Plzeň, hlavní město osvobození Československa 1945. Plzeň, hlavní město “svobody” Česka 2015?

Plzeň, hlavní město osvobození Československa 1945. Plzeň, hlavní město “svobody” Česka 2015?

Plzeň, hlavní město osvobození Československa 1945. Plzeň, hlavní město “svobody” Česka 2015?

Už za pár hodin bude město Plzeň plné americké vojenské techniky a amerických vojáků. Na internetu jsem dnes narazila na článek, který vkládám jako velmi aktuální připomenutí minulosti a hodný šíření, článek je zde:

Dostal som pred časom mailom zaujímavý dokument.

Sprvu som nevedel, čo s ním. Pripadal mi príliš zaujímavý, aby som ho len tak preposlal. Tak som ho odložil; veci sa niekedy vyskladajú samy. V priebehu týždňa mi prišlo čosi, čo k dokumentu prilieha ako leginy na stehno.

Co se tajilo a o čem se nehovoří….? Konec války 1945 v Plzni

30. 4. 1945 americké jednotky dosáhly Chebu, Aše, potom směřovaly do Stříbra, Klatov, Domažlic… Pražské povstání proti německým okupantům 5 5. 1945 působilo velmi rychle i mimo Prahu. Ve stejný den v Plzni české síly získaly silné pozice. Němečtí starostové Wild a Sturm byli zajištěni našimi vlastenci. 6. 5. 1945 v 9 hodin ráno vstoupil do Plzně americký vojenský oddíl »B« 16. pancéřové divize pod velením plukovníka Nobleho. Ten měl nařízeno zastavit se na předměstí Plzně, ale vida příležitost, rozkázal svému oddílu, aby obsadil Plzeň. (Archiv JNV Plzeň, -7-1. plk. Noble). Revoluční národní výbor v Plzni zveřejnil 6. 5. 1945 výzvu »Na pomoc bojující Praze«. Občané Plzně na výzvu reagovali bleskově. Velení USA bylo z české strany požádáno o zapůjčení automobilů pro přepravu dobrovolníků do Prahy a také o některé zbraně. Velení americké armády nejenže takovou žádost odmítlo, ale odjezd dobrovolníků na pomoc Praze zakázalo. Ukazovalo se, že zájmy USA jsou jiné než českých občanů – bojovníků proti německým okupantům. Počínání Američanů v Plzni bylo podivné a vedlo k narůstání pochybností, o co jim vlastně jde. Po příchodu vojenských jednotek USA do Plzně zrušilo jejich velení Revoluční národní výbor v Plzni. Občané Plzně velmi tvrdě tento čin kritizovali a neuznali jej. Američané museli nakonec ustoupit, ale jejich počínání se nezměnilo. Všimněme si některých kroků, které americké vojenské velení v Plzni nařídilo a realizovalo – jen americký velitel má právo určovat strukturu města Plzně:

– Ulice musí být vyklizeny, obyvatelé mohou do ulic jen v rozsahu dvou hodin za den.

– Bylo zakázáno vydávat a rozšiřovat české noviny a české informační letáky.

– Američané plzeňským bojovníkům proti německému fašismu zabavili vysílačky,     zbraně, fotoaparáty, a dokonce zabavili i zbraně československým důstojníkům a policistům.

Veškerá písemná povolení, žádosti, stížnosti… prostě veškeré písemnosti musely být napsány v českém i anglickém jazyce. Americké velení neustále opakovalo a kontrolovalo své nařízení, že německým důstojníkům se nesmí nic stát, protože jsou pod americkou kontrolou.

Občané Plzně se mohli vzdalovat z města jen do vzdálenosti šesti kilometrů… Americké velení zakazovalo činnost Národních výborů jako orgánů nové lidové moci. To omezovalo naši suverenitu a poškozovalo plnění Košického vládního programu, který byl schválen 5. 4. 1945. Americké pojetí svobody prozrazoval také politický obsah vyhlášky amerického velitelství ve Strakonicích ze dne 9. 5. 1945 (č.j. 6684). Okresní hejtmani »budou provádět všechna nařízení amerického vojska a to do té doby, dokud nová česká vláda nebude uznána vládou USA…«. Přitom vláda ČSR byla v Košicích 5. 4. 1945 uznána všemi antifašistickými velmocemi a dalšími zeměmi.

Americké bombardování Plzně

Tento nepřátelský akt nesmí být nikdy zapomenut. Tak to diktují fakta a historická pravda. Americkému velkokapitálu šlo hlavně o zničení významného centra naší ekonomiky – Škodových závodů v Plzni a v dané oblasti. Fašistické Německo v březnu 1939 tyto závody zabralo a využívalo je pro svůj válečný zbrojní program, a to až do konce války v roce 1945. 17. – 18. 4. 1945, čtrnáct dnů po přijetí Košického vládního programu. Americký velkokapitál, vojáci a zbrojaři, vedeni vztekem a nervozitou z toho, že uvedené centrum naší ekonomiky nebudou ovládat, přistoupili ke zničení závodů v Plzni. 25. 4. 1945 se uskutečnilo poslední masové bombardování Škodovky. Bylo to současně poslední bombardování v Evropě. 500 bombardérů USA svrhlo na uvedený závod 5000 tříštivých, fosforových a zápalných bomb. 29 objektů Škodovky bylo totálně zničeno, 21 těžce poškozeno… nebyl elektrický proud, komunikační a celková infrastruktura byla zničena.

1945 – 25. dubna byla Škodovka těžce zasažena náletem 8. americké letecké armády; škody byly vyčísleny na dvě miliardy korun

Americký zločin – bombardování Plzně – neměl žádný strategický význam z hlediska dokončování válečné porážky fašistického Německa. Byl to cílený nepřátelský záměr proti nové osvobozené Československé republice, proti její vládě a proti strategické orientaci na SSSR v poválečném období. Američanům šlo o rozbití průmyslové a ekonomické základny ČSR. USA bombardovaly ještě Nové Zámky, Nitru, Pardubice, Zlín, ČKD-Praha 25. 3. 1945 a další místa. 17. 4. 1945 bombardovaly dělnické čtvrti Škvrňany a Karlov. Bylo zabito 624 Čechů, 453 jich bylo zraněno. Američané zničili 505 budov, seřaďovací nádraží a další objekty. Americký generál Patton, když si prohlížel ruiny Škodovky, prohlásil: »Dobrá práce, jsem spokojený!

Tajemství čtvrté brány

V této části zničené Škodovky »pracovaly« dva týmy Američanů ze strategické rozvědky. Zajímaly je výrobní a technologické plány. Prototypy nových německých zbraní, které nebyly použity na frontách. Hledaly archiv závodu, ale ten byl zničen při americkém bombardování. Části archivu a plánů v některých výrobnách nám však přesto Američané ukradli. Náhradní válečný německý archiv nových zbraní a komponentů se ale Američanům nepodařilo odcizit. 22. července 1945 se skupina Američanů převlečených do uniforem důstojníků československé armády zmocnila československých odborníků na odstředivé lití dělových hlavní a unesla je do Mnichova. Americký lup ve Škodovce mohl být ještě větší. Naši vlastenci a nové bezpečnostní orgány ČSR tomu zabraňovali. Pohled do jednoho policejního hlášení Pod č.j. 400 pres./1945 bylo uváděno mj. toto: »Po obsazení Plzně americkou armádou vznikla řada nesnází, které se postupem času vyvinuly v problémy. Vojáci obsazují samovolně opuštěné byty bez ohledu na jejich zajištění, vnikají do nich i násilím… na otevřených táborech německého vojska v okolí Ejpovic naskýtá se týž obraz. Zde byly národnímu hospodářství způsobeny milionové škody, hlavně na motorových vozidlech, na kterých se přijela vzdát německá armáda, ustupující od Prahy. Američané velkou část vozidel zničili.

A pokračuje se dále:

U Ejpovic Američané zničili velké zásoby prádla a potravin. – Za starou hrnčírnou v Plzni do obrovské jámy svážela americká nákladní auta velké zásoby potravin, konzerv, nábytku… to polévali benzínem a zapalovali… – V Chebu zničili Američané velké sklady látek, psacích strojů, radiopřijímačů, konzerv a automobilů… – V Kraslicích zničili vojáci USA sklady hudebních nástrojů.

Na zámku Pozorka u Kladrub bylo velké skladiště hlídáno československými hlídkami. Američané hrozící zbraněmi naše hlídky vytlačili, skladiště polili benzínem a zapálili. Z Aše bylo do Mnichova uneseno pět odborníků na výrobu technického porcelánu. Z tachovského muzea zmizely cenné památky – olejomalby, staré zbraně vykládané stříbrem. S tím vším zmizel také major armády USA Hoower. Ve Stodě se americké vojenské velitelství zmocnilo násilím 40 vagonů látek, zabavených Němcům, tyto zásoby Američané spálili. – Národní výbor v Chebu 14. 5. 1945 oznámil, že americké vojenské velitelství nařídilo odvézt 45 vagonů obilí do Německa…

Fakta a některé údaje jsou použity z textů K. Bartošky a K. Pichlíka »Pokus o hospodářskou kolonizaci ČSR«,  Praha 1969, str 11 a další.

Připravil J. GROUŠL

Dnešní vojenský americký konvoj je ukázkou zaostalosti USA- jen železný šrot.
Zahraniční politika USA ukázala, že nemůže nabídnout nic jiného, kromě vojenské síly.
Demonstrovat místo velkých myšlenek obrněné automobily je strategie včerejšího dne. Zahraniční politika, která se hýbe výhradně s pomocí vojenské síly, jako v USA, je záležitostí minulého století.

zdroj zde

Převzato z orgonet

Opakujeme minulost

Po sedmdesáti letech opakujeme tehdejší dění napříč celou Evropou a oslava současného amerického konvoje právě v Plzni je toho dokonalým symbolem. Tehdejší ochrana Němců Američany nebyla ničím jiným, než výsledkem cíle, o který šlo jak první tak druhou světovou válkou, a to zabránit spojení Německa s Ruskem. Za tím účelem byl “vyroben” Hitler, placený Wall Street, a protože se nepočítalo se Stalinem a ruskou sílou, bylo přistoupeno na kompromis – na tehdejší rozdělení Německa. Ale už před koncem války byl vytvořen plán, jak bude nový pokus o vytvoření Euro-americké říše, která bude Rusko držet v šachu, zopakován. Čas k tomu měl nastat poté, co lidstvo dostatečně zapomene na zvěrstva fašismu (přijde generace, které se to podá jinak), co se Německo opět spojí v jedno velké a co se bude na všechny strany omlouvat za svou minulost natolik, až se nakonec budou evropské národy omlouvat za “křivdy” vůči němu (co udělal náš Havel hned po zvolení prezidentem, a to na doporučení svého kancléře Schwarzenberga?).

A tak tu po létech opět máme Evropskou říši s Německem v čele (opětovně doporučuji článek z roku 2008) a dnes i její spojení s USA přes téměř hotovou transatlantickou smlouvu a především její spojení s USA přes vojska NATO kolem ruských hranic. Už zbývá zopakovat jen to tažení proti Rusku, ať to stojí, co to stojí. Proto svět opět oslavuje fašismus a především proto byl opět vyroben “Hitler” – jen tentokrát ruský. A který je hrozbou pro svět přesto, že hranice své země nerozšířil ani o píď a naopak jen přihlíží, jak se rozšiřují hranice druhé strany k němu.

A Evropa a český národ se radují z americké manifestace nové války, která vyvrcholí v Plzni. Mimochodem – Plzeň, Evropské město kultury, náhoda? K tomu se mi vybavily dva dávnější články “Plzeň, hlavní město okultní kultury” a “Plzeň, hlavní město židovské kultury”, které jen tak pro zajímavost nemohu nevložit: zde a zde .

– Pozorovatelka –  30.3.2015

Print Friendly, PDF & Email

PODOBNÉ ČLÁNKY

od nových od starých od palců
Upozornit na
Lála
Návštěvník
Lála

Již jen to jméno v tom okopírovaném dokumentu hned ze začátku – za správnost opisu mjr. Reicin B. ….Najděte si prosím kdo to byl Bedřich Reicin a jaká byla jeho neslavná úloha a co to bylo za člověka. Prostě samé lži, doporučoval bych více prostudovat konec války v čechách.

Pavel Ovcacek
Návštěvník
Pavel Ovcacek

Romantika v tom urcite nebude. SSSR urcite nezadal o bombardovani Skodovky, a ze bylo Nemecko rozbombardovano vice nez Cechy me nepripada divne.

Vláďa
Návštěvník
Vláďa

Když už připomínáme bombardování Plzně, bylo by fajn v rámci objektivity připomenout i bombardování českých a moravských měst sovětským letectvem, kterému v posledních dnech války padlo za obět cca 1300 civilistů. Např. nálet na Mladou Boleslav, Liberec, Kralupy nad Vltavou, Brno, Mělník atd. atd….

http://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/pad1402/037-046.pdf

http://forum.valka.cz/topic/view/54919/SovuOtskCI-letadla-bombardovala-v-kvuOtnu-1945-uaeskCI-muOsta

Sovětské letectvo dokonce omylem napadlo a bombardovalo občany vítající Rudou armádu. Při tomto incidentu byly usrceny desítky občanů a rudoarmejců.

Po roce 1948 se pochopitelně o všech těchto věcech mlčelo.

Ondra P.
Návštěvník
Ondra P.

Díky! Konečně někdo s nohama na zemi !

Ivan
Návštěvník
Ivan

US v Plzni především osvobodili nacisty před zaslouženou odplatou od Rudé armády.

PavelH
Návštěvník
PavelH

Čtu ten článek pořád dokola a né a né narazit na nějakou zmínku o Vlasovově armádě.
Proč se na generála Vlasova musí za každou cenu zapomenout? Komu všemu je tak strašně nepohodlný?

J. Hruška
Návštěvník
J. Hruška

K poznávání USA pomocí literatury bych si dovolil poznamenat, že ono záleží na výběru. Po mém soudu nejlepší k rychlému pochopení je film Limonádový Joe. Autoři byli vnímaví lidé, kteří před válkou strávili nějaký čas v USA. Z jejich díla snadno vycítíme složitý poměr. Na jedné straně nadšení, na druhé se od spousty věcí štítivě odvracejí. Například obrácení Arizonské pěnice hovoří za tlusté knihy. Dodal bych, že co jsme za komunistů považovali za úlitbu režimu se dnes ukázalo jako nejpravdivější.
Podobně bych se neodvracel od fakt jen proto, že byla publikována za komunistů. Výběr bude tendenční, ale proto to nepřestávají být fakta.
J. Hruška

Anička
Návštěvník
Anička

Měla jsem kdysi v ruce malou knížku velikosti A5, o ne více než 50 stranách, vydanou v roce 1945 nebo 1946 jakýmsi regionálním nakladatelem. Zde je popsáno barbarské řádění amerických vojáků z doby pobytu armády USA v západních .Čechách. Jsou zde i fotografie znásilněných a zavražděných českých dívek. Všechny měly k nepoznání znetvořené obličeje.
Později, po svatbě, mi tchyně vyprávěla, jak američtí vojáci naháněli mladá děvčata, znásilňovali je a vraždili. V té době žila na Smederově u Plzně.

Udatná Sovětská Armáda - USA
Návštěvník
Udatná Sovětská Armáda - USA

Aničko, ano, byli to vojáci USA – Udatné Sovětské armády 🙂

xzden
Návštěvník
Vladimir Car
Návštěvník
Vladimir Car

Nic než propaganda.

Přemek
Návštěvník
Přemek

Materiály v tomto “takyčlánku” byly vyvráceny již v roce 1968 v rozhlasovém pořadu Američané v Plzni. Takže zpátky do studoven!

xzden
Návštěvník
xzden

Zajímalo by mne kdo a jak “tyto materiály vyvrátil”, když celé “pražské jaro 68” běželo v režii sionistů. Jediné co tehdy židi a jejich šábesgojim vyvraceli bylo (byť jen ojedinělé) trestání jejich hanebností – takže vznikaly díla typu film Doznání, tendenční články v “Reportéru” a
jediné co se řešilo byly údajné křivdy na židech. Na české vlastence se naopak kydalo tak jako nikdy předtím – a tento trend havloidi svižně obnovili po r.89, asi vrcholem havloidní kinematografie je často v ČT reprízované Koernerovo dílo “Krev zmizelého” (stojí za to vidět,
a hlavně titulky kdo všechno to sponzoroval). Pravdivé informace o genocidě českých vlastenců vycházely veřejně jen krátce po r.1945.

V dokumentu z r.1973 “Tajné a zjevné” (např https://www.youtube.com/watch?v=zdDX8ctuHWc ) je sionistickému “pražskému jaru 68” věnováná celá část od 1:12:50 – nevím proč tak zásadní dokument ještě nikdo neotitulkoval do češtiny.

A protože rok 1989 proběhl opět v režii sionistů a jejich šábesgojim, běží svalování odpovědnosti za sionistická zvěrstva na jejich nepřátele tj vlastenecky nebo panslavisticky orientované komunisty.
Takže např zatímco masový sadistický vrah Karel Vaš se v pohodě dožil vysokého stáří, otce Grebeníčka uštvali jako jelena hned zkraje 90.let.

Quintus
Návštěvník
Quintus

Nevěrohodné dokumenty. Jen upozorňuji, že mjr.Reicin figurující na dokumentu je onen Bedřich Reicin, který proslul mlácením a mučením zatčených příslušníků armády po únoru 1948 a popravený v procesu se Slánským. Věrohodnost těchto zpráv je zcela poplatná situaci v republice po roce 1945.

xzden
Návštěvník
xzden

Všechny autentické dobové dokumenty jsou věrohodné včetně tohoto, Sionista Reicin NEBYL autorem a výraz “za správnost opisu” je významové obdoba “kopie”, nebo “na vědomí”. V květnu 45 si rozhodně nemohl vymyslet neexistujícího “velitele ZO”, a hlavně by takto nešpinil hlavní spojence sionistů .
Současná mocenská klaka v ČR (mimochodem vesměs bývalí normalizační exponenti a jejich potomci, sloužící sionistům ) se ovšem snaží znevěrohodňovat všechny dokumenty, které se jim nehodí do krámu. KAŽDÝ takový autentický dokument je relevatni a je jedno jestli ho zveřejnili “komunisté nebo “marťani”.