Po odstranění sochy maršála SSSR Ivana Koněva si nově můžete v Praze...

Po odstranění sochy maršála SSSR Ivana Koněva si nově můžete v Praze koupit trhací kalendář pro rok 2021 s osobnostmi III. Říše s retušovanými dobovými fotografiemi na křídovém papíře! Rok bude zahajovat Adolf Hitler, v únoru přijde Reinhard Heydrich, v březnu Joseph Goebbels, v dubnu potom K. H. Frank a dočkáte se i Heinricha Himmlera, Rudolfa Hesse a nechybí ani Josef Mengele jako průkopník vakcinace proti obrně! Soukromé nakladatelství Naše Vojsko vystihlo dokonale politickou situaci v České republice a na trh tak přichází první vlaštovka brutálního poválečného revizionismu v Evropě, kdy se váleční zločinci III. Říše dostávají na české trhací kalendáře jako osobnosti III. Říše oslavované v dobách Protektorátu!

Po odstranění sochy maršála SSSR Ivana Koněva si nově můžete v Praze koupit trhací kalendář pro rok 2021 s osobnostmi III. Říše s retušovanými dobovými fotografiemi na křídovém papíře! Rok bude zahajovat Adolf Hitler, v únoru přijde Reinhard Heydrich, v březnu Joseph Goebbels, v dubnu potom K. H. Frank a dočkáte se i Heinricha Himmlera, Rudolfa Hesse a nechybí ani Josef Mengele jako průkopník vakcinace proti obrně! Soukromé nakladatelství Naše Vojsko vystihlo dokonale politickou situaci v České republice a na trh tak přichází první vlaštovka brutálního poválečného revizionismu v Evropě, kdy se váleční zločinci III. Říše dostávají na české trhací kalendáře jako osobnosti III. Říše oslavované v dobách Protektorátu!

Soukromé nakladatelství Naše Vojsko, které až do konce 90. let spadalo pod české ministerstvo obrany, si zadělalo na pořádný skandál. Poté, co již před časem začalo prodávat hrnečky s obrázky nacistů III. Říše, přišla před několika dny další pecka, a tentokrát už je to opravdu síla. Nakladatelství totiž v sekci kalendářů nově nabízí [1] k zakoupení trhací kalendář pro rok 2021 s názvem “Osobnosti Třetí říše” a na retušovaných dobových fotografiích překreslených uhlovou metodou najdete všechny předáky a nejznámější postavy nacistického Německa. Měsíc leden zahajuje vůdce Adolf Hitler v retušované a uhlem překreslené fotografii od Friedricha Meinera, fotografa Völkischer Beobachter.

V měsíci únoru následuje služební fotografie Reinharda Heydricha, rovněž v dobové verzi s retuší v uhlu, pravděpodobně od fotografa Wilhelma Focka, který fotil v Praze pro potřeby německých úřadů, Gestapa a Sicherheitsdienst. Březen potom v kalendáři patři Josephu Goebelsovi, což je podle všeho jeho služební fotografie používaná německým tiskem, rovněž s retuší v uhlové reprodukci. Duben potom obstarává K. H. Frank v civilním oblečení, zřejmě uhlová reprodukce fotografie z rodinného alba.

Ukázky několika měsíců z kalendáře.

Červenec potom patří Heinrichu Himmlerovi, uhlový překres služební fotografie z Berlína. Dalším šokem je potom září, protože na křídovém papíře se na vás usmívá z profilu Dr. Josef Mengele, jedná se podle všeho o jeho fotografii z rodinného alba z mladších let v době, kdy pobýval v Lipsku, jde rovněž o retušovanou fotografii s použitím uhlového pera. Mengele byl na kalendář zařazen možná trefně právě v době, kdy ve světě řádí virová krize.

Protože právě Josef Mengele byl průkopníkem a objevitelem účinné vakcíny proti dětské obrně, v koncentračním táboře Auschwitz-Birkenau vedl komplexní výzkumný program s novými vakcínami. Na jeho práci potom po válce stavěly svůj výzkum americké farmaceutické společnosti a Mengele je v USA vysoce oceňovaný a často citovaný ve vědeckých pracích, i když pokaždé s politicky korektním dovětkem, že výzkum prováděl pod patronací SS a III. Říše a používal nelidské metody testování.

Skandální kalendář s nacisty podtrhuje zhoubné procesy v České republice po odstranění pomníku maršála Koněva, ale připomíná i podivný případ Rudolfa Hesse

Měsíc říjen zobrazuje Rudolfa Hesse, pravou ruku Adolfa Hitlera. A u něho se zastavíme, protože je to příležitost si opět povědět něco více o procesech řízení. Rudolf Hess se vydal 10. května 1941 letadlem z Augsburgu do Velké Británie a podle oficiálního příběhu měl chtít bez vědomí Hitlera dojednat s Londýnem separátní mír a podmínky pro spolupráci Londýna a Berlína před plánovanou invazí Německa do Sovětského svazu. Rudolf Hess přistál se svým letadlem Messerschmitt Bf 110 ve Skotsku. K jednání s britskou vládou se vůbec nedostal a místo toho byl hned zatčen. Tolik oficiální verze příběhu.

Oficiální příběh o tom, že Rudolf Hess letěl na vlastní pěst do Anglie kvůli jednání o míru, je samozřejmě lež, kterou vymyslela britská rozvědka MI6 pro britský tisk tehdejší doby. Rudolf Hess letěl do Velké Británie kvůli tomu, že v Německu zkrachovala smlouva Haavara [2], tedy plán na vystěhování Židů do Palestiny. Plán zkrachoval kvůli tomu, že vystěhování Židů z Evropy měla úvěrově financovat a krýt National Bank of England, což je soukromá banka Rothschildovy rodiny, která má stejnou roli ve Velké Británii jako FED v USA, který je rovněž soukromou bankou. Oficiálně plán Haavara skončil již v roce 1939, ale to nebyla pravda. Skončila pouze registrace židovských majetků v Německu v tom roce. Nedošlo však stále na plnění.

Všech 12 měsíců.

Smlouva Haavara byla tajná dohoda Světových sionistů s novou vládou Adolfa Hitlera v Německu,  že všem evropským Židům (nejen německým) bude umožněno odcestovat do Palestiny, kde pro ně budou připraveny pozemky, které budou zakoupeny za peníze, které se utrží odprodejem movitých a nemovitých majetků Židů v Evropě. Tento odkup měla v Německu garantovat Říšská banka a zprostředkovat ji měla Rothschildy narychlo zřízená Anglo-palestinská banka, která ale odkupy majetků od německých Židů neměla hradit ze svých likvidních rezerv, ale skrze úvěrový rámec poskytnutý Rothschildovou bankou National Bank of England v Londýně.

Veškerý majetek Židů v Evropě by tak připadl jako zástava Rothschildovým bankám v Londýně za jejich poskytnuté úvěry Berlínu, takže Berlín by peníze použil z malé části na nákup bezcenných pozemků v palestinské poušti, ale většina peněz z úvěrů od Rothschildových bank by byla použita na válečné úsilí III. Říše. Jenže, celé se to brutálně a fatálně zkomplikovalo a zamotalo. Tento plán byl zkomplikován ve chvíli, kdy se německé Luftwaffe v roce 1940 nepodařilo vytvořit podmínky pro německou invazi na Britské ostrovy. Britská vláda po zahájení německých náletů na Anglii zastavila a zablokovala všem britským bankám finanční toky do ciziny na základě výjimečného stavu.

Rudolf Hess se stal vězněm svědomí těch, kteří naplánovali II. světovou válku. Věděl všechno, a proto nesměl říct nic

Letecká bitva o Velkou Británii trvala od července 1940 do října téhož roku a důsledkem operace byla mobilizace veškerých britských národních a ekonomických zdrojů, mezi něž patřil i zákaz zahraničních transakcí pro všechny britské sionistické banky a suspendování všech zahraničních trustů a investičních titulů. V té době nikdo nic netušil o smlouvě Haavara, ovšem výsledkem letecké bitvy o Velkou Británii bylo zpřetrhání všech bankovních vazeb Rothschildovy banky s Říšskou bankou v Berlíně, které probíhaly skrze korespondenční banky ve Švýcarsku a ve Švédsku. Původní plán na výkup majetků Židů v Evropě a jejich odsunutí do Palestiny do Negevské pouště tak v tom okamžiku ztratil financování a zhroutil se.

Nečekaná cesta Rudolfa Hesse na jaře 1941 do Anglie měla za cíl jedinou věc, a to setkání s představiteli Rothschildovy rodiny a vyřešení financování plánu Haavara jinou cestou, která by obešla Churchilovu vládu a její zákazy na bankovní transfery do ciziny, aby dohoda mohla být naplněna. Německo potřebovalo britské úvěry na realizaci plánu Haavara, protože z těchto úvěrů měla být vybudována Geramanie a především mělo být financováno válečné úsilí při plánovaném tažení do SSSR. Bez garance National Bank of England nemohla Říšská banka od Židů vykupovat majetky v Německu, Berlín je nemohl dávat Rothschildovým bankám do zástavy naproti dalším úvěrům Berlína na vedení války a Světový sionistický kongres nemohl nakupovat pozemky v Palestině. Berlín tak neměl od Rothschildů peníze na další vedení války.

Rudolf Hess

A to je celé děsivé tajemství, k čemu došlo na jaře 1941 v případě Rudolfa Hesse. Pokud jste četli moji druhou knihu “Superkrize” [3], tak jistě víte, že Adolf Hitler byl ve skutečnosti vnukem Salomona Rothschilda, právě proto byla Hitlerova NSDAP financována pařížskou větví Rothschildovy banky. Podrobnosti o původu Adolfa Hitlera a různé další indicie najdete i v knize Hitler: The Man Behind the Monster od Michaela Kerrigana [4]. A právě díky Rothschildovým penězům vyhrál Adolf Hitler v roce 1933 volby v Německu. Plán Haavara byl totiž plánem Domu Sion, jak se dostat v Evropě k majetkům Židů odsunutých do Palestiny a jak pomocí úvěrů ovládnout III. Říši a s její armádou dobýt a obsadit Sovětský svaz v rámci sionistického revanšismu s cílem svržení Josifa Stalina.

A protože letecká válka o Velkou Británii skončila pro Berlín fiaskem a londýnské banky najednou už nesměly nic do ciziny vyvádět, tak v tom okamžiku najednou Židovská otázka v Evropě dostala úplně jiný a v roce 1941 děsivý rozměr, protože najednou na stole ležely plány na tažení do SSSR, válka byla v plném proudu, ale financování války pomocí odkupů židovských majetků na základě smlouvy Haavara naproti platbám od Rothschildových bank se zastavilo. A právě proto na jaře 1941 letěl Rudolf Hess do Anglie, a po zkrachování jeho pokusu tak přišla v lednu 1942 konference ve Wannsee, kterou vedl Reinhard Heydrich, a odsouhlasení konečného řešení Židovské majetkové otázky v Evropě. Pozor, to slovo “majetkové” po válce z oficiálních záznamů úmyslně vypadlo a bylo vymazáno.

Krach letecké kampaně Luftwaffe proti Velké Británii znamenal krach smlouvy Haavara a následný krach financování německého válečného úsilí

Abyste pochopili zrůdnost toho, k čemu došlo, popíšeme si to ještě jednou chronologicky. Na vedení války Německo potřebovalo peníze, které nemělo. Nejbohatším zdrojem peněz v Evropě byli Židé. Plán tak spočíval v tom, že v Německu se vybuduje kult mohutného antisemitismu, který vyděsí Židy v Německu tak brutálně, že budou nejen chtít utíkat z Německa, ale budou ochotni i za hubičku a pakatel prodat všechno, čím disponují, a to ze strachu z pogromu. Hluboce pod cenou prodané majetky potom Berlín měl použít jako zástavu a ručení pro Rothschildovu National Bank of England, která měla naproti tomu Berlínu poskytnout velké úvěry na financování německého válečného úsilí proti Sovětskému svazu.

Podmínkou bylo však to, že Berlín obsadí Velkou Británii, protože jinak bude hrozit bombardování Německa a ničení nemovitostí, tedy právě těch budov, továren a podniků vykoupených od Židů a poskytnutých do zástavy Rothschildovým britským bankám. Jenže, ve chvíli, kdy Berlín nedokázal provést invazi na Britské ostrovy a navíc britská RAF začala Německo bombardovat, tak v tom okamžiku Rothschildovým bankám došlo, k čemu došlo a k čemu dojde. A to si teď popíšeme.

Heinrich Himmler

Rothschildové si to spočítali rychle: Veškeré záruky a nemovité zástavy Rothschildových bank v Německu budou rozbombardovány a zničeny. Německo si vezme majetky Židů násilně, bez úvěrů od Rothschildů, a samotných Židů se Hitler nějak zbaví, nebo je někam odsune. Berlín provede invazi do Sovětského svazu a reálně hrozí, že SSSR bude poražen. Adolf Hitler se dostane k obrovským zdrojům před i za Uralem, a to všechno budou volné zdroje, které si prostě vezme a nebude k tomu potřebovat už žádné úvěry, takže Německo se stane nezávislým na Domu Rothschild. A Hitler bude mít strašlivou moc. Větší, než kterou získal Stalin, když zhatil Rothschildům jejich plán na ovládnutí SSSR skrze Vladimira Iljiče Uljanova-Lenina a Leibu Bronsteina-Trockého, kterého Josif Stalin prokoukl, že pracuje pro sionisty z Londýna a nechal ho odstranit.

A tak bylo na jaře 1941 rozhodnuto, že Rothschildova rodina od smlouvy Haavara vycouvá a vrhne veškerou svoji sílu pro změnu na zastavení III. Říše, aby se jí nepodařilo porazit SSSR vlastními silami, protože by to bylo už bez úvěrů od Rothschildových bank a po Hitlerově vítězství v SSSR by tak Dům Rothschild nemohl uplatňovat žádné nároky vůči Berlínu a ve vztahu k novým zdrojům surovin na obsazených územích před a za Uralem. Celý plán Haavara byl o jediné věci, že se celá III. Říše na své vítězství ve II. sv. válce zadluží právě u bank Domu Rothschild. To byl celý plán II. sv. války, která měla vést k obsazení zdrojů v SSSR sionistickými bankami.

Hitlerův biologický dědeček z otcovy strany byl Salomon Mayer Rothschild, vídeňský bankéř Rothschildova rodinného klanu

A existovalo jenom pár lidí, kteří o tom mohli mluvit a svědčit. Jedním z nich byl Adolf Hitler, vnuk Salomona Rothschilda, bankéře z Vídně. Hitlerův otec Alois byl totiž biologickým, i když nemanželským synem Salomona Rothschilda, takže mladý Adolf Hitler měl za dědečka právě jednoho z bankéřů Rothschildova rodinného klanu. Tím se vysvětluje jeho náhlý vzestup v Německu k moci a obrovský vliv, včetně peněz, které se mu najednou dostávaly pro volební kampaně NSDAP. Druhým člověkem, který mohl o plánu Haavara a skutečné příčině II. sv. válce hovořit, byl právě Rudolf Hess.

A ten opravdu po válce mohl mluvit, poskytovat rozhovory, psát knihy a osvětlovat, jak to bylo s vypuknutím II. sv. války doopravdy. Jenže, to nebylo dovoleno. Vyšla by tím najevo pravda o rozpoutání nejstrašlivější světové války. A proto byl Rudolf Hess až do své smrti v roce 1987 držen na samotce ve věznici Spandau v Západním Berlíně pod dozorem britské stráže a MI6. Dne 17. srpna 1987 se ve své cele oběsil. Přestože se Rudolf Hess nikdy nedopustil ani jediného válečného zločinu, přesto nebyl nikdy z doživotního trestu propuštěn. Je totiž naprosto jisté, že by na svobodě publikoval všechny informace o financování III. Říše, o plánu Haavara, o své cestě letadlem na jednání s bankéři Rothschildovy rodiny v roce 1941 v Anglii, o zapojení sionistických bank do vzestupu Hitlera k moci a  financování německého válečného úsilí.

Reinhard Heydrich

Ta situace se dnes paradoxně opakuje, kdy Izrael chce Palestincům za jejich anektované území Západního břehu Jordánu nabídnout pozemky v Negevské poušti. Chápete? Přesně ty pozemky, které ve 30. letech chtěl Dům Sion prodat Židům vyhnaným z Evropy pomocí mohutné antisemitské kampaně a teroru, který je měl vystrašit, vyděsit a donutit, aby byli ochotni se lacino zbavit svých nemovitostí a podniků v Evropě. Ti všichni měli skončit v Palestině, na pozemcích v Negevské poušti, které tehdy ve 30. letech minulého století, stejně jako dnes, byly naprosto nejlevnější, nejlacinější, a hlavně, naprosto bezcenné. To byl plán Haavara tehdy.

A to je současný plán izraelské vlády na přestěhování Palestinců ze Západního břehu po vyhlášení anexe Izraelem dnes. Vidíte? Uběhlo od té doby 87 let, kdy byla smlouva Haavara podepsána, ale nic se nezměnilo, laciné pozemky v Palestině v poušti opět čekají na své nové majitele. Palestinci mají něco, co Izrael chce. A to jsou pozemky s vodou. Ty se nachází jen podél břehu řeky Jordán. A přesně údolí Jordánu podél celé hranice s Jordánskem chce Izrael anektovat. Benjamin Netanyahu spolu s Donaldem Trumpem nabídli Palestincům výměnou za to pozemky v Negevské poušti. Ty samé, které Dům Sion v roce 1933 ve smlouvě Haavara nabízel zámožným Židům v Evropě a oni nechtěli, a tak je museli donutit terorem a strachem, Norimberskými zákony, Křišťálovou nocí atd. A tím je to dané.

Overtonovské okno v Praze a v Česku se už ani neposunuje, rovnou se do něho kope, aby se posunovalo co nejrychleji. Včera pomník osvoboditele jde pryč a dnes už si můžete koupit trhací kalendář s esesáky

Vidíte, skandální kalendář z nakladatelství Naše Vojsko nás posunul k rozboru událostí okolo Rudolfa Hesse a najednou vidíte, jak všechno do sebe zapadá, jak se procesy ze 30. let minulého století v ničem neliší, pouze se změnili herci a účastníci děsivého jednosměrného zájezdu. V Praze se odstraňují sochy osvoboditelů, ale Češi už si mohou koupit trhací kalendář s osobnostmi III. Říše, nikdo už se ani neobtěžuje je označit za válečné zločince, prostě to jsou osobnosti. A když se potom zamyslíte nad Rudolfem Hessem, kterého nosatí drželi až do jeho smrti v cele, aby nemohl mluvit, tak najednou vám v hlavě blikne hrozivá myšlenka, že třeba ani ti ostatní esesáci nebyli tak špatní, ne? Tomu se říká posun Overtonovského okna.

Jeden z dochovaných účetních dokladů smlouvy Haavara o převodu palestinské půdy.

Dříve nemyslitelné je dnes najednou akceptovatelné, nebo diskutovatelné. Okno se pomalu posunuje. Pokud byste snad chtěli mít pro Rudolfa Hesse sympatie, tak vás jenom upozorním, že byl jedním ze spoluautorů myšlenky Germanie a plánu Generalplan Ost, který předpokládal, že Střední Evropa bude plně árizovaná do roku 1960 a slovanské národy budou odsunuty za Ural. Co by však bylo zásadní, že budování této Germanie by financovaly sionistické banky, tedy banky Hitlerova biologického dědečka, které by vlastnily všechny zdroje III. Říše. A protože zákon času je neúprosný, tak národy, které se nepoučily z dějin, budou donuceny si tyto dějiny zopakovat. A tak se nemůžeme divit, že v roce 2020 si najednou v Praze, a nejen v Praze, můžeme už zase koupit trhací kalendáře s osobnostmi III. Říše, stejně jako kdysi ve 40. letech za Protektorátu.

-VK-

Šéfredaktor AE News

S námi čtete, s námi objevujete

Vážení čtenáři Aeronetu, do konce měsíce zbývají 4 dny a zatím jsme vybrali jen cca. 45% z cílové sumy potřebné na zachování provozu našeho projektu na příští měsíc, který závisí výhradně na Vaší podpoře, i když chápeme současnou situaci s koronavirem. Pokud se vám líbí naše práce, kterou pro Vás děláme, pokud se vám líbí naše články, videa a pravidelné páteční pořady na SVCS, přispějte prosím v závěru tohoto měsíce na naší obvyklé darovací stránce zde, ale pouze v případě, že si to můžete dovolit, tedy podle svých možností. Každý příspěvek má smysl, každý se počítá, malý i velký. Přispět můžete bankovním převodem, PayPalem, Bitcoinem a poštovní složenkou na účet. Naše práce může pokračovat jedině s Vaší podporou, jinak to není možné a nemělo by to ani smysl, protože podpora musí být oboustranná. Náš server je tu pro vás. Za Vaši podporu a pomoc předem děkujeme!

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Gugen
Návštěvník
Gugen

Dosti silné nepochopení české reality, ve které jde hlavně o peníze a ne podvratné působení Witikobundu.
Včera:
https://www.echo24.cz/a/SBEtU/razie-v-prodejne-nase-vojsko-policie-zabavila-kalendare-s-hitlerem-a-dalsimi-nacisty
bylo v Našem Vojsku židovskou justicí zabaveno vše s vyobrazením nazi pohlavárů, nejen kalendář,
stejně jako zajištěn celý dotisk Jedovaté houby:
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/zasah-u-guidemedia-se-tykal-knihy-ktera-popira-holokaust/1900432
https://www.databazeknih.cz/knihy/jedovata-houba-368501
ukončen její prodej na internetu:
https://eshop.nassmer.cz/jedovata-houba
zabaven byl i náklad knihy Germara Rudolfa Holocaust pod lupou, což bude hlavní záminka trestního stíhání.
Dočasně uzavřen byl celý eshop nakladetalství Guidemedia
http://www.nassmer.cz/
Je to stejný scénář jako likvidace nakladatelství A.B. Bartoše po vydání Protokolů ze shromáždění sionských mudrců. Svoboda slova byla opět vážně ohrožena.

Pavel Kares
Návštěvník
Pavel Kares

Svine

Valduk
Návštěvník
Valduk

Dneska se kdejakej blb ke všemu vyjadřuje. Tak jsem se zasmál u Soukupa. Tentokrát sice neřešil “lumíky co jsou dílem brouci dílem motýle”, ale pro změnu si popletl Rudolfa Hesse s Rudolfem Hössem a s vášnivým zaujetím na Barrandově rozkládal, jak prý je na trhu kalendář s portrétem velitele Osvětimi! :-))))

kachnička
Návštěvník
kachnička

Uvítal bych raději trhací toaleťák. Tohle si koupí pár debilů a Novotný, ale o toaleťáky by byl větší zájem.

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

kachnička
já používám zásadně třívrstvý s potiskem dolaru

Karin
Návštěvník
Karin

Můžete mít i hrnek s portrétem Heinricha Himmlera. Je ve slevě. No nekup to!

https://www.nasevojsko.eu/nasevojsko/eshop/98-1-Mega-slevy/0/5/5834-Hrnek-Heinrich-Himmler

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Že ten kripl se vždycky usmívá, když oznamuje, že zabije pár set tisíc, nebo milionů Lidí …
Genocidní Bill Kripl gates:
https://youtu.be/rfgB_Hdasns

weissbach
Návštěvník
weissbach

Inu, daří se… Už to mají na dosah.

Jaris
Návštěvník
Jaris

Koupit tento kalendar a poslat Satayahuovi k narozeninam jako darek.

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Vážení přátelé,
s dojetím a slzou v oku jsem zjistila, že Soudruzi, kteří jsou často označováni “konspirátory” jako největší svině na Světe, to s námi Lidmi vlastně myslí nejlépe na Světě, a připravili (už dávno!) nám Lidem jen nezměrné ŠTĚSTÍ … 😉
Mělo to být původně překvápko, ale mnoho šťouravých “konspirátorů” netrpělivě šťouralo, tak se Soudruzi (po zralé úvaze 😉 ) rozhodli, že už si to dále nenechají pouze pro sebe, a obšťastní celé Lidstvo:

Konec KAPITALISMU, SOCIALISMU, KOMUNISMU a všech ostatní polovičatých politických řešení lidské společnosti!
Nastává nová éra – pod egidou jediné globální a vedoucí Organizace Spojených Národů –
ÉRA NOVÉHO SVĚTOVÉHO ŘÁDU, a sním éra HAPPYTALISMU !

Soudruzi mají v PLÁNU, že do 2030 bude na světe 10 miliard ŠŤASTNÝCH!
No neberte to ! (… a my jsme se už skoro obávali, že to NEUVĚŘITELNÉ ŠTĚSTÍ nás mine … )
Plán je ale plán, a už je i zbytečné to dál tajit …
https://unnwo.org
Děkujeme, SouDruzi!

Vladimír81
Návštěvník
Vladimír81

Pro pana VK i Admina a ostatní. Mělo by to být povinné sledovat video co dám nakonec. Pokud by toto pustili v TV asi by nastala REVOLUCE.

Pravda o vakcínách. A jakou šílené věci už způsobili. Osobně jsem pracoval s databázemi ve zdravotnictví a vím že po vakcínách je spousty dětí i v českých nemocnicích s problémy jak diabetes tak autismus tak spousty dalších nemocí ..a bohužel i rakovina či leukemie … toto nám farma-mafie zamlčuje. S vakcínama je to daleko horší než si myslíte doopravdy mají spousty nežádoucích účinků které se projeví někdy po dnech či týdnech a někdy až po letech… a to nikdo s vakcínou nedá do souvislosti. Bohužel hlášení na sukl je pod jedno procento reálných problémů. pokud by se hlásilo všechny problémy vakcíny by museli zakázat.

Bez vakcín a lékojedů by nebyli pacienti…nemocnice by byli prázdné je to obrovký business se zdravím lidí.
Kde se neočkuje neznají problémy s diabetem u dětí či autismus tam nikdy neměli případně další desítky poškození nejen u dětí ale i u dospělých lidí …

Probíhá zde tichá genocida na planetě a lidé se neprobudili …. ještě ani zde ne docela.
Tady jeden dokument.

https://lbry.tv/@otevrisvoumysl:7/pravda-o-vakc-n-ch-dokument:a?fbclid=IwAR1FtpmcGIeXtvHKv32cjTiEqiSRSzAZ1WySKqqVHcqExsJWyGgVaiCGcj4

pvodatvp9h
Návštěvník
pvodatvp9h

Už když jsem četl článek o odstranění sochy maršála Koněva jsem přemýšlel, komu je tento akt (vzkaz) určen a při čtení dnešního o kalendáři pro rok 2021 se mi ta otázka vetřela znovu, takže svůj závěr nabízím, i když s tím nemusí nikdo souhlasit.

Je to mezižidovský boj, provokace, výsměch jedněch druhým. Takový malý vzkaz, tady máte ty, co vás likvidovali, jsme jim vděční a buďte si jisti, že i dnes je máme a akci zopakujeme…něco v tom duchu. Docela by mne zajímalo, co na to říkají chasidi nejen v Rusku.

O náš názor absolutně vůbec nejde páč pro ně už neexistujeme a ani jim proto nevadí, že nám nežidům otevřeně přiznávají, že likvidace židů za 2.světové války byla židovská akce. Soros byl přece zářivým příkladem, zbohatl na majetku jiných židů, které nechal odvézt do koncentráku, s majetkem odjel do USA. To o něm roznesly židovské rodiny už v té době a určitě nebyl jediný.