Nejen Muslimové, ale i Židé si musí ve svých řadách udělat pořádek....

Nejen Muslimové, ale i Židé si musí ve svých řadách udělat pořádek. Typy barevných revolucí

Nejen Muslimové, ale i Židé si musí ve svých řadách udělat pořádek. Typy barevných revolucí

To, co se děje v současnosti, je v principu absolutně to samé, co se dělo před oběma, respektive zejména 2. světovou válkou. Předehrou bylo, že když se v 1. světové válce Německo vzdalo s tím, že je ochotno přistoupit na předjednané kapitulační podmínky, tak jak bylo domluveno, jako první zničilo svůj vojenský arzenál. Vítězové to měli na čestné slovo udělat rovněž, ale neučinili tak. Nepřipomíná vám to něco – Varšavská smlouva versus NATO? Bezbranné Německo, Rakousko – Uhersko a Osmanská říše pak byly zcela rozporcovány, kdy Německo bylo navíc mezinárodními bankovními oligarchy zcela ekonomicky zničeno (Výmarská republika). Rusko, ačkoli formální spojenec vítězů, bylo zcela zdevastováno Rockefelerem dosazenými Trockisty.

Dosaďte si za tehdejší Polsko současnou Ukrajinu, dále za tehdejší Trockistické post-carské Rusko současný Arabský svět a za tehdejší Německo současné Rusko. Dále přidejte současné rozeštvávání Amerických a Evropských občanů proti Putinovo Rusku s tehdejším rozeštváváním ze strany několika jedinců celé celosvětové Židovské obce proti Hitlerovo Německu zde.

color_revolution_by_pit107-d4aujrg.png
Barevná revoluce

Je však pravdou, že téze o všežidovském zlu, které byly položeny v Hitlerem již publikovaném Mein Kampfu, jim k tomu daly patřičnou záminku. Nebylo ale sepsání tohoto pamfletu reakcí na bídu, do které bylo Výmarské Německo uvrhnuto machinacemi stran mezinárodních finančních oligarchů stojících na straně vítězů, kdy valná jejich část byli židovského původu. Přirozeně nešlo jen o ně, kdy navíc vyvodit z toho, že veškeré židovstvo je prohnilé skrz na skrz jako celek, je to samé, jako v současnosti stejným způsobem odsuzovat veškerý Islám án block.

Za tím vším, ani tehdy, ani nyní. nestáli národy-náboženství jako celek, ale konkrétní extremističtí jedinci.

  1. jedinci ideově fanatičtí
  2. jedinci s konkrétními kořistnickými zájmy
  3. případně jedinci u nichž se obě vlastnosti kombinovaly

Tito jedinci potom vzali, nyní berou, své národy-náboženství jako rukojmí svých úchylných cílů. Tehdy na sebe nenechala katastrofa dlouho čekat. Nyní se děje to samé a atmosféra houstne ze den na den.

Čtenář u výše uvedeného odkazu může namítnout, že je v článku pouze vychvalováno Hitlerovské Německo. Toto bych nerad komentoval. Podstatné je, že článek je zdroj naprosto relevantních historických záznamů z tehdejšího tisku o tom, jakou nenávist někteří jedinci vyvolávali u všech tehdejších Židů, potažmo Američanů a Angličanů vůči všemu Německému bez rozdílu. Reakce z druhé strany na sebe nenechala dlouho čekat. PŘESNĚ TO SAMÉ SE DĚJE I DNES!!!

Bez toho abych zde dále rozvíjel úvahy na téma, zda-li byl Hitler vlastenec, který udělal v předválečných letech pro svůj národ spoustu dobrého, nebo to byl zločinec hned od prvopočátku, jak zní ze školních osnov, rád bych se s Vámi vážení čtenáři podělil o dvě odstrašující videa, na která jsem narazil. Tato videa mne bez nadsázky zdrtila, kdy pouze potvrzují to. co jsem již několikrát ve svých článcích napsal, ale zejména tím, že jsou naprosto aktuální a ukazují jak nálady ve společnosti nebezpečně kulminují.

Opět se mezi moudrým a vzdělaným Židovským národem dostávají ke slovu šílení jedinci, kteří zase jako v minulosti vnoukají svým soukmenovcům, že jsou nadřazeným národem nade všechny.

Zde musím zcela bez politické korektnosti napsat, pokud si Židé jako národ takové štváče ve svých řadách sami nesrovnají, hrozí to tu obrovskou katastrofou.

Nejprve pečlivě shlédněte následující krátkou animaci, která je strašidelná zejména proto, že je zde jedinec židovského národa, generalizován jako celé židovstvo bez rozdílu. Animace navozuje zřetelnou invektivu kolektivní viny. Správná interpretace je však, že se jedná pouze o zpodobnění úzké skupiny židovských oligarcho-extremistů. To však běžný divák již obtížněji rozlišuje, kdy navíc lze namítnout, že je celé video těžkým antisemitickým škvárem, jehož autor by měl patřit za mříže pro hanobení rasy a národa.

Pokud jste video dokoukali až do konce, tak v jeho závěru vystupuje jistá Barbara Spectreová. Vycházíme-li z premisy, že celé video je pouze štvavá a neopodstatněná protižidovská propaganda, tak lze předpokládat, že i paní Barbara je “fake”, tedy osoba skutečně neexistující. Chyba lávky. Pokud není “fake” úplně vše co zde předkládám, tak se jedná o židovskou pedagožku, která si ve Švédsku založila (zdá se) školu židovské nadřazenosti nad všemi národy. Dle Spectreové je všem nežidovským Evropanům určeno, splynout v jednu multi-kulti hloupou rasu, které budou vládnout, k tomu předurčení, vyvolení čistokrevní Židé. Nakonec poslechněte druhé video sami, zdali jsem slova této nebezpečné osoby pochopil správně!

Jaký je potom rozdíl mezi Imámem, který ze své kazatelny vymývá mozek své komunitě, že Islám je nadevše a že kdo s tím nesouhlasí, toho jsou jeho posluchači (následovníci) povinni podříznout.

Židovský národ, si musí udělat ve svých řadách opravdu pořádný úklid. Je jejich věcí, aby takovéto své extremisty soudily. Pokud tak neučiní, jsou lidé jako Spectreová, schopni během několika let vychovat armádu arogantních židovských „nadlidí“ a dovést ve svém důsledku náš svět k jaderné katastrofě! Je to stejné, jako že je nutné pochytat vůdce radikálního Islámu. I to by měli učinit Muslimové mezi sebou sami, protože dovezená demokracie na křídlech humanitárních bomb měla efekt naprosto opačný, respektive nazvěme to pravým jménem, že nešlo o žádný vývoz demokracie, ale zločinné kořistění, válečný zločin prvního stupně. Ti slušní a umírnění Muslimové, kteří měli před 9/11 naprosto navrch nad extremistickou minoritou, jsou v současnosti v menšině a není se čemu divit proč!. Co budou Evropané s těmi hordami nepřizpůsobivých dělat v nejbližší budoucnosti, je jeden obrovský otazník.

První, výše odkazované animované, nepochybně šovinistické video, je reakcí na šovinistku Barbaru Spectreovou. Stejně jako současný šovinistický Islám je reakcí na šovinistické 15 let trvající humanitární bombardování islámského světa, které zosnovali šovinisti, kteří chtěli ovládnout celý svět pro své všem nadřazené rodinné klany!

To jsou ti, kteří nyní štvou americký jakož i evropský lid proti Putinovu Rusku, kdy před několika dny proti jeho osobě rozpoutali nehoráznou mediální kampaň. Kampaň, že svou vlast okrádá, že je nejbohatší Evropan a že při první příležitosti svou armádou zaútočí na Evropu. Vše přirozeně bez jediného důkazu, ale zejména jakéhokoli logického motivu, proč by to dělal.

Pokud si Putin chce nějak uspokojit své osobní ego, tak z jeho veškerých dosavadních kroků jasně plyne, že to rozhodně nejsou majetky a peníze, ale snaha zapsat se do dějin minimálně Ruska jako „Vladimír Veliký“.

A nesmysl o tom, že hodlá přepadnout Evropu, tak to už postrádá naprosto veškerou logiku. Rusko má absolutně vše co potřebuje (na rozdíl od hitlerovského Německa, které muselo gro veškerých surovin dovážet). Rusko potřebuje pouze klid na práci, aby si dokázalo dovybudovat (zjednodušeně řečeno) svou naprosto soběstačnou a na nikom nezávislou ekonomickou základnu a z toho plynoucí všem Rusům vyhovující společenské zřízení. Možnost, že Putinovo Rusko napadne Evropu jako první ale přirozeně existuje. To ale pouze v tom případě, že budou praví vládci USA (asociální „jedinci co mají co ztratit“) podporovat jedince „ideologické fanatiky“ z řad formální vlády, aby pokračovali ve štvaní proti Rusku a za tímto účelem navyšovali zbraně USA na Evropském kontinentu.

Rovněž jde o to, co si sama Evropa od těch z USA ještě všechno nechá líbit. Rrespektive, jak dlouho bude rozumem uvažujícím evropským lídrům trvat, zbavit se hlupáků a v cizím žoldu konajících jedinců z vlastních řad. Naši praví nepřátelé nejsou imigranti, ale ti kteří, chtějí Evropu oslabit jako svého ekonomického konkurenta a navíc všechny Evropany zatáhnou to války s Ruskem, které se jim díky Putinovi nepodařilo vykrást.

george-soros-Lipstick-revolution-640x346.jpg
George Soros a jeho stroj na financování barevných převratů Open Society Fund je v pozadí změn politických režimů v mnoha zemích.

Tito jsou si vědomi, že Evropu, jako konkurenta, již nelze oslabit jako před 2. světovou válkou tak, že proti sobě poštvou navzájem Evropany různých jazyků – národů. Co tedy činí? Nejprve nám sem musí nějakého toho nepřítele uvolněním stavidel imigrace nasadit. Pak teprve můžou zahájit barevnou revoluci klon č.3 – původní obyvatelé Evropy proti hordám nepřizpůsobitelných, nevzdělaných, nadržených, islamo-šovinistických, ke všemu odhodlaných a oprávněně naštvaných imigrantů.

Poznámka – definice barevných revolucí:

BR klon č.1 = mírová: Jako například od naší historicky pilotní „sametové“ až po ruskou „jelcinovskou“, kdy prakticky celý národ si přál změnu, následoval import „dobrosrdečných poradců“ ze strany okupanta, vše pod zfalšovanými hesly „pravdy a lásky“.

BR klon č.2 = krvavá-vlastní: Jako například ukrajinský „majdan“ nebo „arabské jaro“, kdy pouze významná menšina si přála změnu, následovalo dosazení loutkové vlády plně podřízené poradcům okupanta, vše pod zfalšovanými hesly „osvobození se z jha diktátora a za demokracii“

BR klon č.3 = krvavá-dovezená: Ta se právě realizuje v Evropě. Pracovní název „uprchlicko-krizová“, kdy v cílovém prostoru neexistuje nikdo kdo by si přál změnu. Nejprve je nutné donutit původní obyvatelstvo, vyvoláním pocitu viny při neposkytnutí pomoci, aby k sobě domů vpustila nadkritickou menšinu, která si změnu rozhodně přeje, vše pod zfalšovanými hesly o „humanismu, soucitu s trpícími a multikulturním obohacení“. (Sem přirozeně patří i přinucení původního obyvatelstva k bezprecedentnímu tolerování okrajových menšin, jako jsou exhibicionističtí homosexuálové, militantní feministky a v neposlední řadě zničení základního školství násilným včleněním nedostatečných mezi normativní populaci se současným vysátím všech alespoň trochu nadprůměrných na uměle přemnožená osmiletá gymnázia, vše spojené s výukou národu neužitečných až škodlivých oborů a absencí oborů potřebných – technických, za účelem následné ekonomické nezbytnosti, dovézt do svého průmyslu techniky ze zahraničí). Po té bude postupováno ve smyslu BR klon č.2.

První co musí naši současní politici udělat, je přestat se podřizovat lidem jako je velvyslanec USA Schapiro, který veškerou svou činností zcela zřetelně dokazuje, že pracuje pod zadáním ze strany takových lidí, jako je Barbara Spectreová!!!

Původně jsem sem tento odkaz nechtěl dávat, ale pro ty z Vás vážení čtenáři, kterým mohou unikat některé souvislosti musím. Prosím přečtěte si pozorně tento článek v odkazu zde a pochopíte. Odkaz je na významně doplněný článek, který byl v původním znění prve publikovaný zde na Aeronetu.

Václav Kytička

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Václav
Návštěvník
Václav

1200 rokov spolužitia Rusova Chazarov
https://www.youtube.com/watch?v=NXP4l5quIxs

Carlos IV
Návštěvník
Carlos IV

Normalni chazarska svine. Jedna z mnoha. Upozornuju ze nejsem antisemita.

Krpál
Návštěvník
Krpál

Kdyby někdy byla možnost, tak kurvě Spectre s radostí vydloubnu její šílenstvím posedlý oči.

bantustan.czechia
Návštěvník
bantustan.czechia
bantustan.czechia
Návštěvník
bantustan.czechia

Dva filmíky od Pjakina..https://www.youtube.com/watch?v=DoKS_d-cW_M Nedávno si dobrý přítel Putina HEINZ KISSINGER zaletěl do RUSKA na pokec https://www.youtube.com/watch?v=mSbdd-xkdt0 No a NAD nějakým GLOBÁLNÍM PREDÁTOREM je karmický BIČ BOŽÍ od ZDROJE…Který to NEUSTÁLE narovnává https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-svet/372098/v-new-yorku-se-zritil-obri-jerab-rozdrtil-davida-z-prahy-38.html..Ted sleduji,že v Tyrolích hospodařila lavina a pod ní jsou OPĚT nějací ČEŠI…

vyoraný myšák
Návštěvník
vyoraný myšák

Ta Barbara má v očích celkem šílený výraz… Nebyla v minulém životě třeba Hitlerem?

Miloslav Dědek
Návštěvník
Miloslav Dědek

Informace, které obsahuje vlastní článek a články uváděné v odkazech, vypovídají o tom, jak neutěšená budoucnost čeká lidstvo v následujících letech. Vezmeme-li v úvahu, že materiální úroveň lidstva dosáhla takového stupně, který umožňuje budoucnost lidstva určovat dohodou, potom je na čase tuto dohodu o budoucnosti lidstva realizovat. Tuto dohodu by bylo možné realizovat např. v rámci globální demokratické vlády. Jedna možná cesta vzniku celosvětové demokratické vlády je uvedená v následujícím článku: http://miloslav7.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopis-vsem-lidem-na-planete.html
Ideovým základem uvedené vlády by mohl být Jednotný výklad vědeckého a náboženského vnímání světa, který je zveřejněn na: http://miloslav7.blogspot.cz/2015/12/jednotny-vyklad-vedeckeho-nabozenskeho.html

VM64
Návštěvník
VM64

Když si představím, že ten Soroš investuje tolik peněz do barevných svinstev a jenom část by použil opravdu třeba do vzdělání černochů v Africe ( pak by ovšem nastal paradox, že by si pak nenechali vybrakovat své nerostné bohatství, ale na druhé straně by se nerozmnožovali jako myši a byla by splněna část požadavku o snížení počtu lidí na planetě ), tak je jasné, že to musí být pěkná obr swině.

zombie
Návštěvník
zombie

Já nechápu,proč autor nazývá to první video extremistickým,když přitom přesně tak to je-akorát,že místo žida-jednotlivce ať si za tou karikaturou dosadí židovský velkokapitál,který vždy tahal za nitky-a tato uprchlická invaze je řízena židáky-přidám ještě jeden malý odkaz o tom,jak o nás ti “hodní” židáčci smýšlejí-obrázek si můžou všichni udělat sami:http://zpravy.idnes.cz/gojove-jsou-na-svete-proto-aby-slouzili-zidum-tvrdi-izraelsky-rabin-1ie-/zahranicni.aspx?c=A101020_145802_zahranicni_aha

JazzBoo
Návštěvník
JazzBoo

Protože překročit stín vlastního původu při konfrontaci s pravdou je pro chazary, byť se budou snažit sebevíc, zhola nemožné.
Chazarům se povedlo v rámci jejich endogamní „sekty zlatého telete“ systematickou a pečlivou plemenitbou kromě mnoha známých genetických nemocí, jako je např. Tay-Sachsův syndrom, vyšlechtit ve své populaci i takový klenot jakým je málo zdokumentovaná, ale gojimy velice často pozorovaná absolutní a permanentní rezistence k pravdě, tzv. porucha vnímání reality.