Od Egypta a Babylonu k uprchlické vlně a konci Západu. A o...

Od Egypta a Babylonu k uprchlické vlně a konci Západu. A o čem byl ceremoniál „Gotthardský tunel“ – pokračování, část druhá, závěrečná

Od Egypta a Babylonu k uprchlické vlně a konci Západu. A o čem byl ceremoniál „Gotthardský tunel“ – pokračování, část druhá, závěrečná

Druhá část ceremoniálu, ta venkovní, začíná opět scénou lidí v pracovních kombinézách (člověk průmyslové doby). Na plátně jsou promítány pokusy o stoupání, přičemž po každém pokusu se skála drolí (ubývání zdrojů), až to dav vzdává a ustupuje, zatímco ve skále se objevuje díra, což může být symbol jejich vydrancování.

A opětovně vkládám video, kde je ceremoniál zobrazen v celém průběhu od začátku až do konce a ke kterému uvádím popis:

Na plátně se objevuje kolo s osmi rameny, což je symbol osmicípé hvězdy, spojované s planetou Venuší. V mytologii je tato osmicípá hvězda spojována s několika postavami, vždy však s ženskými.

Kali – hinduistická bohyně času, změn a destrukce, manželka ničitelského boha Šivy a rovněž pána času, jehož symbolem je půlměsíc. V sanskrtu slovo “kala” navíc znamená čas a smrt

iishtdr001p1

Babylonská Ištar a osmicípá hvězda

Osmicípá hvězda v historii a  ženské postavy, se kterými byla spojována – sumerská Innan, babylonská Ištar, egyptská Isis, aramejská Astarte

A zatímco na plátně je promítán symbol Venuše, postavy dole svlékají kombinézy – symbol průmyslové doby a v nahotě a mlze symbolizují bezmoc a bloudění, v souhrnu symbolizují fungování na pouze biologické úrovni, tedy nový začátek lidstva. V čase cca 37:50 je symbolika znovuzrození (srdce a jeho tepy), zatímco současně se na plátně objevuje tvář staré ženy:

Poté, co předchozí obrazy na plátně symbolizovaly ničitelé bohyni Kali a boha Šivu a poté, co následující symbolizovaly Venuši od dob Sumeru až po vznik křesťanství (viz araméjská/arménská? Astarte), na plátně se objevuje symbol Luny. A to Luny tzv. “staré”, které se říká také Luna “umírající”, protože jde o tu fázi, kdy její světlo zcela ubývá (poslední srpek) až Luna z oblohy na tři dny zcela zmizí, aby se pak nově objevila jako “mladá” (první srpek). Zde stojí za pozornost, že měsíc co měsíc je nový srpek Luny oslavován jak islámským, tak židovským národem, který podle toho má sestavený celý kalendář a všechny svátky.

Luna “mladá” (první srpek, 1. den nového cyklu) a Luna “stará” (závěrečný srpek světla, 28.,poslední den cyklu), mezitím tři dny tmy

Na plátně i v prostoru probíhá proces umírání (lidé se kutálejí z kopce), zatímco vše je doprovázeno chaosem (čas cca 40:00 – na plátně tunel, propadání se lidí do hlubin, vztahující se lidské ruce, točení se dokola, pak jiný tunel, který může symbolizovat porodní cestu).

Vzápětí se před plátnem objevují postavy jako sudičky a dole postavy s bílým závojem – rodí se nové, slepé lidstvo (?), které na scénu přivádí boha Pana/Saturna//vládce znamení Kozo-roha = vládce toho znamení, ve kterém rok co rok dochází k zimnímu Slunovratu=ke každoročnímu návratu Slunce, proto vládce úrody. Spolu s ním se na scéně objevují i obilné snopy.

Souhvězdí Kozo-roha, ve kterém rok co rok dochází k zimnímu Slunovratu – návratu Slunce, které je zárukou další a další úrody a vůbec života na Zemi. V tom okamžiku pohledem ze Země Slunce zároveň jakoby prochází centrem naší Galaxie a z obojího je je patrné, jaký význam má napříč kulturami planeta Saturn, která je vládcem znamení Kozo-roha  

Symbolika souhvězdí Kozo-roha: rohy, kopyta, ocas

V následujících minutách však dochází k tomu, že na scéně bůh Pan umírá, zatímco na plátně střídavě mrká některé z mnoha ok (čas cca 44: 40). Jedno oko, to je oko egyptského boha Hora.

Mrkající oko (oko boha Hora?) a trubači v červenobílých (egyptských?) barvách k tomu

A jak probíhal iniciační obřad, kterým byl egyptský král pasován na boha Hora? Byl to obřad “zmrtvýchvstání” (ten se i osvědčil i v pozdější historii), což nebylo nic jiného, než že po patřičné dávce opiátů se král probudil v okamžiku východu Venuše/Jitřenky, čímž měl zaručenou nezpochybnitelnou autoritu.

Umírající/zmrtvýchvstávající “bůh luk a pastvin”, bůh Pan 

A další část ceremoniálu je právě o procesu zmrtvýchvstání – v okamžiku, kdy bůh Pan umírá, na plátně se objevuje egyptský posvátný brouk skarabeus, který je m.j. symbolem transformace, reinkarnace, v souhrnu symbolem “zmrtvýchvstání”

Symbolika scarabea před plátnem 

Následuje scéna pohřebního obřadu, kdy nastupují postavy v černém a postava, která nejvíce symbolizuje jakoby selku, plačící, že už nebude úroda. V průvodu kráčí postavy se suchými větvemi (ztráta plodnosti a zdrojů Země ?) a ve stejné chvíli se na plátně objevuje strom dolů hlavou (čas cca 50:30), ve skutečnosti princip jang a jin, který je symbolem, že žádný růst (ani žádné světlo či tma) netrvá věčně.

Nelze na celé zeměkouli zavést pouze jeden ze dvou principů, možné je pouze jejich střídání. Je-li jedna strana světa jangová/mužská/akčí,/slunečná/”denní” – velící, druhá strana musí být jinová/ženská/reakční/měsíční/”noční” – přizpůsobující se    

Následně se na plátně opět objevuje kruh s osmi rameny, ale tentokrát dostává podobu hodin, které se v úvodu točí pozpátku, později vidíme kruhy dva, přičemž v jednom se ručička točí zpět, v druhém vpřed, až následně splynou a místo nich se objevují skutečné hodiny, které rovněž ukazují čas tam i zpět, ale vždy se jakoby zastavují na hodině desáté – ale nelze to vnímat i jako “22. hodina”?

 

A zatímco na plátně je promítán čas, na scéně je opět směs lidí všech možných postavení a v této chvíli už je mezi nimi i postava, o které lze říct, že symbolizuje satanismus – nejstarší náboženství světa, které je dosud uchováváno Kurdy-Jezídy, a které rovněž je o uctívání Slunce.

Hlavní postavou na scéně však je žena (Innana, Ištar, Isis, Astarte – každopádně symbol Venuše) a navíc žena těhotná (symbol mladé Luny, nově oplodněné Sluncem, resp. tím, který Slunce rok co rok na Zemi navrací – Saturnem a znamením Kozo-roha). Po symbolice porodu opět (stejně jako v závěrečné tunelové scéně), opět vidíme loučící se dav lidí, který lze vnímat jako směs postav napříč staletími, zatímco zcela bokem vše pozoruje mladý bůh Pan (reinkarnovaný?) a ustupuje do pozadí, zatímco na scéně se objevují i architekti (možná jen architekti tunelu, možná analogie  těch architektů světa, kteří jako svůj symbol používají kružítko a úhelník).

A ač všichni pokorně poklekají před časem, nakonec přichází nejzásadnější scéna: vlak vyjíždějící z tunelu a oslava, že dílo se podařilo.

Tolik o symbolice ceremoniálu k otevření nejdelšího tunelu na světě – tunelu ve švýcarském Gotthardu, ke kterému došlo 1.6.2016. Ceremoniál to byl natolik zvláštní, že svět zůstal v šoku, nechápajíc, co si o tom myslet. A já zemi (Švýcarsko) a datum (21. století) zdůrazňuji především proto, že ač o symbolech, které jsem se snažila přiblížit, mám značné povědomí, nenapadlo by mě o nich psát, kdyby právě v tak vyspělé zemi, jakou Švýcarsko je a navíc v naší době, nebyly tak silně prezentovány.

Shrnutí a analogie se současností

Je mi proti srsti přijmout všeobecný názor, že šlo pouze o nějaký okultistický ceremoniál a ceremoniál vnímám jako symbolické, přesto pragmatické sdělení o tom o tom, co se ve světě děje.  A když jsem v úvodní části psala, že “až po brexitu a pokusu o převrat v Turecku mi došlo, o čem ceremoniál skutečně byl a že tam globalisté řekli takřka vše”, tak to se teď pokusím dopovědět.  

Ceremoniál se odehrál 1.6.2016 (zvláštní datum, ale to teď nechám stranou) a to znamená, že se odehrál 22 dnů před referendem o brexitu, ke kterému došlo 23.6.2016.

Z pohledu Británie se brexit  vůbec nemusel uskutečnit, protože Británie k němu ve skutečnosti neměla ani důvod ani domácí povinnost. Ale brexit se odehrál a dopadl tak, jak dopadl, protože obojí bylo ve “vyšším zájmu” – v zájmu globalistů (a nejlépe to osvětlil Pjakin, když popsal jak veliký manévr byl brexitem, a zdůrazňuji jeho slova, že se tak stalo v souladu s vesmírnými cykly, zahájen, viz zde). 

Zásadním výsledkem brexitu přitom byla výměna britské vlády, po které ihned následoval pokus o puč v Turecku (opět Pjakin zde). A co mají obě tyto události společné? Odstavování role NATO a s tím role USA. Ihned po brexitu proto globalistka Merkelová volala po potřebě silné německé armády a špičky EU začali volat po společné evropské armádě. Mezitím Federica Mogherini nenápadně a ve stínu brexitu 28. června oznámila další scénář pro vytvoření evropského chalífátu. 

Po puči Erdogan zahájil čistky, které ve skutečnosti nejsou ničím jiným, než totální islamizací Turecka tak, aby se do budoucna stalo spojnicí mezi islámským Íránem na straně jedné a islamizovanou EU na straně druhé a ve výsledku tak vznikl jeden velký islámský celek (viz EU jako impérium), který bude podléhat Číně. A současně s děním v Turecku zároveň v USA probíhá proces ukončení dominanci USA a ten se točí kolem Clintonové a Trumpa. Přičemž Trumpovu roli lze přirovnat k roli Gorbačova – i jeho úkolem je “položit” vlastní stát v rámci “vyšších zájmů” .

A jakou to má souvislost s ceremoniálem ve švýcarském Gotthardu? Tam bylo symbolickým jazykem naplno sděleno, že dominance Západu končí a žezlo přebírá Východ/Čína. Že se tak děje kvůli zdrojům, jejichž spotřeba na západní způsob je nadále nežádoucí (viz suchý strom korunou dolů a princip jang a jin).

Symbolika Kali a Šivy je o zničení toho, co v současnosti představuje vrchol vývoje lidstva, tzn. opět západní civilizace, a to přes proces transformace (scarabeus) s tím, že stále je třeba oslavovat Slunce, tentokrát ovšem s tím, aby nad Západem zapadlo a nad Východem vyšlo.

Na současný proces transformace ukazuje silně zdůrazněna symbolika Venuše (žena milenka, čekající na oplodnění), přes symboliku Luny (žena matka, která umírá, aby byla vystřídána mladou matkou, nově oplodněnou – novou budoucností. A protože Luna symbolizuje i Zemi a lidstvo, v souhrnu je ceremoniál sdělením, že svět prochází závěrečnou fází globalizace, že jde o fázi zásadní a že výsledkem má být nový národ (symbolika porodu v závěru ceremoniálu).

Rusko hraje prim, Západ nechápe

Touto širokospektrální optikou je až k smíchu tápání všech komentátorů a politiků, kteří nechápou, jak si vysvětlit příklon Turecka k Rusku, když Erdogan na schůzce v Petrohradu nazval Putina “největším přítelem” a kteří nechápou především stále významnější roli Ruska ve světě. A kterým nedochází, o co jde např. tou zprávou, že Erdogan a Putin se domluvili na výstavbě Turkish streamu, dále co znamená, že země s druhou největší armádou NATO se přidala na stranu Ruska a v neposlední řadě, o co jde současnými historickými volbami v USA.

Pouze pokračuje to, co bylo zahájeno brexitem – odstavování Západu a předávání Evropy pod vliv Íránu/Číny v rámci budování evropského (ač přesnější je východního), impéria, zatímco to západní bude “uloženo ke spánku”  (a k tomu sledujme i dění kolem bank, z poslední doby to, že Bank of England snížila úrokové sazby )

To vše bylo potvrzeno ceremoniálem ve Švýcarsku, ovšem situace se globalistům vymkla v tom, že Rusko dávno tomu jaké jediné pochopilo to, co ceremoniál už jen sděloval -že jde o planetární zdroje a s tím související návrat lidstva na nový začátek, nejlépe zpět jen na biologickou úroveň. A protože Rusko má zdroje obrovské, ba co víc  – ani přes tisícileté snažení se globalistům nepodařilo je ovládnout, Rusko si nyní může diktovat podmínky (nemluvě o roli Putina v eliminaci hrozby celosvětové války).

A získalo-li na svou stranu Erdogana, který zdá se už rovněž pochopil o co jde, pak je to ještě větší zamíchání kartami globalistů, než tomu bylo vstupem Ruska do Sýrie. A je to zamíchání, které se zcela jistě nelíbí ani Íránu a Číně. Nemluvě o tom, že na včerejší schůzce Erdogan velmi významně poznamenal, že Rusko a Turecko uzavřely koalici s Ázerbájdžánem – co na to Arménie, resp. plány s Arménií?

Tak či tak jsou nyní nejdůležitější událostí americké volby a to především v odstavování role NATO.  Tah, kterým se podařilo dostat Turecko na stranu Ruska (a jsem od začátku přesvědčená, že to byl tah globalistů) však přinesl už ten efekt, že Turecko, tzn. druhá největší armáda NATO, se na americkou stranu nepřidá. A v souladu s prohlášením Trumpa, že v pobaltských zemích NATO nepoužije, probíhá i další a další dehonestace Clintonové (a “náhodou” stále nedořešená kauza emailů to jistí).

Věci se zdají komplikované, ale mým pohledem jsou velmi jednoduché – jak píšu v samotném úvodu, jde o princip jang a jin. Velmi složité, komplikované a spoustu času vyžadující je ovšem jejich realizování. A od brexitu (přesněji od roku 2012, kdy proběhl stejně významný ceremoniál k zahájení OH v Londýně), získávají na intenzitě.

Konec a nový začátek

A když už jsme zásluhou švýcarského ceremoniálu u veškeré té symboliky, tak přidám ještě jinou, týkající se jak návratu Slunce o zimním slunovratu, tak právě principu jang a jin, tzn. střídání světla tmy, a která velmi souvisí jak s tzv. “starou” Lunou, tak právě s tunelem (a neznám jinou stavbu, která by pro současnou situaci lidstva byla symboličtější, než právě tunel).

V cyklickém střídání světla a tmy totiž nezáleží na tom, za jak dlouho celý proces proběhne, jde jen o to, že ve výsledku přinese syntézu – viz 12 hodin denního světla (Slunce, akce) a 12 hodin tmy (Luna, reakce) v souhrnu dává celek den (syntéza). A tak, jako se na rovníku noc a den vystřídají za 24 hodin, tak se na pólech noc a den vystřídají jen jednou za rok. A jako v nám viditelném cyklu Luny na obloze tato vystřídá všechny své fáze v cyklu trvajícím 29 dnů, totéž ve velkém platí i pro cyklus, který trvá 26 tisíc let.

Oba cykly ale mají společné to, že pro oba platí jak fáze úplňku, tak fáze poslední novoluní. A novoluní, to je vždy “konec světla-tma-první srpek světla”. V souhrnu je to vstup do tunelu, průchod tunelem a nové světlo na jeho konci. Temná Luna na obrázku níže, to je naše současnost, která běží od roku cca 1900-2100:

A k závěrečnému obrázku už dodám jen tolik, že jestli někdo může lidstvo provést současnou temnotou (a dovést jej k probuzení a lidství v souladu s nastupujícím Věkem Vodnáře) pak je to pouze Rusko.

Chtěla jsem napsat ještě něco k tématu “GP” a k tomu, proč nevěřím, že je to nějaká dlouhověká bytost, ale ať článek nepřekombinuji, nechám to na samostatný článek.

První část zde

První pokračování zde 

Související – Video: Film “Skryté síly”

-Pozorovatelka- 10.8.2016

 

 

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
zvědavá matka
Návštěvník
zvědavá matka

Tak to vypadá na další satanský ceremoniál – RIO 2016 OPENING CEREMONY:
https://youtu.be/d9lTd-yXwh4 Mnoho symbolismu…
Údajně ohlášení zavedení NWO – Pořádek chaosu, různá znamení, zelený strom růstu,
A Nový Sionský Chrám už tam stojí – bez pozornosti veřejnosti, a relikvie – např. biblická truhla s Desaterem, … byly do Chrámu dopraveny vrtulníky…

Ereinion
Návštěvník
Ereinion

Díky i za tento článek, hlavním momentálním podnětem pro mě byl onen cyklus 26 tisíc let, neboli Platónský rok. Tak se o tom snažím zjistit více a narazil jsem na jeden astrologickej českej web, který říká, cituji:

“Podívejme se na současnou situaci ve světě nejprve z toho nejširšího hlediska, z hlediska nejdelšího časového úseku, který má ještě v lidských dějinách smysluplný význam, jednoho Platónského měsíce neboli věku. Mezi laickou veřejností, zajímající se o duchovní vědy (a bohužel také mezi mnoha astrology), je velmi rozšířená představa, že právě končí věk Ryb a vstupujeme do věku Vodnáře. Bohužel je to představa zcela falešná, a ve skutečnosti je tomu přesně naopak: v právě probíhající letech prožíváme závěr věku Berana, a v roce 2012 vstoupíme do věku Býka. Zdůvodnění, proč je tomu právě tak, by vydalo na samostatný velký článek, a nezbývá mi proto než odkázat čtenáře na četné práce RNDr. Milana Špůrka, například na jeho Encyklopedii západní astrologie (str. 256 až 314) nebo na jeho články v časopisech (naposledy rozsáhlé speciální přílohy ve třech číslech časopisu Regenerace v roce 1999). Teď si jenom připomeňme, že Berana charakterisují (mimo jiné) takové vlastnosti jako je například bojovnost, agresivita, impulsivnost, nepřizpůsobivost, prosazování vlastního názoru za každou cenu, fanatismus a podobně. A podíváme-li se na historii uplynulých dvou tisíciletí bez předpojatosti a bez růžových brýlí, musíme připustit, že převažující trend lidských dějin v tomto období byl právě takový. Toto období (tento věk) tedy nyní pomalu spěje ke svému závěru (byl to časový úsek mezi letopočty -132 až 2012), a přibližuje se přechod do věku Býka.”

zdroj: http://astrolot.cz/zajimavo1/trn1.html

Autor zde tedy preferuje znamení před souhvězdími. Názor Pozorovatelky?

Já=My
Návštěvník
Já=My

Po přečtení diskuse níže mezi Pozorovatelkou a Hoxem se mi do hlavy začala neodbytně vtírat parafráze jedné věty z černých baronů, a to:
“PLÁNY GLOBALISTŮ ZHATÍ NAŠI VEPŘI BOUBELATÍ” 🙂

Já osobně si práce obou, jak Pozorovatelky, tak Hoxe, velmi vážím, protože oba přispívají svou činností k všeobecné osvětě mezi lidmi ohledně skutečného stavu věcí. Přijměte za to, prosím, oba můj dík. Jste cenným přínosem na alternativní scéně a pokud do situace zakomponujme i “energetický/frekvenční” aspekt změn, ke kterým dochází a které mají vliv na vědomí lidí, tak dochází k nárůstu vzájemných nepochopení, což může vést ke nechtěnému a zbytečnému jitření emocí apod. Mně osobně se poslední rok a půl osvědčuje Švejkova rada/metoda: “To chce klid a nohy v teple”, kterou aplikuji na všechny situace, do kterých se dostanu. Vše je na dobré cestě. 🙂

Jinak já osobně souhlasí s oběma. Hox má dle mého názoru pravdu v tom, že cokoliv je napsáno, má v sobě podprahovou informaci, která u čtenářů vyvolává v jejich podvědomí určitý způsob směřování myšlenek a představ a tvorbu emocí, což má vliv na formování globální reality. Na druhou stranu rozbor skryté symboliky používané jistými skupinami rozšiřuje člověku obzory a tím pádem i možnost pochopení, vlastního vhledu do situací a tvorbu individuálního náhledu na věc.

PS: Období rozděl a panuj již končí. Nastává období spolupráce a k tomu, věřím, celý vývoj směřuje.

jhjh
Návštěvník
jhjh

ano bude to tak nejak ako pisete, teda, ze kazda informacia uz je take male semienko, ktore moze casom kludne zaklicit.

toto je ale otazka na hoxa: chapem, co mate na mysli, ked ste sa pustili do pozorovatelky, ale ako si mam vylozit to, ze pjakin uz pred vyse rokom ohlasil, ze sa europa zmeni na kalifat, a to este v dobe, ked sa o tom fakt nikomu nesnivalo, a uz vtedy tvrdil, ze iran bude hrat prim pri jeho budovani. teda, ked pozeram, ako ste sa pustili do pozorovatelky, tak potom ako je to s pjakinom, ktory robil, ci nerobil to iste? nesmeruje eu do vytvorenia kalifatu? neopakuje snad pjakin takmer v kazdom videu, ze to tak bude? toto prosim nebrat fakt osobne, mne ide iba o rozdelenie, v com to teda je, ze pjakin moze tuto pre nas zlu alternativu neustale omielat a pozorovalka svoje alternativy prezentovat nemoze? ide iba o slova, ako su volene, pri prezentovani alternativy? poprosim o dovysvetlenie a dakujem.

Vesna
Návštěvník
Vesna

Z vyjadrení pána Pjakina som nenadobudla dojem, že by hovoril o tom, že chalifát “bude”. Mne z jeho vyjadrení vyplýva, že niekto má plán, aby chalifát vznikol. A ako všetci dobre vieme, aj zo súkromného života, plán je jedna vec a jeho úspešná realizácia druhá vec. Nie nadarmo naši múdri predkovia hovorili, človek mieni, pán Boh mení. V prípade chalifátu to máme my občania v rukách, lebo nás je prinajmenšom viac. Ak budeme aktívni a budeme trvať na našich hodnotách plán nevýjde. Pán Pjakin to jasne hovorí, že topiaci sa musí postarať sám o svoju záchranu a nemôže sa spoliehať na iných.

jhjh
Návštěvník
jhjh

ano, videl som ako na slovensku ludia trvaju na svojich hodnotach napr. pri referende za rodinu je im to u riti jedno. asi tak k tomu ako su ludia aktivni. ale na svojej vlastnej urovni sa da byt aktivny o tom ziadna..
stale neviem, aky je rozdiel v tom, ze pjakin uz davno zacal hovorit o tvorbe kalifatu, ktory vdaka pristahovalectvu a postoju elit k danej otazke, nabral na realnych obrysoch a v tom, co tu prezentuje pozorovatelka. inak samozrejme v celku s vasim nazorom suhlasim a vyrazne mu neprotirecim.

Fantom
Návštěvník
Fantom

To není negativní vibrace, to je jen otrocký překlad Googlem 🙂 Komentáře pozorovatelce jsou zbytečné, česky neumí 🙂

Jiří Fencl
Návštěvník
Jiří Fencl

Tento magazín je zdaleka tím nejlepším v českém infoprostoru. Kromě exkluzivních informací je to především díky tomu, že bořením konvenčního myšlení rozšiřuje obzory a učí přemýšlet své čtenáře, používat odstup od zavedených pravd a tím je činí pokornými, protože je neustále seznamuje s přesahy lidského života. Je to tedy pravý opak toho, když má někdo přehnané starosti o jiné a nabízí jim jedinou dogmatickou ideologii a tím jim vlastně bere to nejcennější – svobodnou vůli.
Nebylo by to možné bez osobního nasazení autorského tria, a zejména jeho lídra Pozorovatelky, které nikdo neříká, co a jak má psát, neboť spoléhá na svou vlastní touhu po pravdě a zejména na své vnitřní pnutí, z něhož vždy jako vítěz vychází lidské svědomí.
Jinými slovy, tento svět je samozřejmě řízen, ale i se všemi rádoby řiditeli a našeptávači. Proto si važme autorů, kteří si to uvědomují a nebojí se pro to něco obětovat, protože zbavování infoprostoru od falešných představ je bolestivý proces, je to skutečně boj se silami mocnejšími než je člověk sám. Proto bychom ji měli podpořit.

sensitiv
Návštěvník
sensitiv

Všechny 3 články na toto thema mají negativní vibrace.

elko
Návštěvník
elko

krásná řeka změn a vzestupu.
Zapomínáme, že probíhá transformace, vše se mění a zlo ustupuje
https://www.youtube.com/watch?v=3c0nJpvY52Y

PePr
Návštěvník
PePr

Tolik symboliky, ale žádná historická vsuvka.
Pro paní Pozorovatelku:
Gotthardský průsmyk byl dějištěm bitvy v roce 1315, která rozhodla o nezávislosti jádra území, kterému se dnes říká Švýcarsko:
https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Morgarten
Podle dobových lidových legend švýcarům pomohli “rytíři v bílém”, což odpovídá templářům, kteří se oblékali do bílého pláště s malým červeným křížem u srdce. Dnešní helvétský kříž na to i odkazuje, pouze má prohozené barvy (bílý kříž na červeném pozadí – templáři to měli naopak). Poté co tito negramotní – pravděpodobně i zdegenerovaní protože žili a množili se v malých vesnicích po mnoho generací – pasáčci ovcí se osvobodili, tak během 30-40 let (tedy zhruba jeden lidský život v tehdejších podmínách) vybudovali efektivně fungující stát s fungujcím bankovním systémem a nejlepší armádou v Evropě (švýcarští žoldnéři). Toto by nebylo možné bez pomoci templářů, kteří se pravděpodobně uchýlili z Francie a Itálie právě do Švýcarska (tj. ti co neměli lodě – ti totiž hned odpluli do Portugalska).
Templáři se dostali do mnoha legend, proto mě nepřekvapuje, že otevření Gotthardského tunelu se rozhodli “oslavit” zrovna takto.
Nějaký komentář k tomuto alternativnímu vysvětlení – tedy že vůbec nemusí jít o nějaký plán nějakého GP (Iluminátů), ale o sólo akci pouze jedné z okultních skupin – té co má původ v Templářích ?

Patrik
Návštěvník
Patrik

Zákon Maroduša:
Spojené arabské emiráty schválily zákon Maroduša, který přikazuje turistům ctít muslimské zvyky a tradice
Spojené arabské emiráty v tichosti schválily zákon Maroduša, který je mířený na západní turisty. Zákon pod pohrůžkou trestu smrti nakazuje turistům, kteří do Emirátů zavítají, aby dodržovali muslimské zvyky a kulturu.
Turisté ve Spojených arabských Emirátech jsou tak nyní povinni například modlit se 5krát denně, či mají zakázáno jíst vepřové maso. Turistky navíc musí povinně nosit burku a zahalovat svoje tělo. Ženy tak nyní mohou zapomenout na procházky a opalování na pláži v Dubaji. Za porušení tohoto zákona hrozí turistům velmi tvrdé tresty – od tučné pokuty, až po veřejné ukamenování.
„Je mi zle z toho, jak zde turisté ze západních zemí chodí po našich ulicích a chovají se jako dobytek. Jsou v naší zemi! Musí ctít naši kulturu a naše zvyky! Zákonem Maroduša je k tomu chceme přinutit. Turisty, kteří se nepřizpůsobí, pak čekají tvrdé tresty!“ prohlásil ministr vnitra Spojených arabských emirátů.
K Emirátům se chystají připojit i další země – například Turecko či Saúdská Arábie. Podporu zákonu vyjádřila i Evropská unie, která by do budoucna chtěla tento zákon zavést i v Evropě.
“Maroduša je skvělý krok, který pomůže zachránit arabskou kulturu. Ta posledních několik let pomalu umírá, díky řízené invazi evropských a amerických turistů,” řekla k zákonu německá kancléřka Angela Merkel.

Sesam
Návštěvník
Sesam

Je velká škoda, a to ve všech možných směrech – až na jeden, o které se zmíním za chvilku, brát jakoukoli diskuzi osobně. Vlastně brát cokoli osobně. Velmi dobře rozumím takovému rozhořčení a obraně, avšak znovu tvrdím, že nic takového není třeba. A to i tehdy, když se diskutující strana neudrží a začne jako první vystřelovat šípy na osobní rovině. Na druhou stranu, zraní nás pouze ten šíp, který zasáhne… Diskusi považuji za nejhodnotnější způsob učení a dokonce i tvoření.

Prvním předpokladem pro ni je pochopitelně existence názoru a schopnost i ochota jej zveřejnit, dát veřejně v plen, nebo, jak já to mám nejraději, sdílet jej. Za takový vklad patří velký dík všem autorům. Bez nich by to nešlo. Vždy je třeba si takového úsilí, odvahy i energie vážit a vnímat je jako dar. Jako takový by jej velmi dobře mohli i vnímat sami jeho autoři. Dát dar obohacuje samotného dárce. Pojďme dále. Pokud je dar dán, stává se majetkem příjemce, a ten s ním může naložit podle své vůle. Pokud jej zahodí, není třeba se urazit. Vůbec se nás to totiž netýká. Je to záležitost obdarovaného.

Problém, který se ve zdejší diskuzi již několikrát mihnul, je v tom, že mnozí z čistě věcné roviny sklouzávají k osobním invektivám, jízlivostem a dokonce znevažování názorů druhých. Všichni zde jsme si jistě vědomi, že stačí jedno malé slovíčko, někdy jen neobratnost v použití jazyka…, že není vždy lehké vyjadřovat se přesně. Proto se přimlouvám za toleranci. Jestliže ji však někdo používat prostě nechce, hm, dopřejme mu to – bez urážky, bez osobní hořkosti. Diskuze není boj na život a na smrt, není to „kdo s koho“, je to cizelace logiky, vyjadřovacích schopností, vývoj názoru – zkrátka tvůrčí počin.

Ještě pár slov ke směru zmíněném na začátku, směru, kdy brát diskuzi osobně je dobré. Je to tehdy, když mě vystřelený „šíp“ zraní, ať to bylo záměrné či náhodné. V takové chvíli je užitečné zamyslet se nad tím, proč se to stalo. Co ve mně tolik utrpělo a proč. Může mi to odhalit vlastní chybu, či vlastní slabost, což mi může pomoci se jí zbavit a zesílit. Mimo to, způsob, jakým zareaguji, může, ale jistě také nemusí, ovlivnit pohled lučištníka na sebe samého. To vše „v konce koncov“ pro dobro všech.

Omlouvám se za delší příspěvek – poněkud klopýtavý ve snaze nezabrat mnoho místa. Bylo by mi líto, kdyby zdejší autoři přestali dávat skvělé dary a provokovat mysl čtenářů.

.lak
Návštěvník
.lak

Ke kořenům funkčně nevdělaní (turturu kacířům tržíčku)
Našel jsem něco na zvědavci co by se dalo tesat do kamene aby se to užití měli kde v paměti osvěžit.

není všechno jenom a pouze “o lidech” (sprosťák Vítek | 10.08.16 18:55)
Řekněme si to narovinu. Kapitalismus je první ekonomicko-spol ečenský systém který nepociťuje nedostatek lidí, coby zdroje pracovní síly. Všechny předchozí systémy tím či oním spůsobem nedostatekem lidí trpěly. V antice byl trvalý a citelný nedostatek otroků. I ve středověku se vládnoucí třída snažila počet lidí zvýšit, například rozšiřováním obdělávané půdy z úrodných nížin do vyšších podhorských či horských poloh. Mnohdy neúspěšně, brzdilo je technologicky primitivní zemědělství. Snažila se působit ideologicky, k tomu sloužil například ideál Svaté rodiny. “Hle, Josef si vzal Marii a přijal jejího nemanželského syna za vlastního. Toť tvůj vzor, smrtelníče.” Relativní nedostatek pracovní síly ve středověku se projevil trvalým růstem síly a vlivu řemeslníků a obchodníků ve městech. Dnes kapitalista, následník středověkých měšťáků tento problém neřeší. Jemu je u prdele, jestli hostitelská komunita roste nebo vymírá. On vytvořil strukturální nezaměstnanost. On vytvořil velkou skupinu lidí, která je ekonomicky nadbytečná a proto nemá potřebu se, coby samozvaný společenský správce, starat o to, co my vnímáme jako důležité. Naopak, lidí je příliš mnoho, aby je mohl ovládat a rozhodně se s nimi nechce dělit o svůj “chlebíček”. To že se spodina nemnoží on jedině vítá. Zasponzoruje všechno, co povede ke kýženému cíli. Chcete s tím něco udělat, chcete přispět k uzdravení společnosti? V tom případě musíte postihnout příčinu.