O co jde v Sýrii aneb Izrael (USA) vs. Írán (Čína) anebo...

O co jde v Sýrii aneb Izrael (USA) vs. Írán (Čína) anebo existuje třetí cesta – ruská?

O co jde v Sýrii aneb Izrael (USA) vs. Írán (Čína) anebo existuje třetí cesta – ruská?

Válka v Sýrii trvá už 8 let a v rámci rozvratu Blízkého východu je výjimečná nejen délkou trvání, ale také tím, že B. Asad po celý čas odolává osudu S. Hussajna či M. Kaddáfího a jiných blízkovýchodních vůdců. A že tomu tak je, tak proto, že Sýrie samotná má na Blízkém východě výjimečné postavení – je totiž územím, na kterém jde příští osud lidstva do finále ve smyslu věty: “Na území Sýrie naše kultura začala a na území Sýrie i skončí”, přičemž myšlena je naše biblická (židokřesťanská) kultura. A střet, který na území Sýrie právě běží, je ve své podstatě střetem Izraele (Bible) a Íránu (Korán), přičemž cílem je, aby zvítězil Korán, resp. aby nová dominantní světová moc již nebyla západní/židokřesťanská, ale východní/ islámská (ač ne napořád, ale to by bylo na jiné téma).

Výjimečnost Sýrie

A protože území Íránu – a Sýrie a Iráku – je považováno za kolébku indoevropské rasy, jde současně o střet Židů s Árijci (Íránec=Árijec), konkrétně pak o střet sionistů s Árijci (kdo četl vrcholné dílo sionistů “Protokoly sionských mudrců”, jejichž autorem má být zakladatel sionismu Herzl, ten ví, že Árijec je v něm označení pro toho nepřítele, který má být nakonec zcela ovládnut a poražen, tzn. označení pro gojímy).

Na dění v Sýrii jsme si mezitím zvykli dívat se pouze tou optikou, že v něm 1) Asad bojuje proti neoconům a 2) Asad a Rusko společně bojují proti neoconům. Ale existuje ještě třetí rovina, a sice že Asad a Rusko a Globalisté! (GP) bojují proti neoconům. Což znamená, že Asad a Putin mají ochranu Globalistů (GP), ale říct se to dá i tak, že Globalisté (GP) potřebují odstavit od moci neocony a především Putina v tomto boji proto podporují, protože bez Putina to nezvládnou, resp.nezvládnou tak, aby to neskončilo světovou válkou.

Dalším člověkem, který má na odstavení neoconů od moci pracovat, je D. Trump, jehož úkolem je i izolovat Spojené státy jak od Evropy, tak od všech zásadních dění ve světě (ukončení dohody TIPP mezi USA a Evropou, ukončení dohody TPP , které bylo ve prospěch Číny, prohlášení o zastaralosti NATO, kde je pouze otázkou času, kdy se NATO rozdělí na evropskou a americkou část).

To ale nic nemění na té podstatě, že cílem Globalistů (GP) je vynést Írán do pozice centra světové moci (spolu s Čínou) na jedné straně a zničení Izraele (spolu s odstavením USA a Británie) na straně druhé. A až se toto podaří, pak se znova zaměřit na Rusko a jeho zdroje a jeho likvidaci, přičemž vítězství Íránu bude současně zárukou vítězství islámu nad židokřesťanstvím (biblickou kulturou).

S takovou pozicí, kdy se světová moc pouze přesune z atlantické strany světa na euroasijskou, přičemž na plánech s Ruskem se nic nezmění, Rusko samozřejmě nesouhlasí. To ale znamená, že Rusko v Sýrii bojuje na dvou frontách – na jedné straně s neocony a na druhé s Globalisty (GP), tzn. s jejich plány, aby se Rusko stalo pouze zdrojovou základnou jak pro asijský svět, tak pro islamizovanou Evropu a k tomu  bylo rozloženo na další samostatné státy, až zcela zanikne (plán “SSSR 2:0”)

Nyní zdůrazněme, že Sýrie je prodlouženou rukou Íránu, a to kromě toho, že je stejně šíitská, také proto, že spolu s dalším íránským spojencem, rovněž šíitským Libanonem, představuje přístup Íránu na Středozemní moře a tím cestu do Evropy (nemluvě o Arménii). A tady je nutné připomenout, že cca 30 let trvalo embargo proti Íránu, které m.j. zakonzervovalo íránské zdroje ropy a plynu, které ale v roce 2015 uzavřením jaderné dohody s Íránem skončilo a že konec tohoto embarga znamená možnost, jak ruský plyn do Evropy nahradit íránským.

Jaderná dohoda byla po velmi dlouhých a obtížných jednáních uzavřena v červenci 2015 a nelze se divit, že hned v září stejného roku Putin pronesl onu známou větu “Jestli draka neizbežna, nado biť pervym” – “Jestli je boj nezbytný, je třeba udeřit jako první” a s ní vstoupil do Sýrie. Pokud by tak totiž neučinil, plynovodu Nabuco z roku 2002, který ztroskotal na nedostatečné kapacitě pro potřeby Evropy, by už s íránskými zdroji nic nestálo v cestě. A připomeňme, že plynovod Nabuco byl od začátku zamýšlen tak, aby se Evropa zbavila závislosti na ruském plynu, rozdíl byl jen v tom, že tento zájem měli jak neoconi tak Globalisté (GP). A velmi paradoxně Globalisté (GP) potřebují Putina, aby jim pomohl neocony odstavit a aby to byli Globalisté (GP), kdo Evropu závislosti na ruském plynu zbaví!

Plynovod Nabuco v roce 2002 ztroskotal na tom, že Ázerbájdžán by nepokryl potřeby Evropy, odstranění embarga na Írán v roce 2015 však tento problém vyřešilo a to o to víc, že pod kontrolu Íránu mají nově připadnout i ložiska na území Iráku 

Vstupem do Sýrie ale Putin udělal Globalistům (GP) tu největší čáru přes rozpočet, protože zájem byl, aby dění v Sýrii vyřešil Írán (a Čína), čímž by Írán stvrdil vůdčí postavení, které s ním Globalisté obzvláště ve vztahu k Evropě mají. A že tuto roli převzalo Rusko, se jim vůbec nehodilo, protože bylo jasné, že s takovou odstavit Evropu od ruského plynu bude obtížné – nebude to totiž Írán, kdo v tak zásadní tranzitní zemi, jakou je Sýrie, bude mít hlavní slovo, ale Rusko! A Rusko to zakrátko potvrdilo, když v roce 2016 na východě Sýrie z Tartusu vytvořilo svou trvalou námořní základnu ve Středozemním moři (po Krymu to byl další ruský úspěšný krok).

Když k tomu přičteme, že pomocí Sýrii si Rusko získalo na svou stranu i Írán (a Libanon) a dále přičteme, že Globalisté (GP) proti krokům Ruska vůbec neprotestovali, protože viděli, že Írán ani Čína by situaci nezvládly ani diplomaticky ani vojensky, z Ruska a Globalistů (GP) se stali partneři. A ač pouze partneři “situační”, neoconi a s nimi jejich prodloužená ruka na Blízkém východě – Izrael – věděli, že je zle. A to o to víc, že v amerických volbách zvítězil člověk Globalistů (GP) D. Trump, zatímco H. Clintonová, která si jako hlavní cíl v případě vítězství vytyčila tažení na Írán, prohrála.

Sýrie – území spousty zájmů

Připomenu nyní kousek ze známého videa “Sedm zemí do pěti let: “V roce 1991 jsem měl setkání s Paulem Wolfowitzem (bývalý prezident Světové banky a v té době 2. náměstek Ministerstva obrany USA, což byla velmi vysoká funkce) a řekl jsem mu, že musí být jistě spokojen s operací Pouštní bouře (Kuvajt). A on mi odpověděl: No, jo, ale ne tak docela, protože pravdou je, že jsme se chtěli zbavit Saddáma Husajna a to se nepovedlo. Ale jednu věc jsme se naučili – zjistili jsme, že můžeme na Středním východě použít svá vojska a Sověti nás nezastaví. Máme teď tak pět až deset let, abychom vyčistili tuto oblast od starých sovětských vlivů dříve, než vstane nová velká supervelmoc, co nám bude moci být rivalem. Rozvrátit celý Střední východ, destabilizovat ho a překreslit jeho mapu, to byla naplánovaná strategie!

Deset dnů po 11. září jsem procházel Pentagonem (kde jinde bych tehdy měl být) a zavolal mi velitel pobřežních vod USA, ať přijdu k němu do kanceláře. Tam mi řekl, že chce, abych věděl, že napadneme Irák. Proč? Zeptal jsem se ho, má to nějakou souvislost s teroristickými útoky? Bohužel, je to ještě mnohem horší. Právě jsem dostal Memorandum od Ministerstva obrany. Píše se tam, že máme zaútočit a zničit vlády v sedmi zemích do pěti let. Začneme Irákem, pak se přesuneme do Sýrie, Libanonu, Somálska, Súdánu a Íránu. Tohle je oficiální bojový plán? – zeptal jsem se ho. Ano, pane!“

Ono to ve skutečnosti začalo už Kuvajtem a na obrátkách nabralo 11. zářím a citace je z článku, který jsem napsala v roce 2014 a ani dnes bych na něm nic neměnila, protože pokud jde o zájmy neoconů a tedy o udržení dolaru/petrodolaru a s tím o udržení hegemonie USA, tzn. globalizace aĺa Pax Americana, to vše i cca po 4 letech na Blízkém východě stále trvá. Ale zdůraznila bych tuto větu: “Začneme Irákem, pak se přesuneme do Sýrie, Libanonu, Somálska, Súdánu a Íránu.

Ta zdůrazněná věta je totiž o tom, že od Kuvajtu až po Irák nebyli neoconi problém,protože v rámci pozice policajta světa (“svalů” GP) plnili přesně tu roli, kterou Globalisté (GP) potřebovali – a sice rozvrat Blízkého východu a s ním migrační vlnu do Evropy. Jinak řečeno – v tomto byly zájmy neoconů i Globalistů (GP) ve shodě, rozdíl byl jen v tom, že neoconi nevěděli (nepochopili), že ve skutečnosti slouží konci dolaru i konci Pax Americana. A že jimi vytvořený ISIL sice má překreslit hranice Blízkého východu a že jejich ISIL sice má ovládnout především ropné terminály, ale že to vše má být ve prospěch Íránu! A že i jimi prosazovaná islamizace Evropy se neděje ve prospěch Pax Americana, ale ve prospěch Íránu, protože cílem Globalistů (GP) je oddělení Evropy od USA a naopak její přičlenění k Íránu (a Číně, v souhrnu k Eurasii). A že Írán je v tomto směru nedočkavý,o tom svědčí výzva íránského prezidenta: “Evropo, pouč se, my jsme přijali už tři miliony uprchlíků”

F. Mogherini v Íránu – “EU dá další peníze na uprchlíky a společně s Íránem bude tlačit na USA

A to je vysvětlení, proč se neoconům dařilo v Iráku, ale proč se jim nedaří v Sýrii, do které se sice podle plánů přesunuli, ale že z ní vyjdou vítězně a dokonce se přesunou do Íránu, to už je pouze jejich zbožné přání!

Ale z tohoto obšírnějšího úvodu by mělo být jasné především to, že na území Sýrie se střetly tři zájmy:

1) zájem Globalistů (GP) a prosazení islámu jako náboženství příští světové moci – Írán (Čína) a proto likvidace center biblické/židokřesťanské kultury – Izrael (USA, Británie, Vatikán)

2) zájem neoconů udržet u moci biblickou/židokřesťanskou kulturu s tím, že USA a Izrael (sionisté) budou nadále vykořisťujícím hegemonem světa

3) zájem Ruska respektovat v rámci jeho představy globalizace jak islám tak biblickou/židokřesťanskou kulturu, proto Rusko na straně Íránu (spolu s Globalisty proti neoconům) i na straně Izraele (proti Globalistům a tím proti likvidaci Izraele a proti dominantní roli Íránu). 

V plánu o ukončení dominance USA a s nimi dominance biblické kultury, se naprosto zásadním stal rok 2015, kdy došlo ke dvěma událostem – v březnu zahájila činnost čínská AIIB, viz Konec amerického impéria, svět se přestěhoval do Číny a v červenci byla uzavřena jaderná dohoda s Íránem. Další události, na které se čekalo, byl brexit v červnu 2016, který měl přinést izolaci i Británie od Evropy a americké volby v listopadu 2016, ve kterých měl zvítězit člověk Globalistů (GP) D. Trump. K obojímu došlo přesně podle plánů, co však nadále zůstalo jako nekonečný příběh, to je dění v té tolik strategické Sýrii.

Ač jsou úspěchy ruské a syrské armády v porážce ISIL stále zjevnější, klid stále nepřichází a důvod? Neoconi své zájmy nechtějí vzdát, neoconi totiž velmi dobře vědí, že vítězství Putina a Asada bude nejen vítězstvím Ruska, ale i vítězstvím Globalistů (GP), což ve finále není nic jiného, než vítězství Íránu nad Izraelem.

Rozdělená nebo jednotná Sýrie?

Svou neregulérní armádu v Sýrii – ISIL – neoconi ztrácejí, ale jeden kůň jim ve hře ještě zůstal a tím koněm jsou Kurdové. Kurdové, kteří od konce Osmanské říše pořád bojují o vytvoření vlastního státu,se měli stát silou, která neoconům umožní vytvořit na území Sýrie spojenecký objekt pod vedením USA a NATO a tím objekt, který 1) překazí tranzit íránských energetických zdrojů do Evropy za jinou měnu, než dolar a 2) stane se spojencem Izraele a tím nedovolí vítězství Íránu nad Izraelem – jinak řečeno: nedojde k vítězství Číny nad USA. V tomto směru však do hry ve velkém vstoupilo Turecko, země s druhou největší armádou v rámci NATO a země, která se postupem času stále více distancuje od USA a přidává na stranu Ruska (a připomeňme, že není náhoda, že první zahraniční cesta Putina po volbách vedla do Turecka, kde se setkal i s íránským prezidentem).

Ale přes Kurdy a přes zájem neoconů o rozdělení Sýrie se dostáváme k Afrínu a k aktuálním událostem v něm, ze kterých je svět v šoku (příklad zde). A o co jde? Jde o to, že svět mlčí k tomu, že Turecko v Afrínu likviduje Kurdy. To samo o sobě je velmi smutné, ale ono jde o to, že Afrín je územím Kurdů v severovýchodní části Sýrie a že hraničí s Tureckem, čímž pro Turecko představuje nebezpečí, ale především jde o to, že Kurdové zastupují zájmy neoconů .

Kurdský Afrín na severovýchodě Sýrie

A mlčí i Rusko a Sýrie, protože rozdělená Sýrie není v jejich zájmu a stejně tak není v zájmu Íránu a Globalistů (GP). Ale jak plyne čas, tak v souladu se stěhováním centra řízení ze Západu na Východ  je stále více upřednostňována Palestina v neprospěch Izraele.

Hlasování v roce 2012 o přijetí Palestiny za nečlenský stát OSN, pokud jde o Česko, to v roce 2016 změnilo názor a postavilo se rovněž na stranu Palestiny (více zde

Gaza, pochod “Návrat domů” a Izrael v Sýrii

Proti Izraeli se stále více stavěla nejen OSN, ale i EU, která zaváděla embargo na izraelské zboží, vyráběné na území Palestiny (něco o tom zde), přičemž se EU současně stále více přikláněla k Íránu. A nyní tady máme rok 2018, který je významný m.j. tím, že je 70. výročím vzniku státu Izrael a současně výročím exodu Palestinců z území Palestina – nakbah. Obě výročí přitom připadají na polovinu května 2018, co je ale důležité, už na konci března začala série pátečních pochodů Palestinců v pásmu Gazy pod názvem “Návrat domů“. Prozatím došlo ke dvěma takovým pochodům, přičemž v prvním bylo zabito 16 a v druhém 9 Palestinců, obojí s výsledkem, že svět kritizuje Izrael a staví se na stranu Palestinců. Celá série pochodů přitom má skončit právě v polovině května – ve výročí vzniku státu Izrael a výročí exodu Palestinců.

Až potud je třeba Palestincům samozřejmě fandit, ale ptejme se, kdo a proč potřebuje zlikvidovat stát Izrael jako nadále již nežádoucí, resp. kdo se z likvidace státu Izrael bude nejvíce radovat? Odpověď je jasná – bude to Írán a především Globalisté (GP). A teď se zeptejme ještě jinak: potřebuje Rusko toto vítězství Íránu a tedy vítězství Globalistů? A ještě jinak: potřebuje biblická kultura, v tomto boji zcela konkrétně zastoupená Izraelem, vítězství islámského Íránu? A bude biblické/židokřesťanské kultuře ku prospěchu, když se Jeruzalém stane hlavním městem Palestiny??

“Jeruzalém je hlavním městem Palestiny” – říkají děti

Jak už jsem psala výše, Sýrie je křižovatkou naší civilizace – na jedné straně je Izrael (biblická kultura) na druhé Írán (koránská kultura), Sýrie je uprostřed.

Pod íránský vliv má připadnout území od Íránu přes Irák až po Sýrii a Libanon a stane-li se Jerusalém hlavním městem Palestiny, bude to území od Eufratu a Tigridu až k Nilu.Restart lidstva – indoevropské árijské rasy – pak může začít přesně tak, jak to Globalisté (GP) naplánovali (ač, ať se jim to líbí nebo ne, musí zohlednit ruské zájmy)

Ale vraťme se nyní k dění v Sýrii, kde neoconi melou z posledního a vraťme se k ní v tom smyslu, že Izrael ví, že jakmile padnou neoconi, stane se i on stejně nepotřebným, jako se pro Globalisty stalo Turecko (původně silná členská země NATO jen proto, aby.hájila dnes již nežádoucí zájmy USA v regionu).

A tím se dostáváme k tomu, že palestinské pochody v Gaze za “Návrat domů” mají zcela zásadní souvislost s tím, co se děje v Sýrii. Pochody za “Návrat domů” jsou totiž o konci Izraele, bytí a nebytí Izraele však stojí především na tom, nakolik bude konečně klid v Sýrii. Ještě jinak – jakmile bude v Sýrii hotovo a ta zcela přejde pod íránský vliv, na řadu přijde likvidace Izraele/sionismu.

A tady budu citovat:

Analytici nechápou, proč na sebe Izrael přivolává tolik útoků, útoků, o kterých Izrael ví, že stejně přijdou tak či tak, a nemohou pochopit, proč k ním Izrael provokuje. Izrael ví, že ihned, jak padne Sýrie, na řadě bude válka Íránu s Izraelem – Írán sám prohlašuje, že první, kdo bude zlikvidován, bude Izrael a Izrael bude zničen. V Izraeli už dávno pochopili, že jsou připravováni k finálnímu holokaustu, tzn. ke globálnímu řešení židovské otázky. A v tomto procesu Izrael hledá jakékoliv možnosti své záchrany. Izrael vidí, že má stále menší a menší vliv jak v USA tak v Evropě a že tento vliv se stále zmenšuje. Když hořel arabský Magreb, okamžitě byl obviněn Izrael. V celém arabském světě po celou druhou polovinu dvacátého století jsou všichni Arabové vychovávání k postoji, že za všechno zlo může Izrael a že Izrael je nepřítel, se kterým je nutné bojovat. 

Jakmile bude v Sýrii hotovo, začne akce “Írán” a Izrael bude zlikvidován okamžitě a to tím způsobem, že v zemích, kde v současnosti běží Arabské jaro,budou vytvořeny extrémistické skupiny, které na tom budou pracovat. Izrael si to vše uvědomuje a za svůj největší úkol považuje pracovat na své sebezáchraně v předstihu. A to tím způsobem, že nesmí dopustit, aby Sýrie padla.” Video a více zde

Větu “A to tím způsobem, že nesmí dopustit, aby Sýrie padla.” bych opravila na “nesmí dopustit, aby v Sýrii bylo hotovo”. A touto optikou pátrejme, kdo asi stojí za “jako” chemickými útoky v Sýrii a za raketovými útoky na Sýrii ze Středozemního moře. Rukou společnou to jsou neoconi a Izrael, ale myslím, že Izrael na neocony bere stále menší ohled a že hledí jen na to, jak si zachránit svou kůži. A to je dle mého důvod, proč se i on (stejně jako Turecko) stále více přiklání k Rusku.

A pro potvrzení, že Izrael má na kahánku, nemusíme chodit daleko – stačí se podívat na letošní únor, kdy Izrael nechápal, co si to Sýrie dovolila, cituji: “V sobotu došlo k vážnému konfliktu mezi Izraelem a Íránem v Sýrii, který znamená zásadní bod obratu v jejich dosud skryté válce. Do izraelského vzdušného prostoru vstoupil ze Sýrie íránský bezpilotní letoun a armáda ho sestřelila. Pak podnikla odvetu na syrské cíle, ale syrská protivzdušná obrana začala na izraelské stíhačky střílet a jednu zasáhla.”

A cituji dále: “Po sobotním útoku požádal izraelský premiér Netanjahu Vladimira Putina, aby zabránil další eskalaci, protože Rusko je jedinou silou v Sýrii, která má na tamější dění vliv. Je ale otázka, zda Moskva chce anebo může něco takového udělat; Rusové působí i na základně Tijás, odkud Íránci bezpilotní letoun vypustili, a museli o tom vědět.

Netanjahu nedávno Putina opět navštívil v Moskvě a znovu zdůraznil, že íránskou přítomnost v Sýrii nepřipustí. Izrael s Ruskem sice do jisté míry koordinuje útoky, aby se jejich letouny nad Sýrií nestřetly, ale už ví, že vzájemná spolupráce i ruská vstřícnost mají své meze. Když Netanjahu chtěl, aby Moskva stanovila íránským jednotkám a Hizballáhu určitou povinnou vzdálenost od izraelských hranic, Putin mu nevyhověl. 

I když se zdá situace momentálně klidná, další nebezpečná konfrontace je pouze otázkou času – bude-li třeba, Izrael bude v útocích pokračovat a Írán jistě nepřestane posilovat v Sýrii přítomnost. Dosud tichý a nepřímý izraelsko-íránský boj se teď proměnil v otevřený a může skončit i regulérní válkou, v které by Íránu mohl z Libanonu pomáhat také Hizballáh.” zdroj citací zde

Kdo dočetl až sem, tak doporučuji k pozornosti tuto větu výše: “Jakmile bude v Sýrii hotovo, začne akce “Írán” a Izrael bude zlikvidován okamžitě a to tím způsobem, že v zemích, kde v současnosti běží Arabské jaro,budou vytvořeny extrémistické skupiny, které na tom budou pracovat.” 

Tím se totiž dostáváme k libanonskému Hizbaláhu a palestinskému Hamasu a tím k tomu, že nově jsou obě tyto extrémistické skupiny financovány velmi bohatým Katarem. A to je obrovská změna od doby, kdy obě financovala pouze Sýrie a Írán a kdo se o tuto změnu zasloužil? Byl to Donald Trump a jeho “akce Katar”. Pod nesmyslnou záminkou tehdy země Rady pro spolupráci zemí Perského zálivu (GCC) vyloučily Katar ze svého společenství a ten za vydatné pomoci Trumpa přešel na stranu Ruska a Íránu (a Hizballahu a Hamasu).

D. Trump a katarský emír – více zde a zde 

Katarský emír a V. Putin:

Z dosud popsaného by mělo být jasné, jak se síly na Blízkém východě obracejí v neprospěch neoconů a jak i jejich největší spojenci v oblasti (Saúdská Arábie, Turecko – a je jen otázkou času, co udělají Kurdové -, ale také Katar a v neposlední řadě i Izrael) přecházejí na stranu Ruska. Pokud jde o Globalisty, je to pro na jedné straně důvod k radosti, na druhé straně je však jistě netěší, jak jim Putin míchá kartami tím, že z původně plánovaných spojenců Globalistů vytváří spojence Ruska!

D. Trump a jeho podpora Izraele, jeho vyhlášení Jeruzaléma hlavním městem Izraele ,stěhování americké ambasády do Jeruzaléma a nesouhlas s jadernou dohodou s Íránem – význam května 2018

Kromě dvou výše zmiňovaných událostí, připadajících na polovinu května, jsou tady ještě další dvě. V polovině května chce D. Trump přestěhovat americkou ambasádu do Jeruzaléma a k tomu chce 12. května napadnout přesně tu jadernou dohodu s Íránem, která v červenci 2015 umožnila ukončit embargo m.j. na íránskou ropu a plyn. Oběma těmito kroky D. Trump vystupuje proti Íránu a to znamená proti plánům Globalistů (GP). A to je na pováženou, protože D. Trump je člověkem, který by měl jako hodinky šlapat pro zájmy Globalistů (GP).

A tady mám dilema – je za těmito postoji D. Trumpa tlak neoconů anebo je to jeho osobní vzpoura proti plánům Globalistů (GP)? Nemůžeme totiž něco podobného vysledovat i u postojů M. Zemana, ale také u postojů V. Putina? Pro všechny tři je totiž společná jedna věc: že jsou proti migraci a že jsou za zachování Izraele (což bych nepovažovala za totéž, co být na straně neoconů) a že tedy jsou proti globální dominanci Íránu=islámu.

A skončím tím, že ze všeho nejvíc mi to připadá, jako by Trump a Putin hráli hru na zlého a hodného policajta. A že pokud se o příštím osudu biblické/židokřesťanské kultury má rozhodovat na území Sýrie, tak že je zájem o výsledek “půl napůl”. Což přeloženo znamená nevyhovět plánům Globalistů (GP) k likvidaci Izraele, ale naopak udržet Jerusalém jako hlavní město jak Izraele, tak Palestiny s tím, že současně budou existovat i dva rovnocenné státy – Izrael a Palestina.

Úplně na závěr pointa článku: V polovině května se bude naplno hrát o další existenci Izraele.Přitom Izrael ve službách neoconů je samozřejmě špatně, ovšem likvidace Izraele ve prospěch Íránu/islámu – je tohle dobře??? Není to jen cesta z “deště pod okap” přesně podle plánů Globalistů, zatímco Rusko chce nabídnout jinou cestu, která je ale m.j. o tom, že Izrael se stane státem jako každý jiný a že navzdory představám Globalistů (GP) zlikvidován nebude a vítězství islámu se konat nebude? A nejede v tom Trump s Putinem na stejné vlně?

Další použitý zdroj: Tereza Spencerová

-Pozorovatelka- 11.04.2018

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Lcc
Návštěvník
Lcc

Pane boze , to je znoska neskutocnych kravin,ktore si navzajom este aj protirecia. Pani autorka by mala vemovat menej pozornosti debilnemu Pjakinovi a jeho teorii fiktivneho GP a pouzivat vlastny rozum,o existencii ktoreho mam ale silne pochybnosti co citam jej clanky. Je to strata casu,ale obcas to cloveku neda. Co uz…
Len tak strucne par bodov….
1. Autorka absolutne nechape a nevie identifikovat tzv.globalistov,hoci je k tomu dostatok literatury.
2. Hlavne mesto USA nie je Washington ,ale TelAviv.
3.Izrael je umelo a nasilne vytvoreny stat ,ktory by bez ekonomickej a vojenskej podpory USA neprezil.
4. USA su ovladane zidmi – sionistami .
5. Pojem zidokrestanstvo ju absolutna kravina,judaizmus,lepsie povedane talmudizmus nema s krestanstvom nic spolocne,jedine ak to,ze Kristus bol zid.Staci si precitat talmud.
6. Izrael svojou existenciou praveze ohrozuje krestansku bielu civilizaciu jeho pripadny zanik rukami Iranu alebo kohokolvek ineho by mal pozitivny vplyv na Europu,pretoze by oslabil sionistov a ich vplyv aj ked nie uplne. Iran nebude nikdy centrom svetovej moci a nijako neohrozuje Europu.Tu ohrozuje zidmi riadeny rozvrat zapadnej spolocnosti a rovnako nimi riadena imigracia do Europy.
7. Projekt islamizacie europy je zidovsky neomarxisticky projekt nimi fimancovany i organizovany,staci si vypocut Barbaru Spectre ktora o tom otvorene hovori…..mimo inych samozrejme.
Cely multikulturalizmus a genderizmus a dalsimi izmami a kultom ludskych prav a politickej korektnosti,ktore dusia nasu civilizaciu ,su zidovske projekty.

Dalo by sa viac,este raz si prejdem tie bludy v clanku a doplnim…..

kulatakrychle
Návštěvník
kulatakrychle

Přečteno na jeden nádech!
Po dllouhé době, zde nejlepší článek!
Na českém netu čtu jen Spencerovou a Pozorovatelku

Martin
Návštěvník
Martin

Nesouhlas, i když je tam mnoho pravdy, současně ale také jisté fundamentální omyly, které lze úspěšně zpochybnit, mám na mysli např. hned v úvodu toto, cituji: “A střet, který na území Sýrie právě běží, je ve své podstatě střetem Izraele (Bible) a Íránu (Korán), přičemž cílem je, aby zvítězil Korán, resp. aby nová dominantní světová moc již nebyla západní/židokřesťanská, ale východní/ islámská…”

Martin
Návštěvník
Martin

Pravda je že:

* Islám není náboženství, nýbrž politicko-náboženský systém vládnutí. Proč ale papeženci i vládnoucí „elity“ svorně protlačují islamizaci Evropy?

Ví to tady někdo?

http://www.ragauian.cz/agenda-2030-islam-neni-nabozenstvi-nybrz-politicko-nabozensky-system-vladnuti-proc-papezenci-i-vladnouci-elity-svorne-protlacuji-islamizaci-evropy/

comment image

​JE TŘEBA JÍT VÍCE DO HLOUBKY, je zde něco co Pozorovatelce uniká, vážím si jejího pátrání, nedávám jí to za vinu, jelikož je to důkladně záměrně potlačováno…

Pravda je že:

* původní Kristovo křesťanství je něco jiného než současný papežský katolicismus. Ve skutečnosti je Kristovo jméno pro Vatikán pouhou „maskou beránka“, která zakrývá největší podvod na lidstvu za posledních 2000 let! Státní cézaropapežská církev se už od svého Konstantinovského počátku ve 4. století stala nástrojem jisté síly v pozadí, překroutila Kristovo učení tak, že ji jen s mírnou nadsázkou můžeme nazvat Antikristem. Řím se pokoušel před 4.st. ORIGINÁLNÍ Kristovo učení zničit, ale jeho hnutí nebylo možné žádným násilím vymý­tit. Vznikla proto ďábelská myšlenka a římští mocipáni si řekli: Jak zničit Kristovo hnutí, když to nejde silou? Uděláme to podvodem! Vytvoříme falešné křesťanské náboženství! Tak vznikla římsko-katolická cézaro-papežská církev, která je jen falešnou napodobeninou originálního Kristova učení o ***poznání-sama-sebe***. Kdo máš rozum, prosím použij jej a pochopíš…

* A TEĎ BACHA: Ta stejná temná-negativní síla v pozadí vytvořila o něco málo později i islám za účelem zotročení Arabů a likvidace originálních původních pravých křesťanů na severu Afriky
…a ano jsou proto důkazy. Ve Vatikánu vymysleli islám, aby jim mj. umožnil ovládnout Araby, kteří katolicismus odmítli…

POINTOU TEDY JE, ŽE ISLÁM A FALEŠNÉ EVROPSKÉ KŘESŤANSTVÍ VE SKUTEČNOSTI SLOUŽÍ JAKO NÁSTROJ OVLÁDÁNÍ OVEČEK A SLOUŽÍ TÉ STEJNÉ STRANĚ SÍLY.

Přemýšlejte, studujte historii, pochopíte! …a proč vlastně chce církev tak MOC zlikvidovat původní Kristovo učení?

TO JE OČ TU BĚŽÍ! BÝT ČI NEBÝT!!

JDE O TO PŮVODNÍ KRISTOVSKÉ POZNÁNÍ KTERÉ VÁM MÁ BÝT ZATAJENO, PROTOŽE ONO JEDINÉ UMOŽNÍ ČLOVĚKU SE OSVOBODIT!

Kdo máš rozum, prosím použij jej a pochopíš…

http://www.ragauian.cz/vznik-islamu-a-tajne-dejiny-krestanstvi-aneb-jak-vznikl-islam-doopravdy-kdo-stvoril-koran-a-proc-papezsky-vatikan-kamaradi-s-muslimy/

ZenSho
Návštěvník
ZenSho

ach jo… 🙁

ZenSho
Návštěvník
ZenSho

Dostal jsem “mínus” asi od Martina, ale kdo napíše do nebe volající pitomost a to s Veškeroz /ctou k panu Ježíši, ale toto je opravdu Stupidita:

“JDE O TO PŮVODNÍ KRISTOVSKÉ POZNÁNÍ KTERÉ VÁM MÁ BÝT ZATAJENO, PROTOŽE ONO JEDINÉ UMOŽNÍ ČLOVĚKU SE OSVOBODIT!”

Mimochodem admine, peskoval jsi mě za mé počáteční velká písmena a tohle? 🙂 🙂 🙂

jana
Návštěvník
jana

vi ste ale as moc chitry ja nejsem nak moc chitra a vim ze i spatne pisu predem se vam omlovam ale klobouk dolu i kdis nejem nak chitra ale moc me tohle zajima a ja si mislim ze mate uplnpu pravdu predem omlouvam se za mou gramatyku ale cestina mi fak nejde rada bich kdibi ste mohli psat vic takovich clanku .deluji

Micanut
Návštěvník
Micanut

Jezismarja, proc se vubec namaham, kdyz je to tak krasne naplanovano. Neuveritelne….a Vy ctenari to tak tezce papate.

r.m.
Návštěvník
r.m.

ne zas tak, po přečtení několika článků téhle paní čtenářům docvakne, že paní autorka je píšící diagnóza, vypadá to chorobu, která postihuje jedno etnikum více než druhé)))

Jana
Návštěvník
Jana

Zajímavé úvahy… zatím se mi nezdá, že by zrovna Irán měl mít takovou historickou úlohu.
V lednu, v době prvního kola prezidentské volební kampaně, jsem se pana V.K. během jeho rozhovoru na SV zeptala, zda by měl zájem o článek na téma cenzura v ČT. Mám totiž odpověď Rady ČT s vyjádřením generálního ředitele Dvořáka k mé stížnosti z r. 2012. Bývala bych se ráda zeptala všech kandidátů, jak se dívají na války NATO, a jestli znají svědectví bývalého šéfa NATO “7 zemí do 5 let”, které ředitel ČT odmítl pustit do vysílání v době, kdy začínala válka v Sýrii. Chodila jsem tehdy pozorovat zasedání Rady ČT a M. Uhde mi řekl, že pochybuje, že by se USA do té války chtěly v budoucnu zapojit.
Pan V.K. mi řekl, ať mu článek pošlu, že ho zveřejní, ale až později – že má aktuálnější témata. Chápu, že stále nějaká aktuálnější jsou, ale když i mnozí studenti organizovaně demonstrují na obranu “svobodné ČT”, a kampaň proti “Fake News” – “dezinformacím” – jede naplno, a půjde i do škol, tak by bylo vhodné cenzuru ČT připomenout. Mohu článek zveřejnit i zde v diskusi, ale nebudou tam vidět obrázky a naskenovaný dopis z Rady ČT.

Jana
Návštěvník
Jana

ZačátekMěla jsem připraven jeden dotaz pro prezidentské kandidáty: „Cenzuruje Česká televize pravdu o válkách NATO? Znáte svědectví bývalého šéfa NATO o příkazu rozvrátit 7 zemí do 5 let?“

Bývalý šéf NATO, americký generál Wesley Clark prozradil, kdo naplánoval již před 20 lety rozvrat Blízkého východu. Rozvrat, který přinesl miliony mrtvých, uřezané hlavy, zničená města, desetimiliony uprchlíků.

V roce 2007 generál Clark veřejnosti sdělil, jaký dostal Pentagon příkaz v září 2001. Byl to příkaz napadnout Irák a rozvrátit „7 zemí do 5 let“. Mají zpoždění, k útoku na Írán zatím nedošlo.

https://www.youtube.com/watch?v=LXrnprlMyB8

O jeho svědectví dnes ví díky altermédiím miliony lidí na celém světě. Ví o něm ale i generální ředitel České televize Petr Dvořák a radní, kteří v roce 2012 zastávali funkci v Radě ČT. Každému z nich jsem totiž předala během schůze na Kavčích horách text nejdůležitějších částí jeho projevu, který byl součástí mé stížnosti na cenzuru.
—————————————————————————–
Wesley Clark ( US 4 Star General ) US will attack 7 countries in 5 years.

http://www.youtube.com/watch?v=Ha1rEhovONU&feature=related

Wesley Clark (bývalý velitel sil NATO v Evropě) 3. října 2007, Commonwelth Club of California, San Francisco – Kalifornie
… Deset dnů po 11.9. jsem procházel Pentagonem.

Důstojník ze štábu (Joint Staff) si mne zavolal do své kanceláře a řekl mi: „Pane, chtěl bych, abyste věděl, že chceme zaútočit na Irák.“
Zeptal jsem se: „Proč?“ Odpověděl: „To my nevíme.“
Řekl jsem: „Spojují Saddáma s 11.9.?“ Odpověděl: „Ne.“
__________________
Pak jsem zašel do Pentagonu o asi 6 týdnů později a navštívil jsem tu samou kancelář.
Řekl jsem: „Proč chceme zaútočit na Irák?“ On mi řekl: „Bohužel, je to ještě horší.“
Sebral kus papíru ze stolu a řekl: „Právě jsem dostal tohle memorandum od Ministra obrany. Píše se tam, že máme zaútočit a zničit vládu v sedmi zemích během pěti let.“
„Začneme Irákem a pak se přesuneme do Sýrie, Libanonu, Libye, Somálska, Súdánu a Iránu”.
___________________
(Clark také zmiňuje rozhovor s Paulem Wofowitzem z roku 1991)
Řekl mi: „Ale jednu věc jsme se naučili. Zjistili jsme, že můžeme v této oblasti – na Středním východě – použít svá vojska, a Sověti nás nezastaví.“
Tvrdil: „Máme tak pět až deset let, abychom vyčistili tuto oblast od starých sovětských klientských režimů – Sýrie, Iráku, Iránu – než povstane nová velká supervelmoc, co nám bude moci být rivalem.“
__________________
“Víte, účelem vojsk je najednou začínat války a měnit vlády. To není odstrašování od konfliktů. Budete provádět invaze do zemí … Víte, v mysli se mi všecko převracelo. Když jsem se na to podíval, bylo to jako popření všeho, co jsme vyznávali.
Tuto zemi převzala skupinka lidí, a to politickým pučem. Wolfowitz a Chenney a Rumsfeld a můžete si vzpomenou ještě na půl tuctu dalších kolaborantů z projektu Nového amerického století. Tito chtějí, abychom destabilizovali Střední východ. Převrátit ho vzhůru nohama. Uchvátit ho pod naši kontrolu.”

Tápající
Návštěvník
Tápající

Dobrý den paní Pozorovatelko.
Děkuji Vám za velice přínosný a srozumitelně napsaný článek. Poprvé se mi podařilo udržet tok Vašich myšlenek až do konce a mám pocit, že to vše sedí.
Nikdy jsem však nevěřil (a nevěřím) na GP (v podobě jedné osoby bydlící někde v podzemí). Ani si nemyslím, že existují nějaké lidské bytosti, řekněme dynastie (rodiny), které by ten tok celých dějin nějak vědomě řídily do tohoto bodu (dříve to prostě ani nebylo technicky možné). Spíše je to tak, že Zlo (Nepravda) se lidem vsunuje místo Dobra (Pravdy) do jejich vědomí (svědomí) a oni buď podlehnou nebo ne. A to Zlo si hraje s lidmi jako na šachovnici – v dnešní propojené době jedněm podsune, že jsou neoconi (a oni si připadají být důležitými), druhým podsune, že jsou globalisti (a oni si připadají být důležitými). Samozřejmě mezi těmito důležitými jsou na obou (všech) stranách ti “daleko nejdůležitější” (a nejzvrácenější), ale nemyslím si, že ta hra v dějinách má nějakou lidmi řízenou kontinuitu. Spíše je to v závislosti na intenzitě toho, čemu lidé v sobě v dané době naslouchají (jestli více Pravdě nebo Nepravdě).
No, a pak se na to navěsí ti méně důležití zmanipulovaní – kteří si jednou myslí, že budou důležití, když budou naslouchat blábolu o vyvolenosti židů (pohádky Starého zákona, Talmudu, Tóry), jiní si myslí, že budou důležití, když budou křesťany (a věřit pohádce Nového zákona), muslimové a jejich Korán a koneckonců i jiní jsou důležití v následování východních filozofií a někteří již mají jako náboženství jenom konzum…
Takže dnes je ta hra rozehrána tak, jak jste napsala, ale ta hra je již v takových obrátkách, že si myslím, že se to již jinak než velkou katarzí rozetnout nedá. Všechny tři strany, které jste pojmenovala, jsou až na tu třetí prakticky čisté hnusné Zlo – na jedné straně USA a celý zdegenerovaný západ (kam jsme chtěli hlupáci patřit) a jejich židé, na straně druhé Čína, Írán (další čisté Zlo). Někde mezitím Rusové, kteří v sobě mají nejvíce Dobra, ale stejně bych si je zas úplně neidealizoval. A všude v tom se nějak motají židé…(aby však nedošlo k nedorozumění – štvou mne silně, ale likvidovat je nechci a na svůj stát mají nárok – vlastně by to bylo nejlepší kdyby se všichni Ž(ž)idé koncentrovali do jednoho jejich státu – byli by lépe identifikovatelní).

A tak jsem si uvědomil, že opravdu úplně nejblíže Dobru (Pravdě) jsme tady v Čechách a na Slovensku – není to žádná nadřazená vyvolenost, ale prostě fakt. Jsme prostě na zlaté střední cestě – ještě ne úplně zblblí západním konzumem a materialismem a zároveň nepodléhající tolik všem těm náboženským pohádkám. Jediná – bohužel utopistická cesta – je pokračovat v tom dobrém, co máme v sobě, znovu se spojit se Slováky, zrušit tu hru na demokracii a zvolit si jednoho moudrého spravedlivého krále (či královnu), v praktické rovině vyzbrojit každého svéprávného muže, od Rusů nakoupit nejmodernější obranné systémy, prostě se “po zuby” ozbrojit, i kdyby to mělo stát půlku rozpočtu, připravit lidi na život bez ropy, semknout je, stát se jako národy soběstačnými. Bohužel naprostá utopie…

Reálně je tedy příklon k Rusům to nejlepší a nejčistší řešení, ale spása to stejně není.
Takže musíme “bojovat” v sobě, ta globální válka nebude mít vítěze. Ach jo.

Ještě jednou paní Pozorovatelko děkuji. Hezký večer.

hirameki
Návštěvník
hirameki

hezky napsáno ( a snad i upřímmě??? ), ale platí, myslím, starý postřeh “cesta zpátky nevede” neboli ono herakleitovské “dvakrát nevstoupíš do téže řeky”. to je ovšem, řekněme, filosofie, či spíše bonmotologie, ne popis neuchopitelné “přírodní reality”, kterou se pokouší uchopit exaktní vědy, např. fyzika. ale sám uznáváte, že tu máme k dispozici jen utopistickou cestu a příznačně to korunujete jakýmsi monarchistickým blouzněním. anebo jen trolíte.

hirameki
Návštěvník
hirameki

no, jasně, napsal to hirameki, tak tam musí být minus, jak jinak…

Tápající
Návštěvník
Tápající

hirameki, opravdu to tak cítím. Ale vypíchl jste pouze jednu myšlenku. Ta moje utopistická pohádka je takovým povzdechem nad tím, že lidé jsou dnes tak roztříštění a od sebe oddělení (ve svých individualitách, názorech a osobních sobectvích), že bez něčeho silného, co by je sjednotilo, co by uznávali, celá ta spirála zla opravdu již nemá řešení. Samozřejmě si nedělám iluze o žádném historickém panovníkovi. Ale uvnitř sebe má jít člověk za pohádkou, ideálem a v přizpůsobené míře má tu svoji pohádku realizovat ve vnějším světě. Pokud ve svém srdci budeme mít “reálpolitiku” a pragmatismus místo ideálu, svět se nikam nepohne. A za dva tisíce let může jiná převtělená paní Pozorovatelka psát o jiných gaunerech té doby, kteří rozehrávají špinavou a hnusnou mocenskou hru. Ale další dva tisíce let pořád to samé a dokola již “Boha nebude bavit”.

hirameki
Návštěvník
hirameki

no, připadá mí to stále poněkud iracionální, ten váš výklad či spíše nástin, ale připouštím, že teď vám rozumím o dost víc. já jsem, přece jen, naladěn víc na vaše frekvence, než jsem si původně myslel. takže jednoznačně palec nahoru,

Martin
Návštěvník
Martin

S tím o té střední cestě jste pozoruhodně blízko, gratuluji. I s tím že zde v Čechách jsou nadstandardně vyspělé duše v nadstandardním poměru.

Nicméně pokud chcete skutečně postoupit na “další level” mohu vám srdečně doporučit gnostické poznání, existuje jedno základní gnostické heslo: poznejte sami sebe a poznáte vše. A pak také pokud chcete změnit svět, změňte nejdříve sami sebe!

Je to přesně tak jak vysvětluje do hloubky analýza zde: Co je skutečnost? Cokoliv nám řekne náš mozek! Mozek a jeho virtuální model světa. Zdánlivě hmotná realita je pouhá iluze v našem mozku.

http://www.ragauian.cz/co-je-skutecnost-cokoliv-nam-rekne-nas-mozek-mozek-a-jeho-virtualni-model-sveta-zdanlive-hmotna-realita-je-pouha-iluze-v-nasem-mozku-jak-se-rozhodujeme-mame-svobodnou-vuli-kdo-ridi-nase-telo-14/

Když TOHLE POCHOPÍTE, pak můžete změnit nejen sebe, ale i svět 😉 je to prosté!

kolemjdoucí
Návštěvník
kolemjdoucí

Shrnu to: Je to skutečně boj o mozky a o to, čemu ty mozky věří – dobré je totiž uvědomit si, že myšlenka je vždy na počátku všeho.

Víra v Pravdu, morálku, svědomí, v kooperaci v sociálních skupinách v jejich prospěch spíše než v prospěch jedince (tedy to, jak se žilo dříve – v pokoře) je víceméně strategie dlouhodobé prosperity celku, která následně zaručí důstojné podmínky k existenci i jednotlivcům. Ne však prioritně, ovšem členové takových skupin s tím obvykle nemívají problém, sociální cítění je nám totiž vrozené. Ovšem až na jednu skupinu lidí, a tou jsou psychopaté (v medicínském významu toho slova).

Osobně chápu (evolučně) psychopaty jako takovou “pojistku Boha” či jak to nazvat, poslední příležitost pochopit ve chvíli, když věci zajdou příliš daleko, že bez Stvořitele a jen lidskými silami nelze nic zvládnout. V našem světě aktuálně drží psychopaté prst na jaderném tlačítku – není právě teď ten pravý čas se obrátit na Boha Stvořitele s prosbou o odpuštění a pomoc? Je nějaký důvod volit smrt ve spárech Zlého, když můžeme volit Lásku Věčného?

Hestie
Návštěvník
Hestie

Krásně napsané “kolemjdoucí”, s pokorou a prosbou, protože ta Prvotní myšlenka je to nejčistší a nejspravedlivější. Máme to v sobě. Když toto najdeme poznáme tu opravdovou, jedinou, čistou lásku, lásku našeho Otce a pokud si budeme skutečně přát s pokorou a k Jeho radosti přijímat jeho pomoc vím, že zlo které nás svírá se zlomí.
Otázka je, věří tomu někdo?, pochopí o čem je řeč?
Zcela upřimně, tu pomoc, kontakt stále máme, že.

Banana boo
Návštěvník
Banana boo

Podľa nadpisu vojna(USA) vs (Čína) by sedela informácia, ktorú som sa asi predvčerom dozvedel z nahrávky jedného amerického vedca, čo sa rozhodol zostať v anonymite a čo-to prezradiť. Rozprával, že vojna medzi USA a Čínou je dlhodobo plánovaná, už od 80-tych rokov. Ja však a takisto si myslím, že vyše 99% populácie vo svete nechce nielen svetovú vojnu, ale žiadnu vojnu. Bože,nedovoľ možnú tretiu svetovú vojnu, prosím.

Solium
Návštěvník
Solium

Vojna s Cinou by znamenala aj vojnu s RF, vid budovane pakty o vojenskej spolupraci, a to by bola globalna vojna s NATO (ak by sa ovsem do toho dala E zatiahnut). Totiz, ak by padla Cina, pojde sa na RF ci opacne! Preto to dnesne oddelovanie armad E. Ak k tomu dojde, US by v tom ostali sami. No na vojnu s tymi dvomi nemaju. A jadrova vymena by bola koniec tejto civilizacie.

ZenSho
Návštěvník
ZenSho

No dvě třetiny jsem Zvládl, pak už bohužel ne… 🙁

Začal jsem se zde připojovat, když jsem narazil na články od ” pozorovatelky”, které byly skvělé. Bez ” pozorovatelky” by mě zde nikdo nedostal…

Nemám právo hodnotit článek, ale “něco málo” bych měl: Článek je prošpikován politickými hry. Jde v nich jen o moc, násilí, zabíjení, ovládaní, obsazování různých zemí… – a to vše, jako by jen šlo o virtuální hru, kde nežijí živé bytosti, ale jen kreslené figurky… nebo už jde fakt jen o roboty?! 🙁

Mít za koníčka ” analyzovat politickou (ne)realitu” znamená, odepsat svůj potenciál a přenechat svou energii temným silám… ( a myslet si, že existuje moudrý politik je už na diagnózu … )

Jasně, někdo to dělat přece musí, no ne? 🙂

Komu není rady, tomu není… ale to už každý ví…

Je nádherný, slunečný den a já hlupák jsem otevřel…

No, dělat chyby je přímo žádoucí! Kdo nedělá chyby a ” jen proplouvá” neroste – tělo roste
a i strárne, ale to není Růst, o který by mělo jít = vlastně to žádný růst Není. 🙂
Kdo ale děla opakovaně stejnou chybu je vlastně hlupák!

Jsem přímo Idiot!

Za toto mé poznání děkuji ” pozorovatelce” a tomuto webu. Děkuji.

Sonata
Návštěvník
Sonata

ZenSho: píšeš: Článek je prošpikován politickými hry. Jde v nich jen o moc, násilí,
zabíjení, ovládaní, obsazování různých zemí… – a to vše, jako by jen šlo o virtuální hru, kde nežijí živé bytosti, ale jen kreslené figurky… nebo už jde fakt jen o roboty?!

Pak tedy vítej v globální politice.

ZenSho
Návštěvník
ZenSho

No, Sonato šlo mi o to, že v článku nejsou emoce! Není tam šťáva radosti, lásky, přátelství, nejsou tam žádné emoční energie – jsou tam jen strohá fakta!

Fakta jsou jen fakta, ale člověk by neměl být ten, co píše jen fakta, v čem se Sonato mýlím? 🙂

Víš Sonato, když napíšu, že se násilně obsazuje území, kde žijí lidé, tak to nenapíšu jako strohý fakt, ale jako člověk tam vložím své emoce, i kdyby byly negativní, ale byly by to lidské emoce!

No a pokud tam emoce nejsou, tak jsem usoudil, že to je ” virtuální hra pro roboty”, ale Evidentně Ti to nedošlo, ale to chápu – nenapsal jsem to až tak Jasně, takže má chyba. 🙂

No a v textu je vzkaz podprahový, ale pro ” pozorovatelku” a ta o něm vím. 🙂

Ale děkuji, že jsi to četla a díky za poučení. 🙂

jorgos
Návštěvník
jorgos

Dokaze mi nekdo vysvetlit, proc by se do Evropy mel zamerne nasouvat islam? Jaky vyznam by pro elity melo vymenit lehce ovladatelne, civilizovane a bojacne puvodni obyvatele Evropy za nedisciplinovane, militantni a nezvladatelne muslimy? Cim vice muslimu v Evrope, tim vyssi spotreba, horsi ekologicke dopady a nestabilnejsi spolecenska situace. Idea zamerne islamizace Evropy a presun rizeni do jakehosi pasteveckeho Iranu nema dle meho opodstatneni. (Pozor, neplest se zamernou demografickou likvidaci nekterych konkretnich statu.)
To same s osudem Izraele- vi autorka, ze pulka Izraelcu jsou Rusove? Izrael ma tedy troji kryti: z USA, Evropy a i Ruska. K tomu Palestinci, “Cikani stredniho vychodu”, od kterych se distancuji sami Arabove. Dobyti Izraele je cira chimera, stejne tak role palestincu. A chaoticky Iran coby jedno z center globalniho rizeni? To je na smajlik 🙂
Clanek a argumenty v nem jsou nepravdepodobne ci prilis slozite vykonstruovane ad hoc, podle mne je to cele nesmysl.

DuchyXP
Návštěvník
DuchyXP

Pomsta zidu je nejlepsi vysvetleni, co znam.

jorgos
Návštěvník
jorgos

To neni nepravdepodobne.

Janaz
Návštěvník
Janaz

Pastevecký Irán? Vidno, že nemáš o ničom ani šajnu. Doporučujem ti najprv si niečo pozisťovať, prípadne Irán navštíviť, než začneš robiť zo seba vola.

jorgos
Návštěvník
jorgos

Iran je kolos na hlinenych nohou, ve kterem vladne statni planovani a tezka byrokracie. Pulka Irancu je ve statnich sluzbach (administrative) a tretina v zemedelstvi. Takze Iran je vlastne takovy mensi CCCP 2.0.
Videla jste, anebo mela jste nekdy v rukou nejaky iransky vyrobek? (Nemyslim tim susene datle) Iranci si ziji sve zivoty a ja bych jim je prenechal a choval se k nim s respektem. Ovsem ze by tenhle styl a metoda moci (vlady) mohly byt pro Evropu inspirativni a prinosne (a v jistem smyslu i zachranne), o tom bych pochyboval. Ovsem samozrejme, bylo by mozno z Iranu udelat protektora, jak to naznacuje Pozorovatelka. Ale pak je tu opet ma otazka, proc by se neco takoveho melo stat, proc menit paradigma moci z funkcniho a zvladnuteho za nefunkcni a nestabilni. Jak rikam, na tuhle otazku nedokazi uspokojive odpovedet, v mych ocich by vymena Brusele za Teheran byla naprosto zbytecnou rosadou, navic s mnoha nevyzpytatelnymi rizikovymi prvky.

Hestie
Návštěvník
Hestie

Svatá prostoto, nechcete to tedy vysvětlit lépe a pro většinu srozumitelně.

AntiSion
Návštěvník
AntiSion

“proc by se do Evropy mel zamerne nasouvat islam?”

Mezinárodní sionistické Židovstvo používá islám jako svého nástroje!
A vysvětlení proč je zde:
Johannes Rothkranz; KDO SKUTEČNĚ ŘÍDÍ ISLÁM?
http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/Kdo_skutecne_ridi_islam.pdf

Jinak samozřejmě máte pravdu, že dobytí Izraele je čirá chimera.
Já k tomu dodávám, že je to primitivní pitomost vycucaná z
prstu! A Írán jako centrum globálního řízení? To už je taková
zhovadilost, kterou může vypustit z pusy člověk, který je úplně
mimo realitu. Jsou to všechno jenom čiré fabulace, stále dokola!

hanns
Návštěvník
hanns

když už jsme u toho ovládání ….
když řekneš arabovi: “Vezmi si tuhle vestu naládovanou dynamitem a tam a tam zmáčkni tohle tlačítko, protože Alláh nebo Mohamed nebo …. to přikázal” udělá to
když ale řekneš bělochovi: “Vezmi si tuhle vestu naládovanou dynamitem a tam a tam zmáčkni tohle tlačítko” bude o tom přemýšlet
a otázka zní: “Kdo je tedy lépe ovladatelný?”
A křesťan tohle zcela JISTĚ neudělá = ovládá se hůře, protože zbytečně moc přemýšlí

jorgos
Návštěvník
jorgos

Takze podle vas progrese z islamizace Evropy bude v tom, ze muslimove budou pachat atentaty? Nechapu, co mi namitate. A jestli krestane premysli? No tak se rozhlednete kolem sebe a reknete mi, jak nasi blizni v bohu zpracovavaji informace okolo kauzy novicok, Nikulin, chlorovy utok v Dumer a dalsi? Opravdu se vam zda, ze nasi spoluobcane “moc premysli”? 🙂

dáša
Návštěvník
dáša

zatím to vypadá, že informace tohoto typu nám v médiích zpracovává a servíruje blázen, protože tomu nikdo až na výjimky nevěří

jorgos
Návštěvník
jorgos

Ja to vidim takhle:
5% lidi tomu veri
5% lidi tomu neveri a
9 lidem z 10 je to uplne jedno a proto opakuji to, co slysi v televizi, anebo ctou v Blesku. Takze to, co rikate, je prani otcem myslenky a ve skutecnosti je to temer naopak.

hanns
Návštěvník
hanns

proč progrese?
proč ne dekadence?
namítám Vám, že arabové nepřemýšlí a běloši ano – co na tom prosím nechápete ?
a proč by naši bližní v Bohu (malé b jste napsal schválně nebo je to jenom překlep ve spěchu?) měli řešit politická svinstva? na to mají vás – takové jorgosy, kteří se z toho poondí = poserou
a o co se vlastně snažíte? máte potřebu zavést satana?
vytřu si s ním prdel – tak vyřiďte blbovi satanovi, že zajde na úbytě
v šest v práci satane (přeloženo do mladoštiny = čest práci soudruzi)

jorgos
Návštěvník
jorgos

Ano, pekne dokazujete, jak belosi premysli; zadny div, ze se pak nekomu jevi jako mozna alternativa Palestina s Iranem.

Solium
Návštěvník
Solium

Prebieha dedolarizacia, a jedina cesta, ako ho zachranit je oslabit ekonomicky E! Potom by sa presne ako po WW US ekonomika pozviechala. Imigranti silne oslabia europsku ekonomiku (vid zvysovanie dani vo Svedsku atd.), znizia soc.systemy, zivotnu uroven. Preto imigracia sionchazarmi. Ti vladnu dolaru (FED). Nie vsetko vo svete ale ovladaju sionisti, takze takze ti dalsi su tu nazvani Globalisti, ci Globalny prediktor. A ti chcu oslabit moc sionistov – neocons cez izolaciu US, dedolarizaciu. Isteze, maju svoje plany na zaber a rozklad RF, ovladnutie Ciny. To je ale na dlhe lakte a ci vobec mozne, vsakze. Vela zavisi, ako sa proti tomu ekonomicky zomkne Cina a RF (vo vojenskej rovine to uz prebieha). To by bol pre GP tazky oriesok…!

DuchyXP
Návštěvník
DuchyXP

Izrael je kriminalni a teroristickej stat, kterej nema pravo na existenci. Byl zalozenej na lzich a terorem.

jenda
Návštěvník
jenda

Tak se chazaři vrátěj tam odkud tam přišli, no. Jsou to stejný migranti jako ti co teď posílají sem. A nejde ani tak o ropu a plyn, bez toho se dá žít, ale o vodu. Nedávno proběhla zpráva jak v ISraeli chybí voda a nepomůže jim v tom ani ten jejich vynález na vytváření čisté vody z odpadní. Proto je na mapách Big ISrael roztažený přes Sýrii, čirou náhodou okolo Eufratu.Židům prostě dochází voda. A Jerusalem je hlavní město dávno, jelikož palestinci jsou taky ISraelci, nejenom židi. A je vtipné jak si ISraelci přivlastňují vzdušný prostor. Ten dron sundali nad golanama a to je vlastně Syrské územi, jen ho nemají pod kontrolou. A syrské golany zase ISraelcum hlidají “umírnění”.