Plán Barbarossa a vypuknutí světové války

Plán Barbarossa a vypuknutí světové války

Plán Barbarossa a vypuknutí světové války

Po napadení Polska Hitlerem (1. září 1939) vyhlásila Velká Británie a Francie Německu válku (3. 9. 1939). 14. 6. 1940 Hitler napadl a obsadil Francii. 10. 7. – 31. 10. 1940 proběhla bitva o Anglii mezi německou Luftwaffe a britskou Royal Air Force. Za Anglii bojovalo také 80-90 československých pilotů – exulantů.

Válka se šíří v Evropě i v Africe

Od napadení a obsazení Francie nacistickým Německem do útoku na SSSR uplynul přesně jeden rok. Válka se mezitím rozšířila z Evropy i do Afriky. Itálie tam bombardovala britské strategické objekty v Keni, v Egyptě a v Súdánu. Byla to pro Německo medvědí služba a Mussoliniho privátní akce. Itálie napadá i Řecko a Albánii. Hitler v té době věřil, že se mu mocnosti podařilo zastrašit a že válka je u konce. Anglie však proti Itálii zasahuje a Mussolini je nucen prosit Hitlera o pomoc.

operace Barbarossa.jpg
Operace Barbarossa

V prohitlerovské Jugoslávii došlo hned po napadení Polska k převratu a vlády se zmocnila prosovětská koalice. Brzy nato byla Jugoslávie napadena Německem. 17. 4. 1941 byla rozdělena na Nezávislý stát Chorvatsko v čele s Ante Paveličem, Slovinsko a Srbsko (rozděleny mezi Německo, Maďarsko a Itálii).

Rudolf Hess, Hitlerův zástupce v NSDAP, obergrupenführer SS a SA a říšský ministr bez portfeje, vyjednavač Německa s Velkou Británií, odjel tajně 10. 5. 1941 do Londýna vyjednávat příměří. Plán Barbarossa byl kompletní, 22. 6. 1941 Německo napadlo Sovětský svaz a II. světová válka se stala válkou světovou.

Friedrich I. Barbarossa (Rudovous)

Bojovník za čest Říše římské, německý a římský král a císař, křesťan a křižák. Syn Friedricha II., Vévody švábského Jednookého a jeho první manželky Judity Vévodkyně bavorské. Římským králem byl jmenován 4. 3. 1152. O tři roky později byl korunován římským císařem. Proslul zejména boji s italskými městy a jejich připojením ke Svaté říši římské. Po pádu Jeruzaléma se přidal se svým vojskem ke třetí křížové výpravě, cestou však zahynul.

Plán Barbarossa – direktiva č. 21

Podle germánského krále Friedricha Barbarossy byl nazván i plán napadení SSSR. Zpracoval ho generál plukovník Friedrich Paulus (částečně plán opsal od ruského generála jezdectva A. A. Brusilova, bojujícího v I. světové válce) na dobu od 21. 7. do 18. 12. 1941. Původně měl být útok zahájen už na jaře. Předpokládalo se bleskové rozdrcení sil Rudé armády na západ od řek Dněpr a Západní Dvina. Po rozdrcení Rudé armády plán počítal s uchvácením Leningradu, Moskvy a Donbasu a s dalším postupem na Archangelsk, Volhu, Astrachaň. Blesková operace měla trvat maximálně 3 – 4 měsíce, do příchodu podzimu a zimních mrazů.

Rozdělení německé armády při útoku na SSSR

Německá armáda byla rozdělena na tři fronty.

Skupina Sever (leningradská) – 16. a 18. polní armáda a 4. tanková skupina. Celkem 29 divizí, včetně 6 tankových a motorizovaných. Velitelem byl generál – polní maršál Wilhelm Ritter von Leeb. Ze vzduchu podporovalo Severní armádu 1070 bojových letadel první letecké flotily. Cílem bylo obsadit Leningrad a celou oblast Pobaltí. Také likvidace sovětské baltické flotily.

Skupina Střed (smolenská) – 4. a 9. polní armáda a 2. a 3, tanková skupina. Celkem 50 divizí, včetně 15 tankových a motorizovaných a dvou brigád. Velitelem byl generál – polní maršál Fedor von Bock. Ze vzduchu je podporovala druhá letecká flotila (1680 bojových letadel). Cílem bylo zničit Rudou armádu v Bělorusku a postupovat na Moskvu. Hlavní strategická linie.

Skupina Jih (kyjevská) – 6., 11. a 17. německá armáda, 3. a 4. rumunská armáda, maďarský korpus a 1. německá tanková skupina. Celkem 57 divizí, včetně 9 tankových a motorizovaných. Dále 13 brigád, včetně dvou tankových a motorizovaných. Velitelem byl generál – polní maršál Gerd von Rundstedt. Cílem bylo zničit Rudou armádu na Ukrajině, zabrat průmyslový Donbas a postupovat na Kavkaz.

plán Barbarossa (2).jpg
Směry útoku na SSSR

Němci chtěli bleskovým útokem využít slabost a nedostatečnou připravenost sovětské armády zejména mohutnými klíny tanků a motorizované pěchoty ve spolupráci s letectvem.

Celkové nasazení německé a přidružených armád.

Celkem Hitler nasadil proti Sovětskému svazu 4 050 000 vojáků, 4 215 tanků, 43 812 děl a minometů a 3 909 letadel. Spolupracující Rumunsko a Maďarsko nasadili 850 000 vojáků, 402 tanky, 6 673 děla a minomety a 964 letadel. Hitler stavěl na, podle něho, rasové méněcennosti Rusů (Slovanů) a počítal s bezpodmínečným úspěchem plánu Barbarossa.

Dnes je známo, že Hitler podepsal plán Barbarossa 18. 12. 1940. Podepsal ho v 9 kopiích, z nichž 4 postoupil velení Wehrmachtu. Zbytek uložil do sejfu. Ke Stalinovi se informace o plánu dostaly během 10 dnů. Koncem února 1941 měl Stalin Hitlerův plán v rukou. Přesto nezměnil rozložení vojsk, nepřipravoval armádu na německý útok a zapříčinil tak mnohé oběti mezi vojáky i civilisty. Rudá armáda také silně cítila ztráty, které v ní proběhly během stalinských čistek na konci 30. let.

Nejvyšší sovět vyhlásil v den útoku mobilizaci ročníků 1905-18 a prohlásil napadené pohraničí za frontu. Následujícího dne byl vytvořen Hlavní stan vrchního velení branných sil SSSR v čele s J. V. Stalinem. Průmysl byl změněn na válečný stav a evakuovaly se ohrožené oblasti. V počátcích Němci dosahovali značných úspěchů a Rudá armáda se stahovala stále více do vnitrozemí. Vzplály úporné boje o Leningrad a Smolensk. Na jihu Němci obsadili Krym a průmyslovou oblast Donbasu. Cílem byla Moskva, sídlo tisícileté ruské říše.

Přehled smluv a Hitlerova koalice

V Berlíně byl podepsán 27. 9. 1940 tzv. Pakt tří mocností (Německo, Itálie, Japonsko). Během následujících 6 měsíců dohodu podepsali ještě Slovensko, Rakousko, Rumunsko, Chorvatsko, Maďarsko, Srbsko, Černá Hora a Bulharsko. Pakt stanovil sféry vlivu nacistického bloku při stanovení nového světového uspořádání a také podmínky vzájemné vojenské spolupráce. Německu a Itálii byla stanovena vedoucí úloha v Evropě, Japonsku v Asii.

Mezinárodní smlouvu mezi Německem a Japonskem proti Komunistické internacionále ze dne 25. 11. 1936 podepsala o rok později i Itálie. V roce 1941 ji podepsaly také Mandžusko, Finsko, Slovensko, Maďarsko, Chorvatsko, Bulharsko, Rumunsko, Dánsko a Španělsko. Země se zavázaly bojovat proti komunistické propagandě a v případě války jednoho se SSSR zachovat neutralitu.

Závěr

Tento článek je více méně dokumentární. Chtěl bych v něm čtenářům přiblížit situaci ve světě, jak po uzavření Paktu Molotov-Ribbentrop a obsazení Polska Německem a SSSR fungoval dále. Hitler bez problémů obsadil Francii a žádný západní spojenec jí nepřišel pomoci. Zastrašoval i Velkou Británii, ale ta s ním brzy uzavřela příměří. Obsazoval další země v Evropě a stále proti němu nikdo neprotestoval.

Evropa buď s Hitlerem spolupracovala, nebo byla obsazena a podrobena, nebo jen klidně čekala, až napadne tisíciletou ruskou říši. Toto čekání trvalo od roku 1938 do roku 1944, kdy už hnala Rudá armáda nacistická vojska zpět do Evropy a začala osvobozovat okupovaná území. Teprve pak se Západ přidal. Proč tak pozdě? Nechtěl chybět při novém dělení vlivu v Evropě?

– Valerij X –

Zdroj:

  • Istorija Rossii XX. vek – díl 85 – Plan Barbarossa

https://www.youtube.com/watch?v=u4FvnV9xA_4&index=82&list=PLF37876D72662ACB8

  • Istorija Rossii XX. vek – díl 86 – Katastrofa

https://www.youtube.com/watch?v=TlVOMzMQcD4&index=83&list=PLF37876D72662ACB8

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Nobody
Návštěvník

Pokud má někdo zájem, na blogu http://www.desitka.org najdete osmidílný cyklus ruských dokumentaristů, věnovaný událostem let 1941 – 1945 na Východní frontě, jenž využívá bohatství filmových archivů v kombinaci se sekvencemi realizovanými počítačovou grafikou. Autoři si dali za cíl rekonstruovat hlavní události války Třetí říše s obří zemí, která, jak se ukázalo později, nestála přeci jen na oněch “hliněných nohách”. Chronologicky líčí průběh konfliktu, připomínají aktéry obou dvou stran i zbraně, které bojující armády používaly.

1. Plán Barbarossa
2. Bitva o Moskvu
3. Blokáda Leningradu
4. Bitva o Stalingrad
5. Kurský oblouk
6. Operace Bagration
7. Od Dněpru k Odře
8. Berlínská operace

0^n
Návštěvník
0^n

Jen doplním, že původně osmidílný cyklus byl rozšířen o dalších 10 dílů:

09. Kyjev
10. Válka ve vzduchu
11. Válka na moři
12. Sovětská rozvědka
13. Partyzáni
14. Obrana Sevastopolu
15. Ržev
16. Boj o Kavkaz
17. Útok na západ
18. Válka s Japonskem

V originálu se některé díly jmenují trochu jinak (například 17. Bitva o Německo), ale uvádím je v překladu, v jakém je, kupodivu, uvedla ČT, a v jakém se dají najít třeba na ulož to.
Název celého cyklu je Velká vlastenecká válka, i když ta rozšířená edice byla u nás uvedená pod názvem Sovětská bouře: 2. světová válka na východě.

0^n
Návštěvník
0^n

Ta 09 se správně celým názvem jmenuje Kyjev 1941.

Nobody
Návštěvník

Díky již jsem je všechny stáhl z ulozto.cz, kromě Kijeva. Ten tam není pod žádným názvem. Momentálně je ukládám na Youtube a za dva dny budou k disposici na stránce.

Igor
Návštěvník
Igor

Mám dotaz na na Valerije X. O plánu Barbarossa jsme se učili již dávno ve škole. Navíc se tento pojem zjevoval v ruzných válečných filmech a pod.. To teda známe relativne dobře. Chybí mi však oficiální informace, co se dělo na druhé straně. Jaké plány mělo v té době vedení SSSR? Kdysi dávno za totáče, jsem tuto otázku položil Sovětskému dustojníkovi a ten mi odpověděl že všechno je napsáno v knihách např od Žukova. Bláboly o tom že SSSR v té době nebylo připraveno na válku mě neuspokojují. Navíc je tu osoba Stalina, který byl vyspělí stítník a s tím souhlasím. Stalin diktátor nikomu neduvěřoval, ale bezmezně věřil Hitlerovy. Tak že v SSSR se před napadením asi jenom budovalo, spívalo a tancovalo. Úžasná idilka. Takhle nějak jsem to viděl v jednom Americkém dokumentárním materiálu. Je tady jedna věc, která hovoří za vše. Proč se Stalin po útoku natolik sesipal že nebyl několik dní schopen co by jen promluvit k vlastnímu šokovanému národu. Trvalo to snad týden než se jeho hlas objevil v rádiu. Tak že se ptám. Co bylo příčinou Stalinova mlčení??? Jaké byli vojenské plány SSSR v té době??

Nobody
Návštěvník

Učili vás v té škole také českou gramatiku?

mat4
Návštěvník
mat4

Pokial nepochopis vztah Stalin vs. nadnarodne banky tak bude u teba pracovat kognitivna disonancia a z tohto pohladu je zbytocne ti dovodit.

PS: Historici su ako prostitutky, daju tomu kto viac zaplati.

Igor
Návštěvník
Igor

Ďakujem za info. Potom nemá význam sa históriou vôbec zaoberať. Pokiaľ sa z nej máme poučiť, mali by sme ju poznať takú, aká bola, alebo nie?

Valerij
Návštěvník
Valerij

Stalin Hitlerovi bezmezně nevěřil. Bezmezně nevěřil nikomu, ale hlavně ne Anglii a USA. Když dostal v únoru 41 na stůl celý plán Barbarossa a stejné informace od britské rozvědky, trval na tom, že jde o provokace. Stalin nechtěl válku a věřil, že se válka Rusku vyhne. Jeho prodlevu při napadení SSSR Německem si vysvětluji obrovským zklamáním, že Hitler porušil Pakt Molotov-Ribbentrop, který byl uzavřen na 10 let. Přesné zprávy, proč ihned neinformoval občany o válce, jsem nikde nezjistil, jen to, že prodleva byla.

mat4
Návštěvník
mat4

“Bláboly o tom že SSSR v té době nebylo připraveno na válku mě neuspokojují.”

Pracujes s hlboko zakorenenou informaciou a automaticky odmietas akukolvek inu informaciu, ktora by narusila tvoju predstavu. Preto je zbytocne ti dovodit.

PS: Ak chces vediet ako priblizne si zmanipulovany, staci prejst vsetky dokumenty o kubanskej krize. Ani jeden dokument nezacina tym ako SSSR objavilo rakety s atomovymi hlavicami v Turecku, ale vzdy zacina ako SSA objavilo diabolske rakety na Kube.

Aksal
Návštěvník
Aksal

Pro kajmi 01.

O potopených lodích s “pomocí” jsem četla v ruských zdrojích, několik let jsem služebně pobývala v SSSR a dostalo se mi do rukou lecos.. Bohužel, jsem už starší paní a bylo to hodně dávno, takže konkrétní zdroj vám už nemůžu poskytnout. Ale uhnízdilo se mi to v hlavě tak, že se to nedá zapomenout. Ještě bych měla jednu poznámku. Obvykle, pomoc chápu skutečně jako pomoc, tedy bezplatně, jen z čirého altruizmu. Pokud za tu takzvanou pomoc musím zaplatit ve zlatě, o pomoci nemůže být řeč, je to obyčejný business.

kajmik01
Návštěvník
kajmik01

Osobně si myslím, že naschvál potopené lodi bez pomoci byla spíš propaganda, ono obě strany se během studené války snažily očernit tu druhou.
Jinak bezplatnou pomoc neposkytoval prakticky nikdo, ani spojenci ani SSSR. Bohužel žijeme ve světě, kde peníze vládnou a lidé jednají spíš ze zištných důvodů než altruismu. Většina činů velmocí (ať už jakýchkoliv) byla buď z důvodu ekonomického nebo mocenského prospěchu. Jak by se žilo líp, kdyby lidé mysleli víc na druhé než na sebe.
Pěkný zbytek neděle.

Aksal
Návštěvník
Aksal

Už jenom krátce. Myslím, že to obyčejná propaganda nebyla, ty informace byly, jestli si dobře pamatuji, spojeny se zničením konvoje PQ 17.

osmoza
Návštěvník
osmoza

Je to strašný blábol. Okrem historických nepresností ma pobavilo aj tendenčné popisovanie činov Nemecka: “Po napadení Polska Hitlerem (1. září 1939) vyhlásila Velká Británie a Francie Německu válku” a vzápätí “Od napadení a obsazení Francie nacistickým Německem do útoku na SSSR…”. Takže Francúzsko vyhlásilo Nemecku vojnu a potom bolo NAPADNUTÉ Nemeckom… Podľa toho Nemecko vyhlásilo vojnu ZSSR a ZSSR ho následne napadlo a obsadilo.

kajmik01
Návštěvník
kajmik01

A ještě jedna malá poznámka k vaší větě: “V prohitlerovské Jugoslávii došlo hned po napadení Polska k převratu a vlády se zmocnila prosovětská koalice.”
Převrat v Jugoslávii proběhl až 27.3.1940 (tedy hodně dlouho po napadení a poražení Polska) a to kvůli těsně předtím podepsanému Paktu Tří (25.3.40). Ten vyburcoval opozici a některé vojenské kruhy k převratu. Následně ustanovená vláda byla spíš protinacistická než proruská. Část vlády (včetně krále Petra II.) měla totiž napojení na Anglii a po pádu Jugoslávie se tam vláda i přesunula. Ostatně někteří historikové (převážně angličtí) dokonce přisuzují Anglii hlavní podíl na přípravách puče, ale osobně si myslím, že je to hodně nadnesené. Ano, Anglie puč podporovala, ale hlavní impulz vzešel přímo z Jugoslávského prostředí.

Aksal
Návštěvník
Aksal

K Vašemu příspěvku o pomoci spojenců jste zapomněl zmínit jednu věc. A to, že tyto dodávky byly Sovětským svazem velice dobře zaplaceny. Vůbec u nás ( a západní historikové to úspěšně zamlčují), není známo, že spojenci, když potřebovali Rudou armádu zadržet v postupu, nebo řešili nějaký svůj strategický úkol, své lodní dodávky schválně potápěli, aby se nutné zásoby k Rusům vůbec nedostali.
Přitom takzvaní západní spojenci platbu za nedodané zboží nárokovali a dostali, protože se platilo za naložené zboží z přístavu, ze kterého se vyplouvalo, místo platby za zboží, které se v Murmasku vyložilo. Takže se běžně stávalo, že spojenci vyslali konvoj, který na palubě žádné zboží neměl (ale papírově byla naložena) a cestou byl úspěšně potopen. Pak se jen řeklo sorry, a požadovalo se zaplacení faktury. Tuto celkem běžnou praxi “spojenců” částečně eliminovala posádka lodí složená čistě z ruských námořnic, které tyto konvoje severní námořní cestou dostávali bezpečně do Murmanska. Takže spojenci byli spojenci, jen když se jim to hodilo.
Chce to číst i paměti přímých účastníků, nejenom elaboráty historiků.

Aksal
Návštěvník
Aksal

Ještě bych popsala jeden postřeh, který vyprávěl náš účastník – pilot – bojů o Anglii. Těsně po válce, jednou šel v Londýně po chodníku, a když kolem něj procházel nějaký anglický gentleman v klobouku a uslyšel našeho pilota mluvit česky, tak mu ten gentleman řekl, že válka už už skončila a se vrátí honem domů a neujídá jim chleba. Když to ten náš pilot vyprávěl, draly se mu přitom slzy do očí a řekl, že hned odtamtuď odjel domů, protože se sám styděl za to, za jaké lidi bojoval. Mimo to, po válce nám Velká Británie poslala požadavek na zaplacení výdajů, které s našimi vojáky, které za Anglii bojavali měla. Byly tam výdaje vyčísleny do poslední tkaničky do bot.
Naši lidé oslunění západem, nikdy nepochopí, že pro ně jsme byi, jsme a budeme jenom póvl. Kdo umí anglicky ví, jak se v angličtině a všech západních jazycích řekne otrok. Jsme to my, pro ně jsme navždy jenom jejich otroci.

kajmik01
Návštěvník
kajmik01

K tomu snad jedno. Bylo to trochu jinak.
Anglie 1. Československu půjčila po odstoupení pohraničí Německu na základě Mnichovské dohody 10 milionů liber, aby se vyrovnalo se ztrátou území a výrobních kapacit. 2. Československá exilová vláda v Londýně podepsala 25.10.1940 dohodu o vycvičení a vybudování branné moci (tj. naší armády) a na tohle jsme dostali půjčku 7,5 milionu liber dne 10.12.1940. Šlo o výcvik a výzbroj pozemních jednotek i letectva. Ostatně stíhačky Spitfire (Supermarine LF Mk IXE) nám zůstaly i po skončení války a v roce 1948 jsme je poskytli Izraeli (celkem 62 letadel) v rámci pomoci socialistického bloku při bojích s arabskými zeměmi.
Po skončení války po nás Anglie peníze nechtěla (podle Beneše se jednalo o minimálně částečné odpuštění těchto půjček), naopak v roce 1947 začal přesun uskladněného zlata naší republiky z Bank of England zpět do vlasti (ke konci roku bylo přepraveno prvních 6 tun). Bohužel přišel únor 1948 a Anglie na základě změny režimu požádala o splacení obou půjček + náhradu za znárodněný majetek bývalých československých občanů, kteří se stali občany Anglie. ČSSR na toto nechtěla přistoupit a právní tahanice pokračovaly s přestávkami až do 80. let. V únoru 1982 ČSSR zaplatilo Anglii 24 milionů liber a z Anglie byl přepraven zbytek zlatého pokladu, celkem 18,4 tun zlata. Takže bohužel jsme si boj mezi dvěma politickými systémy odnesli i my, když jsme museli naše půjčky komplet splatit.

Aksal
Návštěvník
Aksal

K výše napsanému, cesta našeho zlata a vydírání našich “spojenců”, chce se mi z nich zvracet.
https://www.youtube.com/watch?v=jl2Ppq4U5pw

kajmik01
Návštěvník
kajmik01

Uvedená čísla jsou dodanou pomocí (ano byla dobře zaplacena), údaje jsou jak ze zdrojů ruských, tak spojeneckých. Počet potopené tonáže nebyl tak hrozný jak líčíte, stačí porovnat spojenecké statistiky (jsou počítány při odeslání) s těmi ruskými (jsou počítány při doručení). Ostatně na konvoje útočily jak ponorky, tak i hladinové lodě z norských fjordů (Tirpitz…). Nejvíc postižený byl konvoj PQ-17, kde doplulo pouze 12 lodí z 36. Ostatně tyto ztráty byly potvrzeny nahlášenými zásahy německých ponorek, které proti konvoji operovaly. Všechny ostatní konvoje propluly s mnohem menšími nebo žádnými ztrátami. Pokud máte odkaz na nějaký dokument na potopené lodi/konvoje spojenci kvůli machinacím s dodávkami, tak sem s nimi. Teoreticky by neměl být problém to dohledat, protože němci si pečlivě vedli statistiky nahlášených akcí proti konvojům a hlášení o zásazích. Takže kromě ponorek, které se z útoku na konvoje nevrátily jde většinu zásahů dohledat.
Zdroje odeslané a dodané pomoci:
1. Krasnaja armija v pobedach i poraženijach 1941-1945 gg., Tomsk 2003
2. M. Kolomijec – I. Moščanskij, Tanki lend-liza, Moskva 2000. Vychází z
přejímacích protokolů RA (GBTU).
3. – US Department of State, Report on War Aid ze září 1945

Montisan
Návštěvník
Montisan

Ostatně že podora zasílaná USA Židy Stalinovi byla pouze Roosveltohubní (éč ten šmejd a siolokaj se dostal podruhé do Bílý stodoly v roce 1940 slibem že zachová americkou neutralitu!) až do roku 1942 jasně říkají i zde (čas 00:19:55) – https://www.youtube.com/watch?v=5Nh-qvN_Vmo

Montisan
Návštěvník
Montisan

pardon: …. podpora …

Jarek*
Návštěvník
Jarek*

Důležité je poznamenat, že se platilo zlatem. Stejně, jako se platil pobyt našich pilotů v Anglii, jídlo, ošacení a výstroj naší exilovou vládou ve zlatě. To extempore našich pilotů v Anglii naši republiku přišlo pěkně draho.

Administrator
Admin

Británie nás v roce 1938 zradila, v březnu 1939 Londýn vydal Berlínu ČS zlato a v roce 1945 nám ještě Angláni naúčtovali (opět ve zlatě) všechny náklady za ČS vojáky a letce v Anglii, kteří pokládali životy i za Británii. A Beneš Londýnu po válce ještě poděkoval…

kajmik01
Návštěvník
kajmik01

Znovu je to trochu zavádějící.
V Anglii existovaly dva účty s Československým zlatem
1. 28 tun na účtu Bank for International Settlements – BIS (pro mezinárodní platby)
2. 26 tun na účtu Národní banky Československé
Německo jednak zabavilo zlato, které bylo na našem území (6,3 tuny) a dále představitelé banky Československé (F. Peroutka a J. Malík) vydali hned po obsazení Československa příkaz k převodu z účtu vedeného BIS v Anglii na účet Německé říšské banky. Tento příkaz byl právnicky (i z pohledu banky) v pořádku a anglická banka ho provedla. Následně kolem tohoto vznikl skandál, kdy se tato transakce dostala na jednání anglické vlády a ta rozhodla, že všechny transakce budou zmraženy a se zbylým zlatem bude moci nakládat pouze Československá exilová vláda v Londýně.
Z toho nám byla později většina vrácena:
6 tun v roce 1947
18,4 tun v roce 1982
Celkem 24,4 tun zlata z cca 26 tun, které byly v Anglii uloženy a byly k dispozici exilové vládě.
—————
A jak píšu, v roce 1945 nám Anglie nic nenaúčtovala, k tomu došlo až po změně režimu v roce 1948, kdy jsme doplatili na boj mezi dvěma politickými systémy. Ostatně jsme s letci dostali i jejich letadla (Supermarine Spitfire LF Mk IXE) a další vybavení, které zůstalo Československu.

dolim
Návštěvník
dolim

Dostali jsme Spitfiry? Taky jsme si je zaplatili, ješte abychom je “nedostali”. Když jste již puntičkář, tak přesněji, prosim. 🙂

Pavel
Návštěvník
Pavel

Tech podlych zrad a a lzi bylo vbice a bfritanie je tim proslula spolu s USA.. Usa garanotovaly nasi celistvost. Ani muk. Je jasne ze tzv. “phony watr” nikdy neskoncila. Spojenci “bojovali vsude jinde jen ne proti nemeckym fasistum. V Lybii proti italum, kteri se hromadne vzdavali, byl poslan Rommel a zahnal brity daleko. Potom britove hlavne svymi indickymi divizemi a spojenci /i cesi/s velkou prevahou zas zatlacili nemce /nedostatek vseho pro ne/ trochu zpet. Pote se vylodili v recku a byli zahnani /dalsi Dungerue nebo Galipoli. Potom napadli 3 ostrovy u Recka ale museli hned prchnout. S pomoci mafie Luciano a USA napadli Sicilii potom Sardinii a Korsiku 1943!! Predtim operace Torch /Alzir/ Vsechno jine jen ne proti nemcum !! Pritom pobrezi evropy s Norskem je velmi dlouhe a 60 divizi nekvalitnich vojaku v Evrope a Italii nestacilo./ ?srovnej pres 4 miliony proti Rusku/…! 15 nem. armada cekala u Calais. Ale kdyby tam nebyla tak by prave tam prislo vylodeni , ovsem nejmene 3 roky pozde. prej Churchill vzdy premluvil Roosewelta. Italie tehdy yla nedobytna s horskymi prusmyky zpusobily tezke ztraty spojencum. Kdyz se pomoci polaku /jinak to neslo/ probojovali pres M.Cassino. Italii nikdy nedobyli je neuveritelne ze nikdo z generalu s s nejvyssich vojenskych skol to nevedeli. Kdyz Stalin dostal zpravy zpravy o vylodeni v Sicili bylo jasne co spojenci chystaji za zrady a ze jim nesmi duverovat a tak se situace strale opakuji

Montisan
Návštěvník
Montisan

Žvaníš! Došlo k tomu až krátce před napadením SSSR! Datum sedí, ale rok máš úplně mimo, jako jsi ostatně sám už dávno!:))) – http://cs.wikipedia.org/wiki/Vojensk%C3%BD_pu%C4%8D_v_Jugosl%C3%A1vii_27._b%C5%99ezna_1941

kajmik01
Návštěvník
kajmik01

Tady mě některé vyjádření svojí naprostou ignoranství faktů přímo dráždí:
1.
“Hitler bez problémů obsadil Francii a žádný západní spojenec jí nepřišel pomoci. Zastrašoval i Velkou Británii, ale ta s ním brzy uzavřela příměří. ”
*Nebojovala náhodou ve Francii po jejím boku i Anglie, kde bylo jen v pozemním vojsku cca 300.000 angličanů? Teprve v okamžiku, kdy byla fronta proražena a hrozilo totální zničení kapsy u Dunkerque, bylo evakuováno cca 366.000 vojáků (224.000 britských a 141.000 většinou francouzských).
*Kdy Anglie uzavřela příměří? Po porážce Francie začala letecká válka o Británii (6-11/1940), jako předehra na operaci Seelöwe (vylodění v Anglii). V okamžiku, kdy si Hitler uvědomil, že bitvu o Británii nevyhrál, zrušil i operaci Seelöwe (17.9.1940) a napřel svoje úsilí směrem na východ a jih.
Anglie ale dále bojovala jednak v leteckých operacích (boje nad Anglií i nálety na Německo), dále v námořních bitvách a také v Africe napřed proti Italům, ale od 31.3.1941 i proti Afrikakorpsu. Žádnou, byť jen krátkou dobu příměří tady nevidím.
2.
“Evropa buď s Hitlerem spolupracovala, nebo byla obsazena a podrobena, nebo jen klidně čekala, až napadne tisíciletou ruskou říši. Toto čekání trvalo od roku 1938 do roku 1944, kdy už hnala Rudá armáda nacistická vojska zpět do Evropy a začala osvobozovat okupovaná území”
*Znovu zapomínáte na to, že jednak pokračovaly boje v Africe, do kterých se přidali i američané operací Torch (8.11.42) a které vázaly německou armádu v Africe a nakonec ji definitivně porazili.
10.7.43 se anglo-americká vojska vylodila v Evropě na Sicílii a 3.9.43 se vylodila přímo v Itálii. Itálie se vzdala 8.9.43 a německé jednotky musely místo na ruskou frontu obsadit Itálii a odzbrojit italské jednotky, což vázalo další síly.
Jenže postup spojenců byl pomalý a komplikovaný horskými masivy s obranými pásmy, které poloostrov protínaly (např. Gustavova a Gótská linie). Bohužel tato Churchilova vize obsazení Evropy z jihu se díky nevhodnému terénu změnila v noční můru.
Takže vylodění spojenců v roce 1944 ve Francii byla další možnost, jak konečně začít rychlé osvobozování Evropy, po tom, co Italská ofenzíva uvízla na mrtvém bodě.
—–
A jako poslední věc je vojenská a materiální pomoc pro SSSR. Anglie a USA začaly hned po napadení SSSR poskytovat pomoc, kdy se první tanky a letadla z Británie objevily už při bitvě o Moskvu a od začátku roku 42 se už jednalo o velký příliv pomoci, kterou tehdy bojující SSSR, který ztratil hodně průmyslové kapacity, potřeboval než definitivně přesunul výrobu za Ural a rozběhl masivní výrobu zbraní.
spojenci SSSR dodali:
7000 obrněných transportérů (100% celkového objemu)
12.500 tanků a samohybných děl (11% celkového objemu)
14.500 stíhaček (18% celkového objemu)
3600 bombardérů (16% celkového objemu)
8200 protiletadlových děl (17% celkového objemu)
131.000 kulometů
375.000 nákladních automobilů (víc než kolik za dobu války vyrobil SSSR, 58% celkového objemu)
50.000 džípů
35.000 motocyklů
1900 lokomotiv, 11.200 vagonů
345.000 tun výbušnin, 900.000 detonátorů
2.650.000 tun leteckého benzínu (25% celkového objemu)
3.780.000 pneumatik
15.000.000 párů vojenských bot
5.800 protitankových děl
8000 dělostřeleckých tahačů
106.000.000 tun bavlny
a spoustu dalších věcí: pistole, ostnatý drát, pokladače kolejí, líh, radiolokátory, neželezné kovy…
I tohle všechno (suroviny dodané spojenci, armády hlídající “Atlantický val”, bojující v Africe a Itálii, velké množství zničených letadel nad západní Evropou) pomohlo SSSR v nejkritičtějších letech války 41-43 než získal definitivní iniciativu. Takže není pravda, že by spojenci až do roku 1944 nedělali nic a proti Hitlerovi zaútočili až v okamžiku, kdy byl oslaben boji na východě a jen proto, aby obsadili co nejvíc Evropy. Ano, SSSR nesl hlavní tíži bojů v Evropě a položil nejvíce obětí, ale rozhodně nebyl osamocen a tehdejší spolupráce byla velkou změnou oproti období 1918-1941.

Valerij
Návštěvník
Valerij

Myslím si, že Anglie bojovala až do roku 1944 jen o své kolonie v Africe a tamní majetek. Bylo jí jedno, že v koncentračních táborech v Evropě umírají milióny židů, cikánů a Slovanů. V roce 1944, když bylo jasné, že SSSR Hitlera porazí (za cenu miliónů vlastních obětí), přihlásily se Anglie a USA o své nároky na nové rozdělení vlivu v Evropě. Aby na Evropě zase mohly rejžovat. Po válce rozproudily obě tyto země spoustu keců o Hitlerovi, nacismu, židovských obětech atd., ale za války pro ně neudělaly vůbec nic. Naopak Hitlera a antisemitismus podporovaly a financovaly. To je můj názor.

kajmik01
Návštěvník
kajmik01

Až do roku 1944 jen o své kolonie v Africe?
Vždyť vám píšu, že už v roce 1943 bylo vylodění na Sicílii a následně přímo v Itálii.Tehdy byly 2/3 vojáků britských, americká účast mohla být masivní až na konci roku 1943, protože v roce 1943 došlo k obratu v tichomoří, kde mělo USA hlavní bojiště. Takže v roce 1944 už nic nebránilo využít naplno americkou početní a technickou základnu.
A to jsem ještě opominul nasazení anglických jednotek v Řecku v roce 1941, kdy se Anglie snažila udělat z Řecka pevnost na jihu Evropy. V té době ještě SSSR vesele dodával strategické suroviny Německu.
A jinak už od roku 1941 pokračovala letecká válka nad Evropou a konvoje mezi USA-Anglií a Ruskem. Na relativně malou zemi, jako byla Anglie to je docela slušné. Jasně že by úplně sama nemohla nikdy vyhrát, Anglie se zachránila díky námořní a letecké převaze v okolí vlastních ostrovů a následnou podporou ze strany USA a také tím, že vypukla válka mezi SSSR a Německem, kde se velká část německých armád obrátila na východ.

Montisan
Návštěvník
Montisan

Britský židozednáři si akorát tak chránili svu prdel, když jim u ní hořela koudel! Proto začali honem honem cosi posílat z amerických omezených (USA měly až do ledna 1942 normální diplomatické vztahy s Německem a žádný oficiální důvod vyzbrojovat GB!) dodáek tam, ale to bylo jako prt a dva voříšky k tomu! Mnohem zásadnější roli sehrál dr. Sorge v Tokiu, jehož zprávy o chystaném útoku Japonců na Pearl Hrbor umožnil přesunout desítky čerstvých sibiřských divizí k zahájení protiofenzívy u Moskvy – a to rozhodlo!! Američtí židozednáří jako obykla lavírovali a čekali, Kdo bude vyhrávat” – a tomu se pak chystali pomáhat! Kdyby jim Hitler sám nevyhlásil válku, oni by to rozhodně neudělali! Jejich “podíl” – jakási válčička v poušti nestojí vůbec za řeč! Tam se akorát tak handrkovali s Darlanem a kdyby ten nezradil Lavala, tak by je bejval smet až na Kanáry!:)) To je vo ničem! Zato tvrdě britský kolonialisti válčili na Madagaskaru, kde se snažili rozdrtit statčně se bránící francouzskou p koloniální posádku! Jak psal kolega – o kolonie jim šlo, o nic jinýho! A na ty žárlili i washingtonský páni! Těm šlo o to nacpat se do Číny a Koreje, případně i Indočíny. Proto obětovali ty chudáky v Perlový zátoce a těch pár na odpos určených kocábek tam zakotvených! Pochopitelně že Roosvelt tak jako dr. Sorge věděl že se Japonci chystají základnu napadnout a včas odtamtu stáhnul všechnu 4 letadlové lodě – jediné to zbraně mající výsnam pro vítězství v námořní a letecké válce v Pacifiku! Předtím je nesmyslným embargem uvrhl do situace, kdy museli buď kapitulovat před Čankajškem a s ním dočasně spolčenými komunisty, nebo halt napadnout Hong-Kong. Malajsii, Singapur, Filipíny a ostrovní základny USA v Tichomoří! Tak asi tak!

Montisan
Návštěvník
Montisan

Ještě k tý francii že jí nikdo nepřišel na pomoc. Asi tak: Francie byla prohnilá!! Tohle slýchávala má babička (ročník 1911) už za 1. republiky! Francouzští sportovci – většinou důstojníci na Olympiádě 1936 zdravili Hitlera zdviženou pravicí! Víc než jeho nenáviděli vládu Lidové fronty vedenou Židem Blumem. Věděli že alternativou k Hitlerovi jsou židozednáři zpoza kanálu a o nějakou velkou obranu se ani nesnažili. Hitler věděl že Anglie je ztracená pro společnou věc, ale mnozí jiní tomu nevěřili! Jako Rudla Hessů, kterej v duchu starých tradic vilémovské říše věřil ve spolupráci obou germánských říší! V Británii bylo i mnoho politiků, kteří Židákům kladli slušnej odpor! Byli to sympatizanti Německa a patřil k nim i král Edward VIII. Tenhle boj nezačal v lednu 1933, ale kdesi v době Berlínského kongresu 1878! Tehdy už v podstatě Británie židáckýmu vlivu podlehla definitivně a její protiruská politika vrcholila právě za Disraeliho! Ne že by již dříve nevedli spolu nelítostnou válku – Velká hra měla předehru už v zavraždění Pavla I., poté co zahájil přípravy a indické taežní po Napoleonově boku, že? Krymská válka a následná související ztráta Aljašky byla dalším dějstvím. Ale co za svinstva převáděl Disraeli v Berlíně, to nemá obdobu!!! Oblbnul Bismarcka a rozbil dreikaiserbund a po nástupu VCiléma II, synáčka Angličanky, dokonce spory s Ruskem vyvrcholily v roce 1895 válečnou hrozbou! Ta byla zažehnána, nicméně anglický židozenář si nedal pokoj a začal štvát na Rusko Japonce! V roce 1902 s nima uzavřel pakt a pak s pomocí lóžových bratří z Wall streetu pozastavil Rusku půjčky (Schiff a spol). Ale nevyšlo jim to, car sice prohrál, ale revoluci potlačil a záhy se Rusko znovu silně vzchopilo! Tak to zkoušeli znovu a znovu s balkánskejma válkama, provokačkama – podporou rakouské anexe Bosny atd. atd. Dokud ty mrchy nosatý nedosáhly toho, že dostaly do konfliktu Rusko s Německem!! Tak začla válka. Jenže! Nepodplatili jednoho polance a dík jeho hlasu se ocitli ve válce tak říkající “na špatné straně”! Proto se pak snažili skrz Jusupova – teplouše najatýho britksou tajnou službou zničeit ty, kteří usilovali o mír s Němci – především Rasputina. Na Lenina pak nasadili Trockýho! Vše ale marné! Stalin je spráskal jak spy a jejich miláššška z Ruska vykopal! Takže jim zbyl jen ten Hitler …

facitoris
Návštěvník
facitoris

Ano “POMOC” tak jak CCCP aj Nemcom na to si zabudol presne to robil ten zbrojarský priemysel čo robí teraz BIZNIS je Biznis predaval zbrane na oby dve strany najračej by boli keby vojna bola furt a Kto zbohatol made in Bushovci,Warburgovci,Morgenovci,Rokefelerovci,Rotschildovci,Fordovci to je výsledok II.svetovej a takto si ta chazarská mafia prestavuje aj treťú vojnu keď im naletíme tak sme zas v kely keď nie tak tlačiareň na zelené papiriky sa zastavý a tieto hyjeny a paraziti tochto sveta skončia.

Franta
Návštěvník
Franta

Ano je pravda, že Anglie a USA od začátku dodávalo veškerou techniku kterou SSSR potřeboval, ale SSSR za toto vše zaplatil. Za darmo nedostali nic šlo jen o vydělání peněz. Ale dnes je to vidět velice dobře zase jde v první řadě jen o peníze.

Hox
Návštěvník
Hox

Generalplan Ost a Konečné řešení české otázky:
http://leva-net.webnode.cz/products/generalplan-ost-a-konecne-reseni-ceske-otazky/

arpad
Návštěvník
arpad

V roce 1940 a 1941 neexistovalo žádné Rakousko, proto sotva mohlo podepsat Pakt tří mocností.