Otevřený dopis ministru zemědělství M. Jurečkovi

Vážený pan

Marián Jurečka

ministr zemědělství

vlády České republiky

 

Vážený pane ministře,

 se zájmem jsem si přečetl vše Váš rozhovor, který jste dal Parlamentním listů.cz [1]. Když jste nastoupil do vlády na ministerstvo zemědělství za KDU-ČSL, jakkoliv nejsem sympatizantem této strany, kvitoval jsem Váš post z pohledu Vašeho mládí v složitě se tvořící vládní koalici vládě. Vaše průběžné pracovní výkony, činnost i stanoviska a názory mne relativně uspokojovaly, neboť jsem je považoval buďto za ryze odborné a pracovní, nebo za poměrně umírněná stanoviska a názory v rámci snahy zachování loajality své straně. Po přečtení článku v PL, ve kterém jste se poměrně obsáhle vyjádřil k středoevropské mezinárodní situaci, jste však zaťal sekeru své politické angažovanosti proklatě hluboko.

     To, jak jste se vyjádřil na adresu sankcí vůči Rusku, pane ministře, lze považovat buďto za nekontrolovatelný úlet, nebo za totální intelektuální kolaps Vašeho politického myšlení. Cením si Vás jako člověka, který to na ministerstvu vzal správně do svých rukou, že Vaše kroky na ministerstvu i za složitých mezinárodních podmínek zvládáte poměrně obstojně a ku prospěchu našich zemědělců a občanů. Zkrátka řečeno, jevil jste se mi jak byť mladý, přesto pro věc nadšený a zapálený odborník. Chápu, že zemědělská problematika není jen zelenina, ovoce, obilí, polní práce atd., ale že je to i politika. Nicméně politika, která by měla mít, z pohledu resortu, jakési pomyslné hranice. Vy jste se však ve věci sankcí vůči Rusku tzv. rozjel, a kdybych nevěděl, kdo jste a jakou funkci zastáváte, myslel bych si, že jsou to názory, stanoviska a postoje Schwarzenberga, Štětiny, Bursíka a podobných expertů na Ukrajinsko-Ruskou kauzu.

[FOTO] Jurečkovo politické resumé

     Jak jsem již zmínil, zřejmě dobře rozumíte zemědělské politice, ale té vyhrocené, opravdové, mezinárodní, potažmo vojensko-mocenské politice moc nerozumíte. Přesto jste se pustil na velmi tenký led této problematiky a nešetřil, či spíše jste se zcela nekontrolovaně vyjádřil bez zjevné snahy po objektivitě, serióznosti a relevantnosti stavu a situace v této problematické mezinárodní oblasti. Když dovolíte, připomenu několik Vámi vyloženě až abstraktních konstatování, které postrádají tolik potřebnou oporu v důkazech, faktech nebo argumentech. Tak tedy začnu prezidentem Zemanem, kterým jste rovněž začal v rozhovoru s PL.

     To, že jste vyměnil jeho portrét ve svém kabinetě za kříž, bych ještě chápal, i když jisté souvislosti nasvědčují o netaktním postoji vůči občany zvolenému prezidentovi a tradici samotné. Snad jen Vaše mládí ospravedlňuje tento neuvážený kapric a řekl bych i nemorální faux pas, jenže to není zdaleka všechno . Vy jste svůj počin zdůvodnil coby reakci na jeho vrávorání u korunovačních klenotů a nahradil jste ho symbolem, který má pro Vás větší hodnotu. Dovolím si položit Vám otázku, zda byste tak učinil také v případě, kdyby byl prezidentem třeba pan Schwarzenberg, u kterého by se jistě také našla řada důvodů, vyměnit jeho portrét za kříž, byť je pan kníže také věřící katolík.

     Vyjádřil jste se, že co se týká protestů proti panu prezidentovi, které na podzim hýbaly českou společností, že jim rozumíte. Můžete, pane ministře blíže objasnit, čemu jste rozuměl v situaci, kdy na prezidenta Zemana byla házena vejce, byly na něj vykřikovány hrubé urážky? A také, jak jste porozuměl tomu, že demonstranti a nespokojenci vyšli do ulic s transparenty, kromě češtiny psané také v angličtině? Přijde Vám ve státě, kde je úředním jazykem čeština, kde se mluví, píše a případně i protestuje vůči českému politikovi v češtině, aby se také používala angličtina? Komu byla určena, snad ne důchodcům nebo školákům? Jsem však natolik v obraze, že je mi jasné, pro koho byly určeny!

     Vrcholem Vaší nevychovanosti a netaktnosti, mladý pane ministře, je Vaše konstatování, že „ Jestliže se někdo (rozumím-li tomu dobře, pak M. Zeman) neumí chovat, je vulgární a až arogantní, tak chápu, že s takovým stylem politiky mnoho lidí nesouhlasí. Já také ne“. Jak vyplývá z Vašeho vysokoškolského titulu lze předpokládat pane ministře, že jste (měl byste být) inteligentní člověk a že jste tedy schopen snáze pochopit řadu věcí, kteří méně vzdělaní lidé třeba nedokáží. Proto mne udivuje, že nejste schopen rozpoznat úmysl vulgárního vyjádření prezidenta Zemana, které bylo zcela mimořádné (běžně takovou mluvu nepoužívá, to mi snad neupřete) a tedy, že Vaše pohoršení není na místě. Jste mladý člověk a prosím nechtějte mi tvrdit, že v kruzích Vaší věkové skupiny, resp. mnohem mladších lidí se mluví vytříbeně a bez vulgarismů. Takže, pokud se pan prezident vulgárně vyjádřil, šel ve stopách tzv. kavárny, kde o podobné výrazy nebude nouze (spíše o ty slušné). Nebuďte prosím farizej a přiznejte, že útoky na M. Zemana jsou naprosto nechutné, neopodstatněné, ale za to úmyslné, nemorální a zbabělé.

[FOTO] Marian Jurečka vyvěšuje před svým ministerstvem ukrajinskou vlajku, prý na znamení solidarity. Solidarity s kým? S ukrajinskými oligarchy, kteří se po svržení demokraticky zvoleného prezidenta dostali na Ukrajině k moci?

     Pane ministře. Nechci Vám dělat nějakou morální přednášku (i když bych na to měl ve svých letech právo) o tom, jak by se měl mladý člověk chovat a vyjadřovat ke starším lidem, notabene k hlavě státu a v souvislosti s Vámi citovanou událostí, která již byla relevantně zcela vysvětlena. Nicméně, tento argument jste použil, aniž byste použil svou inteligenci, logiku, objektivnost a především takt. Promiňte mi ten názor, ale Vy se držíte jako trus košile proklamované lživé téze o Zemanově nestřídmém pití, o jeho alkoholismu a podobných slabinách, čímž se zřejmě snažíte být loajální lidem, tzv. antizemanovcům, kteří pod záminkou a pobídkami jistých kruhů, se snaží prezidenta Zemana zdiskreditovat, což by vedlo k jeho odstoupení. Zřejmě spoléháte na to, že jsme pevnými a aktivními členy EU, NATO, OSN a dalších organizací, nemýlím-li se! Jste si však naprosto jistý svým postojem, že stojíte na správné straně, pane ministře?

     A nyní k té výše zmíněné mezinárodní politice a sankcím vůči Rusku. Je to od Vás, pane ministře, dost značná troufalost tvrdit, že sankce jsou jediným možným a účinným opatřením proti Rusku. Již Váš úvod v odpovědi na otázku PL, zda vnímáte rok 2014 jako přelomový po stránce mezinárodní situace, jste nasadil nezvykle kontroverzní tón, když jste zmínil anexi Krymu a v této souvislosti jste považoval za nutné připomenout, že když Rusko anektovalo Krym a rozjelo svoji „mocenskou politiku“ vůči Ukrajině, mnozí komentátoři a lidé byli očarováni silovou politikou Vladimira Putina. Anexí Krymu a agresivní politikou Ruska na Ukrajině však podle Vás došlo především k narušení důvěry. O tom není pochyb, s tím lze souhlasit, ovšem na druhé straně, pane ministře, naprosto zaujatě, neobjektivně a nepravdivě papouškujete cizí názory. I v tomto případě Vám musím vytknout nedostatek vlastního uvažování, intelektu, snahy po objektivních a velmi závažných okolnostech, které vedly Ruskou federaci k takovému kroku, jakým byla anexe Krymu. Pokud byste se zajímal o skutečnou politiku a nesnažil se jen loajálně vyjadřovat ve prospěch svých chlebodárců pak byste musel také vědět, co se na tehdy ještě ukrajinském Krymu odehrávalo. Ovšem jak jste vyjádřil svůj naprosto oddaný vztah a důvěru ke zmíněným vazbám na EU, NATO a USA je jasné, čí píseň asi budete zpívat.

     I dále ve své odpovědi PL chrlíte řadu nevědomých, za to úmyslných nepřesností, nepravd, neřku-li lží. Snažíte se situaci v Ruské federaci vykreslovat k obrazu svému i Vašich spolubojovníků ve snaze pomoci západním mocnostem v úsilí za totální pokoření vzdorujícího Ruska. Nevím, v jakém časovém úseku jste se vyjádřil, když jste konstatoval, že rubl dramaticky padá, oslabuje vůči ostatním měnám. To bylo do jisté doby pravda, ale pokud byste byl znalý situace věděl byste, že rubl posiluje a ruská ekonomika se pomalu stabilizuje. Vzhledem k Vašemu mládí a zřejmé nezkušenosti z neznalosti Ruska a ruských lidí jste schopen naprosto demagogicky mluvit o tom, že Rusko stojí před recesí, hrozbou zvýšené inflace, která sníží životní úroveň většiny Rusů, které se podle Vás Rusové bojí ze všeho asi nejvíce. Nebylo by od věci, mladý pane ministře, se více seznamovat s věcmi, o kterých chcete mluvit. Jak vyplývá z Vašich naprosto destruktivních názorů a postojů, víte toho o Rusku a ruském národu asi tolik, co já o Vašem resortu a zemědělství vůbec. Proto se také nepouštím do nějakého neznalého prostředí, což bych vřele doporučoval i Vám.

UKRAINE-UNREST-EU-RUSSIA

[FOTO] Victoria Nuland, náměstkyně amerického ministerstva zahraničí, rozdává v Kyjevě na Majdanu demonstrantům koláčky. Do Kyjeva přiletěla soukromým tryskáčem bez civilní registrace, jedním z těch, které používala CIA k převážení vězňů podezřelých z terorismu a také pro tajné operace (black ops). Český ministr zemědělství netuší, o co v ukrajinském konfliktu vůbec jde. Někdo by mu to měl říct… redakční poznámka -VK-

     Mám-li být upřímný, pane ministře, to co píšete dál o situaci v Ruské federaci, je za jistých okolností, jak se říká mezi chlapy, na přes držku. Omlouvám se za ten surealistický výraz, není myšlen reálně, jen tím chci vyjádřit, jaký antiruský postoj z neznalosti věci zaujímáte. Zmiňujete, budu citovat: „ Rusko svojí nezodpovědnou mocenskou politikou znemožnily modernizaci Ruska. Rusko se dostalo z bahna devadesátých let, stát byl stabilizován, měna stabilní, inflace pod kontrolou, ruské hospodářství se čím dál více zapojovalo do mezinárodního obchodu, Rusové snad poprvé v historii masově svobodně cestovali, poznávali Západ.“

     Až potud bych s Vámi, za jistých nemalých výhrad, mohl souhlasit. Ovšem následující řádky skýtají již velmi nestandardní hodnocení a znovu opakuji, jen díky Vaší neznalosti věci. Říkáte: „ A místo pokračování v tomto pozitivním trendu se vedoucí politici Ruska vydali na cestu dobývání nových území!“ Jak jste proboha, došel k tomuto závěru, že se Rusko vydalo cestou dobývání nových území? Zase jste někde poslouchal trávu růst? Ze školy jistě víte, že se nemá opisovat a napovídat zvláště, když je to špatně. To se Vám nyní stalo, pane ministře! Dal jste se na opisování, resp. na papouškování a ještě je to na propadnutí! Dále dojemně říkáte, „…že je Vám to líto, protože oni na to časem doplatí možná ztrátou prestiže, ale co je jisté, na ekonomické problémy Ruska doplatí především běžní Rusové, kterým se tak opět zavírají dveře k životu v prosperitě a stabilitě. Jejich vůdci se rozhodli. Geopolitika je pro ně víc než bohatství a prosperita vlastních lidí. Dokud se to nezmění, není asi ani čas na změnu politiky EU a ostatních spojenců vůči Rusku!“

     Pane ministře, ve svém dalším sdělení používáte stejnou rétoriku zapčklých rusofobilů, kteří aniž by byli obeznámeni s vnitřní ekonomickou politikou ruské vlády, opakujete stejné nesmysly a překrucujete skutečnosti. Z Vašeho postoje je patrné, že pro ruskou ekonomiku nemáte velké pochopení a pro politiku ruské vlády už vůbec ne. Chápu, máte k tomu osobní, poněkud zvláštní důvody. Nechci Vám brát Vaše iluze o Rusku, nechci Vám ani vyvracet názor, že z této situace ruské politické elity samozřejmě ze všech potíží obviňují Západ, finanční spekulanty nebo nenasytné bankéře. Asi mi nebudete věřit, ale vyslovil jste výjimečně správný názor tedy, že je to pravda a že ani Vy byste asi nehledal pravdu tam, kde není.

       Samozřejmě, že ruská ekonomika a společnost má jisté potíže, konec konců, kdo je nemá,ani my nejsme bez problémů a že jich máme požehnaně. Ale rozhodně to není tak, že hledají vnějšího nepřítele. Ten není potřeba hledat, ten je zcela evidentní. Nechápu, proč to říkáte, když sám potvrzujete, jak účinné jsou sankce západních zemí proti Rusku. Myslíte si snad, že takové sankce vyvolávají přátelé? Jistě že ne, tak proč zmiňujete takové nesmysly o hledání nepřítele. Všichni, pane ministře, kteří se podílí na sankcionování Ruska jsou v daném případě pro Rusko nepřátelé, tedy i my, resp. vy, kteří s takovým nadšením deklasujete ruské hospodářství a ekonomiku! Styďte se, pane ministře, styďte se celá, prozápadní vládo!

[FOTO] Demonstrace ve Slavjansku

     Mluvíte-li o opětovném selhání, jako již v minulosti mnohokrát, že selhaly samotné politické elity Ruska, doporučoval bych Vám zamést si před vlastním prahem. Nebo si snad myslíte, že dosavadní politika našich politických „elit“ je vzorná a perfektní? V tom případě Vás lituji a mohu si myslet, že nemáte na postu ministra co dělat! Nebudu rozvádět spolehlivost našich elit, těžko to budete přiznávat, ale mrzí mne, že se tak snadno necháte unášet na vlnách lživého populismu pro posílení své kariéry! A pokud si myslíte, že ruskému národu chybí důvěra v politiku vlády a Vladimira Putina, dokazuje to jen skutečnost, jak jste bídně ne-li vůbec s mentalitou ruského národa seznámen. Váš závěr na toto téma, že geopolitika politických elit je pro ně víc než bohatství a prosperita vlastních lidí a že dokud se to nezmění, není ani čas na změnu politiky EU a ostatních spojenců vůči Rusku jen znovu dokazuje Vaši politickou nedozrálost a ubohost současně.

     Úplně na závěr, pane ministře, dovolím si několik otázek: za 1) víte něco o počátcích nepokojů a událostí na Ukrajině, za 2) jestliže ano, jste ochoten připustit také účast (vměšování se) USA do vnitřních záležitostí Ukrajiny, jestliže ano, pak nemusím klást další otázku a budu si myslet, jak jste silně ovlivněn protiruskou politikou své partaje. Pokud ne připomenu, že již před deseti lety Spojené státy investovaly do Ukrajiny víc jak 5 miliard dolarů a možná nebudete vědět, proč byly investovány a kde skončily. Za 3) jste pane ministře, obeznámen se situací na Krymu těsně před jeho anexí Ruskem? Nebo víte, že tam USA chystaly pro NATO podmínky k založení námořní základny NATO, aby se vojensky dostaly USA blíže k hranicím RF? Pokud jste toto věděl a z tohoto úhlu pohledu hodnotíte anexi Krymu, jste jednoznačně zaprodanec západní politiky a proto ani nelze od Vás očekávat nějaké porozumění s Ruskem.

     Takto bych mohl, pane ministře, pokračovat, ale nepovažuji to za nutné, neboť jsem přesvědčen, že i tak je to pro mne jen ztráta času. Nepochybuji, že přijmete tyto řádky s pochopením, protože je nejspíše pod Vaši úroveň, aby Vám nějaký pisálek, notabene důchodce, uděloval rady a dával rozumy. Vyčerpal jsem vše, co jsem Vám chtěl pane ministře, sdělit. Neočekávám ani díky a už vůbec nějakou změnu Vašich postojů, názorů a praktikování Vaší (ne)skutečně loajální stranické a vládní politiky. Nicméně mohu konstatovat, že nejen Vaše názory, ale i skutky k celé ukrajinsko-ruské problematice, potažmo sankcím a pro Vás jejich tak skvělých výsledků, ve své podstatě ničemu nepomůže. Poškozují nejen Rusko, ale jistě víte (viz rakouský předseda vlády), že jsou značně škodlivé i pro jejich zadavatele. Svými názory, postoji a stanovisky jste však uspokojil několik pro Vás důležitých lidí, resp. tu část občanů, kteří sdílí Vaše rusofobilní názory a postoje a tleskají západu.

     Pane ministře a pane poslanče zároveň, přeji Vám do dalšího roku Všeho působení v křesle ministra zemědělství mnoho dalších úspěchů, které navážou na ty současné (mám tím na mysli úspěchy v zemědělské politice). V dalších Vašich politických aktivitách Vám doporučuji více zdrženlivosti, resp. více znalostí dané problematiky, méně falešné politiky a loajality, vyvarování se nehygienického rektáního alpinismu a všem aktivitám, které plodí falešné a lživé prostředí, ve kterém se snažíte utopit naši občanskou veřejnost! Zatím se Vám to v této oblasti nedaří a nejsem si jistý, resp. pochybuji, že máte o jiný, pozitivní přístup a pohled na současnou mezinárodní politiku vůbec zájem a své postoje změnit. Jsem nevěřící křesťan, proto nechť ten Váš Bůh a kříž nad Vaší hlavou je Vám v dobrých či lepších věcech nápomocen.

PF 2015 a zůstávám v úctě                                  Jiří B a ť a , důchodce, 76 let

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
2xs
Návštěvník
2xs

S celkovým významem = zastáním se Ruska proti patolízalskému ignorantovi souhlasím. Pan Baťa je ale bohužel také aktivní v oblasti, která mu nejde – v češtině, psaní. Dvakrát trapně použitý novotvar “rusobobilní” může sloužit jen k posměchu těch, kteří s panem Baťou nesouhlasí. Jsou tam i jiné chyby. Zaznamenal jsem i nelogismy, jako například chválení za zemědělskou politiku, aby se posléze pan Baťa vyjádřil, že jí rozumí tak velmi málo, jako ministr Rusku. Rozvleklost a opakování způsobilo, že text je zhruba o 50% delší, než být musel. Ovšem totálně mě odrovnal závěr dopisu: “Jsem nevěřící křesťan” – kdyby to byl vtip, budiž. Ale pan Baťa to asi myslel jako hrdou pózu. Jako svůj postoj, světonázor. A na to nelze reagovat jinak, než že to je dokonalá tečka na závěr… tečka svědčící nikoliv o inteligenci. Zajímalo by mě, jak může být křesťan nevěřící. A pokud je nevěřící, čím je naplněn obsah toho pojmu křesťanství. Trapné, skutečně. Nešlo uzavřít hůře. Nešlo sám sebe i celý dopis shodit efektivněji.

Josef
Návštěvník
Josef

Dobrý a slušný článek. Jsem také zklamán panem Jurečkou. A tu Ukrajinskou vlajku si může vyvěšovat doma na Moravě, pomodlit se u ní a pak si třeba zahajlovat. To je jeho věc, ale jako zvolený politik by si neměl tyto excesy dovolovat v Praze před Ministerstvem zemědělství, které mu nepatří, je tam jen dočasně a rozhodně nevyjadřuje tímto aktem názory svých dalších spolupracovníků. Ta vlajka tam nepatří, nejsme Ukrajinci ale Češi a toto je naše země. Pokud to pan Jurečka nechápe, může se vystěhovat na Ukrajinu a stát se čtvrtým ministrem -cizákem- v jejich fašistické vládě.

Josef Řihák
Návštěvník
Josef Řihák

Výborně pane Jiří Baťo.

Frank
Návštěvník
Frank

Myslím si, že autor Jurečku přechválil.

Milan Úlehla
Návštěvník
Milan Úlehla

Velmi dobře sepsáno. V takovém věku má autor víc rozumu než celé naše slavné vedení. Obávám se ale, že přijdou na řadu lidová rčení o házení luštěniny na zeď nebo perel domácímu zvířectvu. Což je škoda. Naprosto s panem autorem souhlasím.
Hodně štěstí a zdraví autorovi, ale i redakci a všem rozumně uvažujícím lidem.

Dux
Návštěvník
Dux

Totalni souhlas s autorem clanku!!!