Nevěřte optimistům. Jsme na prahu III. světové války!

Nevěřte optimistům. Jsme na prahu III. světové války!

Nevěřte optimistům. Jsme na prahu III. světové války!

V dnešních dnech ještě mnoho lidí zastává názor, že III. světová válka je v podstatě nemožná. Že nemůže nikdy vypuknout. Ještě nedávno nás stejní optimisté v růžových brýlích ujišťovali, že občanská válka na Ukrajině je nesmysl. Jaké argumenty tito lidé používají:

  1. Válka je nemožná, protože na světě je nahromaděno příliš mnoho zbraní hromadného ničení.
  2. Světová válka nikomu nepřinese zisk, protože způsobí obrovské ekonomické škody všem zemím.
  3. Existují mezinárodní mechanismy, které konflikty vyřeší mírovou cestou. Evropská unie nechce válku už ve své podstatě.

Teď si pojďme tyto body analyzovat:

Analýza bodu 1

Ad 1. Arsenál zbraní masového vraždění byl ve světě ohromný i v době první a druhé světové války. Vůbec to válčícím stranám nezabránilo ve střetu. Mezinárodní oligarchie, která války rozpoutává, se nezastaví před žádnými oběťmi. Právě naopak, vlivní lidé světa (např. Bill Gates, Christiana Figueresová, výkonná tajemnice Rámcové úmluvy OSN pro klimatickou změnu, představitelé tzv. Římského klubu, v minulosti např. Margaret Thatcherová apod.), přece volají po redukci obyvatelstva na zemi, milióny válečných obětí splní jejich tužby.

Jaderné a chemické zbraně

Sluníčkáři mohou oponovat, že v předchozích dvou světových válkách neexistovalo takové množství jaderných zbraní. A není vůbec jisté, že někdo je použije v další světové válce. Ve druhé světové válce měli všichni hlavní nepřátelé obrovské zásoby chemických zbraní. Ale všichni věděli, že použití těchto zbraní přinese nesmírné škody protivníkovi, který bude mít důvod použít je také.

US-policies-against-Russia-China-will-start-World-War-III-Investigative-journalist.jpg

Indie a Pákistán

Ani Hitler v době, kdy mu šlo o všechno, chemické zbraně nepoužil. Stejné je to s jadernými zbraněmi. Teď se například Indie a Pákistán nacházejí ve studené válce, která se v některých oblastech mění ve válku skutečnou. Obě tyto země jaderné zbraně mají a žádná ji nepoužila. Hovoříme-li o Pákistánu, jde o zemi, která regulérně dokládá agresi USA.

Američané tuto zemi dusí ekonomicky, bombardují Pákistán, jejich diverzanti neustále rozeštvávají pákistánské občany. A nikdo neprotestuje. Karáčí obvykle neprotestuje, čímž působí dojmem, že je to válka s terorismem a ne útok na zemi. Důvody jsou, že jde o malou zemi, zatímco USA jsou mocnost. Dalším důvodem je, že Pákistán je celý propletený americkými agenty, kteří ničí každý možný odpor. Pákistánský potenciál nemůže být využit z důvodu paralýzy celého státu včetně obyvatel.

Pátá kolona v Rusku – média

I v Rusku existuje silná Pátá kolona. Dokonce prokremelský politolog O. Matviejčev sdělil světu, že i projekty rebela Navalného mají v Kremlu své patrony a podporu. Nejrusofobnější média jako např. Dožď, Echo Moskvy a podobné, jsou financovány částečně ruským státem, a to částkami mnoha milióny rublů. Ve stejnou dobu, kdy se vlastenecká média potýkají s nedostatkem peněz. To ukazuje, jak moc pronikla Pátá kolona i do ruské vlády.

Ozbrojené složky a podoba ruského majdanu

Ani situace v silových strukturách není ideální. Proto není jisté, jak se vysoce postavení zrádci zachovají, zda a jak použijí jaderné zbraně, bude-li Rusko napadeno.

Tím spíš, že v současné době konflikty začínají většinou jako souboje rebelů. To znamená, že nepřátelé Ruska se postarají o vzplanutí konfliktu na svém teritoriu a následně se budou snažit rozšířit ho na celé území Ruska.

Analýza bodu 2

Ad 2. Před dvěma předcházejícími válkami taky lidem tvrdili, že válka není možná, protože se nikomu nevyplatí. Že bohatí budou bojovat za mír, ne se pouštět do války. Jenže existují bohatí a super bohatí. Světová válka je ve skutečnosti zisková, ale ne pro všechny. Mnoho milionářů, ba i miliardářů, ve válce zkrachuje. To se ale netýká lidí, jako jsou Rothschildové, kteří své první obrovské peníze nahromadili v napoleonských válkách. Nebo klan Rockefellerů a Bushů v průběhu druhé světové války. A světovou politiku vytvářejí super bohatí.

Analýza bodu 3

Ad 3. Žádné mezinárodní právní mechanismy, které by mohly zastavit světovou válku, už neexistují. Ve světě zmizela rovnováha sil, která panovala před rozpadem SSSR. OSN se stalo hračkou v rukou řídící elity zemí NATO. Zde je třeba uvažovat i o iluzích EU týkajících se Ruska. Rusko naštěstí nemá úmysly vstoupit do Evropské unie, jako např. šílená Ukrajina, kterou si už západní oligarchové porcují. Z tohoto důvodu na Ukrajině také zorganizovali státní převrat a občanskou válku.

1024px-Tu-160_(12956971034).jpg
Ruský nadzvukový strategický bombardér Tu-160

V Ruské federaci vládne názor, že pro EU není válka výhodná a nejsou pro ni výhodné ani sankce proti Rusku. Vládne i naděje, že EU nakonec povstane proti politice USA a že konečným výsledkem bude jednotná Evropa od Atlantiku po Ural.

Evropští politici hrají proti Evropě

Na to je, bohužel, nutno odpovědět, že o politice EU vůbec nerozhodují ekonomické zájmy členských zemí. Pokud se podíváme na poslední krize, Evropa hrála vždycky proti sobě. Pro EU měla zdrcující důsledky likvidace Jugoslávie, protože se v Evropě vytvořila ohniska válek, bídy a trhu s drogami.

Pro EU bylo krajně nevýhodné i zničení a okupování Iráku a Afghánistánu, které vyvolávají příliv uprchlíků, drog, zbraní a ničí případná odbytiště pro evropské zboží. Pro EU je rozhodnutí rozpoutat a podporovat občanskou válku na Ukrajině, rovněž krajně nevýhodné, ať už z hlediska bezpečnostního nebo ekonomického. Přesto tyto sebevražedné kroky EU dělala a dělá.

Američtí politici proti zájmům USA

Zničení Iráku bylo nevýhodné i pro samotné USA. Jednalo se o extrémně drahou vojenskou operaci, další šílené peníze byly a jsou vydávány na jeho okupaci. Nehledě na ztrátu politické autority všech válčících prezidentů a vlád v očích voličů. Jediný, pro koho mají uvedené konflikty pozitivní výsledek, jsou oligarchové, sedící ve Washingtonu nebo v Bruselu.

Pravda je taková, že EU i USA jsou již dlouho jediným celistvým impériem. Jeho vlády, volení prezidenti, to jsou především místa pro vypouštění páry. Aby byli fiktivně uspokojeni občané, že vůbec o něčem rozhodují.

Dnešní demokracie = iluze

Známý ruský sociolog Alexandr Zinovjev vyjádřil tuto situaci slovy, že státy jako takové jsou už jen věcí minulosti. Světem vládne jakási super společnost, skládající se z nadnárodních korporací, totalitárních sekt a tajných elitních klubů. Příjmy nadnárodních korporací se podobají příjmům jednotlivých zemí. Země si pak nevybírají ani šéfy nadnárodních společností, ani šéfy centrálních bank ani ředitele „svých“ tajných služeb. Tedy nikoho z těch, co jim skutečně vládnou. Dnešní demokracie je zkrátka čistou iluzí.

Německo v područí USA

Hlavním sídlem světové oligarchie jsou samozřejmě USA. Přibližme si příklad Německa. Dva kilometry západně od německého města Darmstadt se nachází americký komplex Dagger. Je to největší evropská základna vojenské tajné služby USA. V roce 1999 byla vybudována na 7 tisících metrech čtverečných za 18 miliónů dolarů. V Německu jsou další vojenské základny, např. ve Stuttgartu nebo v Remsteinu. Odtud jsou prováděny útoky dronů ve válce proti terorismu na území Pákistánu nebo Somálska.

Slova německého generála

V červenci 2007 vyšly v rakouském Grazu vzpomínky bývalého šéfa německé vojenské kontrarozvědky (MAD – Militarischer Absschirmdienst), penzionovaného generálmajora Gerda Helmutha Komossy, pod titulem „Die deutsche Karte Das Spiel der geheimen verdeckte Dienste Ein Amtschef des MAD berichtet“, ve kterém upřímně hovoří o poválečných vztazích mezi Německem a USA.

Například o tom, že každý německý kancléř musí před nástupem do úřadu podepsat tajný protokol o spolupráci s USA. Mezi body protokolu patří např. uložení německých zlatých rezerv na území USA po celou dobu, dokud se na území Německa nacházejí americké vojenské základny. Dále americká kontrola nad všemi německými médii a koordinace politické vůle s principem atlantické solidarity.

Národní státy Evropy už neexistují

V každém případě, zvláště po událostech na Ukrajině, je výrazně vidět, že pokud mezi EU a USA existují nějaké spory, jsou to spory mezi provinciemi jednoho systému, ne mezi suverénními státy.

china-v-us-in-the-pacific.jpg
Porovnání počtů vojenské bojové techniky Číny a USA v Pacifiku

Celý západní svět je tvrdě sjednocen ve své touze zničit Rusko jako stát. I skupina oligarchů, kteří v Rusku kontrolují média, čím dál víc živí protiruskou psychózu. Nedávný výzkum ruského Institutu strategických věd potvrdil, že na jeden neutrální nebo pozitivní článek o Rusku připadá na západě sedm negativních.

Zmanipulovaná německá veřejnost

Povídají nám pohádky o tom, že čím dál víc Němců vystupuje proti členství v EU i proti diktátu USA. Ve skutečnosti je situace opačná. Sotva 15% Němců považuje Rusko a jeho vládu za důvěryhodné, to je o 2% méně než předchozí měsíc. Protiruská propaganda sklízí další ovoce.

Rusku nevěří 81% respondentů. 83% respondentů si myslí, že ruská vláda čím dál víc porušuje demokratické principy. Takovéto výsledky přinesl výzkum koncernu ARD, píše Deutsche Welle.

Tyto výsledky sociologických průzkumů jsou samozřejmě touhou liberálů a nejsou úplně objektivní, ale přesto je jasné, že velká část Němců Rusku nevěří a značná část je prostě nenávidí. Jiné země jsou na tom ještě hůř. V organizovaném ukrajinském převratu hrála EU stejnou roli jako ostatní západní země – USA a Izrael. Společně tam od samého počátku organizovali válku. Válku ukrofašistického režimu s Ruskem, která by přerostla ve třetí světovou válku. Ze zbytku Ukrajiny udělali nárazníkový pás proti Rusku.

Úpadek Ukrajiny a majdan pro Rusko

Od samého počátku bylo jasné, že vítězství majdanu začalo nezvratný úpadek Ukrajiny a občanskou válku. Mnozí experti to tlumočili EU i kyjevské vládě, ale nikdo je neposlouchal. Nikdo nechtěl majdan zastavit.

Západní kurátoři věděli jasně, s jakým cílem a proč to dělají. Zásoby břidlicového plynu i dalších surovin na Ukrajině jsou jen vedlejší trofeje v bitvě, kterou západní oligarchie provádí ve válce o vládu nad světem. Na cestě k této vládě stojí Rusko. Jinak už jim patří takřka celý svět. Rusko se svými ohromnými zásobami surovin, území, obyvatel a dalšího bohatství, stále odolává. Jakákoli dohoda se světovou oligarchií je nemožná.

Technická základna NWO vytvořena

Poprvé v historii světa je zformována technická základna na vytvoření jediného planetárního království. Žádní světovládci, Alexandrové, Makedonci, Čingischánové, Tamerlánové, dokonce ani Hitlerové neměli dostatečně rozvinutý systém – kontrolu elektronické komunikace celého lidstva. Jejich impéria měla hranice. Dnes žádné hranice neexistují. Ne nadarmo se Rockefellerové přiznávají, že jejich cílem je světová diktatura s globální zombie-propagandou, s vybavením každého člověka mikročipem, bez něhož nebude moci koupit nebo prodat vůbec nic.

Postup při likvidaci svobodného světa

Na počátku oligarchického klanu, např. Rothschildové, bylo zničení křesťanských evropských monarchií a na jejich místech vybudování národních států. Ten proces skončil s první světovou válkou, v níž padla čtyři impéria, včetně islámského Turecka, která bránily novému světovému řádu.

czc4.jpg
Porovnání Číny, USA a Japonska

Následně, v době druhé světové války, byly malé země spojeny v obrovské bloky, které byly napojeny na USA a SSSR. Po rozpadu SSSR a východního bloku však zůstalo Rusko, které se v posledních letech začalo rozmáhat. Úkol jeho zničení tedy trvá. Je třeba spojit všechny zbylé národní státy do jednoho světového království. Poprvé všemocná světová diktatura nabývá reálných rozměrů.

Poslední překážka NWO – Rusko

Proto v současné době Západ rozněcuje občanskou válku na Ukrajině. Západní oligarchie chce zničit Rusko exportem války na jeho území a postupně do ní zapojit ostatní země. Ukrajina se už stala zdrojem chaosu a základnou ohromného majdanu pro celý ruský svět.

O tom, že prožíváme neuvěřitelnou světovou krizi navíc s tíhou války, už otevřeně hovoří i představitelé Rothschildů, jako známý historik a politik Steven Cohen a mnoho dalších představitelů západního světa. Rusko se svět pokoušel zničit už mnohokrát a nikdy se to našim nepřátelům nepovedlo. Jsem si jist, že se jim to nepovede ani tentokrát.

Zdroj: http://www.politnavigator.net/ne-verte-optimistam-tretya-mirovaya-na-poroge.html

Závěr:

Valerij Pjakin ve své analýze z 22. 6. 2015 (zdroj) znovu hovoří o tom, že Západ stále zpracovává část ruské elity, která by měla Rusko zradit jako už mnohokrát v minulosti. Pjakin předpokládá mohutný jaderný útok na Rusko, ve kterém shoří i část elity, která Rusko zaprodá. Zbylá část této elity pak bude předhozena davu a dopadne jako Muammar Kaddáfí nebo Saddám Hussein.

Západní oligarchové ruskou (ani žádnou další) elitu nepotřebují. Je to pro ně jen nežádoucí konkurence. Potřebují ji pouze pro rozvracení, napadení a podrobení dané země. Nevím, zda si to uvědomují ostatní evropští politici, že jednou i oni budou předhozeni davu, aby se zmírnilo napětí v zemi a západní oligarchie mohla rozkrást a zotročit i to, co zbylo.

Závěrem bych rád zopakoval další Pjakinovu větu: „Rusko války nezačíná. Rusko války ukončuje.“ A pokud vypukne světová válka, nevyhne se ani nám.

 – Valerij X –

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Wilibald M. Bolatzky
Návštěvník
Wilibald M. Bolatzky

Vesmír byl naprogramován. Jinak se svět nedal uskutečnit. Vše, včetně Programátorky, je z pocitu myšlenky na Lásku. Čeká na nás nesmírné štěstí! Je to jen otázkou času.

- kdokoli -
Návštěvník
- kdokoli -

Fuj!!! Už jen ten nadpis. Nevěřte Valerijovi!!! Svou realitu si tvoříme sami a podobné články posouvají realitu, že žádná válka nebude, do pozadí. Fuj! Žádná válka nebude .. není laciný naivizmus, je to pragmatický logisky opodstatněný pčístup a sebedelší statě na tom nic nezmění. Zamyslete se, v jakém světě chcete žít, Valeriji. A neodpovídejte mi, jestli toužíte odpovědět, odpovězte své rodině….

Vabio
Návštěvník
Vabio

Zde je možné zcela souhlasit. Je potřeba řešit mír a vzájemnou spolupráci místo války a rozbrojů –> čemu se věnuje pozornost, to roste (ať se vám to líbí nebo ne) … byť je to realizováno s dobrým úmyslem informovat, pomáhat, atd. (prosě to posiluje válku, nic víc).

Takže článek na téma, co všechno je možné udělat pro mír (ne pro zabránění válce , že :o) je prostě lepším řešením.

Kopokopo
Návštěvník
Kopokopo

paranoja neopustaj ma 🙂

Mordechaj
Návštěvník

Oligarchia je večná. Človek ba sa mal zmeniť a potom nebude ani oligarchia. Egoizmus je narkotikom i pohromou ľudstva. Aj v boji proti neduhom, myslíme len na seba. A rovnako myslia aj Rotchildovci, oligarchovia jedni, aj druhí. Musí sa zmeniť človek. Pravdepodobne vyhubením jednej časti ľudstva alebo evolúciou a tým pádom zmenou hodnôt, najmä “zhromažďovacieho” inštinktu:
http://goo.gl/VAzCKr

0^n
Návštěvník
0^n

Nejsem si jistý, jestli jsem něco nepochopil, když celý článek se zabývá Ruskem, ale v info grafice se porovnává Čína s USA. Něco mi uniklo?

Patří Čína do NWO plánů? Nebo už v ní NWO dávno je? Kdo patří do škatulky globální prediktor? Je tahle vrstva i v Číně? Je i v Rusku?

Pozorovatelka
Autor

Obávám se, že ta vrstva je všude a že tedy i v Rusku i v Číně. Rusko to vůbec nemá jednoduché tak, jak je to popsáno v článku. Čína se USA brání především proto, že vidí, co USA učinily ze všech spojeneckých zemí (hlavně vidí Japonsko) a je to je jeden z důvodů, proč stojí na straně Ruska (vojensky to z nich činí velkou americkou protiváhu). Ale Rusko Číně za to dělá spoustu ústupků, například Čína zabírá další a další ruská území, například tento odkaz http://inosmi.ru/russia/20140708/221524707.html
ale jsou i ruské odkazy a hovořil o tom i Pjakin, nic není jen černobílé. Jistě, nevypovídá to nic o Číně a NWO, ale pokud vím, tak plán NWO počítá se vznikem Euroázie. Já se pořád nemůžu zbavit pochybností ani o roli Kazachstánu.

Valerij
Návštěvník
Valerij

Kazachstán je podle Pjakina zdroj rozvratu a chaosu na území mezi Ruskem a Čínou. USA tak zabijí dvě mouchy jednou ranou. Jak Pjakin říkal, že do Kazachstánu importují Taliban, Islámský stát nebo Al Kaidu, běhal mi po zádech mráz. A taky se opakují případy tun diplomatické pošty do kazašských zemí. Tj. tuny dvaceti, padesáti a stodolarových bankovek pro majdanisty.

Aksal
Návštěvník
Aksal

Myslím, že Kazachstán jste si spletl s Kirgistánem

Martin
Návštěvník
Martin

Pozorovatelko děkuji za článek. Chtěl bych se zeptat, co je pravdy na tom,že mohu požádat Rusko o pozemek a v RF a oni mi ho dají i s pasem.

Pozorovatelka
Autor

Martine, zřejmě myslíte poděkování za můj článek “O mimozemšťanech”, pokud ale za článek, kde právě diskutujeme, tak poděkování patří Valerijovi. Tak či tak za poděkování velmi děkujeme.
Vaše otázka – to teda nemám ani tušení, nikdy jsem se o to nezajímala a ani v Rusku nemám žádné kontakty, abych se mohla zeptat. Ale na ruských stránkách jsem velmi často, tak zkusím pozjišťovat, jak to je a co je na tom pravdy. Až budu mít nějaké informace odpovím pod tento Váš dotaz anebo v nějakém samostatném krátkém článku.
Dotaz je to i pro mě zajímavý.

bantustan
Návštěvník
bantustan

ten občan.zvaný SOL-TEC má na triku jaderné zbraně,takže rudé,fialové,multikulturní tlačítko se muže mačkat neustále,NIC SE NESTANE…Zbývají kyje a halapartny..

Vojta
Návštěvník
Vojta

Pjakin také ale hovoří o tom, že není v zájmu Eu, Ruska ani Globálního Prediktora rozpoutat válku a následně dle toho jednají, snad tedy USA v tomhle bodě neuspěje.

Valerij
Návštěvník
Valerij

Také doufám, že USA elita neuspěje. Podle jednání Bruselu si však někdy myslím, že Pjakinova slova jsou jen zbožným přáním a proklamací. Vždyť milióny uprchlíků, které nám sem Brusel hrne, je jen další krok k násilí, chaosu a válce.

Aksal
Návštěvník
Aksal

Uprchlíci jsou něco jiného než jaderná válka, kterou GP nechce. Uprchlíky nám sem posílá GP na snížení životní úrovně. Uprchlíci ho vůbec neohrožují. GP vyhovuje neustálý chaos, až do hranice, kdy chaos může vyústit v jadernou válku, pak zasáhne…Občas se mu to povede s odřenýma ušima, ale zatím to zvládá…Ale co zmůže i ta nejvyšší forma řízení GP proti snaživému idiotovi, který najednou zmáčkne červené tlačítko…

bantustan
Návštěvník
bantustan

Jak jsem za soudruhu nesnášel komunistickou propagandu,opírající se o neochvějný SOVĚTSKÝ SVAZ, o to více se zajímám o současné RUSKO http://www.czechfreepress.cz/rusko/experimenty-v-rusku-prinaseji-sokujici-uspechy-o-kterych-se-nepise.html A ted něco domácího https://www.youtube.com/watch?v=MKEwS4nOt9w A na závěr nějaké kamenáky http://pravyprostor.cz/jak-se-bavi-internet-tyden-s-dojnici/

VK
Návštěvník
VK

Nejprve trochu humoru – vysílání první islámské televize v Německu:
https://www.youtube.com/watch?v=Nows-MEuU-s&feature=youtu.be

… ale nyní vážně – ponaučení z Egypta slovy křesťanského biskupa – naše současnost je vaše budoucnost:
https://www.youtube.com/watch?v=RJ1mpUsQ0_Y

a do třetice – zajímavý proslov o tom co se nyní děje v Evropě vcelku neznámého blogera, pravděpodobně ruského původu:
https://www.youtube.com/watch?v=6Zu4Xjg7wnM

Nobody
Návštěvník

Já bych to video doplnil o knihu “Nacistické kořeny Bruselské EU”. Je to velmi zajímavé a poučné čtení. V tom videu ten bloger mluví o americké invesrtiční společnosti Vanguard Group, ale v té knize figuruje jako nadnárodní zakladatel myšlenky a realizace EU bývalý nacistický (proslavený vybudováním a provozováním pobočky Osvietimského koncentráku) a po válce obnovený německý koncern IG Farben. Spoluautorem je a předmluvu napsal August Kowalczyk vězeň číslo 6804, jenž přežil koncentrační tábor Osvětim. Knihu lze najít a stáhnout v PDF formátu z http://www.desitka org

bantustan
Návštěvník
bantustan

propojení se ZDROJEM….Kdykoliv prochodím noc s bolestí hlavy,VŽDY do dvou dnu létají někde v Evropě a v kráteru střechy a stromy…nedávno po probuzení cítím,že urputný boj mezi mimozemskými entitami o ZEMI proniká i sem do třetí dimenze..Ejhle,skoro za dvanáct hodin je tady tato zpráva http://orgo-net.blogspot.cz/2015/07/jade-helm-je-valka-proti-mimozemstanum.html No a poslední rozbor pana Pjakina hovoří zajímavě,zde je uryvek https://www.youtube.com/watch?v=AyObxrykK6M A nakonec návod k použítí pro nezbytné fatální události https://www.youtube.com/watch?v=QiTCkTPf68E