by se mohly úspěšně střetnout s Tureckem, nebo ho hrozbou použití síly mohly k něčemu donutit není moc dlouhý a když se zeptáme, ktera z nich si bude ochotna pálit prsty kvůli Řecku, tak dostaneme seznam ještě kratší.

ina
Návštěvník
ina

Je to jako nový Mnichov. Ustoupit Erdoganovi znamená nasadit si 4 miliony potencionálních nepřátel přímo domů. A ta válka nakonec přijde stejně, ale s pátou kolonou přímo za zády. Takže dobyvatel bude mít snadnou pozici, miliony vlastních lidí na dobývaném území. Udělají bruselští soudruzi stejnou chybu jako Chamberlain a Daladier?

joker
Návštěvník
joker

A vy si myslite ze turecko sa zastavi ked sa zbavi utecencov?
Ja nie.
Takisto kedykolvek si dovezie novych utecencov co sluzia ako baranidlo na branu europy.
Turecko chce vojnu sak uz ma po celej europe nasade skupiny “partizanov”. V afrike sa mu moc nedari obnovit osmansku risu tak sa pohne smerom na “bezbrannu” europu. Prva vlna ktora ochromi policajne a vojenske zlozky budu utecenci druha bude armada tlaciaca utecencov v pred a bude zdrvujuca kedze dorazi posledne znamky odporu.

raspberry
Návštěvník
raspberry

Pro Armica: Tuneldědek Babiš otrávil KYANIDEM řeku Bečvu.

Babišova chemička DEZA, kterou si Babiš “koupil” v roce 2001 za vytunelované peníze, v neděli 20.9. vypustila jed do řeky Bečvy a otrávila tuny ryb.

O situaci se zajímá také Rakousko. To se bojí, zda současná havárie na Bečvě nemůže způsobit přeshraniční přenos kontaminace kyanidy, pokud by se látka nezastavila v Přerově. Prudkým jedem byly otráveny druhy jako je ostroretka, parma, cejn a chráněná ouklejka pruhovaná.

„A pokračuje se dál. Nejvíce to chytlo místo mezi Lhotkou a Choryní a poté Hustopeče, Hranice a dál,“ informoval předseda Územního svazu rybářů Pavel Kocián.

Řeka Bečva se vlévá do řeky Moravy u obce Troubky. Řeka Morava se pak vlévá uprostřed hlubokých lužních lesů, přezdívaných Moravská Amazonie, u hranic Česka s Rakouskem do řeky Dyje, německý název Thaya.

24. 9. 2020 Mrtvá Bečva je ekologická katastrofa desetiletí
https://echo24.cz/a/SgMXW/mrtva-becva-je-ekologicka-katastrofa-desetileti-reku-otravil-neznamy-jed

Kyanid v Bečvě se během úterý 22. 9. dostal až do Přerova
https://www.idnes.cz/zlin/zpravy/otrava-becva-ryby-jed-kyanid-rozbor-vzorku.A200924_102550_zlin-zpravy_alh

Pojďte na demonstraci!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Demonstrace neděle 27. 9. od 15 hodin
Veřejná skupina Občanská neposlušnost – Kreativní Převrat
https://www.facebook.com/groups/prevrat/

pražská vlaštovka
Návštěvník
pražská vlaštovka

…to je strašný,já jsem tak nasraná….

Xanidil
Návštěvník
Xanidil

Od Prahy na sever je Vltava plná drog, to mě tak sewe…

Xanidil
Návštěvník
Xanidil

A už to policie vyšetřila a nebo si vymýšlíš? Přece se musí zjistit, jestli ta látka byla vypuštěna úmyslně nebo jde o nehodu? Ale chápu, že u vás havlošmejdů je to fuk.

gengar01
Návštěvník
gengar01

V starých filmov, keď US policajti nekoho zatkli, tak mu pri tom prečetli jeho práva. Dnes nic takového nevidím.
Ani ve filmech, ani na youtube. Proč? Nová výchova?!

konzerva
Návštěvník
konzerva
Radek
Návštěvník
Radek

konzerva

Remedia mě nevěří, že jsem odborník na zdravotnictví. Mohu se zeptat co je v tom odkazu?

Lubomír
Návštěvník
Lubomír

Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

HPV, vakcinace, cervikální karcinom

Vakcína Silgard (Gardasil) je unikátní vakcína proti nádorovému onemocnění – karcinomu děložního hrdla – i proti genitálním bradavicím vyvolaným lidskými papilomaviry typu 6, 11, 16, 18. Vakcína prokázala svoji prakticky 100% účinnost na základě řady studií a její spektrum účinku zahrnuje patogeny, které způsobují více než 70 % případů onemocnění karcinomem děložního hrdla. V kombinaci se screeningem vytváří předpoklad účinné kontroly onemocnění tímto závažným karcinomem celosvětově. Doporučována je pro plošnou aplikaci u dívek ve věku 12 let a pro selektivní vakcinaci žen do 26 let věku. Imunizace chlapců je z ekonomických důvodů zatím diskutabilní.

Úvod
V září 2006 byla pro použití v celé Evropské unii registrována vakcína proti rakovině děložního hrdla. Tato událost má historický význam, neboť poprvé byla ke klinickému použití schválena vakcína proti nádorovému onemocnění. Protinádorový účinek můžeme sice sledovat také u vakcíny proti viru hepatitidy B, ten je však v tomto případě sekundární.

Zhoubné nádorové onemocnění, karcinom děložního čípku (hrdla děložního) je celosvětově jednou z nejčastějších příčin úmrtí žen v důsledku nádorového onemocnění. Jeho původcem jsou některé typy lidských papilomavirů (human papillomavirus, HPV). Existuje celkem 120 typů HPV, z nichž 40 se uplatňuje v infekci anogenitálního traktu, 13–18 z nich je považováno za vysoce rizikové. Právě vysokorizikové typy HPV 16 a 18 se podílejí na vzniku přibližně 72 % případů onemocnění karcinomem děložního hrdla. Nákaza těmito typy HPV je sice nezbytnou příčinou onemocnění, samotný vznik onemocnění je však podmíněn i přítomností dalších rizikových faktorů, které uvádí tab. 1. V řadě případů je virus z organismu spontánně vyčištěn. Typy 6 a 11 jsou nízkorizikové a vyvolávají rovněž pohlavně přenosná condylomata accuminata. Ta sice nejsou zhoubná, ale velmi znepříjemňují život [1].

Inkubační doba se pohybuje v rozmezí 2–12 měsíců do vývoje prvních lézí, dalších 6–8 měsíců je zapotřebí k sérokonverzi anti-L1, délka doby k vývoji karcinomu dosahuje deseti i více let.

Milada
Návštěvník
Milada

Radek, mi take ne, ale jezde nekde odkaz na Michala – 64 000 obeti – gardasil.
Takove odkazy by se sem nememy davat.

anonymka
Návštěvník
anonymka

Radek
To snad by bylo lepší se na ten odkaz podívat, než se vyptávat. Celkem zajímavé čtení, pokud jste zdravotník, tak tomu jistě porozumíte a uděláte si obraz

Turkická zvěř
Návštěvník
Turkická zvěř

Naopak. Teď si Turci koledují a je tak po dvou stoletích i možnost osvobodit Byzantskou říši, Konstantinopol a Tróju. Sevřít Turky do kleští ze západu a východu a zahnat je až do jejich domoviny Ujgursko v Číně.

Ze západu armáda Řecka a z východu Írán a Kurdové (Kurdové jsou íránský národ, kurdština patří mezi íránské jazyky).

A je to.

Kdo chce příliš, schramstnout celou Evropu a Kalergiho plán, nebude mít nakonec nic, milí neoliberální chazarští Turci Sorosi, Klausi, Zemane, Nečasi, Babiši, prezidente EU Charlesi Micheli, Macrone, Johnsone, Alžběto II.

Íránské národy – Peršané, Tádžikové, Oseti, Paštúnové, Kurdové
Slovanské národy – východní (Rusové, Bělorusové, Ukrajinci), západní (Češi, Lužičtí Srbové, Poláci, Slováci) a jižní (Bulhaři, Chorvati, Slovinci, Srbové, Makedonci, Černohorci)
Turecké národy – Chazaři, Ujguři, Osmanští (Seldžučtí) Turci, Oghuzové, Modří Turci (též název Gökturci), Kumáni (též Kypčaci, starorusky Polovci – “stepní”; staročesky Plavci)

Byzantská říše (vznik 395, zánik 1453), zkráceně Byzanc, oficiálně Východořímská říše, byla pokračovatelkou Římské říše a starověkého Řecka. Byzantská říše byla etnicky různorodý stát Řeků, Arménů, Ilyrů, Slovanů, Aramejců aj. Státním náboženstvím bylo pravoslavné křesťanství, úředním jazykem byla řečtina. Konstantinopol dobyli Osmanští Turci v roce 1453.
“Byzantští diplomaté Cyril a Metoděj dorazili v roce 863 na Velkou Moravu. Hlavním úkolem jejich cesty bylo upevnit politicko-náboženský vliv Byzantské říše na Velké Moravě. V tomto smyslu však jejich misie neuspěla a na jejím území opět poté, co byli cyrilometodějští žáci vyhnáni, převážil západní vliv.”

V roce 1211 uherský král Ondřej II. daroval Řádu německých rytířů Transylvánii (Sedmihradsko) v dnešním Rumunsku, aby ji osídlili němečtí osadníci a “bojovali proti kumánským nájezdníkům”.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sedmihradsko

Ruská carevna Kateřina II. Veliká a rakouský císař Josef II. uzavřeli alianci a snažili se o obnovení Byzantské říše a osvobození Konstantinopole (šestá rusko-turecká válka a osmá rakousko-turecká válka 1787–1792). Turky nepřímo podporovali Britové, hlavně diplomaticky. “Reálně ale ruská armáda nebyla připravena na tak velkou akci, jakou bylo vytlačení Osmanské říše z Evropy.” “Josef II., od roku 1765 uznávaný rakouský reformní císař, brzy sestavil armádu o téměř čtvrt milionu mužů, armádu, kterou do té doby Rakousko nemělo. S takovou sílou byl Josef II. přesvědčený, že Osmanskou říši, která Habsburky ohrožovala dvě století, společně s novým spojencem – Ruskem – definitivně “zničí a rozdělí”. Rakousko chtělo znovu obsadit Osmany okupované Srbsko, jehož se roku 1739 muselo vzdát, a další oblasti, aby mohlo pevně ovládat Jadran. Toto první spojenectví přineslo ovoce jen Rusku, které v první fázi získalo Krym, ale Rakousko z tohoto konfliktu nevytěžilo nic, protože Anglie zorganizovala koalici na podporu Osmanské říše, do niž vstoupilo i Holandsko a Prusko.”
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rusko-tureck%C3%A1_v%C3%A1lka

Historik
Návštěvník
Historik

A ne nečetli jsme stejný knížky a nehrabali se ve stejným prachu. Mohl bych to tady rozmáznout zleva doprava 1740-1789 je moje “kultovní” období. Mohl bych i žalovat čété za uvedení seriálu o bigotní židobijce Marii Terezii, nebo Primu za seriál Kateřina Veliká.
Ale je fajn, co píšete, alespoň si všichni tupí pepíci uvědomí, po kom mají jméno.
Josef II byl jen ten, kdo na to nikdy neměl. Ale zednáři Hajl !!!! To mu šlo dobře…

Trzi trhů?
Návštěvník
Trzi trhů?

Hlavně že se hrabeš v historii vítězů a čechráš si brka v minulosti. Teď je tu kalegriáda na popud promuslimské osn a turkické národy v tom jedou taky i neokoloniální bruseloni v tom jedou také a jdou jim na ruku i s makrelou.
https://www.youtube.com/watch?v=StIzboo1Hic
A k čemu vede jejich činnost kterou platíte? No je to šablona plánovaná i pro vás za vaše prostředky.
https://www.youtube.com/watch?v=GuToJpcUOdc

Bezejmenný
Návštěvník
Bezejmenný

Jen divadýlko černé šlechty pro goje, když se zhasne všichni ti degenráti se objímají jako buzeranti , ne jinak v dnešním pařlamentu Historici, když se vy..reš podívej se na stolici tam uvidíš jak na tom seš.

Nirvana
Návštěvník
Nirvana

Na jaře 1878 stála carská armáda u bran Konstantinopole. Britské loďstvo jim svými děly zabránilo Východní Řím osvobodit a turecké nájezdníky zahnat zpět do Asie. Následky neseme dodnes a ještě poneseme! Uctěme památku posledního Východořímského (Byzantského) císaře Konstantina XI. Paleologa, kerý hrdinně padl v boji proti Turkům dne 29.5.1453 při obraně vlasti:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Byzantsk%C3%A1_%C5%99%C3%AD%C5%A1e
https://cs.wikipedia.org/wiki/Konstantin_XI._Dragases