Otec nezletilého organizátora studentské stávky #VyjdiVen ze sokolovského gymnázia je na politickou...

Otec nezletilého organizátora studentské stávky #VyjdiVen ze sokolovského gymnázia je na politickou aktivizaci a veřejné vystupování svého syna hrdý, ale když se o něm píše v tisku, to už mu vadí. Proč jsou děti zneužívány politickými stranami ke špinavé práci propagandy?

Otec nezletilého organizátora studentské stávky #VyjdiVen ze sokolovského gymnázia je na politickou aktivizaci a veřejné vystupování svého syna hrdý, ale když se o něm píše v tisku, to už mu vadí. Proč jsou děti zneužívány politickými stranami ke špinavé práci propagandy?

Kauza studentské stávky #VyjdiVen, která byla na sokolovském gymnáziu organizována nezletilým studentem, má další zajímavé pokračování. Otec nezletilého Daniela Starka se ozval na svém facebookovém profilu [1], kde vyjádřil synovi podporu za politickou a agitační práci proti demokraticky zvolenému premiérovi a prezidentovi České republiky. Namísto rodičovské sebereflexe a uznání toho, že na školy politika opravdu nepatří, se pan Petr Stark svého syna zastal se slovy, že ho bude chránit proti Aeronetu. Stejně tak se pozastavuje nad tím, že prý jsme v našem článku [2] uveřejnili osobní údaje  (jméno a foto) jeho syna bez souhlasu zákonného zástupce. A vrcholem jeho reakce je navíc podnět Městskému domu kultury, aby zvážil odvolání pana Radka Laurina, který je předsedou kulturní komise na městské radnici, a který naši redakci na celou kauzu na sokolovském gymnáziu upozornil. Pan Petr Stark, otec nezletilého Daniela, na svůj Facebook napsal toto.

Otec se zastal nezletilého syna za jeho politickou agitku na škole

Vážení přátelé, jistě jste si všimli, že ve čtvrtek proběhla studentská stávka #VyjdiVen. Na sokolovském gymnáziu byl jedním z organizátorů můj syn Daniel Stark, za což mu veřejně děkuji. Co mě velice překvapilo, byly reakce některých diskutujících na sociálních sítích. Občas kouknu, pro pobavení, na proruský informační portál Aeronet. Čekal jsem lecos, ale to, co jsem tam našel, předčilo všechna má očekávání.

Koukám na titulek “Skandál v Sokolově: Akci #VyjdiVen tam organizoval nezletilý student gymnázia” Ano, jsem otcem největšího vyvrhela v Sokolově, člena všech možných skupin a buněk, kterým vévodí “Haveljugend”. Odkaz na článek je zde: https://aeronet.cz/news/hodina-kresleni-na-zs-v-chomutove-namaluj-kamarada-cizi-rasy-ucitelka-zaukolovala-prvnacky-kreslenim-multikultaku-indoktrinace-nejzranitelnejsich-malych-deti-probiha-v-cr-zbesilym-tempem/ Dalším šokem je, že autorem článku je Radek Laurin, zaměstnanec Městského domu kultury a předseda kulturní komise města Sokolov.

Důkaz toho, že akci #VyjdiVen spoluorganizovala politická strana TOP09, v rozporu se školským zákonem. Redakce AE News již podala podnět poslanecké sněmovně k prošetření zneužití škol pro politickou kampaň.

Bez toho, aby si ověřil základní údaje, jako je vyjádření MŠMT k této události, které potvrzuje, že k porušení školského zákona v žádném případě nedošlo – http://www.msmt.cz/reakce-msmt-na-studentskou-stavku. Nebyl ani schopný si ověřit Danův věk. Šestý ročník nutně neznamená, že studentovi je 16 let. Navíc zveřejnil, bez souhlasu zákonného zástupce, osobní údaje nezletilé osoby (jméno a foto), což také není úplně v pořádku – toto ještě řeším a uvidím, co s tím dál. Nakonec jsem se rozhodl napsat dopis řediteli MDK a starostovi města s žádostí o prošetření celé události a s žádostí o zvážení možnosti odvolat pana Laurina z pozice předsedy kulturní komise města. Myslím si, že jeho chování je neslučitelné s vykonáváním této funkce. Ještě zkusím napsat do redakce Aeronetu a požadovat po ní stažení článku. Tak uvidíme 🙂 Nedalo mi to, musel jsem to sem napsat. Tak hezký večer všem 🙂

Nezletilý syn se promenáduje po městě s transparentem zesměšňujícím prezidenta republiky, ale otci chlapce vadí, že se o to zajímají nezávislá média a informují o tom

Jak sami vidíte, pan Petr Stark se vůbec nepozastavuje nad tím, že jeho nezletilého syna, v době vyučování, pouští vedení gymnázia ven před školu, aby tam organizoval politickou petici organizovanou zpočátku dospělými studenty DAMU, ale později hlavně neziskovým sektorem, Hnutím STAN a stranou TOP09, s čímž se členové těchto partají ani netajili. Namísto toho chce pan Stark odvolávat z funkce předsedy městské kulturní komise člověka, který jako jeden z mála měl dost rozumu, aby na toto skandální zneužívání nezletilých dětí k politickým procesům na sokolovském gymnáziu upozornil. Naše redakce se důrazně ohrazuje proti nálepce pana Starka, že jsme proruský informační portál. Provozovatelem našeho serveru je americké vydavatelství se sídlem v New Yorku a obsah tohoto serveru tvoří pouze Češi a Slováci, ať už žijící doma nebo v cizině. Pan Stark přebírá rétoriku veřejnoprávních dezinformačních médií, které se snaží o neustálou diskreditaci zpravodajské alternativy.

Podpisová petice akce #VyjdiVen.

Pokud jde o fotografii Daniela Starka, na tu se vztahuje ustanovení podle § 34 českého Autorského zákona podle písmen b, c, ale také podle písmena d, protože fotografie Daniela Starka pochází z veřejné politické demonstrace proti Miloši Zemanovi, která se konala na veřejném prostranství. Pokud pan Petr Stark nesouhlasí s tím, aby se fotografie jeho syna šířily po internetu, měl by mu zakázat Facebook nebo zablokovat upload fotografií. V předchozím článku je původ fotografie zdrojován odkazem č. 3, který odkazuje na facebookový profil Daniela Starka, odkud je fotografie podle § 34 Autorského zákona zdrojována na základě zpravodajské licence pro potřeby našeho zpravodajského článku.

Když někdo je dost starý na to, aby organizoval na své škole politickou petici, je dost starý i na to, aby dokázal čelit konfrontaci ze strany tisku a médií

Náš článek nepublikoval o Danielu Starkovi žádné osobní údaje nad rámec zpravodajské licence, tedy informoval pouze o jméně, věku a fotografii nezletilého organizátora pořízené na veřejné akci. Zveřejněním fotografie a jména nedošlo k újmě na cizích právech v souladu s uvedeným paragrafem, neboť dotyčná osoba není obětí nebo pachatelem trestného činu, kde se publikování fotografií nezletilých řídí jinými právními ustanoveními. Kromě toho, server AE News se neřídí českým právem, provozovatelem našeho serveru je americká společnost a náš portál spadá do jurisdikce státu New York. Náš publikační portál je pod ochranou 1. dodatku americké Ústavy a můžeme publikovat jakékoliv materiály bez jakéhokoliv omezení, na rozdíl od českého práva. Přesto pracujeme profesionálně a pouze tak, abychom nikoho nepoškodili na jeho právech.

Fotografie Daniela Starka převzatá pro účely zpravodajské licence z veřejného profilu nezletilého organizátora politické petice na sokolovském gymnáziu.

Ministerstvo školství, které publikovalo tiskovou zprávu o tom, že pořádáním akce #VyjdiVen nedošlo k porušení školského zákona, je naprosto manipulativní a chybné. MŠMT totiž žije v představě, že organizátory petice jsou zletilí studenti DAMU. Jenže to není pravda. Organizace studentských stávek na gymnáziích měli na starosti mnohé nezletilé osoby, nezletilí studenti, kde zletilou patronaci nad jejich politickými peticemi přebírali učitelé a potažmo ředitelé škol. Podle  § 21 školského zákona mohou o studentských akcích rozhodovat z pozice studentů jen studenti zvolení do školské rady, kteří musí být plnoletí. Školská rada se potom stává patronem studentských akcí, kde potom mohou být i nezletilí studenti. Pokud ale školská rada nezasedne a nezletilí studenti uspořádají studentskou akci pouze se svolením ředitele, bez mandátu školské rady, potom se nejedná o studentskou akci z hlediska zákona, ale o školní akci pod patronátem ředitele. Redakce AE News si nechala udělat právní rozbor, který jsme postoupili o víkendu několika politikům poslanecké sněmovny, čekáme na zpětnou vazbu.

Slovo “Haveljugend” vyvolalo v sokolovské kavárně pozdvižení

Jestliže rodiče podporují své nezletilé děti, aby nerespektovaly demokratické parlamentní volby a plebiscit, potom vidíme stejné procesy, které probíhaly v Německu ve 30. letech minulého století, kde nezletilí členové Hilterjugend udávali učitele, opouštěli vyučování, aby se mohli účastnit pochodů a politických akcí Hilterjugend během dne. Dnes vidíme, jak ideologicky pomatení a rodiči zmanipulovaní nezletilci verbují své nezletilé kamarády do politické agitace, během vyučování opouští školu, aby se mohli mimo školu podílet na politických akcích neziskovek, politických stran a hnutí organizovaných okolo odkazu Václava Havla, takže Haveljugend. A teď mi řekněte, v čem se to liší od 30. let a Hitlerjugend v Německu? V ničem, kromě jména. Slovo Hitler nahraďte Havel, obojí je od “H”, takže se to lehce pamatuje.

Gymnázium Sokolov, ilustrační foto.

Pan Radek Laurin za Hnutí ANO jasně pochopil, o co se snaží skupiny politiků okolo Hnutí STAN a TOP09, je to pokus o majdanizaci českého školství proti premiérovi a prezidentovi prostřednictvím nezletilých dětí, které v tomto politickém angažmá navíc podporují v ideologické rovině jejich vlastní rodiče, kteří nehodlají respektovat výsledek demokratických voleb a výsledek plebiscitu. Je zvláštní, že nejdou demonstrovat sami za sebe jako dospělí a raději podporují své nezletilé děti, aby jednotlivým ředitelům budovaly na školách politické buňky a stranické aktivy pokrokové mládeže neblahé paměti. A je opravdu neuvěřitelné, že ministerstvo školství neví, co se mu děje na školách, že politické strany a neziskovky infiltrují školy politickými akcemi a agitací, která připomíná politizaci školství, o kterém jsme si mysleli, že už dávno skončila.

Parlamentní listy odstranily diskusi, kde se lidé stavěli na obranu Aeronetu

Velmi znepokojivé je i to, že článek [3] o panu Petru Starkovi, který dnes vyšel na Parlamentních listech, byl právě před několika minutami zcenzurován, redakce PL totiž odstranila pod článkem diskusi, kde se lidé stavěli na obranu naší redakce. Co to má znamenat? Máme to snad chápat tak, že se z Parlamentních listů stávají další Bakalova média? Diskuse pod ostatními články na PL obsahuje mnoho vulgárních výlevů a nikdo je nemaže, ale diskusi s komentáři, kde lidé vyjadřovali podporu našemu článku o kauze v Sokolově, bylo potřeba komplet odstranit? Takový přístup je velmi zvláštní a podivný. Každý, kdo má rozum pohromadě, tak musí tušit, že náš článek se trefil do černého, že jsme pojmenovali problém politizace českého školství. A umlčovat diskusi o tomto problému, to bych čekal od ČT a ne od Parlamentních listů.

Vážení čtenáři, jak vidíte, náš zpravodajský portál čelí dalším mediálním útokům kvůli tomu, že přinášíme objektivní a opravdu nezávislé zpravodajství. Pokud se Vám líbí naše články, videa, analýzy a pravidelné páteční pořady na SVCS, zvažte prosím i závěrem tohoto měsíce jakýkoliv finanční příspěvek na podporu a zachování provozu našeho serveru na naší obvyklé darovací stránce zde. Každá částka nám pomáhá, protože my nemáme za sebou nikoho než jenom vás, naše čtenáře. Předem Vám děkujeme, stejně tak jako děkujeme všem, kteří nám tento měsíc již přispěli. Společně tvoříme rodinu a Vy jste její součástí.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
RUDA
Návštěvník
RUDA

Ono ten otec toho blbce organizátora nemá proč být hrdý na synka.On ten zmetek by i s kumpány
zasloužil pořádně nafackovat.Tihle smradi ještě neví nic o životě.Dostali na to volno a možná pohlazení po zadku od vůdce -pedofila.Tot vše.

Radek
Návštěvník
Radek

Co mi jen to logo dvou spojenych rukou pripomina….

Wojnys
Návštěvník
Wojnys

Že by německou orlici. To bylo to první co mě napadlo při pohledu na logo

konzerva
Návštěvník
konzerva

Srovnání….comment image?_nc_cat=0&oh=9b1e28e6e663e0eb99ef301c6164d80d&oe=5B27E73C

Colose
Návštěvník
Colose

Parlamentní Listy.cz
Parlamentní listy opravdu jsou zneužitým sračkometem, ovšem těžko říci, zdali šmudlou”Bakulou”. Informace (ne)obsažené v tomto zcela neobsažném plátku (PL) připomínají konspirace vytvářené céíá a podobnými institucemi, kde se na oko převrácené informace používají k ospravedlňování zločinů proti lidskosti, proti svobodě, kdy najednou po deseti letech kupříkladu se z konspirace stává skutečnost, ale ta nikoho nešokuje, páč to všichni “už dávno věděli”!!!. Informace zde obsažené mají za úkol neustálým omíláním pseudopravdy podsouvat do podvědomí různé restrikce a omezení směřující k neofeudalismu a podobným nesmyslům. Příkladem za vše budiž současná snaha skoropremiéra Babiše o zcizení ČEZ a jeho podpora PL. Úvodník PL – …..Jak jsme již několikrát dříve informovali, chystá se porcování společnosti ČEZ, bla bla bla… Nejenže se o tom PL v tomto kontextu nikdy nerozepsaly, ale ještě k informaci A jaxi chybí informace B, tedy jaká je současná situace v ČEZ, kdo ovládá lobby v ČEZ atd atd. Chápu chaotičnost svého sdělení, ale tak to je. Co se cenzury v diskusích na PL týče, tak tam jakmile člověk opravdu pojmenuje věci pravými jmény je okamžitě napadán armádou trolů, když následně je po té smazáno celé jeho vlákno, ať se vyjadřuje k jakékoliv otázce. Nejvíce je to patrné při používání jejich vlastní strategie – tzv. tapetování – zašlete příspěvek, který ‘píchá vosí hnízdo’ a tro(t)lové mrzačí danou stránku plytkými výlevy tak dlouho, dokud váš příspěvek nezmizí z hlavní strany. Takže počkáte, až se vyblijí a bác odešlete to samé sdělení znovu. člověk by si řekl , že to asi budou – ti trolové – nějací Kaloskovi ‘spolupracovníci’ placeni převážně Séréšem (Söröś – kdy už se to naučí v těch videosračkometech vyslovovat, že) a mávnul by nad tím rukou. Jenže co se nestane. Za prvé i oni tro(t)lové jsou jen lidi takže musí také jíst a jak v této banánové republice zvykem, jíst se chodí na povel, takže ku příkladu kolem oběda se najednou v diskusi objevují povětšinou příspěvky popisující tristní realitu, namísto básnění v článku. to samé po sedmnácté, někdy až po osmnácté hodině asi tak do jedenadvacáté, kdy tuti trotlové začínají (zřejmě) pracovat z domova (nebo na zavolanou). Za druhé – metoda opakovaného doslovného sdělení pravdy tzn. tapetování jedním – podotýkám slušným a hlavně přímým a trefným – sdělením opakujícím se po nekolik dnů (použití jeich meducíny – například průzkumy vycucané z prstu) je pro PL záminkou pro smazání celého vlákna, klidně dva roky dozadu. Většinou se dá doba trvání vlákna počítat na dny! Je na snadě že oni tro(t)lové jsou redakčními zaměstnanci!!! Což mě vede k závěru, že PL nejsou Bakulovi nebo podobných střečků. Viděla bych to spíše na ‘bar in the bar’ (nesprávně označován jako deep state), tedy opravdu hódně nebezpečné médium sloužící k ukolébání společnosti před strachem z rozvratu morálky a nastolení chaosu složícímu k zotročení populace jako takové. Nu a z toho vyplývají všichni ti Kalouskové, Babišové a Sobotkové, kteří hrají divadlo pro lidi, ale jinak táhnou za jeden konec, a v doufám, že i díky vám milí spoluobčané, že za ten kratší. A jen lituji lidi jako je pan Žantovský, paní Spencerová, pan Zbořil a už jen hódně málo dalších, kteří (ať už vědomě nebo ne) jen dělají křoví objektivnosti médiu šířícím falešné chvazpěvy, poloprvdy za každou cenu, šířícím zejména dezinformace a hódně korigované názory oponentů!!! Opět příkladem budiž novičok – omílání nesmyslů dvacetsedmkrát denně, bez jakýchkoliv opravdových informací, kdy je vyjádření ruského ministra zahraničí uvedeno vejšplechty nějakého budižknicemu Gabala, nebo toho, co pojídá houna za peníze – kdy je důležité sdělení v úvodníku zcela překrouceno od podstaty sdělení ruského politického zástupce. Velice podobné to bylo s Krvavou Hilldou a oblbováním lidí falešnými informacemy z SSA, Kdy se dva roky masírovalo obecenstvo že Krvavá Hillda BUDE prezidentem nejzaostalejší a nejzadluženější země planety a jiná alternativa v podstatě není. Jen připomínám, že kupříkladu radio Beat slouží stejnému pánovi (ovladači), kdy též šíří dezinformace a masíruje posluchače rádoby axiomy, kdy toto médium požívává podprahových sdělení a to jak u reklamy, tak v politické činnosti, kdy tato technika je ze zákona přísně zakázána!!!
Omluvte překlepy, děkuji.

Daniel
Návštěvník
Daniel

Dostal jsem zajímavý komentář:
Zoufalci
“Na útocích zástupců primitivnější civilizace na náš západní svět není nejstrašnější brutalita nebo počet obětí. Nejstrašnější je zoufalost a bezradnost evropských elit.
Představíte si třeba Winstona Churchilla, že by byl po náletech na Londýn především „otřesen“? A mektal by něco ve smyslu: „Kvůli pár agresivním pilotům nemůžeme soudit celý německý národ. Většina Němců je slušná … Je věcí Němců, jestli vyznávají nacismus, nebo ne, to my nemůžeme soudit…“
A další by se přidávali: „Největší nebezpečí je teď nárůst xenofobie a protiněmeckých nálad mezi prostými Brity…“ Rektor Oxfordu by varoval: „Hlavně teď nezneužít studentské shromáždění na nějaké patriotické projevy a tupé národovectví…“ Státníky ale nemáme od toho, aby byli otřeseni, ale aby něco dělali.
Vidíme výsledky. Německo má přes 80 miliónů lidí a pozice jeho vůdců za poslední měsíc „Přijmeme každého“; Za týden: „Každého již nezvládneme – bude nutno přerozdělit“;
nově „Budeme všechny vracet do místa vstupu do EU s výjimkou Řecka“.
Názorové kotrmelce o 180 stupňů, ale oni asi nemyslí vážně ani jedno z těch stanovisek. To je jen taková hra, média hrají s nimi, tak se to třeba ještě chvíli nějak zvládne. Evropské špičky se dokážou před kamerami – chráněny policisty – maximálně projít po bulváru. Někteří zástupci Francie – jako Marine Le Pen – však do průvodu nesmějí, protože hlavní nepřítel není islámský radikalismus, ale demokratičtí odpůrci současné podoby Evropské unie. Čeští aktivističtí novináři a komentátoři už jedou tuhle nalejvárnu v plné palbě, „Uprchlíci jsou naši spojenci proti terorismu“, „Hrozí zhnědnutí veřejného prostoru“ a obecně každý s opačným názorem je fašista (tuto větu jsem včera osobně slyšel na ČT!!!) Řada českých politiků a celých stran si myslí to samé. To se střetává s naprosto opačnými názory obyvatelstva. A tak tyhle naše „elity“ lidi prostě radikalizují a ženou je do náruče někoho, kdo skutečně zavelí „Takhle dál ne“. A čím to bude déle trvat, tím to bude menší dobrák. V téhle atmosféře už fakta nejsou důležitá. Že někteří z pařížských vrahů přišli teď do Evropy přes Řecko jako uprchlíci, no a co „Refugee welcome“ a „Hate free“.
Že většina běženců přichází přes Turecko, kde není žádná válka, je tam demokracie a je to země kulturně jim daleko bližší? Tedy jako by v Čechách byla válka, kdežto na Slovensku by byl mír a klid, ale my masově táhli někam na Island. No a co? Že když se díváte na dokumenty o válce (třeba II. světové), tak uprchlíci jsou většinou starci a stařeny, matky s dětmi na rukou, rodiny s uzlíky majetku, zbídačení vězni z koncentráků, kdežto teď si křepce vykračují mladí, dobře a zdravě vypadající muži s chytrými telefony. No a co, to je fašismus, co tady naznačuješ, komentátore! Že většina uprchlíků není vůbec ze Sýrie. No a co.
Ale teď nám budou radit, že se máme uklidnit a jako se tak nějak „semknout“. Ale okolo čeho a koho? Okolo Merkelové, Schulze, Hollanda, Junkera a jejich českých pomahačů? Tedy architektů rozvratu Evropy, zániku demokracie v evropském superstátu a lidí, kteří vidí v masách islámských běženců své nové voliče, protože na staré už není spoleh?
NE! Tuhle eurogarnituru je nutno poslat k čertu, protože přináší ryzí brachiální zlo.”

” VKml.”

Amadeus
Návštěvník
Amadeus

Měl jsem přesně ten pocit

miro
Návštěvník
miro

Tak panove, dnesnu bitku nad uzernikom, danovym podvodnikom a sorosovym poskokom kiskom sme vyhrali ale vojna sa este neskoncila. ani soros nie je dedo mraz aby vyhadzoval peniaze len tak. drzim palce aj v cesku.

na-co
Návštěvník
na-co

Prečo Slovensko nesmie ratifikovať Istanbulský dohovor
Istanbulský dohovor je jedným z jedovatých chápadiel, ktorými je Slovensko postupne zbavované samostatnosti a práva na vlastný zdravý rozum. Zdanlivo nevinný text, ktorý však v sebe skrýva niekoľko nebezpečných zádrheľov. Ľudia na Slovensku by mali vedieť, o čo vlastne ide a žiaľ, z mainstreamu sa to nedozvedia.
https://www.hlavnespravy.sk/preco-slovensko-nesmie-ratifikovat-istanbulsky-dohovor/1348252

napisy
Návštěvník
napisy

aj psovi zabalíš pilulku do fajnového žrádla, aby Ti ju zjedol, keby nie, tak Ti ju vypľuje…Bežný štandardný postup i pri schvaľovaní zákonov, z ktorých sa vyrábajú “balíčky” v ktorých je zabalená odporná pilulka….

Motopes
Návštěvník
Motopes

Mě, přátelé, připadá takové to křečovité cpaní nezletilců až dětí (12 let !) do rolí dospělých (oni mají svůj rozum, svůj názor a právo jej vyjádřit bla bla bla. . .) jako ty snahy holandských pedofilů, kteří se snaží ( jestli se jim to už nepovedlo) o snížení pohlavní zletilosti až na 8 let. Jejich argumenty jsou totiž ale úplně stejné. . .
Nedávno jsem pracovně v divadle ( Matěj tam hrál kočku – taky nevím , proč mu dávaj pořád dokola podobný role- pořád hraje jenom kočky, občas kocoura a to je tak všechno) viděl jednu scénku, kdy maminka na synkovo neustálé PROČ, a PROČ , a PROČ mu najednou jednu střelí po hubě se slovy “. . . prostě proto. Protože jsou věci, kterým ve svým věku nerozumíš a nejsi schopný je pochopit .. . .” Takže asi tak.

PavelH
Návštěvník
PavelH

“Protože jsou věci, kterým ve svým věku nerozumíš a nejsi schopný je pochopit .. . .” Tak přesně tohle s oblibou říkali soudruzi. Protože jedině oni měli patent na rozum, jedině oni veděli jak je to správně.
Samozřejmě, je za tím i velký strach před někým, kdo je, byť je ještě velmi mladý, vysoce mentálně převyšuje. Marná sláva, kvalita lidské populace se řídí gaussovým rozložením a s tím se nedá nic dělat. Doby, kdy ‘měl pravdu’ trouba, raději zůstanu u eufemismu, jen proto, že patřil k jedné partaji, jsou snad už pryč.
Takže, moje děti budou, pokud budou chtít vyjádřit svůj osobní názor, na krátkou dobu ze školního vyučování omluveny! Bude-li to nutné, tak i opakovaně. Právě jen a proto, aby se neopakovaly doby, kdy šikovní, chytří, aktivní a úspěšní lidé museli držet pusu s sklánět se před hordou namyšlených primitivů. Proto, aby se po studiích mohly vrátit do Česka. Proto, aby nemusely, jako já, jezdit pracovat do civilizovanejších zemí. Tohle všechno jim přeju!

roman69
Návštěvník
roman69

Tak to je mazec #VyjdiVen nebo Ztohoven?
Jako otec jsem naprosto v klidu,neb mé dcery
chápou souvislosti,tudíž by ani veřejně neprezentovaly
tyhle zhovadilosti.Pokud otec svého “odlitka”,ještě přistoupí
k jeho hájení to naprosto chápu (ze strany otce) ,ale stane se úplně stejným užitečným
idiotem,jako je jeho syn.