Nejvyšší soud ČR rozhodl, že muslimští azylanti a strpěnci mohou v českých...

Nejvyšší soud ČR rozhodl, že muslimští azylanti a strpěnci mohou v českých školách a školkách nosit hidžáby, burky, kaftany, fezy, čádory, jarmulky a jakékoliv jiné oděvy, jsou-li součástí náboženských tradic, zvyků a obyčejů daného etnika! Malé dětičky ve školkách tak budou mít islámskou indoktrinaci na vlastní oči a z první ruky, Anna Šabatová je v sedmém nebi, tohle prý českému školství chybělo, tolerance k jiným kulturám a sbližování kultur! Rakousko, Francie, Dánsko, Německo, Belgie a další země přitom nošení náboženských úborů na školách a ve státních úřadech zakázaly!

Nejvyšší soud ČR rozhodl, že muslimští azylanti a strpěnci mohou v českých školách a školkách nosit hidžáby, burky, kaftany, fezy, čádory, jarmulky a jakékoliv jiné oděvy, jsou-li součástí náboženských tradic, zvyků a obyčejů daného etnika! Malé dětičky ve školkách tak budou mít islámskou indoktrinaci na vlastní oči a z první ruky, Anna Šabatová je v sedmém nebi, tohle prý českému školství chybělo, tolerance k jiným kulturám a sbližování kultur! Rakousko, Francie, Dánsko, Německo, Belgie a další země přitom nošení náboženských úborů na školách a ve státních úřadech zakázaly!

Nejvyšší soud ČR v Brně dnes rozhodl [1], že v kauze Ayan Jamaal Ahmednuurové, bývalé studentky Střední zdravotnické školy v Praze, ředitelka školy Ivanka Kohoutová upřela studentce právo nosit nepřetržitě šátek na hodinách teoretické výuky, neboť muslimský šátek hidžáb je prý součástí náboženských tradic a podle stanoviska soudu nesmí stát odpírat práva náboženským skupinám, neboť náboženství je prý nadřazeno předpisům organizací a firem. Judikát Nejvyššího soudu má všechny prvky autogenocidy českého národa a znamená to, že tento přelomový rozsudek bude použit jako příklad a vzor pro případné budoucí podobné kauzy.

Budova Nejvyššího soudu v Brně.

Stanovisko Nejvyššího soudu totiž přiznalo náboženství vyšší míru práv a ochrany, než jsou české zvyky, tradice a obyčeje, takže židovské děti budou chodit do škol v kloboucích, které si nebudou sundavat ani uvnitř škol, což je slušnost v západní civilizaci, dnešním rozsudkem navodil stav, kdy i klobouk chasidských dětí na školách bude mít ochranu, protože je to součást tradičního náboženského oděvu.

V hidžábu už brzy na hodinách tělocviku v českých školách, ředitelé právě dostali nakázáno, že musí držet hubu, jinak…

Nejde zdaleka jen o studenty středních a vysokých škol, ale verdikt se týká všech úrovní škol, a to je model, který donedávna fungoval i v Německu, dokud Bundestag toto neomezil. Jednalo se o to, že turecké, židovské a muslimské rodiny posílaly do mateřských školek své děti v tradičním oblečení a děti se potom mezi sebou často porvaly, protože muslimské i židovské děti mají z domova indoktrinaci, že druhé etnikum je špinavé. Tradiční oblečení do škol nepatří a český Nejvyšší soud znovu ukázal, že nehájí zájmy českých občanů, ale zájmy Domu Sion. Naprostý rozpad a zánik české státnosti a kultury.

Děti začnou chodit do škol v kloboucích, s pejzy, nemyté, protože je to tradice, muslimské dívky budou obalené v pytlovině a bude jim koukat jenom špička nosu, některé děti budou mít jen jarmulky, jiné přijdou v kaftanech, které odmítnou sundat i při tělocviku, ani dívky hidžáb při tělocviku neodloží, a protože tady bude precedens z Brna od Nejvyššího soudu,  žádný ředitel a ani ředitelka už si netroufne dětem šátky nebo kaftany sundavat, protože by se okamžitě dočkali obvinění z rasismu a utlačování víry a vyznání.

Už brzy v českých školách!

Soud totiž ve svém verdiktu uvedl, že zahalování vlasů je běžné a součástí náboženských tradic, které nejsou v rozporu s bezpečností ČR. No, to si Nejvyšší soud dovolil teda hodně, asi nemají soudci informace a neví, co se stalo minulý týden v Londýně, kde muslimský mladík v kaftanu a s nožem o délce 28 centimetrů zaútočil na místní góje, přičemž na ně řval, že muslimové přišli Velkou Británii obsadit a všichni nevěřící se stanou otroky, anebo budou podřezání. Útočník v Londýně křičel: “Chcípni, ty pse, chcípni!” a jak je vidět, soudci Nejvyššího soudu v Brně chtějí, aby se takové události odehrávaly i na českých školách. Jejich rozsudek tomu napomáhá, protože studenti v kaftanech, v burkách a vůbec v dlouhých hábitech mohou pod svým úborem do školy pronést cokoliv, a když nějaká škola bude mít bezpečnostní rámy, který školník si dovolí nadzvednout hábit muslimské studentce nebo muslimskému mladíkovi?

Začíná to šátkem, bude to pokračovat požadavky na halal stravu ve školních jídelnách, potom požadavky na segregaci dívek od chlapců ve školách… a už to pojede

Francie zakázala nejen šátky ve školách a ve státních firmách, ale i tradiční úbory, které představují bezpečnostní riziko. Pod úborem je možné pronést mačety a dlouhé nože do školy, baseballové pálky, železné tyče a další útočné zbraně. Ve Francii sice mají školy bezpečnostní rámy, ale školní ostraha nemá právo studenty šacovat. Takže, když bezpečnostní rám začne pískat, ostraha neví, co má student schovaného pod svým tradičním oblečením. Ale proč myslet hned na nejhorší?

Problémy v českých školách začnou už na daleko menších věcech, např. složení školního jídelníčku. Jak bude školní kuchyně vařit pro 4 nebo 5 muslimských dětí z celkem 200 dětí? To budou extra vařit halal pro 5 dětí? Ne, dopadne to jinak, jako tady v Německu, školní kuchyně úplně vypustí vepřové maso a začnou vařit jenom halal. Všechny děti se přizpůsobí těm 5 dětem, protože vedení školy má takový strach z žaloby kvůli rasismu, že raději celou školní kuchyni udělají halal, než aby riskovali, že muslimské děti sní něco, co pochází z prasete.

Hidžáb vpředu, nikáb vzadu.

Takže, celé to začíná tím, že muslimská dívka se v Praze na české střední zdravotnické škole, studující za české peníze daňových poplatníků, domáhá svého muslimského náboženského šátku. Pokračovat to bude tím, že se dívka začne domáhat v jídelně halal jídla, a když nebude halal, opět poběží s žalobou do Brna k soudu, aby vydal judekát. A co třeba segregace? Ve školách s velkými počty muslimů jsou třídy segregovány a dívky a chlapci odděleni, existují jen třídy chlapců a vedle jen třídy dívek.

To je také náboženská tradice, paní Šabatová, kdybyste náhodou chtěla namítat, že segregace je fuj a naopak by se měla prosazovat inkluze a slučování. To je proti islámské víře a proti Koránu, to abyste v tom měla jasno. Nejde totiž vůbec o nějaký šátek, jde komplexně o to, že český Nejvyšší soud nadřadil právo náboženských obcí a jejich tradic a obyčejů nad obecné zvyky a ustálenosti českých tradic a zvyků. A českým zvykem a tradicí je, že žena si po vchodu do místnosti sundá šátek, muž si pro změnu sundá pokrývku hlavy, nejčastěji klobouk. To je pro změnu zase naše evropská a česká tradice, páni soudci!

Polonahý pán s kokosem na přirození vstoupí do místnosti a naplive na podlahu… to je také tradice s náboženským ukotvením

A jestliže studentka studuje na veřejné a ne-muslimské škole, jejímž zřizovatelem není muslimská obec, ale stát, městský, krajský nebo okresní úřad, nebo je to soukromá škola s platnými školními stanovami, tak nikdo nemá právo požadovat po škole, aby se škola přizpůsobovala muslimským tradicím a obyčejům. Nevím, jestli soudci z Brna byli někdy na Tahiti, ale tamní domorodci mají ve zvyku při vstupu do místnosti před sebe naplivat, aby vyhnali zlé duchy. Je to velmi nechutná tradice, je to obyčej, ale to snad znamená, že když někdo z takových tahitských kmenů by studoval v ČR, tak bude mít právo chodit skoro nahý s kokosovým ořechem místo Adamova listu a bude moci při vstupu do školy okolo sebe plivat? Protože, když to neudělá, tak oni opravdu věří, že v místnosti setrvají zlí démoni. Nemohou se potom soustředit, jsou nervózní a nechtějí na místě zůstat.

Demonstranti na podporu ředitelky během soudu v Praze.

Hidžáb se nezdá tak problematický, muslimské ženy neplivají při vstupu do místnosti, ale ruští pravoslavní třeba místnost dvakrát denně vykuřují kadidlem a vyhánějí taktéž zlé démony. Pokud místnost není vykouřená kadidlem, nedokáží v ní bydlet a setrvat. Takže, jak daleko soudci Nejvyššího soudu promysleli svůj judekát? Takže hidžáb je v pořádku. Takže i turecký fez bude v pořádku. Chasidský fedor určitě také. Jarmulka jakbysmet. Kaftan až na zem? Asi také.

A co Burka se síťkou a průzorem pro oči jako průzor z tanku T-34? A co třeba bederní roušky z kokosu? A tradiční flusání? A co malé děti ve školkách, které si budou povídat s černým pytlem na židličce, a ona v tom pytli asi bude muslimská dívka. A co udělá střelená vychovatelka? No, ta přece řekne: Děti, aby se Aríma necítila vyčleněná z kolektivu, oblečeme se všichni do kaftanů a hidžábů! To bude paráda! A aby to bylo dokonalé, paní kuchařka nám bude vařit jenom halal. A zahrajeme si na mešitu. Doufám, že víte, co to udělá s malými 4-letými dětmi v mateřské školce. Přesně tohle sleduje judikát z Nejvyššího soudu.

Judikát Nejvyššího soudu je součástí indukce autogenocidy českého národa a jeho kulturní submise pod požadavky muslimů na změny v českém školství

Takže, co je sledováno tím, že všechny soudy nižší instance daly za pravdu ředitelce Střední zdravotnické školy, že studentka se musí řídit školním řádem a předpisy, a nikoliv aby se škola podřizovala její víře, ale Nejvyšší soud tyto rozsudky zrušil? Znamená to, že Nejvyšší soud plní sionistickou zakázku na destrukci českých kulturních tradic. Je to rozvrat tradic a příprava na islamizaci ČR na přísun wahábistů ze Saúdské Arábie ve vyšších počtech. Článek o tomto plánu jsme přinesli včera [2]. Je to klasický posun Overtonovského okna a příprava půdy pro muslimy ze Saúdské Arábie na českých školách. První vlna skautů již připravuje v ČR zázemí, muslimské obce, ministra vnitra Jana Hamáčka již mají na své straně, viz. jeho více než vřelé vztahy s šéfem islámského centra Alfirdaus v Praze [3].

Ivanka Kohoutová, ředitelka Střední zdravotnické školy v Praze.

Je to dokonale připraveno a Češi jsou tak tupí, že si toho nevšímají, protože jejich pozornost je upřena k tzv. nelegální migraci, přičemž ta legální a vízová migrace jede v ČR na plné obrátky, tajně, skrytě. Na začátku je hidžáb a řev o právech na víru. Jenže poté přijdou další a další požadavky, protože nemůžete povolit hidžáb a zakázat Burku. Nemůžete povolit Korán a zakázat Džihád, který přitom je výkladovou cestou Koránu. Jenže, soudci tohle neví, a vlastně je jim to jedno. Oni vydávají judikáty nad góji a je jim jedno, že tím odsuzují český národ k zániku vlastní kultury.

Nejen o této kauze budeme hovořit dnes od 19:00 hodin na Svobodném vysílači CS v pravidelném pořadu o aktualitách z domova i ze světa. Všichni jste srdečně zváni k poslechu.

Záznam pořadu

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
obranaustavy
Návštěvník
obranaustavy

aky navyssi sud, je to sud bankoveho kartelu a vydava podovbne ako vsetky institucie ilegalne rozhodnutia, tento system sa neboji utajenych komentatorov, mimochodom u pan VK dobre vie a nakoniec aj vsetci ze davno su zdielane vsetky data tecuce internetom mediz jednotlivymi krajinami takze jeho identita, pokial je naozaj zaujimava je davno znama, akurat nie je znama tym pre ktorych nie je dolezita, teda aj napr citatelom

v tomto systeme tych ktorych sa system naozaj boji sa ich nedotktne ked zajdu za urtcitu hranicu , jednodushie je spolahnut sa na to ze ich stale sleduje malo ludi a zbytocne nechcu vzbudzovat pozoronost ich prezekuciou ale na to system padne toto nema osterene, to nastane ak sa dostanu za urcitu hranicu kedy odolaju rezimu a fyzickky sa nezlomia, ani psychicky, to nedokaze niekto kto sa utajuje, kazdy sa o to snazime ale je rozdiel ak niekto prevadzkuje tak citany portal, neporovnajte to s jednotlivcami ktori nemaju take zazemie a naozaj bojuju denne v “beznom zivote” a koncia ako anonymne obete rezimu, tych sa utajeni frajeri nezastanu a co sa tyka ze podavaju nejake vyznamne informacie, pre mna je aeronet bulvar lebo je odtyrhnuty od reality na tru netreba mat spcialne tajne informacie ale sa pozerat a hlavne uz pochopit o com ten system je, kto potrebuje dlasie analyzy a kometovanie mu nepomoze nic

spat k tomu kde je edukcne video o tom kde sa nachadzame a o com budu aj sprivatizovane ilegalne volby na slovensku 2020 ako memento pre tych co stale sa zaoberaju myslienkou zucastnit sa toho protiustavneho aktu, jedine co mozeme pozadovat (avsak nie od predstavitelov ilegalneho rezimu ale sami od seba) su slobodne volby ale inak je to ucast na vlastizrade a kolaboracia, v tomto smere rudo vasky spravne idetifikoval ze si musime spravit vlastne volby a mame v tom oporu aj v ustave, nikoho nemusime ziadat o povolenie a uz vobec nei od nejakeho rezimu co davno stratil mandat zastupovat, mozu zastupovat bankovy kartel nie nas

ale rudo podcenil vyznam ustavy v sirsom zmysle, spoliehal sa na zakony ktorym je ale ustava nadradena a tej su este nadradene aj tzv ludske prava ale aj rozhodovanie o nich je sprivatizovane tazke je sialenstvo tu nadalej rozoberat co ktory ilegalny organ rozhodol pokial sa nevysvetli ldudom ze od nich pochadza moc a nech si to vnutorne uvedomia inak je to uspavanie z nevedomosti alebo vedoma pdvratna cinnost

Nitra 31. 12. 2019,Ďalší boj za oslobodenia Rudolfa Vaského a Martina Daňa
https://www.youtube.com/watch?v=QrOMreYA2KU

Gabra
Návštěvník
Gabra

Je to vtip:

“Nezávislí a spravedliv

Nezávislí a spravedliví … V jednom městě povolal právník k soudu jako svědka jednu starou paní. Když složila přísahu, ptá se jí žalující právník: „Paní Čermáková, znáte mne?“ „Ale ano, samozřejmě. Znám vás od plenek. A abych pravdu řekla, jste pro mne velikým zklamáním. Lžete, zahýbáte své ženě, manipulujete lidmi, pomlouváte je. Myslíte si, že jste velké zvíře, a přitom jste tak pitomý, že vám nedojde, že z vás nikdy nebude nic než mizerný právník maloměstského formátu.“ Právník vytřeštil oči. Když se vzpamatoval z prvního šoku, rychle se zeptá: „Paní Čermáková, znáte právníka žalovaného?“ „Ano, znám pana Koblihu ještě z doby, kdy neuměl chodit. Občas jsem ho jeho rodičům hlídala. A i v něm jsem se zklamala. Je to lenoch, udavač a piják. Nedokáže s nikým slušně vycházet a jeho právnické znalosti jsou tak mizerné, že bez uplácení ještě nikdy nic nedokázal.“ V tu chvíli soudce zabušil kladívkem a vyžádal si ticho v soudní síni. Zavolal si oba právníky k sobě a povídá jim tiše: „Pánové, jestli se jeden z vás zeptá té paní, jestli mě zná, dám vás okamžitě zavřít pro pohrdání soudem!”

jarda
Návštěvník
jarda

Co dodat…. Bůh s námi

zan
Návštěvník
zan

Nejvyšší čas provést reformu soudnictví a ministerstva spravedlnosti vůbec. A tím nakonec i vlády…O parlamentu ani nemluvě. Ovšem nejprve je třeba, aby se probudil národ. Jinak se ze svého klibání probere až v hlubokém bahně…

XXXXX
Návštěvník
XXXXX

Kdo obhajuje zmr**, se později stane taky zmr***

Lidožrout
Návštěvník
Lidožrout

Soudce Richard Waltr nás příště odkáže na dnešní precedent s tím, že džihádista má právo nosit u sebe AK47, protože je to jeho náboženský symbol.

Richard
Návštěvník
Richard

Soudce Richard Waltr a spol…. tohle je pro vás… dobře se dívejte!

REPORTÁŽ Z MUSLIMSKÝCH ČTVRTÍ LONDÝNA (VIDEO)

https://pravyprostor.cz/sokujici-reportaz-z-muslimskych-ctvrti-londyna-video/

Radim
Návštěvník
Radim

Příběh o 1002. noci: Turci dobývají Balkán tak, jak to Osmané nedokázali ani za 400 let!

http://www.novarepublika.cz/2019/12/pribeh-o-1002-noci-turci-dobyvaji.html#more

Forever Slav
Návštěvník
Forever Slav

Jedině Ďábel vede válku proti Krásnu. Západ a islám (které jsou jen dvě strany téže mince) jsou z Ďábla, protože vedou válku proti Krásnu. Islám Krásno zakrývá a otevřeně ponižuje ženu. Západ je v této ďábelské válce proti Krásnu vychytralejší – ponižuje a znesvěcuje ženu (prostřednictvím feminismu, pornografie, moderní módy, moderní hudby, moderního umění, LGBT, sexuální výchovy apod.) pod záminkou “absolutní svobody” pro ženy. comment image

Zlořečený jest člověk, který vede válku proti Krásnu a proti ženě.

Frank
Návštěvník
Frank

Co to tady meleš za hovadiny? Ženy si na pornu docela slušně vydělávají a vůbec jim nepřijde, že jsou ponižovány! Ano, ženy jsou ponižovány a diskriminovány islámem, ale také křesťany. Už jsi viděl že by farářem, biskupem či kardinálem byla žena? Anebo dokonce papežem? Takže jdi do háje i s Krásnem a svoje pindy si nechej na nějaké kázání pro své soukmenovců!

Forever Slav
Návštěvník
Forever Slav

https://aeronet.cz/news/nejvyssi-soud-cr-rozhodl-ze-muslimsti-azylanti-a-strpenci-mohou-v-ceskych-skolach-a-skolkach-nosit-hidzaby-burky-kaftany-fezy-cadory-jarmulky-a-jakekoliv-jine-odevy-jsou-li-soucasti-viry/#comment-292066

Jak takový ohavný komentář, znesvěcující ženství a Krásno ještě víc, než samotný islám, může někdo napsat? Vážně si myslíte, že váš názor židé potlačují? Právě že naopak – židé tento váš názor propagují už hodně dlouhou dobu. S cílem degradovat ženství na zvířecí podstatu – to ale pak už nebude žádné skutečné ženství. Žádné skutečné Krásno. Proto židé (prostřednictvím darwinismu aj. vědecko-ateistických tezí) snaží degradovat ženství a její Krásu jako pouhý primitivní zvířecí prostředek ke svádění muže. Tedy degradovat nežida na úroveň pouhého zvířete a učinit z něj primitivního tvora na úrovni primitivních zvířecích instinktů.

Slavný ruský filozof Sergej Bulgakov uvádí jako jednu z charakteristik Ďábla Ďáblovu nenávist k ženám.
Ale proč? Co vadí Ďáblovi na ženě?

Protože žena je nositelem KRÁSNA. Co je to vlastně Krása? Kterou vidíme v přírodě, v ženě, v umění a na mnoho místech na této Zemi? Existuje Krásno objektivně, bez ohledu na subjektivní pohled člověka? Člověk umí popsat jen formu Krásy, ale co je to Krása z celé své podstaty?
Krásno je totiž všude tam, kde je Kristus. Kde je Kristus, tam je Krásno. A kde je Krásno, tam je Kristus. To, co je prostoupeno Božím světlem, je Krásno. Krásno člověka zušlechťuje, povznáší jej k Bohu a posvěcuje. Proto ta nenávist Ďábla ke Krásnu. Proto ta Ďáblova nenávist k ženě. Protože žena (pravá žena, tj. pravé ženství) je nositelkou Krásna. Protože Krásno vede člověka, když to sám nedokáže, k Bohu. I to je poslání ženy – být oporou pro svého muže. Když muž padne a nemůže sám vstát, žena mu pomůže vstát. Žena je nositelkou života, matka svých dětí a manželka, jež je oporou svého muže. Žena nemůže býti pravou ženou, pokud ji chybí duchovní čistota srdce a duše. Krása ženy se stává prázdnou a potemní, pokud nemá žena čisté srdce a duši. Skutečná krása ženy je neoddělitelná od čistoty srdce a duše. TO JE PRAVÉ ŽENSTVÍ. Žena má být světlem pro své okolí, živou lampou proti temnotě. Pro svého muže, pro své děti i pro celé své okolí.
Žena tu není od toho, aby sváděla svého muže, ale aby naopak jej vedla k duchovní čistotě a Pravdě.

Požehnána buď žena, která vede svého muže k duchovní čistotě a Pravdě.
Zlořečená buď žena, která svého muže svádí ke zlu.

Člověk je živou součástí přírody. A je zcela výjimečná a odlišná bytost – jak od zvířat, tak i od rostlin. Člověk, na rozdíl od zvířat a rostlin, má úplně jiné poslání, než tyto bytosti. Odchod člověka od svého poslání člověka zbavuje pravého lidství a naopak jej odděluje od přírody. V souladu s přírodou nežije ten člověk, který žije doslova jako zvíře (podřizuje své chování primitivním zvířecím instinktům). V souladu s přírodou žije naopak ten člověk, který plní lidské poslání, určené mu Stvořitelem. Ano, buďme jako zvířata a rostliny – v jejich životě plnící své poslání, určené jim Stvořitelem. Odporuje snad zvíře či rostlina svému Stvořiteli a koná něco v rozporu se svým určeným posláním?!
Člověk, který vítězí nad svými vášněmi, žije skutečně v souladu s přírodou. A s Bohem samotným.
Boj vyššího lidství s primitivními zvířecími instinkty v srdci člověka není nic jiného, než boj Krista s Ďáblem. Je jen na člověku, na jakou stranu se postaví. Ale jedině s Kristem se člověk stává skutečným člověkem. Jedinečnou a unikátní osobností. Život v čistotě a Pravdě – to činí muže mužem a ženu ženou.

Krásno posvěcuje člověka, manželství, sex (který je posvátný, protože pomocí něj se přivádí na svět nový život a udržuje lidský rod), lidskou lásku. Všechny tyto vlastnosti a věci dosahují zbožštění v Kristu Ježíši, který je obsažen v Krásnu a Krásno je obsaženo v něm. Požehnaný člověk, který našel Krista. Který našel Krásno.

“Krása je záhadná a strašná. Ďábel v ní zápasí s Bohem a bojištěm jsou lidská srdce.
Krása zachrání svět.” – Fjodor Dostojevský
comment image

Slávy dcera je překrásná, protože je prostoupena Světlem. Je živou součástí Krásna pro svou čistotu a svatost. Krásné slovanské ženy jsou živým a dokonalým obrazem Slávy dcery. Krásné jako jejich matka (Slávy dcera). Jsou vtěleným Krásnem pro své čisté srdce a duši.

Neničme tuto Krásu. Nešlapejme po ní. Neznesvěcujme jí. Zvláště v době, kdy je toto vtělené Krásno v lidské společnosti vzácností.

Ekklesian
Návštěvník
Ekklesian

Žena má dar přivést na svět nového člověka se samostatným duchem.

To je dar od Boha který by démoni rádi zneužili. Pro tento dar Člověka (muž a ženu) nás démoni nenávidí obecně; a tak jako štvou národy proti sobě snaží se zasít nepřátelství i mezi muže a ženu; a poštvat proti rodině jejich bližní i celou společnost.

Muž je ten kdo před Bohem zodpovídá za rodinu, proto je snaha z ženy a dětí udělat nepřítele, či mu alespoň zabránit mít vztah s Bohem. S mužem padá celá rodina…

Ne každému je (obzvláště dnes) dáno nalézt ženu, pomoc sobě rovnou.

co na tom zalezi
Návštěvník
co na tom zalezi

Naprosta pravda. Amen.

co na tom zalezi
Návštěvník
co na tom zalezi

Krasne!