Podivná letadla kobercující nebe nad Evropou opravdu měří znečištění a kontaminaci atmosféry...

Podivná letadla kobercující nebe nad Evropou opravdu měří znečištění a kontaminaci atmosféry a vodních ploch cizorodými prvky, přiznala to britská pobřežní stráž, která malým letadlem za hluboké noci kobercuje sem a tam nad vodami Lamanšského průlivu a pomocí senzorů skenuje atmosféru, vodní plochu průlivu, údajné topící se lidi ve vodě a plovoucí objekty pod vodou! Jenže, lety probíhají pouze za hluboké noci! A svědek na Slovensku vyfotil atmosférický geoinženýring položeného chemického koberce, až se vám zatají dech! Nekontrolovaný požár kontaminovaného lesa se blíží k elektrárně v Černobylu!

Podivná letadla kobercující nebe nad Evropou opravdu měří znečištění a kontaminaci atmosféry a vodních ploch cizorodými prvky, přiznala to britská pobřežní stráž, která malým letadlem za hluboké noci kobercuje sem a tam nad vodami Lamanšského průlivu a pomocí senzorů skenuje atmosféru, vodní plochu průlivu, údajné topící se lidi ve vodě a plovoucí objekty pod vodou! Jenže, lety probíhají pouze za hluboké noci! A svědek na Slovensku vyfotil atmosférický geoinženýring položeného chemického koberce, až se vám zatají dech! Nekontrolovaný požár kontaminovaného lesa se blíží k elektrárně v Černobylu!

Naše redakce je zaplavena svědeckými výpověďmi lidí, kteří v poslední době zažívají podivné přelety malých jedno a dvoumotorových letadel, které dříve v daných oblastech nikdy nelétaly, nikdy to nebylo tak nízko, nikdy tak intenzivně, a nikdy ne opakovaně sem a tam. Něco se opravdu děje a opravdu se nejedná o fotografické přelety letadel pro potřeby geodézie a tvorby leteckých map, jak nás upozornilo do redakce hned několik pracovníků z oboru geodézie, že fotografováním pro potřeby geodézie a kartografie se ve skutečnosti zabývá prakticky jenom jeden jediný subjekt v ČR.

Jenže záznamy z Flightradar24 jasně ukazují, že nad ČR kobercují letadla startující z ciziny, z Německa, z Polska, dokonce z Holandska a po dokončení koberce se opět vrací do ciziny. Více se dočtete v našem článku zde. Dále jsme byli upozorněni, že mnoho koberců v Evropě se nachází nad vodními plochami a mnoho z těchto letů probíhá v noci, kdy je tma. Stejně tak jsme byli upozornění, že mnoho z těchto koberců je pokládáno podél geomagnetických siločar planety Země, tedy ze severu na jih, anebo v příčném směru vůči této severo-jižní linii, tedy z východu na západ, anebo pod úhlem 45 stupňů příčně vůči zemské ose sever-jih. To všechno by ukazovalo na geoinženýring, ale o tom až později v článku.

Letadlo britské pobřežní stráže se senzory na břichu.

Čtenáři naši redakci zasypali stovkami fotografií z Flightradar24 se záznamy letů z posledních dní nad celou Evropou a z těchto záběrů skutečně vyplývá, že ani náhodou nejde o focení mapových podkladů, protože počet a vlastnictví těchto letadel to nejen vylučuje, ale navíc ty lety probíhají často velmi brzy ráno za tmy, nebo nedostatečného světla, anebo naopak dokonce večer po západu Slunce a dokonce okolo půlnoci.

Mnoho letů se navíc opakuje v několika dnech za sebou, což opět dokazuje, že nejde o letecké snímkování pro mapové účely, protože není důvod po 3 dnech znovu fotit ten samý prostor. Důvodem těchto koberců je tak něco úplně jiného. Naše úvaha v redakci od samotného počátku je sběr vzorků z atmosféry, aneb rozprašování něčeho do atmosféry. A je zajímavé, že shodou okolností jsme do redakce dostali hned dvě indicie, které nepřímo potvrzují obě dvě varianty, až nás to doslova šokovalo.

Letadlo britské pobřežní stráže kobercovalo nad kanálem La Manche o půlnoci, při zpáteční cestě raději vypnulo lokační transpondér

Pan Jan nám na Facbooku poslal upozornění a odkazy na podivný let dvoumotorového stroje Beech 200 Super King Air s britskou registrační insignií G-HMGB, který je v majetku britské pobřežní stráže. Stroj je na spodní části vybaven aparaturou pro monitorování znečištění vzduchu a vody, včetně měření radiace, a pro monitorování vodní hladiny a detekci trosečníků a dalších objektů na hladině, včetně ropných skvrn a dalšího znečištění na povrchu mořské hladiny. A náš čtenář nás upozornil na zajímavou věc. Na Flightradar24 má tento stroj několik letů, které nemají uveden ani místo startu, ani místo přistání, uvedený je pouze odlet, např. po 22. hodině večer, kdy už je tma. Jako příklad si uvedeme let [1] tohoto stroje ze dne 12. dubna 2020.

Trasa letu.

Stroj odstartoval za místního času ve 22:01 z letiště nedaleko Doncasteru. Ve 22:46 dorazil stroj nad kanál La Manche a začal kobercovat, sem a tam, jako když něco hledá, nebo něco rozsypává, nebo něco monitoruje, za úplné tmy, nad vodami Atlantiku, resp. průlivu mezi Anglií a Francií. Celý koberec trval dvě a půl hodiny, dámy a pánové, a teprve v čase 01:10 stroj svůj koberec ukončil a odletěl na neznámé letiště, protože Beechcraft úmyslně vypnul svůj lokační transpondér, aby nebylo jasné, kde přistál. Poslední údaj z transpondéru uvádí, že stroj by ve výšce 900 stop, tedy přibližně 275 metrů nad zemí. V tom okamžiku pilot transpondér vypnul.

Start stroje po 22. hodině.
Podobné koberce jako nad kanálem La Manche provádí další stovky malých letadel po setmění a před rozbřeskem v celé Evropě

Na mapě je v dohledu cca. 5 km letiště RAF Brize Norton, ovšem to je letiště britské armády, nikoliv civilní pobřežní stráže. Ovšem vypnutí transpondéru spíše ukazuje, že pilot po vypnutí lokačního zařízení mohl opět nabrat výšku a odletěl úplně jinam na jiné letiště. Proč to takto maskovat? Asi by nebylo žádoucí, kdyby stroj přistál na nějaké vojenské základně, nebo nedaleko nějakého chemického skladu.

Záznamy letů stroje.

Na tomto podivném letu je klíčové to, že na britském webu [2] je na rovinu uvedeno, že… “Beechcraft Super King Air B200 je vybaven nejmodernějším sledovacím zařízením pro pátrací a záchranné práce, detekci znečištění a další námořní práce.” Dále je v popisu stroje uvedeno toto: “Tato letadla Beechcraft King Air B200 jsou vítaným doplňkem flotily vrtulníků a letadel MCA a mohou se pochlubit nejmodernějšími fotoaparáty a senzory, které mohou detekovat lidi ve vodě ve značné vzdálenosti. Letadlo bude také poskytovat pomoc dalším veřejným orgánům při práci, kterou vykonávají.”

Letadlo nad kanálem La Manche o půlnoci.

Stroj tedy má oficiálně bohulibý účel a je určený pro záchranu lidí na moři a kromě toho je vybavený citlivými senzory, které umí detekovat zjevně nejen lidi topící se na hladině, ale i skvrny od ropy, nafty nebo oleje na vodní hladině a samozřejmě i znečištění atmosféry. Jenže, problém je v tom, že tento stroj jaksi na svou bohulibou misi vyletěl o půlnoci, kdy z letadla není na hladinu průlivu vidět, a před přistáním v Anglii stroj pro jistotu vypnul transpondér ve výšce zhruba čtvrt kilometru nad zemí.

Na tomto letu není důležité to, co stroj vlastně dělal nad kanálem La Manche, důležité je totiž to, že totéž po celé Evropě v těchto dnech a týdnech dělají desítky a stovky dalších letadel, které ale spolehlivě nejsou ve výzbroji pobřežních stráží, ani policie, ani armád, ani geodetických a kartografických úřadů, ale jsou to privátní a malé stroje, které často létají brzy ráno, anebo naopak po západu Slunce a v noci a létají sem a tam, až je to doslova ke zbláznění, psi štěkají a nikdy předtím se toto nedělo.

Konec letu v čase 01:48 ve výšce 900 stop nad zemí. V dohledu žádné letiště. Pilot vypnul transpondér.
Rudý les v okolí Pripjati a Černobylu hoří už 11. den a radiace v oblasti vzrostla více jak 16-násobně, Ukrajina dnes varovala evropské orgány, že požár radioaktivního lesa se blíží k černobylské elektrárně

Dne 4. dubna 2020 začal v Černobylské oblasti, v prostoru města Pripjať a v lesích sousedících s Černobylskou elektrárnou, hořet rozsáhlý lesní prostor [3] a požár vypukl hned na několika místech lesa, který byl v roce 1986 těžce kontaminován radiací po havárii 4. bloku jaderné elektrárny V. I. Lenina v Černobylu. Celá Evropská unie mlčí jako zařezaná, nikde není ani zmínka o tomto požáru, mohutné informační embargo.

Před několika hodinami BBC vyjela zprávu [4], že ukrajinské orgány přiznaly, že požár se nebezpečně blíží k Černobylu a jaderné elektrárně. The Guardian už 6. dubna hlásil [5], že radiace v oblasti vzrostla 16x násobně! Ekologové už začali hlásit, že úroveň radiace na Ukrajině stoupá a s kouřem stoupajícím z lesa se do vzduchu dostávají i radioaktivní izotopy z havárie elektrárny v roce 1986. Existuje tedy nějaká spojitost s těmito kobercujícími lety malých letadel a s požárem lesa v Černobylu? Není to vyloučené, protože časově to zhruba souhlasí.

Hořící Rudý les nedaleko Černobylu.

Vzdušné proudy mají v Evropě velice specifické šíření. Masy vzduchu se šíří spolu s mořským prouděním a Golfským proudem, takže monitorování atmosféry na radiaci se logicky provádí v těch místech v Evropě, kde je silné vzdušné proudění a zpětné protiproudění, tedy Kanál La Manche, pobřeží Severního moře a Baltu, Amsterdam, dále vnitrozemské proudění nad Šumavou, nad Itálií a Balkánem, nad českou Vysočinou, nad vybranými výměníky teplého a studeného vzduchu, jako jsou vodní hladiny větších jezer a nádrží, dále půjde o všechny oblasti, kde po většinu roku je známé proudění vzduchu.

Satelitní snímek požárů, které vypukly na několika místech, jako kdyby… jako by je někdo založil úmyslně.

Tato místa se potom kobercově skenují v opakujících se intervalech obvykle po několika dnech, případně i několikrát za den. Monitoring kvůli zamezení znepokojení u obyvatelstva bude probíhat v době, kdy lidé ještě spí, to znamená brzy ráno, anebo v době, kdy jdou spát a není už vidět, tedy večer a v noci. Na křídlech nebo pod trupy strojů jsou proudnicové dozimetry, které počítají jednotlivé Rady zachycené z ionizujícího záření z izotopů v atmosféře. Nelze vyloučit, že současná aktivita malých letadel je opravdu odvislá od situace v Černobylu, kde právě začal hořet Rudý les dne 4. dubna 2020. To znamená, že radioaktivní les už chrlí kontaminovaný kouř přes 11 dní!

Chemtrailový koberec nad slovenským městem Senica potvrzuje, že v Evropě probíhá mohutný geoinženýring už stejně jako v USA

Samotný požár Rudého lesa v Černobylu mně ani tak neznepokojuje jako naprosté ticho evropských politiků a médií, které začaly o požáru informovat až dnes 15. dubna před několika hodinami, když je situace v Černobylu kritická a požár se blíží k elektrárně a k nejvíce zamořené části lesa nedaleko Pripjati. Jenže, byla by chyba si myslet, že toto kobercování letadel se objevilo až po vypuknutí virové krize. Pan Martin ze Slovenska nám totiž zaslal neuvěřitelnou sérii 3 fotografií, které byly pořízeny dne 7. ledna tohoto roku ve městě Senica na Slovensku. Podařilo se mu totiž vyfotit unikátní atmosférický úkaz ostře ohraničeného koberce z jakési mlhy, která vypadá jako oblaky, ale jsou ztěsnané podél ostře uříznuté hrany, za níž je modrá obloha.

Chemtrailový koberec nad městem Senica z ledna tohoto roku.

Toto je dobře známý chemtrailový úkaz z Denveru v USA a dalších amerických měst, kde se práškují chemtrails tzv. “čínskou”, resp. Hoffmanovou metodou. Letadlo pomocí trysek rozpráší do atmosféry jemný aerosol oxidů hliníku a případně solí nebo feromagnetických prvků, které na sebe nabalí molekuly vody v atmosféře. Vznikne oblačný koberec, doslova deka, která je na okraji ostře odříznuta od okolního vzduchu. Je to způsobené izolačními vlastnostmi oxidů hliníku, které zabraňují navázaní dalších molekul vody a brání vzniku vrstvené oblačnosti. Okolní prostor oblohy zůstane modrý, protože nejsou přirozené podmínky pro vznik oblačnosti, ta totiž vznikne jen tam, kde letadlo rozpráší aerosol. Hoffmanova metoda vznikla koncem 70. let pro potřeby Číny a dodnes ji pravidelně používá k vytváření oblačnosti a deště během velkých období veder nad čínskými městy.

Chemtrailový koberec nad městem Senica z ledna tohoto roku.
Technické řešení ohraničených “mraků” spočívá v chemickém složení chemtrailového aerosolu

Co je ovšem u této metody zajímavé, to je geomagnetické pole země. Hliník je paramagnetický materiál, ale pro účely chemtrails se používá od konce 90. let směs zvaná Al2O3/Co, což je nanokompozit oxidu hliníku a kobaltu. Tato směs má feromagnetické projevy a položený koberec aerosolu se magnetizuje ostře podél zemských geomagnetických siločar v severo-jižním směru. Proto právě i v Denveru v USA a v dalších oblastech se tyto ostře ořezané koberce chemtrailových dek nachází v severo-jižním směru. Našemu čtenáři se tak podařilo vyfotit precizní chemtrailový koberec položený ze severu na jih. Tyto velké koberce pokládají obvykle velká letadla z aplikačních trysek na křídlech, takže toto nemá souvislost s těmi malými jednomotorovými a dvoumotorovými letadly, ty by na paluby nepobraly tisíce hektolitrů aerosolu.

Chemtrailový koberec nad městem Senica z ledna tohoto roku.

Tyto malé stroje kobercují atmosféru a nasávají vzorky vzduchu. Buď kvůli Coronaviru, anebo kvůli požáru lesa v Černobylu. Bohužel, dokud se nám nepodaří jedno z těchto letadel důkladně vyfotit a zkontrolovat spodek letadla, nebude možné snadno určit, jestli letadla kobercují kvůli Coronaviru, nebo kvůli obavám z radiačního proudění vzduchu nad Evropou od 4. dubna tohoto roku. Pokud se vám podaří některé z těchto letadel vyfotit ze země, třeba i se zoomem, zašlete nám prosím foto do redakce s informací o místě snímku, času a datu pořízení. Pokud se nám podaří identifikovat senzory na letadle, bude to mnohem jasnější.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Ela
Návštěvník
Ela

19.4.2020 malé dvoumotorové letadlo kroužící nad Chomutovem a okolím, což bylo zvláštní, blízké otvické letiště sice dělá vyhlídkové lety, ale jinými letadly. Toto letadlo navíc létalo níže, než je obvyklé u vyhlídkových letů.

Route66
Návštěvník
Route66

Právě jsem koukal na Prima Max, kde vysílali pořad Nad krajinou. Nejspíš to bude ta spousta malých letadel, která je vidět na flyradaru.

Petr
Návštěvník
Petr

Doporučuju mrknout na českou stránku windy.com a podívat se na směr větru od Černobylu. Celý týden pořád jihovýchodním směrem. To jsou všechno lehce ověřitelné informace s tím letadlem i s Černobylem.

Jaro
Návštěvník
Jaro

Zaujimave. diky Petr.

Petr
Návštěvník
Petr

Co to jako mělo být, ten článek s letadlem pobřežní stráže???!!!
Když se podíváte pořádně na záznam letu a přiblížíte si to na mapě, tak se letadlo “ztratilo” ve 22:01 u vesnice Broughton Poggs. A to je náhoda, že 3 km od místa “zmizení” je najednou ranvej RAF Brize Norton u městečka Carterton, která je navíc přesně tím směrem, kterým letadlo letělo. A zhruba za dvě a půl hodiny (asi tankování) má další let z Brize Norton (aha!) zpátky do Doncastru. Brize Norton je sice letiště královského letectva, ale není to žádná Area-51. Armáda tam má Herkulesy na air-to-air tankování. A pobřežní stráž je státní sektor, ne civilní letadlo. K čemu by asi bylo letadlo pobřežní stráži, kdyby nehlídkovalo nad mořem?

sys
Návštěvník
sys

I v usf se “kobercuje”

kolemjdouci
Návštěvník
kolemjdouci

Zdravim, tohle slunecne pocasi neni jiste jen tak nahodou, muzu potvrdit, ze manipulace s pocasim je temer denni chleb, obcas obdelniky v oblacnosti, ctvercove víry a letadla nam tu stale cimsi delaji (sic v mensim mnozstvi nez driv) prubezne obstriky, s dlouhymi ocasy- na obloze se to nekondenzuje, ale pada to dolu a dela to zamlzenou atmosferu nad kraji a my to NECO ve dne v noci vdechujeme. Ted uz ale cary zustavaji. Zpetne muzeme dohledat kazdy predchozi den nad EU a to na Sat24 Youtube, je tam krasne videt jak stredni Evropa je posledni dobu drzena mimo proudeni, mozna proto aby se sem z obstrikovacu sneslo to co ma. Starsi klimaakce napriklad nekolikadenni obrovsky obdelnik, nedlouho pote zacaly propukat chripky- https://www.youtube.com/watch?v=OKg9kS4p2mY, nebo Sat24 video impression for Saturday, June 8, 2019, Sat24 video impression for Saturday, March 2, 2019, https://www.youtube.com/channel/UCeyqQTFYCUM2hn1zavsrdaw/videos atd…v tuhle dobu nas jiste mikrovlnne grilovali, v moji drevene chate se posledni tyden nez zaprselo ozyvalo nekolikrat denne praskani ve dreve, sisky v lese byly uplne otevrene jak v srpnu a uz se o tom vysychani zacina mluvit https://www.seznamzpravy.cz/clanek/po-koronaviru-prislo-sucho-nejspis-nejhorsi-v-historii-zni-z-polska-99084

Liduna
Návštěvník
Liduna

čauky H….,můj muž vídá pravidelně již nejméně měsíc na obloze kolem 5,00 ráno ve směru spíš od jihu světelné tečky,které létají minimálně 3 až 6 pomalu ve formaci.Dělali jsme si legraci,že to jsou ET.Nejspíš to nebudou ET(ty bych raději).Věřila bych,že to souvisí s virem.

Route66
Návštěvník
Route66

Přikládám také jeden snímek z flyradaru. Je to z maďarského letiště Pápa, kde je americká základna. Teď v noci tam létá tohle: https://cs.wikipedia.org/wiki/Boeing_C-17_Globemaster_III
Neustále stoupal do 2000 stop (cca 600m) pak klesnul na 200 stop (60 m) a tak pořád dokola. Hned jak přistálo, tak letadlo zmizelo z radaru a s ním i jeho trasa.
Aha, z mobilu mi nejde obrázek vložit, ale kroužilo tam pěkně dlouho v osmičkách.

Arnošt z Pardubic
Návštěvník
Arnošt z Pardubic

Nejspíš nezajímavé a/nebo mi to někdo racionálně vysvětlí: Zajímala by mne zejména letadla, která na Flightradaru prostě nejsou a přesto pravidelně přelétávají přes Pelhřimovsko cca. mezi 22:00-01:00, přibližně východním směrem, výšku lze těžko odhadnout (nicméně rozhodně nejsou v 10.000 metrech) a rozhodně se nejedná o lehké vrtulové letouny..

yoshi
Návštěvník
yoshi

Pozri na tento radar, tu ukazuje aj vojenské lietadlá. 🙂 http://planeradar.ru/VirtualRadar/desktop.html

Arnošt z Pardubic
Návštěvník
Arnošt z Pardubic

O tom vím, nicméně díky. Ale ani tam se ony stroje nezobrazují.