Neomarxistický papež František přijede do USA převzít moc, globální prediktor zvítězil, americká...

Neomarxistický papež František přijede do USA převzít moc, globální prediktor zvítězil, americká elita kapitulovala!

Neomarxistický papež František přijede do USA převzít moc, globální prediktor zvítězil, americká elita kapitulovala!

Papež František přijede v úterý do USA. Kromě vystoupení v OSN ho čeká historická událost, plná symbolů, které změní běh dějin. Papež František, jakožto kandidát NWO a představitel ruky globálního prediktora v Evropě, vystoupí v centrále amerických Svobodných zednářů, v Kapitolu amerického Kongresu. Bude to poprvé v historii. A není to jen nějaká zdvořilostní návštěva. Papež přijíždí do USA, aby převzal do rukou rezignaci od amerických elit, které tím uznají porážku v cestě za způsobem a formou realizace Nového světového řádu ve světě. Bude to zároveň počátek demise USA jako světové mocnosti. Oficiální moc tak bude plně předána do rukou křídla globalistů v USA a spolu s tím bude nastartováno i mnoho změn, které povedou USA k chudobě tak, jak žádá globální prediktor pro všechny země západní civilizace podle svých tezí, více informací o globálním chudnutí zde.

b11d34c65e9da1f1846e0d72ccae0f195c13da95.jpg
Vatikán již nereprezentuje katolickou církev, ale heretickou linii papežů

Papež František je zástupcem globální platformy NWO zcela nepokrytě. Přestože Vatikán je globalizačním nástrojem už přes tisíc let, ještě nikdy nebyl papež natolik otevřeně zastáncem chudoby a myšlenek marxismu tak otevřeně, jako současný papež. Poslední linie papežů, již od Jana Pavla II., je linií tzv. heretických papežů, kteří byli instalování do pozic jako zástupci zednářských lóží. Mnoho čtenářů se ptá, proč je papež z mé strany označován jako kandidát NWO. Tady je třeba vysvětlení, o co se NWO (New World Order – Nový světový řád) snaží a co je jeho cílem.

icke110_01a.jpg
Málokdo z Američanů ví, že na zdi v Kongresu za řečnickým pultem jsou po obou stranách fašistické symboly, svazky prutů, sekyr a olivových ratolestí. Ve skutečnosti nejde o fašistické, ale o zednářské symboly sjednocení lidu (pruty), moci (sekyra) a vlády (ratolest)…

NWO je teze, která vznikla jako poznatek finančníků a bankéřů již na počátku 20. století, že společenské řády světa, ať už monarchie, feudalismy, diktatury nebo demokracie, nejsou v principu slučitelné se zákony trhu. Starý světový řád je založen na principu států a národů, které si samy určují svůj vývoj, pokrok, kulturu, spotřebu a právo. Jednotlivé státy jsou ve starém řádu koncipovány tak, že chtějí být zcela samostatné. Od zemědělství, přes průmysl až po obranu. Každá taková země je tak zcela suverénní. Může si sama určovat domácí i zahraniční politiku, může si sama vynucovat právo silou, může si sama tisknout své peníze, může sama čerpat nerostné zdroje a může sama přerozdělovat zisky a blahobyt mezi své obyvatelstvo.

fasces_us.jpg
Americká “fascia” v Kongresu a dobové porovnání s tou italskou…

Z hlediska zákonů trhů je ale starý řád v jedné věci velmi nepraktický. Vzhledem k rozdílnému stupni vývoje civilizací jsou některé státy ve starém světovém řádu příliš vyspělé, příliš dominantní a ve svém principu se začínají tyto státy podobat parazitům, které známe z živočišné říše. Parazit je tvor, který svého hostitele vysává, až ho eventuálně zabije a poté přejde na jiného hostitele, kde proces zopakuje. Západní civilizace je takovým parazitem na světových zdrojích nerostných surovin této planety, ropy, plynu, zlata, vzácných kovů, ale v neposlední řadě potravin. Nový světový řád tak má přinést zásadní změnu ve světové politice a my si teď řekneme, jaké změny to jsou.

Správa věcí veřejných přejde z politiků na manažery a businessmany

Typickým projevem instalace NWO do struktur konkrétního jednotlivého státu je převzetí moci v zemi lidmi, kteří mají blíže k businessu, než k politice. Ten proces můžete už vidět i v Evropě, kde do řídících struktur států se najednou dostávají oligarchové namísto národních politických stran. V Česku je to oligarcha Babiš. Na Slovensku podnikatel a finančník Kiska jako prezident. Na Ukrajině oligarcha Porošenko jako prezident. Ne všude jsou však businessmani NWO instalování do pozic transparentně. Ve většině případů zatím ovládají politiku ze zákulisí. Důvodem, proč NWO instaluje do vysokých politických pozic své kandidáty, je právě agenda NWO. Tito businessmani totiž považují svoji práci za krizový management a je jim jedno, jaké dopady a důsledky bude jejich politika mít pro občany. Oni plní zadání elit na realizaci NWO.

Přenos pravomocí na nadnárodní subjekty

Největším globalizačním projektem v Evropě je Evropská unie. Ta postupně odebrala jednotlivým státům mnohé rozhodovací pravomoci a podpisem Lisabonské smlouvy přestaly de facto existovat samostatné a suverénní evropské státy. Elity NWO potřebovali přenést rozhodování z úrovně státních struktur na úroveň globální. Přenos pravomocí z úrovní států na nadnárodní úroveň se v NWO týká nejen politiky (Europarlament, Evropská komise), ale i přenosu obrany (NATO), bankovnictví (ECB a měna Euro), školství (multikulti školní inkluze), obchodu (směrnice, fondy a dotace z EU) a práva (Evropský soud, evropské zákony nadřazené zákonům jednotlivých států). Jednotlivé země tak postupně přichází nejen o svou národní suverenitu, ale postupně i kulturu a identitu.

Permanentní ohrožení obyvatel, strach a terorismus

NWO nelze realizovat bez posílení policie a špehování obyvatel. Aby však toto posílení bylo možné realizovat a provést bez odporu obyvatelstva, bylo třeba v občanech vyvolat nejprve strach. Útoky z 11. září 2001, válka v Afghánistánu, v Iráku, zbraně hromadného ničení, Arabské jaro, ukrajinský Majdan, anexe Krymu, Islámský stát, Uprchlická krize v EU… to všechno jsou nástroje NWO, jak vyvolat v občanech strach a ve druhé fázi, aby občané sami volali po navýšení stavů policie, ochrany, více kamer na ulicích, více GPS modulů v telefonech, ve spotřebičích a ledničkách, internet věcí, GSM a GPS moduly povinně v nových vyrobených autech v EU, otisky prstů v cestovních pasech, RFID čipy v bezkontaktních platebních kartách, mobilní telefony s napevno zabudovanou baterií, kdy telefon nikdy nelze bezpečně vypnout, aby byl opravdu vypnutý.

Omezení pohybu

Cílem NWO je izolace jednotlivých území a jeho obyvatelstva. To je nezbytné na snížení spotřeby planetárních zdrojů a paliv. Cílem NWO je upoutání člověka do jednoho místa, ale aby se necítil vězněm. To znamená, že zábava přijde za ním do bytu (3D televize, MD televize, zábava v mobilu, v tabletu, všude). Přijde za ním jídlo (online objednávky, donášky), hypotéky a úvěry (člověk nebude moci nejen cestovat, ale ani se stěhovat, protože hypotéky a půjčky bude splácet jako nevolník do konce života). Zadrátování hranic, ale tak, aby občané proti tomu neprotestovali, viz. strach z uprchlíků, konec Schengenu, vysoké ploty na hranici.

Neofeudalismus

Má úzkou spojitost s předchozím bodem, tedy s omezením pohybu. Neofeudalismus je situace, kdy máte tak malý výdělek, že abyste mohli žít důstojně, musíte si permanentně půjčovat peníze, měsíc co měsíc. Hypotéky, spotřebitelské úvěry, mikropůjčky, odměny za splácení, všudypřítomné reklamy v TV na půjčky, chytré půjčky, vrácení peněz a odměny za splácení půjčky, levné půjčky, půjčky bez akontace, první půjčka zdarma. Člověk bude v NWO utopený v půjčkách a jeho možnost pohybu, stěhování nebo cestování bude eliminována.

Mantra chudoby a sdílení zdrojů v podání neomarxismu

Západní civilizace bude donucena ke zchudnutí. Pokles nezaměstnanosti bude vykoupen prací v montovnách a na pracovních místech s podprůměrnými a krácenými mzdami, které uvrhnou člověka do neofeudalismu a omezí mu pohyb. Papež vyzývá k uctívání chudoby a sdílení zdrojů s ostatními ve jménu dobra, viz. video. Sdílení prostředků a výrobních zdrojů, to byla teze původního marxismu. Neomarxismus papeže, jakožto kandidáta NWO, tak vede nově západní civilizaci k chudobě a k připravení se na chudobu a sdílení nejen výrobních zdrojů, ale i peněz, bydlení a jídla s ostatními lidmi. Globální chudnutí západní civilizace tak vychází poprvé v historii přímo z Vatikánu jako oficiální doktrína.

Vytvoření závislosti států na úvěrech globálních bank

NWO úmyslně půjčuje, na první pohled lehkovážně, peníze zemím, které nejsou schopné dluhy splatit. Hraje se tak divadlo, kdy stačí, že státy jsou schopné splácet alespoň úroky, ale samotné dluhy se nesnižují. Tím dochází k zavázání států globálním elitám a bankám natrvalo, napořád. Politika států je tak potom zcela ve vazalském postavení, bez ohledu na to, jako politickou stranu, vlevo nebo vpravo v politickém spektru, si občané zvolí. Nová vláda musí totiž dělat stejnou politiku, jako předchozí, protože stát je vazalem svých dluhů a tím pádem vazalem globálních elit.

Likvidace armády a obrany země

Realizace NWO je závislá na destrukci a zničení armád a obranyschopnosti jednotlivých zemí. Proto ve všech zemích bývalého východního bloku došlo k likvidaci vojsk, rozprodání techniky a zbraní, zrušení základní vojenské služby a zbytky armády byly transformovány do malých expedičních sborů pro zachování iluze armády v očích obyvatelstva. Státy jsou tak zcela bezzubé a realizaci NWO tak půjde v každé takovéto zemi vynutit zvenčí, a to i silou.

[VIDEO] Klíčový neomarxistický projev papeže Františka, vyzývajícího k uctívání chudoby a sdílení zdrojů

Tolik tedy typické projevy, které provázejí instalaci NWO v západní civilizaci. Můžete sami teď pozorovat v médiích a okolo sebe, jakým způsobem dochází k implementaci prvků NWO v reálném podání naživo. Papež dělá politiku, která kopíruje cíle NWO, globální chudnutí, rozvrat tradiční rodiny, benevolence k homosexualismu, souručenství s Islámem, podpora multikulturalismu a destrukce křesťanství v Evropě.

Proč americká elita kapitulovala?

Nejde o kapitulaci faktickou, je to kapitulace symbolická. Myšlenka “Pax Americana”, kterou americké elity razily od konce II. sv. války, totiž zcela selhala a je už jasné, že implementace NWO do zemí západní civilizace bude nadále probíhat jen podle not globálních elit (chudnutí západní civilizace, likvidace tradiční rodiny, multikulti) a nikoliv podle not amerického prediktora (který razil implementaci NWO v podobě vyšší a vyšší spotřeby západního světa na úkor zbytku planety a na základě americké vojenské superiority, exploitace zdrojů a nadvlády západního světa za pomoci amerického petrodolaru nad zbytkem světa).

Pope_Satanic_hand_sign.jpg
Satanský pozdrav “Saluto Luciferi” v podání bývalého papeže Benedikta XVI.

Papež František tak symbolicky přijme kapitulaci amerických elit od Baltimorské i Philadelphské lóže, které jsou výkonnými rukami amerického prediktora a mají pod kontrolou americké elity, kongres a státní moc USA již od dob americké revoluce v roce 1776. Neznamená to v praxi nic, že by najednou krachly burzy, ale je to symbolická startovní čára změn uvnitř amerických elit, které začnou v nejvyšší politice v USA prosazovat globalizační verzi implementace NWO uvnitř USA. Postupem času to však bude mít dalekosáhlé důsledky, a to i pro americký dolar, ozbrojené síly a zahraniční politiku USA ve světě, která tím významně oslabí.

francis-tagle-3.jpg
A ten samý pozdrav v podání současného papeže Františka (vpravo)

Zatím jde o demisi amerických elit, které reprezentují kongres, ale je zde stále ještě křídlo sil, které v USA ovládají Pentagon. Tyto elity zřejmě odmítnou nabídku globálního prediktora, ale zřejmě je tato symbolická návštěva oslabí. Jejich čas je spočítán, ale pozor, bestie je nejvíce nebezpečná ve chvíli, kdy je zahnána do kouta. Návštěva papeže by tak velmi krátce poté mohla odstartovat nějaký “vzkaz” globalistům směrem od elit ovládajících Pentagon. A takové vzkazy mohou být velice brutální, krvavé a mediálně šokující. Mnohem více, než byly výbuchy chemiček v Číně.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Připomenutí: Do konce měsíce zbývá 9 dnů a na provoz AE News chybí dovybrat ještě cca 48% potřebné částky. Všem, kteří do konce měsíce přispějí jakoukoliv částkou (zde) na záchranu AE News, moc děkujeme. Bez Vaší pomoci náš server nepřežije.
Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
jasom
Návštěvník
jasom

Yes, the “evil eye” and “Black Sabbath” sign apparently means “I Love You” in the Philippines, and in American Sign Language (“I Love You,” in general, not “I Love You, Mötley Crüe”).

ty-ty-ja?
Návštěvník
ty-ty-ja?

“Neomarxistický ” /???/ Už sa krotte trošičku

Pindus
Návštěvník
Pindus

Takže – ono když se nad tím člověk zamyslí… – se to zhruba asi děje… sem tam někoho picnou… sem tam výbuch chemičky… pád letadla … snaha vyprovokovat “3.světovou” (jak je vidět Neocons v USA to bude ještě nadlouho…) ale nezadržitený vzestup Asie celkově …. Plus Rusko zahnané do Čínské náruči IMBECILNÍM ZÁPADEM (jak to říct jinak, že…, nahnat Rusko do Číny může fakt jen Evropan “duševně slabý”..)

No taky pěkný bylo jak Fulford specifikoval onu “tajnou armádu” oné Společnosti (resp. konglomerátů společností..) – cvičitelé a přívrženci bojových umění…. 🙂 – hele, to zní uvěřitelně a logicky…. hlavně ve Spokojenáčích… No jo,mají lidi všude a zřejmě je pojí určitá myšlenka či Idea…. Minimálně “nechtějí zhebnout v jaderném Armagedonu”, na který se tak těší naši “bojovníci Říše dobra”….

Takže – infa o Vatikánu od něho moc neberu… (Vatikán je spíš takový “kulturní informačním centrum” pod palbou západních médií…”) – pravda – zmítané asi politickými větry… – mezi náma… v LA asi ne… Ale v EU by stačila týdení masivní kampaň médií a “Vatikán by prostě nebyl”, jak říká Langmayer (nebo Korn?) v jednom novějším filmu: “nkydej tu špínu na něj po kýblech”… “Franta” má nůž na krku… , o tom žádná… a musí být hodnej a milej… a to – na všechny….:-)
tohle není “globální generál”,… alespoň ne “mocenský”…
Hele – JPII byl v USA několikrát… a žádnou kapitulaci mu tam Bush nikdy nepodepsal… Papež to je – z pohledu politiků- jen takovej “další Dalajláma”… k pokecání dobrý…. ale mocenské centrum sedí někde úplně jinde …

Globální Prediktor teprve vzniká… “Nostradamové”… 🙂 🙂
je to zbujelá odnož USA Prediktora… jež vsadila na GLOBALIZACI … }a defakto odkopává Spokojenáče jako “vyhořelý stupeň” ..

Pindus
Návštěvník
Pindus

re: Myslím si, že B. Fulford dělá užitečného blbce globálnímu prediktorovi.

Ono to chce trochu číst…. Fulford tam jasně píše, že je ve službách (a zároveň pod ochranou) Asijského zločineckého syndikátu… takže asi takhle bych to viděl… prostě z bláta do louže… Je tam jediný kladný bod – a to, jak píše v nějakém interviu – tyto dílem staré tajné asijské společnosti a dílem normální kriminální říkejme jim třeba “Triády” si v určité chvíli uvědomili, že prostě “finanční Kabala” (rozuměj lidé spjatí s US Neocons…) připravuje “postě světový Armagedon”. O co přesně jde se můžeme jen domnívat… – jaderná konfrontace s Ruskem… “vyvodíkování” Iránu a td… (s tím, že Rusko by asi muselo reagovat..) a prostě to “odmítli zdílet”. Nejsou to žádní “Apokalyptičtí fanatici” a “své prachy” si prostě chtějí smysluplně užít…. na rozdíl od různých Rumsfeldů a Bushů…. “A to je vše, milé děti”…:-) Fulford se jim jen hodil… možná je i dílem upoutal (člověk dvou kultur známý v Kanadě a zřejmě i USA..) takže ho vybrali za mluvčího… Tečka.

vše ostatní – odhad dalšího vývoje… jsou asi jen Fulfordovy spekulace…
jo taky píše, že čínská vláda není přímo s oněmi “Triádami”, jede si “svoji hru”… jen se s ní dá asi “občas mluvit”…

Fulford v podstatě píše,že navenek se nezmění NIC…. žádné “soudy nad Kabalou” – prostě Kabale byla nabídnuta amnestie a “pardon” za protislužbu “připojení se k vítězi”…trochu možná samostatně by chtěl jednat – soudit Washington… ale tam to asi taky vyšumí…. no a ti, co se nepřidají na stranu vítězů budou postupně eliminováni…
Ale pro “obyčejného bílého muže” se asi nemění nic… nebo jen neznatelně a spíš “samovolně”… Takže to jsou ony Asijské plány….

Ale zároveň hned píše, že ne celá Kabala onen “pardon” přijala… a snaží se uhrát, co se dá… plus vládní Čína… de fakto samostatný objekt…

gabca
Návštěvník
gabca

Velmi by ma zaujimala jedina jedna vec.. ak teda USA koncia, preco vsade po celej EU rozmiestnuju jadrove zbrane? Naco potom robia vselijake cvicenia s vojakmi a na uzemi USA? Nerozumiem tomu .. Ak by tu 3 SV zacali, vsetci umru, nik neprezije, to si oni neuvedomuju? Citala som si clanok od pozorovatelky, ze sa zacina novy vek v znameni Vodnara ( niesom si isra ) Ak vsak by zacala 3sv. ziadny vek by tam byt uz nemohol pretoze by sme vsetci umreli nie?

Honza
Návštěvník
Honza

církev křesťanská má na rukou mnoho krve a nepokládám to za side effect, ale jako jeden z jejích nástrojů dosahování moci
– člověk je mocná duchovní bytost, jejíž poslání se nenaplní něčím na způsob nirvány (karmatické kultury), nebo zmrtvýchvstáním a životem věčným jako jednorázovým aktem z boží milosti, ani nevstopí do nebes a nebude obcovat se 40 pannami (islám). Tyto stavy možná může duše zažít, ale není to konečná. Stav nirvány, čili osvícení je z pohledu daleko vyspělejších duchovních bytostí Vesmíru podle mě normálním jejich rozpoložením. My lidé jako nedokonalé bytosti to vnímáme jako konečnou stanici. To my připadá vyloženě směšné.

Pořád čekáme, že nás něco spasí, že si odpočinem v ráji, v nirváně a kde všude jinde. Je potřeba na sobě prostě jen makat. Co mi na křesťanském učení dost vadí, že astrologii a hlavně rozvíjení mimořádných schopností (jasnovidnost, léčitelství, telepatie atd.) pokládá skoro za hřích proti Bohu.

Pokud z mnou výše uvedeného není zřejmé, že křesťanství je v podstatě ve své dnešní podobě organizace, která není oddána Bohu, ale úsilí o udržení a rozšíření moci téměř jakýmikoliv prostředky, tak jsem to napsal špatně.

RADIM
Návštěvník
RADIM
BeFree
Návštěvník
BeFree

Twitter – #PopeInDC – další epizoda cíleného brainwashingu na téma imigrace, globální oteplování a udržitelný rozvoj právě začíná

Jozef
Návštěvník
Jozef

http://www.nydailynews.com/news/world/pope-francis-flashes-hand-sign-article-1.2086706
pre upresnenie – papez ukazuje znak posunkovej reci, pozicia prsta je ina, pozrite si clanok

To skutečně podstatné, je pochopit, kým je bytost zvaná člověk...
Návštěvník
To skutečně podstatné, je pochopit, kým je bytost zvaná člověk...

…jeden z mnoha argumentů pro autenticitu Tomášova evangelia je ten, že Kristovy výroky zapsal přímo jeho bratr Juda Tomáš, zvaný Didymos! Fakta do sebe perfektně zapadají: Tomášovo evangelium je označeno jako tajné — tak se označovaly knihy určené pro pokročilé žáky a Kristus toto masám na náměstích jistě nehlásal. Zato ve své rodině, v kruhu nejbližších ano. Vrchní cenzor ne-svatý Jeroným toto málo známé evangelium prostě vyškrtl… Jak prosté milý Watsone 😉

http://www.ragauian.cz/vznik-noveho-zakona-kym-byl-pisatel-tomasova-evangelia-muzeme-mu-verit/

…dále mohu poukázat na prapůvodní Órigenovy základy křesťanské teologie, tam je vidět křesťanství více-méně ještě v původní, originální podobě:

http://www.ragauian.cz/origenovo-dilo-de-principiis-prvni-systematicke-vyliceni-krestanske-verouky-aneb-prava-originalni-podoba-krestanstvi/