Německý orloj české politiky – I. část: Zmapovali jsme alarmující prorůstání chapadel...

Německý orloj české politiky – I. část: Zmapovali jsme alarmující prorůstání chapadel moci Berlína a německé lobbistické chobotnice do nejvyšších struktur české politiky, ale i na všech úrovních společenského života v České republice! Německo skrze své fondy a organizace v ČR má pod kontrolou všechno, od školství až po zahraniční politiku české vlády!

Německý orloj české politiky – I. část: Zmapovali jsme alarmující prorůstání chapadel moci Berlína a německé lobbistické chobotnice do nejvyšších struktur české politiky, ale i na všech úrovních společenského života v České republice! Německo skrze své fondy a organizace v ČR má pod kontrolou všechno, od školství až po zahraniční politiku české vlády!

Redakce AE News přináší ve spolupráci se Svobodným vysílačem CS a Vítkem rozsáhlou investigativní reportáž o vlivu německé státní moci na všechny úrovně společenského a politického prostředí v České republice, která je tak mohutná, že zde na AE News vyjde na pokračování celkem ve 3 dílech. Dnes přinášíme první část. Podařilo se nám zmapovat propojení politiků, činovníků, jednatelů a zástupců desítek firem, organizací a subjektů, které v pozadí a v zákulisí ovlivňují chod české domácí a zejména zahraniční politiky. Zjistili jsme, že mnoho známých představitelů a osobností českého veřejného života je bez mediální pozornosti a zájmu tisku velmi hluboko porpojeno a zaháčkováno do činností německých fondů a nadací, které v tichosti působí na území ČR a pomáhají obnovovat nejen na oficiální úrovni česko-německé vztahy, ale na té neoficiální usilují o obnovené okupačního mocenského uspořádání vztahů mezi Berlínem a Prahou, které existovaly během II. sv. války.

Kostlivec na pražském orloji je varováním českému národu, ne náhodou vedle něho stojí kupec, který si chce koupit českou zemi.

Mnoho čtenářů a občanů se diví, jak je možné, že česká vláda a její reprezentace hlasuje v evropských unujních strukturách tak servilně v souladu s Berlínem, proč čeští ministři něco jiného o migraci a kvótách řikají doma v Česku, ale úplně jinak mluví a hlasují v Bruselu a na mezinárodních fórech. Tento článek odhlauje důvody a příčiny tohoto stavu, který je podporován již od roku 1989, ale teprve poslední dvě vlády, Sobotkova a Babišova zcela a bez odporu podlehly tomuto vlivu, i když obě vlády ze zcela odlišných důvodů. Nedá se přitom říct, že předchozí vlády by byly proti tomuto německému vlivu imunní, ale tak silné a zjevné zhroucení české zahraniční suverenity vidíme teprve až po roce 2013. Tento článek vysvětluje kořeny a příčiny tohoto stavu a odkrývá chapadla německé chobotnice v Česku. Seznam lidí, kteří pracují pro německé zájmy v Česku je tak doslova německým orlojem české politiky.

Seliger Gemeinde a německý orloj uvnitř ČSSD

Dnes si budeme vyprávět o tom, jak spolková republika Německo prostřednictvím masivních finančních prostředků skrze skupiny německých neziskovek provádí otevřenou lobby v ČR německých zájmů a multikulturní agendy. Povíme si o ekonomických vazbách, o projektech, které německé neziskovky provádějí v českých školách, povíme si o českých neziskovkách, které mají přímé napojení na tuto německou neziskovou mašinérii, a rovněž si vykreslíme vazby několika zásadních osob, které se na německé lobby zejm. tedy sudetoněmeckého Landsmanschaftu podílejí. Na začátku začneme ale trochu netradičně, a to ČSSD, která má tradičně k notoricky lýsavé a podbízivé politice k Německu značně blízko. To už pramení z organizace Seliger Gemeinde.

Michaela Marksová-Tominová vedle Berndta Posselta, šéfa Sudetoněmeckého landsmančaftu.

Seliger Gemeinde je organizací, která rekrutuje členy z německých sociálních demokratů. A na sjezdech této organizace Seliger Gemeinde se účastní lidé z ČSSD jako Michaela Marxová-Tominová s jejím manželem Arnoštem Marksem, Libor Rouček, bývalý místopředseda Evropského parlamentu známý tím, jak se Němcům podbízivě omlouval za údajné vyhnání, nebo je tu členem sám Vladimír Špidla. Vedle sociálnědemokratické Seliger Gemeinde tu máme další pobočku, katolickou Ackermann Gemeinde, na kterou jsou zase napojeni čeští politici z Top09, preláté, církev, lidovečtí politici, Zelení atd. Obě tyto organizace Gemeinde tedy Seliger Gemeinde a Ackermann Gemeinde, ale také radikální Witikobund vzájemně spolupracují a scházejí se pospolu na sudetoněmeckých srazech. Ke všem se postupně dostaneme, ale abychom si v tom utvořili pořádek, systém a strukturu, pojďme se věnovat nejprve ČSSD.

Vladimír Špidla a Collegium Bohemicum

Vladimír Špidla se nesmazatelně vryl do české politické historie. Premiér a předseda ČSSD, potom Europoslanec, a nakonec šéf poradního sboru Bohuslava Sobotky. Vladimír Špidla po návratu z Bruselu na jednom z jeho seminářů uvedl, že ČR by mohla řešit své ekonomické problémy vstupem do spolkové republiky Německo jako 17. země. Načež dodal před žasnoucími posluchači, že osobně by proti tomu nebyl.

Tento výrok, ačkoli se zdá být jen těžko uvěřitelný, dokumentuje, jakým způsobem predikují někteří čeští vládní představitelé vývoj ČR ve směru k Německu. Nicméně systém struktury poradců expremiéra Bohuslava Sobotky nám dává jasný signál, kam nás tlačí ČSSD, a kam hnutí ANO, jehož Martin Stropnický podepsal s jeho kolegyní, německou exministryní obrany Ursulou von der Leyen dohodu o tom, že se německý Bundeswehr stane vedoucí armádou NATO v Evropě a jedna brigáda české armády se dostane pod přímé německé velení. Konkrétně se k tomu dostaneme. Chci tím jen zdůraznit, že jak ČSSD, tak hnutí ANO, nesou obě stejný podíl na vlichocování, lísání, podbízení a přimykání se ČR k Německu, kdy částečně podléhají velení z Berlína.

Další poradkyní expremiéra Bohuslava Sobotky v oblasti zahraniční politiky byla Mgr. Blanka Mouralová. Blanka Mouralová nějakou dobu pobývala v Berlíně jako vedoucí Českého centra, aby nakonec byla jmenována ředitelkou Collegia Bohemica se sídlem v Ústí nad Labem. Ředitelem českého centra Berlín je Tomáš Sacher. Mezi další poradce expremiéra Bohuslava Sobotky byl zařazen i blízký známý Blanky Mouralové, kterým byl Mgr. Jan Šícha, kurátor Collegia Bohemica, bývalý ředitel Českého centra v Mnichově, který působil na odboru Střední Evropy na Ministerstvu zahraničních věcí ČR. Oba tito poradci expremiéra Bohuslava Sobotky, čili Blanka Mouralová i Jan Šícha, mají blízké vztahy s představiteli sudetoněmeckého landsmanschaftu. Když přičteme postoj Vladimíra Špidly, skládá nám to dohromady velmi zvláštní skupinu poradců kolem expremiéra Bohuslava Sobotky.

Vladimír Špidla, ex-premiér a dnes poradce.

Collegium Bohemicum Masarykova 1000/3, Ústí nad Labem-centrum, založila Česká Republika 22. června 2006, a k založení této muzejní expozice dopomohli dva politici z Ústecka: Petr Gandalovič a Jan Kubata. Petr Gandalovič byl politikem ODS, v roce 2002 primátor Ústí nad Labem, 2006 zvolen poslancem ČR, půl roku dělal ministra pro místní rozvoj, a působil jako velvyslanec v USA. Jan Kubata byl následujícím primátorem v Ústí nad Labem, mimochodem členem dvou vodárenských společností, ústeckého hokejového klubu a navíc Jan Kubata, bývalý ústecký primátor, pracoval na různých pozicích pro firmy holdingu Setuza ovládané Petrem Sisákem. Tito dva, Petr Gandalovič a Jan Kubata, se podíleli na vzniku Collegium Bohemicum.

Tato instituce Collegium Bohemicum se zaměřuje na dějiny Němců v českých zemích a česko-německou kulturní interakci. Sám expremiér Sobotka ve svém dopise z roku 2014 ujistil, že financování muzejní expozice collegia vzhledem k důležitosti česko-německých vztahů a společenské poptávce nebude problémem. Zakladatelem tohoto česko-německého institutu Collegium Bohemicum vedle snaživých angažovaných politiků Petra Gandaloviče a Jana Kubaty bylo ministerstvo kultury ČR, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Společnost pro dějiny Němců v Čechách a Statutární město Ústí nad Labem. Ředitelem institutu Collegium Bohemicum je historik a politolog PhDr. Petr Koura, Ph.D.

Bohuslav Sobotka, Lubomír Zaorálek a Česko-německé diskusní fórum

A s financováním, podle expremiéra Bohuslava Sobotky, skutečně nebyl problém. Podle smlouvy ze 17. 1. 2018 přikleplo Statutární město Ústí nad Labem Collegiu Bohemicu dotaci na celoroční provoz společnosti v částce 1,100,000 Kč, a také 10. 5. 2017 přikleplo Ústí nad Labem na celoroční provoz Collegia Bohemica dotaci 950,000 Kč. Potom zase Muzeum Ústí nad Labem přikleplo podle smlouvy ze 19. 2. 2017 Collegiu Bohemicu částku 48,400 Kč na překlad a redakce překladů pro výstavy, nebo zase Goethe-Institut zaplatil 10. 10. 2016 Collegiu Bohemicu částku 595,350 Kč na podporu česko-německých kulturních akcí. Toť zhruba tolik k instituci Collegium Bohemicum v Ústí nad Labem.

Další exponovaný člen ČSSD Lubomír Zaorálek, exministr zahraničních věcí, si jako svou poradkyni na ministerstvo zahraničí přivedl Kristinu Larischovou. Kristina Larischová působila jako vědecká pracovnice pražské kanceláře německé Nadace Friedricha Eberta, ale Kristina Larischová je také místopředsedkyní správní rady Česko-německého fondu budoucnosti (k němu se potom ještě dostaneme podrobněji). A tuto Kristinu Larischovou si vzal exministr zahraničí Lubomír Zaorálek za svoji poradkyni. Jenomže tím to nekončí.

Lubomír Zaorálek jmenoval do české části Česko-německého diskusního fóra jako předsedu Libora Roučka, který se účastní sjezdů Seliger Gemeinde, a který je známý svými omluvami sudetským Němcům za údajné vyhnání. Dále exministr zahraničí Lubomír Zaorálek jmenoval do Česko-německého diskuzního fóra členy Martina Dzingela, který je také prezidentem Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, a rovněž i místopředsedou rady vlády pro národnostní menšiny.

Dále je tam JUDr. Vladimír Handl, vědecký pracovník Ústavu mezinárodních vztahů v Praze, Mgr. Daniel Herman, předseda Sdružení Ackermann-Gemeinde a exministr kultury za KDU-ČSL, dále Mgr. Michaela Marksová-Tominová, exministryně práce sociálních věcí ČSSD, nebo JUDr. Helena Válková, exministryně spravedlnosti, která je podle vlastních slov částečně německého původu, a která proslula jejím výrokem z března 2014, že se Čechům za protektorátu tak moc nedělo. Jak to tak politici dělají, když zjistí, že přestřelili, tak hodí zpátečku, začnou couvat, např. Helena Válková začla tvrdit, že tím měla na mysli celý kontext ve srovnání s Polskem nebo Sovětským Svazem atd. Dalším členem Česko-německého diskuzního fóra je MUDr. Luděk Sefzig, a nakonec RNDr. Miroslav Prokeš, člen KSČM.

Lubomír Zaorálek, Bohuslav Sobotka.

Jenom příklad aktivit Česko-německého diskuzního fóra: Ve dnech 29. a 30. ledna 2017 se uskutečnila série akcí k připomenutí 20. výročí podpisu Česko-německé deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji z 21. ledna 1997. Vyvrcholením dvoudenního programu byla Jubilejní konference za účasti expředsedy vlády ČR Bohuslava Sobotky, která proběhla 30. ledna 2017. Konferenci zahájili spolupředsedové Česko-německého diskusního fóra Libor Rouček, bývalý místopředseda Evropského parlamentu a spolkový ministr Christian Schmidt.

Tak to máme bývalé poradce Bohuslava Sobotky i Lubomíra Zaorálka + nominace do Česko-německého diskuzního fóra, kde spolu za převážně české peníze diskutují sudetomilové se sudeťáky, protože podobné kádry a harcovníky nominoval i tehdejší německý ministr zahraničí Frank-Walter Steinmeier, současný spolkový prezident. Kromě Česko-německého institutu Collegium Bohemicum, a Česko-německého diskuzního fóra tu máme ještě další iniciativu, Česko-německý strategický dialog. Tvůrcem vize Česko-německého strategického dialogu byl opět sám guru Bohuslav Sobotka. Ocitujme si pasáž z jeho dopisu:

Sobotkův dopis o úloze Česko-německého strategického dialogu

“Cílem je propojit resortní ministerstva a další relevantní aktéry s jejich německými protějšky na spolkové i zemské úrovni nad rámec běžné bilaterální agendy, ale také a především společně definovat dlouhodobější, strategické cíle na pozadí současného dění v Evropě i ve světě. V polovině minulého roku jsem proto pověřil ministra zahraničních věcí ČR Lubomíra Zaorálka přípravou koncepčního materiálu ke strategickému ukotvení sousedských vztahů se Spolkovou republikou Německo coby nejvýznamnějším partnerem a sousedem České republiky.

Toto strategické ukotvení vzájemných vztahů nezahrnuje pouze resort zahraničí, nýbrž téměř veškerá resortní ministerstva a také Úřad vlády ČR. Vedle v rámci strategického dialogu definovaných prioritních témat jako věda, výzkum, inovace, rozvoj společné infrastruktury, boje proti příhraniční kriminalitě či spolupráce ve školství a kultuře či zdravotnictví, je také jednou ze stěžejních oblastí zahraniční a unijní politika. Dialog je primárně nastaven jako mezivládní spolupráce, ale ve své podstatě je otevřen všem aktérům relevantním po česko-německé vztahy ve 21. století s cílem posilovat vzájemnou důvěru a budovat česko-německé sousedství coby jeden z pilířů evropské stability.”

Nepřipomíná vám to přípravu na vývoj infrastruktury skrze celá ministerstva s cílem snah o napojení částí ministerstev na agendu Německa? Jsou tu citovány veškeré resorty, které mají být synchronizované paralelně s prosazovanou agendou Německa: Věda a výzkum, inovace, rozvoj společné infrastruktury, boje proti příhraniční kriminalitě, viz. smlouva o možnosti německé policie zasahovat na části českého území kolem hranic, také část české armády spadající pod německé velení, nebo spolupráce ve školství a kultuře či zdravotnictví.

Frank-Walter Steinmeier

Exministr zahraničí Lubomír Zaorálek s exministrem zahraničí Německa, současným německým prezidentem Frankem-Walterem Steinmeierem podepsal společné prohlášení k tomuto Česko-německému strategickému dialogu 3. července 2015. Vidíme tady drobné posuny, různé dohody, prohlášení, vnitřní nebo vnější politické změny, státoprávní změny, nebo změny zahraničního charakteru, které společně tvoří mozajku vytváření souladu mezi legislativou, agendou a koncepcí Německa, a s nenápadnou změnou výše zmíněných rezortů, kdy skutečně budeme na té úrovni, ve které se budeme moci, podle výroku Vladimíra Špidly, připojit k Německu jako jeho 17. spolkový stát.

Krátce se podíváme na Společnost pro dějiny Němců v Čechách. Tato společnost vznikla 26. července 1999. Adresu má stejnou jako Česko-německý institut Collegium Bohemicu, Masarykova třída 1000/3, Ústí nad Labem. Tento spolek, světe div se, nemá v žádném rejstříku uvedenu ani jednu osobu, statutární orgány, ani jeden list ve sbírce listin, prostě vůbec nic. Také to o lecčems vypovídá, že? Ale pojďme na další organizaci.

Josef Zieleniec, Radko Hokovský, Evropské hodnoty a Česko-německý fond budoucnosti

Česko-německý fond budoucnosti vznikl 25. března 1999 z registrace 31. prosince 1997, tedy po roce 1997 po podpisu Česko-německé deklarace 21. ledna 1997. Důležité datum je tedy datum samotné registrace 31. prosince 1997. Později se dostaneme k tomu, že zřizovatelem Česko-německého fondu budoucnosti bylo ministerstvo zahraničních věcí ČR. V době přípravy zřizování Česko-německého fondu budoucnosti byl ministrem zahraničních věcí Josef Zieleniec. Josef Zieleniec působil na ministerstvu zahraničí od 4. července 1996 do 23. října 1997. Od 8. listopadu 1997 do 2. ledna 1998 působil na ministerstvu zahraničí Jaroslav Šedivý. Poté vznikla úřednická vláda Josefa Tošovského, kdy Josef Tošovský od července 1998 do května 2002 působil v Nadaci Dagmar a Václava Havlových vize 97. To jentak mimochodem, jak si Václav Havel nominoval kámoše z vlastních neziskovek na nejvyšší místa parlamentu, tak jen abychom nezapomínali. Ale zpět k Josefu Zieleniecovi.

Z iniciativy členů Koordinační rady Česko-německého diskusního fóra vzniklo v roce 2001 Fórum mládeže. A toto fórum česko-německé mládeže zaštítil právě Josef Zieleniec. V evropské kanceláři Josefa Zieleniece během studia působil v rámci čtvrtletní stáže Radko Hokovský, pozdější ředitel think-tanku Evropské hodnoty, a co je velmi důležité, Josef Zieleniec působil také v nadaci Bohemiae Karla Schwarzenberga. To už nám dává dostatečně silný signál napojení Josefa Zieleniece na skupiny kolem kruhů německých skupin a Karla Schwarzenberga. Čili nás ani nepřekvapí, že právě ministerstvo zahraničních věcí s ministrem Josefem Zieleniecem, který zaštítil Česko-německé fórum mládeže, napojeného na Karla Schwarzenberga přes nadaci Bohemiae připravilo a vybudovalo infrastrukturu Česko-německého fondu budoucnosti právě pod taktovkou svého proněmecky angažovaného ministra zahraničí Josefa Zieleniece.

Josef Zieleniec.

Zmínil jsem se, že Radko Hokovský, pozdější ředitel think-tanku Evropské hodnoty, absolvoval čtvrtletní studijní stáž v kanceláři evropského parlamentu Josefa Zieleniece. Za působení Josefa Zieleniece na ministerstvu zahraničí vznikl Česko-německý fond budoucnosti a Radko Hokovský, ředitel Evropských hodnot, byl na stáži, studoval u Josefa Zieleniece napojeného v rámci nadace Bohemiae na Karla Schwarzenberga. Německá spolková zpravodajská služba BND v prosinci 2017 zařadila na svůj seznam sledovaných objektů v České republice think-tank Evropské hodnoty jako lobbingovou organizaci, která nebezpečně proniká a prorůstá do blízkosti diplomatických struktur německého velvyslanectví v Praze. Už chápete ta propojení?

Radko Hokovský, ředitel Evropských hodnot, studoval u Josefa Zieleniece a Josef Zieleniec je napojený přes tehdejší nadaci Bohemiae na kruhy kolem Karla Schwarzemberga, a najednou si Evropských hodnot všímají i německé tajné služby. Česko-německý fond budoucnosti finančně podporuje Evropské hodnoty stejně jako třeba Konrad Adenauer Stiftung, s ředitelem zastoupení v ČR Matthiasem Barnerem. To nám nabízí vcelku věrný obraz o zpravodajské hře, kterou hrají Evropské hodnoty ve směru k německé ambasádě v Praze a jakým způsobem je Radko Hokovský napojen na tyto struktury a kruhy tvrdě lobbující za německé záležitosti jako je sudetoněmecký Landsmanschaft.

Nadace Bohemiae, Karel Schwarzenberg, Lobkowiczové a opět Josef Zieleniec

V tehdejší nadaci Bohemiae figuroval kromě spoluzakladatele Karla Schwarzemberga a Josefa Zieleniece, a na něj napojeného Radko Hokovského, i další člověk jménem Michal Lobkowicz. Když se podíváme na osoby z rodu Lobkowiczů, tak dojdeme k docela zajímavým skutečnostem. Vladimír Lobkowicz se účastnil sudetoněmeckého kongresu v Plzni 9. září 2016 a Michal Lobkowicz zase podporoval v senátních volbách v roce 2016 Radima Špačka, který se účastnil sjezdů sudetoněmeckého Landsmanschaftu a Michal Lobkowicz zároveň figuroval v nadaci Bohemiae, kterou spoluzaložil Karel Schwarzemberg a opět Josef Zieleniec, a na něj je napojený Radko Hokovský z Evropských hodnot, který u něj absolvoval studijní stáž.

Máme tu ale třetího ze šlechtického rodu Lobkowiczů. 1. května 2018 se konala v poutním kostele navštívení Panny Marie ve Skokách takzvaná českoněmecká pouť porozumění. Tuto českoněmeckou pouť porozumění resp. poutní mši svatou od 11:00 celebroval opat kanonie premonstrátů v Teplé, páter Filip Zdeněk Lobkowicz. A čtvrtý ze šlechtického rodu Lobkowiczů, konkrétně Johannes Lobkowicz zaslal 28. února 2018 rovných 20,000 Kč iniciativě Milion chvilek studentského tria Mikuláš Minář, Benjamin Roll a Martin Vrba a tato neziskovka Milion chvilek koordinovala celorepublikové protesty proti Babišovi a Ondráčkovi (z KSČM) 5. března 2018. Mimochodem, Johannes Lobkowicz byl od června 1997 do února 1998 jednatelem Německé školy v Praze s.r.o. zahraniční škola a gymnázium, které vychovává německé děti od mateřské školky, přes základní školu, až po gymnázium přímo v Praze. K této škole se dostaneme, ale jen abychom si zmapovali aktivity Lobkowiczů.

Johannes Lobkowicz.

Pojďme ale zpět k Česko-německému fondu budoucnosti. Česko-německý fond budoucnosti poskytuje dotace a granty jednotlivým českým a německým neziskovkám pro osvětové programy na podporu multikulturní inkluze. Německé neziskovky ve spolupráci s vybranými školami v Německu jezdí do Česka a pořádají s českými školami a gymnázii workshopy a semináře, kde české mládeži programují do hlav pozitivní náhled na soužití s jinými zejména arabskými etniky. Česko-německý fond budoucnosti, jak si za chviličku ukážeme, je skutečně tvrdý brutální převodník německé multikulturní agendy Merkelovského typu.

Česko-německý fond budoucnosti vozí do Česka migranty a ukazuje je českým školákům jako přínosné multikulturní obohacení pro národ

Česko-německý fond budoucnosti podprahově připravuje české děti ve školách k akceptaci migrace a Islámu jako přirozeného prostředí pro budoucí Evropu. Pozoruhodná znepokojující je skutečnost, že zakladatelem Česko-německého fondu budoucnosti je samotné ministerstvo zahraničních věcí ČR, a náklady na zřízení tohoto fondu se z české státní pokladny zaplatily ve výši 84,388,000 Kč. Tedy ministerstvo zahraničí ČR se aktivně podílí na nasunování multikulturní agendy a na prosazování lobby relativizace následků po druhé světové válce. Např. v roce 2014 přispěl Česko-německý fond budoucnosti think-tanku Evropské hodnoty částkou 60,000 Kč.

Česko-německý fond budoucnosti, Železná 539/24, Staré Město, Praha 1. Tento fond spadá pod ministerstvo zahraničních věcí, které ho pod Josefem Zieleniecem vytvořilo, jak jsme si uvedli. Tedy aktuální skladbu vedoucích představitelů Česko-německého fondu budoucnosti jmenoval exministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek, mějme to prosím na paměti. Předsedkyní resp. ředitelkou je Petra Ernstberger, před ní byl ředitelem Tomáš Jelínek Ph.D. Mimochodem, Petra Ernstberger je předsedkyní Česko-německé parlamentní skupiny v německém Bundestagu. Jaké české pronárodní teze má hájit spolek, jehož ředitelka má přímé napojení do německého spolkového sněmu?

Místopředsedkyní Česko-německého fondu budoucnosti je Ing. Kristina Larischová. Kristina Larischová působila jako vědecká pracovnice pražské kanceláře německé Nadace Friedricha Eberta a Kristina Larischová, jak jsme si prozradili, také působila jako poradkyně exministra zahraničí Lubomíra Zaorálka. Vidíme, jaké propojení má exministr zahraničí Lubomír Zaorálek s Česko-německým fondem budoucnosti, pod jehož ministerstvo tento fond spadal? Svoji poradkyni šoupl do tohoto fondu. Dále tu najdeme osobu jménem Petr Brod. Ten je publicistou, pracoval třeba pro rozhlasovou stanici Svobodná Evropa nebo Süddeutsche Zeitung.

Martin Kastler a Dieter Olbrich na zasedání Ackerman-Gemeinde.

Dále ve správní radě Česko-německého fondu budoucnosti působí Mgr. Ondřej Matějka. Ten dříve působil jako ředitel v prosudetské organizaci Antikomplex. Od června 2014 se Ondřej Matějka stal náměstkem ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů. Dále ve správní radě Česko-německého fondu budoucnosti najdeme Dipl.-Pol. Janu Maláčovou, která působila jako ředitelka odboru Koncepce rodinné politiky a politiky stárnutí, na ministerstvu práce a sociálních věcí pod exministryní Michaelou Marxovou-Tominovou, která je členkou Česko-německého diskuzního fóra.

A dále už tu působí samí Němci. Martin Kastler je ředitelem zastoupení Hanns Seidel Stiftung v ČR. Martin Kastler je také bývalým Europoslancem za bavorskou CSU a také německým předsedou Ackerman Gemeinde. Hanns Seidel Stiftung, který Martin Kastler v ČR také zastupuje, je jeden z obřích německých fondů vedle Friedrich-Naumann-Stiftung, Heinrich Böll Stiftung nebo Konrad-Adenauer-Stiftung. Dále ve správní radě Česko-německého fondu budoucnosti působí Albert Heinrich Schläger, který je předsedou německé Seliger Gemeinde, také je bývalým členem bavorského zemského sněmu SPD a rovněž bývalým starostou města Hohenberg.

Dále v Česko-německém fondu budoucnosti ve správní radě působí Peter Klaus Brähmig, jenž je členem německého Bundestagu za CDU, tedy křesťanskou unii, a je také předsedou Skupiny vyhnanců, uprchlíků a vysídlenců frakce CDU/CSU v německém Bundestagu. Předsedou dozorčí rady Česko-německého fondu budoucnosti je Ing. Pavel Maštálka, místopředsedou dozorčí rady je Dr. Rolf Hofstetter, členy dozorčí rady jsou Ing. Josef Kreuter a Markus Muckenthlaer. Působí tu také Ing. Soňa Dederová, ke které se také dostaneme v souvislosti se sudetoněmeckými dny v bavorském Augsburgu v roce 2017. V Česko-německém fondu budoucnosti působil třeba také historik Miroslav Kunštát z Institutu mezinárodních studií fakulty sociálních věd univerzity Karlovy, který je také členem Česko-německé komise historiků, ale rovněž jako tajemník Česko-německého fondu budoucnosti zde působil Tomáš Kafka.

Chceš-li pokořit svého nepřítele, vychovej jeho děti! Německé fondy v českém školství

Když se podíváme na školy, gymnázia, univerzity, umělecké organizace, galerie, knihovny, muzea, obchodní akademie, filharmonie, tak vidíme, jak systematicky pročesávají a podplácejí dotacemi školy v severních a západních Čechách, tedy v oblastech, které jsou pro zlomení nejkritičtější, protože právě severní i západní Čechy byly zabrané v obrovské míře po Mnichovské zradě. Tady skutečně spatřujeme velmi sofistikovaně propracovanou architekturu, systematicky technicky procházející a zaměřující se na školy zejména ze severních i západních Čech. Ale máme tu samozřejmě i další oblasti, něco z Jižních Čech, potom klasicky Praha, Brno, Olomouc, ale pojďme si to projít pěkně systematicky, kdy jsem všechno roztřídil pro přehlednost, abychom v tom měli pořádek, a mohli jsme se detailně, do hloubky a podrobně podívat, jak Česko-německý fond budoucnosti uplácí dotacemi české veřejné instituce v prosazování vlastní agendy, migrace a multikulturalismu. Podívejme se na první projekt:

RIKAMIFO – Průzkumníci migrace

Žadatel: Richard-Wagner Gymnasium, Wittelsbacher Ring 9-11, Bayreuth
Partner projektu: Gymnázium Nad Kavalírkou, Nad Kavalírkou 1, Praha 5

Cíl projektu: Žáci gymnázií z Bayreuthu a Prahy se zabývají tématem migrace a integrace. Výsledkem jejich průzkumu bude brožura a kalendář s vyhodnocením rozhovorů s migranty v obou zemích. V rámci výměnného pobytu žáků pražského gymnázia a bayreuthského gymnázia došlo k prvnímu setkání 20. až 26. března 2017 v Bayreuthu. Protože bayreuthští žáci nemluví česky, účastnili se jazykové animace, která jim měla pomoct odbourat jazykové bariéry. Následně byly vedeny filosofické rozhovory na téma vlast, jinakost a identita. Zároveň byla vyhodnocena přípravná práce pražských žáků, kteří pomocí dotazníku zjišťovali, jak se žije Němcům v Praze.

Také v Bayreuthu běžely anketa a rozhovory s rodiči a prarodiči migrantů. Protože Bayreuth je škola s vysokým podílem migrantů, byla tato situace probírána a srovnávána ještě s dalšími státy světa. Přičemž hlavní věc, která zajímala žáky obou zemí, byla, jak migranti a jejich spoluobčané vnímají tuto situaci a jak se v cizí zemi cítí. Několik rozhovorů se uskutečnilo také s partnery Česko-německé společnosti ještě před návštěvou německých žáků v Praze. Společný program byl zpestřen návštěvou Bamberka i samotného města Norimberk a společným večerem s rodiči hostitelských rodin. Návštěva bayreutských žáků spojená s dalšími pracemi na společném projektu se uskutečnila v Praze ve dnech 24. až 30. dubna 2017. Podívejme se na další projekt, který organizuje, který pořádá Česko-německý fond budoucnosti:

Název projektu: Příběhy uprchlíků

Žadatel: We Can, z.s., Rožmberská 1628, Praha 9
Partner projektu: Umweltzentrum Dresden, Schützengasse 16 -18 Drážďany

Cíl projektu: Projekt má zprostředkovat audiovizuální „setkání“ s uprchlíky, kteří přišli do Německa, a napomoci tak oslovit lidi a otevřít jejich srdce pro vzájemné poznání. V České republice lze aktuálně získat jen velice málo přímých zkušeností s uprchlíky, čemuž je v Německu úplně naopak. I z tohoto důvodu od počátku roku 2016 navštěvují Drážďany mladí lidé z Prahy. Na konci července 2016 přijeli do Drážďan i s týmem dokumentaristů WeCan a ptali se uprchlíků, např. v rámci ABC-stolů pořádaných každodenně sdružením Umweltzentrum Dresden, na příběhy jejich odchodu a příchodu. Takto vzniklé fotografie a dokumentární filmy jsou předmětem výstavy prezentované v obou zemích. V Praze výstava proběhla od 29. září do 19. října 2016. Zahájení výstavy fotografií doprovodilo promítání rozhovorů a diskuse. V Drážďanech výstava probíhá od 1. prosince 2017. Vedle prezentace fotografií a filmů došlo i na diskusi s těmi, kteří ve filmech vystupují.

Zde se jedná o agendu postupného obrušování hran a zvykání dětí na migraci, zvykání dětí na Islám, zvykání dětí na multikulturalismus, jednoduše přeprogramovávání dětí na systému řízení první priority. Pojďme se podívat dále, kam všude pumpuje Česko-německý fond budoucnosti peníze, přičemž jsem to roztřídil přesně do krajů tak, abychom v tom měli precizní německý pořádek.

Severní Čechy
 • Střední škola technická, Most, příspěvek ve výši 120,600 Kč Projekt IT, bezpečnost a sociální mediální platforma, přeshraniční prevence, bezpečně na internetu.
 • Základní škola Tomáše Guariga Masaryka Podbořany, Husova 445, okres Louny 78,650 Kč, Mládež a školy:
  Česko-německé dny přátelství „Naučná stezka chmelařskou oblastí“ ve dnech 17.-.22.7.2017.
 • Statutární město Chomutov, které zastupoval dokonce současný starosta Chomutova JUDr. Marek Hrabáč z hnutí ANO, podle smlouvy ze 20. 4. 2017 obdrželo příspěvek ve výši 80,000 Kč projekt Chomutovské krušení 2017, Připomenutí hornických tradic nejen v Krušnohoří. Tedy dokonce samotný chomutovský starosta JUDr. Marek Hrabáč z hnutí ANO spolupracuje s Česko-německým fondem budoucnosti. Máme tu dvě základky v Rumburce okres Děčín.
 • Základní škola Pastelka, o.p.s., kterou zastupovala Mgr. Soňa Pokorná která podle smlouvy ze 19. 9. 2017 obdržela příspěvek ve výši 95,500 Kč za projekt Spolu nás to stále baví. V tabulce pro dílčí náklady ve smlouvě čteme např. výlety partnerských tříd 7,500 Kč, společná setkávání pedagogických pracovníků 5,000 Kč, nebo žákovské výměny 11,000 Kč.
 • Potom druhá škola v Rumburce na Děčínsku, Základní škola Rumburk U Nemocnice 1132/5, podle smlouvy ze 22. 6. 2017 180,000 Kč, projekt Komunikujeme, poznáváme se, a spolupracujeme.
 • Oblastní galerie Liberec, kterou zastupoval Mgr. Jan Randáček podle smlouvy ze 3. 2. 2017 projekt za 330,000 Kč, projekt Kulturní jaro Oblastní galerie Liberec 2017, nebo druhý příspěvek 180,000 Kč, projekt Rendez-vous umělců, sbírka Helmuta Klewana.
Západní Čechy
 • Plzeň 2015, zapsaný ústav podle smlouvy z 19.10.2017 obdržel příspěvek ve výši 192,576 Kč DE/CZ Design Startup Show.
 • Obchodní akademie, Plzeň, náměstí T. G. Masaryka 13, podle smlouvy z 25.10.2017 50,900 Kč projekt Naše partnerské regiony se představují.
 • Máme tu třeba Západočeskou univerzitu v Plzni, které podle smlouvy ze 6.12.2017 Česko-německý fond budoucnosti přispěl částkou 1,331,000 Kč na projekt Němčina nekouše IV 2018-19, anebo 7.2.2018 příspěvek 84,700 Kč na projekt Česko-německý Barcamp, Mladí lidé a politika/demokracie. Máme tu další příspěvek Západočeské univerzitě podle smlouvy ze 7. 12. 2017 ve výši 423,500 Kč v rámci projektu Odmalička Von klein auf 2018-2019. Nebo další příspěvek podle smlouvy ze 22. 9. 2016 v částce 121,000 Kč projekt Zažíj Plzeň 2016. Také bychom neměli vynechat smlouvu ze 27. 5. 2017 za 423,500 Kč a projekt nese název Česko-německé jaro kultury a diverzity.
Jižní Čechy
 • Gymnázium Jana Valeriána Jirsíka, Fráni Šrámka 23, České Budějovice, projekt s názvem Dresjovice – because we are neighbours 96,950 Kč
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích podle smlouvy ze 17. 8. 2016 217,800 Kč projekt Aktivní role učitele v 21. století.
 • Gymnázium Jana Šimona Baara, Domažlice, Pivovarská 323 podle smlouvy ze 4. 7. 2017 obdržela příspěvek 50,000 Kč, projekt Po stopách společné historie.
Praha
 • Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy, které Česko-německý fond budoucnosti podle smlouvy ze 13. 11. 2017 poskytl příspěvek ve výši 108,900 Kč na projekt Mezinárodní přátelství, aneb jak trávit volný čas jako místní.
 • Dále tu máme Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5, kterou zastupoval RNDr. Vilém Bauer, smlouva ze 13. 10. 2017 96,800 Kč Spolupráce a výměnný pobyt Gymnázia Jaroslava Heyrovského s Gymnáziem ve Vechtě.
 • Pak třeba Střední průmyslová škola na Proseku, Praha 9, kterou zastupoval Mgr. Jiří Bernát 96,800 Kč.
 • Dále v Praze třeba LUCERNA – BARRANDOV, spol. s r.o., která od česko-německého fondu budoucnosti podle smlouvy ze 20.7.2017 obdržela rovných 300,000 KČ na DaS Filmfest 12 (2017) Překlady (Titulky, technika, texty, transport filmových kopií, dále hosté, ubytování a cestovní výdaje 15,000 KČ, také části výloh šly na reklamu v rozhlase a venkovní reklamu, tiskové materiály, katalogy, letáčky nebo plakáty, webdesign, grafika, honoráře, moderátoři, autoři textů a katalogů atd.
 • V Praze nemůže chybět Karlova univerzita kterou zastupoval Prof. PaedDr. Michal Nedělka, podle smlouvy ze 4. 5. 2017 za 50,000 Kč projekt s názvem Beze spánku v Praze i Hamburku, Mezi Kafkovým kosmem a světovým občanstvím zuřivého reportéra. Nebo další příspěvek pro Karlovu univerzitu podle smlouvy ze 5. 6. 2017 84,700 Kč projekt Echos, Germanobohemistika 2017.
Brno
 • Česko-německý fond budoucnosti také poskytuje příspěvky poměrně vydatně brněnským školám a různým dalším uměleckým organizacím.
 • Základní škola Brno, Antonínská 3, projekt V mé rodině, ve tvé rodině. Poznáváme tradice, zvyky a obyčeje našich hostitelských rodin. 70,000 Kč, smlouvu podepsal za školu Mgr. Libor Tománek.
 • Gymnázium Brno, Elgartova, které zastupovala Mgr. Petra Šperková podle smlouvy ze 28. 4. 2017 60,000 Kč projekt Kultura a architektura v našem životě.
 • Dále Filharmonie Brno, rovných 100,000 Kč, z 18 ledna 2018, dále třeba Národní divadlo Brno, podle smlouvy ze 27. 11. 2017 v částce 246,162 Kč, nebo další příspěvek ve výši 253,277 Kč na projekt Divadelní svět Brno 2017 linie německého divadla. Dále třeba Janáčkova akademie múzických umění v Brně 211,750 Kč projekt Divadlo v nové Evropě. To zní celkem nevinně, ale když se podíváme do tabulky ve smlouvě, najdeme tady třeba Doprava Brno Berlín Brno (Workshop v Berlíně), Náklady na stravu (Workshop v Berlíně), Náklady na ubytování, čeští účastníci (Workshop v Berlíně), výdaje na překladatele 27,500 Kč atd.
Ostatní regiony v Česku
 • Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára Tylovo nábřeží 1140 Hradec Králové, 71,500 Kč projekt Setkání v Českém ráji.
 • Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530, smlouva ze 4. 4. 2018 110,000 Kč, projekt Společné kulturní a jazykové kořeny. Druhý projekt v téže škole podle smlouvy ze 7.4.2017 v částce 120,000 Kč projekt Srdečně vítejte v regionu.
 • Gymnázium, Příbram, Legionářů 402, kde se jednalo o projekt Digitální mládež, Čeští a němečtí žáci mezi WhatsUpem a skutečností za 75,000 Kč, nebo druhý projekt Česko-německá výměna studentských orchestrů Gymnázia Příbram a IGS Marienhafe-Moorhusen týden v Německu za 55,000 Kč, Třetí projekt příbramského gymnázia Náboženství jako společný faktor ve spojené Evropě za 70,000 Kč.
 • Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov, kde šlo o projekt Porovnání duálního vzdělávání ve Fritzláru (Hesensko) se školním vzděláváním žáků v Kamenici nad Lipou.
Morava a Slezsko
 • Vysoká škola báňská, Technická univerzita Ostrava, které česko-německý fond budoucnosti podle smlouvy ze 13. 2. 2018 poskytl příspěvek 79,175 Kč, kde se jednalo o Česko-německou letní univerzitu energetiky.
 • Základní škola Frýdlant nad Ostravicí náměstí Tomáše Guariga Masaryka 1260 64,000 Kč smlouvu podepsala za školu Mgr. Lenka  Matušková, projekt Budoucnost patří dětem.
 • Město Moravská Třebová podle smlouvy ze 12. 9. 2016 obdrželo příspěvek ve výši 142,000 Kč za projekt Mezinárodní výměna mládeže 2017.
Olomouc
 • Vědecká knihovna v Olomouci podle smlouvy ze 9. 5. 2017 obdržela příspěvek 60,000 Kč na festival Olomoucké dny německého jazyka.
 • Obchodní akademie, Olomouc, třída Spojenců 11, podle smlouvy ze 23. 2. 2017 obdržela příspěvek v rozsahu 99,000 Kč na projekt Hledání identity česko-německé mládeže v kontextu migrace a integrace cestou aktivního občanství u pramene Labe jako symbolického počátku dialogu mezi mladými Čechy a Němci.
Konrad Adenauer Stiftung, Masarykova univerzita, Akademie věd a Jiří Drahoš

Máme tu další německé fondy známé podporou migrační politiky Hanns Seidel Stiftung, Václavské náměstí 1306/55, Nové Město, Praha 1, s ředitelem Martinem Kastlerem, potom velmi známý Konrad Adenauer Stiftung s ředitelem zastoupení v ČR Matthiasem Barnerem, Friedrich-Naumann-Stiftung na stejné adrese jako Konrad-Adenauer-Stiftung, tedy Jugoslávská 620/29, Vinohrady, Praha 2, anebo Heinrich Böll Stiftung Opatovická 1901/28, Nové Město, Praha 1, s ředitelkou Evou Andreou van de Rakt.

Např. Konrad-Adenauer-Stiftung je donorem a sponzorem třeba Asociace pro mezinárodní otázky (AMO), Agora Central Europe společnost pro demokracii a kulturu Ivany Bursíkové, nebo Evropských hodnot. Ovšem pozor, Konrad-Adenauer-Stiftung s ředitelem zastoupení v ČR Matthiasem Barnerem podporuje nejen neziskovky, ale dokonce oficiálně české státní instituce a vysoké školy. Např. 3. 3. 2017 dostal Sociologický ústav Akademie věd ČR dotaci právě od Konrad-Adenauer-Stiftung v hodnotě 210,756 Kč deklarovanou jako finanční podporu spolupracujícího partnera.

Jiří Drahoš, bývalý šéf AV ČR a také ex-kandidát na prezidenta.

O pár měsíců později následoval další dar Akademii věd ČR právě od Česko-německého fond budoucnosti, ale k tomu se dostanu u Jiřího Drahoše, který Akademii věd ČR dlouhá léta řídil. Dále Konrad Adenauer Stiftung poskytli podle smlouvy ze 20. 3. 2017 dar v hodnotě 1,215,900 Kč deklarovaný jako institucionální partnerství mezi Konrad Adenauer Stiftung a Masarykovou univerzitou v Brně a potom druhou, tentokrát dotaci podle smlouvy ze 3. 4. 2018 ve výši 760,950 Kč a jednalo se o dotaci pro Mezinárodní politologický ústav fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity pro rok 2018.

Konrad-Adenauer-Stiftung rovněž přispěl podle smlouvy ze 13 dubna 18 neuvedenou částkou Vysoké škole ekonomické v Praze na konferenci Evropský den konané 19. dubna 2018. Konrad Adenauer Stiftung dále rozvíjí úzkou spolupráci s Českou křesťanskou akademií. Jejím předsedou je Profesor Tomáš Halík. Mimochodem Česká křesťanská akademie sídlí na stejné adrese jako česká organizace Ackerman Gemeinde obě na adrese Vyšehradská 320/49, Praha 2. Česká křesťanská akademie společně s Konrad-Adenauer-Stiftung pod záštitou exministra kultury Daniela Hermana pořádali konferenci na téma Populismus v Evropě a obranyschopná demokracie, která proběhla od pátku 10. listopadu 2017 od 16:00, končila v sobotu 11. listopadu ve 14:00, a konala se v Emauzském klášteře.

Tomáš Halík, Erik Tabery z Bakalova Respektu, Ackerman Gemeinde a Konrad Adenauer Stiftung

Kromě Prof. Tomáše Halíka tu vystoupil šéfredaktor Bakalova týdeníku Respekt Mgr. Erik Tabery, politolog PhDr. Martin Mejstřík z institutu mezinárodních studií fakulty sociálních věd univerzity Karlovy, historik a politolog Prof. Jacques Rupnik, který je také členem vědecké rady Collegia Bohemica v Ústí nad Labem, vystoupil tu rovněž sociolog Dr. Jan Hartl, ředitel agentury STEM/MARK, o nacionalismu a náboženství tu hovořil doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D., ze sociologického ústavu Akademie Věd ČR. Mimochodem 3. 3. 2017 dostal Sociologický ústav Akademie věd ČR příspěvek právě od Konrad Adenauer Stiftung v hodnotě 210,756 Kč deklarovaný jako finanční podpora spolupracujícího partnera, tedy ten ústav Akademie věd, ze kterého pochází jeden z účastníků konference, kterou spolupořádal Konrad-Adenauer-Stiftung, tak zároveň tento ústav Akademie věd sponzorují fondy Konrad-Adenauer-Stiftung. To prostě nevymyslíš. Navíc v sociologickém ústavu Akademie věd ČR působil Dr. Václav Houžvička z nadace Bernarda Bolzana, který byl mezi lety 1998 až 2004 členem koordinační rady Česko-německého diskuzního fóra.

Na této konferenci České křesťanské akademie a Konrad Adenauer Stiftung vystoupil také v panelové debatě PhDr. Václav Moravec, Ph.D z České Televize a celou konferenci moderoval reportér Českého Rozhlasu Radko Kubičko. S Radkem Kubičkem se ještě setkáme u konference Ackerman Gemeinde a nadace Bernarda Bolzana konané v Brně v srpnu 2009, kterou Radko Kubičko z Českého Rozhlasu také navštívil.

Tedy Česká křesťanská akademie Tomáše Halíka spolupracuje jak s Konrad Adenauer Stiftung, tak s katolickou Ackerman Gemeinde. Už v 90. letech byly knihy Tomáše Halíka a samozřejmě i překlady jeho knih bohatě dotovány zejména z Německa, protože Tomáš Halík už od dob 90. let ostře hájí zájmy sudetských Němců i EU. Českou kancelář Ackerman Gemeinde založil katolický kněz a sudetoněmecký rodák, Anton Otte nar. 15. srpna 1939 v Norimberku, Německo. Anton Otte byl také revizorem Nadace Bernarda Bolzana, Vyšehradská 320/49, Praha 2, ale také byl Anton Otte jmenován vyšehradským kanovníkem, stal se také místopředsedou komise pro vyhnance, kterou zřídila německá biskupská konference, a v roce 1996 byl vyznamenán řádem Tomáše Garigua Masaryka.

Tomáš Halík.

Název Ackerman Gemeinde je odvozen od literárního díla ze 14. století Ackerman aus Böhmen, tedy Oráč z Čech, který napsal Jan ze Žatce, rodák ze západních Čech a notář Nového města pražského. Ackerman Gemeinde jako první z německých organizací po listopadovém převratu projevila zájem o tzv. česko-sudetoněmecký dialog, a jejím protějškem se stala právě Česká křesťanská akademie. Je to celkem logické, když si uvědomíme, že Česká křesťanská akademie sídlí na stejné adrese jako česká organizace Ackerman Gemeinde, obě na adrese Vyšehradská 320/49, Praha 2. To už leccos napoví. Česko snáší totiž fšecko. Tak vznikla tradice Mariánskolázeňských rozhovorů, kterých se potom účastnili evangelíci z obou stran. V červenci 2006 například Helena Faberová z Českých Budějovic obdržela Kříž za zásluhy o Spolkovou republiku Německo. Šlo o jakési vysoké státní vyznamenání za zásluhy o porozumění mezi Čechy a Němci, které vedlo až k založení sdružení Ackerman-Gemeinde v Praze.

V příštím pokračování odhalíme jednotlivé metody, praktiky a akce německých organizací na území České republiky, abychom viděli konkrétní příklady práce jednotlivých chapadel německé chobotnice na chod českého státu. Už z tohoto prvního článku je myslím jasné, že německá státní moc systematicky a s německou precizností přepisuje historii a výsledek procesů po II. sv. válce a hlavním cílem tohoto působení jsou školy, mládež a kultura, tedy procesy řízení na I. prioritě. Nejen o tomto prorůstání se budeme bavit dnes od 19:00 hodin v pravidelném pořadu na Svobodném vysílači CS. Probereme aktuální témata z domova i ze světa za uplynulý týden, všichni jste srdečně zváni k poslechu.

Záznam pořadu

Vážení čtenáři, náš server nahrazuje roli mainstreamových médií a přinášíme zásadní informace a kauzy, které veřejnoprávní a velká média ignorují. Přinášíme informace zdarma a bez otravných reklam v článcích. Pokud se vám líbí naše práce, přispějte prosím, podle svých možností, jakoukoliv částkou našemu projektu na zachování jeho provozu. Náš server funguje pouze z darů a příspěvků našich čtenářů. Deset dní před koncem měsíce jsme zatím vybrali jen necelých 30% potřebné sumy pro zachování našeho provozu na další měsíc. Bez vás nemůže náš projekt pokračovat. Každé málo pomáhá a přispět nám můžete bankovním převodem, PayPalem, Bitcoinem nebo poštovní poukázkou na účet, všechny informace najdete na naší obvyklé darovací stránce zde. Děkujeme za Vaši neutuchající podporu! Naše práce a úspěchy jsou umožněny jen díky Vaší podpoře.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
aamater _ tato
Návštěvník
aamater _ tato

Česi sa nebudú stačiť diviť keď sa raz ráno prebudia a zistia, že majú všade Nemecké nápisy. Dobre im tak.

Neznama
Návštěvník
Neznama

Prof. Dr. George E. Glos J.S.D. (Yale) expert mezinárodního práva u federální vlády USA.
( zdroj: Národní Osvobození 13. dubna 2000 )

Aby bylo jasno. ( O odsunu sudetských Němců )

Základ k odsunu tzv. sudetských Němců položil Neville Chamberlain. Sužoval se myšlenkou, že Anglie se třeba neubrání Němcům v bitvě o Británii v roce 1940, protože sám zdržel zbrojení v rámci „mír za našeho života“. Anglii chyběly zbraně všeho druhu jeho vinou. Jednal na základě léčky, kterou mu nastražili Němci pomocí exponentů německé menšiny v Československu, Henleina a druhů, kteří jednali dle směrnic německé vlády, že chtějí mír a mírové řešení.
Anglie se zasloužila po první světové válce o odsun řecké menšiny z Turecka do Řecka na základě Lausanské smlouvy mezi Řeckem a Tureckem z roku 1923 (Treaty on Exchange of Greek and Turkich populations, January 30, 1923, 32LNTS 75). Chamberlain navrhl, aby po válce byly odsunuty do Německa německé menšiny z Československa a Polska, aby se vyřešil tento problém jednou pro vždy, tak jak se stalo mezi Řeckem a Tureckem. Anglická konzervativní strana přijala tuto myšlenku a provedla ji. Britská vláda přesvědčila USA a SSSR o výhodách tohoto řešení a výsledkem byl Protokol Postupimské Konference z 2. srpna 1945.
Odsun byl proveden na jeho základě. Prezident Beneš by nebyl vůbec nic docílil, kdyby zde nebyla vůle britské vlády z vlastní iniciativy odsun přednést spojencům a dosáhnout jejich souhlasu. Jinými slovy, bez britské vlády by se byl prezident Beneš namáhal marně. Je samozřžejmé, že Československo nemohlo Němce vyhostit poněvadž je museli přijmout spojenci, kteří vládli v Německu a Rakousku.
Odsun připravila Mezispojenecká Komise v Německu. Němci byli odsunuti do americké a ruské zóny, podle přesného plánu v roce 1946. Československo odsun nezpůsobilo a nemá za něj odpovědnost. Odsun se konal pod dohledem Mezispojenecké Komise a Československu se dostalo uznání za jeho humánní provedení. Jakékoliv nároky ohledně odsunu by německá vláda měla předložit USA, Velké Británii a Rusku. Není ovšem tak naivní, a tak periodicky vznáší nároky na Českou republiku, ale pouze prohlášeními politiků, nikoli úřední cestou.
Předpokládá, zřejmě, že Češi si nechají cokoliv namluvit a budou jednat proti vlastním zájmům.
Německo a Němci nemají žádné nároky z vysídlení, poněvadž Německo je vázáno smlouvou mezi ním a spojenci z 26. května 1952, doplněnou v Paříži 23. října 1954 (Convention on the Settlement of Matters Arising out of the War and Occupation, signed at Bonn on 26, May 1952, as amended by Schedule IV to the Protocol; on the Termination of The Occupation Regime in the Federal Republic of Germany, signed in Paris on 23. October 1954) 332UNTS 219.
Podle kapitoly 6, článku 3, Německo neuplatní námitky proti spojeneckým státům ani jednotlivcům vzhledem k použití německého majetku, který převzali spojenci či jednotlivci jako reparace nebo jako následek války. Podle kapitoly 8, článku 1, němečtí příslušníci neuplatní žádné nároky proti spojencům a jejich občanům a takové nároky nebudou projednávány německými soudy. Podle článku 3, téže kapitoly, Německo, nebo jeho příslušníci, neuplatní žádné nároky proti spojencům a jejich příslušníkům, které vznikly z jejich činů nebo opomenutím mezi 5. červnem 1945 a nabytím platnosti této smlouvy 5. května 1955.

Jak patrno z uvedené smlouvy, veškerý majetek německé vlády a jednotlivých Němců na území Československa přešel do vlastnictví Československa a jeho občanů jako splátka na reparace za škody způsobené Němci. Československé nároky za škody způsobené Němci vysoko přesahují zmíněný německý majetek. Německo nikdy nezaplatilo Československu jakoukoliv náhradu a je dlužníkem České republiky, nikoliv naopak.

Prof. Dr. George E. Glos J.S.D. (Yale)

Vse jsem nevedela tak preposilam pro jine.
Co ale vim ze po 2. sv. valce Polsko ozivilo svuj davny sen a chtelo aby vitezne mocnosti rozhodli ze malicka zemicka Ceskoslovensko je velmi zranitelna a tak by se mela priradit k Polsku a prejmenovat se. Polsti politici a generalove na tom pracovali tajne pred Benesem!!! ?
Ale Benes se to dozvedel a tak se zase tajne setkaval s Churchilem ( ktery nepodporil prirazeni k Polsku, kdyz mu Benes vysvetlil nasi historii a sousedske vztahy s Polskem) a Rooselventem ( kteremu se ten napad libil).
Polaci pak i napadli Ostravsko a chteli valku. Pry byli stejni jako naciste rikali lide. Bili a vrazdili Cechy . Polaci i dnes chteji rozsirovat Polsko a podporili Majdan v Kyjeve protoze vedi ze Ukrajina se rozpadne a oni by si vzali cast jejiho uzemi. I proto tak štvou Ukrajinu na Rusko. Rusku nemohou odpustit ze je ovladla Katerina Velika a proto ta nenavist s Rusum.

CML
Návštěvník
CML

Částečně to sem patří, všechno souvisí se vším:
Poslyšte nehorázný výrok německé ministryně obrany Ursuly von der Leyenové (CDU), trochu nám vykrádá Putina děvčica nešťastná… cituji:
„Wenn es nicht anders geht, muss man eben zuerst losschlagen“ ….Když to nejde jinak, musí se udeřit jako první.
Tato silácká slova pronasla, když žádala německé socany o 100.000.000.000 euro z rozpočtu na první fázi zbrojního programu. Dále žádá namíření jaderných zbraní na ruská velkoměsta. Německo se muselo zbláznit, anebo se naplňují nejčernější vize.

Celý článek zde:
http://berliner-express.com/2018/06/von-der-leyen-nato-darf-erstschlag-gegen-russland-nicht-ausschliessen/

jorg
Návštěvník
jorg

americani chtej prenest zbrane do kosmu, rusko a cina jsou v tom “pred usa”
donald dnes pozadal pentagon o vytvoreni ‘Space Force”, jak 6.pilire americky armady
https://edition.cnn.com/2018/05/01/politics/trump-space-force-us-military/index.html
je to oziveni staryho programu hvezdnejch valek :
https://en.wikipedia.org/wiki/Air_Force_Space_Command
hustone, mame tady tak trochu problem…..

Voves
Návštěvník
Voves

Američani chtějí přenést zbraně do kosmu …. avšak k tomu potřebují Ruské motory 😀

https://www.google.cz/amp/s/cz.sputniknews.com/amp/svet/201806197580451-trump-vesmirna-vojska-raketove-motory/

CML
Návštěvník
CML

Článek je asi myšlen ironicky, občas tu německou satiru nechápu:)

jorg
Návštěvník
jorg

ta Ursula von der Leyen je vnucka nacka Joachima F. von der Leyena, ktery byl za protektoratu v nemecky urednicky vlade v cechach? 🙂 tak to ziram…
ta totiz putina nemuze ani cejtit
sice to preklopili do absurdity, ale ta to ma v krvi

M.C.
Návštěvník
M.C.

Milka jen tak žvaní aniž by věděla co říká – což by se ministryni stávat nemělo.
Věc má háček. Oni nejsou schopni udeřit jako první takovou silou, aby jim Rusko nedokázalo odpovědět způsobem naprosto zničujícím.
Oni jsou schopni si do medvěda kopnout, ale medvěd je potom zašlape do země.
Problém spočívá v tom, že bychom se mohli svézt s nimi.

Je to číslo správně? Sto miliard éček? Z čeho budou potom financovat sociální dávky pro doktory a inženýry?

hanns
Návštěvník
hanns

DLR obvinila ukrajinskou armádu z organizace „safari“ na lidi v Donbasu!
… začátkem června čtyři bohatí cizinci ze západní Evropy zaplatili bojovníkům ozbrojených sil za “safari” v konfliktní zóně. Po zaplacení byli vpuštěni na pozice, po čemž mohli začít „lovit” civilisty, uvedla zpráva DLR.
http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/dlr-obvinila-ukrajinskou-armadu-z-organizace-safari-na-lidi-v-donbasu/

hirameki
Návštěvník
hirameki

to je hnus. ostatne o vychodni UA se zde už nějakou dobu dosti mlčí…ačkoliv je tam asi zle… zapadl i Putinův poměrně radikální výrok na toto téma, resp. k tomuto regionu.

M.C.
Návštěvník
M.C.

Tam naštěstí situace celkem stagnuje a pomalu vyhnívá.
Stopadesátýosmý ohlášený rozhodný úder ukrajinské armády se opět nekonal.
Neocons prostě potřebují uspořádat válku mezi Západem a Ruskem dříve, než je stihne armáda všechny odstranit z pozic a postavit před soud.
A tak Rusové musí tiše skřípat zuby a dělat jenom takové kroky, aby udrželi současnou patovou situaci. A opakovaně žádat ostatní garanty Minských dohod, aby dotlačili ukrajinskou vládu k jejich plnění. K čemuž oni nejsou ochotni a v některých bodech toho nejsou ani schopni – to si ale měli rozmyslet, než je podepsali.
Tehdy jsem se tomu divil, co to podepsali, pokud by došlo k naplnění ujednaných věcí ve stanoveném pořadí, tak to znamená de facto kapitulaci Porošenkova režimu a vytvoření konfederace v rámci Ukrajiny.

konzerva
Návštěvník
konzerva

Už se mu svírá zadnice…. stačí se zeptat zaměstnanců v hybernský co je to za člověka…. https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/-Vyhrozovali-mi-smrti-Do-veci-Miroslava-Pocheho-vstupuje-zavazne-svedectvi-ktere-mnohe-meni-540521

J.K.
Návštěvník
J.K.

Evropský parlament přijal usnesení s názvem Strategie EU pro Sýrii (18. května 2017), ve kterém členské státy vyzývá k dalšímu přijímání uprchlíků ze Sýrie, a to za situace, kdy se Česká republika pod hrozbou sankcí brání přijetí tisíců migrantů podle kvót EU. Evropský parlament v usnesení „vyzývá členské státy EU, aby projevily větší odhodlání při sdílení odpovědnosti a umožnily uprchlíkům, kteří utíkají z válečných oblastí v Sýrii, nalézt ochranu za hranicemi bezprostředně sousedícího regionu, a to i prostřednictvím programů přesídlování a přijímání uprchlíků“. Jinými slovy, poslanci, kteří hlasovali pro, chtějí, aby si Česká republika převzala více uprchlíků ze Sýrie. Já jsem hlasoval proti (Petr Mach). Pro usnesení naopak hlasovali Telička, Ježek, Charanzová, Dlabajová (ANO), Zdechovský, Šojdrová, Svoboda (KDU-ČSL), Štětina, Niedermayer (TOP09), Polčák (STAN), Poc, Poche (ČSSD). Celkem tedy 12 europoslanců. Zdroj: https://machpetrmach.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=605697

hirameki
Návštěvník
hirameki

panebože po ránu Halík! to je děs. kdo se na to má dívat…! no dobře, tak po poledni…

Plukovník Žitný
Návštěvník
Plukovník Žitný

Nenablijte si do klávesnice, ten hnus se nedá popsat slovy.

Neznama
Návštěvník
Neznama

Trestat za psaní na internet! Český soudce pohrozil vážnými kroky
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Trestat-za-psani-na-internet-Cesky-soudce-pohrozil-vaznymi-kroky-540506

V zemi, kde neexistuje referendum, rozhoduje o vládě vnitrostranické referendum ???
https://www.byznysnoviny.cz/2018/06/14/zemi-neexistuje-referendum-rozhoduje-vlade-vnitrostranicke-referendum/

Pijack
Návštěvník
Pijack

Slovo “debil” je pro toho soudce lichotka.

hanns
Návštěvník
hanns

a co třeba – zaprodanec, Jidáš, vlastizrádce?

Blondyna z Londyna
Návštěvník
Blondyna z Londyna

https://cz.sputniknews.com/svet/201806147543333-erdogan-putin-s500/
mimo tema. Erdo navrhuje Putinovi, aby Turecko vyrabelo s Ruskem spolecne S500. Erdo uz nevi, jak se u moci udrzet. Bodejd by ne. Skvely protikandidat Ince na nej kromě neschopnosti vytahuje strasne veci. Ale obavam se, ze tolik duvery zas Vladimir Vladimirovic Erdoganovi dat nemuze ?

Karel
Návštěvník
Karel
Pijack
Návštěvník
Pijack

Tomu se dá bez výhrad věřit. Podlost katolícké církve je po staletí známa. Dokumentů je opravdu hodně a nemá smysl zde všechny podlosti vyjmenovávat. Ta poslední podlost – migrace islamistů do Evropy je z logiky věci pochopitelná a má své kořeny. ŘKC chce čas od času obrátit pozornost na sebe, aby neztrácela “glanc” a uchovala si své postavení ve společnosti. Hlavně v dobách, kdy už jejich žvástům skoro nikdo nevěří. Takže se chce znovu postavit do čela Evropy, stát se nepostradatelnou a upevnit si moc. Jim je jedno, jestli to bude trvat 10 nebo 50 let. Cíl bude splněn. A jak to udělat? Čistě podle praktik církve – nastolit chaoz, dotáhnout za pomoci infantilních pouček muslimy, zadělat na oheň a pak přijít s vírou ke svému Bohu a vést boj proti islámu… Anylytici vědí o čem mluvím. Ale že to bude stát nesmírné utrpení lidí, o to přece těm nenažrancům ve Vatikánu vůbec nejde.

Forever Slav
Návštěvník
Forever Slav

Pijack

Nevím, kde se ve vás ten fanatický antikatolicismus pořád bere. Zvláště v této souvislosti (ač i já se musím přiznat, že se dříve také takový byl). Katolická církev není žádný svatoušek, ale celkově historicky měla daleko k nějakému genocidnímu totalitnímu monstru.

Katolická církev přece dala naší zemi a světu mnoho – vzdělanost, kulturní a duchovní obohacení, likvidaci barbarství v evropské civilizaci, atd. Nepočítaje, že tvořila pevnou hradbu proti pronikání židovského vlivu do Evropy.
Dnešní Vatikán a celá katolická církev už dávno nemá s křesťanstvím nic společného. Vlivem postupné judaizace, která zasadila významný a klíčový úder křesťanské víře v katolické církvi 2. vatikánským ekumenickým koncilem, katolická církev odpadla od Boha a Ježíše Krista stala se židovským judaizovaným nástrojem k NWO (tedy JWO – Jew World Order). Proto spojovat dnešní katolickou církev s dávnou katolickou církví je mimo mísu. Poslední zbytky skutečné katolické církve tvoří už jen katoličtí kněží (jako jednotlivci) a prostí věřící, kteří odmítli protikřesťanskou zednářskou nauku a doktrínu, přijatou 2. vatikánským ekumenickým koncilem. A tak je to prakticky u všech křesťanských církví. Snad nejlépe ze všech vyšla pravoslavná církev (zejména v Rusku – z velké části díky autoritě Vladimíra Putina) – bohužel ani ta se nevyhla zásahu 2. ekumenického koncilu.
comment image

Kapišto, Gojíme?

Forever Slav
Návštěvník
Forever Slav

Oprava: zásahu 2. vatikánského ekumenického koncilu.

Forever Slav
Návštěvník
Forever Slav

Oprava: že jsem dříve

Forever Slav
Návštěvník
Forever Slav

Jezuité už dávno nejsou jezuité – z tohoto řádu se stal jen kryptožidovský judaizovaný řád. S křesťanstvím a Ignácem z Loyoly má dnes tolik společného, co strom s plastem.

konzerva
Návštěvník
konzerva

Přerovští němci… jaká je pravda a na hovinkách psali bludy… http://www.zvedavec.org/vezkratce/15480/

Pijack
Návštěvník
Pijack

Je to ryzí oslava fašizmu a německé nabubřelosti. Podle současných zákonů je trestná i nenávist vůči vlastnímu národu, nikoliv jen k jiným rasám a skupinám obyvatel. Ale co si vezmeme na justici, která chová k německým vrahům nezřízenou servilitu?