O globálním prediktorovi a o možnosti globalizační moc zastavit. A o světové...

O globálním prediktorovi a o možnosti globalizační moc zastavit. A o světové moci tentokrát americkým pohledem – video

O globálním prediktorovi a o možnosti globalizační moc zastavit. A o světové moci tentokrát americkým pohledem – video

Do nedávného článku na téma přistěhovalecké politiky EU (“Sedm mýtů o migraci”) jsem vložila video, kterému se zřejmě nedostalo takové pozornosti, jakou by si zasluhovalo a jak bych si i já představovala. Proto jej vkládám znova s tím, že chci zdůraznit, že je v podstatě o  tomtéž, co se do povědomí lidí dostalo z pravidelných pořadů V.V.Pjakina, tedy o GP (globálním prediktorovi). Tento zavedený a stále více zprofanovávaný výraz, kdy se dnes kdekdo tváří, že má nastudováno vše, co Pjakin doporučuje ke čtení, nemám ráda a začínám na něj být alergická stejně jako na lidi, kteří prohlašují, že mají Pjakina v malíčku. Já jsem vše doporučované nečetla, proto v dalším zůstanu u svého označení “světová moc” a Pjakinovi se omlouvám, jestli jej v článku přesto zmíním.

O “světové moci”  je i opětovně vložené video s názvem “Psychologie moci”. Pro ty, kteří se mně nejen pod výše zmiňovaným článkem ptají na můj názor, kdo a co si myslím, že je ten GP, je to moje odpověď, že nikdy jsem si nemyslela a napořád nemyslím, že jde o nějakou bytost, žijící tisíce let či snad o bytost mimozemskou. Podle mě jde pouze o mocenský systém, převzatý a pokračující od Egypťanů, což má logiku v tom, že egyptská kultura byla v historii nejdéle trvající kulturou a v lidské historii byla jedinou (!), která přežila to, co se jmenuje “lámání Věků” (mám na mysli období cca dva tisíce let p.n.l., kdy všechny tehdejší kultury padly – kromě Egypta, psala jsem o tom např. zde či zde).

Za další chci opětovným vložením videa odpovědět těm, kteří očekávají, že současná alternativní média snad mohou tuto po staletí trvající a k dokonalosti dovedenou světovou moc prolomit – že k tomu snad poskytnou jak návod, tak vedení. Alternativní média nemohou dělat více, než osvětlovat, proč se děje to, co se děje, resp. osvětlovat, do jaké fáze vlády nad lidstvem “světová moc” dospěla. Jde o proces, táhnoucí se přes generace a stejně tak pouze přes generace je možné tento proces zastavit, zvrátit. Alternativní média k tomu poskytují to nejdůležitější,  informace (tedy pokud nesklouznou pouze ke zprávám ze dne na den, aniž by osvětlovala jejich souvislosti).  Zde hraje nezastupitelnou roli internet a kdyby existoval už například za pádu Berlínské zdi, věci by možná – ale opravdu jen možná, protože lidé jsou jako ovce – dnes vydaly jinak.

Dokument “Psychologie moci”

Nebudu teď rozebírat, jak se původně egyptská moc do světa šířila přes tehdejší “lámání Věků”, tzn. na konci Věku Berana a začátku Věku Ryb, tedy když vynalezla křesťanství, o cca tři století později papežský stolec a o nějakých cca 5 století pak islám. Nebudu rozebírat, jak v 18. století přes americkou a francouzskou revoluci vytvořila republiky a tím občany a především vytvořila Spojené státy. Jak se Napoleonem snažila ovládnout Evropu i Rusko, jak revolučním rokem 1848 pracovala na dalším rozkladu monarchií a na překreslování hranic, což se jí obojí podařilo první světovou válkou, kdy zrušila i poslední monarchii – ruskou a hned na to tam “rudou revolucí” s pomocí Lenina poprvé zavedla systém, který ve finále má nahradit ideologii z přelomu Věků, tzn. z počátku našeho letopočtu, a to křesťanství. Na tom se od ruské říjnové revoluce pracuje tak, aby marxismus, tento vyšší level křesťanství, byl za současného lámání Věků (konec Ryb a začátek Vodnáře) zaveden na celé zeměkouli, ale ani to teď nebudu rozebírat.

Jak šel od dob Egypta čas, tak přicházela nejen poznání o skutečné velikosti světa, což znamená nejen o lidstvu jako celku, ale především o zdrojích planety, tak také vědecko-technologický pokrok nabízel i stále sofistikovanější prostředky k moci nad všemi a vším. Ale na co systém mohl a může sázet  v každé době, je touha jednotlivců po moci a po vzhlížení k autoritám (přesněji k “autoritám”) . Jinak řečeno – stačí najít “správně” ambiciózní adepty (nejlépe už na universitách, kde se ambice pojí i se schopnostmi) a “vůdcové světa” mají jistotu, že realizaci jejich plánů nic neohrozí. Respektive, že davy budou skákat tak, jak oni pískají.

Dvacáté století dovedlo tento systém k naprosté dokonalosti tím, že není místa na zemi, kde by světová moc neměla své lidi a kde by nebyl realizován světovou mocí zavedený systém vládnutí. Nejde o nic jiného, než o tu pyramidu, jejíž špičku nevidí (neznají) ani ti, kteří “sedí” hned pod ní, jak to ukazuje zmiňované a mnou opětovně vložené video:

Vkládám volný přepis podstatných částí videa :

Úvod – Někteří z nejmocnějších mužů USA v byznyse a výrobních odvětvích mají z někoho a z něčeho strach. Vědí, že je to moc, která je tak organizována, tak nehmatatelná, tak pozorující, tak provázaná, tak úplná, tak všudypřítomná, že o ní raději nemluví nahlas, pokud ji. odsuzují.  Honba za mocí je hnací silou historie, vždy byla a vždy bude. Ti, kdo si tento princip neuvědomují, nejsou ve velké šachové partii historie ušetřeni, ale jsou manipulováni silami, které nechápou. Z pohledu těch, kteří hru ovládají, je samozřejmě výhodnější ovládat obyvatelstvo neuvědomělých pěšáků, než mít řadu odpůrců, kteří jsou schopni postavit se jim účinně na odpor. Za tímto účelem bylo vždy v zájmu vládnoucí třídy vytvářet iluze, které zahalují pravou podstatu mocenské hry. V roce 1921 vznikla tzv. “teorie výroby souhlasu”.

Čas 15:08 – “Vědomá a inteligentní manipulace organizovaných zvyklostí a názorů je důležitým elementem v demokratické společnosti. Ti, kteří manipulují tento skrytý společenský mechanismus, jsou neviditelnou vládou, která je skutečnou vládnoucí mocí naší Země.” –  Edward Bernays, dílo “Propaganda”, 1928. Toto je reálná skutečnost a její tvůrci ji okomentovali, protože se přímo podíleli na jejím vzniku.

Čas 16:03 – Dokument “14 bodů” hovoří o nutnosti vytvoření Společnosti národů, předchůdce dnešní OSN. Po Pařížské mírové konferenci v roce 1919 došlo v hotelu Majestic k setkání s řadou britských diplomatů, aby bylo prodiskutováno vytvoření stálé instituce. Setkání vedlo k rozhodnutí spojit síly se skupinou vysoce postavených kapitánů bankovnictví, výrobní, obchodní a finanční sféry… 29. července 1921 tyto skupiny vytvořily Radu pro mezinárodní vztahy, známou po zkratkou CFR. Rada pokračovala v budování členské základny, tvořené nejmocnějšími podnikateli, politickými vůdci a korporacemi. Členy jsou Goldman Sachs, GP Morgan, IGP Morgan, Chevron, Exxon Shell, BP Oil, General Electric….

Čas 24:36 – Obama hovoří, jak jsou všichni politici školení, vítá Brzezinského a potvrzuje, jakou je loutkou. Následuje popis členů CFR – světových hráčů americké politiky…

Čas 28:50 – Carroll Quigley, který působil v americké politice, sepsal své názory v knize “Tragedy and Hope” (Tragédie a naděje). Jde o hutný a vysoce detailní historický svazek, který pokryl světové dějiny od roku 1914 s důrazem na analýzu hnacích sil civilizace. V polovině knihy následují tvrzení: “Mezinárodní anglofilní síť, která operuje způsobem, který by radikální pravice označila za komunistický, existuje již po dobu jedné generace. Tato síť nemá žádný problém spolupracovat s komunisty nebo s jakoukoliv jinou skupinou a často to také dělá. Vím o činnosti sítě, protože jsem ji studoval dvacet let, počátkem 60. let mi bylo umožněno studovat její tajné materiály. Nemám k síti averzi, protože jsem byl její součástí, ale hlavním názorovým rozdílem je fakt, že síť si přeje zůstat utajená a já věřím, že její úloha v dějinách je dost významná na to, aby se o ní vědělo.”  Quigley specificky identifikoval CFR a spolu s ní Ústav mezinárodních věcí jako klíčové rozcestníky sítě společenství Kulatého stolu a potvrdil jejich blízký vztah k bankovnictví a finančníctví.

Ústav mezinárodních věcí, známý jako Chatham house, je sesterskou organizací CFR. Byl založen v roce 1920 a jeho pobočky dnes jsou v Austrálii, Belgii, Francii, Itálii, Portugalsku, Norsku, Polsku, Finsku, Maďarsku, Švédsku, na Novém Zélandu, v Jižní Africe, Nigérii, Pákistánu, Singapuru, Japonsku a v dalších zemích.

30:36 – Kennedy: Protože dnes čelíme po celém světě monolitické a nemilosrdné konspiraci, která z větší části spoléhá na utajené prostředky pro rozšíření své sféry vlivu, na infiltraci místo invaze…. Je to systém, který vynaložil obrovské lidské i materiální zdroje k vybudování uzavřené a vysoce efektivní mašinérie, která kombinuje armádu, diplomacii, tajné služby, ekonomické, vědecké a politické aktivity. Její činnost je tajná…

Tajný klíč Rady pro zahraniční vztahy (CFR) a jiných skupin kulatého stolu k ovládnutí moci spočívá v chytrém uplatňování technik, které vyvinul právě Bernays. Za 1) Vytváření pečlivě vykalkulované asociace mezi podvědomým strachem a touhami jednotlivce, přičemž je spoléháno na lidskou touhu cítit se důležitý a mocný, viz citát: “Všechno, co vy nebo já děláme, vychází ze dvou motivů – ze sexuální touhy a z touhy být skvělý”, Z.Freud. 2) Přímo nebo nepřímo je veřejnost ovlivňována tím, že jsou ovlivňovány vůdčí postavy, které utvářejí veřejné mínění a autority jsou vytvářeny tak, aby je ostatní chtěli následovat . 3) Rada pro mezinárodní vztahy jedná podle pravidla : “Iniciovat společenské mínění za účelem konformity, tzn. vytváření společenského souhlasu s názorem většiny.”

V závěru videa následuje doporučená četba a úplně v závěru doporučení, aby video bylo šířeno. Nejen tím velmi připomíná pravidelné relace V.V. Pjakina. To hlavní však vidím v tom, že americké video je v podstatě popisem toho, kdo je “světová moc” (kdo je ten GP).

Kdo je světová moc (GP)?

Rada pro mezinárodní vztahy je vlastně první globalistickou organizací. Jakožto nezisková prominentní organizace se na řízení světa podílí mnohem více, než kterýkoliv politik, který není jejím členem, navíc sdružuje ty nejbohatší firmy a lidi světa, které dohromady platí volební kampaně všech politiků. Jak je zřejmé z videa, nemá problém spolupracovat jak s komunisty, tak s jakýmikoliv jinými systémy (IS?). Za dobu své existence se nejen přes vlastní odnože (v Česku Rada pro mezinárodní vztahy od roku 1994), ale i přes různé sesterské organizace a přes jiné “kulaté stoly” rozšířila do celého světa.

Co je přitom nejpodstatnější je, že tato vrcholná globalistická organizace od začátku sází na dvě věci: na lidskou touhu po moci a na lidskou sexualitu.  Představu o tom, kdo má být uznáván jako autorita, se jí mezitím podařilo dokonale zdeformovat, zatímco lidstvo bylo zpracováno k tomu, že plná peněženka, konto v bance, dům ve správné čtvrti a správná značka auta či oblečení jsou tím jediným, co se cení. K tomu byla lidstvu nádavkem vnucena představa, že sexuální svoboda je vrcholem štěstí (viz homo politika). Po několik generací, a obzvláště po roce 1989, světová moc nečiní nic jiného, než že do řad politiků vybírá adepty, kteří budou dostatečně ambiciózní k tomu, aby diktát o podobě “autority” naplnili (a do této kategorie spadá i velká spousta podnikatelů, kteří nehledí na to, co tvoří, ale na to, kolik to vynese), zatímco občané touží dostat se na jejich úroveň, tzn. stát se stejnými “autoritami”. Těm, kterým se to nepodaří, je nabízeno “štěstí” v podobě sexuality a konzumu (a jde o konzum jak přes supermarkety, tak přes televizní zábavu ve stylu “Dejte lidu chléb a hry”). V podstatě jde o velmi jednoduchý prostředek vládnutí, protože život každého jedince je ovládán dvěma potřebami – v rámci diktátu panující doby uspokojit své ego přes právě platné společenské postavení, a k tomu uspokojit svou sexualitu.

Jako chobotnice tento systém moci rozestřel svá chapadla na celý svět a v současnosti už má ve své moci politiky celého světa. O těch lze říci, že to jsou vždy ty nejambicióznější loutky ze všech. Jsou to tzv. “technici moci”, kteří budou poklonkovat jakémukoliv systému, pokud jim umožní naplnit právě dané společenské ambice.

Kam tím mířím a proč tvrdím, že je pozdě něco změnit?

Časový úsek jednoho lidského života, ať už v pozici politické či podnikatelské “autority” či v roli zpracovaného občana,  je pro světového vůdce jen malým krůčkem v jeho plánech. V jeho hře jsou politici i občané vždy jen pěšáky na velké šachovnici, ve které on hraje svoji hru. Najednou sice žijeme v době, kdy je jeho hra stále více odhalována, ale s tím si světový vůdce již nemusí dělat starosti, protože jeho hra mezitím dospěla do fáze, kdy už zbývá pouze poslední “šach-mat”. Jinak řečeno – “žába je uvařená” a do velkého finále globalizace už zbývá pouze střet křesťanů a muslimů. Kdo by se chtěl vzepřít, ten má smůlu – jednotlivé státy jsou geopoliticky, vojensky a především ekonomicky tak propojeny, že opustí-li současný globální systém, nepřežijí.

Původní role každého státního-zemského útvaru, která zahrnovala vládce (dnes prezidenta), válečníka (armádu) a především zemědělce a řemeslníka (obhospodařování půdy a vlastních zdrojů,) byla nahrazena bankami a rolí papírků. Světová moc dnes nepotřebuje více, než ovládnout všechny banky, aby zároveň měla moc nad kterýmkoliv zdrojem na zemi. Zadlužení lidé a zadlužené státy – vše splnilo především tento účel, že o papírky už vůbec nejde, protože z těch se světová moc ani nenapije, ani nenají. Proto světová elita nemá problém přesunout centrum papírků (rozuměj banky) tam, kde ještě existují ty přírodní zdroje, které nemá přivlastněné. A které by opět bankami a lichvou chtěla ovládnout, tzn. do Číny a potažmo do Íránu a především – do té věčné překážky plánů, do Ruska.

Proč je Rusko nadějí pro celé lidstvo

Vrátím se ještě k videu, které jsem opakovaně vložila. V něm to může vypadat tak, že CFR, tzn. Rada pro vzájemné vztahy a všechny ty další navazující organizace na způsob “kulatých stolů”, vznikla proto, aby se USA nejen staly, ale především na věčné časy byly vůdčí zemí světa. Za dobu jejich cca 200 let trvající existence mohli mnozí američtí politici nabýt dojmu, že skutečně jsou to Spojené státy, kdo řídí svět. Ale nejen oni, ale především další země nějak zapomínají, že to byla Velká Británie, kdo je stvořil. Velká Británie, přes kterou světová moc po vzoru Egypta sází na dva sloupy své moci: světskou a kněžskou, přičemž světskou symbolizuje anglická královna a kněžskou od vzniku křesťanství Vatikán. A nejen američtí politici si neuvědomují, že je to Velká Británie, která světské žezlo právě předala Číně, čímž mám na mysli nejen vstup VB do čínské AIIB, ale především velkolepé přivítání čínského prezidenta anglickou královnou, ale že zároveň je to světová moc, kdo do budoucna nepočítá nejen s USA, ale již nepočítá ani s papežem (jak je vidno přes evropskou multikulti politiku, již nepočítá s křesťanstvím).

Američtí politici, kteří stále žijí v představě, že jejich státní politika = světová politika, dostávají usměrňující facky ze všech stran, přesto stále nechápou a jedou svou notu proti světu a především proti Rusku tak, jak k tomu byli téměř dvě stě let světovým vůdcem (GP) vedeni.

Evropští politici, kteří nás, Evropany, především zajímají, jedou na stejnou americkou státní notu a ono jim ani nic nezbývá, protože jejich ambice je dovedly do role vazalů USA. Ale časy se mění a obzvláště od loňského roku tak, že prudce, protože na příštího krále světa chce světový vůdce (GP) korunovat Čínu a potažmo s ní chce americkou moc v Evropě nahradit mocí íránskou. Což mimo jiné znamená, že křesťanství má být nahrazeno islámem, resp. vytvořením kultury, která vzejde ze smísení obou náboženství.

Když si to shrneme, tak zájmem světového vládce (GP) je 1) konec USA a nástup Číny a 2) za účelem globalizace nahrazení evropského obyvatelstva smíšeným tak, jak o tom nedávno hovořil M. Donutil ve své dnes již slavné pohádce o Sněhurce. Shrnuto nejde o nic jiného, než že to, co dosud pro světovou moc (GP) plnily USA, to teď převezme Čína. Jak se k tomu Čína postaví (přijme roli příštího policajta světa?) je otázka a odpověď spočívá v tom, jestli je Čína schopná “číst mezi řádky”, tzn. jestli je schopná si uvědomit, že např. zavedení komunismu i kapitalismu právě v její zemi není náhoda.

Jediným, kdo je v současnosti schopen “číst mezi řádky”, se ukazuje být pouze Rusko. Pouze Rusko pod vedením Putina jako rovnocenný partner vstoupilo do hry, kterou se světem hraje světový vůdce (GP). A jaký je jeho zásadní protitah na šachovnici? Shrnula bych jej do několika slov: “Dost bylo autorit, stojících na výši bankovního konta a na správných značkách, dost bylo ovládání lidstva přes honbu za penězi i za cenu lichvy a dost bylo propagování lidského štěstí přes sexualitu a dost bylo i diktátu Bible  – na řadě je lidské svědomí” .

Ano, je zde velmi zásadní podstata, pro kterou si Rusko takový postoj může dovolit – jako obrovská země vlastnící vše, co člověk potřebuje k existenci, si na zcela “primitivní” způsob může dovolit mít svého vládce (prezidenta co by moudrého stařešinu kmene), mít své válečníky (armádu, která nestojí na žoldu, ale na víře v to, co říká vládce-stařešina a tím na vlastenectví) a svou existenci stavět na zemědělcích a řemeslnících (tedy nikoliv na bankovních papírcích, ale na tom, na čem každý papírek stojí, tedy na půdě a přírodních zdrojích). Země, která svou budoucnost může odvíjet od této základní (“primitivní”) podstaty, si může dovolit odmítat “hodnoty”, do kterých i ji tlačí světová moc (GP) . Může si dovolit odmítat takovou podobu “autority”, jakou se přes banky podařilo vnutit všem napříč zeměkoulí. V neposlední řadě – může si dovolit obhajovat vlastenectví jako hodnotu, podle které určuje představu o autoritě a může si dovolit odmítání propagace takové sexuality, která není základem nejen pokračování rodiny, ale především není pokračováním těch kořenů, za jejichž zachování umírali její předci.

Pointa článku

Ti, kteří se mě táží, kdo je GP (světová moc) – trvám si na tom, že mým pohledem jde o systém vládnutí, který je přes generace udržován z pokolení na pokolení a do jehož detailů jsou zasvěcováni nejen ti, kteří jsou pokrevně nějak příbuzní, ale bez ohledu na to především ti, kteří se ukáží být nejschopnějšími a nejspolehlivějšími představiteli biblického lichvářského systému moci. Ta má základy v Egyptě, protože v lidské historii to byla jediná kultura, která přežila “lámání Věků” (což se nepodařilo ani Babylonu, ze kterého Egypt čerpal). Z generace na generaci jsou zásadní historické události řízeny přes astrologii, numerologii a další techniky, které se světová moc od dob Egypta snaží před lidstvem utajovat, přesněji je zakazuje.

Ti, kteří si myslí, že současná alternativní média na tom mohou něco změnit – mohou, ale pouze jako zdroj informací, protože v ostatním jde o generační proces stejně, jako o šlo o generační proces v tom, že tato moc dnes dosáhla takového stupně, jakého dosáhla. Proto Rusko natolik vsadilo na výchovu a vzdělávání a proto by i všichni ti, kteří dnes jdou do ulic, měli být smířeni s tím, že za svých životů se nemusí dočkat změny. Slovy jedné televizní reklamy -“špína je zažraná”. Přesto každý může přispět svým dílem, a to především v tom smyslu, že informace znamenají moc.

Neplánovaně a vzhledem k aktuální situaci kolem demonstrací proti islamizaci Evropy – v televizi se objevuje Dienstbier mladší a dostává maximum prostoru, aby poslední události komentoval.  Ale byl to jeho otec, kdo v Česku v roce 1994 založil odnož ve videu zmiňované CFR, tzn. Rady pro mezinárodní vztahy a je to jeho matka, která ji dosud řídí! Tam hledejme odpověď pro jeho názory!

Je fajn, že lidé se ozývají a že pozitivně vítají každou zprávu či videa, která si týkají tématu uprchlíků. Ale – při vší úctě – to už jsou pouze výsledné kamínky toho, na čem světová moc (GP) léta pracuje. A kdo nepochopí podstatu, tzn. mozaiku celého dění, ten bude pouze válčit s větrnými mlýny. Ba co je ještě horší – aniž by si to uvědomoval, stane se součástí plánu přesně tak, jak to bylo dávno tomu očekáváno, předpokládáno a velmi vědomě řízeno!

A to se týká nejen těch loutkových pěšců politických, kteří nemají ani potuchy, do jaké hry v rámci svých ambicí vstoupili, ale, bohužel, i spousty těch občanů, kteří dnes žijí v přesvědčení, že díky Pjakinovi mají načteno a tedy ve všem jasno…. Pravda ale je taková, že žába je uvařená a že konflikty, ke kterým se schyluje, jsou přesně tím, s čím se počítalo jako s jistotou, kterou občané (“ovčané”?) bez jakýchkoliv pochyb naplní.

Cesta z této pasti dnes nevede přes pouliční boje, ale přes bojkot všeho, co obě strany ke vzájemným bojům dovedlo.  Dokud křesťané nepřestanu podporovat konzum a lichvu, které je dovedly k tomu “blahobytu”, který mají a který si chtějí uchránit, a dokud muslimové nepřestanou po stejném “blahobytu” toužit, vůbec nic se nezmění a obě strany zůstanou pouze dokonalými otroky systému globalizační moci a je úplně jedno, kolik jich po vzájemném souboji zůstane. Lidstvo jako celek je v krizi hodnot. A ať se dívám jak se dívám, pouze Rusko nabízí naprosto zásadní změnu hodnotového systému (a stokrát může někdo tvrdit, že pokud Rusko nepřijme ekonomický model Západu, tak zahyne). “Účel světí prostředky” musí přestat platit, místo toho musí nastoupit ruské “Prostředky světí účel”.  Díky Bohu, že existuje Rusko s touto mozaikovitou představou o příštím fungování světa, a to bez ohledu na to, že je to běh na velmi dlouhou trať. Na druhou stranu – konečně někdo nahlas pojmenoval, že vítězství nad tímto dlouhodobým systémem moci je možné pouze s pomocí stejně dlouhodobé perspektivy vidění.

-Pozorovatelka-  7.2.201

 

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
zvědavá matka
Návštěvník
zvědavá matka

GP-LEAKS:
http://beforeitsnews.com/alternative/2013/01/top-secret-annunaki-illuminati-info-leaked-2531744.html?currentSplittedPage=1
( docela vyčerpávající, dlouhé, a ještě na více stranách), v AJ, bohužel nemám čas to celé překládat, ale Horovo oko a nápis saalm na hraně pultíku Kissingera jsou výmluvné.

antiNWO
Návštěvník
antiNWO

Stále nechápem prečo sa ľudia BOJA prijať pravdu. GP nie je žiadny systém. Keby to bol systém, stáročiami na základe zmeny doby a možností by sa transformoval na niečo čo si zakladateľ systému neželal. Systém by mohol podľahnúť vnútorným konfliktom a následne sa rozpadnúť. Toto čo sa tu deje sa ale nemení a od kedy je ľudstvo ľudstvom stále sa snaží dosiahnúť ten istý cieľ. Preto niekto alebo niečo musí riadiť smerovanie tohto sveta kontinuálne teda od prvopočiatku až doteraz. Musí to byť niečo nadčasové. GP je satan, diabol, bafonet, má mnoho mien a tvári aby nás zmiatol ale stále ide o tú istú entitu a to je samá podstata zla. Veď už sa k nemu klaňali Egypťania a dodnes sa k nemu klania čierna šlachta a všetci čo v jeho mene riadia tento svet. Veď sa vám smeje do tváre. Všetci hladáte a rozmýšlate kto je ten GP, či je to ten alebo ten a on sa na vás usmieva zo všadiaľ. On je to oko nad pyramídou na jednodolárovke. Teda oko boha Ra alebo teda satanové oko. O ňom sa spieva v každej druhej pesničke pop music. To je problém ľudstva ako takého od kedy existuje, že sa bojí pozrieť pravde do očí a kým sa to nenaučí dovtedy bude trpieť, lebo sa bojí pravdy. Všetky vojny a konflikty vo svetle našej existencie boli vo svojej podstate bezpredmetné alebo zástupné. Tu ide a vždy išlo a navždy pôjde iba o jedno a to konflikt medzi dobrom a zlom. Kým sa ľudia motkajú a hľadajú vo vzduchoprázdne, on nerušene napĺňa svoj plán. Nič nie je také konplikované ako sa na prvý pohľad zdá. V jednoduchosti a podstate je krása a pravda. Treba otvoriť oči a venovať sa podstate problému.

Vie niekto poradiť ako poslať otázku Pjakinoví? Ak áno ďakujem.

orca
Návštěvník
orca

díky, nádherně jsi to napsal, je to zřejmě opravdu mnohem jednodušší, než si myslíme…

Vesna
Návštěvník
Vesna

Otázky pánu Pjakinovi môžeš posielať sem:
http://fct-altai.ru/?p=6295

antiNWO
Návštěvník
antiNWO

Ďakujem. Ešte nájisť niekoho kto mi to preloží do ruského iazyka.

Ralo
Návštěvník
Ralo

Nefunguje zo

sloven
Návštěvník
sloven

Presne takto od začiatku o GP uvažujem a zatiaľ mi to žiadne nové informácie nevyvrátili. Je v tom logika… pekne zhrnuté

Amus
Návštěvník
Amus

Já s většinou toho, co je napsáno v článku, naprosto souhlasím. Jsem přesvědčena, že lidé, kteří uvěřili, že GP je skupina mimozemšťanů či kříženců mimozemšťanů s lidmi, popřípadě démonů, podlehli úmyslně podsouvaným konspiračním teoriím, které mají lidi utvrdit v tom, že proti nim stojí síla, s níž nemohou bojovat a jejímuž vedení se musí podřídit. Nejedná se o lidi, nemůžete je vypátrat, odhalit, zbavit moci, případně odsoudit a potrestat za staletí vedenou genocidu proti lidem v různých částech světa. Přesně tento styl myšlení vyhovuje cílům globální elity. Snad jen bych rozporovala závěr článku v tom, že dokud křesťané i muslimové nepochopí, nic se nezmění. Ono totiž i zásluhou alternativních médií mnoho lidí v Evropě do různé míry chápe, co se děje a co je pro ně v budoucnosti přichystáno. Mnoho je ochotno se dále vzdělávat a korigovat svůj názor, ale jak chcete vysvětlit muslimům, že se stali nástrojem v rukou někoho mocnějšího než je jejich prorok či Aláh? Než tito lidé s totalitním myšlením určitým způsobem dospějí k jinému poznání, bude většina evropské populace buď zlikvidována nebo asimilována a evropská kultura stejně jako se to stalo starým civilizacím, bude navždy ztracena a zapomenuta v běhu času. Už není čas na přesvědčování a vzdělávání muslimů, my se musíme bránit a ubránit a to za jakoukoliv cenu a teprve tehdy, kdy budeme mít zajištěno právo na vlastní budoucnost, pak můžeme v jiných částech světa pomáhat ostatním. Nevím, jak pro kohokoliv z vás, ale pro mě je islamizace prostě nepřekročitelnou červenou čárou a typem společnosti, ve které bych dokázala žít a přetvařovat se snad několik let, ale pouze s výhledem na změnu v blízké budoucnosti. Rozhodně proti plánované islamizaci společnosti udělám maximum toho, co mohu. Jakmile však uvidím, že jsou lidé příliš pasivní a neochotní se bránit či že je boj proti islamizaci ztracen, splatím dluhy, prodám vše, co mohu a naši republiku opustím a to i přesto, že pro mě pojmy jako vlastenectví, národ velmi mnoho znamenají. Toto už nebude země, ve které jsem se narodila a kterou mám ráda. A domnívám se, že bude z Evropy odcházet velmi mnoho lidí, už se to děje, těch samostatnějších a schopných se o sebe postarat kdekoliv jinde. Zůstanou ti, kteří zde budou mít závazky či nejsou schopni nebo ochotni ani dnes pro budoucnost příštích generací něco aktivně podniknout, Co zůstane z islamizované Evropy? Další Somálsko – Evropa. Co naplánuje GP pro civilizaci, v níž jsou ženy degradovány na rodící stroje s průměrnou porodností 8,1 dítěte na ženu? Jaký vy myslí způsob na snižování porodnosti, aby zabránili přelidnění kontinentu a dalšímu nadbytečnému čerpání zdrojů?

Rom 44
Návštěvník
Rom 44

Pozorovateľka, krásne si to napísala.

4321
Návštěvník
4321

Cituji z Vašeho článku:
Podle mě jde pouze o mocenský systém, převzatý a pokračující od Egypťanů, což má logiku v tom, že egyptská kultura byla v historii nejdéle trvající kulturou a v lidské historii byla jedinou (!), která přežila to, co se jmenuje „lámání Věků“ (mám na mysli období cca dva tisíce let p.n.l., kdy všechny tehdejší kultury padly – kromě Egypta, psala jsem o tom např.

A co třeba kulura starověké Indie a nebo Číny?
Vyspělá města se v Indii objevila už ve 3. tisíciletí před naším letopočtem. Byla stavěna podle jednotného plánu. Vždy měla pravoúhlé ulice a tvořily ji dvě části: hrad neboli citadela a podhradí.

Námořní atašé
Návštěvník
Námořní atašé

Ano, to by bylo zajímavé bádat i o těchto kulturách, jen abychom nedopadli jako Archimédes v Syrakusách… Pro pochopení naší současné situace to myslím byla zcela dostatečná studie a cokoli navíc by jen rozmělňovalo naši pozornost. Ostatně většina lidí chce pouze jednoduché odpovědi i s konkr. příkazem, co mají dělat. A proto jsme tam, kde jsme…

4321
Návštěvník
4321

Putina považuje jako jedinou naději pro křesťanství najednou i samotný papež. Co to tak teď najednou?
http://sputniknews.com/politics/20160209/1034451116/pope-francis-putin-christians.html

Pavel
Návštěvník
Pavel

Papež už asi začíná tušit, že je GP odepsán na smetiště dějin i s celým křesťanstvím. Je to asi poslední záchvěv pudu sebezáchovy před zinscenovanou popravou. “Křesťanství” už není potřeba pro ovládání světa a dle GP je nutné jek odstranit. Dobře posloužilo a udělalo ve středověku špinavou práci. A teď za tu špinavou práci dostane odměnu.

tana
Návštěvník
tana

Pozorovatelko, GP si asi každý z nás představuje jinak, ale asi se shodneme, že se jedná o skupinu mocných lidí z bohatých zemí, USA , EU sídlících asi hlavně ve Švýcarsku a v Londýně.
Mně již je opravdu dost let a hrou osudu jsem měla příbuzenstvo rozeseté snad po celém světě, včetně bývalého SSSR. Když jsem SSSR navštívila poprvé a naposledy, vládl tam Brežněv. Světe div se, ale byli jsme na návštěvě i u řadového člena jejich UV. Žil v 3 pokojovém bytě, měl chatu /odpovídající chatám u nás té doby/, zkrátka na úrovni “pracující inteligence, nečlenů KSČ” /prapůvodně “třídní nepřátelé”, s muži zmizelými kdesi v gulagu/,
v té době u nás. Potom jsme byli na návštěvě ve společném bytě, kde si na společné WC každý nosil své prkénko, i ti lidé měli svou chatičku, kde pěstovali ovoce a zeleninu. Po Brežněvově smrti se ruské hospodářství vpodstatě zhroutilo. Jenomže potom začal Phoenix vstávat z popela, někteří lidé začali přemýšlet, pracovat, mnozí se zmocnili státních podniků, a někteří si vedli a vedou dobře. Jiní byli, jsou a budou líní a flaška je jejich nejlepší přítelkyní. Ve stejné době rostly ceny ropy a plynu, Rusko i muslimské státy bohatly, zatím co živorní úroveň v těch bohatých stagnovala.V té době GP již nemohli poukazovat na to, že skoro na celém světě, s výjimkou pár zemí které ovládá, je velice nízká životní úroveň, a jen ty jejich země a jejich občané se mají dobře. Zároveň se “do klubu ráje na zemi” dostaly i postkomunistické země, ale růst životní úrovně např. učitelů, se nepovedl.
Ba co hůř, cena ropy rostla, rostly příjmy producentů, ale o to se zvyšovaly náklady těch, kdo suroviny kupoval. Kontrast se začal stírat.
Takže teď nastal problém, 25 let po “velkém třesku” je vidět, že v rámci EU se vyrovnání životní úrovně směrem od chudých k bohatým nedaří, přesto je vhodné rozdíl smazávat. Takže ti bohatí dostali příděl ožebračených a všehoschopných vetřelců.
Co se týče Putina, jeho bohatství či chudoby, to je jistě zajímavá otázka. Co nevíme je to, zdali “Putinovy paláce” jsou rezidencemi hlavy státu v určitých provinciích, nebo jeho osobní majetek. Já osobně se přikláním k variantě rezidencí hlavy státu.
Co se týče majetků lidí kolem něj, nelze nevzpomenout jistou anglickou panovnici a její legalizaci výnosů z pirátské činnosti. Rodina Morganů jstě na svého slavného předka nezapomněla. V Rusku je proces obdobný.
GP, podle mého názoru, propadl panice. Nikdy nemohl hrát podle vlastních pravidel, ale musel hrát podle pravidel, která v sociální oblasti začal psát Bismarc a pokračoval AH, platných pro Evropu. Nyní by podle stejných not chtěli hrát i občané USA – všeobecné zdravotní a sociální pojištění, nárok na dovolenou, přídavky na děti……a to je s jejich státním dluhem i mentalitou jiné části obyvatelstva USA v rozporu. A k tomu všemu právě vyšlo nové, vědci fundovaně okomentované, vydání Mein Kampfu.
Konflikt na středním východě a imigrační vlna do Německa je hra o čas.
Čas na co, to je otázka.

PAVLÍNA
Návštěvník
PAVLÍNA

Zásadní článek 🙂

badatel
Návštěvník
badatel

Pozorovatelko, děkuji za perfektní komplexní analýzy (tedy i za ty dřívější).

Chci jen trošku doplnit, že abychom to neměli jen tak jednoduché, pak je nutné opravdu vzít v úvahu i ony mimozemšťany – a je jich vícero druhů. A stínová vláda si bohužel již v dobách 2. světové války zvolila za partnery právě tu nejhorší sortu z nich (řeč je o vyspělosti mravní, ne o technologiích). Naštěstí však kromě nich jsou zde i další mimozemské druhy bytostí, skutečně vyspělých a s technologiemi ještě vyššími. Tím však nechci navazovat na téma Bendy a jeho vesmírných lidí (zde mám vždy pocit lidového pořekadla “když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají” a vzpomínám na techniky náboru otroků na lodě před cca 150 lety v Africe, ale i dnes – půjčky, úroky …).

Kromě nich pak tady jsou ještě entity kategorie celého energeticko-informačního pole rozprostřeného nad planetou a celosvětově využívající lidstvo již několik tisíc let jako zdroj skvělé energie (utrpení a smrt) – funguje to na principu “Matrixu”. Toto pole je samozřejmě stále v úzkém pracovním kontaktu s GP za všechna ta poslední tisíciletí. A navíc má ve svém područí všechna 3 náboženství knihy. Nejlepší způsob jak kodifikovat lež je totiž sepsat ji a vyhlásit za zákonnou a závaznou normu. Tedy i stínová světovláda je jen služebníček na čímsi poli.
(Tady doporučuji jednu z přednášek Petra Chobota, na internetu je možné ji nalézt.)
Toto však není o Bohu, tedy o skutečném “Otci”, o němž mluvil Ježíš (ten skutečný Ježíš, historický, ne ta falešně vytvořená modla JežíšKristus). To je však téma o mnohem vyšších úrovních platných ještě i nad pararelními vesmíry a všemi mimozeměťany.
A to se již dostáváme i do mezidimenzionálních hladin – tedy postaru do astrálu, a také k vyšším pravdám a pravidlům “života”. Ona ta Boží spravedlnost přeci jen existuje, avšak je nutné umět ji přivolat (a ne se od ní odvracet podle návodů zapsaných v již zmiňovaných kodifikovaných knihách).

A morfologické pole lidstva na planetě Země lze ovlivnit, měnit. Proto to také GP tak zcela nevychází podle plánu. Jednak příliš netrpělivě spěchá a vymezený čas mu končí. A hlavně také proto, že je na světě také dost lidí (i když bohužel ještě ne tolik, kolik by jich bylo potřeba), kteří k tomu přispívají svým kaménkem, mravním postojem a meditacemi a to finále mu tak hatí. O tom, že to má význam a že konflikty se vyhrávají především ve vyšších úrovních bytí jednak svědčí Rusko (oněch cca 90 % stojících za Putinem, i když jim těch zbylých 10 % se snaží házet klacky pod nohy – ale klopítnou o ně sami). Ale odkazuji i na http://badatel.mysteria.cz/texty/niklotova-zavet.pdf , kde je možné si pro inspiraci přečíst obdobný jiný příběh. Doporučuji napřed začít poslední stránkou.
I když je to vše neuvěřitelné, hlavně pro materialisty, ono to skutečně tak funguje.

Pozn.: cením si i váš astrologický náhled na souvislosti popisovaných jevů. Pokud by jste měla zájem, rád bych si s vámi občas vyměnil některé informace i mimo toto veřejné fórum. Moji interní adresu si již najdete pod tímto příspěvkem.
badatel