“Německo ať se učí turecky, je nejvyšší čas”. Východní Evropa a země...

“Německo ať se učí turecky, je nejvyšší čas”. Východní Evropa a země V4. Třetí pokus o evropský chálifát. Bělorusko a Kazachstán jako “kyjevská banda”. Valerij Pjakin a “Projekt Astana” – video

“Německo ať se učí turecky, je nejvyšší čas”. Východní Evropa a země V4. Třetí pokus o evropský chálifát. Bělorusko a Kazachstán jako “kyjevská banda”. Valerij Pjakin a “Projekt Astana” – video

V dokumentu o Putinovi “Světový řád”, který předcházel dokumentům Stonea, je tato řeč mluvčího Kremlu Peskova (čas od 41:50 zde): “Když začali mluvit o Velkém Blízkém východě, což bylo asi koncem minulého století, kdy tuto terminologii začali odborníci používat a když také začala znít z úst politických lídrů, tak to dokonce chvíli vypadalo jako něco akademického, protože se nezdálo, že by to našlo nějaké praktické uplatnění. A až teď ve zpětném pohledu je možné s velkou mírou přesvědčení prohlásit, že ten řetězec barevných revolucí, které se na začátku měly omezit na řízený chaos, proběhl právě v tom prostoru, který předtím nazývali Velkým Blízkým východem” Írán, Irák, Líbye … A dále říká: “K té klasifikaci celé řady států do jednoho typizovaného celku pod jeden název dochází i dnes a z úst oficiálních představitelů jsme zcela nedávno mohli slyšet takovou definici, jako Velká Střední Asie. A nad tím je dobré se zamyslet, co to má znamenat”.

Dokument měl premiéru v prosinci 2015 a větu výše bych pro současnost upravila na “ke spojování celé řady států do jednoho typizovaného celku pod jeden název dnes dochází naplno”. A v pochopení toho, CO, JAK a PROČ má být spojováno, vidím klíč k pochopení takových dění, jako “Německo ať se učí turecky, je nejvyšší čas”, dále proč tolik jde o Velkou Arménii a konec Turecka v současné podobě, jaký význam v tom dále má Ukrajina, ale také jaká je role východní Evropy, zemí V4 a v nich obzvláště Polska, Maďarska (Orbána) a mnoho dalšího. Všechna tato dění spolu navzájem souvisí a v souhrnu jde o pomalý a dlouhodobý proces, jehož význam zůstává skrytý všem, kteří se na probíhající události dívají optikou – slovy Putina – “od voleb do voleb a nikoliv v horizontu 50 let”          

Krátkodobou optikou dnes všichni žijí v přesvědčení, že na světě neprobíhá jiné dění, než stěhování centra světové moci do Číny tak, aby byla ukončena hegemonie USA/Západu a že spojenectvím Ruska s Čínou a Íránem a potažmo vytvořením světové měny, která vystřídá dolar, celý proces skončí. Jenže ve hře současně je ještě jiný proces, který uniká pozornosti a který má dva zásadní body:

  1. Vytváření nových národů – islamizace Evropy a vytvoření evropského chálifátu
  2. Tažení na Rusko – obkličování Ruska a plán SSSR 2:0

Oba body přitom spolu navzájem souvisí a hlavně pro oba platí, že jejich podstatou je právě to “spojování jednotlivých států do jednoho typizované celku”. A v tomto případě vidím dva takové celky, které se ve finále ale mají stát součástí jiného, ještě většího celku – Euroasijské říše. A než se budu věnovat dvěma bodům výše samostatně, je třeba zdůraznit, co vlastně ta Euroasijská říše má obnášet.

Euroasijská říše

Jak plyne už z názvu, má jít o spojení neatlantické části Evropy (tzn. bez Británie) a velké části Asie, tzn. dvou kontinentů. Avšak vzhledem k tomu, že její ekonomickou podstatu má tvořit Nová Hedvábná stezka, která počítá s investicemi i v Africe, tak má jít o spojení až tří kontinentů. A když se podíváme do minulosti, tak v historii takovými byly už dva projekty – Perská říše (Írán) a později Osmanská říše (Turci). V obou případech šlo o  říše,  které na rozdíl od té, která je právě budována, zahrnovaly jen jižní část Evropy (Řecko, Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko, Balkán) a dále nezahrnovaly Rusko. Ještě jinak – v historii se nikdy nepodařilo učinit součástí velkých východních říší i křesťanský svět. Což se ale právě teď má změnit a Euroasijská říše má zahrnovat kromě části Asie a Afriky i Evropu s Německem v čele a k tomu Evropu právě Německem spojenou s Ruskem (a zde stačí si dosadit Nord Stream jakožto zásadní spojnici).

Když se na Euroasijkou říši podíváme dále, tak kromě evropských národů (tzn. i evropské části Ruska) má spojovat také národy severní Afriky, Blízkého východu a – Velké střední Asie. A zatímco společným jmenovatelem evropských je křesťanství, společným jmenovatelem afrických, blízkovýchodních a národů Střední Asie (tzn. Arabů, Osmanů a Peršanů) je islám.

A v rámci budování Euroasijské říše je nutné provést dva procesy: 1) Evropu islamizovat (tzn. v rámci šetření planetárních zdrojů upozadit evropské/křesťanské národy ve prospěch méně náročných muslimských) a 2) arabské, osmanské/turkické a perské národy národy sjednotit – a to právě islámem jako základním stavebním prvkem! Pro úplnost – pak je ještě třetí proces, a to dostat se k ruským zdrojům, bez kterých se Euroasijská říše neobejde (a k čemuž má rovněž posloužit m.j. islám).

1) Vytváření nových národů – islamizace Evropy a vytvoření evropského chálifátu

V historii proběhly již dva pokusy o vytvoření evropského chálifátu. A tady je podstata v tom, že vůbec nešlo o to, jestli to bude šíitský či sunitský islám, ale o to, jestli bude arabský, osmanský či perský, tzn. které NÁRODY dostanou přednost. A protože arabský pokus (muslimské dobytí Španělska)  ani osmanský (Osmané v Evropě) se nepovedly, na řadu přišel perský (EU a Írán). Tzn., že ve vytvoření evropského chálifátu dnes už nemá mít hlavní slovo ani Saúdská Arábie ani Turecko (jakožto “prozápadní” spojenci v souladu s odstavováním Západu už nejsou aktuálními) ale Írán, který ve spojení s Čínou má tvořit novou velmocenskou část světa.

Jinak řečeno – má to být Írán, kdo přes takový mocenský nástroj, jakým je náboženství, sjednotí nejen arabské a osmanské národy, ale současně je spojí i s národy evropskými. A to je tak obrovský úkol, že musel být rozdělen na dvě části. A tak tady máme na jedné straně sjednocování Evropy pod íránský islám – a tento úkol plní Merkelová, ale zřejmě také země V4 a v nich především Maďarsko a Orbán, a na druhé sjednocování Arabů a Osmanů pod íránský islám – a tento úkol má splnit Kazachstán, jeho prezident Nazarbajev a v souhrnu “projekt Astana”.

“Projekt Astana” – aneb “Jak ovládnout Turky/Turkmény, Tatary”

Opusťme nyní Evropu a vraťme se k projektům z úvodu: “Velký Blízký východ” a “Velká střední Asie”. S odstupem času nebylo rozbombardování Blízkého východu ničím jiným, než procesem ke spuštění stěhování ARABSKÝCH národů do Evropy a tím přípravou k její následné islamizaci pod íránskou taktovkou. Ale k tomu je tady ještě taková věc, že se tak mělo dít přes Turecko, čímž nešlo o nic jiného, než o přenesení i OSMANSKÉHO prvku do Evropy, než taktovku opět převezme Írán/PERSIE. A pokud hovoříme o osmanském prvku, pak to měl být především turecký/turkmenický/tatarský jazyk, zásadní to jazyk zemí a národů Velké Střední Asie! A tento úkol Turecko splnilo tak, že právě v Německu se turečtina stala druhým nejpoužívanějším jazykem na světě! A tady se nabízí otázka: má být turečtina základním jazykem a tím i zcela pragmatickým sjednocujícím prvkem Nové Hedvábné stezky, tzn. i Euroasijské říše?

Tak se nyní podívejme, které země tureckým/turkmenským jazykem hovoří: “Turečtina je významným jazykem kvůli počtu lidí, kteří jim hovoří. 75 milionů lidí mluví turecky jako svým vlastním jazykem, což z turečtiny činí 15. nejrozšířenější jazyk na světě. Kromě toho jsou další turecky mluvící na Balkáně a na Kavkaze a několik velkých tureckých přistěhovaleckých komunit v západní Evropě  – turečtina je například druhý nejvíce používaný jazyk v Německu, dalších 15 milionů lidí používá turečtinu jako svůj druhý jazyk. Turečtina dále patří do jazykové rodiny, která zahrnuje třicet turkických jazyků, používaných ve východní Evropě, střední Asii a na Sibiři. Rozdíly mezi těmito jazyky jsou mnohem menší než je jejich blízká podobnost a znalost tureckého jazyka otevírá region s velkým geopolitickým významem.”  – zdroj citace “Proč se učit turecky“.  A mapa národů, které oficiálně používají turkické jazyk, pak vypadá takto:

A jde o národy, které v souhrnu tvoří jednu z největších asijských jazykových a etnických skupin, rozšířených od jihovýchodní Evropy až po severovýchodní oblasti Sibiře. Co ale vidíme především, tak je to obrovská oblast na jižní hranici s Ruskem – Velká Střední Asie. Což je oblast tzv. Centrální Asie, která konkrétně vypadá takto:

Kazachstán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kirgyzstán, Tádžikistán, k tomu Gruzie a Ázerbájdžán a – Arménie. V souhrnu ale všechno postsovětské země, které mají toho společného jmenovatele, že na jihu sousedí m.j. Íránem a na východě s Čínou a dále to, že – kromě Arménie – jsou to země muslimské. A dále je spojuje to, že všechny se mají stát součástí Nové Hedvábné stezky, co ale je důležité, s minimální účastí jak Turecka, tak především Ruska – Turecko i Rusko totiž mají být obejíty právě vznikem Velké Arménie, která (snad jako židovský národ číslo 2), má posloužit k tomu, aby spojila Čínu a Írán s Evropou tu přes Gruzii vstupem na Černé moře a tu přes Sýrii vstupem na Středozemní moře (což v obou případech znamená s vynecháním Turecka).

Je nyní pochopitelné, proč Turecko posloužilo pouze k tomu, aby Evropu/Německo zavalilo nejen blízkovýchodními uprchlíky, ale především TURECKY mluvícími uprchlíky a dále že má skončit? A je nyní pochopitelné, proč se Rusko, které ve spojenectví s Tureckem chtělo právě tomuto procesu zabránit, se na Turecko zlobí právě proto, že tento proces naopak podpořilo (viz Kurzy turečtiny zažívají v Německu boom)?

A pak zde máme ještě takovou věc, že Kazachstán (se svým globalistickým hlavním městem Astana) už od roku 2012 pracuje na zrušení azbuky a jejím nahrazení latinikou (Kazachstán zruší azbuku) a v letošním roce tento proces spustil s tím, že hotovo by mělo být do 15 tet (Přechod má být snadný).

Shrnuto: Turecko posloužilo, aby v Evropě zavedlo turečtinu co by zásadní jazyk asijských/muslimských národů (a zřejmě především to má na mysli Pjakin, který dokola upozorňuje, že v Evropě mají vzniknout nové národy a NOVÉ JAZYKY), vládnoucí centrum těchto národů však nemá být v Turecku, ale v Kazachstánu.

V roce 2010 se k tomu udála taková věc, že tehdejší turecký prezident Abdulah Gul předal kazašskému prezidentovi Nazarbajevovi žezlo moci na turkmenskými národy  viz Prezident Kazachstánu sjednotí Turky pod novou centrální moc   

Prezident Kazachstánu Nursultan Nazarbajev na oficiální recepci děkuji tehdejšímu tureckému prezidentovi Abdulahu Gulovi za jeho přínos ke sjednocení turecky mluvících zemí a národů

A jaký je závěr této části? 

Projekt Velký Blízký Východ byl pouze základem pro projekt Velká Střední Asie a to hlavní, co přinesl, je odpis Turecka poté co posloužilo a dále vznik Velké Arménie na jeho úkor, která se má stát spojovacím prvkem mezi Čínou-Íránem-Evropou tu přes Gruzii a Černé moře a tu přes Sýrii a Středozemní moře. Přičemž turecky mluvící země mají být spojeny pod Kazachstánem, který dle všeho nebude mít problém spolupracovat jak s Íránem, tak s Čínou. A jestliže ve svém nedávném pořadu Pjakin označil Kazachy a Bělorusy za stejnou bandu, jako bandu kyjevskou, tak tím se dostáváme k druhému ze dvou v úvodu zmiňovaných projektů, a to k projektu “SSSR 2:0.” Čímž se dostaneme i k východní Evropě a zemím V4.

2) Tažení na Rusko – obkličování Ruska a plán SSSR 2:0

A tady musím začít tím, že mapy do článku nevkládám pouze jako ilustrační obrázky, ale jako až zásadní informační součást. Proto znova vkládám mapu, kterou jsem vložila už výše, tentokrát však s důrazem na západní stranu ruských hranic:

Zcela vlevo na obrázku totiž vidíme co? Ukrajinu a nad ní Bělorusko a kdyby šlo vidět ještě dál, tak uvidíme Litvu, Lotyšsko a Estonsko. Ale nejen – uvidíme také úplně celou východní Evropu, tzn. i Polsko, Maďarsko a země V4, resp. uvidíme, jak je Evropa rozdělená na západní a východní:

Vidíte ty postsovětské země? A zde bych zdůraznila především jih – Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, země bývalé Jugoslávie a Řecko, tzn. země, které mají nejblíže k Turecku. A tedy země, které k němu mají blízko nejen geograficky, ale i historickou pamětí. Když se totiž podíváme na jinou mapu, kam až v minulosti nejen perská, ale především Osmanská říše sahala, tak uvidíme tuto mapu:

Osmanská říše, která ve své době ovládala část severní Afriky, část Asie a pokud jde o Evropu, tak Balkán, Řecko a – Maďarsko

A nenabízí se v souladu s touto historickou pamětí i taková odpověď, že pokud má dojít k propojení Evropy s turecky mluvícím euroasijským světem, že tuto roli může splnit právě Maďarsko a Orbán? Podívejme se např. na zásadní schůzku Maďarska a Turecka v roce 2013Anebo na jejich schůzku v roce 2016 (a zde bych zdůraznila, že ve Varšavě:Szijjártó Péter; Orbán Viktor; ERDOGAN, Recep Tayyip; Simicskó István

Ale to stále není celé, protože pokud se na právě probíhající sjednocování států na jižní hranici Ruska a k tomu na západní hranici Ruska, tak nám vyjde tento obrázek:

Na jihu Ruska Kazachstán a spol., na západě Ruska východní Evropa, tzn. země V4 a spol.

A co chybí, aby linie “Čína-Írán-Evropa” byla propojená tak, aby obklíčila Rusko na jihu i na západě a tak zatáhla do hry i Ukrajinu a Bělorusko, nejvýznamnější postsovětské země? Stačí přes Velkou Arménií propojit Gruzií (turkotatarský národ, na jehož území kdysi ležela Chazarská říše) s Ukrajinou, přes Maďarsko turkizovat země V4 (Vedle turkických Čečenců jsou prý Aškenázy Maďaři dalšími přímými potomky Chazarů)

Chazarský kaganát na území, kde dnes leží Gruzie, Čečensko, Ázerbájdžán, Arménie

Gruzie, Arménie, Ázerbájdžán na území bývalé Chazarie

Ale to stále není celé, protože kromě toho, že válka na Ukrajině má být vedena permanentně s tím, aby se Ukrajina stala hlavním spouštěčem pro vraždění Rusa Rusem (a kde by zřejmě svou roli mělo sehrát opět i Polsko), je zde ještě Bělorusko, další významná postsovětská země. A vrátíme-li se k tomu, že nyní jde o to, aby konečně vyšel třetí pokus o vytvoření evropského chálifátu, tak kromě toho, že Pjakin nedávno označil Kazachy a Bělorusy za lidi na úrovni kyjevské bandy, tady máme ještě takovou věc, že když v loňském roce proběhl summit Organizace islámských zemí, což je organizace, která je druhou největší po OSN a která sdružuje 57 islámských zemí, tak – světe div se- se tohoto summitu zúčastnil i běloruský prezident Lukašenko:

Na závěr přidám už jen tolik, že před několika dny Putin přišel s tím, že ruský jazyk je základní duchovní hodnotou ruského národa a že Rusko se žádným jiným jazykům učit nebude. A že všichni v Rusku musí znát ruský jazyk   

Shrnutí

Píšu sice shrnutí, ale to téma je tak obsáhlé, že shrnutí provést možné není, protože s tématem souvisí tolik dalších a dalších souvislostí, že ač jsem se moc snažila osvětlit alespoň to nejpodstatnější, tak stále jsou to pouze základy. A na úplný závěr video V. V. Pjakina, které mi jako první potvrdilo můj už dávnější názor, že město Astana je opravdu zvláštní město (viz Zlověstné místo Astana) a že s Kazachstánem a Běloruskem to vůči Rusku vůbec není nějak fér:

V souvislosti s úvodními slovy Peskova o “spojování celé řady států do jednoho typizovaného celku pod jeden název” bych mohla ještě doplnit Dugina a jeho řeč právě v Maďarsku (!), kde m.j. říká: “Jsem upřímně přesvědčen, že věk národních států skončil. Existuje daleko více etnických skupin než národů a národní hranice jsou vždycky jen nespravedlivými důsledky. Proto je načase vytvořit velké Říše. Jedno impérium, americké, už existuje, a teď VYTVÁŘÍME DALŠÍ. Jedno takové impérium bude eurasijské a další bude existovat v Evropě. V zemích takzvané nárazníkové zóny mezi Evropou a Eurasií musíte vytvořit společnou územní jednotku, řekněme VELKOU VÝCHODNÍ EVROPU, a využít duality, v jejímž rámci by se Eurasie rozšířila na část evropského území. Součástí standardizovaného impéria by se staly řekněme Maďarsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko a možná Volyně a Rakousko. Tím by se sjednotili všichni Maďaři na stejném území a situace by se vrátila do doby před Trianonskou smlouvou”.

Ať ale skončím optimisticky, Rusko nejen že udělalo zásadní tah vstupem do Sýrie (“Jestli draka neizbežna…”) ale k dalšímu zásadnímu právě došlo na Ukrajině, a to vyhlášením tzv. “Maloruska”….

Jinak další souvislosti vedou až k tématu “Druhé Švýcarsko”, ale o tom v dalším článku.

-Pozorovatelka-  30.07.2017

Do konce měsíce zbývá poslední den a z částky potřebné na zachování provozu Aeronetu bylo zatím vybráno necelých 86%. Všem, kteří již přispěli a nebyli lhostejní, ze srdce děkujeme! A děkujeme i všem, kteří zde na poslední chvíli přispějí a pomohou nám, aby  stránky fungovaly i nadále.
Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Zoo
Návštěvník
Zoo

Nejsem tak sečtělí a asi ani ne tak prozíraví jako vy. Jsem prostý člověk, s vlastním úsudkem. Nemyslíte si že nad těmi všemi státy, GP, židy, muslimy, stojí něco většího? Vyšší i nižší světy, jiné rasy, ne jen ty lidské. Andělé, démoni. Každý to může nazývat jak uzná. A nad tím vším bůh, vesmír, aláh, vědomí. Každý to může nazývat jak chce. Naše planeta se pere s dualismem. Ale závoj přes náš zrak, začíná být odhalen. Blízká se na lepší časy. Boží světlo nás provází.

tana
Návštěvník
tana

A co takhle pohled do zrcadla? Kdo ze sousedů miluje nás, a koho milujeme my?

bezmocná
Návštěvník
bezmocná

Muslimové už vlastní Lázně Bělohrad, koupili ho z majetku ve vlastnictví státu: https://www.lajkit.cz/zpravy/item/875-muslimove-lazne-belohrad-teplice

Karel Sagan kosmický
Návštěvník
Karel Sagan kosmický

Osoba co si říkáš pozorovatelka, prestan si hrat na boha, jsi vlezla! Ne ty se mi budeš vybavovat pri pohledu na hvězdy! Co jsi napekla pradetem? – Tohle je tvoje misto!

styx
Návštěvník
styx

preco je Slovensko cierne na prvom obrazku?

Feri
Návštěvník
Feri

Pretoze Fico

Definitiva
Návštěvník
Definitiva

K Pozorovateľke.
Situáciu v diskusii na vplyvných weboch hodnotím ako neustále hádanie a osočovanie druhej strany, namiesto konštruktívnej diskusie, z ktorej by logicky vyplynul nejaký záver použiteľný pre ľudí ako návod na lepšiu budúcnosť. Je to typický a tragický rys Slovanskej minulosti a súčasnosti:

Neschopnosť dôjsť k pragmatickému záveru pre všetkých, neschopnosť ideove sa zjednotiť, neschopnosť vytvoriť silu, ktorá by sa efektívne zapojila do svetového diania tak, aby toto bolo prospešné pre spoločnosť, národ, rodinu, aby sa odhaľovala zatajovaná minulosť, aby sa pracovalo na prežití ľudstva na Zemi a osídľovaní vesmíru,. Lebo toto je poslanie človeka na Zemi. Honobenie majetku, blahobyt na dlh, konzum za cenu ničenia zdrojov, typ psychiky zombie, toto sú degeneratívne prejavy duše, dajú sa zmeniť zmenou kvality vedomia jedinca.

Na prvom mieste je u mňa zdroj informácií Putin, Lavrov, Pjakin a ľudia z ich okolia. Hovoria vždy pravdu a konajú v súlade s božím poslaním človeka na Zemi a v kozme.

Levanet plní úlohu ideologickej základne vnútorného prediktora ZSSR, Ruska, DVTR a KSB, jeho prínos je na nezaplatenie.
Na druhej strane súhlasím s Pozorovateľkou, že diskusia na levanete je prísne usmerňovaná a vybočenie z radu je nežiadúce, mám s tým osobné skúsenosti, napriek tomu som nezanevrel a vyhlásil, že levanet budem sledovať aj naďalej.

Pozorovateľku hodnotím ako hodnotné výzvy do diskusie v prospech veci v zmysle božieho poslania človeka na Zemi. Výzvy do diskusie, aké inde nenájdete. Hoxova diskusia mi pripadá, že on je ten trójsky kôň, on rozbíja jednotu slovanského vedomia. Nemal by levanet vymedziť práva svojho stáda? Aj slušnosť má svoje medze.

Nemohli ba sa už Slovania začať správať ako dospelí ľudia, dohodnúť sa na dlhodobých a pre človeka životne dôležitých cieľoch a denne tvrdo makať v prospech veci namiesto idiotských hádok? Nestačí vám príklad tria Putin, Lavrov, Pjakin? Myslíte si, že títo ľudia nemajú odlišné názory? Ale navonok vystupujú ako jeden, lebo v prejave dokážu selektovať veci dôležité od iných!!! A nezhody si riešia v diskusii za oponou. Alebo duo Putin a Si Tin-pching, naozaj veríte, že rôzne kultúry nemajú rozpory a rôzne názory? Ale verejne vystupujú ako jeden!!!

Viete prečo Slovania tisíc rokov ťahajú za kratší koniec? Chýba im jednotnosť, vo všetkom!!!
Diskusia je nezastupiteľná, v nej sa rodia nové myšlienky a riešenia. Ak diskusia neslúži pre dobro veci, tak je ako škodná zver.

jknovak
Návštěvník
jknovak

Poznámka k Maďarům pro Turecko.
Do Pannonské nížiny přitáhnul kmenový svaz 10ti kmenů – 5ugrofinských, 5bazgarských (šlo o chazarské či chazarům příbuzné kmeny).Tedy maďarština je dědicem turkického i ugrofinského jazyk s výrazným obohacením o slovanskou řeč podrobených Slovanů. V době národního probuzení Maďarů v 19.století určili katoličtí maďarští vlastenci, že maďarština je jazykem ugrofinským. Ta idiotská trička I´m Hungary for Turkey nejsou pro-Orbánovská, ale protiorbánovská, proti celé dosvadní tradici Maďarska – tedy tričko jako symbol a atribut další “barevné” revoluce – cíle viz celá dřívější diskuse + navíc dáreček na usmířenou pro nyní proti-US Erdogana.

TauRus
Návštěvník
TauRus

Poznámka ke Gruzíncům, které Pozorovatelka označila, jako turkotatarský národ”

“Stačí přes Velkou Arménií propojit Gruzií (TURKOTATARSKÝ NÁROD, na jehož území kdysi ležela Chazarská říše) s Ukrajinou, přes Maďarsko turkizovat země V4.”

Gruzínci nikdy nepatřili do turkotatarské jazykové skupiny!
Stačí se podívat na Ottův slovník naučný/Gruzínský jazyk
https://cs.wikisource.org/wiki/Ott%C5%AFv_slovn%C3%ADk_nau%C4%8Dn%C3%BD/Gruz%C3%ADnsk%C3%BD_jazyk

Tudíž, tvrzení, že je možné TURKIZOVAT země V4 přes Gruzií, je nesmysl.

Forever Slav
Návštěvník
Forever Slav

Ať se na mě někdo nezlobí, ale tento článek je hrozný guláš. Smíchat dohromady několik událostí, možných/nemožných plánů a vydávat jej za relevantní informace, co k tomu říct?

Tak jednak ohledně žido-zednářského plánu na islamizaci Evropy:
comment image

Tento plán už je dlouhodobým, více než staletým, plánem zednářských židovských euro-amerických mocnářů, žádným krátkodobým plánem za účelem vytvoření “euroasijské říše”.
Viz plán popsaný významným zednářem Albertem Pikem:

“Třetí světová válka musí být podnícena využitím rozdílů způsobených agenty Iluminátů mezi politickými sionisty a vůdci islámského světa. Válku bude nutné vést tak, aby se Islám (muslimský arabský svět) a politický sionismus vzájemně zničily. Mezitím budou ostatní národy, opět rozděleni v tomto tématu, donuceni bojovat až do bodu úplného fyzického, morálního, duchovního a ekonomického vyčerpání… Vypustíme nihilisty a ateisty a vyprovokujeme ohromné sociální kataklyzma (rozvrat), které ve vší své hrůze jasně ukáže všem národům, jaké jsou následky absolutního ateismu – původ krutostí a nejkrvavějšího běsnění. Pak všude občané, nuceni bránit se před světovou minoritou revolucionářů, vyhladí ty ničitele civilizace a většinová populace, rozčarovaná z křesťanství, jehož deistický duch bude od té chvíle bez směru či možnosti cesty, bude prahnout po ideálu, ale aniž by věděla, kterým směrem upřít své uctívání, obdrží pravé světlo skrze univerzální vyjevení čisté doktríny Lucifera, konečně vynesené ven široké veřejnosti. Toto vyjevení bude možné následkem všeobecné reakce, která bude následovat po zničení křesťanství a ateismu, kdy obojí bude poraženo a vyhlazeno současně.”

Cílem má být jednak kompletní zničení křesťanství a vyhlazení bílých národů, včetně Slovanů (že s tím úzce souvisí i tažení na Rusko, netřeba připomínat). Zároveň plán počítal, že dojde zároveň i k likvidaci islámu (křesťanský a islámský svět se zničí navzájem). Konečným cílem má být, že po této ohromné katastrofě globálních rozměrů, má dezorientované, morálně a duchovně vyčerpané a zničené lidstvo přijmout luciferismus jako své hlavní a jediné náboženství (alias konečná cesta vedoucí k NWO).

Dále k Maďarsku – dělat z Maďarska trojského koně islamizace východní Evropy, dokonce i na základě jednoho trička, to snad nepotřebuje komentář.

K tomu jen odkážu na dílo Emila Páleše “Angelologie dějin” (Maďarům se, tuším, věnuje ve druhém díle) – Páleš vidí Maďary naopak jako ochránce Evropy – konkrétně, Maďaři představovali hrozbu pro křesťanskou Evropu do té doby, jakožto pohanské kočovné kmeny – v okamžiku, kdy Maďaři přijali křesťanství, se maďarský národní duch zušlechtil a Maďaři se stali tak naopak jedním z hlavních ochránců křesťanské Evropy (i před islámskými hordami). Omlouvám se, pokud sem text v tomto Pálešově díle nějak překroutil (kapitolu o Maďarech jsem četl kdysi a už si úplně nepamatuji, jak to přesně Páleš popisoval), ale takto nějak, když to shrnu, to popisoval.

A že Maďaři jsou ochranným štítem Evropy, i před současnou islámskou invazí, tak tomu poslední události a činy maďarských představitelů, včetně Orbána, dávají právě za pravdu.

Jako poslední uvedu věc ohledně islamizace Evropy – cílem rozhodně není vznik “islámské turkické euroasijské říše”, ale Spojených států evropských (viz vznik “Nové Evropy” alias budoucí EU/Čtvrté říše) – jak vznikly Spojené státy americké?! Na genocidě původního obyvatelstva, tj. severoamerických indiánů. A na témže postupu (genocidě původního obyvatelstva, tj. bílých národů) mají vzniknout “Spojené státy evropské” (Evropský superstát alias bruselská Čtvrtá říše). Tato bruselská “Čtvrtá říše” má stát i v čele závěrečného tažení (plně srovnatelného s napoleonským a nacistickým tažením) na Východ na Rusko, jakožto závěrečná fáze konečného holocaustu a vyhlazení Slovanů.
comment image

comment image

Mj. likvidace USA také souvisela mj. jednak s uvolněním budoucí evropské hegemonii bruselské/německé “Čtvrté říše” a také opět genocidou a konečnou likvidací bílých národů (v tomto případě bílých Američanů).

Další věci, obsažené výše v článku, nebudu dále více komentovat, bylo by to na delší elaborát. Jen dodám na závěr, respektuji paní Pozorovatelku, někdy s ní souhlasím, někdy naopak ne. Co mě však na ní poslední dobou hodně pálí, je věc, že paní Pozorovatelka, byť správně, upozorňuje neustále na nutnost uvažování a vidění (politických záležitostí a událostí, globálního i národního charakteru) celé generace dopředu (tedy i nejméně 50 let dopředu), sama žádné konkrétní dlouhodobé řešení nenabízí. To aspoň i pan VK nějaké konkrétní řešení pro český národ nabízí. U paní Pozorovatelky bohužel nic takového nevidím.

Toť vše k věci.
Názor nechť si každý udělá sám.

weissbach
Návštěvník
weissbach

Má to pár dost velkých děr. Ta největší je představa syntézy sunnitského a šíítského islámu v kolonizované Evropě. K čemu by vítězný sunnitský islám potřeboval šííty?
Blízký a Střední Východ, Severní Afrika, Středoasijské republiky, Afghánistán, Pákistán, Indonésie, Malaysie jsou bašty sunnitské verze islámu, zatímco šiíté jsou dominantní v Íránu, jižním Iráku, některých částech Sýrie a Libanonu, Tudíž mi uniká logika vytváření euroasijského chalífátu nasouváním agresivní sunnitské verze a její domestikace a zabydlování /což je z hlediska úspěšnosti sunnitů v kolonizaci jednoznačně strategický úspěch/ a následného tvrzení, že bude prostřednictvím turečtiny posilovat Írán a jeho vliv.
Velká Arménie je mýtus. Leda by expandovala jako jedna z větví sunnitského chalífátu, což by pak nebyla Arménie ale mělo by to alespoň logický základ.

Radek
Návštěvník
Radek

OK, sice nemám rád buzny, ale tahle – MILO – mi mluví z duše. Tedy obzvlášť “taťka Trump” mně dost bere 🙂
Nu a co se týče islámu a západu , toto video Milo Yiannopoulos – můžeme dobýt Konstantinopol [cz titulky] , říká vše potřebné. A je to navíc sranda.
https://www.youtube.com/watch?v=eHcJhL1xRMA