Obyvatelé Brna hlásili v neděli mohutnou aktivitu dopravních letadel zatemňujících oblohu pomocí...

Obyvatelé Brna hlásili v neděli mohutnou aktivitu dopravních letadel zatemňujících oblohu pomocí chemtrails, které se pomalu rozplývaly a vytvářely umělou oblačnost! Fotografie doslova vyráží dech, jak lze uměle vytvářet polozatažené počasí! Jedná se o součást globálního projektu na zatemňování oblohy nad velkými aglomeracemi rozvinutých států, které kvůli betonu, střechám, silnicím a zástavbě produkují největší ohřívání atmosféry! Utajený program před lety odtajnil bývalý šéf CIA a lidé jen nevěřícně zírají, jak jim letadla od brzkého rána práškují oblohu!

Obyvatelé Brna hlásili v neděli mohutnou aktivitu dopravních letadel zatemňujících oblohu pomocí chemtrails, které se pomalu rozplývaly a vytvářely umělou oblačnost! Fotografie doslova vyráží dech, jak lze uměle vytvářet polozatažené počasí! Jedná se o součást globálního projektu na zatemňování oblohy nad velkými aglomeracemi rozvinutých států, které kvůli betonu, střechám, silnicím a zástavbě produkují největší ohřívání atmosféry! Utajený program před lety odtajnil bývalý šéf CIA a lidé jen nevěřícně zírají, jak jim letadla od brzkého rána práškují oblohu!

Lidé z celého světa, kteří žijí ve velkých městech a aglomeracích, hlásí posledních zhruba 30 let neuvěřitelný a mediálně vysoce dehonestovaný a diskreditovaný úkaz tzv. chemtrails, což je obecně zavedený název pro chemické látky rozprašované z dopravních a nákladních letadel buď přímo pomocí trysek a rozprašovačů v křídlech a na trupu, anebo nepřímo, pomocí spalovacích aditiv v kerosinu na bázi oxidů hliníku, které zvyšují spalovací teplotu leteckého kerosinu v tryskovém motoru letadla, a tím pádem účinnost motoru spojenou s výrazně nižší spotřebou paliva.

Ale především tyto částice hliníku na sebe v atmosféře vážou molekuly vody, resp. vzdušné vlhkosti, takže kondenzační stopy za letadlem se nerozpouští a nerozplývají během několika sekund, jako tomu bylo před 30 lety a více, kdy žádné chemtrails na obloze nebyly a kondenzační stopy se rozpouštěly a dokonale zmizely po několika sekundách, nejpozději desítkách sekund. Jenže to, co se děje v posledních několika dekádách, z toho jde doslova mráz po zádech.

Chemtrails nad Brnem a blízkým okolím, 9. května 2021

Chemtrails se za letadly nerozpouští a nemizí, pouze se transformují a roztahují jako koberec, přičemž neztrácí svoji kondenzaci a zachovávají si reflexi dlouhé hodiny. Z chemického hlediska je kondenzační stopa tvořena vodní párou, což jsou molekuly vody, které vysokou rychlostí kmitají a tím pádem způsobují odraz slunečního světla, takže lidské oko vidí bílou páru. Za normální situace teplota par po počátečním kontaktu s výstupními plyny tryskového motoru prudce klesne, pára se promění v čirou vodu, která klesne k zemi.

Zatemňování nad Brnem

Pro oko pozorovatele to znamená, že kondenzační pára z oblohy zmizí po pár sekundách. Jelikož ale ve spalinách leteckého kerosinu jsou i další částice uhlovodíků, ty se obvykle navážou na okolní vzdušnou vlhkost a způsobí zvýšení odrazivosti světla od vodních molekul. Voda navázaná na spálené částice kerosinu se obvykle udrží ve vzduchu déle než kondenzační stopa pro lidské oko zmizí. Ovšem přidávání oxidů hliníku do leteckého kerosinu úplně změnilo pravidla hry. A paradoxně to byly samotné aerolinky, kterým oxid hliníku vydělal stovky miliard dolarů na úsporách za paliva. Ve skutečnosti nešlo o nic jiného, než o využití letadel k děsivému programu zatemňování oblohy.

Zatemňování oblohy se znovu spustilo v Evropě na plné obrátky, letadla práškují oblohu už bez maskování a lidé jen nevěřícně zírají

Program tzv. Globálního stmívání (Global Darkening) je koncept pocházející z poloviny 80. let minulého století, kdy vědci zjistili pomocí amerických meteorologických družic, že velké městské aglomerace ohřívají vzdušné masy atmosféry na severní polokouli planety, zatímco ekonomicky a průmyslově chudší jižní polokoule v důsledku většího podílu vodní masy se nijak dramaticky teplotně nezvyšuje, což ale vede k vytvoření tzv. teplotního potenciálu mezi severní a jižní polokoulí jako jsou dvě elektrody hypotetické baterie.

Chemtrails nad Brnem a blízkým okolím, 9. května 2021

Čím je potenciální rozdíl mezi severní a jižní polokoulí větší, tím více bude na povrchu planety docházet k fyzikálnímu fenoménu vyrovnávání energetických potenciálů, tedy dojde k nárůstu počtu hurikánů, záplav na jedné straně, a nesnesitelných období sucha a veder na straně druhé. Ale hlavně, dojde k převrácení mořských proudů. Původně se mělo za to, že ekologickým problémem je odlesňování, a to nejen v Amazonii, ale i na Sibiři, v rovníkové Africe a v neposlední řadě velkým problémem se zdál být umírající plankton v oceánech, který se stará o fotosyntézu a výrobu kyslíku stejně jako stromy v pralesích. Jenže v polovině 80. let tahle teorie dostala brutální ránu.

Severní polokoule prudce ohřívá vzdušné masy kvůli mohutným betonovým, asfaltovým a střešním akumulátorům tepla

Spektrální kamery amerických meteorologických družic zjistily, že nejenom americká města, ale prakticky všechna města rozvinuté populace na severní polokouli ohřívají vzduch a atmosféru severní polokoule jako permanentní plynové hořáky, jak rozpálené plotny. Hlavní příčinou jsou likvidace zelených ploch a jejich nahrazování betonem, asfaltem a střešními krytinami. Každá metropole se od každého jasného rána začne ohřívat jako sporák a potom ohřívá mohutné masy vzdušných proudů jako tepelný akumulátor.

Všechno co vidíte na obloze, jsou rozmazané chemtrails proměněné na oblačnost zhruba 1 hodinu po průletu několika letadel

A protože takových aglomerací jsou v USA, v Evropě a dnes i v Číně tisíce, teplota severní polokoule by se zvyšovala způsobem, že energetický potenciál obou polokoulí by měl tak mohutný rozdíl v teplotách, že by došlo ke zhroucení mořských proudů, které zajišťují mírné klima v Evropě a v Severní Americe. Globalisté proto v polovině 80. let přišli s projektem Globálního zatemňování za využití letadel, která budou spalovat kerosin s aditivy na bázi hliníku. Cílem hromadné a husté letecké dopravy tak bude zatemňování oblohy, aby skrze uměle vytvářenou oblačnost dopadalo na střechy, silnice a betonové plochy aglomerací méně světla, a tím se tak méně ohřívala atmosféra.

Program stratosférické aerosolové injektáže běží pod kontrolou americké CIA, její bývalý šéf program odtajnil před 5 lety na tiskové konferenci

Program na zatmívání oblohy je v provozu již de facto 30 let a teprve v roce 2016 přiznal bývalý šéf CIA John O. Brennan jeho faktickou existenci pod názvem Stratospheric Aerosol Injection (SAI) [1]. Možná jste si všimli, když vloni na jaře přestala létat letadla, že v Česku najednou začalo normálně a vydatně pršet, jako kdysi před 30 lety. To bylo způsobeno přerušením zatemňování oblohy nad městy v České republice a potažmo nad celou republikou, kde je hustý letový koridor pro letecké spoje v celé Evropě.

Několik fází rozmazávání chemtrails po obloze nad Brnem a v blízkém okolí

Jelikož došlo vloni na jaře k poklesu hliníkových aerosolů v atmosféře, začalo znovu normálně pršet, protože už nebyl v atmosféře hliníkový aerosol, který by zamezoval dešťovým srážkám a kondenzaci. Jakmile se ale začalo koncem minulého roku znovu létat, obnovilo se i práškování a najednou už zase lidé hlásí nedostatek vody, suchou půdu, pouze čas od času přijde mohutná povodeň, nárazová průtrž apod. K tomu dochází v místech, kde dojde k poklesu aerosolové injektáže ve stejný okamžik, kdy nad místem prochází studená fronta. Vznikne mohutná termická reakce a dojde k vysrážení desítek nebo stovek mililitrů dešťových srážek na metr čtvereční nad takovou oblastí.

VIDEO: Bývalý šéf CIA John O. Brennan o programu na zatemňování oblohy SAI na konferenci CFR v roce 2016

Proč je tedy důsledkem práškování sucho v České republice? Protože aerosoly hliníku v chemtrails brání vytváření srážkové oblačnosti. Aby začalo pršet, musí nejprve z Atlantského oceánu přijít mohutná oblačnost nasycená vodou v parním skupenství. A následně tato oblačnost musí narazit na předěl studeného vzduchu, čímž dojde ke kondenzaci a z mraků začne pršet. Jenže aerosoly na bázi hliníku brání vytváření srážek, protože odraz slunečního svitu ohřívá vyšší vrstvy atmosféry, které tak nedokáží spustit kondenzaci deště z mraků z Atlantiku.

Práškování nad Brnem a okolím bylo v neděli 9. května 2021 velmi nápadné

Mraky se tak vynoří zpoza obzoru, zatáhne se obloha, lidé na to koukají vzhůru, je zataženo, ale pršet nezačne. A to je přesně efekt tzv. hliníkové srážkové blokády. Standardně to dnes funguje tak, že když už začne pršet, je to až k večeru a v noci, kdy se ochladí atmosféra a mraky tak mohou kondenzovat, ale jakmile se ráno oteplí, okamžitě přestává pršet. Práškovací deka totiž odrazem slunečního svitu ohřívá střední a vysokou oblačnost, takže mraky prostě nemohou kondenzovat a spustit déšť.

V neděli se práškovalo nad Brnem tak intenzivně, až lidé začali vybíhat z domů a fotili si to

A právě minulou neděli to globalčiky v Brně rozbalili opravdu ve velkém. Lidé v Brně vybíhali z domů a fotili si práškování z letadel nad Brnem, okamžitě jsme dostali do redakce zdařilé fotografie. Podívejte se, jak to funguje v praxi. Letadla zanechají chemtrails a ty se pomalu rozbalují a roztahují jako štrůdl, jako koberec. Po několika desítkách minut už nejste schopni říct, jestli ten roztažený koberec je chemtrail, anebo jestli je to normální mrak. Ne, není to normální mrak, všechny šmouhy na obloze byly původně kondenzační stopy.

Takhle to vypadalo okolo poledne nad Brnem v neděli 9. května 2021

Teprve zhruba po půl hodině až hodině se z toho stala polojasná a postupně polozatažená obloha nad Brnem. Lidé na to zírali celou neděli, co to má znamenat, několik čtenářů nám napsalo, že tohle viděli naposledy v Číně v Pekingu, kde tamní vláda rovněž provádí chemtrail postřiky atmosféry kvůli snížení slunečního záření, které dopadá na aglomeraci. Podle všeho ale globální stmívání nesnižuje ohřívání severní polokoule dostatečně, takže globalisté už přišli s další šíleností, snížení emisních stop CO2 tím, že lidé přestanou jíst jateční maso [2], jako je hovězí, vepřové a drůbeží, a místo toho se bude maso synteticky rafinovat, nejprve z hmyzu, později zcela synteticky pomocí potravinových uhlovodíků s umělými ochucovadly a za použití přírodních sacharidů.

Globalisté usilují o převýchovu člověka na konzumaci hmyzu, později na konzumaci simulovaných potravin, jejichž chuť bude vysílána do mozku elektronicky bez skutečné existence jídla dané chuťové kvality

Rovněž se uvažuje o simulovaných restauracích, kdy chuť bude pomocí čipu simulována přímo do mozku člověka, takže mozek člověku řekne, že je to šťavnatý steak, ale bude to pouze elektrická stimulace mozku pomocí zákaznického obvodu připojeného do mozku uživatele. První vlaštovky těchto bionických prototypů již zkouší Elon Musk v rámci svého projektu Neuralink [3].

Ano, to už připomíná doslova Matrix. Jednoho dne bude mít člověk vzadu na hlavě konektor, připojí se k počítači a nakoupí si digitální oběd. Ten se mu následně odvysílá a odstreamuje přes neurální rozhraní do mozku, takže člověk se virtuálně nají a užije si to, i když do žaludku mu spadne odporná syntetická hmota bez chuti, protože člověk bude potřebovat skutečné látky a skutečné proteiny, ale chuť bude pro mozek zajišťovat neurální obvod a aplikace v počítači.

Program na zatemňování oblohy v praxi nad Brnem

Do té doby se bude omezovat spotřeba živočišného masa, pomocí daní, restrikcí, omezení, sociálních kreditů, děti dnešních dětí se budou učit jíst hmyz a brouky, aby to bylo pro ně přirozené a normální, protože děti je snadné naučit na hmyz, dospělé lidi už nikoliv. Změny počasí tak začnou brzy měnit i další faktory ve společnosti, takže chemtrails jsou pouze důkazem toho, že globalisté půjdou klidně i přes  mrtvoly k dosažení svých plánů na Velký reset.

Velká města tak čekají mohutná práškování v dalších letech a spolu s tím méně a méně srážek, s výjimkou nárazových průtrží mračen spojených se záplavami a povodněmi. Fotografie z Brna, které nám zaslal náš čtenář, pan Radek, a moc mu za ně děkujeme, jsou děsivým připomenutím toho, že poručit větru a dešti je pro globalisty to nejmenší. Tohle za komunistů nikdy nebylo, potvrzují pamětníci doby, kdy se za letadly kondenzační páry rozpouštěly během několika desítek vteřin! Dnes přeletí po nebi dvacítka letadel a rázem je zataženo po zbytek celého dne!

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Dendy
Návštěvník
Dendy

Presne toto sa dialo aj nad severozápadným Slovenskom asi pred týždňom. Dovtedy som informácie o chemtrails bral tak 50:50. Keď som ale počas dňa sledoval, ako po krásnom, slnečnom bezoblačnom ráne začali prelietavať lietadlá jedným smerom (zo severozápadu na juhovýchod), navyše v smere vetra – každé ďalšie lietadlo letelo tak, že predchádzajúce stopy privialo k jeho stope a zmiešavali sa, plus zostávali dlho na oblohe a nakoniec preletelo lietadlo krížom cez tie stopy, neveriacky som čumel. Celý deň sa stopy rozpúšťali do jemného oparu, a do večera bola obloha divne zatiahnutá – akoby opar… pritom leteli nižšie než bežné dopravné lietadlá, ktorých tiež pár počas dňa preletelo, ale v uplne inej výške (podstatne vyššie), a ich stopa sa po pár minútach vyparila. Prvýkrát som na vlastné oči videl toto divadlo. Nemohlo to byť nič iné ako chemtrails. Tie lietadlá leteli zhruba v rovnakej výške, lebo tie stopy sa spájali a miešali do jedného “oblaku” cez celú oblohu. A nebolo to nad žiadnou veľkou aglomeráciou. Možno to boli tie chemtrails priviate od Brna… toto sa dialo nad Malackami a Senicou… severozápad SR.
To predstavitelia štátu dovolia? Keď nám začnú sypať bór a kyanid do pitnej vody tiež budú súhlasiť?

Konspirace
Návštěvník
Konspirace
AlešK
Návštěvník
AlešK

Na jednom z obrázků je zřejmě zachycena věž hradu Veveří, tzn., že lety probíhaly nad Brněnskou přehradou, donedávna to byl zdroj pitné vody (fujtajblové) pro Brno. Prygl (ca) půlí Podkomorské lesy, v jedné půli je automotodrom (nazývám jej Onkologickým okruhem), Helenčinu a Ríšovu studánku netřeba připomínat. Je to místo častých výletů za “přírodou”. Při dobrém větru byly u Helenčiny studánky cítit spaliny motorů z okruhu. Okruh se pronajímal např. BMV apod., páč doma by museli platit těžké penízky. O hluku doléhajícím až do vesnic nemluvě. Chudáci obyvatelé Žebětína, Ostrovačic… Pryg…, ach ty vzpomínky. Vloni jsem si tam v létě udělal výlet, na 2 hodinky… Byl jsem snad jediný, kdo neměl psíčka, netelefonoval a nekouřil. Kiosky s různými “dobrotami” nalepené jeden na druhým, fuj hnus, odpadky… Takže padá-li na ně něco shora, je to nic proti tomu, co tamní vytváří sami…
Obrázky šachovnicové oblohy pořízené kdesi u městyse Blížkovice jsem někam nahrál, nevím kam, je to k nenalezení… Vot těchnika, řekl by Lenin. (O rychlosti svědčí, že na E-recept do SMS jsem čekal 21 hodin).
Věnujte se jaru a nenechte se otrávit. V některých místech jsou s rozvolňováním 2-3 týdny před vládou… Dneska jsem byl jeden z mála, kdo měl na čenichu respirátor. Na Kubě je nyní ca 35°C a domorodci jsou zarouškovaní i na plantážích…

Ludek
Návštěvník
Ludek

To práškování je svinstvo.

senkie3
Návštěvník
senkie3

Neplaťte dane a bojujme…

Korčagin
Návštěvník
Korčagin

Rusko zmrazilo účty rádiu Svobodná Evropa, označilo ho za “zahraničního agenta”Jsem rád ,že Ruský stát se konečně odhodlalo takto reagovat. některé západní velmoce veřejně vyhlašují kdy napadnou , Rusko, vyhlásí do celého světa válku , a Ruský stát
má své nepřátelé k terým válkou nevyhrožuje!

Korčagin
Návštěvník
Korčagin

Nechci a nenechám se očkovat ani kdyby mi nabízeli 3000kč
Většina Čechů není ochotná nechat se očkovat proti nemoci covid-19, až bude k dispozici vakcína. Vyplývá to ze zářijového průzkumu agentury STEM/MARK. Neochotu k očkování proti koronaviru zdůvodňovali lidé nejčastěji tím, že obecně nedůvěřují jakémukoli očkování. Chystaná vakcína proti covidu-19 také není podle dotázaných dostatečně prověřena.

999
Návštěvník
999

Potíže s Captcha v mobilu, tak píšu celý příspěvek ještě jednou z PC. Děkuji za silný článek. I podle Proroctví o Evropě z knihoven palmových listů dojde vlivem tání ledovců ke změně mořských proudů a brutálnímu zhoršení evropského klimatu. Ovšem, proroctví se prorokují – na rozdíl od předpovědí – proto, aby se podařilo jim zabránit. Dobře, OK, chemtrails ovlivňují počasí, je jasné, že je to rozsáhlá a složitá věda. Částečně mají na počasí vliv ale i satelity Maser, HAARP, duchovní mocnosti jako archandělé, případně lokálně psychotronici (Ignatěnko), mágové apod., ale v praxi to budou hlavně tedy letadla/sprejování… Konzumace hmyzu u našich národů, tak to už je PROHRA, přesčára a rána. Naše děti živené v těhotenství a dětství hmyzem budou mít úplně jiné parametry. Je to ponížení rodu. Co to jsou “potravinové uhlovodíky”? Zní to divně. Je to něco nového? UhlovodANY je starý název pro sacharidy… Ano, myslím si, že je možné simulovat chuť pomocí čipu v mozku. Každopádně nějaké bílkoviny/proteiny nebo aminokyseliny budou muset tělu nebo žaludku stejně dodat, jinak by se člověk rozložil. Mohou použít aminokyseliny z obilí a luštěnin, plus vitamín B12, a bude se jakž takž dočasně přežívat; anebo plus hmyz, ale u dětí/plodu to určitě nepůjde nebo velmi, velmi těžko. Z dlouhodobého hlediska to bude způsobovat každopádně rozličné poruchy zdraví, protože člověk bude nespokojený a psychosomaticky se to odrazí. Bude nedostatečně vyživený a bude mít problémy s imunitou a nervovou soustavou. Cílem je evidentně opět vygenerovat co nejvíce energie utrpení a stresu, plus se předvést, jak “krásné” umějí instalovat divadlo. Je a bude to hodně i o ženách, bude napadána a zpochybňována jejich tradiční rodová role kuchařek a vyživovatelek. Je to výzva ženám. Samci/muži drakoniánů, draků, reptiliánů – když to řeknu hrubě vulgárně – sem strkají agresivně svoje “p**o”, a chtějí si to “rozdat” i se ženami na Zemi. Nejenom s muži. Budou útočit na pozemské ženy a nutit je k reakci, vývoji, boji, chtějí, aby se ženy dozvěděly, že oni jsou tady a že ženy nesmírně sledují, se všelijakými úmysly. Budou útočit na výživu národa i dětí, a šance spočívá v tom, že každý zkušený lovec část “stáda” nechává na jindy. Možnost spočívá v tom, že část populace a část žen nechají “projít”, ale pouze ty, kteří/které si to podle jejich mínění zaslouží, případně budou mít ochranu od mírumilovných ET civilizací. Šance spočívá v tom, že vztah drakoniánů k ženě je ambivalentní, je v tom kus nenávisti, ale i kus lásky. Ona je dárkyní “potravy” i pro ně. Nenávidí tuto svou závislost na ní, a zároveň umožňují části žen uprchnout – a la Sigourney.

konzerva
Návštěvník
konzerva

Prevence proti covidu a dalším nemocem.. https://tojenapad.dobrenoviny.sk/caj-z-borovicoveho-ihlicia-2/

enni
Návštěvník
enni

Že ty Brňáci musí být u všeho hned první, jakoby nestačilo, že se šalinou, prohánějí po štatlu.

tomanm2
Návštěvník
tomanm2

Ze štatlu valijó šalinó na Prýgl.

hledac pravdy
Návštěvník
hledac pravdy

za doby kakanie (R-U) se rikavalo…
neuspeli ve vidni, do praglu se natahli.

Ave
Návštěvník
Ave

Všechna chemie nasypaná do atmosféry narušuje její rovnováhu. Proto ty průtrže vod a nebo extrémní sucha. Ale dlouho si to atmosféra nenechá líbit….Již léta jsem neviděla pravé bouřkové mraky, které se kupily dříve na obloze třeba i hodinu, než přila bouře, a i ta se hodinu předem ohlašovala burácením. Nyní přijde hromová rána z nebe i během jasného počasí…..Ale i atomové elektrárny nepůsobí příznivě na klima a počasí. Atomovka vyrábějící 2.000 MW elektrické energie dává do ovzduší 4.000 MW tepla a na rozdíl od sopek je třeba jen ve výšce 300 m n.m. A k tomu produkuje ohromné možství páry, která patří mezi skleníkové plyny, o radionuklidech nemluvím…..Také se nám neříká pravda…..jako o “chemtrails”.

weissbach
Návštěvník
weissbach

Dukovany zcela změnily proudění vzduchu a srážkové poměry u nás.

senkie3
Návštěvník
senkie3

Bojujú proti globálnemu otepľovaniu a zavádzajú mimo iného zahrievanie spôsobujúce 5G, to je ale irónia…