Otázky a odpovědi V.V.Pjakina ze dne 26.09.2016. “Podstata času” a projekt “SSSR...

Otázky a odpovědi V.V.Pjakina ze dne 26.09.2016. “Podstata času” a projekt “SSSR 2.0” Aktualizace: Video V.V.Pjakina z prosince 2013

O Službě vnější rozvědky Ruska (SVR) a jmenování S. Naryškina do jejího čela, o volbách v Rusku, o Komunistické straně Ruska a o hnutí k realizaci SSSR 2.0, o Číně jako centru řízení, o hrozbě války v Evropě mezi USA a Ruskem a hrozbě vytvoření evropského chalífátu a o dalším.

00:20 Co sledoval Vladimir Žirinovskij tím, když během slavnostního předávání cen v Kremlu citoval hymnu Ruské monarchie “Bůh ochraňuj cara.” Žirinovskij je oznamovacím nástrojem klanovo-korporátních skupin, propagace monarchismu je manévrem ke zničení Ruska, Žirinovskij plní provokativní úkol, v rozhovoru pro CBS News uvedl, že vítězství Trumpa bude pro Rusko výhrou a Clintonová je nemocná, Žirinovskij hájí zájmy amerických státních elit.  O schůzce Porošenka s Clintonovou. Putin na kroky Žirinovského a další dění odpověděl jmenováním Sergeje Naryškina do čela Služby vnější rozvědky (SVR). Porovnání role KGB a SVR.

29:30 Výsledky voleb, vítězství strany Jednotné Rusko, o roli Komunistické strany Ruska (KPRF), o snahách globalistů oživit komunismus. Komunisté byli z volebního neúspěchu zklamáni, ruský lid je z komunistů rozčarován poté, co Komunistická strana stala za rozpadem SSSR a v roce 1996 za přivedením Jelcina k moci. Už v roce 1996 si globalisté přáli vítězství komunistů, počítalo se s tím, že po rozpadu SSSR a projitím si Ruska perestrojkou si lidé budou přát návrat SSSR a ten bude realizován jako projekt SSSR 2.0. Kvůli předvolebním dezinformacím však zvítězil Jelcin, proto globalisté komunistické-sociální ideje rozložili do spousty malých stran tak, aby oživili marxistické myšlenky, přičemž současně v roce 2011 vytvořili levicově orientované Hnutí “Podstata času“, jehož předsedou je vědec-geofyzik, politolog, analytik a divadelní režisér Sergej Kurgiňan.

Hnutí “Podstata času” (Суть времени) a pozvánka z roku 2015 na každoroční mítink k oslavě výročí VŘSR, zcela vpravo logo hnutí 

Předseda hnutí “Podstata času”, geofyzik, politolog, analytik a divadelní režisér Sergej Kurgiňan 

Přes spoustu komunisticky smýšlejících stran chtěli globalisté ve volbách zjistit, které formy komunistických idejí jsou lidem nejbližší, aby je pak hnutí “Podstata času” zpracovalo a dovedlo do nejžádanější podoby – z toho důvodu se “Podstata času” letošních voleb nezúčastnila.  Po neúspěchu komunistů se Kurgiňan snažil komunisticky smýšlející strany sjednocovat, ale ani KPFR nepochopila, o co Kurgiňanovi jde. “Podstata času” z toho bude muset učinit závěry a do budoucna pracovat jinak, a to s tím cílem, že se má stát realizátorem projektu SSSR 2.0. A jak mezitím bude pracovat Ruská Duma? Tím, že do čela Služby vnější rozvědky (SVR) byl jmenován Naryškin, jen dobře.

Zdroj obrázku SSSR 2.0 

39:30 Žebříček Bloombergu ze dne 22. září, kde mezi 50 “nejvlivnějšími lidmi na světě jsou na předních místech Theresa May, Donald Trump, Bill Clinton, Xi Jinping a Putin až na 30. místě. Žebříček byl sestavován podle největších výkyvů k nejvyšší stabilitě, proto je na prvním místě T. May (brexit), Putin jako představitel stabilní země je až na konci.

43:23 Předávání koncentrace řízení Číně. Historická úloha ruského státu v asijském regionu. Význam kosmických programů v mezinárodních vztazích. Kulturní a technologické problémy Číny a pokusy o jejich řešení v tuto chvíli. Technické méněcennosti z vesmírného programu USA – Čína neumí určit čas a místo dopadu ruského Saljutu, neuměla jej ani udržet na orbitě. Propojenost Ruska a Číny, bez ruské pomoci Čína není schopna stát se centrem globálního řízení, to si uvědomuje jak Čína tak globalisté.

54:10 Dotaz z České republiky – Rusko nedávno prohlásilo, že v případě války nebude bojovat na svém území, totéž říkají USA, místem střetu se má stát Evropa, obzvláště východní Evropa, jak se Rusko v případě konfliktu zachová k zemím východní Evropy – použije jaderné zbraně? A jaký má Rusko vztah k zemím východní Evropy. Ruský postoj k ostatním zemím vždy byl a je takový, že je třeba zachovat veškerou etnickou a kulturní mnohotvárnost světa, každý národ se musí sám rozvíjet a existovat. Pokud jde o to, že Rusko nebude bojovat na svém území, to je varování pro nepřítele, pokud nepřítel zaútočí, úder musí následovat na jeho území. Ale existuje i “proxy válka”, to je válka probíhající na cizím území, což se právě děje v Sýrii. Pokud jde o válku v Evropě, obzvláště ve východní, tam nebezpečí nehrozí od konfrontace Ruska s USA, ale od realizace plánu na vybudování evropského islámského chalífátu. Realizace toho plánu je nyní ohrožena, protože USA se jej snažila příliš urychlit pro řešení vlastních problémů a tím ohrozily jak vznik chalífátu tak zvýšily riziko světové války, kterou si GP nepřeje.

Válka v Evropě by dnes byla celosvětovým konfliktem, protože k tomu již existují nosiče zbraní a Rusko vlastní takové, které doletí až do USA. Americké základny v Evropě – i v té východní – by to odnesly také, protože taková je válka, ale pokud si Evropa nepřeje válku, musí hájit své zájmy a nikoliv zájmy americké na úkor vlastních, Evropa si musí vyjasnit, jstli je lepší s Ruskem obchodovat nebo bojovat.

K boji USA s ISIL – většina zbraní, které Spojené státy poskytují Kurdům, končí v rukou ISIL, nejdůležitějším nástrojem mezinárodního vlivu v současnosti je OSN a hysterické chování Samanthy Power na půdě OSN je ukazatelem neschopnosti Spojených států a jejich státních elit.

01:09:38 Žádost Belgie, aby Spojené státy vysvětlily bombardování syrské armády.  Spojené státy prohrávají na všech frontách, uměle vytvořený státní útvar Belgie po nich žádá vysvětlení – je to ukazatel, jak globální řízení pomáhá státnímu řízení, pokud si Česko, Polsko a další nepřejí válku, mají se na koho obrátit, globalisté jim pomohou dostat se zpod diktátu USA, je třeba využít příznivý vítr.

1:10:45 Kde získat komplexní informace o skutečném historickém a chronologickém obraze světa. Takový zdroj neexistuje, je třeba hledat v dílech IP SSSR.

České titulky: Irena Aneri

PS: Nedá mi nevložit svůj dojem, že rok 2017 si globalisté naplánovali jako rok, kdy po sto letech chtějí zopakovat říjnovou marxistickou revoluci, a to tak, že tentokrát celosvětově – tedy včetně v USA (EU už je pod permanentním vedením marxistů/neomarxistů předvařená jako ta žába). A tím si představují finále zavedení onoho Nového světového řádu, který bude zahrnovat i muslimské národy (přistěhovalecká politika). A marxismus si v něm plánují jako nové náboženství přesně tak, jak na tom pracuje papež (viz Dnešek je dnem globalizace) a jak to bylo prezentováno i na obálce The Economist pro letošní rok: papež a ruský patriarcha na straně jedné, čínská stavba uprostřed (Čína jako spojnice kapitalismu a komunismu) a socha Marxe na straně druhé.

Evropa a Spojené státy jdou těmto plánům s otevřenou náručí vstříc, Čína je jim rovněž poslušná … A jediný, kdo se jim postavil, je Rusko, protože není slepé a proto je na pokus o novou VŘSR připraveno. Což ovšem neplatí pro Spojené státy a těm nezbývá než popřát, ať si i ony marxistickou revoluci vychutnají naplno.

Vložila -Pozorovatelka-  5.10.2016

AKTUALIZACE

U pátrání po hnutí “Podstata času” (Суть времени) jsem se dopracovala k tomu, že jde o globalistický nástroj, jak v Rusku provést obdobu Velké říjnové revoluce (aktuálním se jeví její sté výročí v roce 2017) a jak v Rusku prosadit ten marxismus/trockismus, jehož zavedení před sto lety zastavil Stalin. Proto není náhoda, že hnutí “Podstata času” každoročně oslavuje VŘSR a Lenina

“Podstata času”, mítink 7. listopadu 

a současně vystupuje proti Putinovi:

Zdroj fota zde 

Dostala jsem se i k odkazům, kde je hnutí “Podstata času” označováno za sektu, více zde

Sergej Kurgiňan

A v souhrnu si to vyhodnocuji tak, že Rusko čelí stejnému procesu, jaký je například v Česku prezentován mladými neomarxisty, viz ten, který se vyjádřil m.j.  takto:

„Považuji se za marxistu a hlásím se k tradici západní radikální levice, která kritizovala vývoj sovětského socialismu už od nástupu Stalina, ne-li dříve. A to jednoduše proto, že tento experiment se zvrhnul. Často se zapomíná na to, že tehdy i řadou českých novinářů – například Karlem Čapkem – byl vývoj po Leninovi, ba dokonce nástup Stalina zprvu považován za překonání revoluce, které nepřála pravice, ani sociálně-demokratická levice. A on to konec revoluce a čehokoli progresivního v Rusku skutečně byl. Neměli bychom zapomínat na to, kdo všechno nástup Stalina mylně uvítal.“ – zdroj a více zde

Nyní k tématu již avizované video V.V.Pjakina z prosince 2013:

A na závěr ještě dodatek, že když Sergej Kurgiňan (který mi mimochodem velmi připomíná Havla a jeho roli a to nikoliv jen postojem ke komunistům/marxistům/trockistům ale i tím, že je to m.j. divadelní režisér), dostává naprosto svobodný prostor (což je chvályhodné!) v ruské tv, viz 2.10. zde a po něm se mu dostane například i takového komentáře:

„Sergey Kurginyane, nemám slov, jak vám vyjádřit svou úctu. Jste velký oddaný, můžete vytáhnout lidi a zemi z propasti, jste skvělý občan. Jste první, kdo jasně řekl, že jsme zradili Honeckera a další! Tato velká událost, nemáte tušení, jaký šok mohou způsobit tato slova!“ 

pak je zjevné, jak zavádění neomarxismu/trockismu nejen v rámci světa, ale i jako prostředku k rozkladu Ruska probíhá mazaně a plíživě a především přes působení na mladou generaci.

Úplně na závěr přidávám obrázek, který je rovněž ze stránek “Podstata času”:

“My, víme, všechno teprve přijde”, zdroj obrázku zde

A obrázek jsem vložila proto, že velmi připomíná tento:

Tak asi tak k té “Podstatě času”, o které hovoří Pjakin. K jeho videu z prosince 2013 překlad v psané formě doplním, nyní už jen tolik, že v procesu zavádění marxismus/trockismu se přes politiku multikulti nachází nejen Evropa (pod vedením marxistů  Barosso, Merkelová, Mogherini a dalších v čele EU) a přes “Podstatu času” je našlápnuto i na Rusko, tak stejnému procesu se nevyhnou ani USA. Ty ovšem, stejně jako lídři Evropy, nevědí, která bije – a tak jedinou silou, která se tomuto procesu vzpírá právě proto, že do něj jako jediná vidí,  zůstává Rusko. A Bůh ochraňuj Rusko v roce 2017!

PS: Na téma “SSSR 2.0” připravuji vložení samostatného článku.

-Pozorovatelka- 6.10.2016, 15:10 h

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Kazatel
Návštěvník
Kazatel

Západní Plenění na Ukrajině začala 2015-2016 U Ruských hranic

Nyní je zřejmé, že “Maiden protesty” v Kyjevě byly ve skutečnosti Washington organizovaný převrat proti zvolené demokratické vlády.Účelem převratu je umístit vojenské základny NATO na Ukrajině hranice s Ruskem a uložit úsporný program MMF, která slouží jako zástěrka pro západní finančních zájmů rabovat v zemi.

Upřímný idealistické demonstrantů, kteří vyšli do ulic, aniž by byla věnována byli naivní napálí na spiknutí s cílem zničit jejich zemi. Politicky Ukrajina je neudržitelný agregace ukrajinského a ruského území, protože tradiční ruské území byla přilepená na hranicích Ukrajiny sovětské republiky od Lenina a Chruščova . Na Krymu, přilepená na Ukrajině Chruščova, již odešel a vrátil se Ruska.

Ledaže nějaká autonomie je poskytována k nim, ruské oblasti ve východní a jižní Ukrajině by také odchýlit a vrátit se do Ruska. V případě, že nepřátelství zobrazí směrem k ruskojazyčných obyvatel podle loutkou vlády v Kyjevě pokračuje, další zběhnutí do Ruska jsou pravděpodobné. The Washington uplatňuje převrat čelí dalším možným obtížím z toho, co se zdá být rostoucí konflikt mezi dobře organizované Right sektorem a Washington-uložené loutky. V případě ozbrojeného konfliktu mezi těmito dvěma skupinami mělo dojít, Washington by mohl vyvodit závěr, že je potřeba, aby poslat pomoc k jeho loutky.

Vzhled vojsk USA / NATO na Ukrajině bude vytvářet tlak na Putina obsadit zbývající rusky mluvící části Ukrajiny.

Předtím, než se usadil politické a geografické problémy, západní plenění na Ukrajině již začala. Západní média, neříká žádné další pravdu o MMF “záchranných balíčků”, než to dělá o něco jiného. Tyto zprávy v médiích, a mnoho Ukrajinců věří, že MMF se chystá zachránit Ukrajinu finančně tím, že miliardy dolarů zemí.
Ukrajina nebude nikdy vidět jeden dolar z peněz MMF .
http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_globalization_eu02.htm

PIPLOS
Návštěvník
PIPLOS

Pane “ctrl+c a ctrl+v zkrze google translator” : Já Vám dávat zápor hodnotit aby program tu použit byl dal Vas do permanent ignorlist.
Nevím, jestli tomu budou rozumět normální lidé, ale snažil jsem se to napsat pro Vás ve Vašem googlelanguage. Mluviti stříbro, mlčeti zlato platí u mnohých i v psané podobě.
Takže Vy mít dobrý den.

Kazatel
Návštěvník
Kazatel

Vítejte na Ukrajině Nulandistan+EUROMAIDAN

Všude tam, kde americká vláda říká, že je prosazování demokracie a svobody, jako americký asistent-sekretář státu Victoria Nuland vyznává asi Ukrajině došlo,
zničení
zbídačení
sektářství
bojování
smrt

Vítejte na post-převrat Ukrajiny nebo Nulandistan.

Z toho vyplývá, precedenty a tradice destabilizaci a násilí ctí americkými úředníky, jako je,
Senátor John McCain v Syrské arabské republiky (McCainistan)
Hillary Clintonová v Lybie (Clintonistan)

Arsenij Yatsenyuk Petrovych , který nelegálně přijal post ukrajinského premiéra s podporou USA a Evropské unie, nebyla nikdy zvýhodněný mnoha z autentických demonstranty v Euro-Maidan nebo dokonce řadových členů jeho spojenců.

Když bez zvolení nebo veřejné diskusi, byl svévolně vzhledem k funkci předsedy vlády, mnoho v evropsko-Maidan protest ho vypískali a někteří dokonce volali “kulku do hlavy.”
Jeho strana šéf, nechvalně zkorumpovaná Julia Tymošenková Volodymyrivna , byl vypískán i poté, co přišla.
Ve skutečnosti, Yatsenyuk a další ukrajinští politici jako ultra-nacionalistické Svobodě ‘s Oleh Jaroslavovyč Tjahnybok , přivlastnil naděje a sny Ukrajinců, které protestovali proti nejen ukrajinské vlády Viktor Fedorovych Janukovyče , ale i celého zkorumpované ukrajinské politické zřízení.
Schovává za protestujících, Yatsenyuk a Tymošenkové Batkivshchyna strana používá milice jejich ultra-nacionalistické politických spojenců, aby zahájila násilný převrat v Kyjevě.
Neexistuje žádná fungující demokracie na Ukrajině a s plnou podporou Evropské unie a vládou Spojených států, svoboda projevu uvnitř Ukrajině je pod útokem ze strany nového režimu a jeho kriminálníci.
Yatsenyuk je převrat-dosadit režim zátah na mediálních svobod, poslal ukrajinské vojenské a bezpečnostní síly k útoku proti převratu demonstrantů pod záminkou NATO podporovaných operací proti terorismu, a začal čistky a čarodějnických procesech na celé Ukrajině.
To začalo s hlavou národní televizní společnost Ukrajiny, Aleksandr Panteleymonov , ohrožena a zbit do odstupování od Svoboda poslanci Igor Miroshnynchenko a Andrey Ilyenko.
http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_globalization_eu07.htm

.B.
Návštěvník
.B.

comment image

konzerva
Návštěvník
konzerva
paa tal czechia
Návštěvník
paa tal czechia