Nejvyššímu státnímu zástupci a rovněž předsedovi Ústavního soudu vadí nenávistné výroky pod...

Nejvyššímu státnímu zástupci a rovněž předsedovi Ústavního soudu vadí nenávistné výroky pod články v diskusích na českých médiích! Nic takového prý v životě ještě nečetli, kolik zla a nenávisti se tam nachází! Soudci přitom vynášejí judikáty proti lidu, proti národu, politici razí protektorátní a vazalskou politiku a všichni se potom diví, že lidé jsou vztekem bez sebe a ventilují svoji zlost v diskusích pod články! Komentáře jsou přitom společenským ventilem a posledním místem, kde si lidé mohou svobodně zanadávat! A ono už vadí i to!

Nejvyššímu státnímu zástupci a rovněž předsedovi Ústavního soudu vadí nenávistné výroky pod články v diskusích na českých médiích! Nic takového prý v životě ještě nečetli, kolik zla a nenávisti se tam nachází! Soudci přitom vynášejí judikáty proti lidu, proti národu, politici razí protektorátní a vazalskou politiku a všichni se potom diví, že lidé jsou vztekem bez sebe a ventilují svoji zlost v diskusích pod články! Komentáře jsou přitom společenským ventilem a posledním místem, kde si lidé mohou svobodně zanadávat! A ono už vadí i to!

Minulou středu proběhla v Brně na Ústavním soudu konference Nenávist na internetu [1] a Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman tam uvedl, že lidé si neuvědomují, že internet není anonymní místo, a že za výroky na internetu mohou být lidé stíháni. Konference se zúčastnila i ombudsmanka Anna Šabatová, která uvedla, že anonymita lidi svádí k odporným a nehumánním výrokům, až se tají dech. A předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský řekl, že když nedávno otevřel diskusní komentáře na jednom renomovaném zpravodajském webu, že tam viděl tolik zloby, jedu a urážek v anonymní bažině diskutérů, že to prý v životě nikdy neviděl. Konference v budově Ústavního soudu se zabývala právě a pouze nenávistnými komentáři, což je velice nebezpečný signál pro občanské svobody.

Anna Šabatová, ombudsmanka.

Když se totiž v budově Ústavního soudu odehraje konference o nenávisti v médiích a jako řečníci vystoupí předseda Ústavního soudu, nejvyšší státní zástupce, ombudsmanka a celá řada soudců, tak to znamená, že právě došlo v České republice k nastolení nového tématu, a to jsou diskuse pod články na českých webech. S velkým překvapením jsme zjistili, že koncem minulého týdne Parlamentní listy začaly cenzurovat URL odkazy na náš server v komentářích pod články na Parlamentních listech, protože kdokoliv se pokusí do diskuse vložit třeba odkaz na nějaký náš článek, po odeslání komentáře se URL odkaz v diskusí zobrazí tak, že hlavička a jméno domény je vyhvězdičkované. Jak vidíte, cenzura už dorazila i na Parlamentní listy do diskusí. Podobně to již před časem udělal slovenský server SME, který hvězdičkuje vybrané domény v URL odkazech v diskusích.

Vyhvězdičkovaná svoboda sdílení informací

Svobodný prostor pro vyjádření názoru tak postupně mizí a vyjádření názoru se stává předmětem cenzury anebo dokonce zájmu státních zastupitelství. Komentáře přitom jsou v mnoha případech posledním místem, kde lidé mohou vyjádřit svůj názor svobodně. Určitě není v pořádku, když lidé vyhrožují někomu fyzickou likvidací nebo násilím, ale hvězdičkování URL odkazů je daleko za hranou, protože to je druhý extrém. Servery ve své předpojatosti cenzurují vlastní diskuse do takové míry, že nejde o odstraňování výroků, které by vyzývaly k něčemu nezákonnému, ale ten nový přístup v podstatě říká, že my vám vyhvězdičkujeme odkaz, abyste musel hádat a zkoušet, na jaké doméně vlastně ten zbytek URL linku se nachází. Je to nedůstojné a to už je rovnou lepší celý komentář smazat, nebo napsat autorovi komentáře, že odkaz na vkládaný server je nežádoucí, protože celý ten server je nežádoucí. Hotovo, richtig a nazdar.

Pavel Rychetský u pultíku.

Blokování našeho serveru na PL začalo ve čtvrtek večer minulý týden, tedy pouhý den po konferenci “Nenávist na internetu” v Brně. Vypadá to jako zjevná reakce na závěry této konference. Důvodem, proč si to myslíme, je jeden názor, který na konferenci zazněl z úst několika řečníků nezávisle na sobě. Nenávist v komentářích a na sociálních sítích je prý šířena jednak autorsky, ale rovněž i sdílena, což je prý mnohdy daleko nebezpečnější.

A sdílení prý znamená, že jedna osoba rozšiřuje a vkládá do komentářů pod články na jednotlivých zpravodajských serverech odkazy na zdroje nenávisti, tedy právě ty URL odkazy. To prý představuje velké riziko. A když si to spojíme dohromady spolu s naší analýzou střelby v Halle, kdy jsme přinesli v polovině minulého týdne necenzurovaný záznam, který odhaluje spiknutí a inscenaci útoku, tak se nám začíná pomalu vykreslovat celý obraz. Redakce PL zjevně nechce, aby lidé v komentářích “sdíleli” odkazy na naše výbušné články. To je prostě okamžitá reakce PL na středeční konferenci v Brně. To je rychlost, panečku.

Komentáře mají rovněž funkci ventilu frustrace. Ucpěte ventil a… raději nedomýšlet!

A takhle to postupně bude se vším. Na jedné straně soudci schvalují skandální judikáty, třeba jako ten, kterým Ústavní soud ospravedlnil diskriminaci ruských hostů v hotelu v Ostravě, více v článku zde. Jiný soud zase přiznal restituční nároky vdově po členovi Sudetoněmecké strany Konráda Henleina, který sloužil ve Wehrmachtu a později dokonce pro Abwehrstelle Prag, tedy pro nacistickou tajnou službu. Článek o skandálním rozsudku proti republice a proti lidu jsme přinesli zde.

Pavel Zeman, nejvyšší státní zástupce.

A předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský má potom tu drzost si stěžovat a podivovat se, že lidé jsou nasraní na český stát takovým způsobem, že si vylévají zlost a vztek v diskusích? Tomu se říká chucpe, tedy nehorázná drzost. Namísto, aby se politici, soudci a státní zástupci zamysleli nad příčinami nasrání ve společnosti, tak místo toho řeší důsledky a otázky toho, jak lidi za tu nasranost stíhat a trestat. Sami si teď ocitujme z webu NSZ pár odstavců z konference.

Nebezpečnost problému nenávistných projevů na internetu spočívá ve zdání anonymity a v rychlosti šíření. Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský v rámci svého úvodního slova uvedl, že „nedávno jedna americká universita realizovala exaktní metodou průzkum sociálních sítí, jehož výsledkem je zjištění, že lež se po internetu šíří sedmkrát rychleji než pravda. Svoboda projevu, ať už je realizována ústně, tiskem nebo na internetu, se nekryje s hledáním pravdy a stát tu není od toho, aby určoval vítěze soutěží o nejsprávnější nebo nejpravdivější výrok. Role státu však není jednoduchá –  nemá uloženu povinnost nějaký projev šířit anebo mu tleskat, ale musí nalézt prostředky jak na jedné straně chránit právo jedince nerušeně vyjádřit své názory a na druhé straně však zabránit šíření názorů, které propagují rasismus, xenofobii, všechny formy nenávisti, nebo dětskou pornografii. Současně je povinen vytvořit právní prostor, ve kterém se každý jednotlivý subjekt může efektivně dovolat ochrany, pokud jej k projevu někdo nutí nebo pokud jej něčí projev poškozuje.“

Původci nenávistných projevů, ani ti, kdo je dál šíří, si obvykle neuvědomují svou odpovědnost. Stejně jako na rychlé postihování těchto činů je proto nutné zaměřit se i na prevenci a pochopení odpovědnosti každého jednotlivce za jednání na internetu.

„S obavami sleduji, jak se nenávist šíří internetem a jak za tím lidé vidí extrémisty. Z naší analýzy soudních rozhodnutí však vyplývá, že se nenávistných projevů téměř vždy dopustili lidé, kteří ještě nikdy nebyli soudně trestáni. Tito jinak ‚slušní‘ lidé nevnímali své jednání jako protiprávní a vůbec si neuvědomili, že právo platí i na internetu. To, co napsali, by pravděpodobně živému člověku nikdy do očí neřekli, a právě v tomto pocitu anonymity a beztrestnosti vidím velké nebezpečí,“ vysvětluje ombudsmanka Anna Šabatová a doplňuje: „Trestní právo je jen jedním z nástrojů řešení. Pokud si společnost sama neuvědomí škodlivost nenávistných projevů na internetu a většina jich zůstane bez povšimnutí, lidé přestanou rozlišovat, co je a není správné. Vyroste další generace, pro kterou bude nenávist na internetu normou, něčím, co je akceptováno a je běžné.“

Před tím varuje i nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman: „Otázka nenávistných útoků, které jsou v současné době šířeny zejména prostřednictvím internetu, je otázkou nejen morálky, ale kulturnosti celé společnosti. Bojím se, že pokud nezasáhneme včas proti těmto projevům, může to skončit podobnými tragickými událostmi, jako byl útok na synagogu v německém Halle minulý týden.“

Soudkyně Ústavního soudu Kateřina Šimáčková vysvětlila, že nenávistný projev je takový, který je „přímým útokem na lidi či jednotlivce na základě podezřelých důvodů, jimiž je zejména jejich rasa, etnikum, národnost, náboženské přesvědčení, sexuální orientace, pohlaví, genderová identita nebo zdravotní postižení. Právně zakázaný je pak takový nenávistný projev, který je agresivní nebo ponižující, a označuje někoho za podřadnou osobu, dehumanizuje ho nebo vyzývá k jeho vyloučení nebo segregaci“.

Terčem zvlášť agresivních nenávistných projevů se ale stávají i ti, kdo se ve veřejném prostoru proti šíření nenávisti jasně vymezí nebo vystoupí na obranu obětí.

Účastníci konference se zabývali nejen otázkami definování trestné činnosti z nenávisti na internetu, rozlišení extrémismu a nenávistných projevů, ale také problémy praxe v oblasti dokazování, „přechodu“ mezi trestným činem a přestupkem, rolí znalců, nebo také odstraňováním závadového obsahu z internetu.

Zdroj: NSZ [2]

Nasraný národ si už nesmí ani zanadávat v komentářích, utíkej si zazpívat a zanadávat do Země krále Miroslava?

Všimněte si, že soudci a státní zástupci v Brně už nově chtějí trestat i výroky a projevy těch osob, které kritizují genderismus, což má přímou souvislost s projektem podpory genderové transformace v jeslích pro nejmenší děti z dílny spolupracovnic ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové z ČSSD. Kdokoliv se bude v diskusích a komentářích na českých serverech projevovat nenávistně proti feministkám, které za vašimi ohnutými zády chtějí měnit pohlaví vašich děti, tak ten se stane terčem trestního stíhání jako osoba, která šíří nenávist. Nasrání a zlost rodiče přitom není bráno v úvahu, když přijde domů a uvidí svého syna v ženských šatech, s namalovanými rty a s panenkou v ruce. Kde si má člověk zanadávat, když už ani doma ve vlastní zemi nemůže? To má běžet za hranice a nadávat tam?

Pavel Zeman, Anna Šabatová, Pavel Rychetský

Tohle přesně je proces plánované behaviorální genocidy vlastního druhu, kdy soudy i státní zastupitelství garantují a zaštiťují tuto genocidu z titulu soudní moci. Jen za poslední dva roky emigrovalo z České republiky natrvalo 34 000 osob, podle posledních údajů, které jsme dostali z důvěrného zdroje o víkendu do redakce z ministerstva vnitra, z úseku evidence obyvatel. To je hodně velké číslo. Lidé prchají ze země, kde už brzy rodič nebude smět ani seřvat učitelku za to, že mu z malého syna dělá lesbu, anebo genderového neutrála, případně transsexuála [3]. A mezitím… vdovy po bývalých esesácích a důstojnících Abwehrstelle vesele restituují zámečky v Protektorátu. A někdo si myslí, že svoboda slova se dá omezit hvězdičkami. Bože, co je to za klauni?

S námi čtete, s námi objevujete

Vážení čtenáři Aeronetu, situace je horší, než kdykoliv předtím. Snaží se nás už nejen nálepkovat, ale dokonce nás i umlčet, aby se nemohlo mluvit a psát svobodně a bez cenzury. O to více potřebujeme Vaši pomoc. Do konce měsíce zbývá 9 dní a zatím jsme vybrali jen 38% z cílové sumy potřebné na zachování provozu našeho projektu na příští měsíc, což je opravdu kritický stav. Pokud se vám líbí naše práce, kterou pro Vás děláme, pokud se vám líbí naše články a i banované páteční pořady na SVCS, přispějte prosím v závěru tohoto měsíce na naší obvyklé darovací stránce zde, ale pouze v případě, že si to můžete dovolit, tedy podle svých možností. Každý příspěvek má smysl, každý se počítá, malý i velký. Přispět můžete bankovním převodem, PayPalem, Bitcoinem a poštovní složenkou na účet. Naše práce může pokračovat jedině s Vaší podporou, jinak to není možné a nemělo by to ani smysl, protože podpora musí být oboustranná. Náš server je tu pro vás. Za Vaši podporu a pomoc předem děkujeme!

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email

208
Komentářů k článku


Pravidla pro komentáře: Na AE News nikdy necenzurujeme žádný názor, je-li vyjádřen slušně, kultivovaně a nejedná-li se o zjevný trolling, pomluvu, diskreditaci serveru AE News nebo dehonestaci autora článku. Máte právo vyjádřit jakýkoliv kritický komentář, avšak bez vulgarit a také bez sprostých formulací, výhrůžek nebo urážek, a to ani ve vztahu k autorovi (autorům) článku, ani vůči ostatním diskutujícím.

Hrubé vulgarismy, nadávky, schvalování teroristických útoků, komentáře, fotografie nebo videa se znaky sadismu, brutality, sexuality, porna nebo bestiality, výzvy k činům proti lidskosti, výzvy nebo obrázky s tématikou fyzické likvidace kohokoliv nebo výhrůžky komukoliv nebudou tolerovány, a to ani vůči třetím osobám mimo náš web, např. vulgarismy v diskusi proti osobám zmiňovaným uvnitř kritického článku apod. V diskusích je povoleno vyjadřovat jen vlastní soukromé názory jako fyzická osoba, ne stanoviska firem, podniků, skupin osob, spolků, sdružení nebo organizací. Pro publikaci takových stanovisek kontaktujte nejprve naší redakci. V komentářích není dovoleno používat "shouting", tzn. křičení vyjádřené psaním celých vět pouze velkými znaky. Příspěvky nesplňující tyto základní podmínky slušné diskuse budou mazány, stejně tak komentáře se znaky trollingu, spamu, politické reklamy a nesouvisející diskuse pod články (offtopic příspěvky). V diskusích je zakázána impersonace, vystupování pod jmény cizích žijících osob.

Komentáře jsou automaticky moderovány analytickým systémem Akismet a mohou být navíc dodatečně schvalovány administrátorem, případně dodatečně mazány, pokud Akismet nezachytil závadné příspěvky sám. V diskusi je povolena pouze rodilá čeština a slovenština, ne automatizované překlady do těchto dvou jazyků pomocí Google Translate nebo skrze jiné překladače. Vyjímečně budou tolerována poděkování v cizích jazycích, ne však komentáře nebo diskuse.


Váš vložený komentář se nemusí zobrazit ihned, je-li zadržen Akismetem. V takovém případě je diskusní příspěvek odeslán k ručnímu schválení administrátorem, což může zabrat nějaký čas. Neodesílejte příspěvek znovu, neurychlíte tím jeho schválení. Děkujeme.


avatar
5000
  Zasílat  
od nových od starých od palců
Upozornit na
Jarmila
Návštěvník
Jarmila

Když se dívám na toto foto, napadá mě jediné-už vím, jak dopadne rozhodnutí Zemana v premiérově kauze. I jednou větou se dá říci vše, stejně tak jako jednou fotografií.

chamfer
Návštěvník
chamfer

Obávám se, ža ta fotka vyobrazuje tři kandidáty do voleb nového prezidenta.
comment image

Luboš
Návštěvník
Luboš

To už si jako nebudu moct ani zanadávat na feministky nebo na ty buzíky z čela TOPky a OVM? To je svoboda slova jak za bolševika. Za to ten nosatej demokrat z Ústavního soudu zaslouží vidlema a pak oknem. Chlad chodníku mu patří.

Krkowitz fonMilowitz
Návštěvník
Krkowitz fonMilowitz

Nemáte pravdu pokad ste neměnil zavedené nepořádky moh stets si za pár kaček za pivo i v hospodě prskat jaks te chtěl a na sionysty(židy) buzíky a lesby ale i západní feministky ale nesměl ste se nijak dotknou státního kapitaliszmu a jeho vykořisťování ženský síli na který socialistická i vojenská výroba doslva stála.
Ale nemělste ani vykrást kostel či dokonce majznout faráře to by vám komunistické pořádkové síli spočítali

Jana
Návštěvník
Jana

Prý bylo zrušeno 17 tisíc kanálů, 100 tisíc videí a 500 milionů komentářů kvůli hate speech
https://lightonconspiracies.com/youtube-removes-17000-channels-100000-videos-500-million-comments-for-hate-speech/

petr
Návštěvník
petr

Všechny kurvy pohromadě!
Škoda, že neměl NĚKDO koule to využít!

Pavel
Návštěvník
Pavel

comment image

židák vedle židáka
Návštěvník
židák vedle židáka

židák rychetský,židovka Šabatová,teplý židák Zeman,panoptikum opelichaných,odporných prašivých zrůd,vrána k vráně,židák k židákovi,úchyl k úchylovi.A jejich stupňující se kvílení je v přímém poměru k jejich stoupajícímu strachu.
Už brzy na vás dojde vy zmrdi!!

Jana
Návštěvník
Jana

Synchronicita s videem masmédií vražděných Trumpem v The Church of Fake News?

https://eurozpravy.cz/zahranicni/eu/jozo-raz-pobouril-cesko-i-slovensko-nezachrani-ho-ani-tisice-prodanych-alb-zni-od-nasich-sousedu.b835eb58/  

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/trump-vrazda-video-novinari.A191014_150952_zahranicni_jhr

Sorose a Obamu tam nevidím, zato “presstitutských médií” plno … CNN, BBC…

Jana
Návštěvník
Jana

Elán – Bulvárne krysy (Official Video)
519 017 zhlédnutí
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=xUBRjua1XJI

Parlamentní listy
Návštěvník
Parlamentní listy

Z Ústavního soudu se stala zastrašovací instituce, z BIS centrum lidového vypravěčství. Sociolog Hampl o smutných koncích kdysi uznávaných orgánů
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Z-Ustavniho-soudu-se-stala-zastrasovaci-instituce-z-BIS-centrum-lidoveho-vypravecstvi-Sociolog-Hampl-o-smutnych-koncich-kdysi-uznavanych-organu-600512
Ústavní soud byl v naší zemi zřízen už v roce 1921, aby chránil ústavu přijatou teprve o rok dříve. Po roce 1989 bylo na československou tradici ochrany základního zákona státu navázáno. Jenže podle exprezidenta Václava Klause je Ústavní soud ČR institucí zralou na zrušení. A sociolog Petr Hampl dal druhému českému porevolučnímu prezidentovi za pravdu.

co na tom zalezi
Návštěvník
co na tom zalezi

Potomci “spadlych dablu”.
Rychetsky a Benzion Mielkowsky, otec kriminalniho zlocince Benjamin Natanyahu.
Stary chazar Benzion se narodil v Polsku, ale ty usiska — muj ty boze! To je jak z netopyra!
https://en.wikipedia.org/wiki/Benzion_Netanyahu

A Rychetsky, at se na me nikdo nezlobi, vypada jak bracha stareho Benziona.
Za ta staleti ci tisiceleti, tito potomci “spadlych dablu” misenim s clovekem (Adam, hebr. aw-dam = ukazovat krev v tvari, znak bileho cloveka, viz Strong’s Concordance hebr. #119) prisli o rohy, ocas, ale dusevno zustalo, a cas od casu, i takove znaky jako tahle blatouchova usiska gojimum pripominaji, “who is who, and who is a jew”.

Podekujme Bohu, ze nam jen tou visazi pripomina ze potomci dabla jsou stale kolem nas.

Jana
Návštěvník
Jana

Ta akce v Americkém centru, na kterou jsem sem dala odkaz, bude další v řadě podobných. Chodívala jsem tam, občas něco “nepříjemného” řekla v diskusi. Jednou toho bylo víc – nejen o cenzuře svědectví W. Clarka “7 zemí do 5 let” v médiích včetně ČT (jako obvykle), ale o mnoha dalších souvislostech, a nakonec jsem řekla, že P. C. Roberts přece není žádný ruský dezinformátor. Čekala jsem, jestli to ze záznamu vystřihnou, točili to na 3 kamery, a zjistila jsem, že tento záznam pak vůbec nezveřejnili. Kdysi jsem si to tam natáčela na kameru sama, později si to už nepřáli. Bude zajímavé jestli se tam Šlerka zmíní o svém Atlasu konspirací. V článku pro DeníkN se překvapivě vyjádřil, že ho nezajímá, zda jsou ty teorie pravdivé či ne.

ObcaneCR.cz
Návštěvník
ObcaneCR.cz

Ne DenníkuN-cz nevím, kde to uvedl (slovenská infovojna slovenské verzi říká – říká denníkN-enávisti), ale zde je citace z webu iRozhlas.
Otázka: Zkoušeli jste sehnat reakci dotčených webů na to, že jsou zařazené v takovém seznamu?

Ne. A popravdě řečeno se snažíme jenom věci klasifikovat. Nejde nám o to se s těmi lidmi bavit. Neříkáme něco, co by oni netvrdili. Například na webu Aeronetu nebo Protiproudu se objevují články o „pizzagate“, což je slavná konspirační teorie věnující se pedofilnímu spiknutí elit v USA, a tvrdí, že je pravdivá. My neřešíme, jestli je pravdivá, nebo není. Když budu zlý, může se ukázat, že některá z těch konspiračních teorií i pravdivá je.

Zdroj: 16.10.2019 iRozhlas

Krkowitz fonMilowitz
Návštěvník
Krkowitz fonMilowitz

Na WIKI se objevuje jedna nejslavnější konspirační teorije ze všech konspiračních teorijích https://cs.wikipedia.org/wiki/Konference_ve_Wannsee a to přitom neprošlo žádnym soudem natoš Norimberskym ale nevěřit na ni a magických 6 se trestá jako popírání holokaustu.
A přesto WIKI chybí v seznamu dezinformačních webů ?!?My taky neřešíme, jestli je pravdivá, nebo není. Když budu zlý, může se ukázat, že je z těch pravdivých konspiračních teorií .