Několik malých zamyšlení

Několik malých zamyšlení

Několik malých zamyšlení

Jiří B a ť a,     21.11.2014

     Procházím internetovými stránkami s cílem získat nové informace, přičemž čas od času narazím na zajímavý text, rčení, názor, pohled nebo myšlenku, což mne pak nutí přemýšlet o validitě těchto informací.

     Tak například v rozhovoru pana poslance I. Gabala (KDU-ČSL) pro Parlamentní listy zazněl názor, že je důležité, abychom se (my, tady v Česku) snažili Ukrajině maximálně pomoci v jejím úsilí o demokratizaci a vnitřní změny a na přechod k právnímu a demokratickému státu. Při zamyšlení, co tím chtěl pan Gabal říct, resp. Co tím sleduje jsem dospěl k názoru, že se ve světě v poslední době praktikuje spoléhat se na jiné, kteří zařídí v té které strádající zemi demokratizaci a právní stát. Všechno je dobré, když se o to postarají jiní, ti ostatní k tomu přijdou jako slepí k houslím, tedy poměrně snadno a s velkými výhodami. Připusťme, že se taková situace dnes vyvíjí na Ukrajině, kde nejvyšší představitelé spoléhají na pomoc zvenčí, jednak od EU, ale hlavně pak od USA, když uvěřili slibům, rovnajícím se proutěnému koši naplněnému zlatým vakuem. Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají, praví se v jednom českém přísloví. Samozřejmě o kleci, kam se ptáček dostane, ani slovo, stejně tak s „nabídnutou pomocí“ a úsilím ze strany USA.

-

[FOTO] Arsenyi Jacenyuk, premiér Ukrajiny

     Poněkud odbočím a zmíním příměr, který dostatečně dokazuje, kam taková pomoc a nezištné přátelství může dojít. I Československo po skončení II. SV potřebovalo pomoc a proto obrátilo svou pozornost na tehdy vítězný SSSR. Je pravdou, že jsme si SSSR nevybrali náhodou a vůbec ne svobodně a dobrovolně. SSSR nám byl „přiklepnut“ z rozhodnutí představitelů čtyř vítězných mocností a tím byl náš osud zpečetěn. Poměrně dlouho jsme byli pod křídly SSSR a budovali socialismus , aby nakonec došlo k nechvalnému roku 68 a tzv. dočasnému pobytu sovětských vojsk (tedy kromě jiného) a ona bratrská či přátelská pomoc se změnila na okupaci vojsk RVHP. Myslíte si, že to sem nepatří? Hned vás vyvedu z omylu.

     Léta běžely, nespokojenost se kumulovala aby pak v roce 1989 nazrál čas, kdy kvas nespokojenosti s přátelstvím se SSSR na věčné časy začal významně bublat, aby nakonec 17.listopadu 1989 kotel tzv. „bouchnul“ a režim, oddaný pomoci a přátelství SSSR padl. Co následovalo?

     Bývalí spojenci a přátelé dostali kopačky, protože se přihlásil nový mecenáš a spasitel, tentokrát z druhé strany zeměkoule, USA. Ty také slibovaly demokracii, svobodu, spravedlnost, k tomu z naší strany přibyla Havlova pravda a láska a měli jsme nainstalovanou demokracii alá USA jak vyšitou. A zase následovalo oslavy, přátelské setkání, stisky rukou, objímání, chlastačky, podplácení a uplácení (to začalo mnohem dříve před listopadem 89), představitelé listopadového zázraku (jmenovat netřeba) i někteří aktivisté a disidenti se dostali k moci, rozdělili si oblast působení a vlivu, čímž se dostali tzv. k lizu a režim nově nainstalované demokracie začali využívat jako dar (nebo odměnu?) z nebe pro vyvolené.

     Čas plynul a jsme v r. 2014, tedy 25.let od upsání se jinému ďáblu. Jaký je stav a situace ve společnosti, snad umí posoudit každý občan ČR, nic moc, jestli vůbec. Samozřejmě, úroveň či kvalita hodnocení bude podle toho, kdo, kde a čím je! V reálu to znamená, že jinak stav a situaci ve společnosti vidí např. politici z hlavních politických stran (ODS, KDU-ČSL, ČSSD, TOP09, případně ANO, intelektuálové, umělci, podnikatelé a ti, co se tak významně zasloužili svou „obětavou“ prací na milionech či miliardách na svých kontech a jinak hodně , ale opravdu hodně rozdílně to vidí a posuzují řadoví občané, o nezaměstnaných ani nemluvě.

[FOTO] Nezaměstnanost je pro demokratickou zemi každodenní problém

     Ve společnosti, přesněji řečeno mezi běžnými či normálními občany, opět začíná kvasit občanská nespokojenost, která však neobrací svůj zrak a naděje na žádnou světovou stranu, ale chce prosadit společnost s přímou demokracií, společnost čestnou, spravedlivou, bez mafie, korupce, s respektováním zákonů pro všechny bez výjimky, očištěnou o lumpy, darebáky, kteří v rámci naimplantované demokracie

zlikvidovali, rozkradli, rozprodali vše, co bylo a i nadále patří občanům tohoto státu, protože to byl majetek státu, na jehož tvorbě a hodnotách se podílela generace občanů po II. světové válce. Ptáte se, co to má společného s Ukrajinou?

     Představitelům, politikům a oligarchům, kteří volají po demokracii a svobodě, obracejíc přitom své zraky a naděje k západu, resp. k USA, nemají ani za mák čestné úmysly, které by byly ve prospěch občanů Ukrajiny. Ukrajina je již dnes rozvalená, v troskách, ale ne proto, že by si to způsobili občané sami, ale je to důsledek činnosti chamtivosti, touze po penězích, bohatství, které získalo pár jedinců-oligarchů, kteří kromě toho získali i moc, protože kde jsou peníze, snadno se získá i moc. Tito lidé přivedli zem do katastrofálního stavu (dokonce za finanční pomoci 5 miliard US dolarů, které místo pomoci státu a jeho ekonomice, skončili v kapsách oligarchů. Dnes ti samí volají po demokracii a hlavně po dalších finanční pomoci, protože když už mají (ne malý) majetek, který nevynáší, musí zajistit jeho prosperitu. Nevidí, nebo nechtějí vidět, že cíle americké administrativy jsou zcela jiné, nikoliv nezištné. Nemohou nebo nechtějí pochopit, že USA nemají o Ukrajinu zájem, jak se jim snaží namluvit, a pokud ano, pak jenom jako prostředek dostat se blíže k Rusku, které je zajímá mnohem více, než celá jejich Ukrajina!

[FOTO] Majdan v Kyjevě

     Volá-li dnes někdo po tom, abychom pomohli Ukrajině zavést demokratizaci země a právní řád, nepomáháme tím Ukrajině, ale USA. Ani jedno z toho se však neuskuteční, protože Spojené státy mají zájem vyzbrojit Ukrajinu, vyvolat vojenský konflikt mezi ní a Ruskem, což by byl důvod k nasazení vojsk NATO v rámci ochrany demokracie, svobody a bezpečnosti v Evropě a na Ukrajině bude vymalováno! Vyplývá z toho ponaučení, že není radno spoléhat se na podsouvanou pomoc, která bývá zpravidla falešná a od USA, pokud jde o zisk území a surovin, se nic čestného očekávat nedá.

     Pokud státní útvar, tedy stát nemá dostatek vlastních sil, schopností a možností vytvořit si vlastní, na cizím subjektu nezávislý režim (Švýcarsko, Norsko, Švédsko apod.) a nechce nebýt vazalem jiného státu či mocnosti, pak je lepší, když o to požádá sám s tím, že má možnost si vybrat (něco na způsob výběrového řízení). Ukrajina si říká o vazalství, ovšem bez toho, že mu bude nějak pomoženo. Pokud se naplní předpoklady a Ukrajina bude vyzbrojena jako pomoc ze strany USA pro údajné „zajištění bezpečnosti a demokracie“ (která tam neexistuje a existovat nebude), bude zatažena do války s Ruskem a o osudu Ukrajiny je rozhodnuto.

     Takže k mé poznámce v úvodu pokládám na závěr otázku: Jak dalece je či bude relevantní poskytnout Ukrajině maximálně pomoc v jejím úsilí o demokratizaci a vnitřní změny a na přechod k právnímu a demokratickému státu? Nejde o to, že by to nebylo Ukrajině přáno, ale při vědomí všech faktorů, skutečností, vývoji situace a událostí nic nenasvědčuje tomu, že se Ukrajina v dohledné době (zda-li vůbec) stane tím svobodným, demokratickým a právním státem , jak o tom farizejsky a pokrytecky mluví řada našich politiků, včetně pana Gabala nebo uhekaného Schwarzenberga a dalších.

Jiří Baťa

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
vaclav
Návštěvník
vaclav

Na základě studií zpravodajských archivů a státního archivu v Moskvě, vyšlo několik publikací, kde jsou z veřejněni praví původci masakrů , zejména inteligence ve dvacátých letech v Rusku a pak likvidace prováděné Stalinem v letech 1935-1937. Je dokázáno, že ve 20-tých letech byla genocida způsobena zelména židy, kteří přišli do Ruska po revoluci v r. 1917 s Leninem. Jmenovitě mocenská skupinav čele s Trockým , a Sverdlovem( bratrem Jakova Sverdlova) organizovali v letech 1928-1930 v Rusku proamerický režim, likvidovali inteligenci a vlastenecké rusy, řádově 20 mil. lidí!!!. Aktivně s nimi spolupracovali Jakuv, Buchari a Tuchačevskij!!!( Všichni v podstatě židé s vazbou na západní státy!!). Stalin došel k poznání, jak je patrno z jeho pznámek, že záchranou Ruska bude oživení nacionálně patriotického kurzu, a bude nezbytné ošistit Rusko od korupce a zastavit likvidaci elity národa. Proto začal orgynizovat likvidaci Trockistů. Také v té době došlo i k obrovskému rozvoji ekonomiky Ruska. Historici potvrzují , že Stalin likvidací trockistů ve 30-tých letech v podstatě zachránil Rusko před rozvratem a tedy i od pozdější porážky ze strany německa a rozebrání Ruska Amerikou, Japonskem , Francií a Británií !!!
Není vše tak jednoduché a je velmi špatné papouškovat všeobecně šířené lživé bajky o Stalinovi, mající původ v prozápadní propagandě. Samozřejmě, že má taky krev na rukou, ale to můžeme říkat stejně o Churchilovi – neschopném představiteli Admirakity, který pohřbil díky svému alkoholismu desetitisíce a možné i statisíce vojáků v jedné bitvě proti Turecku.

TSq
Návštěvník

Díky +1
Nic nelze vytrhávat z kontextu.
“nejenom nemají znalosti historie, ale ani významu slov, která používají.”
To je ovšem cíl dnešního vzdělávání a masáže,
tupohlavý dav ovčanů.

Hlásná trouba
Návštěvník
Hlásná trouba

Nesmíme zapomenout, že ten systém co tu byl, tu zavedli zejména naši lidé. A také ho naši lidé celé roky udržovali. Naši lidé prováděli čistky a kolektivizace…….. otázka je proč? Věřili tak moc idejím, které jim byly nabídnuty? Nikdy nejde vytrhnout děj z dobových reálií. Je nutné pochopit kontext doby ve které k dané události došlo a ne tu událost odsoudit (nepochopit). Pokud je něco hnus tak s tím nebudu souhlasit, ale když nepochopím příčinné souvislosti, budu tu chybu opakovat. Historie je jedno velké album našich skutků, které se pořád opakují. Pokud vyhodím zkratkovitou tézi bez kontextu tak jsem na úrovni skupiny, která kvičí na národní. A že na tom něco je se dá lehce doložit. Někteří přispěvatelé označují ryze pravicové skutky a postoje pojmem ( bolševici, komunisti…), tzn. že nejenom nemají znalosti historie, ale ani významu slov, která používají. O nic by ani tak nešlo, pokud by se na to nenabalovala skupina se stejně zjednodušujícím pohledem. A pak už není tak daleko k tomu házet místo vajíček kostky, popelnice, lavičky nebo molotovy.

Josef Procháska
Návštěvník
Josef Procháska

A nemyslíte, že ty problémy které postkomunistické země mají, jsou důsledkem toho vazalství pod SSSR?
Ti si nikdy nevážili lidského života a vraždění zavedl Stalin i u nás. Jak by to asi u nás a nebo i na téUkrajině vypadalo, kdyby nás nezotročoval sovětský komunismus?

Stanislav FURDA JUDr.
Návštěvník
Stanislav FURDA JUDr.

25 rokov tu už nie je ZSSR ! 25 rokov tu je USA ! Dokedy sa ešte chceš vyhovárať na ZSSR ? Čo sa mimochodom VLASTNÉ vybudovalo zo socializmu – s vtedajšou technológiou atd – a čo tetraz ?? Porovnaj roky 1950-75 a 1990_2015 …
PS: Nie som Putinov agent, nelietam o polnoci na metle a nežerem (americké a židovské ) deti – ale ani to mi neuveríš :::

trodas
Návštěvník

Svobodný a demokratický stát si musí na Ukrajině zajistit převedším Ukrajinci sami. Pokud a dokud budou tolerovat vraždění lidí kteří si hodlají vládnout v Novorusku sami, pokud a dokud budou tolerovat ve vládě magory typu Porošenka a Jaceňuka (s vazbami na fasistické skupiny) a pokud a dokud budou oligarchové jako Kolomojský mít své vlastní armády a trestné prapory a vést válku na území Ukrajiny, pak se o nějaké demokracii nebo právním státě nedá vůbec mluvit.
Navíc situace je o to horší, že USA chtějí buď alespoň odstřelit produktovody (Vivat Orbán za South Stream!), nebo lépe vyvolat skutečný válečný konflikt s Ruskem v Evropě (opět válka pro výdělek daleko od jejich území). Přinejmenším produktovody musí “zařvat”, protože jinak nebude Evropa ničím NUCENA k kupování nafrakovaného plynu z USA. Za cenu, kterou USA stanoví vysoce, převysoce… Tedy z tohoto hlediska je třeba chápat konflikt v Sýrii a nynejší kritiku pana Orbána. Jenž asi nebude (jako žádný politik) svatý, ale South Stream může zachránit Evropu před válkou. Může se na něj napojit např. i Irán…

USA by si to představovaly tak, že na základě jejich zkazek a výmyslů si dobrovolně v Rusku zavřeme dveře sankcemi jak pro náš průmysl, tak pro ropu a zemní plyn. A také pro dostavbu Temelína.
Z tohoto úhlu pohledu je třeba chápat útoky na pana prezidenta Zemana, jenž řekl, že na Ukrajině probíhá občanská válka. A že sankce k ničemu nejsou. Obojí je pravda… která se ovšem nesmí říkat. To si ale Washington ukousl velký krajíc, chtít vyvolat převraty v ČR i v Maďarsku a ještě opanovat situaci na Ukrajině, porazit konečně Assada v Sýrii aby neblokoval plyn pro Evropu z Saudské Arábie / Kataru / Bahrinu / Kuwaitu / Iráku … což je alternativní verze zásobování Evropy bez Ruska… a udržet tak na uzdě Čínu poté, co rozloží Rusko.

To nemají šanci dokázat. Víme, proti komu stojíme a víme, že 200 zmagořených ovcí házejících vajíčka nereprezentuje nikoho jiného, než Ambasádu USA.

Je čas otevřeně přijít s požadavkem VYHOŠTĚNÍ AMBASÁDY USA za zasahování do politického vývoje v ČR.