Otevřený dopis Lubomíru Zaorálkovi

Otevřený dopis Lubomíru Zaorálkovi

Otevřený dopis Lubomíru Zaorálkovi

Pane Lubomíre Zaorálku,

ministře zahraničních věcí ČR.

   Dovolte mi, abych Vám vyjádřil lítost nad Vašim značně omezeným uvažováním. To, že jaksi nezvládáte imigrační politiku, to mne neudivuje, protože Vy toho nezvládáte v zahraniční politice (spolu s vnitřní) daleko víc. Ale abych byl konkrétní, k věci:

     Podle Vašeho mizerného, prounijně a prozápadně řiťolezeckou rétorikou silně ovlivněného názoru v otázce migrace a prosazování multikulturalismu v Evropě konstatujete, že Muslimské společnosti stojí před výzvou, jak propojit náboženské normy s individuálními svobodami a debatou o tom, jak vedle sebe mohou fungovat různé kultury a náboženství.“ Především je s podivem, že celou tuto záležitost osobně a svérázně stavíte do této situace přesto, že v ČR silně převažuje názor občanů, který vyloženě s imigrací nesouhlasí, je antimuslimský, případně antiislámistický a který vyjadřuje oprávněné obavy ne jen z případného pobytu těchto migrantů u nás, ale v celé EU. Je odvážné až provokativní Vaše tvrzení, že „Je jasné, že vzhledem k tomu, že muslimské komunity jsou a dále budou důležitou součástí evropských společností, výsledek této debaty bude důležitý i pro nás”. To je opravdu troufalé konstatování.

   Ptám se, kde berete tu jistotu, neřku-li drzost tvrdit, že muslimské komunity jsou a budou důležitou součástí evropských společností? To, že takto uvažuje několik silně psychicky narušených a tedy zdravého rozumu postrádajících jedinců v EU, kteří se za nemalý jidášský peníz nechali ovlivnit zákeřnou politickou rétorikou americké administrativy, usilující o ovládnutí Evropy pomocí integrace muslimských národů však ještě neznamená, že s těmito úvahami a tendencemi také souhlasí miliony občanů Evropy. Chápu, že nemáte zájem slyšet, registrovat a už vůbec ne respektovat názory občanů, protože ti Vám slávu ani peníze nezaručí, ale to neznamená, že jejich názory nejsou pro Vás důležité. S naprostým klidem a suverénně konstatujete, žeEvropa vnímala islám dlouhou dobu jako sousedící svět, nyní jsou však muslimové sousedy Evropanů ve stejných městech i ulicích“. A to je to, co naše občany, ale i občany Evropy přímo děsí.

259620-top_foto1-9k3e1.jpg
Lubomír Zaorálek, ministr zahraničí ČR

   Je od Vás neskutečně pokrytecké a licoměrné když říkáte Lidé jsou znepokojeni, protože cítí, že nedostávají odpovědi na mnoho otázek o islámu, které je jako nemuslimy zajímají,” a přesto je Vám naprosto lhostejná skutečnost, že lidé nevyjadřují obavy z neznalosti islámu, ale z nezájmu o směšování obou kultur, tedy o ten Váš multikulturalismus , prosazovaný západními politickými kruhy. Pokud se domníváte, že “Musíme ale rozlišit mezi extremismem izolovaných skupin a jedinců a obavami mírumilovných občanů, kteří pouze vyjadřují své znepokojení založené na omezených informacích, které dostávají z médií,“ pak Vás musím vyvést z hlubokého omylu. Podstata není v tom, že občané mají podle Vás značně omezené informace, podstata je v tragických zkušenostech s dosavadní existencí migrantů muslimské národnosti s převahou islámského náboženství, které latentně skrývají řadu radikálních islamistů, z nichž se později podle potřeby rekrutují teroristé.

     V této souvislosti si dovoluji Vám doporučit nejen naslouchat falešným a licoměrným řečem představitelů EU, ale také si pozorně všímat a čerpat poznatky   a skutečnosti z řady video dokumentů, které Vás mohou, či lépe řečeno by měly probudit z prozápadního přístupu a letargie k událostem, které už dnes, lapidárně řečeno, nahánějí strach z Vámi prosazované všeobecné multikulti integrace .

   Úplně mimo mísu je Vaše konstatování, pane ministře, že „V Česku i dalších evropských zemích se objevují politici, kteří se snaží na obavách lidí získat politické body. V České republice jsou jedinci a skupiny, které využívají xenofobní nálady pro své politické ambice.” Tyto falešné úvahy Vás zřejmě ujišťují v názoru, že Vámi proklamované skutečnosti stran potřebného multikulturalismu jsou správné, přičemž se dopouštíte neskutečného , neřku-li tragického omylu. Politiky, kteří zastávají opoziční názor, kteří nesouhlasí s imigrací a případným multikulturalismem hodnotíte jako lidí sbírající politické body, ale nezřídka je považujete za xenofoby, rasisty, odpůrce soužití jiných kultur i když přiznáváte, že debata o islámu je často vypjatá a obtížná, zejména kvůli migrační krizi, násilí v některých blízkovýchodních zemích a teroristickým útokům.

     A to jsou právě ty hlavní důvody a podstata toho, proč nejen naši občané odmítají Váš evropský multikulturalismus, který nedává žádnou jistotu, že život těchto kultur bude bezproblémový, i když z dosud dostupných informací (a není jich, jak se mylně domníváte málo) víme, čeho je islám a jeho radikální představitelé schopni.

     Pane ministře, nemohu než konstatovat, že kromě jiných tendencí je právě Vámi prosazovaná, EU protlačovaná multikulturalistická politika je v rozporu s názory a představami velké většiny občanů ČR. Jako čelný představitel ČSSD máte ve svém programu řadu cílů, které se vaší straně nedaří k plné spokojenosti voličů plnit. K tomu jste si mimo program vzali za své prosadit multikulturalismus nejen v ČR, ale podporujete jeho realisaci v celé Evropě. To, že odmítáte kvóty neznamená, že odmítáte islamismus, potažmo multikulturismus v Česku, ale právě naopak. Občané, resp. voliči však nejsou hloupí, jak se možná domníváte a proto je nepodceňujte v tom, že vám ve volbách nevystaví účet. Nechci být škodolibý, pane ministře, ale pokud zůstanete Vy i vaše ČSSD na stávajících pozicích, nečekejte, že budete slavit úspěch, jako při posledních volbách.

     Jen na závěrem připomínám staré pravdivé přísloví, že „Boží mlýny melou sice pomalu, ale jistě“! Kéž by Vám to také něco napovědělo. S nadějí lepších zítřků bez muslimů a islámu a bez toho, že se budete (budeme) víc zabývat obavami lidí z islámu, než obavami vlastních občanů, kteří jsou Vám vzdálenější, než za řiťolezeckou loajalitu a jidášské peníze ochraňovaní muslimové.

Jiří B a ť a,  25. dubna 2016

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
dany
Návštěvník
dany
Serpoš
Návštěvník
Serpoš

Sůdruh Zaorálek dajme si tůto:

https://www.youtube.com/watch?v=oIFyTeWrHjI

Vzpomínáte si jak jste při ní tančil??

VM64
Návštěvník
VM64

Zaorálek je jasný příklad, že z průměrného pracovníka se po vstupu do politiky stane po krátké stranické vymývačce totální magor, schopen tvrdit, že ho porodil táta a máti je již od vstupu do KSČ oddanou muslimkou.

pedros
Návštěvník
pedros

Jožka Stalin měl pro takové líšňije ľjúdi speciální,velice účinný lék-9 gramů z makarova.Takovou “ruskou”vládu na čele s medveděvem by vyléčil během 30-ti minut.Škoda,přeškoda,že už není,teď bychom ho zoufale potřebovali.

Likan 1975
Návštěvník
Likan 1975

Zao – ce – tung (pojmenování od nějakých vysokoškoláku pro p. Zaorálka) mě osobně udivuje. Jeho rozhovor či debata nemůže trvat dvě hodiny. Jelikož první hodinu oponuje názoru a druhou pouze přitakává. Více nerozhodného ministra si nemůžeme přát.

tana
Návštěvník
tana

Spíš bych apelovala na pana Zaorálka ve smyslu právní tradice Rakouska-Uherska, které po staletí bylo v kontaktu s muslimským světem a našlo způsob uspokojivé koexistence všech náboženských společností na svém území.
Domnívám se, že nelze prosazovat různé zacházení s křesťnany, židy nebo muslimy, stejná pravidla musí platit pro všechny, a garantem toho musí být státní instituce, ministerstva kultury , vnitra a školství musí úzce spolupracovat.
Rakouská republika novelizovala zákon z 1/2 19. st. který zakazoval kázání v jiném, než místním jazyce. Zároveň kazatel musel být vzdělán v zemi působení – v R-U. Náboženským spolkům bylo zakázáno přijímat dary ze zahraničí. Ministerstvo školství zodpovídalo za všechny školy, včetně škol náboženských.
V Rakousku začala novela platit v r. 2015 – Vídeňská theologie otevřela katedru islámu, ministerstvo školství začalo kontrolovat muslimská školská zařízení a ministerstvo financí finance náboženských obcí.
Výsledky známe ze sdělovacích prostředků – zděšení na ministerstvu školství, zděšení po kontrole kazatelů.

Muslimské obce musely novelu akceptovat, protože nešlo o nový zákon!!!!

I my bychom se měli vydat po stejné cestě – i my jsme právními nástupci Rakouska Uherska.
I náš stát je povinen kontrolovat tok peněz všech náboženských obcí – křesťanů, židů i muslimů. Stejně tak je stát zodpovědný za vzdělání obyvatelstva bez rozdílu, zdali se jedná o náboženský nebo sekulární systém.

albatros
Návštěvník
albatros

Zaorálek se dříve v opozici choval celkem normálně, dokonce byl i proti radaru. Teprve když se dostal ke korytu, tak zjistil, že z vlaku už nejde vystoupit. Tak už jen kecá a kecá. Asi nějaké zbytky svědomí má, ale strach už nedovolí, smutné. Nechtěl bych to dělat ani za ty prachy.

frank
Návštěvník
frank

Myslím si, že tomu ostravskému hňupovi nemá smysl psát, ale rovnou kopnout okovanou botou do hlavy.

LCZ
Návštěvník
LCZ

Soudruzi u vesla činí tak, jak jim dovolí jejich sevřené zadky – je jasný že mají strach, protože nemůžou z kola ven, a tak jako ti v Sametu nevědí, co bude následovat.
Vědí ! totiž, jak končí ti, kteří jednou vzali ..( tj. přijali nabídku ” která se nedá odmítnout”).
Obzvláště v nové době ” transparency worldwide” si nikdo nemůže být jistý, jaký kostlivec odkud vypadne.
https://youtu.be/nT1631rL_Qk
čas 0:50

albatros
Návštěvník
albatros

No jo, lehké je nastoupit, ale vystoupit je skoro nemožný. Myslim, že ty chudáci ani nevědí, kdo je vlastně řídí. Myslí si, že EU nebo SSa, ty chytřejší, že banky. Nějakej GP nenapadne ani jednoho. Možná jedinej Miloš trochu ví.

nemesis
Návštěvník
nemesis

Moc a moc se omlouvám všem lidem, že jsem někdy volila ČSSD.Doufám, že pan Zaorálek
se co nejdříve blíže seznámí s “imigranty” a uvidíme, jestli budou ještě jeho důležitou součástí.