Pokud máte krevní skupinu A, hrozí vám vyšší riziko nákazy Covid-19 než...

Pokud máte krevní skupinu A, hrozí vám vyšší riziko nákazy Covid-19 než u ostatních krevních skupin! Naproti tomu lidé s krevní skupinou 0 mají výrazně nižší pravděpodobnost nákazy! Převratné zjištění čínských vědců odhaluje čerstvá studie z Wuhanu a ze Shenzhenu! Šokující svědectví dvou nemocných českých dívek na YouTube odhaluje absolutní nepřipravenost českého zdravotnictví na Coronavirus! Dívky od doktorů slyšely: Otestovat vás můžeme tak asi za týden. Až budete umírat nebo se dusit, volejte si záchranku, poradil jim doktor a poslal je domů s Paralenem! Na otestování se čeká až týden, do té doby nelze ani vytvářet seznamy lidí v okolí nakaženého!

Pokud máte krevní skupinu A, hrozí vám vyšší riziko nákazy Covid-19 než u ostatních krevních skupin! Naproti tomu lidé s krevní skupinou 0 mají výrazně nižší pravděpodobnost nákazy! Převratné zjištění čínských vědců odhaluje čerstvá studie z Wuhanu a ze Shenzhenu! Šokující svědectví dvou nemocných českých dívek na YouTube odhaluje absolutní nepřipravenost českého zdravotnictví na Coronavirus! Dívky od doktorů slyšely: Otestovat vás můžeme tak asi za týden. Až budete umírat nebo se dusit, volejte si záchranku, poradil jim doktor a poslal je domů s Paralenem! Na otestování se čeká až týden, do té doby nelze ani vytvářet seznamy lidí v okolí nakaženého!

Skupina čínských vědců publikovala před několika dny zásadní vědeckou studii založenou na výzkumu korelace krevních skupin a počtu infikovaných pacientů ve městech Wuhan a Shenzhen, kteří byli napadeni virem Sars-Cov-2. Studie [1] odhalila překvapivé zjištění, že lidé s krevní skupinou A mají mnohonásobně vyšší pravděpodobnost nákazy Covid-19 než lidé s ostatními 3 krevními skupinami. Naprostým překvapením je potom krevní skupina 0, která podle studie má výrazně nižší pravděpodobnost nákazy tímto virem.

Krevní skupina A je nejvíce náchylná k získání nákazy Covid-19 podle nové studie.

Co je dále na studii zajímavé, to je zjištění, že stáří pacienta nehraje roli v pravděpodobnosti toho, jestli člověk bude nebo nebude nakažen. Rozdíl vyplývá pouze v projevech důsledků poté, co je osoba nakažena, že staří lidé kvůli komplikacím umírají mnohem častěji na Covid-19 než mladí lidé. Samotný faktor toho, jestli je člověk nakažen nebo není, však podle studie není ovlivňujícím faktorem na počet infikovaných. Autoři studie v abstraktu uvádí následující shrnutí:

Studie čínských vědců o nakažlivosti Covid-19 pro jednotlivé krevní skupiny

Cílem výzkumu bylo zjistit vztah mezi krevními skupinami ABO a vnímavostí na COVID-19.  Studie byla provedena porovnáním distribuce krevních skupin u 2 173 pacientů s COVID-19 a potvrzeným testem na SARS-CoV-2 ze tří nemocnic ve Wuhanu a Shenzhenu v Číně v porovnání s normálními lidmi z odpovídajících regionů. Data byla analyzována pomocí jednosměrné ANOVA metody a 2-řetězcové x2 a metaanalýza byla provedena pomocí modelů s náhodnými účinky.

Zdrojem vzorků byly tři terciární nemocnice ve Wuhanu a Shenzhenu v Číně. Celkem bylo přijato 1 775 pacientů s COVID-19, včetně 206 mrtvých případů, z nemocnice Wuhan Jinyintan ve Wuhanu v Číně. Dalších 113 a 285 pacientů s COVID-19 bylo příslušně přijato z nemocnice Renmin na Wuhanské univerzitě ve Wuhanu a ze Third People’s Hospital v Shenzhenu v Číně.

Hlavním úkolem byla detekce krevních skupin ABO, výskyt infekce SARS-CoV-2 a úmrtí pacientů.

Skupina ABO u 3694 normálních a nenakažených lidí ve Wuhanu vykázala distribuci 32,16%, 24,90%, 9,10% a 33,84% pro A, B , AB, respektive O, oproti distribuci 37,75%, 26,42%, 10,03% a 25,80% pro A, B, AB a O respektive u 1775 pacientů s COVID-19 z nemocnice Wuhan Jinyintan. Poměr krevních skupin A a O u pacientů s COVID-19 byl významně vyšší a nižší respektive než u normálních zdravých lidí (obě skupiny P <0,001). Podobné rozdělení distribuce ABO bylo pozorováno u 398 pacientů z dalších dvou nemocnic ve Wuhanu a Shenzhenu.

Metaanalýzy na sdružených datech ukázaly, že krevní skupina A měla signifikantně vyšší riziko pro infekci COVID-19 (pravděpodobnostní poměr OR, 1,20; 95% interval spolehlivosti-CI 1,02 ~ 1,43, P = 0). 02) ve srovnání s ne-A krevními skupinami, zatímco krevní skupina O měla signifikantně nižší riziko infekčního onemocnění (OR, 0,67; 95% CI 0,60 ~ 0,75, P <0,001) ve srovnání s ne-O krevními skupinami.

Byl rovněž analyzován vliv věku a pohlaví na distribuci krevních skupin ABO u pacientů s COVID-19 ze dvou Wuhanských nemocnic (1 888 pacientů) a bylo zjištěno, že věk a pohlaví nemají na distribuci velký vliv.

Lidé s krevní skupinou A mají výrazně vyšší riziko získání COVID-19 ve srovnání s krevními skupinami, které nejsou A, zatímco krevní skupina O má potom výrazně nižší riziko infekce ve srovnání s ne-O krevními skupinami. Byl analyzován vliv věku a pohlaví na distribuci krevních skupin ABO u pacientů s COVID-19 ze dvou Wuhanských nemocnic (1 888 pacientů) a bylo zjištěno, že věk a pohlaví nemají na distribuci velký vliv.

Lidé s krevní skupinou A mají značně vyšší pravděpodobnost nákazy

Výsledky tohoto výzkumu tak odhalují, že lidé s krevní skupinou A by se měli mít na pozoru a měli by opravdu předcházet všem možným vektorům přenosu nákazy, přičemž asi nejlepším doporučením je dobrovolná domácí izolace, nevycházení ven a zajištění nákupů pomocí donáškových služeb nebo třetích osob. Naproti tomu lidé s krevní skupinou 0 mají výrazně nižší pravděpodobnost nákazy, ale pozor, nejedná se o imunitu, pouze klesá riziko kontraktace nákazy z okolí.

Nejnižší riziko pozitivního testu na Coronavirus je u lidí s krevní skupinou 0.

Studie tak odhaluje, že virus je přitahován krevní skupinou A a nejlépe napadá a šíří se právě v tělech s touto krevní skupinou. Studie se bohužel nezaměřila na výzkum Rh faktorů u krevních skupin, zejména potom na krevní skupinu 0 Rh neg. a ti z vás, kteří četli moji druhou knihu Superkrize, tak jistě vědí, proč by bylo zajímavé vědět, jaký vliv má anebo nemá Coronavirus na tuto krevní skupinu s tímto negativním Rh faktorem. Jenže, zatímco čínští vědci zkoumají krevní skupiny a jejich distribuci mezi nakaženými, tak v Česku se jede místo výzkumů naprostá fraška a komedie.

Česká vláda odmítá laciné a jednoduché testy Dr. Soni Pekové, testovat se může jen testy z dovozu z Číny a jen ve dvou nemocnicích v ČR

Paní doktorka Soňa Peková, o které jsme psali včera v článku, vymyslela novou a lacinou metodu na testování Sars-Cov-2 viru, o její metodu mají zájem dokonce americké farmaceutické firmy, ale český byrokratický aparát hned v zárodku všechno zatrhl [2], že prý není možné v ČR používat necertifikované metody. Nejprve je prý třeba provést zkoušky, testy, a ty trvají dlouhé měsíce. Je přitom zajímavé, že v USA používají testy, které vymyslela Washingtonská univerzita teprve 6. března a ihned se podle nich testují všichni pacienti v USA. Informaci uvedl [3] ředitel CDC Robert Redfield při slyšení před americkým Kongresem 11. března 2020.

MUDr. Soňa Peková v laboratoři.

Test neprošel žádnými atestacemi v USA, protože americké ministerstvo zdravotnictví prostě věří svým špičkovým lékařům z univerzit. Tak proč české orgány nevěří paní doktorce Pekové? No, protože v oblasti testování virů jede v ČR velký a obrovský business se strachem. Testovat tak můžou jenom vybrané nemocnice a používat mohou jen testy, které do ČR dovezou ty správné firmy, s napojením na správné lidi. A tento business by prostě byl narušen, kdyby paní doktorka Peková přišla s laciným testem. To by tak hrálo! Česko přece snese fšecko!

Aktualizace 14:20: Laboratoř Tilia pod vedením MUDr. Soni Pekové jen před několika hodinami dostala na základě mediálního tlaku na českou vládu nakonec povolení, že může provádět testy na Coronavirus [4]. Tak sláva, alespoň jedna pozitivní zpráva.

Svědectví dvou českých dívek nakažených Coronavirem ovládlo český internet, šokující výpověď o katastrofálním stavu českého zdravotnictví. Nakažená dívka přiznává, že v inkubační době, kdy o nemoci nevěděla, chodila na přednášky na Karlově univerzitě!

A nejvíce o tom vědí dvě české studentky, Eva a Petra. Někteří z vás asi tuší, kam tím mířím. Včera se totiž na YouTube dostalo výbušné a doslova třaskavé video dvou českých pacientek, které jsou nakažené nemocí Covid-19, bydlí spolu v jednom bytě, ale jenom jedna z nich je oficiálně v karanténě, protože druhá dívka, a to se podržte, ještě pořád čeká na své otestování a kdyby nebyla zodpovědná, nadále by mohla chodit ven a šířit nákazu. Šokující zpověď obou dívek jsem připojil na začátku tohoto článku v podobě videa a sami si musíte poslechnout, jaký bordel a šlendrián panuje v českém zdravotnictví. Jenom to lehce shrnu a vypíchnu ty největší jobovky, protože na poslech takového videa je potřeba mít pevné nervy. Představte si, že by to potkalo i vás začali byste čelit mašinérii českého zdravotnictví, které je v naprostém chaosu.

Eva a Petra jsou dvě české studentky infikované Sars-Cov-2, ale zatím jen Eva je otestována. Petra stále čeká na svůj test…

Dívka Eva nejprve hovoří o tom, jak se před několika dny ráno probudila a měla horečku. Když šla za doktorkou s vzala si roušku, tak lékařka se jí vysmála, že roušku nosit nemusí a že panikaří, protože má chřipku a poslala ji domů. Po pár dnech se zdravotní stav zhoršil a dívka odjela na pohotovost. Metrem! Předpokládám, že měla roušku, ale až uslyšíte, co se dělo potom, tak pochopíte, že na rouškách už vlastně vůbec nezáleží. Když se dostala na pohotovost, jiná lékařka jí řekla, že má Coronavirus a udělala jí testy. Ty se ukázaly jako pozitivní. Když potom šla za doktorem, ten jí řekl, že s tím nemůže nic dělat, že musí být silná, má snižovat horečku Paralenem a kdyby se začala dusit a plíce přestávaly fungovat, pokud by cítila, že umírá, tak má volat záchranku. A s tímto doporučením ji poslal domů! Dámy a pánové, kdo z vás to má?

Jedna dívka je otestovaná, druhá není, ale obě jsou nemocné Covid-19. Američané testují necertifikovanými testovacími sadami, protože svým odborníkům z univerzit věří. V Česku je to úplně jinak, bez certifikátu ani ránu

Petra potom ve videu dodává, že dosud není otestovaná, protože na testy se čeká strašně dlouho a oficiálně není vedená jako nakažená, takže není zahrnuta do tohoto mediálního počítadla nakažených osob v ČR, které se aktualizuje každé ráno a večer. A protože není otestovaná, tak hygienická zpráva nemůže kvůli byrokratické směrnici kontaktovat další lidi, se kterými se nakažená osoba setkala, nelze zahájit epidemiologický průzkum, aby bylo zahájeno šetření, s kým se osoba setkala za posledních 14 dní v inkubační době. Obě dívky tak potvrzují, že nakažených je mnohem a mnohem více, než uvádí české úřady, protože to nízké číslo necelých 500 nakažených v ČR je dáno tím, že v ČR je nedostatek testů a i kdyby jich byl dostatek, tak to nic neřeší, protože vláda ČR úmyslně nařídila, že v ČR smí testovat pouze dvě nemocnice, jedna v Praze a druhá v Brně. Soukromé kliniky a laboratoře nesmí testovat.

Americký stěrový test vyvinutý Washingtonskou univerzitou pro CDC. Neprošel žádnými zkouškami a certifikacemi, CDC jej automaticky autorizovala na základě původu důvěryhodnosti, protože test pochází od špičkových odborníků z univerzity.

Tím se zpomaluje reakční odezva systému a celé společnosti na dynamiku nákazy. Šílené rozhodnutí české vlády uvalit exkluzivitu na testování jen dvěma nemocnicím v zemi, která má 10 milionů obyvatel, je naprosto neuvěřitelná nezodpovědnost. Američané testují pacienty testem, který neprošel žádnou certifikací a v USA jsou testy v současných dnech distribuovány do všech amerických nemocnic, aby všechna zařízení byla schopna si testy dělat sama, protože kdyby ty testy dělalo jenom pár nemocnic v USA, na výsledky by se čekalo celé týdny!

Vláda ČR to zdůvodnila tím, že necertifikované testy nemusí spolehlivě určit všechny nakažené vzorky, musí prý být garantována citlivost testu i na malé množství coronaviru ve vzorku. Tento argument pochází od nějakého obchodního zástupce a nikoliv od lékaře a biologa, protože testy na koronaviry fungují všechny stejně na principu reakce, i kdyby ten vir ve vzorku byl jenom jeden jediný, tak virus je testem odhalen, protože se v testovací lázni pomnoží a zreaguje s referenčním antigenem.

Testy na Coronavirus musí provádět všechny nemocnice i soukromé kliniky, včetně obvodních lékařů, aby se neopakoval skandál jako v případě Petry a Evy, kdy lékařka vyhnala nakaženou dívku z ordinace s tvrzením, že má obyčejnou chřipku!

Vyčlenění testovacích práv jen na dvě nemocnice v zemi je ochranářské komerční opatření pro dodavatele testovacích sad, jejichž distribuci a dovoz do ČR někdo zajišťuje, někdo ji organizuje, někdo na ní participuje, a zjevně to nebude altruistická participace, ale hlavně profitová záležitost. Americká CDC v úzké spolupráci s Washingtonskou univerzitou připravila jednoduchý stěrový test, kterým se setřou z úst sliny a v nich obsažený coronavirus se během několika minut pomnoží v roztoku antigenu, který se následně zbarví odpovídající barvou, čímž se prokáže přítomnost Sars-Cov-2 ve slinách. Kromě stěrových testů existují i krevní testy.

Coronavirus vyfocený pod elektronovým mikroskopem.

Je potřeba apelovat na české poslance, aby udeřili a zatlačili na vládu, aby okamžitě uvolnila restrikce a dovolila testovat pacienty ve všech zdravotnických zařízeních, a klidně i v ordinacích obvodních lékařů. Provést stěr z úst pacienta tyčinkou a ponořit tyčinku do ampule s roztokem, to zvládne jistě i obvodní lékař s titulem MUDr. Tímto se zkrátí reakční doba od okamžiku, kdy pacient ví, že mu není dobře a okamžikem, kdy je oficiálně pomocí testu potvrzen jako nakažený. Šiřte prosím tento článek spolu s videem obou dívek, protože je třeba, aby se lidé dozvěděli, jaký je skutečný stav v českém zdravotnictví, kde nemocná dívka čeká už skoro týden na test, protože dvě nemocnice v zemi nestíhají.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Plk.Žitný
Návštěvník
Plk.Žitný

Věří opravdu někdo že by Italské rodiný pohřbívali mrtvé do masových hrobů? Jsou ti mrtví opravdu Italové? A proč mají největší počet mrtvých Itálie, Francie a Německo? Země s největším počtem “uprchlíků”? Že by nové “konečné řešení”?

Andrej Vyšinskij
Návštěvník
Andrej Vyšinskij

Prosím, kdo četl 2. knihu pana VK SUPERKRIZE, mohl by mi prozradit, jak se to má s tím Rh faktorem negativním – jaký má význam? – tuhle myšlenku pan VK nedokončil (záměrně, chápu). Bohužel vydavatelova distribuce je neschopná, tak mi knihu SUPERKRIZE nedodala. A nyní si ji fakt objednávat nebudu.

bolen
Návštěvník
bolen

15% lidí RH negativní jsou potomci nephilim

drak
Návštěvník
drak

Kdy už Babiška pošle neúnosného zpěváka Aspen Adama z kola ven ???

anonymka
Návštěvník
anonymka

Tak zde je kozelný článek, jak se díky koronaviru nepokrytě formují nová přátelství a pakty. Frantíci mají v zemi problém, pro své lidi nemají spotřební zdravotní materiál, zrovna tak, jako celá Evropa, Němci jakbysmet, ale budou podporovat olizovače mříží mešit a šiřitele viru.
Patrně rouškami co ukradli v depu Čechům a Maďarům.

Hlavně když tím naserou USA, protože o to, Němčourům nyní jde.

https://www.novinky.cz/zahranicni/koronavirus/clanek/alarmujici-cisla-z-iranu-kazdych-deset-minut-umre-jeden-nakazeny-40317258?seq-no=3&dop-ab-variant=&source=article-detail

Počítám, že po odeznění pandemie se budeme muset rozhodnout, kdo s kým a co z toho budeme mít. Kavárenské svoloči, to zdá se mi zatím nedochází, oni jsou jak pro Brusel, tak pro USA, což v této chvíli začíná být nesmysl. Proněmecká klaka je u nás dosti silná, ale i zmatená německými námluvami s Ruskem. na druhou stranu se mi zdá, že většinu zemí v EU nijak zvlášť nezajímáme, mají svých starostí dost, ale Němci a Francouzi již stát V4 jaksi jako potenciální partnery své zahraniční politiky a hlavně obchodu již odepsali a hrabou si na svém písečku. Tohle asi ani krevní skupiny nevyřeší.

Mayor
Návštěvník
Mayor

Pro prevenci Арбидол таблетки 50 мг
odkaz: https://arbidol.ru/instruktsiya/arbidol-tabletki-50mg

zvědavá matka
Návštěvník
zvědavá matka

CUI BONO?
Aneb NESDÍLÍM PANIKU!

Ve videu rozhovoru Klause ke Coronaviru Klaus mimo jiné uvádí (od min. 8:15):
https://youtu.be/QVY19B-p4iA
“EU nic neřeší – EU je umělý, násilný útvar…”
“Jsem rád, že EU se do toho neplete, protože EU NEMÁ SCHOPNOST takové věci řešit.”
“Bojím se doby, kdy to EU začne “řešit”, protože PAK BUDE HŮŘ!”
V tom videu je ale také na začátku zajímavý GRAF ÚMRTNOSTI NA CORONAVIRUS
(zřejmě světově – protože u nás zatím ŽÁDNÉ úmrtí na toto onemocnění neevidujeme!)
(bohužel neumím extrahovat ten graf z videa – pokud někdo umí, prosím o vložení 😉 )

Když však srovnáme GRAF ÚMRTNOSTI PODLE VĚKU V ČR, musíme konstatovat, že proti této skutečnosti je úmrtnost “na koronavirus” výrazně nižší, než je přirozená úmrtnost obyvatelstva podle věku dožití.
Vysoká úmrtnost na koronavirus (graf ve iedeu) je tak až okolo 80 let, což je číslo NAD průměrnou délkou dožití – tedy statisticky přirozené a logické! (u mužů zvlášť!)
comment image
http://www.demografie.info/?cz_umrtnostukazatele=

A zde ještě nejčastější příčiny úmrtí v ČR v číslech:
comment image
http://www.toptrending.cz/top-5-nejcastejsi-priciny-umrti-v-cr/

I paní Doktorka Peková nesdílí paniku, a jako odborník tvrdí, že “průběh onemocnění tímto coronavirem se výrazně neliší od jiných onemocnění z rodiny coronavirů” (viz můj koment níže). 😉
Je možné, že bude více úmrtí ze stresu z paniky a nejistoty, které mohou způsobit i infarkt…

Daleko více mne děsí ty masivní důsledky mediálně bušené “coronavirus panic!”, které jsou už patrné:
– totální paralýza (o už i likvidace) přirozeně budovaných lidských sociálních systémů, jako
omezené zásobování obyvatelstva (pouze potraviny, zdravotnictví – i to omezeně – a hygiena),
pohyb obyvatelstva (cestování pouze “odůvodněné a povolené”, krachují dopravní a letecké společnosti, zavírají výrobu dopravních prostředků (zbráborají se po “coronaviru” úplně – do stavu jako před.. ???!!),
omezení pohybu Lidí – izoluje se obyvatelstvo – zavírání hospod a restaurací, služeb! (na jak dlouho? Nezkrachují? – Otevřou znovu?)
zastavení VZDĚLÁVÁNÍ obyvatelstva… s důsledkem narušení životních schémat a organizace života/rodin.
Děsí mne ta totální a GLOBÁLNÍ paralýza normálního života LIDÍ POD ZÁMINKOU “CORONAVIRUS”, kterou mediálně podporuje a živí veškerý mainstream… a nejenom…
Je známo, že k přenastavení systému lidského těla je potřeba min. 21 dní, lépe 40….
Tak uvidíme, jak dlouho to bude trvat, a k čemu se nakonec “docoronavirujeme”…
Jsem zvědavá. (tady ani ten smajlík už nejde!)
JE POTŘEBA JEDNAT aktivně, a ne pasivně ČEKAT, co vám KDO připraví/připravil a nabídne!
(můj pohled)

Krkowitz fonMilowitz
Návštěvník
Krkowitz fonMilowitz

Stejně jako v Holoukaustu i zde bude muset brat všechna umrtí v období KoViru jelikoš ani mrtví se netestují na pachatele.

babajasvaga
Návštěvník
babajasvaga

ten graf z videa, úmrtnost dle věku:
http://prntscr.com/rj12xv

zvědavá matka
možete stáhnout programek Lightshot, instalovat. Pak, až budete sledovat video, zastavit v požadovaném místě, stisknete pouze klávesu PrtSc/SysRq a v tu chvilu malinko ztmavne obrazovka, myší kliknete a podržíte klik a označíte myší tu část obrazovky, kterou chcete nahrát na net jako obrázek. Nejprve si to zkuste, je to snadné, trvá včetně nahrání pár vteřin. Cokoliv, co si zobrazíte na monitoru, možete okamžitě tímto zpusobem sdílet obrázkem.
zdravím.

Hafáček
Návštěvník
Hafáček

Nemusí ani nic stahovat…. stačí stopnout video ve fullscreenu a zmačknout to vaše PrtSc/SysRq pak spustit Malování (součást windows) a dát vložit… obrázek pak múžete uložit jako jpg…

zvědavá matka
Návštěvník
zvědavá matka

Děkuji Vám babavasjaga i Hafacku, ale takovej knoflík tam nemám… tak leda max.
“Print Sc/Home” … 😉

Hafáček
Návštěvník
Hafáček

no to je von, já nemam brejle… tak jsem to zkopčil vot babyjagy 🙂

babajasvaga
Návštěvník
babajasvaga

zvědavá matka
Pro Vás cokoliv, výjimečně a rádo se stalo.
Klávesa Print Sc (Prnt Sc/Home)= print screen, překlad= “otisk obrazovky”, a tento program Lightshot (Světlá či Světelná střelba hihi) tuto klávesu lépe využívá. Chce to vyzkoušet co to umí, je to jednoduché. Lightshot umí označit výseč obrazovky, následně v tom možete něco přimalovat/připsat, i vybrat barvu kresby/písma, a jiným tlačítkem to zas nahraje sám na web a hodí Vám pak takový odkaz na obrázek, jako jsem Vám poslal.

Hafáček
Návštěvník
Hafáček

Jo a to https://prnt.sc/ je super…
otevřete to a přetáhnete tam obrázek z vašeho poče… a šup máte odkaz…
jen mi to nejde pástnout aby se to zobrazovalo přímo…
comment image
jde to , pokud to už někdo dal někam jinam, a dá se to najít podle obrázku , dole pod obrázkem je hledání… a pak pástnout nějaký jiný odkaz 🙂

Radek
Návštěvník
Radek

zvědavá matka

Pokud chcete vědět něco o vkládání obrázků, tak se zeptejte Jaryna, podle všeho je to velký odborník aspoň podle jeho komentáře, na moji radu azbymu jak vkládat fotografie z mobilu.

Dobroděj
Návštěvník
Dobroděj

Je nabíledni, že HDP může spadnout až o desítky procent a za této situace není vůbec potřeba nakupovat drahé vrtulníky a obrněná vozidla!!! Nevím, kde máme jakého nepřítele a proto je možné tyhle nákupy odsunout a především je nutné zachránit naší ekonomiku a nikoliv nějaké cizí, nákupem pro tuhle dobu zbytečné vojenské techniky!!

Aldo
Návštěvník
Aldo

Vrtulníky potřebujeme! A čím budeme sestrelovat koronavirus! Pilotům dáme rousky od pí. Havlové aby se nenakazili.

anonymka
Návštěvník
anonymka

Dobroděj
HDP nespadne ani o setinu procenta, neboť do HDP jsou započtené i výdaje státu a ty budou obří. Pokud stát vydává peníze, a utrácí, tak je to stejné, jako když utrácí občané. Když Makrela v roce 2015 pustila do Německa milion migrošů a stát mě s tímto obrovské výdaje, rostlo v Německu HDP jak houby po dešti a to díky spotřebě státu na výdaje s migranty, nikoliv díky spotřebě Němců.

Krkowitz fonMilowitz
Návštěvník
Krkowitz fonMilowitz

Ta tak HDP neni DPH migračci IS sice nepřináší přidanou hodnoutu ale zvišují hrubý produktb

Jaryn I
Návštěvník
Jaryn I

Za sebe bych si dovolil navrhnout návrat k podpoře potravinové soběstačnosti. V dalším kroku pak lidové soudy s těmi, kteří z prosperujícího státu udělali během pár let bezmocnou a bezbrannou kolonii, bez jediného krytu CO.

sys
Návštěvník
sys

“lidové soudy”…ve zrychleném režimu.

sys
Návštěvník
sys

“A pro ty, kteří stráví dostatečně dlouho v karanténním zvláštním opatření, bude úplný vládní dohled nad pohybem každého občana, nákupů a styku s ostatními jen faktem života. Tyto nástroje ovládání mají zůstat na místě, a čím déle tyto karantény budou trvat a čím větší budou do nich zahrnuté oblasti, tím dále to dosáhne, aby si tomu veřejnost navykla a přijala.”
https://naseveru.org/2020/03/18/koronavirus-pandemie-lzi-lecba-infekce/

Dobroděj
Návštěvník
Dobroděj

“Lejno” z EU a ostatní trubci z Bruselu musí zmizet a zrovna tak NATO, které “cvičí” u ruské hranice a ta řecká zůstává nechráněná! Ještě bych upozornil všechny chovatele zvířat, aby si na svoje miláčky dali pozor, je to potenciální zdroj infekce!! Budu zde jistě od milovníků zvířat kaceřován, ale laskavě si uvědomte, že zvířátko je jiný organismus a může zde dojít k přenosu a mutacím a proto je na místě velká opatrnost! Zvířátko, které “bydlí” doma, jako je kočička , tam není velké nebezpečí, horší je to s těmi, které chodí ven!!

Aldo
Návštěvník
Aldo

Bruselské lejno svou vahou směřuje postupně do kanalizace. Doufám, že ho bude následovat další lejno, jourova!
Jinak těch lejn tam je, až hanba. Ani hovnocuc na to nestačí! A až se zbavíme tý nenazrany kejdy,pak zůstanou jen prázdné kanceláře plné zbytečných papírů.
Myslím, že nastal čas vyrazit s vidlemi do Bruselu!

Krkowitz fonMilowitz
Návštěvník
Krkowitz fonMilowitz

Mi milovníci přátel člověka víme že múže dojít k mimodruhovémo přenosu jelikoš homo debilus je nositel nejrůzňejších druhú chorob. a patogenú ješ můžou mutovat a tak ohrozit naše nejmilejší.