Páni herci, herečky a vy všichni ostatní, kteří se pasujete na morálně...

Páni herci, herečky a vy všichni ostatní, kteří se pasujete na morálně lepší a odpovědnější lidi než ostatní prostí občané (ovčané) národa českého

Páni herci, herečky a vy všichni ostatní, kteří se pasujete na morálně lepší a odpovědnější lidi než ostatní prostí občané (ovčané) národa českého

Přečetl jsem si  některé vaše názory na internetu, které jste vyjádřili k problematické volbě pana Zdeňka Ondráčka do funkce předsedy komise pro kontrolu GIBS. Z principu vynechám vlastní názor na osobu pana Ondráčka, abych se mohl více věnovat vašim vášnivým názorům, ve kterých se vyjadřujete nejen k osobě pana Ondráčka, ale také velmi netaktně se otíráte o komunisty. Dovolte mi, abych vám připomněl několik „velkých maličkostí“, které vy, rovněž z principu, zásadně neakceptujete.

Jen stručně zmíním, že mohu pochopit váš nesouhlas s volbou pana Ondráčka do zmíněné funkce. Od toho existují, chtělo by se říct demokratické volby, v nichž  se lidé vyjadřují k otázce, zda zmíněného člověka do funkce podpoří či ne, avšak o demokratické volbě jako takové nelze mluvit i to ani v případě dosud realizovaných voleb. Proč si to myslím je na dlouhé povídání, takže to vynechám a vrátím se k  vašim kritickým názorům.

Aňa Geislerová

Je skutečností, že na panu Ondráčkovi vám vadí nejen jeho minulost, ale také současnost a tím je jeho členství v KSČM. Jsem člověk v zásadě tolerantní a proto také mohu pochopit vaši zásadní kritiku a názor na pana Ondráčka, že jako bývalý příslušník SNB se účastnil demonstrací, na kterých měl údajně proti demonstrantům použít i obušek. Ale, nebyl to jen pan Ondráček, byly tam stovky příslušníků SNB, ostatně i v jiných městech byly tyto jednotky nasazeny pro zajištěné pořádku. Je otázka, zda dovedete pochopit pojem slov „ veřejný pořádek“ v podmínkách tzv. totalitního režimu. Nebudu daleko pravdy, že to nebudete schopni pochopit, neboť co pro příslušníky SNB znamenal „veřejný pořádek“, pro řadu z vás tzv. umělců, lepších lidí a lidských géniusů, znamenal tento pořádek pravý opak tedy, vyvolávat nepřístojnosti, provokace, fyzický nepořádek apod. Příslušníci SNB konali svou povinnost, pokud vám také toto slovo něco říká. Že to zřejmě ne zcela platí pro současnou Policii ČR, je věc jiná. Nu a mezi těmi, kdo konal svou povinnost z titulu svého zaměstnání, byl i pan Zdeněk Ondráček. To, zda byl či nebyl v tu dobu členem KSČ není podstatné, protože stejné povinnosti plnili i ti, co v KSČ nebyli. Jasné?

Kulturní fronta zasahuje do české politiky

Když už jsme u těch komunistů, pak musím vyjádřit „obdiv“ hééérečce Aňi Geislerové, s jakým přehledem, (ne)bohatými (ne)životními zkušenostmi se pustila do kritiky komunistů. Pozoruhodný je její výrok: Opravdu nemám představu, co by mohlo být horšího, než komunisté, kteří budou o nás rozhodovat!“ Není však sama s podobnými názory. Například pan Mládek uzavřel svůj názor slovy, že „ODS, TOP  09 a další mnou podporovaní pravičáci dosáhnou možná kádrové čistoty nějakého našeho jiného předsedy vlády, ale budou tady o mnoha věcech nakonec rozhodovat drzí komunisté.“ 

Své polínko si, podle očekávání, přiložila zavilá, ale stále aktivní  antikomunistka hééérečka Daniela Kolářová: „Komunisti nemají být u vlády – jakékoliv – a to z principu. Protože téhle zemi uškodili, mnoho lidí poslali do vězení a zabili další spoustu lidí. Uškodili celé téhle zemi, vzdělání, prostě všemu. Nesouhlasím a nechci, aby byli nějací komunisti u moci. Jsou sice parlamentní stranou, ale žádné vysoké funkce ani ve výborech anebo v komisích jim nenáleží. A to by mělo platit napořád!“

 Tečku za plamennou kritikou a vášnivými názory však učinil pan Milota, který polemiku uzavřel tímto resumé „Není pravdou, že se komunisti změnili, že teď je KSČM jinou stranou, nežli bývala KSČ. To není pravda! Tu urputnost si něco uzurpovat mají v sobě a budou to mít i jejich děti. Zatím to nemůže být lepší, musí vymřít dvě tři generace, než přijde nějaká, která se vrátí zpátky do nějakého rozumného normálu!“ Pro komunisty fakt nezáviděníhodná budoucnost!

Zdeněk Ondráček v poslanecké sněmovně.

 Pokud použiji slova slovutného Volteira: Nesouhlasím s tím, co říkáte, ale až do smrti budu hájit Vaše právo to říkat!“, tak i já mohu prohlásit, že zcela a zásadně nesouhlasím s tím, co jmenovaní říkají, přesto jim neupírám právo to říkat. Už třeba proto, že podle jejich vyjádřených názorů lze totiž rozpoznat, s kým mám tzv. „tu čest“. Nevím, jestli si to uvědomujete, ale těmito anachronickými výpady a názory tak nějak před ostatní občanskou veřejností obnažujete své myšlenkové a ideové soukromí a ne u všech občanů najdete očekávané pochopení.

Dovolil bych si vám, dámy a pánové, připomenout jeden nezpochybnitelný fakt. Použiji k tomu jeden jediný příměr a sice fašistické Německo a druhou světovou válku, i když poučení z první světové války není rovněž  k zahození. Málokterý z vás   je natolik stár, aby si mohl pamatovat hrůzy a utrpení, které způsobilo fašistické Německo a přesto jste schopni komunisty srovnávat s jejich zločiny. Podotýkám,  že tím nechci a ani nehodlám tolerovat případy, spáchané komunisty, které jsou bezpochyby hodny odsouzení. Nicméně, pokud v této souvislosti použiji slova vašeho kolegy Pavla Nového, ten o věcech, které se udály  před 30 a více léty a ke kterým se jaksi z principu nerad vyjadřuje říká: To už je tak dávno!“, pak si dovolím stejným způsobem okomentovat tyto činy, které se udály za vlády komunistů: „To už je tak dávno!“ Nepochybně budete s tím názorem nesouhlasit, protože podle vás jsou činy komunistů prostě neodčinitelné a s tím se zřejmě nedá nic dělat!

Zrcadlo minulosti

Pak se tedy musím vrátit ke zmíněnému fašistickému Německu. Nechci věřit ani pomyslet, že by někdo z vás si mohl myslet nebo dokonce tvrdit, že činy KSČ byly horší než činy německých fašistů. Pokud se někdo takový z vašich řad najde, pak je to člověk, který nemá v naší společnosti místo. Nebo ano? Nicméně, zmínil jsem fašisty, fašistické Německo a jeho hrozné činy, které způsobilo nesmírná utrpení a tragedie milionům lidí. Byly doby, kdy se ještě dlouho po válce Němcům nemohlo přijít na jméno, říkalo se, že nejlepší Němec je mrtvý Němec, Němci nejsou lidí, ale zvířata atd. Takřka celý český národ po skončení  druhé světové války Němce a Německo nenáviděl. Jaká je skutečnost dnes? Myslíte si dámy a pánové, že jsou stejní nebo se změnili?

Změnili, i když u jisté části (sudetských)  Němců zůstaly pocity křivdy z odsunu a ponechání majetku v ČSR, ale v zásadě jsou dnes Němci našimi sousedy, největšími obchodními partnery, jsme s nimi společně v EU a v NATO, máme s nimi dobré sousedské vztahy, někteří z vás je dokonce nazýváte milými krajany… atd., atd. Nepřijde vám to poněkud  neadekvátní ve srovnání, jakou zášť a nenávist máte ke komunistům dnešní doby, kteří se také změnili, jako se změnili Němci? Nebo jsou vám Němci bližší než vlastní lidé? Neumíte, nebo z falešného principu zásadně nemůžete či nechcete odpouštět, abyste se snad nezpronevěřili svým imaginárním ideálům? Vždyť i ten váš (ne)slavný idol Václav Havel (ať už chtěl či ne) pochopil, že komunistům, od kterých přejímá moc a se kterými musí ale spolupracovat, že jim musí důvěřovat a svým způsobem prominout! Máte mu to také za zlé, nebo mu to s pravdou, láskou pochopením tolerujete? Možná si tuto abstrakci ve své antikomunistické euforii , zášti a nenávisti vůbec neuvědomujete.

Miloš Zeman, prezident republiky.

Rádi tvrdíte, že např. prezident M. Zeman národ rozděluje, místo toho aby jej stmeloval. To co děláte vy je přesně to, co Zemanovi vyčítáte. Vy totiž nejste schopni pochopit nebo přiznat,  že váš nepřekonatelný odpor vůči komunistům není motivován ničím jiným, než falešnou pózou nadřazenosti, kterou sobě i veřejnosti chcete jakoby dokazovat, že jste lepší, chytřejší, vzdělanější, uvědomělejší, mravnější,  prostě že jste jiná kategorie-elita, než jsou ti prostí lidé kolem vás. Když dovolíte zeptám se: čeho jste kromě odporu, urážek, provokací a oportunistických výkřiků dosáhli? Kde je nějaký váš významný člověk? Tedy kromě Havla, ale toho jste si vytvořili sami k obrazu svému, abyste měli ke komu vzhlížet a koho velebit, když jen málokdo se hodí do vaše portfolia, snad ještě kromě (uf) noblesního hajného s čírem Schwarzenberga!

Suma sumárum

Takže si to sesumírujme. Jste proti Ondráčkovi, aby zastával post předsedy sněmovní komise pro kontrolu GIBS. Jste proti ani ne tak  kvůli jeho  kvalifikačním předpokladům, jako z důvodů, že je komunista a před 28 lety byl příslušníkem SNB a mával nad demonstranty obuškem. Názor hloupý, ale váš.  Dále, nejste schopni, nebo spíše nechcete prominout, odpustit, ani tolerovat minulost předchůdce dnešní KSČM, tedy KSČ s tím,  že komunisté se nezměnili a proto nemají právo zastávat jakékoli významné funkce. Apropó, tak to byste neměli zapomenout, jaksi z principu,  vznést zásadní nesouhlas a protest, resp. požadavek na odvolání V. Filipa z postu místopředsedy dolní komory parlamentu. Nu a na konec, na základě vašich názorů je možné vydedukovat, že vzhledem ke stálé nepřekonatelné nenávisti a zášti vůči komunistům, jsou vám zřejmě bližší Němci,  bývalí němečtí fašouni, vrazi, dnešní Německý Landsmančaft, protože ti se změnili, jsou lepší a proto jim  můžete  jejich činy a minulost prominout, zato čeští komunisté se nezměnili a prominout jim nehodláte!

Ptám se však, v čem konkrétně spatřujete dnešní KSČM nedemokratickou, nebo jak někteří z vás dokonce tvrdí fašistickou? Co udělali komunisté za dobu své novodobé existence špatného, co vás nutí k takovým odsudkům, alias pomluvám? Čím vás, nebo společnost, poškodili současní komunisté? Máte k tomu nějaké relevantní důkazy? Nebo jste jen z principu zatíženi mindráky,  kdy jen vnímáte události z padesátých či šedesátých let, které vás asi pronásledují až tak, že nejste schopni vnímat realitu současné existence a činnosti KSČM? Není to poněkud ubohé a schizofrenní vzhledem k vašemu intelektu, výši IQ, potažmo vaší výjimečnosti? Vaše odpověď by byla zajímavá nejen pro mě, ale celou občanskou veřejnost. Nejspíš však takoví už jste a takoví zřejmě i zůstanete. Na závěr bych jen připomněl jedno pravdivé přísloví: „Každý se může mýlit, ale jen hlupák v omylu zůstává!“ Co vy na to?

S upřímnou lítostí a krajním nepochopením vašich postojů k těmto skutečnostem

občan Jiří  B a ť a ,

21.12.2017

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Alda46
Návštěvník
Alda46

A o co je horší než ožrala Vašek, který jim odpustil všechno za to, že se stal prezidente. Odmítl spolu s Péťou, posluchačem to trávy růstu zrušit KSČ a potrestat je. Takže si můžeme myslet co chceme, ale ze zákona je KSČM stejná strana jako např. ODS ( i tam jsou,nebo byli bývalí komunisté)

Formelák
Návštěvník
Formelák

Citace : “Ptám se však, v čem konkrétně spatřujete dnešní KSČM nedemokratickou, nebo jak někteří z vás dokonce tvrdí fašistickou?”
Nebylo třeba smolit tak dlouhý článek, stačí si přečíst stanovy KSČM.

Viera Dvořáková
Návštěvník
Viera Dvořáková

Pokus o relativizaci minulosti a snaha vykreslit námitky proti komunistovi mávajícího obuškem nad demonstranty z roku 1989 v čele GIBS jako “hloupé” považuji za alarmující, nebezpečné a opovrženíhodné. A Vaše snaha o odvedení pozornosti od aktuálních problémů tím, že tak nápadně podněcujete k nevraživosti vůči jedné skupině spoluobčanú (proteď hééérců) je ubohá a tak strašně nápadná. Přeji nadále všem lidem hodně energie ke čtení a informování se a pro chuť k vyjádřování svých názorů.

Báša
Návštěvník
Báša

KAŽDÝ kdo byl za komunistů u bezpečnostních složek nutně musel mít morálku řeznického psa a nulové svědomí. Dokážu pochopit řadové komunisty, ale to, co bylo u policajtů je morální odpad.
Ne nadarmo se říká, že nemůže existovat chrakterní a chytrý komunista. Buď je chytrý, ale pak nemůže mít chrakter, nebo má charakter, ale to nemůže být chytrý, a nebo má obojí, ale to zas není komunista

ADA
Návštěvník
ADA

Považuji se za kulturního člověka. Mám ve své sbírce asi tak 300 program z navštívených představení. Řekl bych, že převažuje klasika: opera, balet, opereta, sem-tam klasická činohra. Žádné havloidní pitomosti a pod. To raději Ibsena nebo Shakespeara !! A tak bych vřele doporučil ZRUŠIT DOTACE NA PRÁCI “”UMĚLCŮ”” ! Až si začnou vydělávat poctivě a nebudou strkat ty svoje komediantské frňáky do politiky, budu si jich zase možná vážit. Nyní mně “mádlovské” ksichtíky vůbec nezajímají, spíše se mně zajídají !!

Alex77
Návštěvník
Alex77

Vždy jsem rád sledoval umění klasiků české hudební, divadelní (i filmové) scény. Jména jako Štěpánek, Hoger, E. Kohout, Lukavský, Werich, Horníček, Kopecký, nebo Kubelík, Suk, Talich a bylo by možné jmenovat další sochaře, malíře, spisovatele, kteří navždy zůstanou zapsání v povědomí českých diváků či čtenářů jako pilíře českého umění. Je ke škodě české kulturní a umělecké scény současnosti, že její část, nebo spíše jednotlivci, stavějící se do role jakýchsi “kazatelů nové zvrhlé interpretace lidských práv”, do role jakýchsi pseudoelit, aby s okázalostí, pýchou a arogancí, tedy pravým opakem toho co ztělesňovali oni staří bardové Národního divadla, mistrovali ty, kdož v diskusi, nebo demokratické volbě, zastávají jiný názor, než je právě ten “jejich”. Podobně jako i ve většinové společnosti, se hlas jejich, ne tak aktivistických, ale dost možná profesně zdatnějších kolegů opačného názoru dostane do medií pouze zřídka. Byl ale o to viditelnější ve výsledcích parlamentních voleb v celé republice a vlastně i v Praze.
Falešný mediální mainstream s hlásnou troubou Kalouskovy (Bakalovy) České televize, v duchu nejlepších tradic totalitního “Rudého Práva”, hraje stále stejnou písničku, primitivní HRW multikulturalismus, antikomunismus, rusofobii, agendu antiZeman, antiBabiš. Nemyslím si, že by právě na tuto kartu voliči slyšeli. Velmi dobře si totiž pamatují “umělecké” invektivy “venkovských hlupáků, lůzy, vidláků, co jim čouhá sláma z bot”, a to jsem použil jenom ty méně sprosté hlasy duchovních guru Pražské kavárny. Zdravý selský rozum a hlavně zkušenost voličů s nenasytným kartelem politiků, medií a korporací za posledních 25 let, se promítla do zmíněných výsledků posledních parlamentních voleb. Ukázalo se, že ze strany “kazatelů dobra” je to stále o tomtéž. A doslova, “Zloděj křičí: chyťte zloděje!”. A pokud se oněch pyšných uměleckých pseudoelit týče, je jenom k jejich škodě, že vytvářejí pouze zapomenutelné role kazatelů současné pochybné morálky a jako Koniášové zla vstupují na veřejnou scénu, aby jednou, možná, snad, byli alespoň v suterénu toho co vytvořili a pro další generace zachovali jejich slavní a lidem respektovaní předchůdci.

čenda.procházka
Návštěvník
čenda.procházka

jde o RNDr. Josef Lišku (Vlastenecké sdružení antifašistů na Moravě a ve Slezsku)?
a býv.premiéra Jiřího Paroubka , a jejich příspěvky v PL? které zde citují?

https://www.sana.sy/?p=685074

čenda.procházka
Návštěvník
čenda.procházka

američané narychlo zachraňují pohlaváry “Islámského státu”, a začleňují je do tělesa zvaného “Nová syrská armáda” která má i nadále škodit režimu v Sýrii , a zmařit snahy o dosažení míru
https://www.sana.sy/?p=685237

herbertvonkravajan
Návštěvník
herbertvonkravajan

Kde je jméno Jana Hrušínského a jednoho z bratří Trojanů ?

aredak
Návštěvník
aredak

umělec musí mít hlad a bídu…. to se mu pak lépe hledá inšpirace