Pane Dr. Čulíku, brzděte!

     Pan Dr. Čulík na svých Britských listech [1] dává lekci všem, kteří vidí jisté věci jinak, než on, přesněji jak vidí Muslimy, Pussy Riot a Ukrajinu. Chápu, že ne se vším lze souhlasit, protože jak na jedné tak i na druhé straně je celá řada nesoudných fanatiků, což ovšem neznamená, že se budou paušalizovat a považovat je za zcela scestné a irelevantní. Jde o názor, se kterým se člověk nemusí ztotožňovat, ale má právo jej říkat (F.M. Voltaire)!.

     V případě Muslimů si pan Čulík nedělá žádné problémy s několika málo ojedinělými, možná i bizarními názory několika občanů, kteří vyjádřili svůj názor možná v úmyslné nadsázce, možná v nějakém stupni rozhořčení, ale také dost možná z hlediska zásadního nesouhlasu s muslimskou otázkou a problematikou. Pan Čulík se dokonce chytil citovaného názoru, že : “muslimové nikdy neodsoudili teroristické násilí” a aby dodal tomuto ojedinělému , poněkud emociálnímu názoru dostatečnou váhu, doporučil vyhledavač Googlu, kde lze prý najít desítky odkazů na prohlášení vysokých muslimských hodnostářů po celém světě, důrazně odsuzující extremistické násilí muslimů. Někteří čelní islámští duchovní dokonce vydali proti extremismu i muslimskou fatwu.

[ART] Jaký je rozdíl mezi umírněnými a radikálními islámisty…

     Je hezké od pana Čulíka, že tak vehementně brání muslimské obyvatelstvo, ale ve své internacionální podpoře zapomíná, že odkaz, kritika nebo odsouzení ústy jistých muslimských duchovních ještě neznamená, že čtenář, který se možná poněkud neadekvátně nebo nepřesně vyjádřil, nemá pravdu. Dovolím si panu Čulíkovi připomenout prohlášení představitelů katolické církve ve Vatikánu k odsouzení pedofilie a jiných sexuálních praktik , kterých se dopouštěli katoličtí (ale i jiní) kněží na celém světě a lze konstatovat, že se tak již neděje? Zcela jistě tomu tak není i přesto, že tyto praktiky představitelé Vatikánu i s papežem veřejně odsoudili. Slovně odsoudit ještě neznamená zastavit, resp. soudně stíhat a potrestat. Takže, i kdyby se muslimští duchovní stavěli na hlavu ještě neznamená, že teroristické a jiné nelidské praktiky u muslimů skončili. Takže, nebezpečí trvá.

     Co ovšem pan Čulík, kterého jinak považuji za (někdy až příliš) chytrého a vzdělaného člověka, avšak s poněkud svérázným hodnocením (odmítáním) názorů a posudků jiných, se naprosto novinářsky odkopal konstatováním, cituji: „Zatímco západní strategie vůči zemím v ruském “blízkém pohraničí” je a byla drtivou většinou hloupá sobecká, nekonstruktivní a neefektivní, západní přístup nemůže v civilizovaném světě omluvit ruskou anexi cizího území nebo vyvolání války a zabíjení prostřednictvím ruských jednotek na východní Ukrajině.“ Dlouze a usilovně jsem přemýšlel nad významem těchto slov a jsem na rozpacích, jak je posuzovat. Pokud bych je měl posoudit z hlediska obsahu druhé (tučně vyznačené) části, musel bych si myslet, že pan Čulík ztratil jakoukoliv objektivní soudnost, nebo v opačném případě chce poukázat na fakt, že překlady textů některých ideologů dnešního ruského státu je potřeba doslovně překládat, protože zřejmě ne dost jasně vyjadřují postoje a názory těchto ideologů, resp. s jakým druhem argumentace tu mají čest se setkat (totéž by si však mohli oni myslet o panu Čulíkovi). V prvním případě, pokud to pan Čulík myslí vážně, je buďto nesoudný a zaujatý rusofob, nebo se totálně ztrapňuje novinářskou neznalostí věci, což se mi u tak „moudrého“ člověka, jako je on, zdá být dost nepravděpodobné. Nechce se mi věřit, že by pan Čulík neznal reálnou geopolitickou situaci a problematiku Krymu, která vedla k tzv. anexi Ruskem, protože takovou, z prominutím pitomost, nemůže vyslovit člověk jeho formátu.

     Stejně neadekvátní a nepravdivé konstatování se týká vyvolání války a zabíjení prostřednictvím ruských jednotek na východní Ukrajině! To se mi snad jenom zdá, že by toho byl pan Čulík schopen! Čím může pan Čulík doložit tvrzení (jeho obvyklé zpochybňování vůči dopisovatelům), že válku a zabíjení na východní Ukrajině vyvolali ruské jednotky, potažmo Rusko? To si fakt pan Čulík vůbec neuvědomuje, jak neobjektivně a lživě fabuluje celý vývoj událostí na Ukrajině? Nebo snad chce popřít účast USA na ukrajinských událostech? Pan Čulík tam snad byl, nebo má úředně potvrzené, že to byli Rusové, kdo začali s Majdanem? Možná, že by mu poradil pan Schwarzenberg, ten tam byl!

Ukrainian army battalion 'Azov' depart to eastern Ukraine

[FOTO] Batalion Azov zformovaný z přislušníků ultranacionálních Ukrajinců uctívajících odkaz Stěpana Bandery a 1. Ukrajinské divize SS, který připomíná i jejich vlajka

     Pozoruhodně, či spíše obezřetně se také vyjadřuje na adresu „některých“ kyjevských politiků, kteří prý pod tlakem událostí nejednají zrovna rozumně a chovají se ideologicky a doktrinářsky přesně tak, jako někteří čtenáři Britských listů (to je opravdu neskutečné, k čemu je schopen pan Čulík učinit přirovnání, podle mého názoru je to hrubá urážka čtenářů BL). Nicméně, je to velká poklona „některým“ kyjevským politikům, kteří se zřejmě podle pana Čulíka ani náznakem neotřeli o Pravý sektor, nacionalistické, fašistické nebo banderovské tendence! O něčem takovém přece nemůže být v kyjevském vedení (rozuměj vládě) ani řeč! Zkrátka, úplní svatoušci!

     Korunu však pan Čulík nasadil docela stupidní otázkou, kde prý vzali čeští ideologičtí „zaslepenci“ představu (já se ptám, kde vzal právo nazývat lidi s jiným názorem „zaslepenci“), že členky Pussy Riot jsou “poběhlice”. Bože, jak je pan Čulík útlocitný vůči možná nepřesně vyjádřenému charakteru těchto „umělkyň“! Nebo se snad měli čtenáři přímo vyjádřit, že jsou to „politické děvky“? Nevím zda je pan Čulík schopen, resp. ochoten připustit, že je rozdíl mezi punkem a provokativní pornografií, resp. věcně vyvrátit, že žádné pornografické akce Pussy Riot nepořádají (důkazy viz vyhledavač Googlu). Odvolávat se na šosáky je pak stejné, jako bych se odvolával na dr. Chocholouška, který by potvrdil bezúhonný zdravotní stav pana Čulíka! K jisté zdravotní anomálii mohlo totiž u pana Čulíka dojít když tvrdí, že Pussy Riot jsou součástí levicového, antikapitalistického a antiutoritářského hnutí. Jsem laik a tedy nevím, zda něco takového jako antiutoritářské hnutí existuje, nebo to mělo být antiautoritářského hnutí, ale panu Čulíkovi je to zřejmě jedno, důležité je, že je uměl správně zařadit do nějaké jemu vyhovující škatulky a nenechat je, chudinky, tak nactiutrhačně pomlouvat!

     Ale abych panu Čulíkovi stále jenom něco nevyčítal nebo jej kritizoval, musím   také pozitivně kvitovat, že má pravdu. Na závěr svého článku totiž říká, cituji„ Člověk je nucen jen opakovat do zpitomění, že skutečnost je vždy složitější a pokud si ji zkreslujeme, abychom vyhověli svým ideologickým předsudkům, škodíme jen sami sobě, protože se dostáváme do imaginárního světa virtuální reality.“ Tleskám, to tedy pan Čulík vystihl naprosto přesně. Lze jenom doufat, že se svých slov bude také držet!

——————————————————————————————–

PS: Tento příspěvek bohužel nemohu poslat panu dr. Čulíkovi do Britských listů, neboť jako správný novinář a demokrat, ctící svobodu slova, by tento příspěvek v BL nezveřejnil. Proto jej publikuji na jiných portálech, než jsou BL.

Jiří B a ť a , 29.12.2014

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Jiří Šafránek
Návštěvník
Jiří Šafránek

Ani bych to moc nedramatizoval. Pokud někdo typu intelektuála, jakým pan Čulík je, sepíše podobné absurdní věty, je zřejmé, že slouží třetí straně, na jejíž pokyn, nebo za jejíž odměnu toto hodil na papír. Ve světě médií je to dnes naprosto běžná praxe a vydělat si chce každý. Za peníze jsou lidé schopni udělat úplně všechno. Pan Čulík je prostě prasák.

AlešK
Návštěvník
AlešK

Sdílím Váš názor na BL. Napsal bych totéž. AK

Zacharda
Návštěvník

Také já jsem od určité doby zaznamenala neskutečný úpadek úrovně BL. Jako bych se najednou ocitla někde jinde. Zatím co dřív se mohly BL pyšnit docela vysokou úrovní objektivity, dávajíce prostor různorodým pohledům na dění v politice, nyní je to plátek nehodný pozornosti. Pan Čulík jako by otočil na obrtlíku, až se pýřím při čtení jeho neskutečných prohlášení. Jako by ho někdo nahradil, někdo, kdo se za něj jen vydává. Něco takového jsem dosud nikdy nikde nepoznala, ani jsem si neuměla představit, že je takový obrat možný. Nesympatické, nevstřícné nové uspořádání stránek jako by tuto proměnu podtrhlo. Je to fuj!

ph4rmy
Návštěvník
ph4rmy

ČEPEK je skupina spravidla anonymných osôb s diagnózou F65.4 (pedofília), ktorej lídri sa na verejnosti zvyčajne prezentujú pod pseudonymami, čím zakrývajú svoju identitu. Skupina prevádzkuje domény pedofie-info.cz a nejenhomo.cz, ktorých registrátorom je Karel Žák (20), ktorý v roku 2012 ukončil štúdium učiteľstva pre základné školy na Katedre výchovy ku zdraviu Pedagogickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne obhajobou magisterskej diplomovej práce na tému „Život a pocity nekriminálních pedofilů” (21). Podľa údajov na stránke pedofie-info.cz ide o externého spolupracovníka skupiny ČEPEK (22).
K aktivistom ČEPEK je ďalej známe, že je administrátorom serveru pedofie-info.cz a členom ČEPEK je osoba vystupujúca pod pseudonymom Petr Kasz (23), 33 ročný učiteľ, ktorý z hľadiska sexuálneho záujmu preferuje dievčatá od 4 do 12 rokov (24). Ďalej sú známe mená, pod ktorými vystupujú. pomocní editori stránky nejenhomo.cz, ako Gabriel Svoboda (27 ročný muž so záujmom o „holčičky” a jazykovedu, preferujúci dievčatá od 4 do 12 rokov (25)), Daniel Kubec (autor čiastočne autobiografickej knihy o homosexuálnom pedofilovi so sadistickými sklonmi (26), preferujúci chlapcov od 0 do 23 rokov (27)), teenbl (muž preferujúci chlapcov vo veku od 13 do 17 rokov (28)) a simgiran (muž preferujúci chlapcov vo veku od 8 do 15 rokov (29)). Ako globálny moderátor na stránke ČEPEK figuruje osoba s pseudonymom MR_Xguard (Michael Xguard; muž preferujúci dievčatá vo veku od 4 do 12 rokov (30)).
Značná časť týchto osôb sa formou prispievania do internetových diskusií usiluje propagovať činnosť a ciele ČEPEK aj v SR (31).

– See more at: http://despiteborders.com/pedofilny-extremizmus-v-cr-a-jeho-odozva-na-slovensku-3/#sthash.aLLi9lMp.dpuf

franta
Návštěvník
franta

Pri obcasnem cteni Culikovin (BL) si pripadam, jako kdyz jsem na prednasce, kde prednasejici vaznym hlasem vyklada blbiny.

Jara
Návštěvník
Jara

Pane Kasz,jestli pedofilie je sexualní praktika nebo ne,by jste měl připomenout představitelům vatikánské církve,ne panu Baťovi.Ten pouze citoval

Roman
Návštěvník
Roman

Kdysi jsem býval pravidelným čtenářem Britských listů. Dokonce jsem je doporučoval i svým dobrým známým. Toho dnes hluboce lituji. Zejména proto, že někteří z mých přátel dodnes považují BL za zdroj věrohodných informací. Ještě nedávno jsem katastrofální úroveň BL přisuzoval časovému zaneprázdnění Jana Čulíka. Říkal jsem si, že Jan Čulík zřejmě vůbec netuší, jakou pohromu páchá na BL redaktor Karel Dolejší, jehož články o ukrajinském konfliktu by mohly směle soupeřit s těmi nejhoršími agitkami padesátých let. Když jsem pak ale natrefil na článek, ve kterém Jan Čulík obhajoval texty Karla Dolejšího, pochopil jsem, že problémem BL není Dolejší, ale Čulík. BL vždy stály především na přepisování článků z britského tisku. A protože Velká Británie je v současnosti největším přítelem Spojených států, které jsou v současnosti největším světovým okupantem, píše britský tisk dnes stejně štvavě, jako psalo v dobách první studené války Rudé právo. A protože BL stojí na přepisování článků z britského tisku, jsou dnes BL tím čím jsou.

sibolet
Návštěvník
sibolet

problémek je v tom,že nejhorší problémy dělají lidé,kteří VÍ A ZNAJÍ SOUVISLOSTI,zároven ALE propagují politiku uměrnou jejich prkenici.A ten Čulík,jelikož není primitiv s rudým lístkem,je zločinec,nebot ovlivnuje sofistikovaně masy nevědomých lidi…A kulturní fronta jakbysmet. https://www.youtube.com/watch?v=m-7jODaSgLw

Astaroth
Návštěvník
Astaroth

Papez bezesporu neodsuzoval utajene pedofily v radach knezi, kteri se neprojevili a o kterych nikdo nevi, ale naopak ty, kteri se neudrzeli na uzde a prznili. To je snad naprosto zjevne, neni treba takto hloupe slovickarit.

Drahoš
Návštěvník
Drahoš

Britské listy již čtu naprosto minimálně. Nechci svým přístupem podporovat statistiku přístupů na tento v současné době již naprosto neskutečný plátek. Kde jsou ty časy, kdy BL byly jedním z mnou nejčtenějších listů!