Od Egypta a Babylonu k uprchlické vlně a konci Západu. A o...

Od Egypta a Babylonu k uprchlické vlně a konci Západu. A o čem byl ceremoniál „Gotthardský tunel“ – pokračování, část první

Od Egypta a Babylonu k uprchlické vlně a konci Západu. A o čem byl ceremoniál „Gotthardský tunel“ – pokračování, část první

Poté, co jsem se pokusila shrnout dění od počátku naší popotopní kultury do dneších dnů, se vracím k části o ceremoniálu u příležitosti otevření tunelu ve švýcarském Gotthardu.

Pro popis jsem vybrala video, které ceremoniál ukazuje v jeho průběhu od začátku do konce. A ukazuje ceremoniál v jeho obou částech – tu, která probíhala v tunelu a druhou, probíhající na vnějším prostranství, kde navíc je použito velké promítací plátno. Obě části jsou přitom shodné v tom, jakou myšlenku, prezentují, ač ve venkovní verzi je ta myšlenka obohacena právě o obrazy na velkém plátně a tím i o mnohem více symboliky.

Jak jsem předesílala v části zde, ceremoniál je plný egyptských, babylonských a jiných symbolů a jak jsem rovněž předesílala, jedním z těch, který byl na ceremoniálu prezentován, byl symbol jang a jin.

A protože ten v celé výpovědi považuji za zásadní v tom smyslu, že to hlavní, co nyní ve světě probíhá, je konec dominance Západu a předávání žezla Východu (Číně), vše ostatní v ceremoniálu proto posuzuji právě touto optikou. A ceremoniál mi potvrzuje můj pohled, že křesťanská kultura (a zde ve smyslu nikoliv víry, ale ve smyslu atlantické, západní kultury) končí.  Ale to je jen jeden z pohledů, protože nad tím je ještě optika konce velkého vesmírného cyklu, ale o tom až v samotném závěru.

Úvodní půlhodina, odehrávající se v tunelu

Do tunelu vjíždí kočár, tažený pěti koňmi – pětka je symbolem pentagramu, ať už křesťanského (jeden cíp nahoře, dva dole) či satanistického (dva nahoře, jeden dole), tak či tak jde především o pentagram Venuše (pentagram, který pohledem ze Země vykresluje svou oběžní dráhou – video). A je to velmi symbolický úvod, protože o Venuši půjde ještě mnohokrát.

Poté do tunelu vstupují lidé, oblečením symbolizující naší současnou průmyslovou dobu. Poté, co jdou jako velká masa a předvádějí pohyby jako by z filmu CH. Chaplina Moderní doba, dojdou k bodu, kdy další cesta vpřed je tápáním (kroky do stran a dozadu), přesto ale kráčejí směrem k dalšímu růstu. V určitém bodu se ale další růst ani přes veškeré snažení nedaří (čas cca 06:00) a “průmyslový člověk” to vzdává a ustupuje, ale ocitá se v chaosu, protože neví, jak dál.

A na jeho místo nastupuje člověk, který je jako nepopsaný papír – téměř nahý a v bílých barvách, což vnímám jako symbol potřeby restartu současné kultury, jako volání po novém začátku (čas 07:15). Tato symbolika je podtržená tím, že tito lidé (a klidně je můžeme nazvat primitivními v tom smyslu, že předvádějí především důraz na biologické fungování, kam na prvním stupni patří i sexualita) jsou doprovázeni zvláštní postavou s křídly. Přitom je to stejná postava, která zastavila člověka “průmyslového” (technogenního?)

Performer takes part in show during opening ceremony of NEAT Gotthard Base Tunnel in Erstfeld

Postava s křídly a Slunce v pozadí – podobná symbolika se objevila i na obálce The Economist 2016, kde jsou vblizkosti Slunce motýli

Kdo je postava s křídly?

Dle mého má významy dva – jedním je symbolika nejstaršího náboženství světa a jim uctívaného Meleka Tause (a satanismu), druhým pak postava egyptského posvátného brouka Scarabea, o kterém Egypťané věřili, že existuje pouze v samičí formě, a proto věřili, že vzniká sám ze sebe. Ale ve skutečnosti to je tak, že okřídlenou podobu  má pouze samička (postava s křídly má ženská prsa) a proto právě tato podoba byla velmi uctívána.  A pro Egypťany představovala jak symbol reinkarnace, tak symbol stvořitele. Scarabeus s rozevřenými křídly, jak před sebou tlačí kuličku, symbolizující vesmír. se dával na srdce zemřelým, aby je chránil před zlými duchy i po smrti a zašlápnutí nebo zabití tohoto posvátného brouka se někdy někdy trestalo i smrtí.

Scarabeus v dávném Egyptě

   

Egyptská bohyně Isis s křídly Scarabea 

Isis

Babylonská obdoba Isis – okřídlená Ištar

Pro tuto část ale zůstaňme u toho, že egyptský a babylonský symbol reinkarnace, v tomto případě spíše symbol transformace, zastavil člověka průmyslového/technogenního typu a na jeho místo chce dosadit člověka biologického/biogenního typu – shrnuto, že globalisté chtějí nový start – nové lidstvo, kterému by mohli velet.

V další části vidíme člověka, o kterém lze říci, že symbolizuje vztek na technický pokrok a průmyslový vývoj poté, co globalistům přerostl přes hlavu, což se zdá být logické tím, že průmyslový vývoj způsobil nejen přemnožení lidstva, ale technický pokrok umožnil takovou jeho informovanost, jaká v lidské historii nemá obdoby. A informovanost lidí, to je zásadní věc, kterou si globalisté nepřejí. Na vagónu je zároveň také kolo, které může symbolizovat jak kolo času, tak kolo koňských povozů před nástupem průmyslové revoluce.

Zpět k půdě a jejím zdrojům, zpět k primitivnímu člověku 

Okřídlená postava, symbolizující transformaci/znovuzrození, následně vítá vagón, na kterém jsou snopy obilí. To je symbolika národů, které za největší pokrok považovaly ukončení kočovného stylu života poté, co objevily základy zemědělství a s ním obdělávání půdy a úrody, kterou dávala. Ve vývoji lidstva to byl zlomový bod, jelikož obilí jako zdroj obživy bylo možné uchovávat skladováním (na rozdíl od “uloveného masa”), což byl základní předpoklad pro usazení se na jednom místě a budování usedlostí a dalších větších celků.

Spolu s obilnými snopy je přivážena postava, kterou většina považuje za Satana. Ale zde opět jde o to, že tato symbolika má několik významů.

Za prvé tato postava symbolizuje dávného boha Pana, což byl bůh luk a pastvin, tzn. úrody, resp. toho přírodního zdroje, na kterém stojí celá existence lidstva. V jeho postavě můžeme vidět nejen výpověď o tom, že pokud bude planeta “sežrána” pokračujícím západním/průmyslovým stylem života, pak je jen otázkou času, kdy bude v koncích, protože zdroje (a nyní už nikoliv pouze úrodná půda, ale také ropa, voda a mnohé jiné) dojdou. V souhrnu je postava boha Pana opět o tom, že západní styl života je nutné zastavit.

Za druhé tato postava symbolizuje souhvězdí/znamení Kozoroha. V negativním smyslu je toto znamení o tom, čeho je možné na Zemi dosáhnout jakožto vrcholu. A tím je myšlen především každý kariérní či jinak vůdčí postup, který umožní pozemskou moc v takové podobě, že ta se považuje za nejvyšší možnou autoritu a nepřipouští nic nad sebou. Proto je toto znamení m.j. symbolem jak tvrdého materialismu, tak především symbolem konzervatismu, který se brání jakýmkoliv změnám.

V astrologii je toto znamení fyziologicky spojováno s těmi orgány, které nejvíce odolávají času – zuby, kosti, páteř (a víme, že i po spoustě let je to to jediné, co po každém zemřelém přetrvává). Souvisí to s tím, že vládnoucí planetou Kozoroha je Saturn a planeta Saturn byla až do 18. století považována za poslední planetu naší sluneční soustavy. A tím dostala název “strážce hranic”, což jinak znamená to, že kdokoliv, kdo by chtěl na Zemi nastavené hranice (řád) překročit, toho je potřeba zastavit. Ještě jinak – uctívat znamení Kozoroha znamená uctívat Saturna, tzn. jak boha Pana, boha zdrojů, tak k tomu boha času a pozemských hranic.

Souhvězdí Kozoroha/Capricorna na obloze  

    

Jiná symbolika Saturna/Kozoroha odkazuje jak na číslo 7 (Saturn je sedmou planetou sluneční soustavy) a dále odkazuje na udržování kříže (břemena), tzn. uvěznění člověka ve hmotě tak, aby se nad ní nepovznesl a nenarušil tím pozemský řád (páteř světa).

Jiný název pro Saturna je tedy Kronos – pán času a tím pán hranic a mytologie říká, že když se objevil Uranos (Uran/Vodnář), který se spojil se Zemí (Gayou) a z tohoto spojení se začali rodit Titáni (kyklopové a obři), Saturn-Kronos Uranuse vykastroval, aby zabránil překročení panujícího řádu. A jaké znamení/souhvězdí následuje po Kozorohovi? Vodnář! Ten Vodnář, který symbolizuje objev, probuzení a především zrušení panujícího řádu!

A touto optikou můžeme postavu boha Pana a Kozoroha/Saturna v ceremoniálu vnímat tak, že je nejen oslavou přírodních zdrojů, ale i vzýváním a oslavou toho, kdo může zabránit probuzení lidstva směrem na jeho další vývojový stupeň (který se v souladu s velkým vesmírným cyklem a Věkem Vodnáře blíží). V souladu s mytologií můžeme říci, že ceremoniál byl o mytologickém “vykastrování Urana tak, aby jeho semena na Zemi nedopadla”.

Za třetí je nutné zmínit, že znamení Kozoroha má velký význam v tom, že za jeho vlády rok co rok dochází k vítězství světla nad temnotou. Děje se tak vždy poté, kdy Slunce dosáhne obratníku Kozoroha a kdy poté, co na severní polokouli zažijeme nejdelší noc a nejkratší den, se Slunce začne vracet. Navíc je v té době v konjunkci se středem Galaxie, který pohledem ze Země je na rozhraní souhvězdí Střelce a Kozoroha (vždy kolem 22. prosince) a to je jedinečná událost.

Proto je Saturn/Kozoroh považován za nejvyšší sluneční božstvo. A proto je symbolika Saturna/Kozoroha ztotožňována především se Sluncem, jak to předváděly všechny nám známé kultury, protože za vlády Saturna/Kozoroha jde ze všeho nejvíce o návrat Slunce (což logicky souvisí s úrodou).

Když si to shrneme, tak v okamžiku, kdy do tunelu přijíždí vagón se snopy a postavou, která je vnímána jako postava Satana, tak ve skutečnosti jde 1) o oslavu úrody jakožto základního zdroje existence lidstva, 2) o oslavu systému, který lidstvo udrží na biologické úrovni a nedovolí jeho vzestup ve smyslu Vodnáře a 3) o oslavu Slunce, tentokrát ovšem v tom smyslu, aby nad západní kulturou zapadlo a nad východní vyšlo.

Ale pokračujme ve sledování dění v tunelu dále. Objevuje se postavička stříbrných barev (čas cca 12:20), která je obtížně identifikovatelná, mým pohledem to ale je symbolika Luny, a to Luny velmi mladé a souvislost vysvětlím později. Prozatím by mělo stačit, že ta postavička připravuje cestu jiné kultuře – kultuře jiné barvy, jak je následně zjevné v postavách, které stoupají k vrcholu (na rozdíl od předchozího marného stoupání člověka průmyslového/západního typu). A tyto postavy nesou symboly banánů (Afrika) a rýže – viz pokrývka hlavy – (Čína), zatímco bůh Pan se raduje, že opět bude brán ohled na “pole a pastviny”.

K tomu se objevuje i postava okřídleného muže, kterou až tentokrát lze vnímat jako postavu Meleka Tause, tzn. postavu nejstaršího náboženství světa, což vnímám jako symbol návratu na nový začátek (a nemohu nezdůraznit současný význam Íránu, který se má stát spojnicí mezi Čínou a Evropou a jeho význam jako kolébky árijského člověka, a s tím i význam Araratu na území současného Turecka a tím tedy i Kurdů a Arménie).

Za touto scénou nastupuje skupina různorodých lidí, v souhrnu ale symbolizujících západní kulturu, a to tak, že dále nemá kam růst. Pracovní kombinézy jsou oblečené jen napůl (“udržitelný růst”?), další postavy jsou v černém  jakoby účastníci pohřebního obřadu a v rukou nesou samé suché větvě – větvě stromu, který již svůj růst ukončil přesně tak, jak je to symbolizováno obrazem jang a jin?

Mezi jiným však tato pohřební skupina nese i beránka – symbol křesťanství. A to vnímám jako další potvrzení konce křesťanské/západní kultury, resp. její dominance.

Ve stejném okamžiku postavy v bílém (nepopsaný list) oslavují pana Hora, zatímco ten tančí se “snopy obilí” a současně stále k vrcholu stoupá “banánovo/rýžová” postava tmavé barvy (čas cca od 17:15)

Nastupuje pastýř s písní o Svaté Barboře

Jestli až dosud mohly být pochybnosti, že jde o konec (ukládání ke spánku) křesťanské/atlantické kultury a s ní technogenního člověka, pak další potvrzení přišlo s pasákem ovcí a s jeho zpěvem o Svaté Barboře.

Ta symbolika opět může mít několik významů, protože když si uvědomíme, že ceremoniál probíhal ve Švýcarsku, tzn. v zemi globalistů, která jako “náhodou” uniká všem válkám i bankovním kolapsům, pak lze symboliku švýcarského pastýře vnímat jako svolávání nových ovcí.

Ale jeho volání o Svaté Barboře dává scéně ještě jiný smysl. Svatá Barbora je postava, která je na jedné straně patronkou havířů, což znamená také patronkou podsvětí, ale byla také patronkou architektů, tesařů a kameníků (svobodní zednáři?) a také patronkou hrobníků  (pohřbívání křesťanů?). Dále je významné, že je spojována s atributy jako kalich a především paví péro. Ale co je možná ještě významnější, legenda říká, že se narodila v Nikodémii (na území dnešního Turecka!) a dále že byla dcerou zámožného Dioskura, který byl proslulý především tím, že nenáviděl křesťany. Když se Barbara pro křesťanství přesto rozhodla a utekla kvůli k tomu z domu, právě pastýř ovcí ji měl zradit a vydat zpět otci, který ji následně měl potrestat stětím hlavy ( když předtím byla bičována a na místě každého dopadu biče mělo vyrůst paví péro)..

V tomto okamžiku však ceremoniál nabízí symbolů velmi mnoho: opět je zde likvidace křesťanství/západní kultury, navíc je zde odkaz nejen na Turecko, ale i na paví péro (Melek Taus a území Araratu).

Svatá Barbora je navíc symbolická tím, že její svátek připadá na 4. prosinec, což je v podstatě počátek adventu, tzn. období, kdy se čeká na návrat světla – na zimní slunovrat a s ním na návrat Slunce. A ten, jak jsem psala výše, je oslavou Saturna/Kozoroha/boha Pana.

Scéna navíc končí obrazem, který lze interpretovat i tak, že aby globalisté měli co jíst a pít (svačina švýcarského pastevce), musí být další průmyslový růst zastaven – viz technika za jeho hlavou či další vagón, který jako by symbolizoval likvidaci toho, čeho bylo technickým pokrokem dosaženo.

Ve finále tunelové části ceremoniálu (čas od cca 22:50) na scénu nastupuje dav lidí, který v úvodu působí jako divadelní postavy. Na tuto část nemám názor, ale přijde mi, že je symbolikou toho, že lidstvo  je stále vedeno jako loutky na provázku. Jak ale scéna pokračuje, vnímám ji jako souhrn celého dvoutisíciletí našeho Věku Ryb, kde hlavní postavou je papež a s ním opět, jak jinak – křesťanství. Jak scéna pokračuje, prolínají se v ní postavy všech historických období (viz kostýmy) a to radostně, zatímco uprostřed stále spokojeně sedí a přihlíží švýcarský (symbol globalistů?) pastýř ovcí.

Další scéna je jako by o babylomizaci/sodomizaci západní kultury a tím o jejím pohřbívání. Co je ale nejvýznamnější, to je samotný závěr této části.

Výjezd z tunelu

V samotném závěru se objevuje scéna, kdy dav lidí, složený z postav v nejrůznějších historických kostýmech, tzn. z různých období západní kultury, zůstává v tunelu s tím, že se loučí. A z tunelu vyjíždí vagón, na kterém jsou pouze ženy, navíc oslavující ženskou postavu.

Když pomineme, že v principu jang a jin představuje jinová strana ženskou, tzn. měsíční, “noční”, čekající a k novému oplodnění připravenou energii a že tuto symboliku lze vnímat jako probouzení východních, měsíčních zemí, pak v ženské postavě, vyjíždějící z tunelu, je třeba opět vidět především egyptskou Isis či babylonskou Ištar. Což v obou případech znamená především symboliku Venuše. Část sice končí zpěvem “Maria”, ale symbolikou Isis a Ištar jde i o  tzv. ˇČernou madonu”

Tunelová část ceremoniálu končí výjezdem vlaku z tunelu poté, co se v něm odehrálo vše, čím má lidstvo projít před vstupem na nový začátek. A výjezd z tunelu je dle mého spolu s úvodním vjezdem tou nejzásadnější symbolikou celého ceremoniálu.

A to než dopovím, předtím musím osvětlit i venkovní část ceremoniálu, která je na symboliku mnohem bohatší, ale to opět v pokračování. Do té doby nebudu popisovat ani souhrnný závěr k této tunelové části.

Úvodní část zde

Související: zde (v tomto odkazu doporučuji si všimnout, že hned v úvodních minutách je tam rovněž scarabeus)

-Pozorovatelka- 8.8.2016

Print Friendly, PDF & Email
  Zasílat  
od nových od starých od palců
Upozornit na
Ereinion
Návštěvník
Ereinion

Děkuji za zajímavý a podnětný článek. Nemusím tu se vším souhlasit (především předchozí článek a zdroje, které byly údajně odjakživa hlavním motorem tažení do Ruska), ale je obdivuhodné, jaké máte znalosti a myslím si, že tento výklad není daleko do pravdy.
Jen bych chtěl doplnit, že Saturn je (aspoň v současnosti) považován za šestou planetu sluneční soustavy, nikoli sedmou. Možná tam však počítáte Ceres, nevím. A je taky pravdou, že Saturn byl od starověku (a nejspíš i dřív) řazen mezi “sedm těles tuláků”, tedy nebeských objektů odlišujících se od hvězd svým pohybem.

Luboš
Návštěvník
Luboš

Mám rád tyhle zajímavé vhledy od Pozorovatelky. Už dávno nepřemýšlím o něčem jestli to je “pravda” nebo není, ale spíš to beru pocitově a zkoumám jaké asociace a emoce to ve mně vyvolává. V konečném důsledku je mi úplně jedno jestli to tak je nebo není. Osobně jsem naprosto bytostně přesvědčen, ne přesvědčen, ale vím to, že tentokrát už k žádnému celoplanetárnímu zmaru, kataklyzmatu už nedojde. Co se týká nějakého NWO, tam nevylučuji, že si tím nebudeme muset dočasně projít. Tento podzim má být zajímavý. Už v roce 2010 Daryl Anka (Bashar) při čenelování řekl, že na podzim roku 2016 dojde na Zemi k významné události. Jinak zásadně nikdy nic nepředpovídá. Stejně tak i David Icke ve stejnou dobu předpověděl, že rok 2016 má být přelomový (a ne rok 2012). Jaroslav Chvátal už dlouho mluví o návratu Annunaki v roce 2022, nedávno řekl, že se to možná stane už v roce 2018. Pokud k tomu dojde, tak tam bych viděl rychlé zformování NWO pod jejich taktovkou. Ale nečekejme žádné spasení od nikoho, stále platí, že se musíme nejdříve spasit každý sám svým každodenním způsobem života, způsobem svého myšlení, vnitřním naladěním, chováním, upřimností sám k sobě, pokorou, ale zároveň i odvahou. Jak říká David Icke, Petr Chobot a další, vnější realitu si prvotně vytváříme v sobě.

Pozorovatelka
Návštěvník
Pozorovatelka

Právě jsem vložila dokončení článku o švýcarském ceremoniálu (zatím k otevření v sekci “Vše” či “Doporučené novinky”) a tam m.j. píšu, že včerejší schůzka Putina s Erdoganem opětovně velmi zamíchala kartami globalistů a mým pohledem ještě více, než vstup Ruska do Sýrie. Takže mým pohledem – “bravo Rusko”, protože to byla přímo penalta do sítě nejen Západu. Čímž chci zároveň říct, že tato ruská převaha snad je zárukou, že k další válce nedojde, ač si myslím, že určitým procesem transformace lidstvo bude muset projít tak či tak, protože časy plýtvání zdroji už se nevrátí. A děkuji.

lenka
Návštěvník
lenka

No já myslím Isis nebo Spoluvykupitelka či žena, která kdysi byla Marií je táž bytost. A také myslím, že se něco chystá na příští rok. Bude výročí 100 let Fatimy, 300 let založ. zedn. loží, bolš. rev. Nechává mě to ale klidnou. Bůh je nad vším a my tím musíme projít.

tomax
Návštěvník
tomax

Děkuji Pozorovatelce za její články. Pro mně je to zajímavý úhel pohledu na dění ve světě, který nenuceně vede k přemýšlení a to se počítá. Děkuji Vám, pokračujte ve své práci a nenechte se odradit. 🙂

monsanto
Návštěvník
monsanto

Evropa v roce 2029
7 let stare vizionarske video (530 tisic shlednuti), odhadujici vyvoj v Evrope behem pristich 20 let. Mnohe se, bohuzel, naplnuje uz dnes, po pouhych 7 letech.

https://www.youtube.com/watch?v=Kw9ME-ThvVY

Hanicka
Návštěvník
Hanicka

Není to vizionářské video, je to ukázaný plán, podle kterého se jede. V názvu uploadera je 777.

titus
Návštěvník
titus

pekna předpověď. ale na youtubu za tím mi nasledovalo video “https://goo.gl/0Qv6vY” 😀 , takže taky síla

piskoř
Návštěvník
piskoř
piskoř
Návštěvník
piskoř

Stejna postavicka jako v ceromonialu mozna nahoda nedokazu posuodit..

emgeton111
Návštěvník
emgeton111

V tom tuneli je symbolika planety Saturn (ta oraznzova gula, co tam visi je Saturn). Pre GP je ta najvyssia, to znamena Saturn = Satan. Nasiel som vo vasom clanku chybu (priznam sa, ze som ho presiel na rychlo). Brouk – Scarabeus v dávném Egyptě, ktory taha gulicku nepredstavuje vesmir, ale tlaci planetu Saturn. Mne stacilo nahodou natrafit na tento blogspot – http://marioolah.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=500654 aj toto http://marioolah.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=403840, ktory som daval prednedavnom v inej diskusii.

Pozorovatelka
Návštěvník
Pozorovatelka

Existuje teorie, že Saturn byl kdysi Slunce (hovoří o tom i D. Icke), ale tomu mám problém věřit, já si myslím, že oslava Saturna je spojena s tím, že je vládcem znamení Kozoroha (Kozo-roha, proto kozí rohatá postava) a že právě ve znamení Kozoroha se rok co rok navrací Slunce – je zimní slunovrat. Což je pro Zemi odjakživa největší událost. Logicky pak oslava Kozoroha a oslava Slunce dávají jeden výsledek: úrodu a vůbec život na Zemi, které bez Slunce nejsou možné.

V souhrnu dále jde o věčné střídání světla a tmy, které v průběhu jednoho roku (přesněji cyklu trvajícího cca 365 dnů) má 4 zásadní body: jarní rovnodennost (den a noc jsou stejně dlouhé, ale od toho okamžiku začíná přibývat světla), letní slunovrat (den je nejdelší, světlo je na maximu, ale od toho okamžiku světla ubývá), podzimní rovnodennost (den a noc jsou stejně dlouhé, ale od toho okamžiku začíná přibývat tmy) a zimní slunovrat (noc je nejdelší, ale od toho okamžiku tmy ubývá)

Jsou to tak zásadní čtyři body, že ve všech kulturách dostaly podobu kříže s kruhem (světlem, Sluncem, či postavou symbolizující světlo uprostřed)
comment image
Další obrázky křížů, včetně slovanského, jsou zde
https://aeronet.cz/news/o-cem-je-oslava-vanoc-a-o-cem-kriz-jako-symbol-krestanstvi-a-o-cem-biblicka-kultura-video/
A svatozář za hlavami svatých představuje právě návrat Slunce, ke kterému dochází vždy v znamení Kozo-roha.

Ke scarabeovi jsem napsala “Vesmír”, ale to je pouze jeden z významů, který různé zdroje kouli přisuzují, můj názor je, že jde o Slunce. A že napříč celou lidskou historií a její božstva vždy šlo o oslavu Slunce.

Pozorovatelka
Návštěvník
Pozorovatelka

A dokonce si myslím, že když byl na Ježíše naložen tento kříž
comment image
šlo tím o vytvoření křesťanství za tím účelem, aby mocní přes křesťanské národy v poslušnosti převedli svět obdobím dva tisíce let, tzn. do doby než vyjde “Slunce vyšší úrovně” – tzn. do doby, než svět vstoupí do Věku Vodnáře a bude zahájen zcela nový Věk/cyklus. A aby se v průběhu těch dva tisíce let nestalo, že by lidstvo prozřelo.

A co je “Slunce vyšší úrovně”? Jde o to, že bod jarní rovnodennosti (jeden z těch 4 bodů, o kterých píšu výše), se postupně promítá do všech dvanácti souhvězdí zvěrokruhu, přičemž v každém z nich setrvává nějakých cca dva tisíce let (podle toho rozeznáváme lidské “Věky”). Od začátku našeho letopočtu, kdy se lámal Věk Berana a Ryb, spadá bod jarní rovnodennosti do znamení Ryb, ale v příštím dvoutisíciletí bude spadat do znamení Vodnáře. Nejlépe je to vidět ve videu, které jsem už několikrát odkazovala a je to v čase cca 0:50 zde
https://www.youtube.com/watch?v=qlVgEoZDjok&feature=youtu.be

veed
Návštěvník
veed

nemuzu souhlasit slovane krize nepouzivali dokud nebyli nasilne donuceni prijmout krestanstvi….do te doby byli pouze svastiky levotocive a pravotocive v ruznych podobach kriz povazovali za neco temneho….

Pozorovatelka
Návštěvník
Pozorovatelka

Kříž je základní součástí i svastiky! (viz hákový kříž). A k tomu je velmi důležité, jestli je svastika levotočivá nebo pravotočivá – pravotočivá je pro život, levotočivá proti životu, ovšem zde je nutné rozlišovat člověka jako jednotlivce a lidstvo jako celek (a tato souvislost se promítá i do pravotočivé a levotočivé DNA a vůbec do hmoty – viz například článek “Je snadné umřít na kurděje uprostřed pravotočivého vitaminu C” A budete se divit, ale všechno to souvisí s tímto
https://www.youtube.com/watch?v=qlVgEoZDjok&feature=youtu.be

veed
Návštěvník
veed

to souhasim ale jen nesouhlasim s pouzitim nazvu kriz o nic jineho neslo kazde slovo a jeho vyznam je dulezity a nazyvat veci nepravymi jmeny se nedela a ma to svuj duvod …. a svastiky a jejich funkce znam je jich spousta a kazda ma jinou funkci i nazev a hakovy kriz tam rozhodne nepatri jeho spravny nazev je kolovrat jedna se o symbol viteztvi svetla nad tvou , zivota nad smrti , a taky hlavne zalezi i na barve a cerny znamena zmena vznik noveho skrz zniceni stareho.kdyz svastiku nechate rotovat na druhou stranu je to inglia a znamena ochrana nejvysi moci pred temnotou (ve zkratce pouze)

Pozorovatelka
Návštěvník
Pozorovatelka

Ale vždyť my si vůbec neprotiřečíme – o čem jiném já hovořím, když popisuji 4 základní body (kříž) ročního cyklu, než o tom, že na konci (o zimním Slunovratu) je vítězství světla nad temnotou? A proč si myslíte, že zrovna Slované tenhle dokola se opakující princip (znázorněný i v jang a jin) nikde symbolicky nepoužívali? V odkazu na článek o křížích je i slovanský kříž – kříž a kruh, u nich ale bez jakéhokoliv svatého, dokud jim (a celému světu) nezačal svaté vnucovat Vatikán. Ale vždy a vždy jde o oslavu návratu Slunce. Já beru, že víte, co svastika představuje, ale já popisuji. z čeho její symbolika vůbec vznikla.
A název kolovrat není opět nic jiného, než návrat Slunce (sluno-vrat = kolo-vrat). Ale popisujete detaily, aniž byste hledal podstatu.

veed
Návštěvník
veed

to ano 🙂 me jen vadilo pojmenovani slovansky kriz je to hanebne vuci predkum … podstata mi neunika jen sem se rozepsal trosku o detailech je to moje dalo by se rict trosku vada kdyz neco vim rad se tim pochlubim nebo udelam chytraka

gape
Návštěvník
gape

Je potřeba opustit koncept boje světla s tmou, skutečnost je taková, že “světlo ve tmě svítí, ale tma je nepostihuje”. Stáhnout si tenhle primitivní předpotopní teologickej vir o jejich vzájemné nevraživosti do vlastního hardwaru je jako skočit na fór o kilu peří a kilu železa.
Naši předkové si byli bezpochyby dobře vědomi neodlučnosti světla a tmy, muže a ženy, plnosti a prázdnoty, středu i hranice. Proto po nich zůstaly stopy respektu k obojímu.

FILOSOF
Návštěvník
FILOSOF

Daniel 2/44: “Ve dnech těch králů vzbudí Bůh nebeský království, které navěky nebude zničeno, a to království nebude předáno jinému lidu. Rozdrtí a konec učiní všem těm královstvím, avšak samo zůstane navěky, neboť jsi viděl, že se utrhl ze skály (tedy ze Země)kámen bez zásahu (lidských) rukou a rozdrtil železo, měď, stříbro i zlato. Velký Bůh dal králi poznat, co se v budoucnu stane. Sen je pravdivý a spolehlivý.”
Mám zato, že celá tato globalistická šaškárna neskončí nakonec tím, že se vymění role Západu a Východu, ale že do této šaškárny vstoupí síla, která jakoby sama od sebe (Boha a jeho umem) zničí tyto světové šašky, ať už psudokřesťanské, muslimské, nevěřící, světské, materialistické a pod. Kdo bude nástrojem Božím? Troufám si říci, že to bude ten, co nyní nestojí ani na jedné z těchto pomatených stran. Kdo byl tím, za koho se “styděl” tento svět, když ho neustále po celé věky zapíral, a v letech 1812 až 1816 ho téměř zlikvidoval? A proč se styděl? Protože reprezentoval skutečného Boha Stvořitele, ale toho nereprezentovali ani židé, ani muslimové, ani pseudokřesťané, ani Východní nemakající “mudrcové”, ale někdo, o kom jste až dosud neslyšeli, protože vám byl zamlčován. Ale nyní přichází (i prostřednictvím poznání z Aeronetu), aby učinil konec tomuto přiblblému světu a stal se onou “horou velikou, která navěky nebude zničena”. Má na to i skutečné křesťansko-védské vybavení, tak i potřebnou sílu. Můžete hádat, kdo to je. Já si myslím, že to vím.

Vlado
Návštěvník
Vlado

Zaujimavy nazor/pohlad, davam vam palec hore…

veed
Návštěvník
veed

krestansko vedske no tak vedy by nikdy neklesly tak aby se pachtovali s krestanstvim kdyz od pocatku krestane vedisty zabijeli ….

FILOSOF
Návštěvník
FILOSOF

Pseudokřesťané (Vatikán a Cařihrad) zabíjeli védisty, nikoli Ježíšovi křesťané. Malý detail, ale velký rozdíl.

.B.
Návštěvník
.B.

Křesťanský pentagram? To jako vážně?
Jinak: bohužel na mne zdejší web začíná působit jako alternativa, která navádí na falešnou stopu. Něco jako Alex Jones. 70 -80 % pravdy, zbytek dezinformace. Konec konců, i VK se po napsání UFO článku přihlásil k Jonesovi.
U Pozorovatelky je to podobné, jen mi to více připomíná dort pejska a kočičky. Ingredience (či většina z nich) jsou v pořádku, pouze smíchané dohromady vydají nepoživatelný pokrm.
Pro pořádek, jak je místním zvykem: je to pouze můj dojem a jak říká Jan Campbell, souhlasu netřeba.
P.S. jinak mám AE docela rád.

Pozorovatelka
Návštěvník
Pozorovatelka

Myslela jsem pentagramy v tomto smyslu
comment image
Někdy je ten s jedním cípem nahoře přirovnáván k ukřižované postavě
comment image

Jinak na internetu je přehršel ingrediencí (zpráv) a přemíra stránek, které je nabízejí. Nic Vám tedy nebrání “uvařit” si z nich sám a nechápu, proč se necháváte otravovat mými “pokrmy”. Ale ono to možná bude tím, že sám byste “neuvařil ani čaj”

.B.
Návštěvník
.B.

Však vařím, i z Vašich článků si vyberu tu či onu ingredienci. Nehoruji, abyste nevařila, pouze mi Vaše recepty nechutnají.
A proč si myslíte, že Leonardův vitruviánský muž jest křesťanským pentagramem? Z tohoto konstruktu přece musí být špatně i Vám.

Pozorovatelka
Návštěvník
Pozorovatelka

Jak je pro dnešní dobu charakteristické, zaměřil jste se na nepodstatný detail ve stylu – viz “Absence periferního vidění, tak jsme blbci, no a co
Místo aby Vám bylo jasné, že pentagram, který jsem nazvala křesťanský (a možná jsem “křesťanský” měla dát do úvozovek, protože správněji je biblický) uvádím PŘEDEVŚÍM ve smyslu PROTIKLADU k pentagramu satanistickému, tak řešíte, jestli jsem jej správně pojmenovala… Vašim vnímáním je tedy vše ostatní v článku zbytečné, Vy jste se hnidopišsky zaměřil jen na pentagram, jako by to byla jeho pointa.

Ale jak píšu výše, nemůžete za to, taková je dnes doba – většině stačí titulky (kamínky) a proč se zdržovat nějakou mozaikou. A když ji někdo přesto stvoří i s rizikem, že nebude dokonalá (a s nadějí, že ostatní mu její podobu možná pomohou doupravit), tak se v případech, jako jste předvedl Vy, dočká toho, že její pochopení nestálo ani za námahu, ale přesto si kopne… A z mých konstrukcí mi opravdu není špatně a pokud je špatně Vám, opakuji, nezdržujte se konzumací mých “pokrmů” a “vařte si sám”.

.B.
Návštěvník
.B.

Ale, ale…. já se pokoušel v minulosti diskutovat, ale očividně se neshodneme.
Ten pentagram byl nikoli hnidopišsky vypíchnut, pouze mne to píchlo do očí – jiná (opětovná) diskuse by nic (nového) nepřinesla.
A přisadím si – minule jste dokonce tvrdila, že se křesťané modlí k bohu Panovi (“Pane náš…). Pro smůlu Vaší logiky zřejmě jen v češtině.

Pozorovatelka
Návštěvník
Pozorovatelka

Ano, tento argument má logiku a svým způsobem jde o shodu českého označení “pan” a jména “Pan”. Ale když vezmeme, že český “pan” má téměř stejný význam jako napřiklad anglické v modlitbách používané “lord”, pak jsme u jednoho a téhož.
comment image
Otázka samozřejmě je, co bylo myšleno původním označením “Pan”. Přesto si myslím, že na pointě, že se všichni křesťané modlí k onomu “bohu luk a pastvin”, to nic nemění. A že tato mytologie má kořeny v Egyptě, na to odkazuje především závěrečné “Amen”

.B.
Návštěvník
.B.

Tak určitě.

gape
Návštěvník
gape

Přepůlte obraz přesně a uvidíte, že jde o vztah duality a trojnosti, dvojky a trojky, 23 a 32, nic neni jak se zdá a všechno je jak má být. Housenka nemá ponětí o možnostech motýla.

Pozorovatelka
Návštěvník
Pozorovatelka

Ono by šly téměř všechny symboly konkretizovat do dalších a dalších detailů, ale v žádném obsáhlém článku k tomu není prostor. Něco o tom “napůl” vím, ale hlavně díky za tu větu “Housenka nemá ponětí o možnostech motýla”, ta je výstižná jako máloco, tu si budu pamatovat.