Operace Krteček: Čínské mafiánské triády si udělaly z České republiky hotový Klondike...

Operace Krteček: Čínské mafiánské triády si udělaly z České republiky hotový Klondike a odnesla to dokonce i kultovní animovaná postavička pro děti! Zatímco Babišovi chlapci zaklekávali na svatební hosty kvůli EET a útratě za hostinu novomanželů, Jaroslav Tvrdík zastavoval nemovitosti naproti bankovním půjčkám ze Slovenska vydávané za čínské investice! Čínský prezident poslal do Prahy protestní nótu kvůli lidem z čínských triád, ale nóta se podivně ztratila!

Operace Krteček: Čínské mafiánské triády si udělaly z České republiky hotový Klondike a odnesla to dokonce i kultovní animovaná postavička pro děti! Zatímco Babišovi chlapci zaklekávali na svatební hosty kvůli EET a útratě za hostinu novomanželů, Jaroslav Tvrdík zastavoval nemovitosti naproti bankovním půjčkám ze Slovenska vydávané za čínské investice! Čínský prezident poslal do Prahy protestní nótu kvůli lidem z čínských triád, ale nóta se podivně ztratila!

Máme tady pokračování investigativního odhalování pozadí tzv. čínských investic v České republice, a čím více se do kauzy ponořujeme, tím více kostlivců nacházíme na dně tohoto neuvěřitelném mezinárodního močálu, který začíná v oblasti Kantonského trojúhelníku čínských triád v Číně a končí v budově na pražské Nekázance. Českou republiku po roce 1989 ovládla mafie sestavená z bývalých špiček STB a vybraných kádrů z podniků zahraničního obchodu a jednotlivých výzkumných ústavů. Tito hoši si rozdělili sféry vlivu na sféru politickou, ústavodárnou, justiční, exekutivní, bankovní a businessovou.

Pokud se dnes podíváte na to, jaké zmetky v podobě soudních judikátů vyrábí Ústavní soud, v jehož čele sedí bývalý předlistopadový kádr KSČ, který je spoluautorem současné zpackané české ústavy, jenž se v Německu na právnických univerzitách předkládá jako příklad “narychlo transformované ústavy východního satelitu SSSR”, tak vás nemůže překvapit ani to, co se děje v souvislosti s čínskými investicemi v ČR. Už minulý týden zazněly informace v pořadu Michala a Petra, ale musíme si je přesto více rozebrat. Začneme ale zeširoka.

Jaroslav Tvrdík na Čínském investičním fóru.

V letech 2016 až 2019 nedodržoval Jaroslav Tvrdík zákony ČR. Finanční správa ČR byla tehdy povinná se společností CEFC Group (Europe) Company a.s. zahájit nejpozději v roce 2017 správní řízení a měla této společnosti udělit značnou pokutu. Tvrdíkova firma totiž nezveřejňovala účetní závěrku. Tu samou povinnost má dnes nyní finanční správa ČR proti následnické společnosti po CEFC, tedy proti společnosti CITIC Europe Hoding a.s., a podle zákonů ČR má finanční správa ČR právo udělit této následnické společnosti CITIC pokutu možná až do výše 26 000 000 EUR!

Tvrdíkova firma s miliardovým majetkem několik let nevedla účetnictví a nezveřejňovala účetní uzávěrky, finančním orgánům to nevadilo a místo toho si došláply na obyčejňáky

A navíc v případě, že společnost CITIC se nepodřídí zákonům ČR a neodstraní všechny nedostatky, které napáchal Jaroslav Tvrdík, má být podle zákona tato společnost poslána soudem do likvidace, a to dokonce i bez návrhu! Prostě natvrdo, z úřední povinnosti! Tu samou povinnost jako finanční správa měl i Městský soud v Praze, a ten ji měl rovněž tak uplatňovat od roku 2017 a měl za soustavné porušování zákona opakovaně trestat společnosti CEFC a CITIC pokutami do výše 100 000 Kč a následně, když se společnosti odmítly  podřídit zákonům ČR, je měl Městský soud v Praze poslat do likvidace, tedy zrušit jejich oprávnění podnikat.

Ke zrušení společnosti CEFC soudem tedy mělo dojít už v roce 2018, ještě před návštěvou čínského prezidenta Si v ČR. A protože Česko snese fšecko, určitě víte, jak to všechno bylo. Nikdo nikoho nepokutoval. Nikdo nikoho nevyzýval, aby odstranil nedostatky ve vedení účetnictví a dodržování zákonů. Zodpovědní za tento stav jsou úředníci Městského osudu v Praze,  Generálního finančního ředitelství a Finančního úřadu pro Praha 1. Měli byste se ptát, kolik za tuto lenost dostali od svých nadřízených na odměnách. Proč? Protože, jak sama finanční správa v roce 2017 přiznala,  úředníky odměňovala podle toho, kolik z lidí “vytěžili”. A tady mohli vytěžit dost – možná až 702 000 000 korun. Ale nevytěžili nic! Po Tvrdíkovi se jít nesmělo! Místo toho se šlo na obyčejné lidi, živnostníky a drobné podnikatele, nebo majitele firem, na které měl Babiš z nějakého důvodu zálusk.

CEFC Group.

Jak všichni víte, ministerstvo financí pod řízením ANO (Babiš, Pilný, Schillerová) začalo od roku 2015 tvrdě šikanovat všechny podnikatele kontrolními hlášeními, EET a vysílání neustálých kontrol úředníky finančních úřadů. Tito úředníci byli dokonce odměňováni podle, toho kolika lidem napálili pokut a zabavili peněz. Vedení finanční správy dokonce po opakovaných dotazech přiznalo, že existuje systém cílových odměn. Úředníci dostávali prémie především za aktivitu při doměřování daní u takzvaných převodních cen a pokut. Finanční motivaci uplatňovala daňová správa také při neuznání odpočtu DPH.

Čili, čím víc z Vás obyčejných lidí, živnostníků a podnikatelů Babišovi a Sobotkovi úředníci vydřeli peněz, tím větší prémie dostali. Více se dočtete zde. Tedy ve článku z 19. 10. 2017. A To datum je důležité, protože v té době už měla finanční správa za povinnost vyslat ty samé úředníky i na firmu CEFC Group (Europe) Company a.s.  Neposlala. Naopak, dle Babišových slov daňoví úřednici raději „zaklekli“ na Babišovu konkurenční firmu a „zakleknutá“ firma to u soudů vyhrála, a vy budete z Vašich peněženek, tedy daní, nejspíš platit tučné odškodnění za Babišovo zakleknutí. O tom je více zde.

Berňák si došlápl na svatbu a chtěl vidět EET účtenky od novomanželů

Na Jaroslava Tvrdíka tou dobou ovšem nikdo nezaklekával, ač jasně porušoval zákon. Jeho ochranou bylo zřejmě těsné napojení na Pražský hrad, se kterým si to Babišovo ministerstvo financí tehdy nechtělo rozházet. A místo na Tvrdíka a na jeho futienské čínské mafiány se daňoví úředníci Aleny Schillerové raději vyřítili na obyčejné novomanžele a svatebčany a začali je vyšetřovat, jestli náhodou svojí svatební veselkou neokrádali stát o nějakou tu kačku daních!

Tedy Schillerové úředníci chtěli vědět například místo konání svatební hostiny, počet hostů a jak novomanželé za hostinu zaplatili. Když svatebčané informace odmítli podat, že do soukromé oslavy nikomu nic není, vyhrožovali jim pokutou. Finanční úřad dokonce zaslal novomanželům výzvu, ve které požadoval podrobné informace o svatební hostině a chtěl vědět, zda byla svatba a veselka řádně zaregistrovaná v rámci elektronické evidence tržeb! Jak to celé bylo se dočtete zde a také zde. A tchyně Davida Rusňáka, ministryně Alena Schillerová, dokonce v parlamentu tvrdila, že úředníci mají právo kontrolovat Vaše svatby, více v článku zde.

EET pokladna.

A přitom od roku 2017 dodnes má Alena Schillerová za povinnost vyžadovat, aby její podřízení vyžadovali po společnosti futienských mafiánů a novodobého papaláše Jaroslava Tvrdíka (CEFC) a „čínského prezidenta Si“ a znovu papaláše Tvrdíka (CITIC), aby dodržovali zákon o účetnictví ČR a rejstříkový zákon ČR, má vyžadovat jejich potrestání za to, že tyto zákony nedodržovali a má vyžadovat, aby její podřízení tyto společnosti donutili, aby respektovaly a plnily zákony ČR.

A taky má za povinnost potrestat úředníky za to, že tyto společnosti CEFC a CITIC nevolali k odpovědnosti, nepokutovali je za neplnění, a nenavrhli je zrušit, když se odmítají podřídit platným zákonům. Na řidiče pokuty a bodový systém! Na svatebčany pokuty! Na živnostníky pokuty, holoto! Ale na mafiány nic! Taková je politika vládnoucích stran ANO a ČSSD. Více se o jejich metodách daňového vydírání, prodávání informací z EET mafiánům, vydírání podnikatelů přímo pracovníky GFŘ, to vše se dovíte z pořadů investigativců Petra a Michala, zejména z jejich 2. a 11. dílu. Odkazy na ně jsou zde a zde.

Tvrdíkova firma porušovala zákon, ale měla ochranu přímo z Hradu, nikdo si nedovolil proti čínské kasičce zakročit

Lidé, živnostníci, drobní podnikatelé, Babišovi konkurenti a novomanželé mají v ČR smůlu, jsou okamžitě šikanováni i při sebemenším podezření na nějaký drobný prohřešek. Ale Tvrdík a jeho čínští mafiáni mají klídek, i když brutálně porušují zákony ČR, a to tím, že již několik let nezveřejňují protizákonně svoje účetní uzávěrky!

Tedy, co na tento prohřešek říkají zákony ČR:

  • Zákon o účetnictví považuje od 1. 7. 2017 porušení povinnosti řádně založit účetní závěrku, výroční zprávu, případně zprávu o platbách vládám do Sbírky listin za přestupek. Sankcí je dle § 37a pokuta až do výše 3 % celkové hodnoty aktiv. Tyto přestupky v prvním stupni projednává finanční úřad!
  • Podle § 72 odst. 2 rejstříkového zákona, pokud není příslušná listina uložena ve Sbírce listin, vyzve rejstříkový soud zapsanou osobu, aby listinu bez zbytečného odkladu předložila. Pokud výzvy neuposlechne, lze uložit pořádkovou pokutu až do výše 100 tis. Kč. Pokud však zapsaná osoba nebude plnit svoji povinnost předkládat požadované listiny opakovaně nebo bude-li mít takové neplnění závažné důsledky pro třetí osoby a bude na tom právní zájem, může rejstříkový soud i bez návrhu zahájit řízení o zrušení zapsané osoby s likvidací dle § 105 rejstříkového zákona. V tomto případě však rejstříkový soud na tuto skutečnost zapsanou osobu upozorní a poskytne jí přiměřenou lhůtu k odstranění nedostatků.
  • Také se dle § 106 odst. 2 rejstříkového zákona má to za to, že člen statutárního orgánu právnické osoby, která neplní povinnosti dle § 105 rejstříkového zákona, porušuje péči řádného hospodáře.

Všechna tato porušení a jejich důsledky velmi dobře definuje stránka mezinárodní společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL),  my je tedy dále nebudeme rozebírat, protože to nepovažujeme za důležité, ale naopak důležité je, abyste si zkontrolovali, že společnosti CEFC a CITIC tyto povinnosti porušují už od roku 2017, tedy od roku, kde měli nejpozději koncem léta zveřejnit své účetnictví za rok 2016, a to opakovaně do konce léta roku 2018, kdy měli zveřejnit své účetnictví z roku 2017! Odkaz na kontrolu je zde. A že Tvrdík je osoba zodpovědná, to najdete zde.

Účetnictví nezveřejňuje ani další firma s Tvrdíkovou účastí, firma s licenčními právy na krtečka

Ještě hůře je na tom Tvrdíkova privátní firma Little Mole Cartoon s.r.o. [1], ta prostě nezveřejňuje účetnictví vůbec, důkaz je zde. Obyčejní lidé mají smůlu, papaláši, politici a mafiáni si mohou dovolit beztrestně cokoli. A bude hůř. Podívejte, co si dovolil Jaroslav Tvrdík s českým krtečkem, průkopníkem českého tunellingu, kdy už před rokem 1989 ukazoval dětem, že lopatičkou se dá prokopat nejen tunel, ale i udělat díra do světa.

Klíčem k jeho činům je skutečnost, že Jaroslav Tvrdík je i částečným majitelem firmy Little Mole Cartoon s.r.o.  A to je pecka, protože jeho společníkem ve firmě je paní Karolína Millerová, a ta také náhodou vlastní společnost Little Mole a.s. Firma se chlubí od roku 2016 na stránkách Tvrdíkovi česko-čínské smíšené obchodní komory, že má výhradní práva ke krtečkovi. A to je přeci v Číně hlavní exportní produkt ČR a prezident Miloš Zeman jej tam při státních návštěvách propagoval jak mohl.

Karolína Millerová u soudu kvůli sporu o práva na Krtečka.

Pokud si k tomu přeložíte název společnosti Tvrdíka a Millerové, Little mole cartoon s.r.o., tak zjistíte, že tahle společnost přeložená do češtiny zní “Krteček kreslený film”. A máte výsledek celé rovnice. Jaroslav Tvrdík vytahal peníze z futienské mafie, přelil je do Čech, sehrál roli zástupce  tajemného superinvestora čínského kapitálu, který ale pocházel ze Slovenska, a za tyto nečínské peníze nakoupil nemovitosti a firmy, které po nákupu okamžitě zadlužoval, a přes všechna varování tak zblbnul Miloše Zemana, že mu naletěl a začal propagovat CEFC v Čechách a krtečka v Číně. A o to šlo. Dostat krtečka na čínský trh.

Měl to být Mickey Mouse pro miliardu Číňanů, to je marketingový superplán miliardového byznysu. A ten nesmělo nic vykolejit. Marně čínský prezident psal do ČR nótu, že Jaroslava Tvrdíka, ani jeho futienského bosse Jie Tienminga nechce ani vidět, nóta se totiž po předání českým diplomatům záhadně ztratila a tvář prezidenta Si, když vystupuje z letadla a vidí Jaroslava Tvrdíka s Ji Tienmingem, si můžete najít v databázi ČT, marně zakazovala ČNB čínské CEFC nakupovat banky v ČR, skupina lidí okolo ČSSD a Jaroslava Tvrdíka obklopila neprodyšně prezidenta republiky a ten tvrdošíjně trval na svém, můj poradce je Jie Tienming!

Mezinárodní tunel Praha – Peking, ve kterém nejezdí rychlovlaky, ale protáčí se peníze čínských triád

No, a kdyby to neprasklo a čínská tajná služba nezasáhla, mohli oba prezidenti čelit naprostému výsměchu. Protože Tvrdík za peníze čínských triád (protočené zjevně přes banky v zemi pod Tatrami) nakoupil v Čechách společnosti, zadlužil je u bank jak mohl, přesvědčil prezidenta, aby rozjel akci “Krteček” a kdyby se to povedlo dotáhnou do konce, tak je z Jaroslava Tvrdíka miliardář, Číňanům zůstanou prázdné vytunelované firmy, zadlužené  slovenským a českým bankám, a oba prezidenti jsou světu pro smích, že od podvodníka koupili Karlštejn nebo Eifelovku, a hle, ona mu nepatří, a ještě Číňané platí poplatky z krtečka.

Krteček a Panda.

Kdoví, jak by dopadl prezident Si, toho by nejspíš jeho mladší soudruzi prahnoucí po moci rychle zastřelili, Miloš Zeman by se zřejmě definitivně a s posměchem pražské kavárny vrátil na vysočinu. A pokud by se v Čechách nebo v Číně nějaký další prezident pokoušel nastolit nějaké přátelské a ekonomicky výhodné vztahy, zřejmě by jejich odpůrcům stačilo veřejně poukázat na dalšího krtečka, a bylo by vystaráno. Jenže čínští čučkaři asi nejsou tak pitomí jako čeští čučkaři, a tak prezidenta Si včas varovali, a z akce Krteček nezbylo nic než české dluhy Číňanům, a že je budete platit právě vy občané, je nasnadě.

Tak proto byste měli za celé tohle fiasko pohnat politiky k akci. Číňané a Tvrdík mají problém. CEFC ani CITIC neplní literu zákona a mají dostat pěkně mastnou pokutu. Jenže, zákony neplatí pro elitu, která zákony netvoří pro sebe, ale pro vás. Pro tupé voliče vlevo i vpravo. Do huby vám nacpou koblihu, nebo klobásu, ale obojí jim zaplatíte milion-násobně, ani o tom nevíte. Tvrdíkovy firmy měly dostat pokuty už dávno, ale nedostaly. Tak teď požeňte k zodpovědnosti Vaše oblíbené politiky.

Český Izrael postavený na koblihách a klobásách

Kalouskovci, pište Vašemu nejchytřejšímu ministrovi financí, ať interpeluje Schillerovou, jak to, že CITIC nepokutuje? Socialisté, pište svému nejchytřejšímu členovi vlády Hamáčkovi, ať ve vládě se dožaduje, ať Babiš pokutuje také megakorporace jako je CITIC, když už si dovoluje posílat výběrčí desátek na svatby, napište Okamurovi, ať křičí, že je to přece zrada. Zkrátka řečeno, všichni máte příležitost. Jako pecka na závěr potom zpráva z tisku z konce března. Karolína Milerová, držitelka autorských práv ke Krtečkovi, o autorská práva po svém dědečkovi nakonec přišla [2]. Rozhodl tak český soud a její firma Little Mole tak bude muset stáhnout veškeré zboží z trhu v České republice. Jenže, to přece nevadí. České rozsudky v Číně neplatí, tam stále drží licenci společně s panem Tvrdíkem.

Jie Tienming, šéf čínské CEFC Group.

Česko je tak definitivně možné označit za zemí zázraků, za druhý Izrael, protože podobné čachry probíhají kromě ČR pouze v Izraeli, kde např. firmy napojené na příbuzenstvo Benjamina Netanyahua neodvádí daně, nezveřejňují účetnictví apod. Vidíte, jak se to kopíruje? Chápete, pro koho jsou psány zákony? No přece pro tupé góje! A mimochodem, když kliknete sem, tak se vám možná rozsvítí.

Anebo nerozsvítí, protože chybí oči, které by to jařmo ž a Ž chtěly vidět. A stejně to platí o všech, kteří jsou napojení na Dům Sion (Uprchlíci, vítejte!) a na Dům Yehuda (Jsem Žid, mazeltov!) Proto pozor na svatby gójů na zahradě! Pokud to nejsou židovské svatby, tak vám hrozí přepadové komando z finančáku! Kde máš účtenku za tuhle lahev šampusu, grázle!? Kdyby ale někdo napadl židovskou svatbu s bláboly o EET, zlikvidovali by ho obratem a obvinili z antisemitismu. A co na to občan? Občan si narve naráz do huby koblihu i s klobásou a s výrazem debila jde volit Evropu! To je realita dnešních dní!

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
r.m.
Návštěvník
r.m.

PR spoločnosti, ktoré sa špecializujú na vytváranie vzťahov s verejnosťou pripravujú 60-80% globálnych správ, podľa nového akademického prieskumu – Giants: Global Power Elite
https://www.amazon.com/Giants-Global-Power-Peter-Phillips/dp/1609808711
Tri propagandistické firmy
Na trhu s „public relations a propagandou (PRP)“ (vytváranie vzťahov s verejnosťou) dominujú tri veľké spoločnosti. Ide o Omnicom Group, WPP a Interpublic Group. Prostredníctvom tlačových správ PRP tieto konglomeráty a ich dcérske spoločnosti pripravujú rozsiahle riadky „noviniek“ ako správy pre verejnosť, ktoré veľké mediálne organizácie potom púšťajú do obehu.
Výroba, velkoobchod, maloobchod. Zpravodajství jako zboží. Naše medyjální blbky jen nakupují a s přirážkou prodávají a říkají tomu zpravodajství.

weissbach
Návštěvník
weissbach

Přesně!

Zighartice
Návštěvník
Zighartice

Dám tu jeden dlouhý zkopírovaný text. Samozřejmě, že není třeba ho číst (zvlášť, že je tak dlouhý – ale je to jen kousíček z mnohem delšího a podrobnějšího).
Ten text napsal v roce 1947 popravený kolaborant Vladimír Krychtálek. V roce 2012 v ČRo o něm udělali dlouhý pořad, ve kterém jeho textů využili k propagandě proti Rusku.
Fajn, když může ČRo, proč ne já – i když, já ten text jen přepastuji, nekomentuji jako oni.
Ale je ten text zatraceně zajímavý. Dám dolar proti bobu, že jste takto podanou historii předválečného vývoje a vysvětlení „kdo s kým, co, o čem a pro koho“ ještě nečetli.
Nemusíme věřit. Vědecké je „pochybovat“. O všem, jako sv. Tomáš, dokud nevložil své prsty do Ježíšových ran. Pak je na místě uvěřit (i když – zase jen těm ranám, pro pochybnost zůstává vysvětlení, jak k nim přišel).

Tak ještě jednou – nečtěte to. Ale zase nebudete vědět, jak to viděl Krychtálek. A že by na tom něco bylo? Skoro bych řekl, že to historie potvrdila (Krychtálek to psal v roce 1941).

„Co byl versailleský mír? Bylo to jednostranné rozhodnutí, kterým Anglie a Francie po světové válce uspořádaly Evropu tak, jak jim to nejlíp hovělo. Byla to soustava taková, že umožňovala Anglii hospodářské ovládání evropského trhu a kontrolu dovozu surovin, politicky pak dávala jí možnost hrát dále, jako už po několik století, úlohu rozhodčího podle zásady: ke komu se přidám, ten vyhraje. Francii zaručovala vojenskou převahu nad každým státem v Evropě.

Příslušníci malých národů zvykli si tvrdit, že versailleský mír přetvořil Evropu tak, aby byly dány malým národům vlastní státy. Chceme-li s tohoto hlediska přesně definovat versailleský mír, pak musíme říci: versailleským mírem vzniklo v prostoru mezi Německem a Ruskem několik malých států, poněvadž to bylo výhodné pro Anglii a Francii.

Tyto dvě velmoci, které versailleský mír diktovaly, přály si být v Evropě bez soutěže. Vyloučily Itálii tím, že nesplnily sliby, dané jí za její spojenectví ve světové válce. Itálie zůstala i po válce bez surovin. Tím byla z podílu na moci a bohatství vyloučena.
Zbývalo vyloučit ze soutěže Německo a východ Evropy, především zabránit jim ve velkorysé hospodářské spolupráci. Proto mezi ně zasunuly Polsko, a aby v přepravě nebylo možno polské sazby a polská cla obcházet, pokračovala hradba na jih Česko-Slovenskem, Rumunskem a Jugoslávií. Aby bylo zaručeno, že se s Německem nedohodnou, byl česko-slovenský stát vytvořen tak, že měl
3 miliony Němců, Polsko na 10 milionů Ukrajinců a Němců. Pak byly tyto státy uvedeny v závislost hospodářskou tím, že jim Anglie a Francie půjčily peníze.

To je zhruba podstata versailleského míru.
Avšak toto dílo mělo od počátku velkou vadu. Jeho tvůrci měli na zřeteli jiné, rozdílné cíle. Francie si přála, aby byla v takto vytvořené Evropě stále nejsilnějším státem. Získala si jako spojence Polsko a Česko-Slovensko, a počítala s Rumunskem a Jugoslávií. Jejím plánem bylo, zvednout válku proti Německu, ještě dokud bude slabší než tato koalice, a opětovnými válkami zlomit jeho sílu. Naproti tomu Anglie chtěla, aby se Německo postupně vyrovnalo Francii. Pak by rozhodovala, neboť ten by byl silnější, ke komu by se přidala.

V praxi se tedy snažila Francie překazit plány Anglii a Anglie Francii. Říkalo se tomu výstižně „entente cordiale” česky „srdečná dohoda”, „upřímná dohoda”. To byla první a největší trhlina v soustavě versailleského míru. Až do vypuknutí nynější války Anglie a Francie dělaly každá svou vlastní politiku, nedohodly se. Dělalo se to takto. Aby někdo příliš nevyrostl, vytvořila se proti němu koalice. Aby byl závislý, půjčily se mu peníze. Nechtěl-li je, stáhlo se z jeho země zlato,
zarazil se mu dovoz surovin, konkurenčním bojem a podbízením byl zabit jeho prodej. Tak nebylo někdy ani zapotřebí války, aby stát, který příliš rostl, byl sražen k zemi.

Takto to dělala Anglie až dosud vždy s úspěchem. Pojednou na Německu všechny tyto zbraně selhaly. Nacionálně socialistická revoluce vyrvala totiž Německo z liberalistického řádu. A jako had je bezmocný proti ptáku, pokud pták se vznáší ve vzduchu, tak byly najednou bezmocné všechny hospodářské zbraně Anglie, které by byly zardousily každého soupeře, pohybujícího se v liberalistické soustavě. Anglie, sama revoluce neschopná, zapomněla s ní počítat. A tato revoluce udělala škrt přes všechny její rozpočty.
Když Anglie stáhla z Německa za součinnosti kapitalismu amerického a francouzského zlato, Berlin svou měnu dekretoval, a prohlásil, že jejím podkladem není zlato, nýbrž práce. Když se pokusila přeplácet suroviny a podbízet výrobky, šli Němci s cenami ještě níž, a platili za požadované suroviny vyšší ceny. Jednotliví podnikatelé byli by při tom zkrachovali. Státní hospodářství velkého celku, řízené s jednoho místa, dovedlo uvnitř vyrovnat tyto rozdíly. Anglie chtěla nakupovat za zlato na jihovýchodě Evropy a v Rusku suroviny, aby je nedostali Němci…”

http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=system/files/Bolsevici_Benes_a_my-Vladimir_Krychtalek.pdf

Iva
Návštěvník
Iva

přesné!

VM-82
Návštěvník
VM-82

Přečetl jsem to celé a v mnohém má pravdu. Tak nějak trochu mi to připomíná 40 let budování socialismu u nás.

r.m.
Návštěvník
r.m.

“Aby byl závislý, půjčily se mu peníze. Nechtěl-li je, stáhlo se z jeho země zlato.” Nejen 40 let, i k současnosti to má co říct.))

Neznama
Návštěvník
Neznama

Eurovolby: Když nepřijdou lidi, uspěje S/TOP 09, ukázal průzkum
😂😂 tak to se povedlo jak tu radite nekteri NECHODTE K VOLBAM ( A POMUZETE KALOSKOVI) :
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Eurovolby-Kdyz-neprijdou-lidi-uspeje-TOP-09-ukazal-pruzkum-580785

☝️ Druhé LITHIUM ( VK , Admine ) http://outsidermedia.cz/kverulant-org-povodi-vltavy-pomaha-likvidovat-ceske-pristavy/
☝️Metnar o USA VOJENSKYCH ZAKLADNACH V ČR.. ☝️☝️https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/201902129186125-nesmysl-methnar-odmita-stavba-americky-zakladny/

VELEBA o upadku zemědělství ( + data) : „Naši zemědělci dostávají cca 224 eur na hektar, kdežto například Belgie 400, Nizozemí 393 eur na hektar,“ Mimo obilí a řepky nejsme soběstační v ničem, saldo agrárního zahraničního obchodu je rok co rok desítky miliard korun v mínusu, a vtom přijde deus ex machina, úředník NKÚ, a učiní epochální objev…
Tragédie prázdných stájí, vybitého dobytka a trvale se snižující živočišné výroby, není jen v množství dotací. Jistě, ty jsou důležité a nezbytné, když je všichni ostatní berou; nejsou ale samospasitelné.
… Já navíc jsem coby prezident Agrární komory skončil před soudem. Jenom proto, že jsem si dovolil napsat dopis německým majitelům jedné místní mlékárny z Vysočiny, ve kterém jsem je upozornil na praktiky jimi dosazeného českého ředitele a požádal o nápravu.. .. 👍👍, skvele ac nejsem ekonom predpovedela jsem to presne po sametu jak se zacalo kricet ze se maji JZD a Statni statky zrusit, Vodarny , elektrarny, plynarny.. prodat. Skoda ze metal od Zemana nedostanu a mizeru Telicku ktery ne/vyjednaval nase podminky pro zemedelce do vezeni neposadime. Pamatuji ze zemedelci a mozna prave Veleba kritizovali Telicku ze misto vyjednavani lepsich podminek pro zemedelce v CR si tam pokrytec zalozil svoji soukromou firmu na poradenstvi o dotacich!!! Diky tomu jen co jsme slavnostne otevreli nejmodernejsi v Evrope a nejvetsi cukrovar ve state, nam ho naridila EU po par mesicich “ “ ZAVRIT A ZBOURAT “ ” a ty nejmodernejsi elektronicke a pocitacove zarizeni rozebrat do šrotu ☝️😡 )…
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Brambory-Vsechno-bude-drazsi-Jan-Veleba-o-desivem-stavu-ceskeho-zemedelstvi-ukazuje-i-na-viniky-580567

Genocida Cechu jidlem https://ac24.cz/en/-/pripravte-se-na-sok-soucasna-kvalita-zeleniny-v-cesku?redirect=%2Fen%2Fzpravy-z-domova

☝️ CT. http://skrytapravda.cz/domaci/2468-proc-byla-za-pomoci-usa-v-ceske-televizi-zavedena-cenzura
Video: Oslava hrdinu 2.svetove http://skrytapravda.cz/domaci/2466-ruda-armada-se-topila-v-krvi-abychom-my-mohli-zit

Zlatá past: Jak Rusko a Čína skoncují s hegemonií dolaru. https://cz.sputniknews.com/byznys/201905099831248-zlata-past-jak-rusko-a-cina-skoncuji-s-hegemonii-dolaru/

Jaris
Návštěvník
Jaris

Neznama
Juncker se vyjadril zcela jasne. Pokud by vyhrala alternativni strana, Juncker ji do EU parlamentu stejne nedosadi. Tim jsou volby vynulovany a zbytecne.

Neznama
Návštěvník
Neznama

Vim. No jo ale co s tim- nemeli bychom ho vyvest z jednani a doprovodit ho policii a vojaky do basy a pred soud. Porusuji tim prece zakony o volbach a o EU a mozna i zakony mezinarodni a OSN. Tohle video by melo bezet na youTube. Je nehorazne ze uz neskryvaji pred volici ze falsuji volby. Rikam to od referenda do EU – neverim ze obcane cele CR rekli ANO chceme tam vstoupit.
Na druhou stranu to ukaze fales a neplatnost zakonu v te prohnile, falesne, nedemokraticke a zkorumpovane ku… EU !!!
Neuznat vysledky voleb bude muset o.rala s houserem udelat i ve Francii, Nemecku, Italii..
vcera videla volebni klipy- no hruza. U novych stran me to neudivuje- nemaji zkusenosti, znamosti a penize na profesionaly PR jako Babis. Ale ods, cssd pusobili jako by sli z pohrbu. Zeleni ani nemluvim. Nasmali jsme se i kdyz je to k pláčí jaky upadek vladne v celem svete.
Matejka, Samkova a Vitek chteji vystoupit z EU. Tak koho volit- kdo ma nadeji se tam dostat a neni falesny a spinavy. Proc se oni nespojili pod jedno volebni cislo nechapu 🙁 byla by vetsi nadeje ze by dosahli na kresla.

Samorost
Návštěvník
Samorost

Lehce mimo,
cítím průser ve volbách do EU, za totáče byla Národní fronta.
Dnes je to protinárodní fronta – demoblok v četně Andyho, ti všichni se pro “Naše” dobro domluví, aby nás mohli pást.
Koho má ale volit ten, komu záleží na rodině, národu, vlasti ?
Pro národní strany si hrají na svém písečku, jsou mezi nimi falešní Mesiáši, nejsou schopni se domluvit na společném cíli.
To vše vyhovuje Jidášům !!!!

Babo raď ????

weissbach
Návštěvník
weissbach

Tak je ten systém nastavený. Deformací informačního pole jsou lidé uvěznění v informační vyfiltrované kleci. Proto svrhnout tento systém na jeho vlastním území by se dalo přirovnat k představě, že na automatech zbohatnu. Takže boj s devítihlavou saní, které stále znovu dorůstají nové hlavy. Lidé musí pochopit, že jim tento systém ve skutečnosti škodí. Doposud jim škodil jen pomalu a umírněně, tak aby to stačil sanovat v ovládaném informačním poli, což znamená, že všechno dobré je zásluha systému a za všechno špatné mohou jeho nepřátelé. Toto lidem stále vštěpovat je hlavním úkolem médií.

Lubomír
Návštěvník
Lubomír

Nenávist Židů k nežidům je pro mnohé nepochopitelná. Porovnejte si starou diskusi Novotný ml. x ABB, teď v procesingu (jinde) s současným vyjádřením Novotného ml.
Nemyslim si, že se A.B. Bartoš maskuje jako spící agent Sionu.
Spíš je velmi nebezpečný znalostmi z knih.
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Hovada-pohrdam-vami-Vzkazuje-vam-Pavel-Novotny-a-mluvi-o-Klausovi-ml-a-ODS-575676

Fanny
Návštěvník
Fanny

Právě před asi půl hodinou jsem to dokoukala,sice s velkým sebezapřením,ale dala jsem to.
Je mi záhadou jak se ten Novotný mohl oženit,jsem už v letech,ale o toto bych si ani kolo neopřela, upocený,ušišlaný, rozumět tomu není a ještě mám pocit,že smrdí,neumím si to představit vedle sebe v posteli.

Lubomír
Návštěvník
Lubomír

Je Bartoš Žžid? Hledal jsem video se zatčením ABB. To je nedůležité. Našel jsem diskusní pořad, kde diskutuje s Novotným ml. Sledujte gesta.

https://youtu.be/Eu4n3Kkbbls

Jeseritz
Návštěvník
Jeseritz

Adam Bartoš je nejuprimnejsi český vlastenec a to prokazuje svými činy nejméně 6 let. Establismentu, který je ovládán nosaci je trnem v oku a osinou v pr..li.Uvahy o jeho židovství nebo dvojí hře jsou směšné!

weissbach
Návštěvník
weissbach

Klíčové je shrnutí od zhruba 49:11 až 49:28. To je podstata probíhajícího procesu vytváření antagonistických sil ve společnosti jejichž vzájemným působením a výslednou syntézou dochází k rychlým změnám. Což je podstata řízených revolucí. ABB to vyjádřil naprosto jasně, protože si to jako židovský intelektuál uvědomuji, zatímco Novotný je pouhý panák, který těmto věcem naprosto nerozumí.

opatrný
Návštěvník
opatrný

Bartoš na tom videu řekl vše jak je. Pod všechno se podepisuji.
Novotnýho ani gesta neřešim.
Máš +za link

wiKing
Návštěvník
wiKing

Nemusí být nutně Žžid. Říká vám něco pojem SHABESGOYIM? Je to nežid ve službě nosatých, jejich agent určený na špinavou práci. Pokud takového chcete prokouknout, musíte k němu nenápadně proniknout co nejblíže a pečlivě ho sledovat. Čím déle, tím lépe. On se dříve či později prozradí. Musíte mít ovšem určité zkušenosti a vědět čeho si všímat. Z nějakého rozhovoru na YTB to většinou nepoznáte. Navíc Novotný junior je obyčejný primitiv – i takoví mezi nosatými jsou.
Pokud je šábesgojím zkušený a zdatný hráč, není to snadné jej odhalit. Potom je potřeba nastražit mu past. Například aby se musel rozhodnout v rozporu se svým zadáním/úkolem. Většinou tzv. “drží lajnu”, neuhne, a tím se prozradí. Samozřejmě předtím vám musí být známo, jaký hlavní úkol pravděpodobně plní. To je ta těžší část vaší práce.

Lubomír
Návštěvník
Lubomír

wiKing, dnes může být agentem kdokoliv i majitel AE. Adamovi nastražíme past, dáme mu hlas.
Agent nemůže dostat velký prostor k šíření informacím o řízení za oponou. Potom se to zvrtne v 20% informovaných lidí.

wiKing
Návštěvník
wiKing

Jenomže zapomínáte na časový faktor. Zavádění NWO má svou dynamiku v čase a zvrátit jej může jen rozhodný odpor semknutých (sjednocených) národů. 20% rozhodně nestačí. A všichni ti vůdci tzv. národních stran, co hlásají tu svou pravdu a protlačují jen ten svůj politický projekt, jsou ve skutečnosti agenti NWO, protože (ať chtěně či nechtěně) zabraňují sjednocování národa proti zotročení. To je to jediné, čeho se stoupenci NWO obávají. Nějací Okamurové, Bartošové, Matějkové a podobní kašpárci jsou jim pouze pro smích (pakliže nejsou jimi přímo řízeni). Zdržují a fragmentují národní odpor, přetahují se o přibližně totožný voličský elektorát. Jen si zkuste vzpomenout, jaké škody v národním odporu proti globalizaci nadělal v minulosti jakýsi Sládek…
Čili – jakmile uslyšíte od nějakého falešného “vůdce”, že “pouze on a jeho partaj je ta jediná skutečná národní síla…” , vemte nohy na ramena a utíkejte od něj co nejdál. Je to past na odpůrce sionistického NWO.

anonym
Návštěvník
anonym

Lubomír
Upřímně obdivuji A.B. Bartoše, že tu diskusi s kupou sádla zvanou Novotný vydržel. Já bych ho už dávno nakopla do té jeho nevymáchané držky. Arogance Novotného nezná mezí a u mě jsou takovéhle týpky první na řadě. Ne proto, že je Žid, což vlastně tvrdí jen on, ale proto, že je to lidský odpad, co má plnou hubu pomáhání, ale k lidem se chová jako hňup.
https://www.youtube.com/watch?v=Eu4n3Kkbbls&feature=youtu.be

Dáša
Návštěvník
Dáša

Kdyby místo s mantákem Novotným diskutoval s Richardem ze ZOO, bylo by to smysluplnější. Za trpělivost dávám sedem bodov.

Jana
Návštěvník
Jana

Karolína Milerová, držitelka autorských práv ke Krtečkovi, o autorská práva po svém dědečkovi nakonec přišla… a myslím, že pak se v Lidlu objevila hora výrobků s Krtečkem,…

Pijack
Návštěvník
Pijack

Takhle vypadají tupci z mainstreamu:

https://www.idnes.cz/volby/evropsky-parlament/2019/popisil-top-09-slavia-slogan-volby-evorpsky-parlament-spolu-jsme-silnejsi.A190509_143423_volby-ep2019_maka

Nechápou vůbec nic. Jsou tupí otroci jiných tupých nemyslících vylízanců. Český novinář – to je samo o sobě diagnóza. Děs, čím se krmí a čím krmí veřejnost… Všechno tendenčně na pokyn, nebo objednávku a vůbec nevědí odkud to mají… Chudáci čtenáři 🙂

Dáša
Návštěvník
Dáša

Varování analytika
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Nechteji-to-videt-Nejen-u-NATO-uplne-vsude-Analytik-Stefec-spila-ceskym-politikum-Ignoruji-velke-problemy-580757

v diskusi pod tímto článkem se objevují zajímavé informace např. že do tří měsíců nebude ruská ropa.
Je to poplašná zpráva?

Neznama
Návštěvník
Neznama

Neni poplasna ale asi fakta – Putin pry podepsal uz nejaky zakon ze od 1.6. Ji RF nebude dodavat. Mozna jen za zlato, ktere jsme vyhodili do Svycarska, takze my nic nemame. Mozna to ma souvislost s tou spinavou ropou.
Byla to kratka zprava nekde snad v diskusi ,zadne vysvetleni. Zda je zakon schvaleny i vladou nevim.
Bude chaos pokud je to pravda a pritom Evropa se v lete stehuje kazdy rok k morim a pak zpet. Radeji nikam ani nejezdit. Potraviny nam nestaci a nikdo nam je prednostne nepriveze- viz Veleba na ParListech – nejdrive je dodaji tam kde je sidlo matek nadnarodnich obchodu a kde jsou muslimsti bojeschopni pracanti ( Francie Nemecko Svedsko..) aby tam byl klid.
Pokud je na PListech zajimavy odkaz Daso mate ho dat sem- parl listy po 2-3 dnech mazou diskusi a nikdo si ji zpetne neprecte.

čT24 Interview. – prave mluvi o rope

Dáša
Návštěvník
Dáša

Klídek pane Štefče,, Baskin, 09.05.2019 10:56:21
prozření se už blíží za 2 až 3 měsíce, to když nám dojde ruská ropa ve strategických rezervách a budeme muset vyjít jen z toho co nám daruje náš spojenecký západ, protože na východě na tom budou stejně jako my. Teď už se ukáže jakou pitomostí byly veškeré privatizace strategických podniků a bude platit heslo elektřinu za ropu. Ještě že komunisté měli tolik rozumu a že nastavěli výkonné vodárenské soustavy alespoň na Ostravsku a Dukovany a Temelín, takže pokug si sami nebudeme vzájemně házet klacky pod nohy, tak nějak přežijeme. Ovšem stát musí zajistit alespoň veřejnou dopravu, zdravotnictví, policii, hasiče a zemědělce. Proto tyto sektory budou muset být na příděl a teprve zbytky mohou jít na trh. Takže už zpočátku prázdnin a možná i ještě dříve si už užijeme docela legrace. Pak se možná hnou i ledy a místo starých bitevních vrtulníků a obrněnců peníze od armády urychleně přesměrujeme na výstavbu nových jaderných bloků. Ropa dochází a stejně tak nebude i elektřina, a to se ani teroristi nemusejí nijak namáhat. Jak se ukazuje, tak pokud to nedostane do ruk nějaký organizátor podobný a schopný jako ten, který před válkou nastartoval hospodářství Hitlerovi, tak vidím jedinou šanci vrátit to zpátky komunistům. Ti se poradili a obvykle z nich i něco rozumného občas vypadlo.
Reagovat

Re: Klídek pane Štefče,, Karel1964, 09.05.2019 11:00:43
A odkud máte informaci, že dojde ropa za 3 měsíce?
Reagovat

Re: Re: Klídek pane Štefče,, Baskin, 09.05.2019 11:06:12
Mám, vy nečtete mezi řádky to co se objeví v mediích? Nevzrušujte se, už brzy se dočkáte.
Re

Neznama
Návštěvník
Neznama

Jo diky. Uz to cetla- myslela jsem ze tam bude 20-30 stran diskuse a nejake odkazy na www a to se spatne hleda. Skoda ze to vice lidi neprecetlo si. Nebo se tomu smeji. Hned me napadlo o kterem prispevku pisete. Pokud uvidim nejaky odkaz k tomu hodim do diskuse. Dala jsem odkazy viz vyse ale zatim skoncili u admina: Rusko s Cinou opousti dolary – ale to neni nic noveho ale mozna to souvisi spolu.
Ja kazdopadne si zacnu zase delat mensi zasobu potravin, konzerv, lustenin, nudle, ryze, wc, Jaru.. uz to delam 4roky ze kupuji vice veci na 6mesicu. Jen jedno nevim jak resit a to topeni v zime domu kde je plyn.

Koho tresta EU – vlastni narody a danove poplatniky ale havliste a debilci tleskaji za sankce: https://cz.sputniknews.com/nazory/201905059806777-italska-politicka-po-zavedeni-sankci-bylo-v-italii-uzavreno-pres-100-tisic-firem/

Dáša
Návštěvník
Dáša

Ale kam to všechno skládáte? Na půl roku zásoby, to abyste měla nějaký sklad. Ale půl roku je stejně málo. Raději pořiďte pole a čočku, brambory a další plodiny pěstujte. také kravku pořiďte, kromě mléka si spolu pokecáte, stejně, jako se slepicemi od kterých navíc budete mít vejce.
A na poli můžete pěstovat i dříví na otop. Chce to mít jen staré Petry nebo Klubky, když už nemáte krb.

VM-82
Návštěvník
VM-82

Prosím vás, tak jako my potřebujeme tu ruskou ropu dovážet, tak ji i Rusko potřebuje do Evropy vyvážet. Závisí na tom moře % jeho ekonomiky. Vzpomeňte si, jaké problémy mělo Rusko v době, kdy šla cena ropy prudce dolu až takřka na $ 20 za barel. Tenkráte to zpunktovaly USA se Saudy, kdy na trh uvolnily v podstatě takřka celé jejich zásoby , čímž automaticky šla cena prudce dolu. V současné době je čistá ropa již na Ukrajině, (teče rychlosti 4 km/hod.) a předpoklad, podle slov šéfa SMR (Státní mobilizační rezervy), že by měla dorazit do ČR někdy kolem 20-25 května.

Dáša
Návštěvník
Dáša

Vyvážet potřebuje, ale může si v určité situaci říci, že když zrovna vyvážet nebude na určité místo, bude mít profit větší)))

Jaris
Návštěvník
Jaris

Dasa
Myslim si, ze s tou ruskou ropou je to kachna. Ropa jakztakz drzi ruskou ekonomiku, ktera je suzovana mnohymi sankcemi. Kdyby Rusove uzavreli kohouty, podrizli by si vetev sami pod sebou. Navic jejich misto by okamzite zaujaly jine zeme.

Lubomír
Návštěvník
Lubomír

Proč by Putin dodával ropu na západ, kde mu “omylem” likvidují transportní trasu. Jako prvního na vyčištění potrubí, bych si vyžádal Porno*andu, vcelku nebo na kousky.

Neznama
Návštěvník
Neznama

Divim se, ze si Jardu ti hruzostrasni agenti Ciny SAMI neodvezou k soudu!!! Opravdu je to divne. I diky tomu jak potira Cina zlodejny a korupci ( sekala luce, a popravovala) se dostala na špici ekonomiky A JE SVETOVYM HEGEMONEM A MY V EU SVETOVI TUNELARI A ZLODEJI V DEMOKRACII CELE EU , kde soudy mafii a zlodeje osvobozuje. Benesova presne pojmenovala Rycherskeho bandu – je to pry soudcovska mafie.
Psalo se PRED 2-5 roky, ale ze Cina ma zajem o nase statni energeticke site a chce je koupit – bojim se ze o tom ted budou jednat. tedy zase nevytvori nova mista pro zamestnance jen koupi od statu prosperujici a velmi ziskovou (v miliardach) firmu ☝️☝️☝️
Uz je jasne proc ŠEF ČUČKAŘU ZASE NEMA OCENENI NA HRUDNIKU- NASI CUCKARI O TOM NIC 1-3 roky NEVEDELI!! A TED JE TO UZ SKANDAL ZE CR A PREZIDENT NALETELI! Hlavne ze Koudelka vidi vsude za bukem Rusy a chce prepisovat dejepis !!! Co on tam jeste dela??? Vyhodit z BIS