Nemusíte být Žid, abyste byl sionista! Joe Biden již v roce 2008...

Nemusíte být Žid, abyste byl sionista! Joe Biden již v roce 2008 jako čerstvý kandidát na viceprezidenta vysvětlil židovské televizi, že se cítí být sionistou a není potřeba mít etnický židovský původ! Bývalý viceprezident vysvětlil nekonečnou válku a nekonečné útočení na Izrael, i kdyby všichni jeho nepřátelé z Blízkého Východu naráz zmizeli a odletěli třeba na Mars! Unikátní přiznání Joea Bidena je dokonalou učebnicí sionismu a Izraele jako země, o kterou se povede válka donekonečna, dokud nebude naplněno talmudické proroctví o jeho zničení!

Nemusíte být Žid, abyste byl sionista! Joe Biden již v roce 2008 jako čerstvý kandidát na viceprezidenta vysvětlil židovské televizi, že se cítí být sionistou a není potřeba mít etnický židovský původ! Bývalý viceprezident vysvětlil nekonečnou válku a nekonečné útočení na Izrael, i kdyby všichni jeho nepřátelé z Blízkého Východu naráz zmizeli a odletěli třeba na Mars! Unikátní přiznání Joea Bidena je dokonalou učebnicí sionismu a Izraele jako země, o kterou se povede válka donekonečna, dokud nebude naplněno talmudické proroctví o jeho zničení!

Bývalý americký viceprezident Joe Biden, jehož syn a de facto i on sám je namočen v korupčním skandálu na Ukrajině okolo firmy Burisma a vyvádění peněz z Ukrajiny [1], poskytl již v roce 2008 před americkými prezidentskými volbami rozhovor židovské televizi Shalom TV, která se ho zeptala na jeho postoje k Izraeli. Joe Biden nejprve zmínil tzv. židovský kruh, který ovšem se mezi veřejností příliš nezmiňuje, totiž tzv. nerozdělné pouto mezi všemi židy na světě, které je v podstatě unikátní.

V této souvislosti zmínil, že když byl malý kluk a později, když byl mladý senátor, tak s oblibou říkal, že kdyby byl Žid, tak by byl sionistou. Ovšem nyní v dospělosti, když je starší a zkušenější, tak prý ví a rozumí, že nemusí být Židem, aby byl sionistou. A proto je sionistou. Redaktor TV Shalom se slzou v oku a dojetí mu položil ruku mezi srdce a rameno na znamená, že Joe Biden je “jejich”.

Joe Biden při projevu v synagoze v Atlantě.

Tento výrok Joea Bidena o tom, že nemusíte být Žid, abyste byl sionista, je klíčový právě v tom, co pravidelně ve svých článcích, ve své nové knize a rovněž každý pátek vysvětluji na rádiu. Světový sionismus nemá s Židy nic společného, protože sionismus je ideologický a ideový koncept nastolení a uchopení světové vlády skrze procesní nástroj řízení zvaný globalizace. To je to hlavní poznání, které pozná ve Washingtonu a v Kongresu každý nový a mladý politik, který tam přijde a myslí si, že sionismus je jakýsi etnický židovský proces, který mohou prosazovat jen Židé.

Velmi záhy ale každý v Kapitolu pochopí, že tak to opravdu není a sionismus nemá s Židy nic společného, protože v pozdější fázi politici pochopí a poznají, že světový sionismu se klaní ideovému konceptu Kabaly a ideologickému procesu řízení Talmudu. Proto ideová a ideologická průprava je tak klíčová pro sionisty, ale naopak zcela fatálně chybí gójským národům a hlavně alternativním stranám, které chtějí něco změnit, ale přitom nechápou zásadní koncepty mocenského řízení. Jenže, tento výrok Joe Bidena je pouze jedním z klíčů k pochopení sionismu.

I kdyby zmizeli všichni nepřátelé Izraele na Blízkém Východě, útoky na obyvatele Izraele budou nadále pokračovat

Druhým klíčem je totiž vysvětlení Joea Bidena k tehdejší situaci a válce v Iráku, která tehdy ještě stále probíhala. Komentátor TV Shalom upozorňuje, že někteří progresivisté a liberálové v kongresu obviňují Izrael z toho, že je původcem a viníkem války v Iráku, anebo přinejmenším Izrael z války v Iráku profituje. A vysvětlení Joea Bidena je naprosto klíčové a naprosto jedinečné pro naše poučení.

Redaktorovi klade řečnickou otázku, jestli si myslí, že by v Iráku přestala válka, kdyby v Izraeli a mezi Izraelci a Palestinci propukl mír? Ne, nikoliv, ta válka v Iráku by stejně pokračovala. A druhá řečnická otázka Joe Bidena byla o tom, jestli si někdo myslí, že kdyby Irák zmizel ze světa a odletěl třeba na Mars, že by skončily teroristické útoky na Izraelce v Izraeli? Ne, nikoliv. Útoky na Izraelce by nadále pokračovaly. I kdyby zmizel Irák, třeba i Írán a klidně všechny arabské země okolo, teroristické útoky by v Izraeli nadále pokračovaly. Biden už ale nedodává, proč by tomu tak bylo. A to si vysvětlíme my.

Joe Biden a Benjamin Netanyahu.

Joe Biden tímto odhalil úplně a doslova celý talmudický plán světových sionistů na nekonečnou válku a nekonečné útoky na Izrael, které nakonec vyústí v naplnění proroctví Talmudu o zničení Izraele poté, co bude Jeruzalém hlavním městem Izraele, poté, co bude vybudován 3. Chrám na Chrámové hoře v Jeruzalémě, a poté, co se Izrael rozroste do hranic velkého Izraele.

V té době dojde k útoku na Izrael, který jej zničí a promění v neobyvatelnou poušť, která bude v noci zářit a svítit jako ve dne, a to světlo ponese smrt, a smrt přinese každému, kdo za tímto světlem půjde. Sedm Sluncí, která se rozzáří nad zemí Judskou, smete z povrchu vyvolený národ, který přežije ve vyhnanství a v něm dojde a dosáhne slávy, moci a vlády nad celým světem, který Bůh sestoupivší na úpatí Chrámové hory udělí a odevzdá národu židů za jejich utrpení. Již ne vyhnanců, již ne správců, ale vládců planety Země.

Národy gójů chrání Jeruzalém a Izrael, ale jaksi úplně zapomínají na chránění vlastních obyvatel, vlastních států, vlastních hranic, před migrací, před terorismem…

Talmudický koncept je v ostrém rozporu s Tórickým modelem světa. Podle Židů má být Jeruzalém nikoliv zničen, ale naopak přebudován na novodobý Babylon, který se stane hlavním městem celého světa, neboť celý svět bude sloužit Židům, celý svět bude hloupý, zdegenerovaný, celý svět bude chránit Jeruzalém a Izrael, ale přitom jednotlivé národy přestanou chránit své země, své hranice, svá města, před migrací, před hrozbami, před změnami klimatu, před bankami, před autogenocidami. V ochraně Izraele a Jeruzaléma zapomenou národy gójů na ochranu svých zájmů, svých národů a pokolení svých dětí. Gójové jako otrocké rasy to mají zabudované v genech, že musí chránit své pány v první řadě a nestarat se o vlastní ochranu.

Tady to podepiš, Joe…

Hlavní město světa bude majákem, který bude zářit do ponuré temnoty deviací, dekadence, úpadku, genocidy a zániků kdysi vyspělých národů západního světa. Taková je vize tórické Kadavy, nic veselého a když se zamyslíte, lecos z toho už se naplňuje. Parlamenty přijímají usnesení na ochranu Jeruzaléma a Izraele, ale nepřijímají zákony na ochranu dětí před cizími kulturami, na ochranu školství před inkluzí, na ochranu ekonomik, příjmů obyvatelstva, výdělků, důchodů, na ochranu hranic před migrací, na ochranu před ekonomickými popravami obyvatel skrze exekuční zákony. Nic z tohoto není přijímáno. Národy nechrání samy sebe, zato ale chrání s veškerou silou a zuřivostí Izrael a Jeruzalém. Jako mravenci nebo včely, když chrání královnu.

Válka mezi židy a Židy zůstává stále nepochopena. Je to koncept střetů teze a antiteze, na konce budou zničené národy transformované do nepoznaných tvarů, podob a změn kultur

Když občas pročítám diskuse tady na Aeronetu, neustále mi někdo doporučuje sledovat Valerije Pjakina, co řekl a jak se máme dívat na Izrael. Valerij Pjakin končí své analýzy tam, kde já teprve začínám. On nemůže hovořit o tom, o čem hovořím a píši já, protože on již přišel o manželku. Obdržel drsný signál, a tím je to dané. Světový sionismus a Židovský Jeruzalém jako hlavní město světa jsou vůči sobě ve válce mezi židy a Židy jako teze a antiteze. Představte si vodu jako tezi a oheň jako antitezi. Moc vody způsobuje záplavy.  Moc ohně způsobuje požáry. Když se střetnou oheň a voda, co se stane?

Tady mnoho lidí se zarazí, někteří dokonce řeknou, že se obě teze vyruší. Jenže, to je omyl. Oheň a voda vytvoří páru, která by nikdy nevznikla, kdyby se obě teze nesloučily v syntéze. Pro vznik páry potřebujete jak vodu, tak oheň. A světová vláda, a to je ta tragédie, bude syntézou a střetem židů a Židů, tedy sionistů a Chasidů. V této páře ale nezmizí židé a Židé, to je omyl. Oni nejsou oheň a voda. Oni ten oheň pouze zakládají a tu vodu pouští ze stavidel! Zapsat, zapamatovat! Voda o oheň jsou armády gójů stojící proti sobě, každá pod jedním praporem. V té páře totiž zmizí a bude zničen kompletně celý Západní svět, celá bílá civilizace.

Joe Biden na tiskové konferenci v Izraeli spolu s Bibim.

Tou hlavní chybou bude proces Pochodu slepých. To je obraz Kapitoly IV Syndikátu. Národy vstoupí do války konceptů, tedy národy na straně sionistů budou bojovat proti národům na straně ochrany Jeruzaléma. V té válce dojde v konečném důsledku k tomu, k čemu dochází při kontaktu ohně s vodou. Národy se v této válce nezničí ve smyslu likvidace, ale projdou procesem přeměny, což je ona symbolická pára. Národy zaniknou v dnešní podobě, přemění se v syntéze na jiná společenství, která už nebudou dosahovat těch kvalit, jako předchozí civilizace. Zhlouplým a zdegenerovaným národům tak budou vládnout buď světoví sionisté z Bruselu, z Paříže, z Londýna, z New Yorku, z Pekingu, anebo jim budou vládnout Židé z Jeruzaléma jako hlavního města celého proměněného světa, kde všechny národy budou připomínat barevné země, bez vlastní identity a kultury. Všude budou černoši, Arabové, Asiaté, Číňané, jejich jazyky, jejich kultury, jejich pravidla, zvyky a obyčeje.

Pochod slepých je reprezentovaný konceptuálně slepými politiky a jejich voliči, kteří při odporu proti jednomu cizímu řízení se automaticky přidávají na stranu jiného cizího řízení. Koncept připomíná politiku ode zdi ke zdi

Jakmile se pára syntézy rozplyne, nepoznáte, že tu někdy byla voda na jedné straně a oheň na druhé. Uvidíte jiný svět, který se bude řídit jinými a cizími pravidly, které nikdo z nás nechtěl, nikdo pro ně nehlasoval, ale přesto je někdo prosadil. Ten někdo zapomněl, že nemá stát na straně sionistů, že nemá stát ani na straně Židů a zastávat se jich, ale že má stát na straně národa, jeho dětí a řvát na poplach, že krok za krokem ztrácíme národ v důsledku procesů, které řídí jak židé, tak i Židé, že ztrácíme národní identitu a dokonce půdu pod nohama, jako právě Ukrajinci po schválení zákona o rozprodeji půdy. Pochod slepých lze vidět kompletně u všech poslanců, u mnoha voličů, dokonce i u lidí na alternativě.

Joe Biden na sjezdu AIPACu.

Je naprosté chucpe nadávat na George Sorose a potom ve sněmovně hlasovat jednomyslně pro usnesení na ochranu Izraele. To je konceptuální slepota, protože se nejedná o nic jiného, než o situaci, kdy politická partaj se postaví proti sionistům tím, že se připojí do války slepých na stranu Židů. Jak dopadne voda a oheň po střetu, to už doufám víte. Na této autogenocidní syntéze řízení se může podílet jen sebevrah a někdo, kdo má oči a nevidí, kdo má uši a neslyší, a kdo má hlavu a nemyslí. Proto je neustále potřeba se učit, brát si ponaučení, sledovat procesy a všímat si výroků, třeba právě takových velkých ryb a sionistů, jako je Joe Biden.

Nejen o této problematice budeme hovořit dnes od 19:00 hodin v pravidelném čase na Svobodném vysílači CS. Probereme aktuální události z domova i ze světa. Všichni jste srdečně zváni k poslechu.

Záznam pořadu

S námi čtete, s námi objevujete… i ke konci roku.

Vážení čtenáři Aeronetu, blíží se konec měsíce listopadu a potřebujeme Vaši pomoc a podporu, abychom mohli mluvit a psát svobodně a bez cenzury i nadále. Do konce tohoto měsíce zbývá 8 dní a zatím jsme vybrali jen 32% z cílové sumy potřebné na zachování provozu našeho projektu na příští měsíc, což je opravdu kritický stav. Blíží se Vánoce a chápeme, že toho máte moc na starosti, ale… pokud se vám líbí naše práce, kterou pro Vás po celý rok děláme, pokud se vám líbí naše články a i banované páteční pořady na SVCS, přispějte prosím v závěru tohoto měsíce na naší obvyklé darovací stránce zde, ale pouze v případě, že si to můžete dovolit, tedy podle svých možností. Každý příspěvek má smysl, každý se počítá, malý i velký. Přispět můžete bankovním převodem, PayPalem, Bitcoinem a poštovní složenkou na účet. Naše práce může pokračovat jedině s Vaší podporou, jinak to není možné a nemělo by to ani smysl, protože podpora musí být oboustranná. Náš server je tu pro vás. Za Vaši podporu a pomoc předem děkujeme!

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
sestka
Návštěvník
sestka
Návštěvník
sestka

Tento sarlatan Biden zcela nedavno dokonce na sjezdu buzerantu pervertu a a milovniku zviratek v Los Angeles prohlasoval pro ziskani jejich prizne ze s Onanou homosexualem zridili tajne kancelar pro sireni homosexuality svetem .Je to typicky politik onech parasitu kteri se valeji v kongresu a senatu za velke platy konexe a prebendy ktere take hojne vyuzivaji. Tento parasit jiz od 29 let do dnesnich dnu se v politice potaci a je znam dlouhymi o nicem podstatnem nehovorici blaboly .Zcela bezcharakterni poskok a slouha hrajici si na neco co neni .Bohuzel americany nelze podcenovat ,jsou schopni ho volit za presidenta i kdy ho na fotgrafii ani nepoznaji ,staci jim proste neco vtloukat do hlavy a oni proste cini. V cele rady kandidatu je jakysi Bozicek teplous jez ma po boku buzeranta svou manzelku, zcela verejne.Nejlepsi jsou ovsem evangelist evedeni svymi kazateli kkteri jim pod zidohvezdou a krizem vysvetluji nepostradatelnost Israhele .Ale pozor je jich nejmene 80 milionu

Jerry Hood
Návštěvník
Jerry Hood

Teraz,počas vojny Židov a židov, v odvolávaní sionistov ako Swamp Trump a Bimbo Satanyahu,mám lepší prehlad,počúvaním videí sprav v angličtine:
Trunews.com, a radím Trunews.com každému kto vie anglicky!!

Banana boo
Návštěvník
Banana boo

Pán VK, chcem sa opýtať, prečo informujete ohľadne Jeruzalema a budúcnosti sveta len vi výkladoch židovského Talmudu a Tóry a nie kresťanskej Biblie? Veď je to najpočetnejšia kniha vo svete a to určite nie nejakou náhodou. Tam sa píše ohľadne toho čo a ako bude v kapitolách Zjavenia Jána. Viem, nie je všetko napísané jasne doslova a chronologicky, je to v obrazoch a akoby hádankách, ale niečo áno. Neviem to teraz naisto, lebo som to už dávnejšie čítal, no Jeruzalem má byť obkľúčený armádami nepriateľa ktorí sa spoja.No keď už bude hroziť zničenie tohto svätého mesta, vtedy zasiahne Boh. Tri dni bude tma, slnko sčernie a mesiac bude ako krv. To budú dni Božieho hnevu. Božie Slovo informuje veriacich, že zlo na Zemi bude na tisíc rokov eliminované, nebude už mať možnosť skodiť ľuďom, to bude to 1000 -ročné kráľovstvo na Zemi, zlatý vek. Bude porazená jedna aj druhá šelma (Rímsky pápežský katolicizmus a asi deep state USA) a aj falošný prorok. Ale predtým na Zemi tu budú krutovládnuť tie dve šelmy v rozmedzí 1260 dní, teda tri a pol roka. Ale v pravý čas príde Boží Syn a uvidí ho každé oko. Niektorých ľudí ochráni od krutovlády šeliem a dôsledkov prírodných katastrôf a vojen, ľudských bratovrážd a to tak, že budú uchvátení do vzduchu- ich telá sa premenia. To budú tí, čo uverili v Ježa Krista spasiteľa a zachovávali Božie prikázania, čo vyznali pred ním svoje hriechy a poprosili o odpustenie v Jeho mene. Až skončí to zlo a katastrofy na Zemi, vtedy sa vrátia spolu s Božím Synom na Zem a On tu bude vládnuť tisíc rokov. Vtedy nastane konečne pokoj, mier láska, spravodlivosť, radosť a hojnosť na Zemi. Budú tam žiť všetci, čo prežijù katastrofy a vyčíňanie šeliem a samozrejme tiež tí, čo boli predtým vzatí k Bohu, keď sa ukáže ľuďom Ježiš. Takže ja si nemyslím, že tu budú stále vládnuť Ž(ž)idia a gójske národy budù v otroctve. To práveže skončí, no predtým príde to súženie- vyvrcholenie zla, jeho dočasná vláda spojená s prírodnými pohromami, nedostatkom a vojnami.

Já_
Návštěvník
Já_

Stejný koncept. Za vším stojí stejná archonticka síla, vsechny náboženství, ideologie apod. mají stejný zdroj a jsou deformovany. Dnes už není nikdo, kdo by nesl čisté učení Krista a já osobně silně pochybuji o tom, že by bible měla pravdu nebo nebyla zmanipilovaná. Je to jen nástroj na oblbovani a ovládání. Každý si musí najít cestu sám k sobě, pak může pozitivně působit na kolektivní vědomí a může dojít k efektu sté opice, tudíž dojde ke globálnímu uvědomění. Pak můžeme žádat o pomoc a vyhnat negativní rasy jako jsou plazovci/reptiliani, archonti a další negativní rasy, ať už s fyzickými těly nebo nefyzickými.

Jerry Hood
Návštěvník
Jerry Hood

” Drahý veriaci”- lutujem ťa že vieš tak málo,vlastne skoro nič.

co na tom zalezi
Návštěvník
co na tom zalezi

Svely clanek od “The Saker”,
https://thesaker.is/a-crash-course-on-the-true-causes-of-antisemitism/
prekladam do cestiny jen malou cast:

První je, že Židé nejsou rasou ani etnicitou.
Abych to dokázal, odkazu se na knihu Shlomo Sanda „Vynález židovských lidí“. Jak jsem vysvětlil jinde, Židé jsou spise cosi coby “kmen”: Skupina, kterou si člověk může zvolit, aby se připojil (Elizabeth Taylor) nebo z ni odešel (Gilad Atzmon). Jinými slovy, „židovství“ považuji za kulturu nebo ideologii (Pzn.: professor Kevin MacDonald nazyva „židovství “ coby “skupinova strategie”), vzdělání nebo jakékoli jiné věci, ale ne něco zakořeněné v biologii. Rovněž plně souhlasím s Atzmonem, když říká, že Židé nejsou rasa, ale že židovská kultura / politika / ideologie je rasistická (více o tom později).

Dále je zde také to, co se běžně nazývá „judaismus“. To je mimochodem také nesprávné pojmenování, přinejmenším pokud v „judaismu“ uvedete víru Starého zákona, víru Starého Izraele v Boha “Abrahama, Izáka a Jakuba”, Boha předků Israelitu (Pzn.: Tj. 12 kmenu jejichz patriarch byl Jakub-Israel, a 4 rozdilne matky).

Moderní „judaismus“ vznikl az po zničení chrámu v Jeruzalémě v roce 70 n.l.
Moderní „judaismus“ by měl být spravne nazýván „farizejský talmudismus“ a jeho skutečnými tvůrci jsou Shimon bar Yochai, Maimonides, Joseph Karo a Isaac Luria. Důvodem, proč by se toto “náboženství” mělo označovat jako farizejský talmudismus je to, ze moderní judaismus je pokračování sekty farizeů (Pzn.: V Novem Zakone tyto ustne predavane farizjske uceni napada Kristus coby “Tradice starsich, ktere udelaly zakony Boha neplatnymi”. Judeansko-rimsky historic Josephus Flavius napsal ze “tyto tradice neprisly s hory Sion s psanym Desaterem predanym BOHEM Mojzisovi, ale posly od otcu tech co vladnou Jerusalemu. Tim je jasne, ze ti “co vladli Jerusalemu” nebyli ISRAELITY jimz Desaterto bylo urceno) a že hlavním zdrojem autority je Talmud, sbírka spisů založených na ideách sekty farizeů a splněných od začátku 2. století.

co na tom zalezi
Návštěvník
co na tom zalezi

Ti, kteri jsou schopni rozumet anglicky, ve sve vuli, necht shlednou video s rabinem Hayim. Narozen v Australii 1960, dnes v uloupene zemi Palestina.
Tato jinych lidi, tj. podle Talmudu “zvirat v lidske podobe” nenavistna a prolhana kreatura je druh tech, ktere nazyvam “pohadkovi chazari jak z katalogu”.

Rozumim, mohou byt jini, kteri uverili lzim Satanovy Synagogy, a mysli si, ze dnes existuji tzv.,”etnicti Zide”, a ze tato nenavistna zruda rabin je ten “etnicky”, “pravy” “Zid” (opet, necht takovy gojim si pozorne precte Zjeveni 2:9 & 3:9, slova Krista, posledni vyskyt terminu “Zide”, “Zid”, – jestli velke “Z” ci male “z” — co na tom zalezi?)

Zde na prilozenem videu se tato zruda priznava, ze je to chazar s koreny z Polska a Rumunska. Vsimnete si divnych, mandlove tvarovanych, asiatickych oci. Turkicti chazari maji v sobe DNA mongolu.

Jiz zesnuly Dr. Pierce z National Aliance (autor Turner Diaries) rikal: zide jsou nestestim nas vsech.
Pochvalen bud Pan Jezis Kristus, az na veky veku.
Amen.
https://youtu.be/m1EQ58ePsqI

anonymka
Návštěvník
anonymka

co na tom zalezi
pohádkový blbec jak z katalogu. Takovýhle videí vám udělám na objednávku za odměnu tucet za den.
Nevím, proč jsou lidi tak nablblý, že věří každému žvástu, co jim někdo chce nalít do hlavy.
Nemohl by jste požádat toho vašeho Krista, aby vám poslal trochu rozumu do hlavy když ho tak moc chválíte?

co na tom zalezi
Návštěvník
co na tom zalezi

Hloupa a namyslena slepice.

trtal
Návštěvník
trtal

ti hrabe, magore?

Ekklesian
Návštěvník
Ekklesian

On totiž pojem žid/Žid byl záměrně měněn. Rabi i ten kdo četl Bibli chápe, a hlavně používá, tyto pojmy odlišně než vám třeba prezentuje tento web, či většina duchem mrtvých židů, Marie,…

Je zde určitý přesah i možné shody viditelné v tělesném světě (který s tím duchovním pochopitelně souvisí). Není to však zdaleka tak podstatné jak si myslíte a způsob jakým se tím zabýváte je pro vašeho ducha a duši přímo nebezpečný a škodlivý.
Má tomu tak ale být. Budete-li uzdravení vaše role se změní, řekněme že teprve tehdy budete svobodní a budete se muset jak se svojí svobodou naložit. Teprve pak začněte vnímat tíhu světa a rostoucí moci zla v něm.

co na tom zalezi
Návštěvník
co na tom zalezi

Nerozumim, co basnik chtel rici. Nepil jste, ci nevdechoval neco? Doufejme, ze laskyplna spolecenska strategie zidu jiz pan chazarsky ashkenacisticky rabin primo oplyva, se vam zamlouva.
Amen.

Milan Litvik
Návštěvník
Milan Litvik

Jistě, sionista nemusí být Židem, ale i tak, odporovat sionismu znamená, být označený za antisemitu. Tak u nás funguje, zkorumpované právo.
Jinak článek v podstatě potvrzuje, že probíhá ona válka, mezi sionisty a Židy. Bohužel, BASTARDI si vytvořili mocnou zbraň a tím je HOLOCAUST!! Ano díky holocaustu dnes vládnou ve všech svérách a nyní mají v podstatě jediného nepřítele a tím je, jeden druhého!’ Sionisté i Židí mají na svých rukou více krve, nežli pan Hitler a nacismus, jako takový.

jeden dotaz pro všechny! Už několik let se snažím dohledat, počet Židů před rokem 1939 a po roce 1945 a v současnosti, bohužel nikde jsem toto číslo nenašel, lze dohledat počat somálců, počet křesťanů atd.., ale ži´dáčky nějak nemohu najít, stačí třeba jen trochu přesný odhad+- 1 milion?

Paw
Návštěvník
Paw

Zase Biden a syn nas presvedcili kazdeho ze chamtivost Sionistu je zdalekoa nekonecna a nemaji nikdy dost. A duvod proc je Sionista /terazky som Sionistom, nese to majetky a dolary a miliony/,je tak uplne jasnej..

Raven
Návštěvník
Raven

Holocaust was an inside job!

Forever Slav
Návštěvník
Forever Slav

STALINSKÁ MODLOSLUŽBA

Naivita některých lidí nezná mezí.
Stalin a Putin jsou toho nádhernou ukázkou.

Je směšně tvrdit, že Stalin někoho zachránil či že za jeho doby nějaká záchrana probíhala. Stačí se podívat na politické, hospodářské, represivní a kulturní posty – samí židé. Stalinova vláda se skládala (stejně jako předchozí Leninova) z 80% ze židů. A genocida ruského národa jela na plné obrátky:
TEMNO
– Zmasakrování až 20 000 000 Rusů aj. národů dávné ruské země.
– Ničení a likvidace duchovních tradic a kořenů ruského lidu.
– Duchovní úpadek ruské země (potraty, sexuální liberalizace, alkoholismus, korupce atd.)
– Demografický úpadek ruské populace.
– Budování totalitního komunistického superstátu a utužení krutého komunistického nevolnictví na Rusi
– Zničení svobodných rolnických usedlostí (které byly po staletí základem ruské země)
Atd.

Kde vidíte tu údajnou záchranu ruského lidu a ruské země?
Stalinská éra nebyla v žádném případě osvobozením ruského lidu, nýbrž jen další fáze pokračování krutého židovského jařma a jedno z největších obdobích temna v ruských dějinách.
Sám Stalin nebyl žádný morální a duchovní vzor – bankovní lupič, patologický násilník (který krutě týral i vlastní ženu), bezcitný, arogantní a sebestředný člověk, který terorizoval své okolí i za malé věci, odpadlík od pravoslavné víry… atd. O jeho totální odcizenost ruské národní duši ani nemluvě.

Tajemstvím je, že i kdyby žádného Stalina nebylo, vše by bylo úplně stejné, jako za Stalina. Židovské jařmo totiž ve skutečnosti stvořilo Stalina, stejně jako rabín Löw stvořil Golema. Stalin byl v podstatě jen další židovský Golem, který (jak vidíme výsledky jeho vlády výše) věrně plnil židovské příkazy a pobíjel “zlé antisemity”/nežidy. Jen později se něco porouchalo a stalinský Golem se (na sklonku svého života) obrátil proti svým samotným pánům. To je celý život Stalina. Role židovského Golema.

K čemu je tedy dnes Stalin pro současného Rusa (a Slovany obecně)? Co ze Stalina obyčejný člověk má? Pravdou je, že Stalin je jen MRTVÁ MODLA, která nevidí a neslyší. Byl jí již za svého života a zůstal jí i po své smrti. Pro ruské národní obrození je nejen k ničemu, ale je přímo její jednou z překážek.
To je asi jedna z největších ohavností a zločinů Stalina – zprznění a znetvoření ruského národního života a devastace ruských národních kořenů. Vnutil národu zcela cizí myšlenky, ruské národní duši zcela cizí – CENTRÁLNÍ KOMUNISMUS, TOTALITNÍ DIKTATURU, NACIONÁLNÍ BOLŠEVISMUS. Co z toho? Jen další otrávení ruské národní duše.

Je třeba také říct, že Stalin nebyl rozhodně typický ruský vládce. Svým stylem vlády byl nanejvýš typický západní vládce či východní asijský despota. Ke klasickému ruskému vládci měl na míle daleko.

Přesto však stále jej řada lidí oslavuje (jako by však šlo o jednoho z největších ruských vládců). Inu, ovoce jedovaté Pjakinovy činnosti (jedna z věcí, za kterou jej kritizuji) a jemu podobných. Jako kdyby snad Rusko nemělo dost vlastních morálně a duchovně vysokých panovníků. A že jich má víc než dost (Ivan III. Veliký, Ivan Hrozný, Fjodor I., Michail Fjodorovič, Alexej Michailovič, Elizaveta Petrovna, Pavel I., Nikolaj I., Alexandr II., Alexandr III., Nikolaj II. atd.). A lidé si přesto vyberou Stalina (bankovního lupiče a vraha). Hloupost zkrátka u některých lidí nezná mezí. Představa, že živým zosobněním ruské národní duše byl zvrhlý maniak, bankovní lupič a vrah…???!!!

Bohužel, je to důsledek neskutečného opovrhování a vymazání dávné ruské historie (před r. 1917), kdy liberální a bolševická historiografie totálně zneuctila a poplivala slavnou ruskou minulost. Z ruských národních hrdinů udělala zločince a ze zločinců národní hrdiny. Pak se nelze divit, že se část lidí obrací k lidem, jako je Stalin, vzhledem k tomu, že nikoho lepšího ani neznají.

Slovan
Návštěvník
Slovan

Kolik % židů bylo ve Stalinové vládě v roce 1945-46?

Forever Slav
Návštěvník
Forever Slav

Slovan

Nejde jen o procenta, ale také o to, kdo ovládal významné posty. A nejvýznamnější mocenské posty v SSSR i po 2. světové válce ovládali židé.

Slovan
Návštěvník
Slovan

Ale ono o ty procenta jde, je důležitý fakt kolik % židů vládlo SSSR před Stalinem a za Stalina, stejně jako dnes by bylo dobré zjistit kolik % židů vládlo SSSR a kolik % židů vládne dnes Rusku za Putina.

Forever Slav
Návštěvník
Forever Slav

Slovan

Snažíte se vykroutit z něčeho, z čeho se vykroutit nelze. Zásadní otázkou je – ovládali židé Rusko za Stalina a Putina? A odpověď zní jednoznačně ano.

Skutečnosti výše to jen potvrzují.

Slovan
Návštěvník
Slovan

Kolik % Rusů bylo ve vládě a kolik tam bylo % židů ovládalo SSSR když Stalin nastoupil k moci? Akolik % židů bylo ve vládě a ovládalo SSSR těsně před Stalinovým úmrtím?
Kolik % Rusů a kolik % židů bylo ve vládě ovládalo Rusko při nástupu Putina a koli % židů tam je dnes?
Jenom ty čistky jsou dost vypovídající….
Čistka 1941
Čistky v nejvyšším velení Rudé armády neskončily ani po zahájení přepadení Sovětského svazu Hitlerovským Německem známém pod označením Operace Barbarossa, přestože část velitelů Rudé armády byla skutečně propuštěna z vězení a táborů. Z generála Pavlova se stal obětní beránek Ještě předtím od začátku června 1941, do října 1941 bylo popraveno nebo uvězněno 11 nejvyšších velitelů Rudé armády, včetně takových zkušených es jako byl Grigorij Štern nebo Jakov Šmuškevič. Po této čistce ovšem už žádná nenásledovala, neboť Stalin si již konečně uvědomil, že čistka tolik Rudé armádě nepomáhá jako spíše jí škodí a rozvrací v době největšího smrtelného nebezpečí.

Okolnosti čistky
O této čistce se také hovoří jako o jednom z projevů Stalinova antisemitismu, neboť z prvních 8 popravených nejvyšších velitelů Rudé armády byli 4 Židé(nepočítaje Jana Gamarnika, který spáchal sebevraždu a byl také Žid).
Tolik wiki a já dodávám
Lenin cpal do Gulagů jenom Rusy, Stalin to rozjel zhruba halp und halp – asi půl napůl etnické rusy a etnické židy….

Forever Slav
Návštěvník
Forever Slav

Slovan

Potíží vaší teorie, že Velká čistka a likvidace armádních struktur byla organizována samotnými židy. Kdo odsoudil Kameněva? Židovští soudci (žalobci: Oldberg, David, Berman, Rejnhold, Pikel., Soudci: náčelníci oddělení NKVD: Sluckij, Frinovskij, Pauker a Redens).

Genrika Jagodu zatkl Nikolaj Ježov (ženatý se židovkou). Nikolaje Ježova zatkl žid Berija. A tak můžeme pokračovat pořád dál.

Aneb čistka organizována samotnými židy.
Stejně jako během VFR byla poprava Dantona a Robespierra organizována samotnými zednáři. Velká čistka v SSSR je ta samá historie. Revoluce požírá své děti. Čiň čertu dobře, peklem se ti odmění. Odhození již nepotřebného nástroje.

PS: Zkrátka realita Sovětské Judee, kde židovští páni ničili své konkurenty a domnělé nepřátele i z řad samotných židů. Jako v židovských ghettech.

Důkazem je i fakt, že největší obětí Velké čistky byl samotný ruský národ (většina obětí Velké čistky – v počtu poprav, obětí gulagů atd.). Žádné “halp und halp”. Většinu obětí tvořili Rusové. Ruští šlechtici a carští důstojníci (bývalí), kněží, rolníci… a mnozí další.

Samotní židé si nadále udrželi pozice na nejdůležitějších a nejvýznamnějších postech. A židovské jařmo vesele pokračovalo dál.

Mj. i za Lenina byli někteří židé popravováni. Stačí se podívat, jak dopadli židovští eseři a socialističtí anarchisté. Stalinský režim (řízený židy) nezačal nic nového.

Mj. o původu a důvodu Velké čistky výborně píše např. V. Uškujnuk ve svém slavném díle “Kagan a jeho bek”.

Forever Slav
Návštěvník
Forever Slav

Oprava: V. Uškujnik

trtal
Návštěvník
trtal

Forever Slav
Vis hovno…meles tu zapadacke sracky – zidovske lzi a manipulace a si blby jak puctok…

zkracene:

VECNA SLAVA A CEST BATUSKOVI STALINOVI !!!!

Slovan
Návštěvník
Slovan

Tady jsem našel nějaké fata o procentech
Od ledna 1935 do ledna 1938 řídili Židé více než 50 % strukturních složek ústředního aparátu ministerstva vnitra, ale k 1. 1. 1939 jich už bylo pouhých 6 %. Tento úder jim připadal jako zhroucení vesmíru, jako konec světa. Máme vyhnání Židů z orgánů činných v trestním řízení zahrnovat do kolonky pronásledování Židů sovětským režimem? Byl to antisemitismus? To vyhnání skutečně nemělo antisemitskou motivaci. Prý jde o oběti sovětské diktatury, která je využila a nemilosrdně zlikvidovala, když je už nepotřebovala. Ale co předchozích dvacet let? To byli také využíváni? Copak se horlivě nepodíleli na likvidaci náboženství, kultury, inteligence a mnohamilionového rolnictva?
https://outsidermedia.cz/Vyklepano-z-knih-Solzenicyn-ikona-antikomunismu/

trtal
Návštěvník
trtal

zidovska prislusnost byla podminkou prijeti do NKVD – bandy vrahu, zlodeju a zabijaku…
(mimochodem se to zidy hemzilo zpocatku i v NSDAP)

Batuska Stalin po zkroceni sionistickeho zabijaka vyslaneho zidaky z New Yorku Trockeho – Bronstajna mohl konecne uderit a zlikvidoval 2/3 NKVD smejdu zodpovednych za genocidu predevsim Slovanu…

Charlie
Návštěvník
Charlie

Za 1 Forever Slaví…👍

r.m.
Návštěvník
r.m.

Starej Bibi Mileikovský už má jiný starosti – křičí “komplot, je komplot”, jiné zdroje uvádí, že jde naopak o “kompot”.
Prokurátor obvinil izraelského premiéra Netanjahua z korupce. Ten vinu odmítá
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/benjamin-netanjahu-korupce-obvineni_1911211757_zit
Izraelský generální prokurátor Avichaj Mandelblit obvinil premiéra Benjamina Netanjahua z podvodu, zneužití důvěry a podplácení. Ve čtvrtek to oznámilo ministerstvo spravedlnosti. Obvinění se týkají tří na sobě nezávislých případů, v nichž jde mimo jiné o ovlivňování vlastníků médií a přijímání štědrých darů výměnou za politické výhody. Netanjahu vinu odmítá.

Bibi a úplatky? Ne tomu nevěřím, vůbec na to nevypadá )))))))))

pražská vlaštovka
Návštěvník
pražská vlaštovka

Kdyby se tak chtěli ti parchanti navzájem umlátit k smrti…
člověk čte komentáře,ví o co jde samozřejmě, ale neví co má proti tomu dělat…je to hrozný..
já už jsem jenom v roli pozorovatele a sběru informací(díky za ně),při nichž se mi často jen protáčejí panenky a propadám beznaději..

CML
Návštěvník
CML

Tetování je něco jako dres, stav mysli projevený navenek, životní postoje a každý kdo si dává tetování, dobře zvažuje symboliku. Já už si názor udělal, resp. jsem si utvdil staré poznatky… O kom mluvím? Ono to tak trochu souvisí s článkem, za čí manšaft kopete…
Na snímku je nová předsedkyně TOP 09 Pekarová Adamová, s fešáckou arabskou kérkou..
comment image?fl=cro,0,17,1280,720%7Cres,1024,,1%7Cwebp,75

Slovan
Návštěvník
Slovan

Ironie osudu,možná ta blbka ještě stihne dobu kdy ji tetování zakryje muslimácký nikáb.Takhle si představuji autogenocidu v praxi.

Bezejmenny
Návštěvník
Bezejmenny

Mají slíbenou od Lucifera -mesiáše satansionistů vládu nad zemí a mohousi k tomu přidat patřičně otroků z řad šábesgojim .Tak se jim nedivme ,že se činí.

Slovan
Návštěvník
Slovan

A čí Ty jsi Slovan? Já jsem Slovan ze Slezska, a Ty?

Slovan
Návštěvník
Slovan

Já jsem taky ze Slezska.

Dáša
Návštěvník
Dáša

V bedlamu, jakým je top0.9, je takové chucpe úplně nomální.
Jen si nedovedu vysvětlit, proč orientální bedlam touží vládnout ve středoevropské, donedávna, než opět začala zemi rozebírat šlechta počínaje Švancnberkem, vzdělané a industrializované zemi.

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Dáša,
šlechta Schvarzenberk? Ten přihlouplej adoptovanej levoboček a nedouk ,úlet nějaké služky? Dyť tihle blbečkové zajdou na úbytě. Kdo a co je bude živit. Nezákoně vrácené majetky? Ty jim za pár let když se o ně nebude starat stát spadnou na palici.

Dáša
Návštěvník
Dáša

stát zavede opět nevolnictví, bude se robotovat na hraběcím. S Bazilišem jiné scénáře nečekejte. On nemá co nabídnout, jde mu jen o jeho impérium.

KLM
Návštěvník
KLM

Další mužatka v politice = další feministka. Ten trend musí skončit. Nebo už chlapi nemají koule?

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

KLM
to nevybírají podle koulí, ale podle “hněda” v hlavě. A tahle trumfla i takové exoty jako nedouk rakouskej hajnej, tibetskej nalejláma nebo ten ponornej ohřívač a sedmilhář odposledně.

Bezejmenny
Návštěvník
Bezejmenny

Satanovy děvky jsou poslušnější a vděčnější.

štětinavprdeli
Návštěvník
štětinavprdeli

Původem židovka s arabským tetováním, to bude asi ten lepší oddíl, že?

Dáša
Návštěvník
Dáša

Vypadá to, že se pravou rukou tetovala sama. A báseň Vodňanského a Skoumala byla o ní napsána už dříve, někdy v roce 1972

“Šla teta na snímkování
měla pěkné tetování
A pan doktor se jí ptal:
kdo vás, teta, tetoval?
Nechte, prosím, slušnou ženu,
já jsem tu jen u rentgenu
sama já se tetuji, drátuji a letuji.
Doktor na to:
lituji
——-
Procítěný přednes zajistil Miloslav Štibich.

Motopes
Návštěvník
Motopes

Džamila mezi nohama a robotické myšlení. . .To je to, co dnes po gojimech židák žádá. To je dneska ta nejvyšší kvalifikace. K čemukoliv. Společnost, kde se samice vymknou z opratí, je odsouzena k zániku. A to židák moc dobře ví. Jenom se podívejme na jejich vládu a politické strany. Samici tam neuvidíš. Ale ony se rády nechají zneužívat, protože komplexnější myšlení je jim cizí. Jak tady pan CML psal, ta ještě skončí v burce. A navenek se jí to bude líbit. Jenom někde v koutku duše se možná zeptá sama sebe, jestli nebyla tehdy kráva. . .

Milan Litvik
Návštěvník
Milan Litvik

Co to je za šeredného chlapa?

Milada
Návštěvník
Milada

MT
Tak Topka ma babu predsedkyni s tetovanim pry v arabstine. No tak hebrejstina je velmii podobna. Zidovka z ASPENU.

Petr
Návštěvník
Petr

Je to.opravd zidovka? Tak Aspen jich je jinak plny stejně jako zidozednarska Topka.