O potopě světa – šestá část: O nebeské symbolice a vesmírných cyklech....

O potopě světa – šestá část: O nebeské symbolice a vesmírných cyklech. A Venuše-Lucifer jako znamení konce

O potopě světa – šestá část: O nebeské symbolice a vesmírných cyklech. A Venuše-Lucifer jako znamení konce

Touto částí se dostávám k tomu, o co mi jde celým seriálem především – objasnění, jak od dávné minulosti po současnost vše, čím lidstvo prochází, koresponduje s nebeskou symbolikou. A jak se jí mocní nikdy nepřestali řídit, což přes technický pokrok platí i dnes, protože především o tom jsou všechny tajné spolky, přes které se architekti moci v každé době snaží pasovat na Boha – nejvyššího architekta Vesmíru.

Poslechněte si větu z příručky svobodných zednářů v čase 25:10-28:15 ve videu zde a nebudete pochybovat, že jejich posedlost čísly hraničí se šíleností. A podívejte se na obrázek dokonalé geometrie našeho solárního systému a nebudete pochybovat o jejich posedlosti zavedením pozemského řádu  (a o významu písmena G, které mají ve znaku)

O potopě světa – šestá část: O nebeské symbolice, vesmírných cyklech a Venuši

Geometrie naší sluneční soustavy 

Minulou část jsem ukončila přelomem letopočtů. Důležitá v tom byla informace, že židovský národ velmi spěchal  s ustanovením svého krále s tím, že „konec Věku se blíží“. Nejen Židé, ale i Egypťané a Římané věděli, že šlo o konec Věku Berana a začátek Věku Ryb, který potrvá dva tisíce let. Dnes žijeme na jeho konci a jako lidstvo vstupujeme do Věku Vodnáře.  Nepochybuji, že mocní to vědí stejně, jako v minulosti a že stejně tak vědí, že i oni těmto energiím podléhají. Avšak tím, že o nich vědí, mají výhodu připravit se na ně a tím je využít ve svůj prospěch.

Likvidace náboženství a poslední papež

O Věku Vodnáře budu psát samostatně, nyní jen zmínim, že charakteristickými slovy vodnářské energie jsou: individualismus, pragmatismus, kosmopolita, volnomyšlenkářství a svoboda, technika, objevy, vynálezy, neosobní vztahy. Protože přechod z jednoho Věku do dalšího je vždy déletrvající proces, můžeme už dlouho pozorovat, že vše vodnářské už se děje: z lidí se stále více stávají osamocené individuality s neosobními vztahy, užívajícími si “svobody” (obzvláště v sexu nic není nemožné) a žijícími ve stále větší závislosti na technice, kdy ve všem je upřednostňován rozum před city. Lidstvo by se tak či tak pod vliv této energie dostalo, nemohu se ale zbavit přesvědčení, že někdo jde této energii velmi na ruku a řídí svět „vodnářským“ směrem tak, aby jej lidé přijali celoplanetárně, tzn. včetně rasového a náboženského smísení.  A ten “někdo” tak velkou měrou činí z obav, protože dalšími klíčovými slovy vodnářské energie jsou: idealismus, revoluce a potřeba zbavit se všeho zotročujícího. Vládnoucí planetou Vodnáře je Uran a to je symbol blesku z čistého nebe – je to vesmírný impulz, pod kterým vědec může učinit geniální objev, ale stejně tak to může být impulz, pod kterým se lidstvo probudí a spustí revoluci v zájmu nových ideálů (stejně ale může „revolučně“ zasáhnout Vesmír planetu jako takovou). A tato hrozba stojí před těmi, kteří konzervativně udržují svojí moc, proto potřebují lidstvo maximálně ohlupovat a udržovat ho v závislosti na jimi stvořeném systému.

Úvodní část o končícím Věku Ryb a nástupu Věku Vodnáře jsem ale vložila především proto, abych osvětlila své tvrzení z minulé části, že křesťanství bylo vytvořeno jen na dva tisíce let a že pro Věk Vodnáře se s ním nepočítá (a dovolím si tvrdit, že se v něm nepočítá vůbec s žádným náboženstvím – leda tak s “náboženstvím” zvaným “demokracie”). Proto jsme svědky likvidace křesťanství (jednou ranou i islámismu) – m.j. i politikou multikulturalismu. Pro své tvrzení připomínám proroctví, podle kterého má být současný papež posledním.

Vatikán  – Jen několik hodin poté, co papež Benedikt XVI. oznámil, že 28. února 2013 rezignuje kvůli únavě a zdravotnímu stavu, zasáhl blesk při silné bouři Chrám sv. Petra 

A v dalším to potvrzuje mohutný nástup satanismu, viditelný všude kolem, který má vysvětlení v planetě Venuši, latinsky zvané Lucifer, ale jehož výsledkem má být ateistický a robotický hermafrodit, kosmopolitán bez jakýchkoliv kořenů. Nebylo na světě kultury, která by ve Venuši neviděla zásadní výpovědní symboliku a Mayové, kteří „čtení ve hvězdách“ dovedli k maximální dokonalosti, pro naší současnost předpověděli, že „Venuše bude posledním znamením konce“.  K tomu znamení došlo v roce 2012 a hned nato rezignoval papež – náhoda?

Vysvětlit i astrologickým laikům, jakým způsobem Vesmír přes Venuši k lidstvu promlouvá, se pokusím v dnešní části. Není to ale možné bez vysvětlení toho nejzákladnější – vesmírných cyklů.

Vše ve Vesmíru se pohybuje v kruhu – čas je cyklický

Naše západní kultura je první a až na výjimky jediná, jejíž měření času je pouze kvantitativní, tedy lineární. Ostatní kultury (dodnes i čínský či židovský kalendář) používají především kvalitativní, tzn. cyklické měření času. Tyto kultury vědí, že události probíhají nikoliv na přímce bez začátku a konce, ale v kruhu, z nějž každý má svůj start a cíl, přičemž nejenže menší kruhy jsou součástí vždy dalších a dalších větších (k dokonalosti to dovedli opět Mayové), ale tyto kruhy na sebe spirálovitě navazují (jako DNA) a tím symbolizují vývoj. To hlavní, co cyklické měření času poskytuje, je schopnost orientovat se v jeho kvalitě, tzn. rozeznávat, kdy něco končí (a snahy jsou marné) a kdy něco začíná (a snahám je přáno), resp. se na tato období připravit. Ať jsou tyto kruhy (cykly) malé či velké, všechny jsou odrazem nebeské symboliky, která po tisíce let funguje tak neměnně a dokonale, že je možné z ní předvídat budoucí události.

Základní charakteristikou každého kruhu (cyklu) jsou slova: „akce-reakce-výsledek“, což můžeme přeložit i jako „začátek-vrchol-konec a nový začátek“ . O čem který cyklus je, to můžeme vyčíst 1) z charakteristik jednotlivých planet naší sluneční soustavy 2) z charakteristik jednotlivých znamení (souhvězdí) zvěrokruhu, kterými planety cyklicky procházejí. (Plus z charakteristik hvězd, se kterými se dostávají planety a Slunce do kontaktu).

Protože v cyklech jde vždy o kruhový pohyb, může se zdát být obtížné určit v něm bod začátku a konce. Běžně zde tedy platí to základní, že začátkem je postavení planety ve znamení Berana a koncem ve znamení Ryb. A to není nic jiného, než roční oběh planety kolem Slunce, který je pro každou planetu jiný (Zemi to trvá rok, Mars zvěrokruhem projde jednou za dva roky, Jupiter jednou za 12 let, Saturn za 29 let, Uran za 84 let, Neptun za 168 let, Pluto za cca 240 let).

Existuje však ještě jiný způsob, jak určit začátek a konec cyklu a ten je pro naše pozemské pozorování mnohem, mnohem důležitější, protože je to cyklus vztahový, který pozemšťanům má nejvíce co říci. V tomto případě je počátečním bodem kruhu okamžik, kdy se Země stává součástí vzájemného vztahu dvou jiných těles. Říká se tomu konjunkce a v kruhu je to vždy nultý stupeň, je to tedy vždy počátek cyklu „akce-reakce-výsledek“, bez ohledu na to, jak dlouho který cyklus trvá.

Archetypální ukázkou vztahové cyklu, který můžeme ze Země pozorovat, je to, co vidíme každý měsíc na obloze a je to vztah Slunce a Luny, tzv.solilunární cyklus (kdo „vymyslel“, že Slunce i Lunu vidíme jako stejně velké, čímž můžeme zažít i to, co se jmenuje zatmění Slunce či zatmění Měsíce, ten musel být opravdu mistrovský „architekt“). V tomto cyklu trvá měsíc, než Luna projde celým zvěrokruhem:

 

První srpek-úplněk-závěrečný srpek. Začátek-vrchol-konec. Akce-reakce-výsledek. Základní cyklus, platný pro vše na Zemi i ve Vesmíru.

Pokud následující video nepůjde přehrát, zkuste to přes odkaz zde 

Vztahový cyklus Země – Luna, Slunce, opakující se co 29,5 dne (k cyklu v závěru poznámka)

Je to základní vztahový cyklus, který k nám promlouvá stejně, jako jednou za rok se opakující cyklus Slunce ve vztahu k centru Galaxie, či jednou za 26 tisíc let se opakující cyklus zemské osy ve vztahu k Polárce. A stejně, jako cyklus Venuše ve vztahu ke Slunci.

Pro všechny tyto cykly platí, že okamžikem konjunkce je 0° kruhu a tedy je to vždy počátek cyklu, než v sobě vlastním intervalu skončí a nový započne . A samozřejmě platí, že určitý počet menších cyklů je součástí vždy většího a většího cyklu. Dvanáct-třináct cyklů oběhu Luny kolem Země, tvoří jeden rok, kdy můžeme zažívat konjunkci Slunce s centrem Galaxie (Slunce vidíme na rozhraní souhvězdí Střelce a Kozoroha) . Tehdy zažíváme zimní Slunovrat – návrat Slunce po nejdelší noci v roce (jižní polokoule to má naopak, i pro ní ovšem tento roční cyklus platí) a je to v základu totéž, jako když se po temnotě novoluní na obloze objeví nový srpek Luny. Tady ovšem s tím rozdílem, že vrchol (tzv. „úplňková fáze“)  tohoto cyklu nastane až za půl roku – o letním Slunovratu, kdy bude nejdelší den. V tomto cyklu trvá rok, než Slunce “projde” celým zvěrokruhem:

Vztahový cyklus Země – Slunce, centrum Galaxie, opakující se co cca 365 dnů

 

Snad nejvyšším cyklem, o který bychom se mohli opírat, je cyklus oběhu Sluneční soustavy kolem centra galaxie (220 – 250 milionů let), ale ten je pro nás příliš vzdálený. Pochopitelnější a pro naší současnost významný, je cyklus trvající 26 tisíc let, který je o precesi zemské osy. Jde o to, že zemské ose trvá 26 tisíc let, než projde celým zvěrokruhem:

Precese zemské osy 

 

Cyklus směrování zemské osy a pohybu Slunce Zvěrokruhem. Cyklus určuje lidské Věky a opakuje se jednou za 26 tisíc let

 

Než Luna uzavře svůj cyklus, projde jednou za měsíc všemi dvanácti znameními, přičemž v jednom se zdrží 2-3 dny. Totéž učiní Slunce, které všemi znameními projde jednou za rok a v každém se zdrží 30 dnů. A totéž platí pro zemskou osu, které to trvá 26 tisíc, přičemž v každém znamení (souhvězdí) se zdrží cca 2100 let (podle toho Věk Berana, Býka, Ryb atd.) Podle Platona se tomuto velkému cyklu říká platónský rok, Mayové stejný cyklus pojmenovali jako Pět Sluncí, přičemž páté je závěrečné. Ale výsledek je totožný: 2100 krát 12 lidských Věků = 26 tisíc let platónského roku a 5125 krát Pět Sluncí = 26 tisíc let mayského cyklu.

Rozdíl je pouze v označení – zatímco podle platónského kalendáře končí Věk Ryb, podle Mayského skončil Věk Pátého Slunce. Pro tento cyklus ale platí, že určit přesné rozhraní jeho konce a nového začátku je obtížné, neboť žádné znamení (v tomto případě přesněji souhvězdí) nemá jasné hranice. Proto je tolik dohadů, jestli už začal Věk Vodnáře či stále trvá Věk Ryb. A zde zřejmě Mayové došli dále, než Platon, když si za pomůcku k určení konce a nového začátku vzali Venuši a právě ji označili za poslední znamení konce.

Venuše

 

Přesně takovým znamením, jak Mayové předpověděli, se Venuše stala v roce 2012. Trvalo 243 let, než uzavřela svůj cyklus, který je opravdu tak výjimečný, že se nelze divit, že pro všechny kultury minulosti představoval mimořádnou symboliku. V jejím cyklu má kořeny pentagram, který můžeme vidět jako lotosový květ, jako postavu Krista na kříži či postavu člověka na kresbách Leonarda da Vinci. V neposlední řadě – jako symbol satanismu, který se právě v roce 2012 stal tak aktuálním.

Venuše je z našeho pohledu druhá tzv. vnitřní planeta, tzn. planeta, která je ke Slunci blíže než Země. Tou první je Merkur, nazývaný poslem Bohů (Prométheus nebo Epimétheus podle toho, zda vychází a zapadá před Sluncem či po Slunci),  který měl lidem přinést oheň (intuici?, poznání? družnost?) . Druhou je Venuše (Jitřenka – Lucifer, Phosphoros nebo Večernice – Hesperos podle toho, zda vychází a zapadá před Sluncem či po Slunci).

Její oběh kolem Slunce trvá 227 dnů, ale pohledem ze Země, která se kolem Slunce pohybuje téměř současně, vzniká unikátní cyklus, během kterého se Venuše pětkrát přiblíží k Zemi. Jde o osmiletý cyklus, který začíná v bodě, kdy jsou Země, Venuše a Slunce v jedné přímce (konjunkci) a končí “nakreslením” pentagramu, jak to můžete vidět zde:

Osmiletý cyklus vztahu Země – Venuše, Slunce (nepřehlédněte začátek a konec “kresby”)

 

Ještě lépe to můžete vidět zde, kde pro lepší názornost je Slunce v pohybu, neboť tak jej pohledem ze Země vnímáme:

Cyklus Země – Venuše, Slunce od základů

Aby toho ovšem kolem Venuše nebylo málo, jen jednou za 243 let se cyklus uzavře tím, že Venuši po dvakrát vidíme jako tečku přecházející přes Slunce. Ten cyklus je pravidelný a v jeho rámci pozorujeme dvě dvojice přechodů, které od sebe dělí 8 let, ale zároveň obě dvojice oddělují délky 121,5 a 105,5 roku. Poslední dvojice přechodů byla pozorována 8. června 2004 a 6. června 2012, přičemž uzavřela cyklus, započatý v letech 1761 a 1769, tzn. před 243 lety. Názorně ten cyklus vypadá takto:

V cyklu, trvajícím 243 let, jsme mohli vidět dvakrát dva přechody Venuše přes Slunce. (Nejbližší další dvojice přechodů se odehraje v letech 2117 a 2125, ale to už bude ve Věku Vodnáře)

Pro naší současnost platí, že ve Věku Ryb měla poslední pozorovatelná dvojice přechodů Venuše přes Slunce tuto podobu:

Uzavřený, ze Země pozorovatelný cíp pentagramu, v letech 2004 a 2012

Není třeba velké představivosti, aby byl v pentagramu rozpoznán satanistický symbol. Nemohu nedodat, že právě v roce 2012 “náhodou” připadly LOH na Londýn, kde se odehrál zcela zjevný okultistický ceremoniál (jak úvodní, tak závěrečný) a kde byl m.j. oslavován Babylon a Jeruzalém (viz úvodní píseň, která je národní písní VB). Není třeba ani velkého počítání, aby bylo rozpoznáno, že před 243 lety, kdy Venuše tento cyklus započala, došlo k Americké a Francouzské revoluci, ke vzniku USA a ve stejném roce k i k založení Svobodného zednářství. Ve stejném období započalo i rušení monarchií a vznikání republik – a v nich občan jako základ ateismu.

Planeta Venuše přitom tehdy stejně jako nyní neudělala nic jiného, než se dostala do postavení, které je v podstatě zatměním Slunce – jen Venuše je příliš malá, resp. příliš vzdálená na to, aby Slunce skutečně i přikryla, proto ji vidíme jen jako malou tečku, pohybující se přes Slunce. Bez ohledu na to, že v rozmezí 8 let můžeme tento její přechod v cyklu 243 let vidět dvakrát, mimo naší pozornost se odehrává pravidelně co 584 dny, kdy se Venuše z Večernice mění na Jitřenku. Je to fáze, kdy ukazuje dva růžky, jak to můžeme vidět zde:

                            Venuše v dolní konjunkci, tzn. mezi Zemí a Sluncem.

A jak můžeme vidět dále, i ve fázi tzv. novoluní, má místo běžného prstence jen “růžky”:

Všechny dávné kultury viděly ve Venuši nejvyšší Božstvo. Eqyptská kultura spojovala obřad iniciace krále v Boha Hora s Věnuší-Jitřenkou, latinským názvem tedy s Luciferem. Lahodněji je Venuše-Jitřenka označována za Světlonošku. Existují teorie, že pocházíme z Venuše a že ti, kteří zaseli život na Zemi, byli “Bohové” z Venuše.

Každopádně se uctívání Venuše táhne od dob Sumeřanů a Babylonu přes Egypt a jak vidno, až do našich dnů. Židovský Bůh Jahve naproti tomu velmi koresponduje s planetou Mars a s jejím vládcem Áresem, Bohem války.

Tuto astrologickou část svého psaní dnes ukončím tím, že veliký cyklus, trvající 26 tisíc let a známý jako precese zemské osy, přinesl ve své “úplňkové” fázi, tzn. ve Věku Panny až Lva, lidstvu konfrontaci (Atlantida?), se kterou si muselo nějak poradit. Nejvíce o tom musela vědět popotopní, tedy sumerská kultura. A my všichni žijeme v době, kdy se ukáže, jaký bude závěrečný výsledek tehdejší konfrontace. Každopádně je předpotopní lidské poznání nějakým způsobem přenášeno až do našich dnů a od roků 2004 a 2012 se věci velmi daly do pohybu. Ale o tom více v dalším pokračování, které už bude hlavně o současnosti a obzvláště o významu našeho roku 2015, který přinese jak druhé letošní zatmění Slunce, tak další zatmění Měsíce, zvané “Krvavý Měsíc”.

Poznámka k cyklu Luny (platná pro všechny vztahové cykly): Ve videu se říká, že Luna své postavení opakuje cca co 27,5 dne, já uvádím 29,5 dne. Obojí je správně. V prvním případě se jedná o siderický oběh jakéhokoliv tělesa, které se v pravidelných intervalech vrací na stejné místo, ze kterého vyšlo. V druhém případě se ovšem jedná o synodický oběh, tzn. že v něm jde o zopakování vztahu, jakým cyklus začal. Představte si to jako malou a velkou ručičku na hodinách – na začátku jsou obě na dvanáctce, tzn. že Slunce i Luna jsou v okamžiku začátku cyklu na “dvanáctce”. Když se Luna vrátí na dvanáctku, ukončí sice svůj siderický návrat na stejné místo, ale pokud má zopakovat synodický návrat ke Slunci, musí popojít na “jedničku”, neboť tam se mezitím posunulo Slunce. V dalším cyklu to bude dvojka, trojka, čtyřka atd. Každé novoluní i úplněk se odehrávají v jiných znameních – dvakrát prostě to stejné řeky nevstoupíš.   

—–první část—– 

—–druhá část—–

—–třetí část—–

— čtvrtá část–

—–pátá část—–

–sedmá část–

 

 

– Pozorovatelka –  27.5.2015

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Manicka
Návštěvník
Manicka

Dekuji za dalsi pekny clanek. Omlouvam se, za opozdenou reakci, ja mam naklikany desitky ruznych clanku a videi a vsechno zpracovat v realtimu je nemozne.

Rad bych obratil pozornost na neco, co zatim v diskuzi nezaznelo. narazil jsem na to hned v prvnim videu linkovanem v clanku. Pan Krejca ve videu o zednarich cituje knihu, kde se zminuje cislo 1080, ktere je rovnocenne vyznamne jako 666. To mi pripadne zajimave, vzhledem k tomu, ze Hollywood, nositel satanismu a propagandy USA, prosadil do sveta format video obrazu 1080p. Osobne tento format absolutne nesnasim a bojuji proti nemu ze vsech sil. Proc museli vybrat zrovna 1080, kdyz toto cislo vubec neodpovida do te doby pouzivanym formatum jako 640×480, 1600×1200, 1080 nezapada do zabehle matrice, podle me to bylo zamerne nasazeno. Pro me je to intuitivne nasprosto EVIL format, primo to pro me z nej cisi a tento dalsi fakt to jen podtrhuje. To, ze jsou ted vsechny monitory a notebooky s timto formatem je podle dalsi projev toho mohutneho spiknuti toho prumyslu proti lidstvu.

S.
Návštěvník
S.

Děkuji za velmi zajímavé informace, je někde namodelováno jaký obrazec tvoří souhyb Země s dalšími planetami?

gape
Návštěvník
gape

Ten obrazec by byl jen nápovědou, kterak tomu bylo ve zkoumanou chvíli, nelze jej zachytit tady a teď, jakákoliv reprodukce je jen zpodobněním.

Čtenářka
Návštěvník
Čtenářka

Neprohlížela jsem všechny komentáře a nevím, jestli nenesu dříví do lesa, ale čtěte tohle (je to česky)!
http://tvurcikridel.lyricus.cz/neruda1.html

gape
Návštěvník
gape

Satanistická hvězda s vrcholem dolů jsou dva geometrické obrazce vyjadřující jejich vztah a postavení. Přehlížet kruh jímž je hvězda uzavřena je přinejmenším nepozornost. Nebudu se opakovat ke kruhu, ale Saturn má prstenec a celou řadu aspektů omezení časem, hmotou i osudem, Kronos požírá své děti a je vládcem dočasnosti. V několika jazycích je slovo sat výrazem pro hodinu a Satan je prej starej kozel:-)

Čtenářka
Návštěvník
Čtenářka

gape, myslím, že odpovídáte na můj předešlý komentář. Trochu to likviduje příspěvek s důležitým (aspoň v mých očích) obsahem, ale oceňuji Váš čas a snahu.

Pro všechny, kdo jste četl ty rozhovory s Dr. Nerudou (nebo jak se v reálu jmenuje) na stránkách wingmakers??? Zcela vážně to všem doporučuji!!! Jsou dlouhé, je třeba přečíst postupně! všechny (až v posledním je řekněme rozuzlení či návod) a asi budou pro 99,9% lidí špatně stravitelné či naprosto nestravitelné. Mně osobně to dalo řadu odpovědí na věci, které mi neseděly v jiných rozborech (včetně článků zde). Netvrdím, že to tak nutně musí být, ale zatím je to to nejucelenější, nejlogičtější a nejvíce souznějící s mými vnitřními pocity, co jsem zatím kdy četla nebo slyšela. Zavrhnout to kvůli délce, náročnosti nebo “divnému” obsahu považuji za obrovskou chybu.

gape
Návštěvník
gape

Velkej respekt pozorovatelko. Moc se mi líbí jak ti to pálí. Vřele doporučuju knihu Milana Špůrka Tajemné Rytmy Dějin. Přijetí jeho modelu řeší problém couvání bodu jarní rovnodennosti zvěrokruhem a leccos napoví i o rohatosti naší doby, přičemž Venuši dá vládu jíž sama zvěstuje. Bez urážky a ve veškerý úctě, ale zaměnit kozla za krávu zavání hladomorem.

b.k
Návštěvník
b.k

Začnu u sebe (mimo téma) , abychom si mohli tyto články číst a případně probrat v dis. –
je třeba zaslat příspěvek,aby web mohl fungovat i na dále.Já tak učiním zítra-je konec měsíce a mají vybráno 40%? Sakra-to je málo..to mě mrzí..ten můj možná už bude k ničemu…
A za sebe též děkuji za články? nejen pozorovatelky

PROROK
Návštěvník
PROROK

jjj babylon USA pujde ke dnu ne cely svet to je klam vic info v Novem Zakone Bible!!!Behem konfliktu mezi USA a Ruskem a Cinou na jizni staty spadne kometa a bude hladomor,souzeni atd budou velke otresi zeme a vybuchy sopek!!!

USA VS RUSKO
Ježíš jim odpověděl:Dávejte si pozor, aby vás někdo nesvedl. 5Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat:‚Já jsem Kristus, a svedou mnohé. 6Budete slýchat o válkách a uslyšíte válečné zvěsti. Dejte si pozor, neděste se. To všechno musí nastat, ale to ještě není konec.

7Povstane totiž národ proti národu a království proti království, budou hladomory azemětřesení na různých místech. 8Ale to všechno bude počátek porodních bolestí. 9Pak vás budou vydávat do soužení a budou vás zabíjet; a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno. 10A tehdy mnohým to bude kamenem úrazu, budou se navzájem zrazovat a jeden druhého nenávidět. 11Také povstanou mnozí lživí proroci a mnohé svedou. 12A protože vzroste bezzákonnost, ochladne láska mnohých. 13Ten však, kdo vytrvá do konce, bude zachráněn. 14Toto evangelium království bude vyhlášeno po celém světě na svědectví všem národům. A tehdy přijde konec.“

Zjevení 14,6-7 – “Tu jsem uviděl jiného anděla, majícího věčné evangelium, jak letí prostředkem nebe, aby je zvěstoval těm, kteří přebývají na zemi, každému národu, kmenu, jazyku a lidu. Volal mocným hlasem: „Bojte se Boha a vzdejte mu slávu, neboť přišla hodina jeho soudu; pokloňte se tomu, který učinil nebe, zemi, moře i prameny vod.“

Zjevení 14,8 – “A jiný, druhý anděl ho následoval a volal: „Padl, padl veliký Babylon, který napájel všechny národy vášnivým vínem svého smilstva.“

Zjevení 14,9-12 – A jiný, třetí anděl je následoval a volal mocným hlasem: „Kdo se klaní šelmě a jejímu obrazu a přijímá cejch na čelo či na ruku, bude také pít z vína Božího rozhorlení, které je nalito neředěné v číši jeho hněvu; a bude mučen v ohni a síře před svatými anděly a před Beránkem. Dým jejich muk vystupuje na věky věků a dnem i nocí nemají odpočinutí ti, kdo se klanějí šelmě a jejímu obrazu, a ti, kdo přijímají cejch jejího jména.“ Zde je vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a Ježíšovu víru.

Andreas
Návštěvník
Andreas

Chtěl bych moc poděkovat za tuto sérii článků (přestože není zdá se u konce). Nějak se mnou rezonuje na mnoha úrovních a zaobírá se tématy a otázkami které řeším posledních pár let. Co bylo před velkou katastrofou, že to přešlo od Egypťanů k židům, postava Ježíše, jak na nebi tak na zemi, cykly, astrologie, funkce a původ církve a promítnutí toho všeho do dnešní doby a vládnoucích kruhů. Musím říct, že by mne zajímal názor autorky na to, co z toho vyplývá pro roli jednotlivce, který chce pozitivně ovlivnit běh událostí, které jsou ovlivněny/předurčeny hvězdou mapou. Tím nemyslím jako radu, či dogma pro ostatní. Jen by to bylo téma na zajímavý rozhovor. Každopádně je Pozorovatelka dle mého oprávněnou nositelkou své přezdívky. Přeji hodně síly a odvahy do budoucna a spoustu skvělých článků. Díky!

Lucie Novakova
Návštěvník
Lucie Novakova

První otázka člověka, který nevěří v astrologii, se týká změny postavení planet. Jak může astrologie fungovat, když se postavení planet od jejího vzniku podstatně změnilo. Můžete se k tomu, Pozorovatelko, prosím vyjádřit? Děkuji. Můj osobní horoskop na mě totiž třeba sedí a v astrologii věřím. Podotýkám ale důrazně, že osobní horoskop odráží energie, vlivy v okamžiku narození, takže tyto vlivy můžete v průběhu života změnit.

Čtenářka
Návštěvník
Čtenářka

Dobrý den! Děkuji za velmi povedený článek. Moc hezky jste to, Pozorovatelko, vysvětlila. Videa jsou také velmi názorná. Děkuji také uživateli “Kdokoli” za odkaz na články o Jemenu. Autor je před nějakou dobou sliboval a pak jsem na ně zapomněla. 🙂
V souvislosti s článkem mě napadají dvě věci:
1) termín spirála: opravdu je myšlena spirála (v podstatě 2D útvar, kde se jednotlivé kruhy postupně zvětšují) nebo šroubovice (kde se šíře/ průměr kruhů zachovává, ale posouvají se v prostoru – 3D útvar)? DNA má strukturu dvojité šroubovice, nikoliv spirály.
2) satanismus a jeho symboly: Satanismus mám spojený se zlem, temnotou, něčím špatným. Ale když vidím třeba ten “květ” (pentagram), který tvoří dráha Venuše – Země okolo Slunce, tak mě napadá spojitost s přírodou. většina dvouděložných rostlin má pětičetné květy (jen malé procento má 2 nebo 4 četné; a jednoděložné rostliny mají květy založené na čísle 3 – nejčastěji 2×3 čili 6 – židovská hvězda??). Jsou to zajímavé shody v symbolice. Zároveň, když se zamyslím nad oslavami Slunce, které je životadárnou silou, napadá mě otázka, jestli je satanismus opravdu tak špatný nebo jestli jsme byli vychováni ho tak vidět. Ty různé satanistické rituály mi často připomínají oslavy plodnosti a života (jeho “živočišné” nebo lépe řečeno přírodní podstaty). Názor jsem si zatím neutvořila, ale tohle mi nejde z hlavy.

Človíček
Návštěvník
Človíček

Čtenářka: Ptáte se autorky a já se také těším na její odpověď. Pokud vás to nebude obtěžovat, zde je mé vlastní vyjádření:

a) Šroubovice ve 3D, je to samé co spirála ve 2D. Spirála je symbol “víření”, rotace, čili “torze”, jakožto základního pohybu v přirodě. Pokud do toho vnesete faktor času jako další proměnnou, například ve formě evoluce/vývoje, dostáváte se do formace spirály zohledňující kvalitativní vývoj v čase čili šroubovice

b) Pentagram nebyl ve svém prvopočátku satanickým symbolem. Byl okultním symbolem Venuše přičemž vyjadřoval její cyklicky se opakující pentagonální pohyb na matrici nebes (viz.. dr. Merick: The Venus Blueprint”)

Lucie Novakova
Návštěvník
Lucie Novakova

Ad Pentagram: Proč je tedy tolik spojován se satanizmem?
Osobně si myslím, že stěžejní je pochopit smysl všeho stvoření. Většina lidí nepovažuje za špatné stvoření, protože s sebou nese život a spoustu radostí, které jsou s tím spojené. Všichni opěvují přírodu, ale všimněte si, jak zvířata musejí žít ve stresu – před predátory nebo před nedostatkem potencionální kořisti. Kdyby to bylo tak jednoduché, tak nebudou všichni vymýšlet mimikry apod. To není nic proti ochraně přírody, jenomže ta harmonie v přírodě je značně relativní. Abychom se vůbec mohli narodit do fyzických těl, tak jsme museli dost zapomenout na Boha a přijmout větší či menší iluzi oddělenosti, a snížit svoje vibrace. Na Projektu Člověk se podíleli “bohové”. Tak je to všechno stvoření člověka za účasti těch nenáviděných zotročujících “bohů” dobré, nebo špatné? V kontrastu veliké temnoty si uvědomíte Světlo, které máte uvnitř. Tváří v tvář nemoci a smrti prožijete empatii (proto žijeme tak stupidně krátký život), tváří v tvář brutalitě zažijete soucit. To jsou všechno atributy Boha. Ten je měl ve svém vědomí a chtěl je prožít. My, jako úlomky Boha, odvážné duše, jsme se vydaly na cestu, abychom to zakusily, a dobrovolně jsme zapomněly, že jsme všichni Jedno. Toť teorie, ke které jsem se dopracovala. Přijde mi to brutální a říkám si, jestli by to nešlo i jinak, že to nemám zapotřebí. Rakety napravo, rakety nalevo, já chci normálně žít. Pokud Vám shora uvedená teorie připadá zvrácená a zavádějící, ráda si v rámci diskuze o hledání smyslu života přečtu jiný názor.

Človíček
Návštěvník
Človíček

To není složité. je potřeba odlišit tzv. “Vzpřímený Pentragram” s dvěma nožičkama dole, jakožto symbol Krasopaní čili Venuše a tzv. “Reverzní Pentagram” (dvěma nožičkama nahoře (dva rohy) a jednou nožičkou dole, který se nazývá “Sigil Baphomet”.

Čili svou dva druhy pentagramu.

Sycak
Návštěvník
Sycak

A co kdyz je to jeste trochu jinak. Co kdyz nas vesmir je stvoreny nejakou vyssi civilizaci a ne Bohem primo. Pak ma atributy jak Bozske tak neBozske. A ta priroda kterou tak obdivujeme vcetne mne. Ja obdivuju rust kvetin, ladnost zvirat atd. To je to Bozske. Co podle mne neni bozske je ten poziraci cyklus a smrt, to tam dodali tvurci tohohle vesmiru. A to naprogramovani tech cyklu taky neni Bozske. To je dilo ne-Bozskeho architekta. Jeste k tomu pozirani slabsich silnejsimi. To je pokuseni pro nas lidi se chovat jako zvirata. To pokuseni je v tom, ze priroda ma oba atributy – Bozsky a kruty. Takze ne zaklade toho, ze obdivujeme ten Bozsky atribut nemusime nasledovat tu horsi cast. To je ta lecka. A protoze v sobe mame kousek z Boha, tak se podle mne nemusime schovavat za cykly. Muzeme sami se sebou i se zemi udelat kydkoliv cokoliv dobreho a vymanit se z tech cyklu. Pokud totiz nejsou Bozi, tak je potreba se z nich vymanit. K cemu by to bylo, ze treba v nejake periode prevladaji nejake vlastnosti u lidstva a pak zase jine a jine atd. Tzn, ze to vypada dost deterministicky. Ale to se prece neda pripustit, jinak jsem rizeny ovce nejakejma cyklama. Je potreba se z toho vymanit vlastni duchovni silou a pretvorit v neco lepsiho. Co jineho bysme tady asi meli delat? Cekat na astrologicky cyklus a vedet, ze ted prijde doba Venuse, a ze to bude pro nas znamenat to a to. Potom to opravdu bude znamenat to a to. Jediny zaklad je podle mne nikomu neublizovat (vcetne zvirat) a niceho se nebat.

Človíček
Návštěvník
Človíček

Kvituji upozornění na to, že čas (pokud budeme tolerovat, že vůbec existuje reálně, což vůbec není jisté viz. vědecké závěry např. dr. Davida Böhme, nebo prof. Penrosse), se projevuje cyklicky.

K cyklům Venuše nebudu vstupovat do oponence, neboť tuto probelamatiku moc dobře neznám, pouze základy.

Mějte se hezky Pozorovatelko

Človíček
Návštěvník
Človíček

Cykly:

Sluneční soustava vykazuje dva základní cykly:

a) kolem galaktického jádra v čase který uvádíte, ale tak, že střídavě přechází skrze galaktický rovník do tzv. severní a jižní hemisféry galaktického disku

b) vykazuje rotační cyklus kolem hvězdy Alcyon v Plejádách (viz. doložené závěry dr. Paula LaViolette), tento cyklus odpovídá Platonovu roku 25960 let (+/-)

Ohledně vnitřních cyklů (tedy uvnitř sluneční soustavy návaznosti na Venuši, existuje mnoho skvělých materiálů, ale jako stěžejní považuji tuto knihu od prof.Merricka:
http://www.interferencetheory.com/HarmonicTheory/VenusBlueprint/page10.html
———————————
Některé další odkazy:

http://blog.world-mysteries.com/science/ancient-timekeepers-part-1-movements-of-the-earth/

http://cayelincastell.com/wp-content/uploads/2013/05/00-Venus-Cycle-Outline-plus-info-pdf.pdf

http://blog.world-mysteries.com/wp-content/uploads/2013/01/MayanMardukatIzapa.pdf

http://www.johnpratt.com/items/docs/lds/meridian/2001/venus.html