O potopě světa – sedmá část: Lidstvo před novým začátkem. Význam roku...

O potopě světa – sedmá část: Lidstvo před novým začátkem. Význam roku 2015: krvavý Měsíc a zatmění Slunce. Současnost jako finále Babylonu a Egypta

O potopě světa – sedmá část: Lidstvo před novým začátkem. Význam roku 2015: krvavý Měsíc a zatmění Slunce. Současnost jako finále Babylonu a Egypta

V této části se dostanu k pohledu na současnost. Mohla jsem o tom napsat jeden článek, ale to by bylo jen sdělení, že se něco děje a nevešlo by se tam vysvětlení, proč se to děje a jak minulé události se současnými souvisí. Aby byly souvislosti zřejmé, i v této části se vrátím k minulosti a k astrologické symbolice.

Především je nutné pochopit dva cykly, které jsem popsala už v minulé části a ke kterým se dnes vrátím, protože jsou vysvětlením, proč se lidstvo nachází v kritickém období. Je to cyklus Luny, trvající 29,5 dne a cyklus precese zemské osy, trvající 26 000 let. Oba jsou v základu stejné, ale máme-li pochopit druhý, musíme pochopit první, protože ten slouží jako archetyp. Pro všechny vztahové cykly platí, že mají dvě kritické fáze – novoluní a úplněk, přičemž právě Luna nám to měsíc co měsíc předvádí.

 

 

Novoluní a úplněk v cyklu 29,5 dne

Luna je matkou země, Slunce je vesmírným otcem. Slunce je životodárným centrem naší planetární soustavy – je to hvězda, která nás, pozemské tvory, spojuje s Vesmírem. Jednou za 29,5 dne se k němu Luna přiblíží a tehdy ji na obloze nevidíme. V astrologii se říká, že se v temnotách nechává oplodnit vesmírným semenem, aby lidstvu vždy znova a znova přinášela plod tohoto spojení –nový impulz pro nový začátek. Když se Luna ke Slunci přibližuje, vidíme ji jako stále slabší srpek světla, až zcela zmizí. V této fázi je Luna vyčerpaná (stará, umírající) a nemá co nabídnout. I když ještě svítí posledním srpkem, je to světlo přirovnatelné k času “za 5 minut půlnoc”, kdy den definitivně končí. Symbolizuje temnotu, která bude trvat, než začne nový den. Všechny dávné kultury (a mnoho současných dosud ) tuto fázi Luny považovaly za kritickou a nedoporučovaly tehdy nic začínat, neboť v plánech a nápadech nebylo natolik jasno, aby dopadly úspěšně. Proto byla tato doba vždy považována za čas k ústraní, přehodnocování a čekání na nový začátek a všechny kultury respektovaly tyto “tři dny temnoty”. Je to období, kdy největší prostor dostává intuice (v temnotách není lepšího rádce), která se s novým srpkem Luny začne realizovat.

Nový srpek Luny proto byl (a dosud je) oslavován jako čas k započetí toho, co ve dnech temnoty mělo jen matné obrysy. Je to vždy čas nového růstu, který Luna na obloze předvádí stejně, jako když se oplodněné ženě zakulacuje tělo (ne náhodou má ženský cyklus a těhotenství souvislost s lunární periodou) a proto je fáze od novoluní k úplňku vždy expanzivní, růstová.

Ale nic netrvá věčně a čas každého růstu končí tím, že semeno vydá plody. V lunárním cyklu jde o druhou kritickou fázi – úplněk.  Plod je výsledkem oplodnění a znamená vždy konfrontaci, jestli zasetí a růst šly správnou cestou. To platí jak pro plod ve formě lidské, tak pro plody ve formě úrody, či pro plody jakéhokoliv nápadu (filozofie, ideologie, podnikání). Za úplňku jsou Slunce i Luna stejně velké a tuto fázi lze přirovnat k situaci řidiče auta, na kterého se z protisměru vyvalí přemíra světla – buď mu světlo další cestu osvítí a on si uvědomí, že jede správně, anebo jej přemíra světla oslní tak, že nevidí nic a skončí někde v příkopě. Osvícený řidič jede dál, oslněný řidič je zastavený, zmatený, zpomalený. Je na něm, jestli něco přehodnotí a dál pojede jinak, anebo v ničem z nabraného směru  nesleví, nezmoudří. Osvícený řidič pochopí, že čas růstu skončil a že nyní už je třeba přijmout plod, ať je jakýkoliv, a vést jej tak, aby ten o příštím novoluní zasel lepší (moudřejší) semena a tím zajistil pokračování a zvelebování vlastního díla (ať už jde o plody těla či plody ducha). Oslněný řidič po sobě zanechá jen zkázu, včetně sebedestrukce.

Dvě kritické fáze Luny můžete vidět na obrázku, jaký jsem vložila  už do minulé části, ale který je natolik důležitý, že jej vkládám opakovaně. Z obrázku jsou zřejmé dvě kritické fáze Luny: tma novoluní a přemíra světa úplňku.

Měsíc co měsíc se opakující novoluní a úplňky jsou však příliš krátkým časovým úsekem k tomu, abychom tuto symboliku nějak vnímali (snad kromě kriminalistů, jejichž statistiky potvrzují kritičnost úplňkových dnů), ale v lidských životech je tato symbolika platná i v tom smyslu, že člověk za cca 90 let svého věku může zažít osobní novoluní a osobní úplněk pouze třikrát a tehdy se každý nachází v období nějaké konfrontace (kdo zná svůj osobní horoskop, může si to ověřit).

A co teprve, když tento archetypální cyklus převedeme na lidstvo jako celek a na cyklus mnohem vyšší, trvající 26 tisíc let. V něm fáze novoluní a úplňku trvají jednak mnohem déle, zároveň znamenají události pro lidstvo mnohem zásadnější.

Novoluní a úplněk v cyklu 26 000 let

Jestliže Luna jako služebnice jde ke Slunci s prosbou o nový vesmírný impulz  jednou za 29,5 dne, Země jde s prosbou o totéž jednou za 26 000 let, ovšem k poslovi Vesmíru vyššímu, než je Slunce. Roli Luny v tomto cyklu nahrazuje zemská osa – páteř světa, roli vyššího vesmírného posla pak plní hvězda, ke které zemská osa jednou za 26 tisíc let míří . A vším se potvrzuje, že tou hvězdou je Polárka v souhvězdí Velké Medvědice.

I následující video jsem vložila už do předchozí části,  až v tomto pokračování je čas dovysvětlit, o čem všem video je.

Video zobrazuje dva 26000 let trvající cykly. Prvním je cyklus bodu jarní rovnodennosti, symbolizovaný znamením Berana (každý rok v Beranu nastává první jarní den), ve kterém Slunce se svými planetami postupně projde všemi dvanácti znameními. Zvěrokruhem se Slunce posouvá rychlostí 1° za 72 let a trvá 26 tisíc let než k jarní rovnodennosti dojde ve všech znameních, přičemž v jednom znamení Slunce vždy setrvá po dobu cca 2100 let. Nyní k jarní rovnodennost už více než 2000 let dochází v Rybách a zanedlouho to bude ve znamení Vodnáře. Tento cyklus je ve videu znázorněn v čase od cca 0:40.

Zároveň probíhá další cyklus, trvající rovněž 26000 let a tím je precese zemské osy. V tomto cyklu jde o to, že zemská osa opisuje kruh a v něm postupně míří k šesti hvězdám (souhvězdím) na severní obloze a ve videu je to znázorněno v čase od 02:04 (žlutý kruh). Průchod zemské osy těmito souhvězdími se jmenuje polární cyklus a hvězda, ke které zemská osa v průběhu cyklu vždy míří, je další symbolickou výpovědí o tom, v jakém období se lidstvo ve 26000 let trvajícím cyklu nachází.

Nejsevernější hvězdou, kam zemská osa může mířit, je Polárka v souhvězdí Malé Medvědice. Naposledy k ní zemská osa mířila před 26000 lety, nyní k ní míří už cca tisíc let a nejvíce se k ní přiblíží v březnu roku 2100. Ve všech dávných kulturách byla Polárka označována za “bránu nebes”, “pupek světa” a už Babyloňané o svých stavbách zikurrat, které jsou označovány za první pyramidy (viz tato část), hovořili, že jsou to spojnice mezi Polárkou, pupkem světa, a Zemí. Z toho můžeme odvozovat, že spojení zemské osy s Polárkou je něčím natolik mimořádným, že to můžeme považovat za novoluní v 26000 let trvajícím cyklu.

 

Pohyb zemské osy v cyklu 26000 let. V jeho polovině mířila zemská osa do souhvězdí Lyra k hvězdě Vega. Před 4000 lety do souhvězdí Draka k hvězdě Thuban, nyní míří do souhvězdí Malé Medvědice k hvězdě Polárce a nejtěsněji tomu bude v roce 2100.

Polárka – hvězda našeho věku

Ve veškeré astrologické symbolice současnosti považuji za nejvýznamnější právě směrování zemské osy k Polárce (a spolu s tím náš končící Věk Ryb před začátkem Věku Vodnáře). Ač minulé kultury neměly s Polárkou nějakou zásadní zkušenost, přesto si Polárka získala jen špatnou pověst. Ta zřejmě plyne z toho, že Polárka se ve zvěrokruhu nachází na konci souhvězdí Blíženců a nacházelo-li se Slunce či jiná planeta v její blízkosti v době něčího narození či nějaké události, nekončilo to dobře.

Různá označení Polárky v minulosti byla například “stezka”, “ukazatel cesty”, “pupek světa”, “brána nebe”, “střed vesmíru”, “nejvyšší vrchol hory vesmíru”, “hvězda udávající směr”, ” řídicí hvězda”, “lodní hvězda” a Stella Maris “hvězda moře”. Staří Arabové pohlíželi na Polárku jako na díru v obloze, ve které má osa země svůj základ. Indiáni ji nazývali Grahadhara “čep planet”. Turci ji znají jako Yilduz, hvězdu par excellence; a mají příběh, že její světlo bylo skryté po určitou dobu poté, co byl přepaden Istanbul.

Polárka v souhvězdí Malé Medvědice

Navzdory důležitosti Polárky pro navigaci ji Arabové vnímali jako zlou hvězdu, a nazývali ji Al Kiblah, protože byla hvězdou “nejméně vzdálenou od pólu”. Také Giedi nebo Al Jadi, Al Jadi, nebo Juddah, ” mladý kozel”, “vrah člověka”, který zabil velkého nebeského válečníka; který navždy leží v obrovské rakvi naznačené hvězdami Velkého vozu (Ursa major), všechny ostatní hvězdy truchlí pro ztrátu hrdiny a každý večer pochodují kolem oblohy v nekonečném pohřebním průvodu. Darebák Polaris (Polárka) je udržován nehybný, a jako vyděděnec musí navždy pobývat v nejchladnější části severní oblohy. Muslimové zase užívali tuto hvězdu k tomu, aby zjistili směr k Mekkce, kam musí směřovat při svých modlitbách.

Směrování zemské osy: nyní k Polárce v souhvězdí Malé Medvědice, před 3000 lety k hvězdě Thuban v souhvězdí Draka

Souhvězdí Draka a Velké a Malé Medvědice v ilustraci 

Polárka jako ukazatel nového počátku a poslední tři dny velikého cyklu

Jestliže víme (a astronomicky je to potvrzeno),  že nejtěsněji bude zemská osa k nejsevernější hvězdě Polárce mířit v roce 2100 a jestliže víme, že k tomu dochází jen jednou za 26000 let, pak je snadné spočítat, kdy začaly poslední tři dny velikého cyklu, o kterých psali i Mayové. Náš Věk Ryb představuje prosinec platonského roku, ovšem s tím rozdílem, že tento prosinec trvá 2100 let, začal na přelomu našeho letopočtu a jako lidstvo žijeme poslední tři dny před velikým vesmírným Silvestrem. V tomto časovém úseku má jeden den 70 let (2100 dělíme 30-ti, neboť to je běžný počet dnů každého měsíce). a poslední tři dny tedy jsou 3 x 70, což je 210 let, ve kterých se nacházíme.

Jestliže směrování zemské osy k Polárce lze považovat za velké vesmírné novoluní, pak se lidstvo nachází ve stejných třech dnech temnoty, jaké nám měsíc co měsíc ukazuje Luna. Z toho můžeme odvodit, že nový srpek světla pro lidstvo přijde až poté, kdy se zemská osa od Polárky (od tohoto vyššího Slunce) začne vzdalovat. A z toho můžeme odvodit, že lidstvo právě prochází konfrontací mnohem větší, než byla ta úplňková před cca 13000 lety, protože až nyní se cyklus uzavírá.

Jak jsem psala výše, v tomto období temnoty naplno působí především intuice a z hlediska lidstva jako celku proto můžeme pozorovat jak probouzející se jednotlivce, tak probouzení se národů tzv. primitivních a nyní jednajících pouze intuitivně.

Hvězdy Polárka a Vega v opozici

Jestliže víme, že k nejtěsnějšímu spojení zemské osy s Polárkou dojde v roce 2100, pak stačí od tohoto data odečíst tři dny, z nichž každý trvá 70 let, tedy odečíst 210 let a dojdeme k roku, od kterého naše tři “dny” temnoty běží. Odečtením 210-ti kalendářních let od roku 2100 dojdeme k letopočtu 1900, tedy k počátku 20. století. Tehdy se naplno rozjela průmyslová revoluce a já jsem si toto období nazvala “Dobou ropnou”a považuji ho za sebedestruktivní finále tvora homo sapiens.

Průmyslová revoluce není sama o sobě zlem, zlem je to, že nešla ruku v ruce s patřičnou filozofií a že byla využita pouze k mocenským zájmům. Ty vedly nejen k přemnožení lidstva, jaké v historii nemá obdoby (z cca 2 miliard na začátku 20. století k cca 8 miliardám v úvodu 21. století), ale také ke dvěma nejhroznějším válkám. Průmyslová revoluce zároveň přinesla ideologie, které jsou jak anti humánní, tak destruktivní pro veškerý život na planetě (konzum, drancování, odpad) a v tom není mezi kapitalismem, komunismem či fašismem rozdílu, neboť ani jeden tento systém nepřinesl filozofii, která by člověka vedla k respektování přírody a planety jako celku.

Konfrontace biblické Babylonsko-egyptsko-hebrejské kultury

Nevíme, co se dělo za úplňku velikého cyklu, vším se ale ukazuje, že lidstvo jako takové (homo sapiens) pokračuje v tom, co před 26000 lety začalo a co před 13000 lety prošlo nějakou vážnou konfrontací. Nevíme, co bylo před potopou světa, ale víme, že po ní to byly kultury Sumeru a Egypta, které se staly hlavními pokračovateli. Nyní, když se lidstvo blíží k druhému kritickému bodu – ke konfrontačnímu novoluní – jsme stále svědky uctívání babylonské a egyptské symboliky, jejímiž hlavními představiteli je napříč zeměkoulí židovský národ.  A stále více se ukazuje, že ti, kterým jejich učení velí podmanit si vše na zemi, ve vodě i ve vzduchu a to včetně lidí, jenž nejsou jejich krve,  se řídí  tajnými okultními a ezoterickými učeními.

V úvodních částech jsem popsala, jak se tato učení táhnou od Sumeru přes Egypt a pokračují ve spojení s izraelským národem. V naší současnosti je vidíme jako skrytou moc (V. V. Pjakin ji pojmenoval globální prediktor), která v zednářských obřadech používá stejný proces iniciace, jaký používali Egypťané pro faraony a navenek udržuje stejné dva sloupy moci, jaké uctíval Babylon a Egypt a jaké tvořily základ i Šalamounova chrámu: světský sloup (britská královna) a duchovní sloup (papež).

Britská královna Alžběta II. a papež František ve Vatikánu v roce 2013  

Na přelom našeho letopočtu Bible předpověděla příchod mesiáše – židovského krále, od kterého se očekávalo obnovení židovského království. Především vlivem Římanů se to tehdy nezdařilo a založení židovského království bylo odloženo o dva tisíce let („návrat Krista“). Jak jsem popsala, hovořilo se tehdy o konci jednoho lidského Věku a s ustanovením židovského krále se velmi spěchalo. Z toho plyne, že mocní vědí i o současném konci lidského Věku, Věku Ryb, který navíc je i koncem velikého 26000 let trvajícího cyklu. A my můžeme pozorovat, jak události gradují 1) k likvidaci všech náboženství (politika multikulturalismu) a 2) k ovládnutí celého světa a vytvoření jedné říše na způsob té egyptské.

Z toho plyne, že tato myšlenka je od dob potopy světa cíleně udržována a lidstvo v ní je pouze figurkami na šachovnici, ovládanými tu ideologiemi různých náboženství, tu různými politickými ideologiemi. Náš dva tisíce let trvající Věk je na takové události obzvláště bohatý, přičemž ty nejvýznamnější šly vždy ruku v ruce s nebeskou symbolikou, zde jsou ty nejpodstatnější:

Začátek našeho letopočtu

Je spojen se vznikem křesťanství , ve 4. století pak vznikl papežský stolec a v 6. století vzniklo další náboženství, islám. I islám se odvolává na Abraháma, je to třetí monoteistické náboženství, pro která je charakteristická potřeba davového vedení. S posvěcením papeže vedli monarchové křižácké výpravy, nyní je souboj těchto náboženství (správnější ovšem je souboj národů, neboť zná někdo lepší prostředek, jak sjednotit davy napříč hranicemi pro mocenské zájmy? ) veden cestou zdola – přes multikulturalismus (a můžeme se ptát, komu to vyhovuje). Kromě toho, že na přelomu letopočtů astrologicky začínal Věk Ryb, Venuše tehdy ve svém pentagramu přecházela přes Slunce a navíc došlo k její výjimečné konjunkci se Saturnem a Sluncem („hvězda“, kterou následovali králové z Východu).  Tehdejší události vším odpovídaly nebeské symbolice.

Vznik USA a první likvidace křesťantství

Nelze zde vypsat všechny významné události našeho dvoutisíciletí, ale ty nejpodstatnější proběhly v 18. století. Tehdy došlo k Francouzské a Americké revoluci a s nimi k prvním pokusům, jak ideologie náboženské nahradit ideologiemi světskými. K tomu ovšem bylo nutné zlikvidovat monarchie, ve kterých náboženství mělo pevnou pozici, a nahradit je něčím, kde víra nebude mít význam, protože už se přežila a stala se překážkou – věřící nebyl tolik ovládatelný, jako nevěřící. Monarchie co by velké celky byly rozbité a rozdrobené na republiky a člověk se poprvé stával občanem. Heslo francouzské revoluce „Volnost, rovnost, bratrství“ se jevilo jako cesta ke svobodě, ve skutečnosti to byl základ k zavedení ateistických ideologií.

V té době vznikly USA (1776) a vznikly jako zednářská země, která za základ přijala egyptskou symboliku – pyramidu, oko Boha Hora a větu o Novém světovém řádu, což v souhrnu lze číst jako základnu celosvětové říše na způsob Egypta. Po celou historii USA však nepřestalo být hlavním tématem město Jeruzalém – budoucí hlavní město světa. Astrologicky v té době Venuše opět v pentagramu přecházela přes Slunce a byl to počátek jejího cyklu, jehož vrchol měl přijít v letech 2004 a 2012.

Poslední velký cyklus přechodů Venuše přes Slunce začal v roce 1761 a skončil v roce 2012 (spadají do něj jak Francouzská a Americká revoluce, tak vznik USA až po Olympijské hry v Londýně) 

V té době byla dále objevena planeta Uran, planeta revolučních změn. Svět se tehdy radikálně měnil a další dění nabralo intenzivní tempo. Ač monarchie již byly nežádoucí, postava Napoleona byla jako první použita k dalšímu pokusu o vznik velké říše, o jaké snili už Kleopatra s Markem Antoniem a jaká se nezdařila přes Řím a Césara. Až v dnešní době se dovídáme, kdo Napoleona (o kterém se dokonce říkalo, že je to reinkarnovaný Alexandr Veliký, který žil o cyklus dříve – na konci Věku Berana) financoval, kdo na jeho válkách vydělal a můžeme si domyslet, proč Napoleon skončil tak, jak skončil.

Co se nezdařilo Napoleonovi, o to se měl nově pokusit Hitler (není náhoda, že přijal upravenou svastiku a římský pozdrav „Ave“) a i u jeho tažení se až dnes dozvídáme, že lidé, kteří platili Hitlera, platili i Stalina. Jako za Napoleona, i nyní se čekalo, kdo z koho. Přesněji  – čekalo se, která ideologie zvítězí: jestli fašismus nebo komunismus, obě totiž byly vhodné a nebylo mezi nimi rozdílu, protože byly zotročující a ateistické. Avšak ani s Hitlerem to nevyšlo a velká světová říše pořád ne a ne aby vznikla. Bylo dohodnuto, že se počká padesát let, než bude Hitler zapomenut a pak bude pokus o celosvětovou říši ateistických občanů zopakován, tentokrát už ovšem tzv. „sametově“.

A jsme v současnosti, kdy dvě ateistické ideologie opět ožívají: Evropská unie nenápadně zavádí tu komunistickou a pomáhá i fašistické, stojící na vládě korporací. Politika globálního chudnutí a likvidace dvou náboženských ideologií jde ruku v ruce s politikou multikulturalismu. Když budu citovat věty z jednoho „konspiračního“ videa, pak v čase od 01:20 se říká: “První světová válka byla o zničení Ruska, druhá o znepřátelení Velké Británie a Německa a třetí bude o boji s muslimy“.

V roce 2004, kdy Venuše částečně završovala svůj cyklus přechodů přes Slunce v satanistickém pentagramu, byl za členy EU přijat rekordní počet států. V roce 2012, kdy Venuše svůj přechod završila, proběhly v Londýně letní Olympijské hry, které byly oslavou satanismu, Jeruzaléma a které především ukázaly „poslední zvonění“ před kýženým finále. Od té doby situace graduje – překážkou se ovšem stalo Rusko.

Slovanské Rusko je od dob porážky Chazarů trnem v oku této Babylonsko-egyptsko-izraelské kultury, která je pokračováním doby předpotopní, shrnuto – biblické kultury. Slovanská filozofie odmítá její přijetí (stejně tak čínská či indická filosofie) a to je zřejmě důvod, proč biblická kultura Slovany tolik nenávidí (Marx nazval Slovany verbeží). Pokusy zotročit ruský národ přes Napoleona, Lenina i Hitlera nikdy nevyšly a tím nevyšel ani žádný pokus o globalizaci světa a jeho přizpůsobení si k obrazu svému. Nyní biblická kultura velmi dobře ví, že se blíží další lámání Věků – Věk Vodnáře – proto její snahy o ovládnutí světa co by místa tzv. svobodných (tzn. ateistických a vykořeněných) občanů gradují.

Význam roku 2015 – tetráda a Nový rok 5776

Jestliže Mayové předpověděli, že posledním znamením konce bude přechod Venuše přes Slunce, pak k tomu již došlo v letech 2004 a 2012. Následující roky 2014 a 2015 jsou významné tím, že v nich probíhá tzv. tetráda.

Čtyři zatmění Luny a dvě zatmění Slunce, vše připadající na židovské svátky, včetně Nového roku Roš-Hašana 5776  

Tetráda je úkaz, kdy dojde ke čtyřem po sobě bezprostředně následujícím úplným zatměním Luny. V letech 2014 a 2015 se odehrává tetráda, která je provázena i jedním úplným a jedním částečným zatměním Slunce a tím se úkaz stává naprosto výjimečným, a to obzvláště pro izraelský národ.

V našem kalendáři, který zatměním Luny a Slunce nepřikládá jiný význam, než datum k jejich pozorování, nevypadají očekávaná zatmění nijak zvláštně. První krvavý Měsíc připadl na 15. dubna 2014, druhý na 8. října 2014, třetí na 4. dubna 2015 a čtvrtý nastane 28. září 2015. K tomu došlo 20. března 2015 k úplnému zatmění Slunce a k částečnému zatmění Slunce dojde 13. září 2015. Všechna zatmění budou pozorovatelná v Izraeli.

V biblickém kalendáři, který se dosud řídí fázemi Luny (stejně jako čínský či islámský a většina všech kalendářů ) však všechna zatmění mají ještě jinou výpověď:  První a třetí krvavý Měsíc připadl na svátek Pesach (Svátek nekvašených chlebů), druhý a čtvrtý pak připadá na svátek Sukot (Svátek stánků). Úplné zatmění Slunce pak připadlo na První nisan a částečné připadne na První tišri. První nisan je počátkem nového biblického roku a prvního tišri se mění židovský letopočet, tzn. jde o svátek Roš ha-šana, židovský Nový rok. Sabatický rok začal 25. září. 2014 a skončí 13. září 2015. Následující den pak bude v ždovském letopočtu rokem 5776. 

Od začátku našeho letopočtu se dosud stalo jen sedmkrát, aby tetráda připadla na velký židovský (biblický) svátek, vždy však měla velký význam. První se datuje do let 162 a 163, tj. do let nejhorší perzekuce Židů a křesťanů v Římské říši. K druhému došlo v letech 1493-1494. Rok 1492 je pro Židy stejně významný jako pro Američany,neboť je to rok, kdy Kolumbus objevil Ameriku a jen dva měsíce před prvním krvavým Měsícem vstoupil ve Španělsku v platnost dekret, kterým z něj byli vyhnáni všichni Židé (cca 210 000 lidí). Další dvě tetrády souvisí s lety 1949 – 1950 a 1967 – 1968. V prvním případě došlo k vytvořeni státu Izrael a jeho uznání OSN, ve druhém případě pak v rámci šestidenní války k dobytí Jeruzaléma židovským státem.
Krvavý Měsíc a Bible
Pán Ježíš řekl:”A budou znamení na Slunci, Měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů bezradných před řevem a vlnobitím moře. Lidé budou omdlévat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět, neboť mocnosti nebes se zatřesou. A potom uvidí Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou.” (Lk 21,25-26) Petr nám ve Skutcích v souladu s Joelem říká, že před příchodem Pánova dne máme očekávat, že “se Slunce obrátí v temnotu a měsíc v krev”. Nastávající tetráda, připadající na biblické svátky, je osmou v řadě po příchodu Mesiáše na zem a současně první, kdy je krvavý Měsíc doprovázen dvojím zatměním Slunce o židovském Prvním nisanu a Prvním tišri. Zároveň se tak stane naposledy v tomto století stejně, jako v roce 2012 došlo v tomto století k poslednímu přechodu Venuše přes Slunce (příští se odehraje až v roce 2117).
Výjimečné měsíce květen (5) a listopad (11)
Zatímco náš kalendář, zavedený na přelomu letopočtů, dosud výjimečně nerespektuje fáze Luny (resp. její solilunární vztah), židovský kalendář vše odvozuje od vesmírné symboliky. Řídí se nejen fázemi Luny, ale zohledňuje i cyklicky se opakující pentagram Venuše. Od doby zboření Šalamounova chrámu až do 13. století našeho letopočtu docházelo k přechodu Venuše přes Slunce vždy v květnu a v listopadu (5. a 11. měsíc).
USA vznikly v roce 1776 jako zednářská země (země Venuše), ve stejném roce, v květnu 1776, vznikla společnost Iluminátů, navazující na svobodné zednářství. To vzniklo v Anglii o letním slunovratu (den, kdy se každoročně odehrává setkání v Bohemian Grove) v roce 1717 a ve svátek Jana Křtitele, ale 1. května 1776 jezuitský učedník německého původu Adam Weishaupt založil Illumináty. První máj byl ustanoven nejen jako den nejrůznějších demonstrací a pochodů, květen se stal i symbolem mezinárodního signálu volání o pomoc jako MayDay. Když však datum “květen 1776” zapíšeme jinak, vyjde nám 5776.   Toto číslo je letopočtem, jehož začátek bude židovský národ slavit 13. září 2015 a to za zatmění Slunce a před čtvrtým krvavým Měsícem po jeho zatmění, ke kterému dojde 28. září 2015.
Židovský Nový rok 5776 tedy začne za naprosto výjimečné nebeské symboliky, ke které když přičteme nedávný přechod Venuše přes Slunce, končící Věk Ryb a směrování zemské osy k Polárce, pak se můžeme ptát, jestli nečekaná změna ve Vatikánu v roce 2013 a nástup papeže Františka nebyly jen finální vývěskou toho, že Hodina Izraele nastala (obzvláště, když se tak stalo zakrátko po zvonění na OH v Londýně).
Imigrantská vlna a tažení proti Rusku gradují, banky obdržely výzvu – o čem bude podzim 2015?
Není zde prostor, abych popsala, jak opakujeme události Velké hospodářské krize z 30. let a ideologie, vedoucí k válce. Tyto události byly spuštěny v roce 2008, kdy došlo k pádu Lehman Brothers (tehdy planeta Uran vstoupila do postavení, v jakém byla naposledy před 2.WW a zakrátko planeta Pluto do postavení, v jakém byla naposledy v době vzniku USA), ale protože až nyní gradují i jiné vesmírné cykly, až nyní obě planety ukazují na dění kritičtější, než za dvou předchozích krizí a válek.
Imigrantská vlna a velké stěhování národů, k jakému došlo naposledy po pádu Říma, likvidace náboženství (křesťanství versus islám) a tažení proti Rusku jsou jen jednou stranou téže mince, ke které je nutné připočíst další možný bankovní krach. V tomto směru je významná výzva EU z června letošního roku, cituji:”Evropská komise dala ve čtvrtek Francii, Itálii a devíti dalším zemím EU dva měsíce, aby přijaly nová pravidla EU o podpoře zkrachovaných bank, jinak mají na krku právní kroky.Tyto předpisy známé jako směrnice o zotavení a vyrovnání bank (BRRD) usilují o odstínění daňových poplatníků z vykupování problémových zápůjčních ústavů tím, že donutí věřitele a akcionáře, aby přispěli na záchranu během procesu známého jako „vnitřní vykoupení“. Zde stojí za pozornost, že ke dvěma bankovním krachům, po nichž přišly světové války, došlo vždy na podzim, dokonce vždy 24. října (což nelze nedat do souvislosti s Novým rokem židovského kalendáře).

Svět se podivuje nad vlnou imigrantů, ač přijal nejen homo politiku, ale i politiku multikulti, čímž posvětil rozklad základních hodnot  – kořenů rodinných a kořenů rodných.  A aby nebylo málo, fandí opětovnému útoku na Rusko, tedy další válce. Svět ve všem vidí spontánní vývoj, ale jak říká V. V. Pjakin, mocní světa uvažují na několik století dopředu. Vše lze shrnout tak, že Babylonsko-egyptsko-hebrejská biblická kultura si svět uvařila jako žábu. Dnes se stále více odhaluje, protože už jí nic nehrozí, protože má hotovo.  Ale jak hotovo, to se ukáže. Hvězda Polárka leží v souhvězdí Medvědice a to je možná důvod, proč se Rusko (medvěd) tolik nelíbí a proč je taková potřeba jej zničit. Bez ohledu na Rusko však v astrologii platí, že člověk míní a Vesmír mění.

Předpotopní kultura prošla úplňkovou konfrontací. Můžeme se jen dohadovat, jestli v té době zmizela Atlantida a jestli Atlantida představovala technicky tak vyspělou úroveň, že to vedlo k její zkáze. Můžeme se dohadovat, jestli Atlantida měla kontakty s mimozemšťany či snad tato kultura ovládala telepatii (a jestli tzv. babylonské smíšení jazyků nebylo jen o ztrátě této schopnosti). Vším se ale ukazuje, že popotopní kultura se od dob Sumeru a Egypta snaží na předpotopní směrování navázat. Jestli jde o směrování zmoudřelé po úplňkovém karambolu, či o směrování lpící na původní cestě, to už ukazuje a naplno ukáže současné novoluní a jeho temnota. Novoluní ukáže, jestli lidstvo novému cyklu předá semena k dalšímu vývoji anebo bude nový cyklus začínat na úrovni neandertálců, jejichž vymření je datováno do doby před 26000 lety.

Polárka je od dávných dob popisována jako „druhé Slunce“ – pramení snad odtud oslava dvou Sluncí na obloze, táhnoucí se všemi kulturami a opěvována v písní Jeruzalém, kterou byly zahájeny OH v Londýně?

“Ze zamrzlých vod
Znovu vystoupí král
Se dvěma slunci na obloze..

Neustanu s duševním bojem
ani neusnu s mečem v dlani
Až vybudujeme Jeruzalém
V Anglii, v zelené a příjemné zemi

Ať prší
Ať prší
Slzy krve padají z nebe
Ať prší
Ať prší
Umyj mě čistě znovu…” 

Ale jestliže zemská osa v naší době po 26 000 letech opět míří k Polárce, tedy k „druhému Slunci“, je to výpověď, že lidstvo je ve fázi „vyššího“ novoluní, tzn. ve fázi čekání na nový začátek. A nachází se v období dlouhých tří dnů temnoty, jejichž výsledkem bude nový vesmírný impulz pro další vývojový stupeň. Pro naší současnost platí, že žijeme na konci Věku Ryb a naše páteř míří k Polárce. Planeta Pluto ve znamení Kozoroha říká, že páteř se může zbortit, ale o tom v příští, závěrečné části.

Shrnutí  

Jestliže v cyklu 26 tisíc let symbolizuje směr zemské osy k Polárce jeho počátek, pak období kolem 13 000 let před n.l. bylo jeho polovinou a tedy úplňkovou fází. Archetypální cyklus Luny nám říká, že úplněk je fází konfrontační (osvícení nebo oslnění) a z toho můžeme vyvozovat, že lidstvo v době poloviny cyklu prošlo konfrontací, ze které se mělo poučit. V tak velikém cyklu nějaké tisíciletí nehraje roli, dohledatelné informace však říkají, že v té době skutečně došlo k tání ledovců, které mohly způsobit „potopu světa“, do tohoto období je datována i Atlantida, která měla být na vysoké technické úrovni. Lidstvo v té době však mělo být konfrontováno se sebou samým a s tím, jestli „prvotní impulz“ předchozího  „novoluní“ nenabral špatný směr. Kultury, které se jako „spadlé z Nebe“ objevily po potopě světa, tzn. Sumer a Egypt, však jako by potvrzovaly, že lidstvo sice „spadlo do příkopu“, ale na jeho dalším směrování to nic nezměnilo.

Popotopní kultury Sumeru a Egypta pokračovaly v nastoupené cestě, nesouc si tajná učení Atlantidy (?) a věřící ve věčný  růst, bez ohledu na skutečnost, že úplňková fáze je vždy koncem růstu a že po ní následuje už jen péče o plod v tom smyslu, aby ten v budoucnu zasel (předal) lepší semena a aby končící kultura odešla se ctí.

Nakolik se to popotopním kulturám dařilo a daří, vidíme od Babylonu přes Egypt, Řím a USA dnes, kdy se lidstvo nachází ve stejné fázi, jako neandertálci před 26 000 lety, jejichž vymření je dodnes záhadou a jejichž vylepšenou DNA si v sobě neseme (nějakou náhodou televizní kanály v poslední době vysílají film “Poslední neandertálec”, který končí větou: “Zmizení neandertálců je dosud záhadou”).

Optikou tohoto vyššího novoluní a úplňku však bylo jasné, že v hledání odpovědí na současný stav lidstva je nutné začít v Sumeru, v Babylonu a v Egyptě, protože nebeská symbolika potvrzuje, že úplňkem prvotní impulz nekončí, úplněk je jen jeho konfrontačním pokračováním. Prvotní impulz musí dojít až k dalšímu novoluní, kde na něj ovšem čeká konfrontace větší, než byla ta úplňková.

Na závěr této části ještě video, ve kterém jsou zobrazeny nejvyšší hodiny naší současnosti: zemská osa mířící k Polárce, ležící na posledních stupních Blíženců:

—–první část—– 

—–druhá část—–

—–třetí část—–

— čtvrtá část–

—–pátá část—–

— šestá část–

PS: včera, 16.6.2015, nastalo novoluní na 26° Blíženců, tzn. v blízkosti Polárky, kde se výjimečně nachází i planeta Mars (akce). A s novým, nyní velmi akčním srpkem Luny, začal v muslimském kalendáři postní měsíc ramadán.

– Pozorovatelka –  17.6.2015

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Dozaj
Návštěvník
Dozaj

Zdravím. Je zapotřebí ten další díl.-)

margita
Návštěvník
margita

..toto je pre bežného človeka k ničomu…načo to má poznať? má dosť ťažký život i bez týchto poznatkov…že bude toto vedieť mu nezlepší jeho každodenné žitie………………

gape
Návštěvník
gape

Díky díky a omlouvám se.

-> margita
Paušalizace je jen další leností inteligence, doslova všechny informace z článků i diskuze mi pomáhaj udělat si jasno v tom, co se děje. Směr kterym to valim já je hledánim chyby. Mi prostě připadá, že musí někde bejt základní eror, kterej tohle všechno trápení se, otročení a těžkej život spouští. Je jím dle mne nevědomost, či nemožnost vědění získat.

Nemluvim tu o sobě, ale o lidech jejichž trápení můžu slýchat dnes a denně. Já si nestěžuju, vím co to slovo znamená a jak zní. Na druhou stranu jsem se nebál, byl a jsem neposlušnej, následoval jsem Adama a Evu a taky ochutnal, takže nemám ani na co. Vim co je dobro a zlo a jakou moc má slovo.

Pochybuju o tom, že cílem celé serie či diskuze je nějak ulevit lidem s jejich těžkostmi, každýmu co jeho jest. Spíš mi připadá, že tu během během posledních temnejch nocí byla osvětlena jeho, lidským zrakům navždy odvrácená tvář. Ostatně světlo svítí nejlíp ve tmě 🙂

Jen ještě brnknu o ten pentagram, ten mi fakt leží v žaludku.
Neni možná považovat tvar či formu za vězení ducha. Jakákoliv forma či symbol mohou být pouze záznamem jeho působnosti a odkazem k tomu, kterak byl v době vynoření se chápán.
Stačí zadat do googlu tetragrammaton a uvidíte fnordů až z toho jde hlava kolem. Samá pěticipá hvězda, proč? Když hledám tetra objekt?
JHVH, Jehova, čtyři písmena, čtyři elementy a čtyři horizontální směry prostoru, omezenost prostorem, časem a smrt v jejich průsečíku, ukřižování. “Bože proč jsi mne opustil”

JHŠVH, Jehešuah, Ježíš. Mezi Jod He a Vau He se nám dostalo Šin. Ohnivé písmeno plamene Ducha, nejedná se tedy o příchod fyzického ohně, nýbrž duchovního, to je ta hvězda s pěti vrcholy. Kristus živoucí, kráčejicí a gestikulující, s hlavou vzhůru sdílející svoji moudrost. Syn lidský i boží. Poklekání před nástrojem jeho dočasného omezení je superfnordem, modloslužbou par excelence.

Jako chápu to, tradice je tradice-kabala, ale zavrhovat rozcapenou ženskou postavu jen proto, že odspodu vypadá rohatě, je přinejmenšim zúžením obzoru a možností obrátit se.

Snadno trávim fakt, že tu parta rádoby čarodějů zneužívá pozornost milionů při sledování modloslužebnejch rituálů jakým bezesporu začátek her v Londýně byl.
Pořád mi ale dělá těžkosti, že mimořádně nadaní adepti dokážou naletět do očí bijícím nesrovnalostem uvnitř teorému, z něhož nám je nabízeno. Já totiž vim, že megatuny tupounů čumících na sport ani neumí oddělit poslední písmeno toho slova aby si všimli, že je i posledním písmenem hebrejský abecedy, co pak zbude je už jasný, práce ducha, který stále popírá. Brzda 🙂

Dávat do tlupy Venuši s partou posedlejch magorů, co nikdy nevzali do ruky fanku, lžíci či kolečko, je fakt neúcta k našim otcum, co nestavějí zdi, ale stavby. Ne do nebes, ale aby na nás Ta obloha nechcala 🙂

gape
Návštěvník
gape

Zas a znova, pořád a furt vrtám se v tom Edenu. To páč je to předobraz všech pádů následujících. Fíkovej list nejni nějakou pytlovinou z nudy na nuda pláži, je vskutku symbolem vzpříčení se přirozenosti. Studovat ten obraz, ve vizích tu byl mnohem dřív než písmo a je dodnes.

Smekám před lidmi co se podílej na tomhle serveru, krása skrytého A+E 🙂

Vlk
Návštěvník
Vlk

dobry den,pokud to nebyla jen chybka,tak docela zasadni nedorozumeni v clanku je zamena intuice s instinktem-oba dva aspekty jsou vazne o necem jinem..tzn.zkusim to uvest lepe-primitivni narody se probouzeji a jednaji nikoliv intuitivne,lec instinktivne..
primitivni narody,ktere z vetsi casti vyuzivaly treti I neboli intuici momentalne na Zemi nejsou,budto zanikly nebo splynuly s jinymi,ktere jsou nyni v tzv.”technologickem” veku a ve znameni Intelektu

gape
Návštěvník
gape

Fůha, tady to jede:-) K těm rozhranim a transhumanismu mám fajn odkaz. http://www.dataasylum.com
Tohle nejsou bláboly, ale promyšlenej systém kterak infikovat lidský vědomí skrze el. media. Ti co tohle dělají vědí, že k realizaci ideí je třeba lidské imaginace schopné tvořit svět z vlastních představ a víry v ně. Té rase bylo odepřeno být obrazem tvůrčího principu a tak pitvá hmotu a snaží se najít ten princip v ní, jaksi na ní (nebo uvnitř) parazituje.

Dozaj
Návštěvník
Dozaj
Dozaj
Návštěvník
Dozaj

František jednoznačně podpořil vědce prohlašující, že růst teplot na planetě je z velké části důsledkem průmyslové činnosti člověka.

„Je pravda, že existují i další faktory jako vulkanická činnost, změny oběžné dráhy a zemské osy, sluneční cyklus.
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/372714-z-planety-je-hora-spiny-papez-varuje-lidstvo-pred-sebeznicenim.html

Dozaj
Návštěvník
Dozaj

Máme tady letošní kruhy v obilí. První z Francie a druhý z Anglie:
http://cropcirclesdatabase.com/20150611FRar
https://www.facebook.com/246667595346687/photos/a.246675158679264.78487.246667595346687/1102083556471749/?type=1&theater
Trošku tam vidím podobnost s tím lon´ským u Boskovic:
http://www.energytalisman.eu/cz/kruhy-obili-boskovice-2014-agrosymboly-piktogramy-v-boskovicich.html
Má k tomu někdo něco? Může tam být symbol NATO nebo kompas a přepo´lování?

Čtenářka
Návštěvník
Čtenářka

Za sebe asi jen to, že jsou krásné, že jim nerozumím a že si myslím, že tvůrců těchto obrazců je vícero, včetně podnikavců z naší modré planety. Ty komplexnější za lidský výtvor nepovažuji. To jsem moc nepomohla, co? Snad někdo jiný.
Ale nešlo by je dělat taky v řepce? Obzvlášť v době květu by to bylo působivé. Třeba by to odradilo zemědělce od pěstování, kdyby se řepka stala oblíbeným “malířským plátnem” kruhotvůrců, což? Jestli to někdo kruhotvorně způsobilý čte, tak ať si to vezme k srdci. Dyť to stříkají zakázanými jedy, škodí to zvířatům a řidiči to do nádrží taky nechtějí, že to ničí motory. Tak co s ní v takovém množství?!

dozaj
Návštěvník
dozaj
Čtenářka
Návštěvník
Čtenářka


Dr. Neruda: „Lidé 2.0 a Země pokračovali ve zhušťování. Stávali se stále více třídimenzionálními. V současnosti jsme skutečně hustší, než jsme kdy byli – co se týče fyzična. Existovala doba, asi před čtyřiceti lety, kdy jsme si mysleli, že mimozemšťané doopravdy bezdůvodně opouštějí vesmírné lodě, ale co jsme před nedávnem zjistili, bylo, že většina mimozemšťanů nejsou fyzické bytosti. Pozorovali Zemi a jejich vesmírné lodě byly strženy gravitačními okruhy zemského jádra, které způsobily, že se jejich lodě materializovaly v třírozměrném prostoru. Protože mnoho z materiálů použitých při konstrukci lodí mělo chemické vlastnosti, byly náchylné k houstnutí, když byly vystaveny zemské atmosféře. „

Sarah: „Zmínil jste zemské jádro jako příčinu toho všeho, co je na něm tak zvláštního?“

Dr. Neruda: „Magnetická pole spojená se zemským jádrem jsou jedinečná. Slovy Tvůrců Křídel jsou ‘živá’. Můžeme jenom předpokládat, že živá je aspektem inteligence. „Nicméně hlavním bodem je, že všechno houstne. Stlačuje se. Stlačuje se z nějakého důvodu: staré systémy se najednou můžou rozpadnout, když hustota dosáhne jistého kritického množství. A to se právě děje.“

Sarah: „Kdy?“

Dr. Neruda: „Všechno, co můžu říct je, že to bude brzo. Nechci určit datum nebo dobu, které se to týká–“

Sarah: „Ale víte to?“

Dr. Neruda: „Víme rozmezí.“

Sarah: „Více než deset let?“

Dr. Neruda: „Ano.“

Sarah: „Více než dvacet (let)?“

Dr. Neruda: „Všechno co řeknu, je, že Tvůrci Křídel pro to mají název SIN (angl. Sovereign Integral Network) nebo Síť Svrchovaného Sjednocení. SIN je definicí nového systému. Říkají, že může přijít v mžiku, jakmile nastanou správné podmínky. Zůstává nejasné, jak se SIN vyvine po Velkém Portálu a Člověku 3.0.“

Sarah: „To je poprvé, co jste zmínil Člověka 3.0. Co to je?“

Dr. Neruda: „Pokud jsou lidské bytosti polapené v pasti ve vězení iluze jako Lidé 2.0 a jejich rozhraní s holografickým vesmírem je důvodem pro jejich uvěznění, pak musí být nabídnut nový model. Tímto novým modelem je Člověk 3.0. Je to plán seberealizace. Je to vystoupení z vykonstruovaného vesmíru nebo reality a žití jako sebevyjádření JÁ JSEM MY JSME. Člověk 3.0 je Svrchované Sjednocení. Nazývám ho Člověk 3.0 SI (z angl. Sovereign Integral). „Víte, Velký Portál je cestou, jak synchronizovat lidstvo s novým počátečním bodem, kde žije ve vyjádření jednoty a rovnosti, svrchovaně a sjednoceně, JÁ JSEM a MY JSME. Je to pro lidstvo způsob, jak se posunout od oddělenosti – což byl jeho předcházející počáteční bod, ten, který vyvolal Člověk 1.0 a Člověk 2.0. Člověk 3.0 SI bude mít nový bod počátku a důvodem pro Velký Portál je umožnit synchronizaci, protože jak bychom mohli mít síť rovnosti a jednoty, když bytosti nejsou synchronizovány?“

Sarah: „Předpokládám, že k tomuto plánu Člověka 3.0 mají také co říct Incunabula a Illumináti? Mám v tom pravdu?“

Dr. Neruda: „Ano. Triáda Moci, jakkoliv ji chcete definovat, co se týká názvů, je naprogramovaná tak, aby vytvořila svého vlastního Člověka 3.0. Tato verze bude založená na sblížení technologie na podporu biologického vylepšení, které učiní lidskou nádobu dokonce ještě vlídnějším prostředím pro funkční implantáty. Cílem je vyrobit nekonečného člověka na pozemské rovině… nekonečného na základě nesmrtelnosti. Cílem je spojení člověka a technologie nebo to, co někteří nazývají transhumanismem. Takže Člověk 3.0 je pro Triádu Moci velmi odlišný od Člověka 3.0 SI, jak je představen Tvůrci Křídel.“ „Víte, transhumanismus je oddělenost. Říká, že jsme křehcí, slabí, koneční, krutí, nemocní… neúplní. Všechny tyto plány na technologické implantáty a kognitivní (poznávací) vylepšení byly součástí programu ACIO.“

Dr. Neruda: „Elita, samozřejmě. Urychlilo a zvýraznilo by to pouze oddělenost. Je to najednou posílení i oslabení. Ekonomické modely pro transhumanistické rozšíření jak je to nazývané v Labyrint Týmu nejsou široce zvažované. Incunabula je jedinou výjimkou.“

Sarah: „Máte na mysli, že skutečně chtěli sestavit plán, který učiní transcendentní technologie přístupné všem?“

Dr. Neruda: „Dívali se na to ze dvou úhlů: za prvé, pokud by byla technologie zavedena při porodu, zmenšilo by to výdaje na zdravotní péči a výchovu, což by vykompenzovalo výlohy na rozšíření. Ale to by musela být vládou uskutečňovaná služba. Žádná soukromá společnost by si nemohla zajistit dostatek důvěry. Takže, kritickou komponentou je učinit ze Spojených Národů věrohodnou světovou organizaci, která by přivedla transhumanismus na celosvětovou scénu.“ „Druhým úhlem bylo povolit třídní rozlišení a volný trh, který by nakonec učinil technologii neodolatelnou pro každého, a pak poskytnout vládě dotace, aby mohla dostatečně snížit náklady, a tím umožnit její šíření.“ „Všechno to zní velmi altruisticky, ale kvalita technologií by byla různá. Třídy Elity by si byly schopny zajistit vyšší kvalitu implantátů spojenou s citlivější genetikou. Jednoduše by to byla lidská civilizace, která by se pokoušela zbavit se nespokojenosti a neposlušnosti ve prospěch účasti v řízeném systému vlády elitních translidí.“ „Technologie se budou vyvíjet od vnějších–neosobních, k vnějším–osobním, dále k integrovaným–osobním, dále k vnitřním–osobním. Transhumanismus je poslední fáze a je to fáze, ke které elita postupuje. Vnitřní–osobní je založeno na přesně stejném paradigmatu, v jakém stavu se lidé nacházejí nyní – totiž, lidé mají naprogramovaná rozhraní, která jsou integrována či včleněna do jejich lidského těla, a která jsou napájena nekonečným zdrojem, jímž v pravdě jsou.“ „Lidé se nevědomky pokouší být Anuem sami sobě. Podle Tvůrců Křídel je to součást programu. Lidstvo bude hrát Boha samo sobě. Bude se snažit naprojektovat lepšího člověka a lepší civilizaci.“ „Bude se o to snažit, protože si nedokáže představit, jak lidstvo může zachránit samo sebe pomocí jednoduchých chování a uvědomění, co tato chování umí způsobit. Budou to dělat, protože jsou naprogramovaní stát se integrovanými s technologií. Toto je stezka, které se snaží Tvůrci Křídel zabránit. Píší, že lidské bytosti jsou dokončené, pokud dokážou vystoupit ze svého vědomého pracovního rámce, a uvědomí si, co ve skutečnosti pohání jejich systémy, jejich umělé reality, jejich naprogramovanou existenci. Vnitřní včlenění technologie jenom učiní tuto realizaci obtížnější.“

Sarah: „Myslím, že jste v sobotu říkal, že existovala proroctví o syntetické rase, která ovládne lidstvo… zní to podobně, jako to říkali proroci.“
Dr. Neruda: „Fifteen to cítil stejně. Nikdy nepředpokládal, že existují mimoplanetární vetřelci. Tito proroci mohli vidět Člověka 3.0 transhumanistů na nějaké vzdálené časové ose a předpokládali, že jsou to mimozemšťané.“
… atd. http://tvurcikridel.lyricus.cz/neruda5.html

Vytvoření člověka 3.0 je předpovídáno kolem roku 2080.

Omlouvám se adminovi za vykopírování tak velké části textu. Pokud to vadí, tak mé příspěvky smažte.

Čtenářka
Návštěvník
Čtenářka

Bylo, nebylo:

Dr. Neruda: „Země byla a je velmi výjimečná planeta. Původně zde byla výhradně voda. Ale to, co jí pro bytosti učinilo zajímavou, byl fakt, že její jádro jí umožňovalo gravitační sílu, která podporovala manifestaci.“
Sarah: „Co myslíte manifestací?“
Dr. Neruda: „Že začínala přecházet z interdimenzionální planety zvukových frekvencí na planetu hmoty – fyzické hmoty. Tento střed nebo jádro vyvolávající gravitaci byl schopen doslova vytvořit podmínky, které dovolují materializovat sám sebe po eóny věků.“
Sarah: „Jak znáte tuto historii?“
Dr. Neruda: „Jsou o ní záznamy na disku, který jsme vzali z dvacáté třetí komnaty v lokalitě Starobylého Šípu . Ale něco z toho jsme znali z dalších dokumentů, jež jsme získali ze sumerských záznamů, které nebyly veřejně distribuované. Také jsme měli diskuze s Corteem, které to potvrdily.“
Sarah: „Takže Země začínala jako vodní planeta a nebyla fyzická?“
Dr. Neruda: „Přesně tak. V té době uvnitř planety žili Atlantiďané. Stali se rasou bytostí, které obývaly Zemi v dobách jejího formování. Přišli za nimi Anunnakiové a vyjednali dohodu, která dovolovala Anunnakiům těžit látku blízko jádra planety, která byla – ve své podstatě – tím, co bychom dnes nazvali zlatem.“ „Tyto rasy bytostí známé jako Atlantiďané a Anunnakiové nejsou třídimenzionální. Nevlastní těla tak, jak je v současné době chápeme. Jejich existence je obsažena v odlišném rozsahu frekvencí–které bychom nazvali vyššídimenzionální frekvence.“

Dr. Neruda: „Země se začala více a více materializovat. Částečně začala tvrdnout. Zlato společně s ní. Země a všechno na ní tuhlo. Dolování zlata se pro Anunnaki stalo brzy nemožné, protože ho nedokázali těžit, když bylo v hustém fyzickém stavu.“
Sarah: „Proč ne? Jak rychle se to dělo?“

Dr. Neruda: „Nevím. Naše záznamy neuvedly časovou stupnici, ale předpokládám, že to bylo přes deset tisíc let. Hlavním bodem je, že potřebovali vytvořit fyzickou nádobu, jako astronaut potřebuje skafandr k bytí ve vesmíru. Zkoušeli stovky experimentů a pomáhali jim jak Atlantiďané tak Siriusané.“
Sarah: „Předpokládám, že touto nádobou jsou lidská těla.“
Dr. Neruda: „Ano, někdy je nazýváme fyzické uniformy. Tvůrci křídel je označují jako lidské nástroje.“
Sarah: „Takže Anunnakiové vytvořili fyzické tělo, aby dolovalo zlato. Myslíte jako robot? Říkáte, že toto jsou lidé?“
Dr. Neruda: „Ne, byly to ekvivalenty opolidí, předčlověk měl k dnešnímu člověku daleko. Ale byli to naši předchůdci. Někdy o nich mluvíme jako lidé 1.0.“
Sarah: „Ale byli roboty nebo byli biologičtí?“
Dr. Neruda: “Byli zcela biologičtí, ale lidé 1.0 nebyli plně fyzičtí. Byli částečně éteričtí. Rozumíte, Anunnakiové a Siriusané je navrhli tak, aby se synchronizovali s vyvíjejícím se zhutňováním Země. Jak Země tuhla, tak tuhly i lidské nástroje.“
Sarah: „Když byly biologické, měly duši?“
Dr. Neruda: „Nenazývali bychom je lidmi, kdyby neměli. Pamatujete si, že jsem zmínil Atlantiďany?“
Sarah: „Ano.“
Dr. Neruda: „Anunnakiové a Siriusané je umístili dovnitř těchto lidských uniforem. Byly to velmi vyspělé bytosti, ale očividně byly naivní.“
Sarah: „Oni chtěli být v těchto … opočlověčích tělech a těžit zlato?“
Dr. Neruda: „Ne, to je vůbec nezajímalo. Ve skutečnosti dovolili Anunnakiům dolovat zlato, ale jak Země začala tuhnout, řekli jim, že jestli se jim podaří zkonstruovat nádobu, která jim umožní pokračovat s dolováním, že to budou tolerovat, ale jenom v malém měřítku.“ „Anunnakiové se nějak rozhádali s Atlantiďany a spikli se se Siriusany a další rasou známou jako Hadi. Každá z těchto tří ras se zajímala o to, jak vymyslet, aby se vtělili na fyzické planety. Anunnakiové lidskou uniformu už měli, jednoduše ji potřebovali pohánět zdrojem energie nebo duší.“ „Těžším úkolem bylo, jak dostat Atlantiďany do těchto vtělení a udržet je tam. Ve skutečnosti se tyto tři rasy spolčily, aby zotročily Atlantiďany dovnitř těchto předlidských nádob. Atlantiďané byli generátory energie, které umožňovaly těmto biologickým entitám fungovat.“

Čtenářka
Návštěvník
Čtenářka


Sarah: „Říkáte, že tito primitivní opolidé měli v sobě mocné duše. Nechápu, jak je to možné.“

Dr. Neruda: „Je to velmi komplikované téma. Tvůrci Křídel píší o implantaci programů do lidské uniformy–dokonce i ve verzi 1.0. Siriusanům je nejvíce připisován tento vynález, ale byl to výsledek práce Anua , který ve skutečnosti zdokonalil tyto implantáty tím, že 3 je naprogramoval.“ „Lidská uniforma verze 1.0 byla navržena Anunnakii, implantát navržen Siriusany a programování implantátu bylo naprojektováno a vyvíjeno bytostí známou jako Marduk.“

Sarah: „To neodpovídá na mou otázku jak to, že mocná duše byla náhle vstrčena do opočlověčích nádob a chovala se jako… jako Neandrtálec.“

Dr. Neruda: „No, za prvé, tito byli mnohem primitivnější než Neandrtálci. Ale odpověď je v implantátech. Rozumějte, biologická entita nebo opočlověk, jak ji nazýváme, není schopna fungovat ve fyzickém světě. Potřebuje schopnosti jak přežít, jak jíst, jak lovit, jak se mýt, také jak pohybovat svým tělem. Všechny tyto nejzákladnější funkce bylo potřeba včlenit nebo naprogramovat do těchto nádob… což bylo účelem funkčních implantátů.“ „Implantáty byly jakýmsi druhem mozku člověka 1.0, ale není to pouze v mozku. Tyto implantáty byly umístěny dovnitř těla na různých místech – jako je oblast hrudníku, střed zad, zápěstí, kotníky, atd. Ty hlavní jsou obsaženy v lebce. Ale obecně jsou tyto implantáty zasíťovány tak, aby pracovaly z hlavy nebo z oblasti mozku.“

Dr. Neruda: „Musíte pochopit, že implantovaným rozsahem funkčnosti bylo zčásti vytvořit člověka 1.0 a jeho zdroj energie – životní esenci Atlantiďanů – tak, aby fungoval účinně a efektivně jako horník. To byl prvořadý cíl. Avšak druhým bylo stlačit zdroj energie nebo v tomto případě atlantiďanské bytosti dovnitř lidských nádob.“ „Provedli to tak, že učinili zdroj energie nevědomým svého původu a skutečnosti jeho pravého vyjádření jako nekonečné bytosti. Když atlantiďanské bytosti byly umístěny do lidské uniformy, byly v zásadě stoprocentně zaměřené na fyzické přežití a funkční výkon. Neměly žádné rodinné vztahy. Žádná manželství. Žádné rozmnožování. Byly to v podstatě klonované bytosti. Byly všechny stejné ve smyslu jejich vzhledu a schopností. Lidské včelí dělnice, pilotované implantovanými funkcemi, se kterými se atlantiďanské bytosti uvnitř začaly ztotožňovat, jako se sebou. Nekonečno uvnitř těla věřilo, že je tělem a implantovanou funkčností a nic víc.“

Sarah: „Co se stalo, když zemřely?“

Dr. Neruda: „Ať to vyjasním, tyto bytosti–Atlantiďané–byly nekonečné, což znamená, že neměly časoprostorovou regulaci. Žily poté, co jejich tělo zemřelo. Avšak Anunnakiové vytvořili sadu rovin a dimenzí zkušeností, které byly obdobou Zadržující Úrovně (angl. Holding Plane), jak to nazvali Tvůrci Křídel, kde mohly být recyklovány.“

Sarah: „Recyklovány… jako při reinkarnaci?“

Dr. Neruda: „Ano, přesně. To je základem reinkarnace. Dovoluje Anunnakiům recyklovat Atlantiďany. Některé aspekty implantovaných funkcí byly interdimenzionální, což pomáhalo při doručení bytosti na správné místo uvnitř Zadržující Úrovně vědomí, a usnadňovalo jejich reinkarnaci zpět do nové nádoby.“

Sarah: „Ale vy jste říkal, že oni… opolidé se nerozmnožovali?“

Dr. Neruda: „Ne ve verzi 1.0. Ti byli hodně základní. Ale Anunnakiové je uměli vytvářet ve velkém množství, takže když jedna lidská uniforma zemřela, řekněme, že měla nehodu při těžbě – mohla být vyrobena jiná. Byly to klony. Schopnost samostatného rozmnožování přišla až ve verzi 2.0 a to hlavně proto, že množství vynaloženého úsilí, jak zvládnout tento proces, bylo na straně Anunnakiů obrovské. Chtěli vytvořit automatický systém, takový, který by po nich nevyžadoval, aby dirigovali všechny proměnné. Siriusané jim pomohli vytvořit implantáty pro rozmnožování a schopnost automatizovat recyklaci bytostí ze Zadržující Úrovně, aby se narodili do fyzična prostřednictvím dítěte.“

Sarah: „Říkal jste prve, že člověk 2.0 se mohl rozmnožovat. Kolik uplynulo času mezi 1.0 a 2.0, a jaké jsou jejich hlavní rozdíly?“

Dr. Neruda: „Člověk 1.0 vystoupal na dost vysokou úroveň, co se týká schopnosti mluvit nebo komunikovat. Což byla hlavní přídavná funkce, kterou Marduk přinesl člověku 1.0. Avšak psychologický stav bytí klonem se stal pro člověka 1.0 příliš těžký. Všichni vypadali podobně a měli stejné myšlenky, takže komunikace byla do jisté míry přínosná například zkoordinování pracovního úkolu ale skutečně individuální myšlenky… ty neměli. A to vedlo k depresím a psychologickým stavům, kdy se podle Tvůrců Křídel doslova zbláznili.“ „Tato závada byla obrovským problémem. Anu se rozhodl je úplně vyhladit a to je příběh velké potopy. Marduk stihl zachránit jednoho z lidí 1.0 před potopou společně s další florou a faunou, ale byl to konec člověka 1.0.“ „Pak byl vytvořen člověk 2.0. Což byla fáze, kdy se lidé mohli sami rozmnožovat. A když se to stalo, někteří Anunnakiové oplodnili ženské lidi a přinesli svoji pokrevní linii do lidského druhu. Tím začalo rozrůznění. Vznikla myšlenka, že lidé nejsou nadále klony. Avšak byla zde obava, aby se lidé 2.0 nestali příliš mocnými a sebevědomými. Co když si atlantiďanský zdroj energie začne být vědomý, že je nekonečná bytost?“ „V tu dobu se Anu rozhodl, že by měl být Bohem. Lidstvo potřebuje mít pána nebo vladaře nad sebou tak, aby bylo jasné, že jsou podřízení vnějšímu vládci. To byla klíčová část programu naočkování jejich doktríny. Spolupracovali s Mardukem a Siriusany, vytvořili prostředí Ráje a vytvořili paradigma Evy jako iniciátora pádu lidstva. To se stalo, mohla byste říct, Prvním Dějstvím Anua jako Boha. Bylo zinscenováno, aby poskytlo lidem 2.0 jasný pocit vnější autority, že byli vyhnáni z Ráje, protože se pokoušeli se seberealizovat.“ „Bylo to jako pokárání lidstva prostřednictvím bušení pěsti naštvaného stvořitele, který chtěl, aby jeho stvoření zůstalo ztotožněno s jejich lidskou uniformou. Něco jako výrok: „Nemysli si ani na okamžik, že můžeš být jako já.“„

Sarah: „A Tvůrci Křídel zapsali, že se to doopravdy stalo tak nějak podobně, jak říká Bible?“

Dr. Neruda: „Ano.“

Sarah: „Takže Bůh z Bible je tento Pán Anunnakiů, nazývaný Anu?“

Dr. Neruda: „Ano.“

Sarah: „Takže, proč Anu chtěl být Bohem?“

Dr. Neruda: „Vzpomeňte si, že původním cílem bylo získávání zlata. Ale když Atlantiďané odmítli Anua, začal intrikovat společně se Siriusany. Bylo to těsně před povodní, kdy Anu zjistil, že zlato, které vytěžil, mu stačí. Více ho nepotřeboval. Avšak představa být Bohem nad Atlantiďany byla svůdná. Siriusané a Hadi cítili, že myšlenka zotročení bytostí na planetárním ekosystému je jejich vynálezem. Vlastnili něco, co bylo naprosto jedinečné. Byli stvořiteli – Bohy a každá další rasa mohla být podmaněna v podobném druhu nádoby.“ „A tak to začali přesně tímto způsobem dělat.“

Dr. Neruda: „Když říkám, že lidská uniforma se vyvíjí, je to pravda, ale tato evoluce je na předem dané dráze, předprogramované dráze. Záměrem bylo, aby se Anu vrátil na „obláčku“; celý Druhý Příchod měl být jevištním vstupem pro Anua. Lidstvo se vyvíjelo takovým způsobem, aby jeho návrat do našeho vědomí byl chápán jako dobrá věc. Spása lidstva. Budeme všichni jeho dětmi a boží sláva bude na Zemi. Takový je plán. Z časů dávno před Ježíšem byl takový plán. Marduk naprogramoval celý–“

Dr. Neruda: „Dovolte mi vrátit se k vaší předešlé otázce o tom, čím je lidstvo v současnosti. Funkční implantáty lidského rozhraní jsou dokonale integrovány uvnitř lidské nádoby. Operují bezešvě. Tak jednolitě, že nevíme, že nejsou námi. Do jisté míry nemáme na výběr. Myslíme si, že naše myšlenky a emoce jsou námi, že tento časoprostor je tím, kde naše myšlenky a emoce existují. Rovněž myšlenky na Boha, ráj, peklo, duši, mistry, všechny tyto věci jsou části tohoto programu.“ „Jsou zaintegrovány jak v dimenzi zemské roviny, tak v posmrtném životě. Posmrtný život je součásti podvodu.“

Sarah: „Řekněte mi více o tomto rozhraní a jeho funkčních implantátech.“

Dr. Neruda: „Okomozek byl klíčový prvek, který Anunnakiové museli navrhnout, aby zprovoznili funkční implantáty. Tak to je v člověku 1.0. V člověku 2.0 to byla DNA. Jakmile toho bylo dosaženo, Siriusané mohli navrhnout vědomý pracovní rámec–lidské vědomí. Lidské vědomí je klíčem k potlačení nekonečné bytosti. Lidské vědomí, nebo trojice vědomí, je složena ze tří interaktivních vrstev.“ „První vrstva je kosmické vědomí nebo nevědomí a formuje spojení mezi jednotlivým člověkem a celým druhem. Tato vrstva je tím, co umožňuje každému z nás vidět to, co vidí každý, cítit to, co všichni ostatní cítí, vědět, co každý další ví. Je to dokonalý způsob, jak sjednotit druh v oddělenosti, prostřednictvím nevědomé mysli.“ „Další vrstvou vědomí je genetická mysl jak ji nazývají Tvůrci Křídel; nebo podvědomí v případě Sigmunda Freuda. To formuje spojení mezi jedincem a jeho rodokmenem nebo genetikou. Zde se projevuje pokrevní linie.“ „A pak existuje vědomá mysl. Ta umožňuje jedinečné individuální vnímání a vyjadřování – to, co většina z nás nazývá osobnost a charakter, je vytvořeno v této vrstvě.“ „Vědomá mysl jedince je těžce ovlivňována genetickou myslí, zvláště mezi narozením a sedmi nebo osmi lety. Během této doby je její vliv všezahrnující. Vzpomeňte si, že Anunnakiové vytvořili biologické formy – tělo, Siriusané vytvořili funkční implantáty a Marduk provedl naprogramování těchto funkčních implantátů tak, aby se vyvíjely po naprogramované stezce vedoucí k návratu Anua. To bylo vyjádřeno v hierarchických strukturách lidstva, které hovoří o bohu a mistrech v náboženských a ezoterických textech.“ „To všechno bylo součástí návrhu, vytvořit různé náboženské a ezoterické kulty, které budou podporovat rozsáhlou hierarchii a uspořádají lidskou rasu do vztahu mistr – student, a pak vytvořit mnohovrstevný posmrtný život, který odmění ty, kteří věří a jsou poslušní svých bohů a mistrů.“ „Víte, celý princip, který je za celým tímto úsilím, se může shrnout do jednoho slova: oddělenost. Všechno existuje v oddělenosti obklopené zemskou rovinou a také rovinami posmrtného života. Ale, podle Tvůrců Křídel to, co je skutečné, je, že jsme všichni prodchnuti rovností a jednotou – nikoliv prostřednictvím nevědomé mysli, která nás jenom zapojuje do oddělenosti, ale spíše prostřednictvím životní esence, která je námi. A tato životní esence je svrchovaná a integrovaná – sjednocená. Je JÁ JSEM, MY JSME. Nikdo není nahoře, nikdo dole. Nikdo není lepší, nikdo není podřadný.“

Sarah: „Ale říkal jste, že všechno je lež? Všechno… Myslím tím, že všechno, čemu jsme byli naučeni věřit, je podvod! Jak je to možné… nebo… nebo dokonce uvěřitelné?“

Dr. Neruda: „Je to možné, protože bytosti, jež uvěznily lidstvo, navrhly svět, kterému jsme se přizpůsobovali po eóny věků, a vyvíjeli se v něm takovým způsobem, že jsme se v našem světě ztratili. Závoje, které na nás byly položeny, jsou neprůhledné. Tak moc, aby si lidé, fungující jako lidské uniformy, nebyli vědomi, že všechno kolem nich je iluzorní. Je to naprogramovaná realita, která není skutečná.“ „Tvůrci Křídel říkají, že všechno je jednoduše zvuk, který je holograficky uspořádaný tak, aby vypadal skutečně.„

gape
Návštěvník
gape

Jo jo, sakra sakra, na zlato jsem uplně zapomněl, respect:-) Taky hodně pohádková záležitost, vlastně sám motiv těch kořistníků. Teď ovšem k čemu je? Jsem hodně světsky smýšlející a zaseklej na tradici, Wing Makers jsou na mne příliš moderní pohajda, navíc hodně roztahaná. Vidim to víc materiálně. Prostě sem kdysi dorazila fyzicky nějaká technologicky vyspělejší rasa, páč potřebovala zlato, kápnula tu na primitivy, jež si různými manipulacemi zotročila k jeho těžbě. Když se tak rozhlídnu po světě co vidim? Dokonale vymakanej systém zotročení ekonomikou, kdy všichni všechno co vyprodukujou měněj za zlato, který nám vyměněno za papír mizí někam, kde o něm už nevíme. Osobně to vidim tak, že ta rasa je s určitými kruhy dodnes v čilém kontaktu a zlato, které tu vytěžíme s nima mění za technologie, do kterých oni to zlato nezbytně potřebujou. Zkrátka a dobře tu zblblí rubeme nějakej minerál, kterej nám bio tvorum může bejt putna a občas nám za to hoděj mikrovlnku nebo tablet, abychom měli pocit, že se vyvíjíme.

Čtenářka
Návštěvník
Čtenářka

😀 Hezky jste to napsal. Jo,je to takové hodně fantasy. Ale vede mě to k zamyšlení. Zní mi to naprosto nepředstavitelně, ale je fakt, že je spousta věcí, které prostě vysvětlené nejsou, a tak se (téměř) automaticky i ve vědeckých kruzích přecházejí. Při představě, že by tohle byla pravda, tak to by byla revoluce na n plus první.
Osobně jsem přesvědčená, že ve vesmíru sami nejsme a že jsme jen drženi v nevědomosti. Pak si také myslím (přesněji nějak to cítím, což nedokážu racionálně zdůvodnit – to asi nebude pro Vás, že?), že žijeme v poněkud omezené realitě a že dění ve vesmíru má i jiné rozměry, než jaké jsme schopni/ochotni vidět/slyšet/akceptovat. Taky jsem dřív byla hodně racionální a alternativám jsem nevěřila. I teď jsem ten typ, co důvěřuje, ale prověřuje. Ale postupně jsem zkusila pustit tu zarytou negaci alternativ a čím víc tomu dávám prostor, tím víc mě to tam táhne, víc věcí si všímám a cítím. Kolikrát si říkám, jestli je to jen blud a mám poslouchat rácio nebo jestli to naopak ráciem blokovat nemám. Zkušenosti mě dovádějí k tomu, že to blokovat nemám. Pak věci vycházejí lépe. Ale řada lidí z mého okolí to nepobírá a ťukají si na čelo. 🙂 Nicméně,dokud to respektují, je vše v pořádku. Já také respektuji jejich pohledy na věc.
V jedné knize jsem četla citát jedné známé ženy (už nevím koho přesně). Ta prohlásila, že je ona a její intuice. Že dokud intuici poslouchá, tak spolu skvěle vycházejí. Jakmile se jí postaví, tak ji intuice srazí na kolena. Mám to úplně stejně. Mějte se pěkně. 🙂

Templář
Návštěvník
Templář

Hezký článek. Jen tak dál.
Z atlantských spisů celkem jasně vyplývá, že:
* Atlantské civilizaci předcházely mnohé technicky vysoce
vyvinuté kultury, které znaly vesmírné lety. A tak měli i Atlanťané
kontakt s mimozemskými civilizacemi.
*V textech se zcela jasně píše, odkud tyto mimozemské civilizace
pocházejí – ze Siria!
*Rovněž se v nich mluví o genetickém zásahu Siriánců do
lidské struktury k urychlení jejího vývojového procesu.
Důkazy?
Například Dogoni žijící v africkém Mali. Tento kmen
už 700 let ví o nepatrné hvězdě Sirius B, obíhající kolem Siria,
kterou NASA objevila až v roce 1970 (!), a to jen díky tomu, že
vyslala do vesmíru satelitní teleskop! Etnologové dlouho považovali
tyto argumenty Dogonů za mýtus. Sirius B je tvořena nejhustší
vesmírnou materii a jeden její oběh trvá 50 let.
Později vědci Dogony navštívili a zjišťovali, odkud mají poznatky
o existenci této planety. Ti jim vysvětlili, že před 700 lety u
nich přistála vesmírná loď. Posádka lodi vyhrabala do země velkou
jámu, napustila ji vodou a bytosti, byli to obojživelníci, naskákaly
do jezera, připluly k břehu a vyprávěly Dogonům o tajemstvích
vesmíru. Podle nich žijí na Siriu dva druhy ras. Rasa obojživelníků
a bytosti, kterým dnes říkáme homo sapiens, které však
měřily čtyři metry.
Podobný příběh vyprávějí i Aztékové. Podle nich přistály před
mnoha tisíci lety nad jezerem Titikaka vesmírné lodě, vyšly z
nich bytosti – napůl ryby, napůl lidé, a naskákaly do jezera.
Připluly ke břehu a vyprávěly jim stejný příběh, jaký znají i Dogoni.
Ale možná, že Atlanťané měli nejen čilé kontakty s obyvateli
Siria, ale že naše Země byla v té době siriánskou kolonií? I v textech
z oblasti jezera Titikaka se píše, že Virakočové, tak nazývali
Inkové bytosti z vesmíru, měli plovoucí blány. Zakladatel peruánského
města Cuzco, Manco Capak, měl rovněž plovoucí blány.

gape
Návštěvník
gape

A hleďme, brouzdáme zde doslova okolo zakopanýho psa. DOGoni jsou dobrý, prej od psí hvězdy:-) Jakmile začne slovo mluvit samo za sebe, je odfnordováno, Logos je přítomen. Míň už se mluví o tom, že dali jméno i konopí, cannabis-rostlina dvojího psa a že ji považujou za dar od svých předků. Je dost pravděpodobný, že život tvořenej DNA je projektem, jenž může být realizován na více planetách, což samo o sobě znamená, že někde můžou být i jeho vyspělejší formy a to dokonce i technologicky tak, že by byly schopné cestovat na cizí planetu a tam zasahovat do genomu primitivů ať už prostým křížením se, nebo inženýrstvím. Je s podivem kolik draků a ještěrů máme v pohádkách a šlechta v erbech. Asi taky neni náhodou, že určité kruhy společnosti vidí barvu svoji krve jinak a hlídají si její mísení. Když to dám do kupy s tim co mi předali předci v nezafnordovanejch mytologiích, pohádkách, na prvnim místě, tak vidim o co tu jde.

Nějakej drak nám tu jde po naší princezně a obyč chasník potulnej, se ho má zbavit. Výše jsem naťuknul osobní chápání Slunce a Měsíce jako vlastních manifestací nebeských rodičů. Ve vztahu k nim chápu Zemi jako nás, jejich potomstvo. Země – ze mne, zase Logos:-) Otázkou je kdy a jak se drak zmocnil princezny. Mám na to svoji odpověď, bylo to už dávno dávno a bylo to lstí, přerušením našeho spojení s tvůrčím principem. A jak k tomu došlo a co je tvůrčí princip? DNA je tvůrčí princip a komunikace s ní je naší přirozeností. Lze to vyčíst z obrazu Adama a Evy v Edenu, záměrně mluvim o obrazu a ne textech, jenž nám ho vykládají podle potřeb vykladače. Je zde totiž fakt, že ke drakum a ještěrum se v symbolice obracejí jen “civilizované” společnosti, národy jaksi už domestikované.

Půjdeme-li ale kamkoliv jinam, do divočiny, za domorodcema, lhostejno jestli do Amazonie, za šamanem v Indii, nebo do Austrálie, všude všichni uctívaj hada. Odpověď na otázku proč je jednoduchá. Všechny tyto kmeny uchovávají různé metody přístupu ke skutečné skutečnosti. Do stavů transu, kdy je člověk schopen přijímat informace přímo z vyzařování DNA. Ta sebe nechává poznat zřícího se vším všudy, včetně své fyzické podoby jako spirály. Odtud všechny ty domorodé mýty o původu života z hada, o jeho neustálé smrti a rození, vysvlékání kůže, léčení a obnově. Adam a Eva byli stvořeni tak, že tomuto poli rozuměli a skrze něj i řeči zvířat a nejen oni, vzpomeňme na Jiříka, stačilo ochutnat z hada a to je chasa jako my 🙂 Zkrátka a dobře podle pohádek to vypadá, že tu máme nějaký ještěry co tvrděj, že jsou tu doma a je to tu jejich, přilítli kdoví odkud a kvůli pár ohňovejm efektum si myslej, že je budeme furt žrát jako Bohy.

Trochu jim asi uniká, že už každej hloupej Honza ví i něco o DNA, proto šel na radu mamky do světa, zbouchnout něco čerstvýho. Vida tu ubohost, tu posedlost násilnym kříženim, neuvěřil v nesmrtelnost toho tvora a víte jak to dopadlo. Teď ale kde splašit Jendu? Kdo to vůbec je? Budeme stopovat, definitivně je tu dobře zabydlenej a domestikovanej, přesto ale podstatou tulák, doma ho to neba a až ve světě ožije. Vizuálně a archetypálně mu je nejblíž asi tarotovej blázen, nicméně v těhle těžkejch dobách jsem se i já radši obrátil k Bohu, tak budu hledat mezi svatými, ať neokultničim:-) Celkem jasnej tulák a patron pocestnejch je sv. Kryštof, Christoforos, Kristonoš, přenesl malého Ježíška přes vodu, to by šlo, Kolumbus taky přenesl Krista za oceán, celkem to pasuje, asi to funguje. Podiváme se na něj blíže, sakra psí hlava, původně asi nějakej dravější archetyp. Před svým obrácením sloužil temnotě, byl nazýván Reprobus, zavrženíhodný.

Dnes patron všech na cestách, ochránce před povodněmi a nemocema, strážce procesů, nejen kvasnejch, dej Bůh stěstí:-) Patron pivovarníků. Poslední vazby ho dávaj do přímé souvislosti s Dionýsem, i původ by seděl do Panovi družiny, ostatně pravoslavné ikony ho často zobrazují s hlavou beraní, namísto se psí. Rohatost, zubatost, ta animalita by do družiny sedla. Vyvstává nám tu obraz postavy v procesu, s celou řadou neřestí a ponurou historií, úzce propojenou skrze psí hlavu s podsvětím, smrtí a znovuzrozením. Která však přesto všechno nese Krista a ani o tom neví, jen ji děsí jeho váha. Sumasumárum tohle sedí na všechny co znám.

Takže zbavit se tý bestie je na nás. Jak na to? V první řadě si uvědomit, že skutečně existuje, přestat ji krmit a ostatní navést podobným směrem. No a čimže se taková bestie krmí? Pochybami a nevědomostí se jen udržuje při životě, ale veškerym hříchem se sytí a roste. Jevy je potřeba nazývat jejich jmény, vždycky mne děsí když někde čtu nepřesně pojmenovaný entity. Pokud už se člověk vydává na tato pole, měl by se tomu věnovat naplno a vyvarovat se přešlapů. Nelze zaměňovat Lucifera se Satanem, vše je v neustálém procesu a my to neustále ovlivňujeme vlastní vírou a přesvědčením. Pro mne když Venuše, žena oděná Sluncem, s měsícem pod nohama, vládkyně býka ukáže rohy, tak to znamená jediné, že je na co se těšit. Jsem jen zemědělec, ale vim jak dopadá kozel s býkem.
Jinak ale velkej RESPECT:-)

Lucie Novakova
Návštěvník
Lucie Novakova

Já to vidím pozitivně. Kabala bude na podzim spláchnutá do záchodu a Zemi čekají světlé zítřky. Budeme součástí Galaktické federace a budeme lítat do vesmíru. V osobním horoskopu mám, že v příštím životě budu navigovat vesmírné lodě. Takže mně to všechno zapadá do sebe. Taky jsem pořád hledala, jak to dopadne. Neberte to tak, že elity něco nastavily a my se teď už jenom dozvídáme o všem bez možnosti na tom cokoli změnit. Kdy dostane dítě facku? Když desetkrát nepochopí. Kdy pošlou někoho za mříže? Taky když třeba 2x nepochopí. Je důležité pochopit, proč se děje, co se děje, a snažit se změnit se a myslet pozitivně, tvořit do budoucna pozitivní realitu. “Já jsem ten, kdo tvoří můj život.” To je fakt a pokud tomu nevěříte, tak jste akorát zahodili vesla do rozbouřené řeky, ale to byla vaše (ne)vědomá volba. Čili nemusí to skončit blbě, nemusíme skončit jako neandrtálci. Nenechte se zaplavit negativitou a běžte ven na slunko. A děkuji moc za články Pozorovatelky a za Aeronet a AC24 atd. Jakkoli negativní zprávy vydávají. Je jednodušší strčit hlavu do písku a taky je to hloupé. Je těžší se tím vším prokousávat. Ale za mistrovství považuju, pokud to všechno víte a dokážete si od toho zachovat odstup, dokážete to považovat do určité míry za matrix. Sledujte to jako film. Nenapojujte do toho vlákna ze srdce, protože to z vás vysosává energii.

sibolet
Návštěvník
sibolet

byl jsem na Slunku v Divoké Šárce..Protože NEMUSÍM,ale MOHU kdykoliv jako duchodec…Tam dřevaři káceli na pohled zdravé smrky,PRÝ NEMOCNÉ,pak jsem na jednom místě viděl poraženou mladou břízu…Ve vegetačním období..Tak jsem u ní provedl PUDŽU źa jejího DUCHA..Tolik z cudné vycházky na Slunko…Vše je DOBRÉ…

Lucie Novakova
Návštěvník
Lucie Novakova

Myslela jsem to tak, že sedět u internetu a strachovat se, co přijde, je kontraproduktivní. Posiluje to ty, kteří ty hrozby vyvolávají. A neřekla jsem, že je vše dobré, nejsem naivní blb. Jen je podle mě inteligentnější tvořit myslí a emocemi pozitivní budoucnost (už teď) než to brát jako hotovou věc, že se vrátíme do doby kamenné.

sibolet
Návštěvník
sibolet

inspirovala mě Iva Adamcová se sloganem VŠE JE DOBRÉ…Po dloouhých životních situacích dlužno podotknout,že MÁ PRAVDU https://www.youtube.com/watch?v=YXQ80x6IFjw

Karel
Návštěvník
Karel

Lucko Novakova ,tak tohle bylo to nejlepší co jsem tu dnes četl.

B
Návštěvník
B

Trochu mimo mísu, ale velmi zajímavý:

http://alles-schallundrauch.blogspot.cz/2015/06/kissinger-und-petraeus-verlassen.html

Podle reportu opouštějí Kissinger a Petraeus opouštějí Bilderberg letadlem VIP Service Club CONTINENTAL letiště Praha, z čehož vyvozuje, že míří právě do Prahy.

xerox
Návštěvník
xerox

možná chtějí poskytnout interview aeronetu … :–)