Pakt Molotov – Ribbentrop a jak se z chráněnce Wall Streetu stal...

Pakt Molotov – Ribbentrop a jak se z chráněnce Wall Streetu stal agresor, nacista a antisemita

Pakt Molotov – Ribbentrop a jak se z chráněnce Wall Streetu stal agresor, nacista a antisemita

Poté, co Hitler získal s podporou Západu Porýní, Sársko, Rakousko a Československo, měl cestu na Moskvu otevřenou. Zbývala Ukrajina a ten správný důvod pro rozpoutání války. Anglie a Francie rozhodly, že Hitlerovi bude patřit celé Československo, včetně Zakarpatské Ukrajiny. Britský premiér Chamberlain v této souvislosti řekl: „Byla by chyba počítat s garancí, která nás zavazuje bránit hranice Československa.“ Anglie počítala s tím, že si Hitler vezme celé území, včetně Západní Ukrajiny. To bude vážný důvod k sovětskému zásahu proti Hitlerovi, a tudíž k válce.

Západní média rozdmýchávají válku v Evropě

Západní tisk se předháněl v líčení, jak slabá je sovětská armáda a jak potřebná je Hitlerovi Ukrajina coby nová kolonie. Stalin to všechno vnímal a na 18. sjezdu KSSS, v roce 1939, řekl: „Můžeme vidět charakteristický šum, který vychází z anglo-francouzského a amerického tisku v souvislosti s Ukrajinou. Majitelé novin do ochraptění křičí, že Němci jdou na sovětskou Ukrajinu. Zdá se, že tento šum má za cíl poštvat SSSR proti Německu. A vyprovokovat mezi nimi konflikt bez skutečných příčin.“ Tento Stalinův projev se Hitlera osobně dotkl. Hitler chtěl zničit východní Slovany. Ale byl přesvědčen, že na to Německo zatím nemá dost sil. Nevěřil podpoře Anglie ani Francie, přestože mu obětovaly tolik svých spojenců. Nebo právě proto.

Slovenští separatisté dostávají zelenou

Západ v té době začal podporovat slovenský separatismus v ČSR. Pražská vláda uznala autonomii Slovenska a Zakarpatské Ukrajiny. Separatisty podporoval i Hitler. 14. 3. 1939 vznikla nezávislý Slovenský štát. Slovenský premiér Tiso požádal Hitlera o ochranu. O ochranu žádal Hitlera i český prezident Hácha. Hitler Háchovi odpověděl, že se Morava a Česko staly protektorátem Böhmen und Mähren (od 17. 3. 1939 do 9. 5. 1945). Tisovi Hitler neodpověděl. 15. 3. 1939 obsadila německá vojska to, co zbylo z Čech a Moravy.

Hitler maří plány Západu na okamžitou likvidaci SSSR

Na Slovensko ani na Zakarpatskou Ukrajinu však Wehrmacht nevstoupil. Britský premiér Chamberlain situaci komentoval takto: „Slovenský parlament si odhlasoval samostatnost. Tato deklarace znamená konec Československa, jehož hranice jsme se zavázali garantovat. Vláda jeho veličenstva tudíž nemůže být dále k čemukoli ve vztahu k Československu zavázána.“

pakt Molotov - Ribbentrop.jpg
Podpis paktu Molotov – Ribbentrop

Protektorát Čechy a Morava byl Hitlerem oficiálně vyhlášen 17. 3. 1939. Slovensko Hitler zabrat nechtěl a nechtěl ani Zakarpatskou Ukrajinu, kterou předal Maďarsku. Maďarská vojska ji ihned obsadila. Hitler nechtěl ani Ukrajinu, protože na válku se SSSR dosud nebyl připraven. V tomto okamžiku se Hitler stal pro Západ z chráněnce agresorem.

Z Hitlera se v očích Západu stává z chráněnce agresor

Ruský analytik Nikolaj Starikov popisuje tento historický paradox: „Když Hitler bojoval ve Španělsku, vysmíval se židům a měřil velikosti lebky svých občanů, na Západě ho respektovali. Jakmile se však rozhodl nenapadnout Sovětský svaz a odmítl obsadit Zakarpatí, obvinil ho Západ náhle z agrese“.

Animovaný průběh II. sv. války v Evropě
Animovaný průběh II. sv. války v Evropě

Dne 21. 3. 1939 Chamberlain náhle nabízí Sovětskému svazu konzultace o boji proti hitlerovské agresi. Účastnit se měli Velká Británie, Francie, Polsko a SSSR. Anglie, Francie a Wall Street byli v pasti. Hitlerovi dali milióny, přivedli ho do vlády, vybudovali mu armádu i válečný průmysl, dali mu část Evropy. A on ze svých slibů nesplnil vůbec nic. Připravovali ho na pochod proti Východu, on všechno přijal a před východní hranicí se zastavil.

Náhradní řešení Londýna pro válku na východě

Západ zjistil, že válka Německa se SSSR není na pořadu dne. Bylo tedy nutné vyprovokovat jinou válku na sovětských hranicích. Do úvahy připadalo Polsko. Nebylo to lehké, Polsko bylo věrným spojencem Hitlera a připravovalo se k válce proti SSSR. Spolupráce Polska s Hitlerem se datuje od jeho nástupu k moci. V prosinci 1938 navštívil Polsko říšský činovník Karl Hermann Frank. V únoru 1939 přijel do Polska vůdce SS a velitel Gestapa Heinrich Himmler. Polské představitele zase hostili v Říši.

Polsko – Hitlerův věrný spojenec

V Polsku v té době vítězil kult progermánského fašismu, antisemitismu a obrovské rusofobie. V roce 1937 v Polsku vycházelo 105 novin a časopisů v němčině, z toho 20 deníků. Převážná většina výtisků byla pod kontrolou říšského ministra propagandy Josepha Goebbelse. Stupeň antisemitismu v Polsku byl ještě větší než v Německu. V Německu teprve vycházely protižidovské zákony, v Polsku už se proti židům pořádaly pogromy.

Polsko-sovětská válka 1919-21 a antisemitismus

V roce 1919 začala polsko-sovětská válka. Vpád Poláků do Běloruska a na Ukrajinu byl doprovázen vypalováním vesnic a protižidovskými pogromy. Jen v Bělorusku povraždili Poláci přes 350 000 židů. Tyto dvě země (Polsko a Německo), které spojovala naprosto stejná antisemitská a antiruská ideologie, musel nyní Západ rozkmotřit a znepřátelit.

Jablko sváru mezi Německem a Polskem – Svobodné město Gdaňsk

Hledali tedy možné jablko sváru a našli ho ve městě Gdaňsk. Svobodné město Gdaňsk vzniklo na základě Versailleské smlouvy po první světové válce, kdy se ho muselo Německo vzdát. Obě země chtěly strategicky významný Gdaňsk získat pro sebe. Na sporných teritoriích chtěli Němci zorganizovat referenda, aby připojení k Německu či Polsku rozhodli občané.

rozdělení Polska.jpg
Rozdělení Polska

Pokud by se obyvatelé teritoria chtěli vrátit k Německu, Polsko by získalo přístup k mezinárodní železniční trati a silnici, které jí zajišťovaly cestu k Baltskému moři. Pokud by v referendu zvítězilo připojení k Polsku, koridor přes Polsko k Baltu by získali Němci. Poláci s tímto řešením souhlasili a vypadalo to na mírové řešení problému.

Londýn zasahuje a rozeštvává Polsko proti Německu

Dne 21. 3. 1939 odjel polský ministr zahraničí Józef Beck (ten, který si o rok dříve vynutil na Československu Těšínsko), místo plánované cesty do Reichu, do Londýna. K německému ministru von Ribbentropovi dorazil pouze polský velvyslanec Józef Lipski. Nepřivezl s sebou žádné dokumenty ani informace, které by společné využívání infrastruktury potvrzovaly. Po obdržení instrukcí z Londýna sdělil velvyslanec von Ribbentropovi: „Všechna předchozí jednání a dohody ve věci města Gdaňsk znamenají výzvu k válce s Polskem.“

Němci byli šokováni. Polsko, jejich věrný spojenec, který se ještě nedávno spoluúčastnil rozdělení Československa, připravoval s Hitlerem společný pochod na SSSR, najednou vyhrožuje Třetí říši válkou.

Polsko mobilizuje na válku s Německem

Dne 23. 3. 1939 zašli Poláci ještě dále. Vyhlásili částečnou mobilizaci. 1. 4. 1939 vydává führer rozkaz přípravy plánu útoku na Polsko. Anglii se povedlo zatáhnout Polsko do války s Německem. Britský premiér Chamberlain situaci komentoval takto: „V případě jakékoli akce, která ohrozí nezávislost Polska, Velká Británie Varšavu podpoří.“

Západ slibuje Polsku pomoc v případě napadení Německem

Londýn a Paříž slíbili Polsku, že při jeho napadení, začnou Německo bombardovat. Pro SSSR nastal jediný možný bod záchrany země. Buď podepsat anglo-francouzsko-sovětskou smlouvu, nebo sovětsko-německý pakt o neútočení. Jinak by SSSR stál nejen proti Hitlerovi, ale i proti celému Západu. Nikolaj Starikov: „Západ dosáhl svého. Pokud by se Hitler zalekl války se Západem a napadl SSSR, v pořádku. Pokud se nezalekne a napadne Polsko, pro Západ taky dobře.“

SSSR zvažuje podpis smlouvy proti Hitlerovi se Západem

Stalin chtěl nejdříve uzavřít dohodu se západními spojenci, kterou mu nabízeli. Jenže Západ si s podpisy dával načas a věc protahoval. Na dohodnuté jednání a podpis smlouvy poslali Angličané zástupce místo letadlem lodí. Anglický admirál Reginald Drax připlul v srpnu 1939 na schůzku nepřipraven a bez jakýchkoli pravomocí od britské vlády. Měl pouze získat čas. Válka na hranicích se SSSR přitom byla na spadnutí. (Německá operace Fall Weiss, invaze do Polska, začala 1. 9. 1939.)

Válka na sovětských hranicích

SSSR se tedy rozhodl pro náhradní řešení, přistoupil na dohodu o neútočení s Německem. Podobné dohody s Německem měly i Francie a Anglie. Tím však úplně narušil anglo-francouzské plány. Nejen získal čas, ale postavil Hitlera proti jeho dřívějším spojencům a sponzorům. Hitler dosud nebyl na válku na dvou frontách připraven, proto dohodu se SSSR podepsal.

Pakt Molotov-Ribbentrop

Dne 23. 8. 1939 byl podepsán tzv. Pakt Molotov-Ribbentrop. Smlouva o vzájemném neútočení byla uzavřena na 10 let. Byl k ní připojen tajný protokol o rozdělení sféry vlivu ve východní Evropě:

  1. Nové uspořádání oblastí náležících pobaltským státům (Finsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko). Severní hranice Litvy měla tvořit rozhraní mezi sférami vlivu Německa a SSSR.
  2. Rozdělení sféry vlivu ve vztahu k Polsku. Hranice leží na linii řek Narew, Visla a San (tzv. Curzonova linie).
  3. V jihovýchodní Evropě připadne vliv SSSR na Besarábii.

Velká Británie 1. 9. 1939 předala Polsko, které se zavázala chránit, Hitlerovi. Ani Polsko, stejně jako Československo, se nedočkalo slibované pomoci Západu. Německá operace Fall Weiss (1. 9. – 5. 10. 1939) znamenala rozdělení Polska mezi Německo, SSSR, Litvu a Slovensko. 3. 9. 1939 vyhlašují Velká Británie a Francie válku Německu. Rudá armáda obsadila část Polska 17. 9. 1939.

SSSR buduje vítěznou armádu sám a bez pomoci

Stalin věděl, že ho válka s Hitlerem čeká. Získal však více než rok, než k německému útoku došlo. Tento cenný rok mohl sám a bez pomoci kohokoli ze zahraničí, budovat armádu, která v budoucnu nacistickou a antisemitskou Třetí říši porazila. Rozbil také potenciál pro vznik německé aliance s východoevropskými státy, které v čele s Polskem plánovaly napadnout SSSR. Hitler získal paktem příslib neutrality SSSR v nastávající německo-polské válce.

Závěr

Tento článek nemá být obhajobou Hitlera ani Stalina. Obě země obsadily Polsko a přinesly utrpení nevinným civilistům. Bylo to ale, podle mého názoru, v té době pro SSSR jediné možné řešení. Polsko, po dohodě s Anglií, vyhlásilo proti Německu mobilizaci a zrušilo dohody o přístupu k Baltu. SSSR si nemohl dovolit mít Němce a válku na svých hranicích. Hitler si nemohl dovolit ofenzívu SSSR v jeho válce s Polskem. Proto si ti dva „rozdělili“ vliv ve východní Evropě.

Winston Churchill komentoval obsazení Polska a Pobaltí Rudou armádou slovy: „Rusko se řídilo jen chladnokrevnou politikou vlastních zájmů. Mohli jsme si přát, aby ruská vojska stála na dnešní (demarkační, Curzonově) linii jako přátelé a spojenci místo jako útočníci. Bylo však evidentně nutné pro zabezpečení Ruska před nacistickou hrozbou, aby ruská vojska na této linii stála.“

SSSR mohl zatím budovat průmysl a připravovat se na válku, kterou nakonec vyhrál. Po obsazení Sárska, Porýní, Rakouska a Československa získal Hitler další sféru vlivu. Rozdělením východní Evropy získal sféru vlivu i SSSR. Upevňovali si pozice, protože světová válka už byla nevyhnutelná. Článek chce hlavně poukázat na souvislosti a aktivní účast USA, Velké Británie, Francie a Itálie na rozpoutání dosud největší světové války v dějinách. A to včetně západních médií.

– Valerij X –

Zdroj:

  • История России. XX век. 80. Пакт Молотова-Риббентропа

https://www.youtube.com/watch?v=cYFAsk0k4a4&index=77&list=PLF37876D72662ACB8

  • Operace Fall Weiss – rozdělení Polska

http://cs.wikipedia.org/wiki/Invaze_do_Polska_%281939%29

  • Rozdělení Polska aneb smlouva s ďáblem

http://www.totalmag.cz/valka/89-valecne-udalosti/1232-polsko-02-rozdleni-polska-aneb-smlouva-s-ablem-.html

  • Pakt Molotov – Ribbentrop, text

http://www.fronta.cz/dokument/sovetsko-nemecky-pakt-o-neutoceni

  • Pakt Molotov-Ribbentrop: Sláva a pád reálpolitiky (velmi dobrý článek)

http://www.blisty.cz/art/54198.html

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
To já nebyl
Návštěvník
To já nebyl

:DDDD….tak tenhle článek mě pobavil. Takový svérázný pohled na historii

Pavel
Návštěvník
Pavel

Tohle je zajímavý text o dané problematice a říká mnohem více:
http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=node/595
Jeho pravost nikdo nezpochybnil. Tam je jasně vidět, že nakonec Stalin byl k paktu Molotov-Ribentrop donucen okolnostmi. Ti, jejichž jména neznáme financovali Hitlera aby zaútočil na Rusko. A uzavřený pakt pomohl Rusku na nějakou dobu odvrátit přímý útok. Tím mělo rusko více času se připravit na válku.
Mimochodem z toho dokumentu mrazí, když si vezmete, že Někdo plánuje a naše životy jsou pro něho naprosto bezvýznamné nic. Jen figurky, které je možné kdykoliv obětovat.

Lucie Novakova
Návštěvník
Lucie Novakova

Všechny ty zajímavé články si vytisknu a založím do bichle o II. sv.v. Až to bude náš kluk brát ve škole, tak mu ty znalosti doplním. thegreateststorynevertold je nacisticky zabarvená. Když od toho člověk odhlédne a tohle zabarvení si vyselektuje, tak je tam spousta zajímavých informací. Ale Váš článek je ještě hlubší a ucelenější a taky mi připadá objektivní, protože nemá tendenci modelovat ten příběh tak, aby obhajoval Hitlera.Děkuji. – Taky by mě zajímalo, když probíhal Marshallův plán, a bylo přitom použito mandžuské zlato (o tom píše Benjamin Fulford) a německé zlato, tak jestli to bylo německé zlato anebo české Němci ukradené zlato. To jenom tak, kdyby náhodou jste na to znali odpověď.

Valerij
Návštěvník
Valerij

Odpověď bohužel neznám, ale děkuji a ať se synovi daří ve škole.

Karel
Návštěvník
Karel

Proč Putin rehabilutuje a ospravedlňuje Pakt Molotov – Ribbentrop:
http://ukraine-truth.com/2015/05/timothy-snyder-why-putin-is-rehabilitating-the-molotov-ribbentrop-pact/

Hox
Návštěvník
Hox

krásná ukázka ukropropagandy a nekonečné stupidity

Montisan
Návštěvník
Montisan

Obhajuje ho proto, že neměl altenativu! Bez něj by nástupištěm Hitlera na Východ byly hranice pilsudčický říše! Teda hluboko v území Běoruska, Litvy a Ukrajiny! Válka by možná nebyla zcela prohraná – dalo se utoupit do Kujbyševa, nicméně ztráty by byly větší, válka delší a to o hodně a s nejistým výsledkem vetně takového, že by třeba musel uzavřít separátní mír na způsob Brest-litovska a pak teprvá by to západní židák schytel! A asi po zásluze!

kajmik01
Návštěvník
kajmik01

Na moje věcné poznámky pod článkem o Československu nebylo odpovězeno (výcvik a testování nových německých zbraní v SSSR, dodávky strategických surovin…) ale i tak pár poznámek.
1.
Sovětsko-Polskou válku zahájilo SSSR v lednu 1919, kdy ruská Západní armáda pod velením Alexandra Mjasnikova obsadila Minsk a Vilno a vyhlásila Litevsko-Běloruskou socialistickou republiku. Přitom se těchto území vzdalo na základě Brestlitevského míru z 3. března 1918. Následovala vojenská odpověď Polska, která přerostla ve víc než dva roky trvající válku, kde se obě strany dopouštěly krutostí (dnes bychom řekli zločinů proti lidskosti).
2.
Ano, spojenci dopustili obsazení Porýní a anšlus Rakouska i rozbití Československa. Ale neviděl bych za tím snahu o přiblížení k Rusku, ale spíš ostudnou myšlenku odvrácení války na základě ústupků.
Takové obsazení a militarizace Porýní spíš ohrožovalo Francii než SSSR. Stejně tak anšlus Rakouska přinesl spíš větší výrobní kapacity než možnost útoku na SSSR. No a obsazení České části republiky znovu nepřiblížilo obě mocnosti na společnou hranici. Německo na možnosti vytvoření Slovenského štátu pracovalo hned po mnichovské dohodě, kdy se setkávaly špičky nacistů se slovenskými představiteli ( Ferdinand Ďurčanský, Jozef Tiso, Vojtech Tuka). O společné koordinaci svědčí i to, že Slovensko vyhlásilo samostatnost ve stejnou chvíli, kdy wehrmacht začal obsazovat českou část země a Maďarsko Podkarpatskou Rus.
3.
Ano v Polsku existoval antisemitismus a pogromy, ale v menší velikosti než v Rusku (kde například carská policie v roce 1903 podvrhla tzv. “Protokoly Sionských mudrců”. Ostatně v Rusku proběhly obří pogromy třeba v roce 1881, další mezi léty 1903-1905. No a během revoluce v roce 1917-1921 byly vyvražděno velké množství židovských obyvatel různými armádami (Zelená armáda na Krymu, Ukrajinská národní armáda, Bělogvardějci, ale i Rudá armáda). Ostatně k antisemitismu a krvavým pogromům docházelo na různých místech Evropy od Rumunska (Iasi) až po Německo. Takže Poláci byli podobní antisemité jako mnozí jiní.
4.
Jak jsem psal už pod minulým článkem, vlastní uzavření smlouvy o neútočení bych pochopil, podobnou mělo Německo třeba i s Polskem a dalšími zeměmi, ale dohoda o společném napadení Polska (které leželo oběma velmocím v žaludku kvůli ztrátě území po I. světové válce) byla hodně přes čáru. Přitom nejen Německo, ale i SSSR mělo s Polskem uzavřenou smlouvu o neútočení z 25.1.1932, která byla obnovena 5.5.1934 s platností do roku 1945. Tedy prodloužení smlouvy o neútočení mezi SSSR a Polskem proběhlo až po uzavření podobné smlouvy s Německem.
Přitom vaše tvrzení, že Polsko chtělo po boku Německa napadnout SSSR se nikdy nepodařilo podložit žádnými dokumenty (na rozdíl od dodatků ke smlouvě Molotov-Ribbentrop).

Když to spojím s výcvikem německých vojáků a testy prototypů tanků a letadel v 20. a 30. letech + dodávky strategických surovin, tak si SSSR svého nepřítele z velké části stvořilo samo. Ostatně Stalin i v roce 1941 stále věřil, že ho jeho “spojenec” Hitler nenapadne a odmítal jakékoliv opevňovací práce u hranic a vyhlášení pohotovosti vojenským okruhům v blízkosti hranic. Po začátku války poznal svůj omyl a delší dobu se na veřejnosti neukázal, protože byt tímto německým útokem totálně překvapen. Ostatně Stalinovo vojenské “umění” způsobilo SSSR velké vojenské i územní ztráty. Naštěstí se našlo dost schopných velitelů a statečných vojáků, kteří i přes Stalinovy rozkazy dokázali wehrmacht zpomalit. Stalin nakonec uznal, že jeho generálové vědí co dělají (na rozdíl od Hitlera) a dokázal dát na rady svých generálů.

Hox
Návštěvník
Hox

Pokud se nezaujatě podívat na kroky Anglie, uvidíte že “spojenci” udělali všechno pro to, aby Hitler mohl přijít k moci, získat výrobní kapacity, ovládnout (sjednotit) Evropu a zaútočit… Mnichov nebyl nějaký přešlap nebo omyl, ale záměr… ohledně obsazení Porýní a údajných ústupků “aby nebyla válka” – to je naprostý nesmysl, neboť Německo tehdy nemělo nejmenší šanci si na nikoho dovolit a pokud by mu nebylo dovoleno obsadit Porýní atd. , odpuštěny reparace (proč?) atd atd., nikdy by nevyzbrojil. Nenapadlo vás někdy, za jaké peníze Hitler postavil na nohy ekonomiku a průmysl a začal zbrojit, když zbrojní průmysl přináší zisk jen když jde produkce na export? Hitler vyráběl pro sebe, byl to společný vypiplaný výtvor amerických bankéřů a určitých kruhů v Evropě, které měly zájem na tom, aby se projekt Hitler realizoval, i když každý klan z jiných důvodů.
“Dohoda o společném napadení Polska” – děláte si legraci?
Je zvlaštní, pokud údajně Polsko k Německu nechovalo sympatie a neplánovalo společné akce, proč byli v 30. letech polští Diplomaté v Berlíně pečení vaření a podlézali Hitlerovi a jeho lidem (v Německu i u sebe)… krom toho, dokumenty jsou, naopak dodatek k paktu Molotov -Ribentrop je pravděpodobně podvrh… Poláci nebyli “jako ostatní”, například na územích SSSR ovládnutých Polskem se chovali jako dobytek a místní poláky nenáviděli (důsledek – zmiňované referendum a třeba i volyńská řeč – také nevznikla na prázdném místě), a Rusíni naopak vzpomínají na období kdy spadali k ČSR v dobrém…
Existuje kniha “Kdo přiměl Hitlera k napadení Stalina”, můžu celkem doporučit, je to dobrý lék na panující mýty, například o tom, že Stalin nevěřil že Hitler napadne (věděl to velmi dobře už desítky let, od doby vydání Mein Kampf), nebo mýtus o tom, že po napadení byl v šoku a schovával – dokumenty to vyvrátily, jednoduše lež, mýtus. Projev Stalina pár dní před útokem Německa měl jediný cíl, ukázat potenciálním spojencům, že SSSR není agresor. Pokud by Stalin nečekal válku, těžko by deset let předtím věnoval všechny síly, zdroje a energii na industrializace a zbrojení. Memoáry Žukova jakožto trockisty a člověka, který Stalina nenáviděl a bál se ho, nejsou věrohodným zdrojem pro jeho hodnocení…

kajmik01
Návštěvník
kajmik01

Hmm, knihu napsal 40 letý ruský konspirativec Nikolaj Starikov, tomu říkám důvěryhodný zdroj.
Ostatně i na ruské verzi Wiki se o tajných dodatcích ohledně paktu Molotov-Ribbentrop píše jako o faktu, je tam pouze jedna poznámka ohledně pochybností k pravosti dodatků, která ale nevede k žádným směrodatným informacím.
Pokud jsou dokumenty k tajným dodatkům mezi Polskem a Německem, tak sem s odkazy na skeny nebo další informace. Já se o historii docela zajímám a na žádná fakta jsem nenarazil. A to ani v ruském pojednání o Velké vlastenecké válce ještě z doby SSSR.
O Hitlerovi a ekonomickém “zázraku” by se dala vést polemika. Pozitivní stranou mince bylo, že se snížila nezaměstnanost z 6 milionů (1933) na 1,8 milionu v roce 1938, že se výrazně zvýšila výroba (především pro armádu) a začala mohutná výstavba.
Odvrácenou stranou mince bylo, že se Německo neúměrně zadlužilo. V době krize byly příjmy rozpočtu 10 miliard RM (říšských marek) a výdaje 12 miliard RM. V roce 1939 už byly příjmy 15 miliard RM, ale výdaje 30 miliard RM. Za celé období 1933-1939 činil státní dluh přes 100% DPH (mínusové schodky byly po celou dobu Hitlerovy vlády) a země stála před hospodářským kolapsem. A to byl dluh výrazně snížen díky zabavování majetku židům a obsazením Rakouska.
Přitom už v roce 1938 musela Říšská banka vydat státní obligace v hodnotě půl miliardy RM. Krach byl odvrácen právě jen díky obsazení Československa, ale v roce 1939 už bylo Německo znovu v problémech a jediným východiskem z hrozícího bankrotu byla válka.
Tolik ohledně hospodářského “zázraku” a financování Německa Západem. Hitlerova výstavba a budování armády sice zaměstnala lidi, ale Německo žilo na dluh, který si nemohlo dovolit, proto musely přijít výboje a válka.

Hox
Návštěvník
Hox

Jen jinými slovy potvrzujete co jsem psal, že nebýt západních bankéřů, projekt Hitler by se nikdy nemohl realizovat. Co se týká Starikova, nejde ani tak o to, co píše on, ale o to, jaké dokumenty a zdroje ve své knize uvádí.
Obecně co se týká historie, zak Západ má svou informační bublinu, ve které se jeho historici pohybují, podobně má svou Rusko atd., přičemž se protínají jen částečně… nejde jen o interpretace, jde i o záměrné neuvádění faktů a dokumentů. Pokud se pohybujete jen v jedné bublině, jednoduše nemusíte spoustu věcí vědět ani se nikdy dozvědět.
Wikipedia je asi tak stejně seriózní zdroj jako Rudé právo…

Valerij
Návštěvník
Valerij

Skeny tajného dodatku k paktu M-R jsou pod článkem v odkazu na Britské listy. Čitelnější sken německého tajného dodatku je na odkaze:comment image
V ruštině je pak sken tajného dodatku zde:comment image

Aksal
Návštěvník
Aksal

Vaše argumenty jsou argumenty generála po boji, a nepopírají fakt, že SSSR uzavřelo tuto dohodu s hitlerovským Německem, jako poslední z Evropských zemí. To vypovídá jen o jednom, o snaze zachovat mír, nebo alespoň o oddálení války, aby se mohl lépe připravit.
To, že RA ze začátku ustupovala, není v historii Ruska nic neobvyklého. Viz. válka s Napoleonem. Válka Německa se SSSR byla už na jejím začátku prohraná, protože Německo se nemohlo rovnat SSSR v přírodních a lidských zdrojích. Kromě toho “rusům” vydatně pomáhá jejich syrové klima. Bylo až srandovní, jak američtí vojáci zkoušeli o letošní zimě, ponořit se do ledové vody…
Zradu západních spojenců úplně pomíjíte, jako něco nepodstatného. Všimněte si, od západu k nám nikdy nic dobrého nepřišlo. Západ nás pokaždé zradil a napadal a Východ nás osvobozoval. I dnes, když jsme v NATO, to pro nás vůbec neznamená záruku míru, ale spíš záruku války a umírání za cizí zájmy. A nakonec, už by jste mohl z historie vyvodit, že Rusko války nezačíná, ale, že je ukončuje.
Zbytečné je nimrat se v detailech, důležitý je pokaždé jenom výsledek a Rusové to zvládají bravurně, navzdory předpokladům různých “znalců” a “analytiků”!!

kajmik01
Návštěvník
kajmik01

Rusko války nezačíná? Jen v minulém století lze zmínit zabrání území (1919), kterého se SSSR vzdal na základě Brestlitevského míru a tím vyprovokování dvouleté války s Polskem (1919-1921).
Napadení Polska v roce 1939 spolu s Německem, obsazení Litvy, Lotyšska, Estonska a Besarábie, napadení Finska v roce 1939. Napadení Afghánistánu (včetně zavraždění prezidenta spec. jednotkami) v roce 1979, krvavé potlačení maďarského povstání v roce 1956, obsazení Československa 1968, obsazení separatistického Čečenska (podobná situace jako na Ukrajině) v letech 1994-2000. A spousta dalších menších epizod. V tomto jsou všechny velmoci hodně podobné, neberou ohledy na menší a slabší.
A RA na začátku II. světové cíleně neustupovala, Stalin razil podobné heslo jako později Hitler: neustupovat. Díky tomu skončily v obklíčení a zajetí miliony vojáků. Naštěstí se později nechal přesvědčit generalitou, že ví nejlépe jak vést válku. Díky tomu v roce 1942 při akci “Fall Blau” němci neměli moc zajatců, RA spořádaně ustupovala až ke Stalingradu, kde se odehrála klíčová bitva.
Ostatně východ nás stále osvobozoval? Pokud vím, šlo “jen” o osvobození v roce 1945, kdy SSSR přispělo největší měrou k porážce nacistického Německa a osvobození východní a střední Evropy. Ano, tehdy SSSR nesl největší tíhu bojů a ztratil víc než ostatní evropské mocnosti a jeho vojáci dokázali skvělé činy, takže za tohle osvobození si naši vděčnost určitě zaslouží. Bohužel později si to částečně zkazili svými mocenskými choutkami a obsazením naší země. Ale i tak to nesnižuje hrdinství tehdejších vojáků

Hox
Návštěvník
Hox

Pro ilustraci rozeberu jen pár událostí, u zbytku by se dalo při času a vůli totéž. Vytržením z kontextu lze zdeformovat a převrátit naruby libovolnou událost, tohoto zjednodušeného pohledu se dopouštíte.
Tak tedy, co se týká “napadení Polska”. Ruská armáda tam vstoupila až tehdy, kdy polský stát defakto neexistoval a vláda byla na útěku, jednou nohou za hranicemi. Kdosi tam sice nějaké rozkazy zpoza hranic ještě vydával, ale nikdo včetně Západu to nebral vážně. Pokud by Rusové nedošli na Curzonovu linii, Němci by jednoduše pokračovali dál. Tuhle pohromu na sobě nese plnou vahou Polsko samo svojí stupidní politikou v 30. letech.
Co se týká tzv. zímní války s Finskem, to každý rád prezentuje jako agresi SSSR, ale pokud chceme danou událost pochopit, nelze to brát jako samostatnou událost, je třeba se na to dívat jako na epizodu druhé světové války. Víte, že SSSR naprosto nutně ze strategického hlediska potřeboval posunou hranici od Leningradu, který byl průmyslovým centrem? A víte, že Finsku nabízeli velmi solidní dohodu typu “vy nám dáte kousek území tady a my vám větší kus jinde”? Finsko odmítlo. Posunout ty hranice byla strategická nutnost kvůli blížící se válce a Finové tehdy otevřeně jen hráli o čas, neměli v úmyslu díky nátlaku (opět) Anglie nic podepsat. Molotov tehdy řekl finskému vyslanci: A vy co, chcete válku? Finové to pochopili jako blufování…. pozdě. Nebýt blížící se války a projektu EU-1 (evropa pod Hitlerem), žádná zimní válka by také nebyla, nebyl by důvod.
A tak by se dalo o každé jednotlivé epizodě z vašeho seznamu, údajně dokazujícího agresivitu SSSR. ps. co se týká agresivity, zkuste si spočítat počet nevyprovokovaných agresí ze strany USA a pak ze strany SSSR/Ruska, a dejte do poměru… výsledek vás možná překvapí.

Aksal
Návštěvník
Aksal

Souhlasím s Hoxem, že ve Vašem soupisu vyzobáváte pár událostí, které při geopolitickém pohledu, jsou jenom rozinky vytrženy z kontextu.
Pořád se u nás omílá rok 1968 a Maďarský 1956. Takže, když si porovnáme dvě vítězné mocnosti z II.sv války. Rusové naše území opustili v roce 1946. V roce 1968 k nám přišli vojska VS na zvací dopis našeho politického vedení. Proč nekritizujete zvací dopis současných našich “elit”, které podobný dopis poslali NATO a Dragounskou jízdu? A někteří naši dobráci by chtěli, abychom vojska NATO tady měli napořád? Kromě toho. Američané jsou v Německu a i Japonsku doteď, 70 let po válce. Co tam dělají? Merkelová si nemůže ani u.p…out, aniž by si požádala USAky o dovolení!
To, že Rusové chrání svou suverenitu a územní celistvost, tomu vy říkáte velmocenské choutky? Jak tedy říkáte tomu co předvádí USA?

Ještě bych se vrátila k paktu Ribentrop – Molotov. Představte si teoretickou možnost, že Stalin by tu smlouvu nepodepsal. Co myslíte, co by o tom psali dnešní rusufobové? Myslím, že by to bylo něco ve smyslu,všechny demokratické státy smlouvu s Němci podepsali a jediný Stalin smlouvu s Hitlerem nepodepsal a tím vyvolal II.světovou válku. Nechtěl geopolitické problémy řešit diplomaticky, proto logicky, přišla válka. Takže ať ji Stalin podepsal, nebo by ji nepodepsal, výsledek by byl stejný. Válka. Akorát její podpis znamenal čas k dobru.
Tady vidím analogii a dnešní situaci na Ukrajině. Putin také musel přijmout Kerryho. Kdyby ho nepřijal, sneslo by se na jeho hlavu, že nejedná. Když s ním jedná, rusofobové to interpretují, že sankce zabrali. Pokud bude další válka a my přežijeme, budete také Putinovi vyčítat, že s Kerrym jednal a pokusil se tak získat čas? Protože čas jednoznačně pracuje pro Rusko.

Montisan
Návštěvník
Montisan

Co máš furt s tím Brestlitevským mírem!?! Víš co to bylo a prasárnu zpunktovanou německejma agentama!! Ten je dávno anulovanej!! Jeho platnost pádem Germánie vypršela! Co se co Poláci měli monotovat do nějakýho nepaltnýho dohadopvání mezi ilegiální bolševicku vládou a stejně ilegální juntou Hindenburg-Ludendorf z Belrína??? Už se na to víš co … nebo jseš ňákej trockistickej agent, nebo co furt?

Jan Hus
Návštěvník
Jan Hus

Obsazení čečenska následovalo až po tom co mu byla udělena autonomie v rámci federace, po 3 letém jednání a po několika teroristických utocích čečenců za hranicí jejichautonomní republiky. Hovořit tedy o napadení je nepřesné jelikož je sporné kdo koho vlastně napadal. Každopádně dopadlo to krvavou řeží kde proti sobě stáli vojáci ryské federace kteří se s ničím moc nepárali a náboženští fanatici kteří namísto “hrdiného boje za svobodu” bojovaly podobně jako naboženští fanatici v afghánistánu za to aby ženský nesměly chodit do školy a vše se podřídilo náboženským ultraortodoxním zákonům. Co se týče 1956 v maďarsku mám důvodné podezření že nebýt tohoto potlačení dostanou se k moci opět Nacisticé myšlenky a síly které v té době byly ještě hodně živé a rok 1968 nemůžeme připisovat na vrub Rusům protože nás osvobodily také poláci, madari a zejména UKRAJINCI. Ovšem když člověk vydí kam nás zavedlo 25let “demokracie a obrany lidských práv” že všechny nacistické organizace sílí a mají světový vliv (devadesátá leta Jugoslávie, přelom tisíciletí Albánie, nyní ukrajina atd) je otázka zdali Sovětské akce ve východní evropě (v měřítku minimalistickém oproti osvobozeneckých akcí USA a EU v Syriie, Lybii, Iráku atp) nebyly pouze kroky nezbytné k udržení nacionalistů a nacistů na řetězu a nezaručily mír. 56 bylo cca 15 000 mrtvých 68 několik stovek. Co se týče afghánistánu opět to byl mocenský boj mezi SSSR a Západem v čele s USA které potutelně vyzbrojovalo a podporovalo náboženské demagogy a SSSR muselo nějak reagovat na tahy západu. S tím že reagovalo dost brutálně a bezohledně a zločině. Ovšem SSSR udělalo přesně to co západ chtěl dostalo se do konfliktu který ho oslaboval. Podobně jako nyní je vtahováno rusko do konfliktu na ukrijině díky podpoře ultranacionalistických skupin které rozdmíchaly národnostní nesnášenlivost na UA. Jinak Rusko pomohlo evropě i od Napoleona takže osvobodilo evropu minimálně dvakrát. Stěží si umíme představit co za utrapy napoleon přinesl evropě a jejím obyvatelům ale pokud se o to pokusíme jistě přinesl mnoho zla, mrtvých, vypálených vesnic, pláče atd.

Montisan
Návštěvník
Montisan

Židácký lži a kecy! Německo neuznávalo fiat-prachy nosatců, tak roč by si je půjčovalo? Přešlo na bartr. Tyhle kecy szesmolily židácký siocentrály dodatečně dvno po válce! S antidatací, pochopitelně – však historii jak známo píše vítěz! Jen mě furt nedá – ten pakt o neútočení uzavřený dle “chytráka” Kajmika “bez dodatků” – na co by to bylo? Komu by to jako bylo co platný?!? Tohle mě zajímá! Pak “vo ničom”! Hitler by sebral celý území Polska včetně jím okupovaný západní Ukrajiny a půly Běloruska a litevským Vilniusem a co? Jak by si tím Stlain pomoh, co? To jsou prostě jen takový povšechný kecy “chtrolínů”, který kdyby byli na místě Stalina, tak by prostě už nebyli:)))

Montisan
Návštěvník
Montisan

Že vůbec můžeš takový hovadiny co kde jakej obřezanej pisálek sesmolí plácat a papouškovat! To nemáš svůj mozek?!?? Asi ne. To tě netrklo, že kdyby tyhle žvásty o “zadluženosti” Hitlera a “potřebě vést války” byly pravdivý, že by tu válku už dávno vedla předlužená USA a EU?!? Že by tu válku už dávno vyhlásil a vedl v dluzích se topící Prasenko-Valtzmann z Kyjeva?!? Tohle jsou prostě takový kecy vo ničem! To jako myslíš že Německo v roce 1939 bylo jediný zadlužený stát a že třeba agrtátní zaostalý Polsko nedlužilo kam se Beck podíval? Tak kdo měl větší “důvod výst válku”??? Krapet chlape začni myslet sám a nepapaguju tyhle judosajrajty bez rozumu určený pro tupý masy havloidních připitomělců!

Montisan
Návštěvník
Montisan

Brest-litovského míru? Si děláš koy nebo co???? Pádem Německa, Rakousko-Uherska a Osmanskýho rajchu padly i jakýkoliv závazky z týhle pochybný prohannosti německýho agenta Uljanova!! Co měli Poláci co se montovat na území, kde je nikco nechtěl? Co měli pilsudčíci společnýho s Brest-litovským mírem? To jim tam někdo něco odstoupil? Ti měli jediný: z mizet z území Litvy, Bělrska a Ukrajiny! A to honem rychlem! Nic víc a nič míň! A ne se tam rozchcapovat až do osudnýho září 39! Tohle je zajímavá schizofrenie západních židáčků! V roce 39 prý Stain “okupoval polsk území!! Jo? Ale že si ho teda nechali a dodnes nechávaj dál ty stty co jim ho předal, žééééé??!?? Pročpá tedy Litva nevrátí Polákům Vilnius – svoje hlavní město, když je údajně teda právoplatně polským územím? Pročpáá? O. K. – Bělorusko je “fašounské” – tam vládne hrozný lidjed a diktátor Lukašenko že, tak ho vynecháme – ale copá že “svobodná a demokratická” Ukrajina dnes se nějak furt nemá k tomu vracení Lvova Polsku, Stalinem “sprostě ukradeného”, cóóó? To je zajímavý!!

Montisan
Návštěvník
Montisan

Omlouvám se za kupu překlepů a nedoklepů! Já jsem zvykelj z AC24 a Facebooku na to, že se to po napsání dá snadno opravit a doplnit, tu ne, bohužel. Nicméně jsem si taky všimnul až nepřirozéné dokonalosti textů toho Kajmika01 a uvědomil jsem si že to sem odněkud vkládá!! Z nějakých těch hovadských mainstrýmžvástů! Skoro mi to připadá jako by ty ecy sepsal “takyhistorik” Fldler nebo někdo na ten způsob!! Četl jsem tu na netu knížku (s vynechanejma stránkama – jde o ukázkovou PDF verzi) o Rusku a jeho historii v letech 1917-1939. Prej od “renomovaných historiků”! No měl jsem dost! Plno plků, floskulí a frází zakrývajících nehodící se realitu nebo bagatelizující nehodící se fakta, jako rpudký růst ruské ekonomiky za Stolypina i po jeho zavraždění židem Bogrovem! Únorová revoluce zamlžená, popírání financování bolševiků z ciziny, ani slovíčko o tom co Trocký dělal v uSA!! Bagatelizace Leninova příjezdu vlakem přes Německo a hlavně v celém díle ani jednou není zmíněn ten bez kterýho by VŘSR vůbec nebyla!! Tedy Alexandr Parvus!! Zato je tam plno kydů a plků včetně detailů o jednáních bezvýznamný ruský dumy! O tom která fracke se kterou se dohodla na přijetí toho či onoho prohlášení nebo deklarace! Komedie! Orgán naprosto bez reálné moci, seskupení šašků a figurek oni s vážností líčí jako “dějiny revoluce” prosím!! A tohle maj bejt ti “renomovaní historici”! A kecy co se kajmik 01 kopíruje jsou tomuhle žvanění a tlachání navlas podobný!!

Montisan
Návštěvník
Montisan

A to že ponechání Porýní Hitlerovi mělo odradit Německo od agrese – to si už docela děláš kozy, ne?!??? Co to píšš za slátaniny? Co? Němečtí generálové psali sami, že kdyby Franice nasadil jednu divizi, okamžitě byli přirpavený se stáhnout! Kdyby armádu, sami by svrhli Hitlera!! Toho se v roce 1936 nidko nebál a neměl ani důvod!! Jediný proč mu nechali Sársko, Porní Rakousko i nás byla snaha ho namlsat, přirpavit na války a pak společně vytáhnout na SSSR, kde jejich židácká pátá kolona raubířů Ruska dostala pádem Trockýho v roce 1929 zásadní mat!! A od toho roku se datuje masívní podpora Hitlerovi a jeho partaji i ze strany světových židáků z wallstreetu a politka ústupků ze strany jejich loutka a poskoků z Downing street a Elyséé!!!

Robo
Návštěvník
Robo

nájdi 10 rozdielov so situáciou dnes. S tým rozdielom, že Putin zatiaľ nachádza aj mierové riešenie..
Rusi majú za prezidenta Človeka…opäť..

Hox
Návštěvník
Hox

Termín “Rozdělení Polska” je přepisování historie, podrozumívá, že iniciativa byla stejná z obou stran. Pokud by však Hitler Polsko neobsadil, lze velmi pochybovat o tom, že by SSSR začal jako první. Adekvátní je psát: Hitler začal obsazovat Polsko, SSSR byl nucen reagovat (proč, je odůvodněno v článku). Pro dokreslení situace je třeba dodat ještě pár věcí: SSSR se vrátil jen do svých hranic z roku 1917, do oblastí které Polsko anektovalo během občanské války v Rusku. Curzonova linie je linie založená na etnickém osídlení – vlevo Poláci, vpravo Ukrajinci, Rusové a Bělorusové. Tuto linii určily po 1. světové válce “západní mocnosti”, SSSR se vrátil tedy jen k linii, která mu byla před útokem Polska nabídnuta západními mocnostmi – mezinárodní právo neporušil. Polsko bylo mezi dvěma válka čistě fašistický stát, kdo by ho chtěl nějak litoval, nechť si vzpomene na jejich zvěrské chování vůči Bělorusům a Ukrajincům na území, které kontrolovalo od 20 – začátku 40 let. Polsko se nemohlo dočkat, až společně s Hitlerem napadne SSSR.
Málo známým faktem je, že poté, co se SSSR posunul na Curzonovu linii, byla na územích, které doposud kontrolovalo Polsko, provedeno referendum o tom, zda se chtějí obyvatelé připojit k SSSR. Výsledek – 98% hlasovalo ANO.

Ruský historik Jurij Žukov říká o alternativách paktu molotov-ribbentrop tolik:
—————————————–
Otázka:
Akú mal ZSSR alternatívu? Čo by sa stalo, ak by pakt s Nemeckom v auguste 1939 nebol podpísaný?

Odpoved – Žukov Jurij Nikolajevič 15:07 15/08/2014:
Potom by nasledovalo obsadenie Nemcami Litvy (z ktorej v tom čase ostala iba Kaunaska oblasť), Lotyšska, Estonska, Fínska. Pretože všetky tieto krajiny podpísali s Nemeckom dohody o garancií nedotknuteľnosti. A ZSSR by pokračoval v čelení Japonsku, ktoré by prerástlo do vojny.Problém je v tom, že ked spomínajú sovietsko-nemeckú dohodu o nenapadnutí, zabúdajú že koncom mája 1939 Japonsko vtrhlo na územie Mongolska, snažiac sa ho zachvátiť. A boje sa stupňovali, koncom mája, celý júl, august. A počas podpísania dohody v Moskve o nenapadnutí s Nemeckom sme nástojili na tom, aby zapôsobili na svojho spojenca Tokio, aby títo ukončili vojnu. Povedali sme že v opačnom prípade nebudeme vyplnať tento dohovor. Pozrite sa, 23 augusta bol podpísaný dohovor s Nemcami. Boje na Chalchin Gole skončili, 16.septembra oficiálne. A až 17.semptembra, na ďalší deň, Červená Armáda vošla na západné teriroria Bieloruska a Ukrajiny a prišla po líniu ktorá bola stanovená ešte v 1919 roku ako východná etnografická hranica Poľska, takzvaná línia Curzona. Stačí si len pozrieť v ruskom jazyku vydané memoáre “pravda o mierových dohovoroch”, autora Lloyd Georga. To nie sú moje výmysli, Antanta stanovila líniu Curzona ako východnú hranicu Poľska. A vtedy 17.9.1939 sme prišli po túto líniu a zastavili sa, pretože sme dodržiavali medzinárodné zákony.

http://www.aif.ru/onlineconf/1392959
—————————————————————

dále, tzv. tajný dodatek k paktu Molotov-Ribentrop nebyl přesvědčivě prokázán, já osobně mám za to, že je to propaganda, nedává logiku.

O významu a nutnosti SSSR uzavřít dohodu o neútočení (po selhání pokusu o kolektivní smlouvu bezpečnosti v EVropě) u nás taky vyšel nedávno rozhovor právě s Jurijem Žukovem:
http://leva-net.webnode.cz/products/dostali-sme-vojnu-o-rok-skorej-vdaka-anglicku/

Je taky zajímavá selektivní pamět tzv. “demokratů” ve vztahu paktu molotov-ribentrop, podobné smlouvy, které tehdy byly běžnou praxí, s hitlerovským Německem uzavřela celá Evropa a dříve než SSSR:

1933 – Velká británie, Francie, Itálie – “pakt čtyř”
1934 – Polsko – pakt Hitler-Pilsudský
1935 – VB – mořská dohoda
1936 – Japonsko – pakt proti kominterně
1938 – VB – deklarace o nenapadení
– Francie – deklarace o nenapadení
1939 – Rumunsko, ekonomická dohoda
– Litva – deklarace o nenapadení
– Itálie – dohoda o přátelství a spojenectví
– Dánsko – dohoda o nenapadení
– Estonsko – dohoda o nenapadení
– Litva – dohoda o nenapadení
– SSSR – pakt o nenapadení

ale dnes slyšíme chórem ze strany tzv. “skutečných demokratů” (démonkratů), pravdoláskařů a podobné svoloči jen “SSSR uzavřel s Hitlerem pakt molotov-ribbentrop”, o zbytku nic.
Navíc SSSR ji uzavřel jako poslední, když nebyla jiná možnost, jak je dobře ukázáno v článku a v komentáři Žukova.

Valerij
Návštěvník
Valerij

Děkuji za doplnění. Je smutné vidět a poslouchat, jak se dnes překrucuje historie a žene svět do další války. Ještě smutnější je, že tomu mnoho lidí věří, nechá se obelhávat a ještě lhářům tleskají.

Bahen
Návštěvník
Bahen

“koncom mája 1939 Japonsko vtrhlo na územie Mongolska” – zrejme preklep, misto Mongolska bych dosadil Mandzusko…

Montisan
Návštěvník
Montisan

Kdepak!!! Co bylo SSSR po čínském Japonci už v té době dávno (od roku 1931) okupovaném území?!?? Šlo o japonskou agresi proti lidovému Mongolsku – svrchovanému státu a sojenci SSSR! – http://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_u_%C5%99eky_Chalchyn

Bahen
Návštěvník
Bahen

Aha, dobre, diky za upresneni, nikdy bych nerekl, jak daleko se az Japonci smerem na zapad dostali…

Zvědavý Vincent
Návštěvník
Zvědavý Vincent

Opravdu SSSR budoval sám? Které technologie byly ruské? Které motory, které těžební zařízení, které stroje, které továrny atd.

Hox
Návštěvník
Hox

Podíl land-leasu na zbraních na frontě dělal v roce 42 kolem 4%, tanky nestály za nic, v porovnání s T-34 byly odpad. Drtivá většina zbraní, která skutečně něco rozhodovala, byla ruských.
. SSSR koupil mnoho západních technologií během industrializace, to je pravda, ale už v roce 1938 bylo 93% strojní výroby grupy A – tj. výrobní prostředky, nikoliv výrobky samotné – sovětské, vlastní výroby. Odpověď tedy zní: většina. Z většiny SSSR použil západní technologie na to, aby vyrobil vlastní technologie a stroje, s pomocí nichž vyráběl vlastní produkci.

Aksal
Návštěvník
Aksal

I když Hox Vám dal jasnou odpověď, dodala bych ještě jeden druh zbraně a to “kaťuše”. Určitě uznáte, že západ v té době takové zbraně neměl a byl to vynález Rusů. Uznávám ale, že před válkou, v třicátých letech, byl SSSR v roli Číny z nedávné současnosti. Koupili si jeden stroj z každé oblasti a na jeho základě rozpracovali nové stroje a zařízení, podle jejich potřeb. Museli to udělat sami už jen z důvodů jiných klimatických poměrů. Za to “Rusové” platili západu obilím. Za jídlo, nové technologie. Myslím, že to byl dobrý obchod, 🙂
Nechci se Vás nějak dotknout, není to mým záměrem, ale Vaše otázky mi silně připomněly otázky moderátorky z ČT z pořadu Hyde park s panem Konvičkou, nic ve zlém 🙂

xzden
Návštěvník
xzden

SSSR měl začátkem války nejlepší zbraně jaké v té době existovaly, mj náboje Tokarev 7.62mm (standard pro pistole a samopaly) s kaleným jádrem probíjely i tenký pancíř, nebo protitankové pušky, které každá s obsluhou dvou pěšáků probíjela 30mm pancíř (tj ničili takto všechny něm.tanky dostupné v l.1941/42 až po Pz.IV včetně) a Němci je museli narychlo opatřovat tzv Schurtzen (přídavnými pláty), sovětské tanky měly perfektní průchodnost i bažinatým terénem (mj široké pásy), nízkou siluetu, sklopený pancíř.. Skóre zkusili Němci srovnat až během přípravy Kurské bitvy, ale stejně se nějak nezadařilo.. Oproti tomu technika Spojenců byla vesměs mizérie, především tanky: americké “škatule” typu M3 a M4 byly pro Němce snadný terč, stejně jako všechny tanky britské. Kromě jeepů, náklaďáků (Dodge, Studebaker), a pár typů letadel (P-39, Douglas “Boston” a licenčních”Dakot”) všechnu ostatní lend-lease techniku používali Rusové jen na druhořadých válčištích (např. v severní Karélii).
Jenže zevntř i zvenčí byl Sajuz terčem permanentní sionistické subverze, což byl zřejmě pravý důvod většiny debaklů (píše o tom na konkrétních případech mj G.Sidorov v knize “Tajny projekt vozhda ili neostalinizm”), a z této dezinformační kuchyně pocházejí všechny ty výmysly o “lidských vlnách”, o “jedné pušce na 2 chlapy” apod. Na těchto výmyslech byl natočený např film” Enemy behind gates” (základni výchozí schéma: inteligentní žid Fiennes v uniformě politruka, inteligentní židovka R.Weisz a do třetice hrdinný Rus jen jako 2-nohé zvíře dovezené v dobytčáku spolu dalšími 2-nohými slovanskými zvířaty odkudsi ze Sibiře a rovnou je vyhnali s holýma rukama proti proti perfektně vyzbrojeným inteligentním Němcům.. – radši dál no comment..)