Papež ve Vánočním poselství ve Vatikánu prohlásil, že křesťanství se stává nepodstatným...

Papež ve Vánočním poselství ve Vatikánu prohlásil, že křesťanství se stává nepodstatným a je potřeba jej změnit a reformovat, aby uznávalo trendy moderní doby a Vatikán si tak mohl udržet mocenský vliv! Podpora homosexuálních svazků, možnost sňatků a rozvodů pro kněží a akceptování islámských bohoslužeb v církevních stavbách s cílem navázání porozumění a mezi-civilizačního dialogu různých kultur! Papež nejen v roce 2014 vedl první islámskou bohoslužbu ve Vatikánu, ale minulý měsíc ve Vatikánu vedl modlitby před pohanskou bohyní plodnosti z Amazonie a teď vystavil sochu Molocha před Colosseum!

Papež ve Vánočním poselství ve Vatikánu prohlásil, že křesťanství se stává nepodstatným a je potřeba jej změnit a reformovat, aby uznávalo trendy moderní doby a Vatikán si tak mohl udržet mocenský vliv! Podpora homosexuálních svazků, možnost sňatků a rozvodů pro kněží a akceptování islámských bohoslužeb v církevních stavbách s cílem navázání porozumění a mezi-civilizačního dialogu různých kultur! Papež nejen v roce 2014 vedl první islámskou bohoslužbu ve Vatikánu, ale minulý měsíc ve Vatikánu vedl modlitby před pohanskou bohyní plodnosti z Amazonie a teď vystavil sochu Molocha před Colosseum!

Do naší redakce přišlo před svátky mnoho emailů, které nás upozorňují na skandální výroky papeže Františka ve Vatikánu, kde v Klementinském sále měl minulou sobotu 21. prosince 2019 tradiční projev ke kardinálům ve formě tzv. Vánočního poselství [1]. V tomto poselství zazněla slova, ze kterých věřícím na celém světě doslova zatrnulo, protože něco takového bylo a stále je naprosto neslýchané. Papež František se totiž rozpovídal o tom, že křesťanství jako takové se stává více a více nepodstatným a bezvýznamný, čelí úpadku zájmů a dokonce zesměšňování. Toto konstatování je pravdivé a pokud by zaznělo pouze toto, nikdo by z toho aféru nedělal. Jenže papež dal tento úpadek křesťanství do přímé spojitosti s církevní rigiditou a pevností víry a její doktríny, a proto prý církev upadá, protože nejde s moderní dobou a nereflektuje nové trendy.

Pohanská bohyně Pachamama ve Vatikánu.

Celý svět se prý mění a církvi hrozí, že ztratí svůj světový vliv, varoval papež František kardinály. Církev se prý musí adaptovat na novou dobu a změnit svá neměnná pravidla, jinak prý se celá církev stane naprosto bezvýznamnou. Tyto změny zahrnují především ukončení odsuzování homosexuálních vztahů, dále by mělo být umožněno, aby se kněží mohli ženit a rozvádět, stejně tak ženy ve službách klášterů aby mohly mít rodinné svazky a děti. Stejně tak je podle papeže důležité, aby nedošlo k procesu vytváření minových polí utvořených z nenávisti a z rigidních postojů konzervativních katolíků, kteří kategoricky odmítají změny. Samotný papež jde v čele reforem Vatikánu, a to již od roku 2014, kdy v červnu toho roku uspořádal ve Vatikánu první islámskou modlitbu v historii, a to prý za účelem navázání dialogu a porozumění mezi náboženstvími [2].

Papež svolal modlitby ve Vatikánu k pohanské bohyni z Amazonie

V listopadu tohoto roku papež vyvolal pozdvižení [3], když ve Vatikánu vedl církevní synod a modlitby před pohanskou dřevěnou soškou indiánské bohyně plodnosti Pachamama. Více jak stovka církevních představitelů označila takové počítání papeže za modlářství, blasfemii, jiní dokonce mluví o herezi. Jenže, nás to vůbec nepřekvapuje, protože pokud čtete mé články a posloucháte pořady na SVCS, tak už dobře víte, že papež ve Vatikánu je antikrist, jehož cílem je rozvrat církve zevnitř. Celé to má souvislost s tím, co vidí hluboce věřící v blízkosti současného papeže. Vidí postavu rohatého démona, který sedí papeži na zádech, drží se jej okolo krku a našeptává mu do ucha hadím jazykem zlé myšlenky, jejichž cíle není v první fázi zničení církve, ale její zesměšnění. Ďábel chce církev ponížit svými symboly, a těmito symboly jsou právě procesy, které likvidují princip tradiční rodiny a církve, která je základem evropské civilizace.

Modlitba k pohanské bohyni a k symbolům New Age, mapy světa a dalším artefaktům globalistického náboženství New Age.

Papež velmi zkušeně používá hegelovskou dialektiku, kdy na jedné straně říká pravdu, že víra v Evropu a Západ upadá a normalita tradičních hodnot a církve se přesouvá na východ, zejména do Ruska, kde křesťanství je zatím chráněno a nejsou dovoleny procesy degenerace, které vidíme v západní Evropě. Jenže papež v rámci dialektiky na druhé straně nabízí řešení, které je procesem likvidace církve a hned poté tradiční rodiny.

Navrhuje totiž, aby Vatikán a jeho církev přestala být rigidní a přestala setrvávat na starých hodnotách a principech. Kněží by se tak mohli ženit a řádové sestry vdávat, a to i za protějšky bez vyznání víry, nebo za protějšky, které vyznávají úplně jinou víru, která je o třeba vůči křesťanství nepřátelská. Takový proces povede k destrukci církve, což by sice nebylo to nejhorší, ale následně i k destrukci tradiční rodiny, protože ta vychází z církevního rámce a biblického desatera.

Zatímco Bůh podle Bible srovnal a vyhladil dvě města neřesti z povrchu planety, papež František vyzývá k toleranci a brání aktivisty LGBT

Papež se dopouští hereze, když pořádá jinověrecké bohoslužby ve Vatikánu, např. islámské recitály, nebo když obhajuje sňatky a rozvody kněžích a řádových sester. Koncem září se papež setkal s americkými homosexuálními kněžími [4], kteří se aktivizují v komunitě LGBT a prosazují zájmy homosexuálů v katolické církvi. O měsíc a půl později v listopadu papež dokonce přirovnal hněv proti homosexuálům k nenávisti, kterou šířil Adolf Hitler [5]. Všechny kroky papeže Františka tak vedou k homosexualizaci katolické církve, což je další z procesů Satanovy synagogy.

Papež jedná přímo v rozporu s Biblí, protože každý, kdo se jenom lehce otřel o tuto knihu, tak ví, že města Sodoma a Gomora byla zničena právě kvůli tomu, že se tamní společnosti lidí homosexualizovaly, lidé pořádali průvody nahých a polonahých lidí v obou městech, vytahovali z domů na ulice postele, kde v rámci zvrácené zábavy souložili a jejich děti se na ně dívaly a napodobovaly chování svých rodičů. Bůh se na to nemohl dívat a obě města zničil ohněm a sírou, uvádí Bible.

New Age kresby uvnitř basiliky Sv. Petra ve Vatikánu, v pozadí papež a modlitba před soškou Pachamama.

My se teď zdržíme detailů a hodnocení tohoto popisu, jestli to byl Bůh nebo architekti, jestli to byla síra a oheň, nebo to byl termonukleární úder, po kterém Lotova žena oslepla a na místě zkameněla v solný sloup, když se ohlédla zpátky na obě města v okamžik úderu. Nemusíme Bibli nijak dlouze vysvětlovat, která je i tak ve své podstatě konceptuálním dokumentem, aby nám došlo, že podobné procesy popisované z Bible už běží i v západní civilizaci, znovu a opět. Každý rok v srpnu chodí velkými městy a metropolemi západních zemí průvody prakticky nahých a polonahých lidí.

Nejde jen o průvody, ale o přehlídky LGBT svazků a chování, kterému přihlíží děti. Zatím to ještě nedošlo do stavu, že by v průvodech souložili na postelích vezených na alegorických vozech, líbání homosexuálů je v těchto průvodech zcela běžné. Tyto Gay Pride průvody doslova kopírují obrazy a texty z Bible o Sodomě a Gomoře, kde docházelo ke stejným průvodům městy. A namísto toho, aby církev těmto procesům bránila, tak papež se schází s LGBT zástupci v rolích kněžích a lobuje ve Vatikánu před kardinály za jejich zájmy.

Za rozvratem Vatikánu a církve stojí globalistická víra New Age a její zastánci z Opus Dei

Takže, jak označit takového papeže? Je to služebník Boha na planetě Zemi, když ochraňuje zájmy skupin a spolků s napojením na LGBT agendu? Ne, je to služebník Satana a jeho rolí je uchvácení stolce ve Vatikánu pro Satanovu synagogu. Když v Bibli se píše zcela jasně o tom, proč Bůh zničil Sodomu a Gomoru, a když papež ochraňuje ty, které naopak Bůh v Sodomě a Gomoře zničil ohněm a sírou, tak potom už není pochyb o tom, že nemáme před sebou papeže, ale dosazeného a delegovaného Antikrista.

Jestliže papež nechá ve Vatikánu sloužit islámské bohoslužby, jestliže pořádá modlitby před pohanskými soškami bohyň namísto před oltářem a křížem s ukřižovaným Kristem, potom jsme svědky destrukce a zničení církve. Papež bude ve jménu záchrany církve ničit tu samou církev, a to tím rychleji, čím rychleji budou prosazovány zájmy těch skupin ve Vatikánu, které stojí za propagacemi procesů proti tradiční rodině, proti Kristu a proti desateru.

Rituál ve Vatikánu u sošky Pachamama.

Není přesně známé, jak se démon dostal k posednutí papeže. K tomuto posednutí dochází pouze při nebezpečných kabalistických rituálech a v některých případech při zasvěcování v zednářských lóžích, jenže pozor, to jsou lóže ateistické. V rámci Vatikánu však existuje okultní sněm v rámci prelátství nazvaný Opus Dei, což je v podstatě sekta uvnitř struktur Vatikánu s obrovskou zákulisní mocí. Tato organizace učí, že každý obyčejný člověk je předurčen k tomu, aby byl svatý, tedy k cestě ke svátosti a původnímu světlu.

Ze studií toho málo, co je k dispozici, si troufám tvrdit, že Opus Dei je součást Syndikátu a jejich prací je propagace cesty k tzv. unitárnímu vesmíru, což je onen návrat do společného a jediného zdroje kolektivního vědomí veškerého lidstva, které má charakter obrovské moci, kterou lze přirovnat k Bohu. Jenže, to potom znamená, že je vysoce pravděpodobné, že Opus Dei experimentuje s okultními rity, které zjevně čerpá z Armínu ve Vatikánu. Co je to Armín a jaké věci v něm církev uchovává, o tom píši v nové knize a nemá smysl to tady rozebírat.

Papeže Benedikta XVI. vyhnali z funkce po 8 letech a nahradili jej antikristem, který pořádá ve Vatikánu pohanské rituály

Papež František je členem Opus Dei a stejně tak papež Jan Pavel II. byl členem. Velkou záhadou je, že papež Benedikt XVI. strávil na stolci jen krátkou dobu a na funkci papeže po 8 letech rezignoval. Benedikt XVI. byl totiž na rozdíl od Jana Pavla II. a na rozdíl od svého nástupce Františka zastáncem tradiční katolické rodiny a tvrdě odmítal změny ve Vatikánu a v církvi. A proto musel odejít. Dodnes se spekuluje, že to byla právě Opus Dei, která Josepha Ratzingera donutila odstoupit z papežského stolce ještě za jeho života. V Evropě se totiž chystaly obrovské změny a migrační vlna, která se spustila 2 roky po odchodu Benedikta XVI. z jeho pontifikátu. Opus Dei bývá označován za vatikánský Deep State, tedy skutečnou zákulisní vládu Vatikánu, která razí globalistickou doktrínu New Age. A právě New Age je jednou z moderních platforem likvidace tradiční církve a rovněž tradiční rodiny.

Papež František 30. dubna 2014 přijímá izraelského prezidenta Šimona Peréze ve Vatikánu. Je to jen krátce poté, co byl vyhnán Benedikt XVI. a nový papež nastoupil do funkce. Papež se uklání svému pánovi.

Myšlenka cesty svátosti v obyčejném životě obyčejného člověka skrze jeho práci a nikoliv skrze víru, to je hlavní myšlenka Opus Dei. Jakkoliv to zní vznešeně, je to v ostrém protikladu s církví a samotnou Biblí, protože vstup do království nebeského je možný jen skrze Krista pro ty, kteří v něj uvěří, o nějaké práci není ve svatém písmu ani řeči. Konáním skutků není možné se vykoupit z hříchů, to je možné pouze a jedině přijetím Krista za svého spasitele.

Cesta ke svátosti vlastní cestou bez účasti Vatikánu, to je cesta Opus Dei ve své podstatě. Jenže, toto má jeden zásadní problém. Opus Dei je cestou sionistické globalizace a organizací, jejímž úkolem je rozklad a rozvrat Vatikánu. A členové Opus Dei nemají tak za úkol chránit církev, ale provádět její destrukci zevnitř. Církev získala za dlouhá staletí mnoho materiálů, které nemají s liturgiemi nic společného. Jsou to vysoce nebezpečné texty, které je nejenom nebezpečně číst, ale rovněž i jenom se jich dotýkat.

Papež František je členem Opus Dei a jeho práce ho ke svátosti rozhodně nedovede

Některé knihy uložené v Armínu byly psány krví obětovaných lidí, dokonce i dětí. Většina těchto rituálů pochází z období Starého Zákona, ale jejich původ je okultní a mnohem starší. Kabalistické lóže skládají obětiny padlým andělům (Bohům) jako je Mammeloth, Mammon, Malloh (resp. Moloch), Makubah, Minervah a dalších, přičemž tyto satanistické rituály na kabalistických stolcích krmí tyto démony utrpením obětí. Krev nasbíraná do misek se poté používá k psaní knih. Ty jsou kvůli tomu posedlé ďáblem a tím konkrétním démonem, v jehož jménu krev oběti byla prolita a z ní daná kniha napsána. Dotknout se této knihy znamená být okamžitě posednut touto fatomickou entitou, která začne osobu buď trýznit, anebo řídit. Zbavit se takového posednutí je potom velmi obtížné a bez asistence několika zkušených exorcistů je to prakticky vyloučené se fatomu zbavit.

Socha Molocha vystavená před Colosseem v těchto dnech.

Tyto nebezpečné knihy se listují pomocí dřívka, nejčastěji z osikového a olšového dřeva, v kabale se tomuto dřívku říká Ef’el Khaun. Démon se bojí osiky, na které se oběsil Jidáš, protože jeho svědomí ho dohnalo k sebevraždě, ovšem toto svědomí nebylo jeho vlastní, promlouval k němu Duch svatý. Osikové dřeva se tak smí posedlé knihy dotýkat a lze dřívkem obracet listy. Vatikán před římským Colosseem teď o Vánocích umístil bronzovou sochu Molocha [6], což byl pohanský Bůh a démon, který požadoval dětské obětí v dobách Kartága. Lidé jsou zhnuseni, že Vatikán v době Vánoc umisťuje před Colosseum takový hnus. Jenže, papež Antikrist dělá pouze to, co mu káže a našeptává jeho démon.

Právě tyto nebezpečné knihy z Armínu jsou podle mého názoru zdrojem papežova posednutí démonem. Někteří kněží jsou natolik mentálně silní, že se na nich posednutí neprojeví a dokáži démonovi dlouho vzdorovat, ale v případě papeže Františka vidíme, že provádí destrukci tradiční rodiny, obhajuje LGBT navzdory tomu, co se píše v Bibli o Sodomě a Gomoře, pořádá modlitby cizověrců ve Vatikánu, pořádá modlitby před pohanskými soškami v Amazonii a dokonce oslavuje sochu Molocha. Toto jsou jasné signály a důkazy, že papež je Antikrist a všechno, co momentálně vidíme ve Vatikánu po odsunutí Josepha Ratzingera z pontifikátu, je práce Opus Dei podle pokynů Satanovy synagogy na jejich plánu reformy Vatikánu do New Age organizace pro potřeby sionistického Nového světového řádu. A to není něco, co by o Vánocích vysílalo lidem radostný signál.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Teodor
Návštěvník
Teodor

Teplousu je jen kolem 3%, tedy zadne velike mnozstvi. Mozna ze jich je mezi knezy vice. Ale “papez” Fantisek v podstate neni papez, ale kacir, ktery by byl ve stredoveku upalen jako Jan Hus. Tenhle Satan rozvraci katolickou cirkev Vira v Boha je podporou pro miliony lidi (pro me ne, jsem atheist). Vira v Boha a cirkev je jako droga, kterou nmoho lidi nutne potrebuje. Kdyz jim bude odebrana, propadnou tito lide v deprese a zufalstvi. Mam velice pobozne pratele a ani me nenapadne abych je o necem presvedcoval, protoze by to nemelo nejmensi vyznam. Oni me nemohou presvedcit o existenci Boha a ja je nemohu presvedcit o opaku. Treba nejaky Buh existuje, vidime-li zs nim nasi prirodu a vesmir. Dokazat se nda nic. Ze Buh neni tak spravedlivy a vsemocny dokazuji ale zverstva nacistu a Americanu, ty prvni uz Buh potrestal, ty druhe asi spise podporuje i tim, ze pripustil dosazeni kacire jako papeze. A dojde-li nekdy k jejich potrestani, zase to odskacou milliony nevinnych lidi.

Abraxas
Návštěvník
Abraxas

Zaujímalo by ma, čo by urobil na Ferovom mieste Kristus. Hodil by kameňom, alebo nie?

WatchDog
Návštěvník
WatchDog

Kdo byl Jorge Mario Bergoglio, než se stal papežem (papež František)?
Před jeho zvolením papežským konklávem byla známa a dokumentována role Jorge Maria Bergoglio v argentinské „špinavé válce“. Vědělo to americké ministerstvo zahraničí. Muselo to být známo jednomu nebo více ze 115 „kardinálních voličů“ papežského konklávu, kteří se sešli v Sixtinské kapli dne 12. března 2013. Netřeba dodávat, že katolická hierarchie i mezinárodní společenství zavřely oči. A média „opomenutím“ zůstala zticha.
Jorge Mario Bergoglio podporoval nejen vojenskou diktaturu, ale také hrál přímou a spoluúčastnickou roli ve „špinavé válce“ (la guerra sucia ”) ve spojení s vojenskou Juntou v čele s generálem Jorge Videlou , což vedlo k zatčení, uvěznění, mučení a zmizení progresivních katolických kněží a laiků, kteří byli proti argentinské vojenské vládě.
Viz odkaz :
https://www.globalresearch.ca/washingtons-pope-who-is-francis-i-cardinal-jorge-mario-bergoglio-and-argentinas-dirty-war/5326675

tehu
Návštěvník
tehu

Naprosto všechna náboženství mají jen jediný cíl – ovládnutí co největšího počtu lidí.
A to co se tu děje je jenom marná a zoufalá snaha ta již v minulosti začala sloganem: Bože dej sjednocení církví.
A takhle to vypadá v praxi….

obranaustavy
Návštěvník
obranaustavy

to sedi, slovensko ma kolonialnu zmluvu s vatikanom, a aj preto aj volby su sprivatizovane tak ako aj sudy a vsetky institucie, oslobdenie pride zo srdca europy slovenska a aj ciech ak nenaletime po sty krat ich dymovej clone, najma slovaci davajte si pozor na ucast vo volbach 2020, aj vas pre mnohych spasitel marian kotleba s a klania vatikanu vedome alebo nevedome, takze vam zelam v novom roku vsetkym bez ohladu na futbalovy klub aby ste prestali vsadzat na zapasy a pochopili co je ferova hra, tou su ako rudo vasky stihol spomenut ()ale stale sa spoiehal na zakony v sisrsom zmysle nie ustavu a na tom ho dostavaju ilegalni kati) slobodne volby inak je ucatst vo volbach kolaboracia s rezimom, z koncentracneho tabora v ktorom sve vsetci nas nedostanu sprivatizovani pravnici ak kohokolvek z nas zajmu, ale vedomie kde je zaklad statu, nie v zakonoch ktore si prisposobili a dokonca zaviedli do ustavy protiustavne clanky, ale je to uplne inde a tak na dosah ze to stale malo vidiet, rozhodnutie je ovela lahsie ako s zda a je na dosah, staci prestat hrat hazardne hry, yam su falosni hraci potom ebzmocni

Nitra 31. 12. 2019,Ďalší boj za oslobodenia Rudolfa Vaského a Martina Daňa
https://www.youtube.com/watch?v=QrOMreYA2KU

drak
Návštěvník
drak

Až tento argentinský rabín-papěž Francesco bude opakovaně sloužit křesťanské mše v mešitách arabsko-muslimských zemí, i v Mecce, pak možná bude moct mluvit o počátku navazování mezináboženského dialogu a porozumění. Až prosadí výstavbu křesťanských kostelů v těchto zemích, odhalené vlasy žen, minisukně a zrušení mnohoženství …….. a volnou imigraci do Kuvajtu a Emirátů, pak možná ….

Gyorgy
Návštěvník
Gyorgy

Slobodomurarske podani ruk:comment image. Usual suspects.

Jan B.D.
Návštěvník
Jan B.D.

Dokumentární film o círekvní genocidě v Kanadě
https://www.youtube.com/watch?v=DkVkt-bQ5Ps

Kevin Annet – Bývalý Kněz který odhalil masovou genocidu ze strany církve
https://www.youtube.com/watch?v=Ecz_Edf_EZw

Nonsenszm
Návštěvník
Nonsenszm

Fascinujuci clanok… dajte si tu namahu ho precitat.

https://666info.wordpress.com/2009/02/22/jak-vzniklo-krestanstvi/

pvodatvp9h
Návštěvník
pvodatvp9h

Pro mne nic překvapivého. Jestli byl Ježíš žid a nebo nebyl, je jedno. Ale žádný boží syn a nikoho nepřijde zachraňovat.

Bludobible byla tolikrát upravována, že nemá cenu se jí zabývat. Je to židovský manuál a křesťané si myslí, že je od boha a Ježíš byl jeho syn. Na lákavé sliby skáčou lidi i politikům, ale je to pořád stejný plán žida.
Hezky se ten žid nám v článku vysmál a zažil jsem to už mnohokrát.
Jen dál nastavujte tvář jak doporučili židi přes ústa Ježiše, ať vaši likvidaci má žid co nejsnadnější.

Křesťanství končí jakožto překonaná ideologie, papež žid dostal oprávnění od svých šéfů vám sdělit, že jste hlupáci, co jim skočili na špek.

Forever Slav a Jaris, čtěte a vyjádřete se.

Nonsenszm
Návštěvník
Nonsenszm

Oplati sa precitat vsetky clanky… od zalozenia az kym stranku nehackli… aj fora su prinosne, hlavne zmyslanie zidov je fascinujuce… ziaden sucit…

Jaris
Návštěvník
Jaris

Pvoda
Je tezke rikat nekomu neco, kdo nechce videt, nechce slyset a nazyva vsechny, kteri s nim nesouhlasi, ze jsou hlupaci. Nakonec se mnohokrat prislo na to, ze ti ‘hlupaci, co skocili na spek’ nakonec meli pravdu.

pvodatvp9h
Návštěvník
pvodatvp9h

Paní Jaris, je mi líto, ale toto není konkrétní odpověď.

Pamatuji, že jste psala o tom, že bůh si vyvolil židy a o zrušení vývolenosti bohem, ale já vidím opak. Nechá je dělat s celým světem co se jim zachce. Vrcholem je klonování, ani to že by s bohem nehnulo? Nechala byste si zničit své vlastní dílo?
Prostě božko co si bude vyvolovat celé národy bez ohledu na rozdíly uvnitř nemůže představovat vrchol spravedlnosti a ani lásky čistě z logických důvodů, bez ohledu na to, že to říkám např. já. Nejsem v ničem originální.

A boží vševědoucnost je taky podvod. Nač by pak potřeboval kněží, kterým se budou ovce chodit zpovídat? Vždyť kněží byli takoví předchůdci estébáků, dělali pro své panstvo statistiky hříchů, hlásili jim nebezpečné lidi ( především za války) a zpovědní tajemství je hloupý vtip.
Všimněte si, že každý ves měla kostel. Ty postavit stálo peníze a kdo to financoval a proč?
Kdo měl na to peníze v době vzniku křesťanství i dalších bohů, kdo všechny ty ideologická svinstva financoval? Je vidět kdo. Ti samí co financují naši likvidaci dnes.

Často pokládám věřícím v bohy stejnou otázku: V případě, že byste nikdy neslyšel o bohu, a uvědomoval si, že jste dočasně na světě a smrtí končí vše, jak byste žil?
Nejčastější odpovědí je, že dotzčný ví, že je bůh a žil by stejně. Je to víra a ne vědění.
Odpovídám jim:
Nenechal byste se kýmkoliv ovlivnit a zneužívat a bránil byste život svůj i svých blízkých.

Mějte se hezky a žijte co nejdéle ve zdraví.

jupík
Návštěvník
jupík

Asi to musí být docela osvobozující pocit zjistit, že za všechny potíže ve vašem životě může jedno všemocné etnikum, které si s ostatními díky své super inteligenci pouze pohrává, že? 🙂

pvodatvp9h
Návštěvník
pvodatvp9h

Jupíku, ty vtipálku.

Není to osvobozující pocit! Je bolestný.
Pokud byste četl moje komentáře a reakce na ně, tak byste věděl, že jsem velice nepopulární právě tím, že nastavuji zrcadlo lidem. Konkrétně: zotročen a ovládán může být člověk jenom tehdy, když to dovolí. A lidi to židům dovolují, takže je to jejich problém i vina. Na toto téma jsem diskutoval nejméně s deseti židy.

Žid se postaral o to, aby se lidi naučili žít vírou, a tak je dostal vždy tam kam potřeboval. A je ouplně jedno, jestli jde o bohy, jakýkoliv -ismus, ve jménu víry poslouchají, vraždí a i sebevraždí se.

Pokud mluvíte o superinteligenci u židů, tak jste směšný. Nejsem nijak inteligentní, ale v rámci své lenosti bych dokázal lidi zneužívat a mockrát jsem si uvědomil, jak je to snadné.
Má to jeden háček. A velký. Když vám někdo otročí, dělá vám to dobře, ale svědomí si tím nezničíte, naopak to vám zničí pocit radosti ze života a pak začnete vnitřní boj, který vás donutí to svědomí utlumovat. A jste na cestě k zdegenerování se.

Freud měl celoživotní zkušenosti s psychopaty. Když napsal, že pacienti, kteří trpěli výčitkami svědomí ze špatného činu se toho pocitu zbavovali tak, že spáchali další, tak mi to přišlo nelogické a začal jsem studovat chování lidí kolem sebe a zjistil, že říkal pravdu.

Podívejte se sám kolem sebe, stupňující se absurdita je viditelná naprosto všem.

Dám konkrétní příklad jen odsud: Moje babička je stará neekologická svině…

Micanut
Návštěvník
Micanut

Pivodat
Da se s Vami souhlasit i nesouhlasit. Zide nejsou libi, pracuji hlavne mozkem. Ovsem podle zvracene ideologie, a velmi rafinovanym a komplexnim zpusobem
Na druhe strane mate pravdu, kdyz tvrdite, ze jim to, hlavne v poslednich 200 letech, dovoli.
ZA dalsi: je ovsem dulezite rozeznavat ortodoxni zidy of beznych, a hlavne chazarske zidy, kteri ovladaji svetovy financni system.
Jejich ntriky jsou slozit a casto nepruhledne, zato jejich snaha a vize o ovladnuti kazde lidske bytosti a vydelavat na jeji hole existenci je velmi jednoducha.
Pouzivaji k tomu predevsim system rimskeho zakona, tedy zakona soukromeho, jehoz podstata je 180 stupnu odchylena of bezneho zakona, a ktery v podstate diktuje obzalovanemu prokazat svou nevinu. System je zalozeny na diktat tzv. Kangaroo soudu a extorci a vyzaduje se financni pokutou bez existence skutecneho kriminalniho cinu.
Nikdo zde, krome Zvedave Matky, tuto podstatu zde nechape.
Soukromy zakon, jehoz nicivy efekt na lidstvo me evidentni, je prave designem Rima, a chazari dohlizeji na jeho “enforcement’ pomoci policejnich oddilu.
Tedy, kazdy policajt, ktery je nevolenym urednikem, he nepritelem lidu, protoze dohlizi ZA pomoci falesne autority na dodrzovani tohoto soukromeho zakona.
V podstate mluvime o tzv. komercnim zakona, ktery byl pomoci zmeny suverenniho cloveka na komercni, legalne mrtvou entitu. Mrtvou, tedy fiktivni entitou je kazdy z nas, ktery mame jen 7 let od sveho narozeni se prihlasit ke sve zive existenci, protoze pri nasem narozeni jsme byli prohlaseni za ztracene na mori, a nas veskery majetek, pokud se o nasi zivou existenci nepostarame, propada statu. Je to hodne komplexni tema, a v podstate nelze o nem psat v jednoduchem kontextu a v nekolika vetach.

Jsem presvedcen, ze tato znalost je kriticka na poznani podstaty moci dnesnich i minulych elit.

Navic, arabsky svet doktrinu rimskeho zakona odmita, a protoze za jeho moci stoji prave zidovska moc (pomoci intrik), jsou si Arabove presne vedomi, kdo je jejich uhlavni nepritel.

To je podstata celeho konfliktu.

A cela tahle moc je zalozena na moci falesnych penez, tedy meny (zalozene na dluhove “hodnote”) vs. skutecne penize

Heleni
Návštěvník
Heleni

Haleluja,díky,Pane, že jsi svá tajemství ukázal normálním lidem a ne tady těmto rádoby intelektuálům!

petr
Návštěvník
petr

Je každého svobodná věc, jak nakládá se svou sexualitou, ale většina se shodne na tom, co je racionální, plodné, tvořící společnost, mající potenciál vytvářet. A tím je pouze heterosexualita ve všech svých úrovních, tedy jedinečné, originální sdílení výsledku spojení feminity a maskulinity, inspirace a kreativity, motivace a tvořivosti, formy a obsahu, stavu a procesu, lásky a moudrosti, obrazně řečeno matky! a šroubu, nebo krásy a elegance, zkrátka vnímající a ctící Život. Všechny ostatní „druhy” sexuality, včetně zvířecího pojetí heterosexuality, jsou chybným pojetím Života, které ilustrují a také skrze původně přirozený ale zde naprosto již zvrácený a zdegenerovaný neutuchající chtíč po životě vedou ke všemu možnému cizímu, jen ne k Němu, tedy ve finále k chybám, kolizím, krizím, haváriím a ztracení, neboť to není již Cesta, ale jen některá z mnoha cest vedoucích jinam, tam kde to je bez Života, do všemožných falešných a podvržených životních pseudozón kde se vše jen zhoršuje a entita je out ať již dělá cokoliv, třeba se dobíjí na dluh onanií vlastního adrenalinu, drogami, zvířecí „sexualitou”, skákáním s padákem z letadla, nekonečným lezením po skalách anebo dalšími a dalšími zoufalými extrémy, žitím pseudo- anebo dokonce negativního pseudoživota -život založený na opačných a zvrácených životních (duchovních) principech. Tedy žijící jako parazité pseudočinností, manipulací, podvodem na bližních, společnosti, národech, lidstvu a přitom to pokládající za pozitivní a úctyhodné. To je pseudoživot negativního stavu, a částečně život lidstva, pseudoživot na planetě Nula stvořený pseudotvůrci. Zní to šíleně? Ano. Ale nevypadá ve skutečnosti zde (ve sluneční soustavě a všude kolem) v těchto temných, životu nepřátelských podmínkách existence jakéhokoliv zázraku zvaný život také naprosto nemožně, neuvěřitelně a šíleně? Nalezli již něco vědci jinde? Ne? Není vědecká víra v materialistickou náhodu mnohem větším šílenstvím a bláznovstvím, než inteligentní hypotézy, předpoklady a očekávání, že původcem života je Život sám, ktetý jen nechápeme a ani to v podstatě není úplně nutné tím způsobem jak nám to nutí naše inteligenční anténa zvaná mozek, snažící se to pochopit po svém? Vědci to ani nemohou nalézt, my jsme totiž tím kultivovaným semínkem pseudoživota oprošťované od pravých duchovních principů, které má osídlit a zabydlet celý temný pseudovesmír. Stačí se pouze rozhlédnout a vše je jasné. Že? I kdyby jsme před tím byli na Marsu, nebo se tam opět vraceli anebo existovaly paralelně podobné anebo zcela odlišné formy pseudoživota stvořené pseudotvůrci, v jiných planetárních systémech tohoto temného pseudosvěta bez skutečného Života, nic to nezmění na pustině a prázdnotě této pseudozóny, což každé entitě obdařené základní sentientní inteligencí již dávno došlo.