Otázky a odpovědi V.V.Pjakina ze dne 28.12.2012

Otázky a odpovědi V.V.Pjakina ze dne 28.12.2012

V dalších komentářích Valerij Pjakin hovoří o roce 2015 pro Rusko, o zprávě Amnesty International a Sýrii, o úpadku školství a vzdělávání v rukou klanově-korporátních elit a nutnosti je v Rusku změnit, jinak povede k likvidaci státu, o roli Číny, nepochopení USA svého upadajícího postavení a o dalším.

Úvod – Shrnutí událostí uplynulého roku a perspektivy pro budoucnost – Rok 2015 svou algorytmikou připomíná rok 1943, jako když byla v únoru 1943 dobojována bitva u Stalingradu, rok 2015 začal našim Stalingradem, tedy Minskem 2, kdy byly dohody tam schválené OSN a stal se z nich mezinárodní dokument, byl tak učiněn gigantický krok k institualizaci Doněcké a Luhanské reubliky, svědčící o nelegimitě kyjevské bandy. V roce 1943 následoval další úder – bitva u Kurska  a kdy důvodem pro přechod ke strategické obraně, kterou Stalin schválil, nebyla skutečnost, že by Rudá armáda nemohla zaútočit dříve. Všichni tvrdí, že bylo nejdříve obranou vysílit německou armádu a poté přejít do útoku a byl to úspěšný plán, Stalin se v však k tomuto manévru strategické obrany uchýlil z jednoduchého důvodu: nechtěl, aby se zopakoval rok 1942. Svým potenciálem mohla Rudá armáda zaútočit v roce 1941, 1942 i 1943, ale neudělala to, protože v Rudé armádě nebylo do důsledku zlikvidováno vojensko-fašistické spiknutí, generálové přemýšleli, jak prodat zájmy státu a získat místečko v budoucím státním zřízení pod okupací Německa, což bylo základem charkovské katastrofy. Stalin donutil generály bojovat podle svých podmínek, tzn. pro zájmy státu. Ruská bitva byla vyhrána díky udatnosti vojáků a důstojníků, u Kursku Německo prohrálo a celá generalita, která si přála předat Rusko i tomu slabému Německu pochopila, že Rusko již není komu vydat, již nebyl nikdo, s kým by se mohla dohodnout, protože Německo spělo k porážce.

Operace vojensko-kosmických sil v Sýrii je analogická, jde o analogickou situaci, jaká tu byla při bitvě u Kurska. Úspěšné ukončení této operace znamená pro veškerou elitu, pro všechny klanově-korporativní skupiny pouze jedno – vydat zemi již nebude komu. USA budou tak jako tak doraženy a otázkou je pouze to, jak se tyto klanově korporátní skupiny dokáží včlenit do budoucího uspořádání státu. Ty, které si přejí státní převrat, pracují na tom, aby Rusko v Sýrii nevyhrálo, ale uvázlo a přestože vše spěje k tomu, že se jim to nepovede, stále sázejí na prohrávajícího outsidera. USA budou potopeny, jsou odsouzeny objektivně, protože objekt, který takovým způsobem spotřebovává a spaluje zdroje planety, globálního řízení nevyhovuje a musí být v každém případě zlikvidován. Klanově-korporátní skupiny tohle nechápou, ale GP Spojené státy odsoudil a proto budou z globální politiky odstraněny. Jedním z prvků této likvidace jako při likvidaci Hitlera, je teď naše operace v Sýrii, algoritmicky zde máme rok 1943.

13:50Zpráva Amnesty International o úmrtí civilistů v Sýrii, brífink ruského MO – I když spolu shrnutí událostí a zpráva Amnesty International velmi souvisí, klíčovou rolí v tom je brífink. Každý si asi pamatuje Putinovo prohlášení, že Rusko spolupracuje se syrskou Svobodnou armádou a podporuje ji, prohlášení bylo kolosálním úderem, ale shodou různých okolností nemělo z politického hlediska správný dopad – tato zpráva měla v podstatě zabránit vytvoření koalice, formované v Rijádu a politické urovnání v Sýrii by tak probíhalo pod ruskou kontrolou, ale klanově-korporátní elity neměly zájem na šíření této informace. Když se v Rijádu tato koalice zformovala (viz Na Blízkém východě vznikla třetí koalice ) a Asada nutí vést s ní jednání, musí Ministerstvo obrany efektivně řešit otázku této teroristické koalice a začaly přicházet zprávy o likvidaci všech těch bojovníků-teroristů a díky jejich likvidaci přestane existovat i samotná koalice a aktuální se stane umírněná koalice, se kterou se Rusko snaží navázat kontakt. Jedním z útoků byl útok na základnu bojovníků, kde byl zasažen velký počet zahraničních instruktorů a hned poté Turecko vyhlásilo, že prý Rusko zabilo 600 civilistů, informaci podpořila Amnesty International, která počet snížila na 200 a prý předložila nějaké důkazy?

Na brífinku MO bylo řečeno, že v Sýrii na různé cíle útočí také koalice v čele s USA a bylo řečeno, že Rusko má dostatek důkazů o činnosti tzv. antiisilovské koalice a byly položeny otázky Amnesty International, to vše bylo řečeno.

Ale ve stenogramu z brífinku chybí prohlášení: “My velmi dobře známe původní zdroj těchto informací, víme, kdo fotografie vybíral a barvičkami vybarvoval” – tato fráze bije do očí. O co jde? Koalice neinformuje o svých zásazích a jen někdy z propagandistických důvodů ukazuje videa, která ale jsou černobílá, na rozdíl od ruských a najednou byla videa vybarvena. Tak čí to asi byl útok?

Amnesty International bylo navrženo: “Ponecháme to na Vás, řekněte sami, kdo vám poskytl tuto dezinfromaci, kdo vybral materiál z činnosti vlastního letectva a kdo ho vybarvil, jinak do uděláme my a řekneme to tehdy, až se nám to bude hodit.”  Byla to činnost USA, ale pro stát je brzy, aby s tím vystoupil, stát musí nalézat způsoby, jak se s USA dohodnout a přitom likvidovat podpindosníky, kteří odmítli podpořit gosudara a jejichž úkol na sebe vzalo ruské MO.

22:10Role Číny, která měla do Sýrie vstoupit jako první, ale Rusko jí to znemožnilo, snaží se to teď Čína nějak napravit? – Čína nyní především dělá ramena. Rusko vstupem do Sýrie vše kardinálně změnilo a Čína se tam teď musí nějakým způsobem dostat. Prohlašuje, že Sýrii poskytne humanitární pomoc ve výši 6-ti milionů dolarů a Čína prohlašuje, že osud Sýrie musí řešit syrský lid, Rusko říká, že podporuje nápad realizovat setkání o Sýrii právě v Číně, že tedy souhlasí s rolí Číny jako prostředníka. Čína dále začíná spolupracovat s Irákem, snaží se vstoupit do této sféry a zároveň vstupuje do přímé konfrontace s USA – například odmítla USA podat informace o klientech své banky či prohlásila, že sestřelení Su-24 je oslabením boje proti terorismu, to je vážné prohlášení. Čína se alespoň ze strany snaží účastnit procesů v Sýrii a na Blízkém východě, vytlačuje USA, ale současně realizuje globální politiku, začíná zaujímat místo světového lídra, do Číny se přesouvá centrum globální moci z Londýna, ale ne do Pekingu, proto zprávy o smogové situaci, ale na čínské území jako takové. Čína se velmi snaží vstoupit do řízení procesů na Blízkém východě.

26:10Dvě zasedání Státní rady o otázkách zdokonalení vzdělávání a kultury – Putin se poprvé pořádně obul do vzdělávacího systému, od kterého jej po celou dobu podpindosníci za velkého úsilí USA drželi dále, teď se otázka, jak bude vypadat vzdělávání, co se bude vyučovat a jak se bude vyučovat konečně dostala na pořad dne. Na obou zasedáních se hovořilo k věci, názory byly různé, ale celkově šlo o konstruktivní dialog s jediným přístupem, kterým byl prospěch Ruska. Někteří lidé v ruském vzdělávacím systému, kteří reprezentují klanově-korporátní zájmy, by měli být okamžitě odstraněni a měla by proti nim být zavedena opatření jako opatření nejvyšší sociální obrany, neboť jinak zcela pohřbí jak vzdělání v Rusku, tak jeho budoucí suverenitu. Dohoudnout se, aby děti ve vyučování hrály elektronické hry, je pro ně nejvyšší prioritou, ale o hlavním problému vzdělávání vůbec nemluvili.

Hlavní problém je ve větě: “Vzdělání je SLUŽBA” – učitel tedy nemá být vychovatelem, který předává znalosti a připravuje do života, ale má být pouze služebníkem, lokajem a dnes vidíme výsledky takového přístupu, kdy rodiče i žáci říkají, že nejsou povinni se nic učit. V žádné době a epoše nebylo vzdělávání službou, ale privilegiem, o které všichni lidé bojovali, protože znalosti znamenají moc. I mnozí učitelé dnes tvrdí: “Nač potřebuje ruský Ivan nějaké znalosti, stačí, aby si uměl spočítat cenu, to mu stačí, protože Rusko nikdy nebylo zemí prosperity a znalostí, zatímco Západ, jo, to je něco jiného…”. Když jim někdo namítá, o čem je Vesmír a všechno ostatní, mávnou rukou a takoví lidé jsou dosazováni na místa ve školství. Za pouhý vstup do školy už má dítě troječku, když něco na hodině řekne a třeba i urazí učitele, už má dvoječku, když zná téma hodiny, má jedničku. Žáci šikanují učitelé, doženou je ke kolapsu a je to předváděno jako běžná praxe. A ty děti se tak chovají, protože jim bylo řečeno, že učitel je jejich lokaj, který má skákat tak, jak ony pískají, který se jim má postarat o zábavu a že nemusí vyvinout žádné úsilí, aby se něco naučily. S pokolením ztracených dětí jsme došly k pokolení ztracených rodičů, kteří vědí lépe, jak učit a učitel je musí poslouchat. Stát je povinen zabezpečit učitelům autoritu a pak se jich může ptát, jak děti učí. Nyní jde vzdělání dolů a vyrůstá ten nemyslící dobytek, o kterém sní klanově-korporátní elita, ale stát takto zahyne. Vzestup každého státu stojí na úrovni vzdělávání, stát musí učitelům zajistit autoritu, rodiče musí přijmout zodpovědnost za vzdělání svých dětí.

43:10Státní elita USA nechápe globální politiku, jak tedy státní elita vnímá ten odpor, na který naráží, odkud si myslí, že ten odpor vyvěrá? Myslí si pořád státní elita, že za všechno může Putin?  – Pro ně opravdu za všechno může Putin, proto je hlavním úkolem podpindosníků odstranění Putina, vidí pouze  jedno – pokud by nebyl Putin, nebylo by Ruska. Ti, kteří v Rusku pracují pro USA, nechápou, že USA si nepřejí existenci Ruska v žádné podobě, tzn. ani existenci těch zrádců, kteří teď pro ně pracují. Odpor, na který státní elity naráží, spočívá v celkovém stavu prostředí, které vyvíjí nátlak na systém řízení, ale chovají se jako nevěřící Tomáš a popírají reálné skutečnosti. Úsilí o udržení vedoucího místa ve světě povede k narůstání jejich krizovosti, ze které budou pořád vinit konkrétní lidi, až zcela zahubí i svůj vlastní systém. USA likviduje přímo americká státní elita neadekvátním přístupem ke světovým procesům a toho, čeho ve světě dosáhnout mohou a čeho ne, stále se myslí, že všechny vybombardují či uplatí.

46:08 – Neustálá informační sprcha, které jsou USA vystavovány, tři příklady, 1) informace o hledání zrádce v Asadově okolí: Není tajemstvím, že státní elita takové zrádce hledá, ale žádní už nejsou, informace se objevila, aby státní elita dostala přes prsty, globální elita řídí proces odstřihnutí USA postupně. 2) informace z Holandska o sestřelení MH-17 nad Ukrajinou: Rusko odrazilo tehdejší informační útok a hrozbu 3. světové války, nyní se hledá obětní beránek, na které se pád letadla hodí a tím otloukánkem bude Ukrajina, kterou USA již odepsaly. 3) Japonsko odtajnilo údaje o korejském boeingu: Podobné údaje se nikdy neztrácejí, čekají na svůj čas a nyní je čas odepsat USA, dříve tvrdily, že civilní letadlo sestřelelil SSSR, za nových okolností informují, že šlo o špionážní letadlo USA a že SSSR jednal správně. Glovalisté se musí dohodnout s Putinem, Putin realizuje globální politiku, což státní elity Ruska i USA nechápou, globalisté likvidují masově i jednotlivě.

51:30Ve filmu “Světový řád” Putin v rozhovoru se Solovjovem řekl: “Nesmíte jiným státům vnucovat svá pravidla a svrhávat legitimní vlády, pokud se vám něco nelíbí, můžete podporovat stejně smýšlející lidi, finančně je podporovat” – vždyť tím Putin popsal fungování zahraničních neziskových organizací a toho, co vede k barevným revolucím – Putin řekl, že je třeba jednat na základě vnitřního zákonodárství každého státu a je na každém státu, nakolik jeho vnitřní právní úprava povolí fungování neziskových organizací. Když státy spolupracují, vede to ke společenským vazbám, které musí státní politika zohledňovat, v sovětských dobách takovou funkci plnily společnosti jako Sovětsko-francouzského,  Sovětsko-neměckého a jiných přátelství, což byly nevládní organizace v současném chápání a zastupovaly společné zájmy v těchto státech a lidi s podobným světonázorem. Každý stát měl zájem, jak na sovětské ideje reagují lidé v jejich zemích, jaká je rezonance. Neziskové organizace jsou jiné v tom, že se proměňují ve střediska přípravy revolucí, čímž porušují vnitřní zákony země a to jde tam, kde je zákonodárství státu nastaveno tak, jako např. na Ukrajině, aby jim takové chování umožňovalo, dokonce předepisovalo, neziskové organizace své akce provádějí zcela svobodně, aniž by přímo deklarovaly, že prosazují cizí zájmy. Rusko připravuje právní úpravu, která by provázanost států na způsob společností přátelství řešila, aby cizí organizace byly kulturními zastoupeními pro realizaci politiky v konkrétní zemi.

56:10Závěr -Mnozí si stěžují, že přečetly všechny naše knihy a stále nemohou nic pochopit, ale nevede se jim to, protože je četly čistě mechanicky. Bez osvojení si psaného nelze nic pochopit a bez vlastního rozšíření si okruhu pojmů nelze nic pochopit, učení je pouze metodologií.

Zdroj a poděkování za české titulky: Irena Aneri

Doporučená související videa:

V. Pjakin – Speciální díl o globální moci  a struktuře elit

Šest priorit (kategorií) zobecněných prostředků řízení

Konglomerát versus blok

 

Vložila, krácený přepis, související odkazy a video přidala:  -Pozorovatelka- 1.1.2016

 

 

   

 

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
to je jedno
Návštěvník
to je jedno

Jsem zvědav zda si Pjakin a spol. problematiku vzdělávání dali do souvislosti s 5. prioritou řízení, ale věřím, že ano. Ono totiž současné “vzdělání” je jen součástí dalších genocidních programů “jen” na úrovni dětí, běžících na celém světě. Viz. např.: http://www.cchr.cz/cchr.php?display=spoluprace či zde úplně dole: http://www.psychiatrie-info.cz/vystava-ukazky.html – výstavu jsem navštívil, a pamatuji si zdeokumentované prohlášení jednoho psychiatra na nějakém kongresu někdy z 50-tých let 20. století, který v té době byl šéfem snad Světové federace za duševní zdraví či tak nějak, a co řekl o vzdělání, které bylo nějak v tom duchu, že: “se jim povedlo úspěšně vyřadit či dostat pod kontrolu některé instituce společnosti, někde to šlo překvapivě snadno, jako například u náboženství, či lékařství – kde to šlo o dost obtížněji, některé instituce stále velmi odolávají, jako např. právo” a že: “je třeba se nyní soustředit na oblast vzdělávání, kde až na prestižní soukromé školství, má být oblast vzdělávání určena na výchovu poddajných ovladatelných osobností, což má být upřednostněno před vědomostmi, a jde o to, aby školství nemohlo vyprodukovat budoucí schopné vůdce, kteří by se mohli postavit do čela společnosti v rozporu s přáním elit, a že je třeba tento krok dát do součinnosti s kulturou.” Pro mě dobré vysvětlení marasmu dnešního vzdělání občanů USA… = není to náhoda, ale někdo chtěl, aby Amíci byli blbí, neb blbům se dobře vládne, že… Myslím, že autorem myšlenek byl tento chlap: http://www.historymuseum.ca/cmc/exhibitions/hist/medicare/medic-3k05e.shtml
Nu a pak je zde známá juvenilní justice, únosy dětí pedofilními gangy, tolerance únosů a znásilňování dětí muslimskými gangy (jako např. v Británii), předstírání boje proti drogám, které jsou rozšířeny mezi dětmi, potraty atd. Nechci zde nikoho moc zatěžovat – koho to zajímá, může si o tom nagůůglit na netu mraky materiálu. Já jen chtěl napsat, že jen na děti má NWO vytvořený komplexní destrukční program, a že těch programů je celkem celá řada: na umělce, na politiky, na podnikatele, na armády států, na média, na zdravotnictví, na výživu – jako Alimentarious Kodex, Islamizace je jen jednou součástí…, atd. atd.

xerox
Návštěvník
xerox

člověče pokládat si řečnickou otázku zda si pjakin dal něco dohromady , když on sám to vyučuje a šíří prostřednictvím otázek a odpovědí je kapánek padlý na hlavu … omlouvá vás snad jen možnost postsilvestrovského dojezdu …

xerox
Návštěvník
xerox

zajímavá analýza od dalšího ruského analytika známého na netu jako – The Saker

,, Putin a Izrael – komplexní a vícevrstvý vztah ,,
http://goo.gl/fzzPPx