Nehorázná provokace na Praze 3: Základní škola spustila ve spolupráci s neziskovkou...

Nehorázná provokace na Praze 3: Základní škola spustila ve spolupráci s neziskovkou interkulturní kroužek pro děti migrantů, hlásá plakát na dveřích školy a rodiče jsou v naprostém šoku! Škola se vůbec neobtěžovala ptát rodičů, jestli souhlasí s tím, aby nezisková organizace působila na jejich škole! Zastavte už proboha ty neziskovky, nebo bude pozdě! Rozvracení české rodiny, infiltrace multikulturalismem, propagace migrantů!

Nehorázná provokace na Praze 3: Základní škola spustila ve spolupráci s neziskovkou interkulturní kroužek pro děti migrantů, hlásá plakát na dveřích školy a rodiče jsou v naprostém šoku! Škola se vůbec neobtěžovala ptát rodičů, jestli souhlasí s tím, aby nezisková organizace působila na jejich škole! Zastavte už proboha ty neziskovky, nebo bude pozdě! Rozvracení české rodiny, infiltrace multikulturalismem, propagace migrantů!

A je to tady zase. Redakce AE News byla dnes upozorněna jednou z maminek a našich čtenářek v Praze, co se děje na škole, kam chodí její dcera do jedné ze tříd na 1. stupni. Z bezpečnostních důvodů nebudeme uvádět ani třídu dítěte, ani křestní jméno pisatelky, aby se paní nedostala do problémů, ale tohle zkrátka už přesahuje všechny meze. Dcera naší čtenářky chodí do Základní školy Jaroslava Seiferta na Praze 3 a navštěvuje i tamní družinu.

Dnes právě byla svojí dceru odpoledne po práci vyzvednout v družině, a když vstoupila do školy, tak na prosklených dveřích v chodbě visel plakát, jehož obsah vidíte na fotografii dole. Snímek pořídila přímo naše čtenářka a je naprosto zděšená, protože to, co se na plakátu píše, to prostě nevymyslíš. Nezisková organizace InBáze (InBaze.cz) [1] totiž na škole organizuje volnočasové aktivity s názvy Ateliér a Interkulturní klub. Jednatelem InBáze je Alexandr Zpěvák z Prahy – Bubenče [2]. InBáze pořádá i festivaly v ČR na vítání migrantů s názvem RefuFest (Refugee Festival), webovky najdete zde. Tohle prostě ZŠ Seifertova v Praze 3 opravdu přehnala.

Plakát na zasklených dveřích uvnitř budovy školy.

Jenže to, co je uvedeno dole v upřesnění pro rodiče, to je opravdu silné kafe. Posuďte sami: “Programy pro mladší děti jsou určeny dětem migrantů a jejich českým kamarádům ve věku od 5 do 11 let. Kromě pravidelných akcí pořádáme také jednorázové akce, víkendové pobyty a letní tábory. Vítán je každý bez ohledu na národnost, náboženské vyznání či barvu pleti.” Dole je uvedeno, že program je hrazen z fondů Evropské unie, s přispěním pražského magistrátu a samozřejmě ze zdrojů neziskovky InBáze. Na celé věci je alarmující především to, že rodiče o tomto vůbec nebyli informováni, nikdo se jich neptal, jestli souhlasí s tím, aby na škole, kam chodí jejich děti, působil zpolitizovaný neziskový sektor, jehož cílem je indoktrinace nejmladších žáků na škole a utváření multikulturních vazeb s dětmi migrantů, kteří pocházejí bůhví odkud. jestli jde o migranty ze Sýrie, Libye, celého prostoru Magrebu nebo z afrických zemí.

Rodiče se dozvídají až teprve z plakátu na dveřích uvnitř školy, že ve škole jsou (asi) děti migrantů a jejich děti se s nimi mohou seznámit v kroužcích, které vede profláknutá neziskovka sponzorovaná Evropskou unií, Sórošem, nebo třeba Norskými “Barnevernet” fondy

Co to má znamenat, napsala nám před okamžikem další čtenářka, která má shodou okolností ve stejné škole syna. Napsala nám: “Znamená to snad, že na ZŠ Seifertova chodí nějací migranti ze Sýrie? Andrej Babiš přece říká, že ČR žádné migranty nepřijímá. Takže, co to má znamenat? Máte k tomu více informací?” Kolik dětí migrantů, když je to takto natvrdo napsané na plakátu, chodí do této základní školy? Anebo je to myšleno obráceně, že na tuto školu migranti zatím nechodí, ale neziskovka InBaze poskytuje v jejích prostorách možnost pro setkávání dětí migrantů se školáky této základní školy? To je varianta, která v naší druhé čtenářce doslova vyvolává zděšení a ptá se nás, jak má ve věci postupovat, jestli škola postupuje podle zákona, jestli může neziskový sektor bez souhlasu rodičů se podílet na výchově dětí v rámci volnočasových aktivit v kroužcích ve škole po skončení vyučování, kdo nese zodpovědnost za to, že rodiče se dozvídají o vstupu neziskové organizace do mimoškolní výchovy jejich dětí z plakátu vylepeného na dveřích školy a ne nějakou přímou cestou, třeba emailem nebo dopisem apod.

Hlavní strana webu neziskovky.

Většina lidí je dnes už imunní vůči reklamním letákům a plakátům, člověk ty polepené dveře a plochy raději nečte, ale v tomto případě se ukazuje, že pohotové oko a mobil dokáží zachytit procesy, které probíhají okolo vás ve vašem životním prostoru. Je skvělé, že si lidé všímají, co se okolo nich děje, že se nebojí informovat o těchto procesech. Všimněte si, že neziskovka InBaze se zaměřuje se svým multikulti programem hlavně na mladší děti. Je to logické, protože malé děti se indoktrinují velmi snadno, vychovat vítače třeba z pětiletého prvňáčka, je velmi snadné. U starších dětí už je to komplikované a velmi těžké, protože u dětí 12 let a výše je “charakterová kotva” ustanovena a kognitivně-asociační vazby jsou už pevně dané. Proto se neziskovka nesnaží ovlivňovat starší žáky, tam by totiž neziskovčíci tvrdě narazili na otázky žáků na příčiny migrace, na hrozby a na věci, které děti slyší doma.

Bez vědomí rodičů multikulti indoktrinace malých dětí ve škole, natvrdo a bez předsudků? A co rodič? Ten je onuce?

Znovu se tak potvrzuje to, o čem hovořím na SVCS tak často a o čem píšu články, že globalisté mají v podobě neziskovek a školního vzdělávání obrovsky mocný nástroj na 1. prioritě, školní výchovu a vzdělávání bez vědomí rodičů, zato ale za asistence neziskovčíků. Potichu, potají, bez vědomí mámy a táty, se neziskovky ve spolupráci s vaší vlastní školou rozhodli indoktrinovat a nacpat vašim dětem do hlav lásku a obdiv k islámu, k multikulti, k černochům a hlavně a především k migraci jako takové. Teď si představte, kolik je rodin v Praze, kde rodiče do družin pro své děti nechodí a děti se z družin vrací samy. Jak se má rodič potom dozvědět, že na školu, kam posílá své dítě, začala působit nezisková organizace, která zve do multikulti kroužků děti migrantů, aniž by rodiče k tomu dali souhlas? Copak v Praze jsou nějaké děti migrantů? Vždyť Andrej Babiš tvrdí, že Česká republika všeho všudy zatím přijala jen 12 migrantů od roku 2015? Takže, co to má znamenat? Neziskovka zve bez vašeho vědomí, na školu vašeho dítěte, nějaké děti migrantů? Proboha, a kde se vzali v Praze? Jedná se snad už o ty skoro-dospělé sirotky ze Sýrie?

Sponzoři neziskovky.

Naše redakce přeposlala další informace vybraným poslancům parlamentu ČR a vyzýváme příslušné politické orgány k okamžitému řešení situace a bezpečnosti českých dětí na školách, kde dochází k jevům, kdy neziskový sektor propaguje a inzeruje setkávání dětí migrantů na školách s českými dětmi, aniž by bylo jasné, odkud děti migrantů pochází, když v ČR podle oficiální zprávy Ministerstva vnitra je pouze 12 migrantů přijatých z migrační vlny z roku 2015, a aby také se politici začali konečně zabývat prorůstáním neziskového sektoru do procesů vzdělávání, do systému základních a středních škol, a aby někdo už konečně jasně stanovil, co škola smí a co nesmí ve vztahu k výuce a výchově dítěte.

Škola musí učit vaše děti, ne vychovávat! Ne indoktrinovat multikulti světonázorem!

Škola nesmí zasahovat do výchovy dítěte ke změně světově ideových tezí, je to v rozporu s právy rodiny a právem na východu dítěte! Školy překračují rámec svého chování, porušují právo rodiny na veškerou informovanost o tom, kdo na školách působí na výchovu dětí, zda-li k tomu mají odpovídající vzdělání, rámec a především mandát, který může udělit ve volnočasové aktivitě pouze rodič, ne ředitel školy nebo škola ve spolupráci s neziskovou organizací.

Jeden ze smutných příkladů dnešní reality.

Nenechte si toto líbit, pokud nesouhlasíte s těmito procesy, zajděte si na svoji školu zkontrolovat, co tam probíhá! Protože tyto procesy neprobíhají jen na jedné škole na Praze 3, ale v celé republice. Bez vašeho vědomí, za vašimi zády, v tajnosti a v tichosti vám škola ve spolupráci s neziskovkami začne dítě v útlém věku vystavovat kontaktu s migranty, kteří přišli bůhví odkud, vy o tom nebudete vědět a výsledkem bude, že jednoho dne své dítě nepoznáte, protože bude tleskat islámské migraci. S vyjeveným výrazem zjistíte, že vůbec jste netušili, koho vlastně škola z vašeho dítěte vychovala. Stane se to snadno, protože přehlédnout vylepený reklamní pamflet na dveřích školy je tak snadné. Pokud do školy nechodíte, potom se o letáku ani nedozvíte. Není od věci vletět do školy a pěkně od plic ředitelovi říct: “Vaše škola má mé dítě učit, ne vychovávat! To laskavě nechejte na naší rodině!”

Máte podobné zkušenosti? Nebojte se nám napsat do redakce, pošlete nám podklady, rádi publikujeme tyto hororové zkušenosti i z vaší školy. Zachováme vaši anonymitu, nemusíte mít obavy. Pamatujte, že nejen politiky, ale i školy svých dětí musíte hlídat, ne jim důvěřovat! Šiřte a sdílejte prosím tento článek, ať se lidé dozví, co hrozí jejich prvňáčkům a mladším žákům na 1. stupních na základních školách, pokud nebudete pravidelně chodit ke dveřím školy a dívat se, jaké plakáty tam mají nově vylepené a k jakým volnočasovým aktivitám ponoukají vaše děti, bez vašeho vědomí!

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Pavel
Návštěvník
Pavel

Programy pro mladší děti jsou určeny dětem migrantů! Chápete co to znamená, z dlouhodobého hlediska. Nejen že tady nenají co dělat, ale oni už nyní upřednostňují imigranty před našimi dětmi. Ty jsou zde označeni jen jako kamarádi a můžou se tam přidat. Zatím můžou, co až nebudou ani moct?!

Janek
Návštěvník
Janek

Koukám,že slovičkaření zabralo.Z bandy muslimáků – Al-Kajda,ISIL atd.. Z imigrantů se stali migranti. Z cikánů romové. Je tady genderismus a další hnus. A stojí to prachy.

danuse
Návštěvník
danuse

problem je,ze ludia sa nevedia branit..alebo boja sa …. proti domacim skodcom..kedysi chlapi zobrali veci do svojich ruk a skodcu vymlatili z ”dediny” von..kde su dnesni chlapi?…

Xerigordon
Návštěvník
Xerigordon

Já musím alespoň za obec kde nyní žiju konstatovat, že bychom se invazi bránili vším co má člověk po ruce. Každý z nás by se měl učit střílet ze vzdduchovky a luku. Dále i boj s mačetou apod..

Velekněz Ratata
Návštěvník
Velekněz Ratata

Tak je to takové zvláštní už vzhledem k tomu, že oficiálně je všech migrantů u nás jenom 12.

Vzhledem k tomu, že ještě Chovanec schválil na integraci těch dvanácti migrantů půl miliardy v českých, už to nějaký smysl dává. Se to musí taky někde utratit, ni ?? a konec roku na dohled.

jenda
Návštěvník
jenda

Vlivem těchto ziskovek se neúprosně blíží válka!! Tady: http://faktopolis.tk/2018/11/jak-se-pripravit-na-blizici-se-valku-dil-prvni-nejdrive-vas-zradi-zavisli-na-internetu píšou co čekat!

xXx
Návštěvník
xXx

A co ta zmínka o ironii, sarkasmu… v zápatí každé stránky?

Patricia
Návštěvník
Patricia

Syn má na vysoké škole předmět management, kde jakože vlastní firmu na výrobu kontejnerů pro ubytování migrantů, učí se náklady, ztráty atd. Naštěstí má normální výchovu, ví co si má myslet, ale jestli něco podobné pumpují do hlav dětem, které tu výchovu ke zdravému rozumu doma nedostanou, existuje riziko vymytí jejich hlav.

Neznámý
Návštěvník
Neznámý

Lidi myslete. Babiš není ideální, ani jsem jej nevolil, ale v dnešní situaci je nutné ho podržet. Je totiž, z toho co se v současnosti nabízí, tím NEJMENŠÍM ZLEM.
To chcete, aby zase vládl Kalousek a jemu podobní???

Dotaz
Návštěvník
Dotaz

V čem je problém? Je to aktivita pro děti migrantů a jejich kamarády. Tedy pro ty děti, které se s migranty stýkají tak jako tak. Není to povinná aktivita, takže děti knedlovepřů můžou zůstat v klidu.

Bez sarkasmu
Návštěvník
Bez sarkasmu

Nejsem si jist, jestli je potřeba vytvářet další kroužky specielně pro děti knedlovepřů a děti uřežhlavů, když se tam stejěn píše, že je to prokamarády. Uřežhlavové stejně knedlovepře nemají rádi a vice versa.

Neznama
Návštěvník
Neznama

Nekdo psal proc statni instituce nezasahnou proti tem co by organizovali nepokoje a vytrznosti. Tak tedy:
Ceske ( ale asi vsechny ze zemi RVHP) tajne sluzby podlehaji veleni tajnych sluzeb z … hm za oceanem ( asi jak v Nemecku Merkel)
toto sdelil novinari primo zamestnanec tajne sluzby, ktery se po revoluci z USA nevratil do republiky, protoze amater a hovadko toho casu vecne nalitej Havel slibil vydat zamestnanci U.S. A seznam vsech zamestnancu STB, kteri byli i v aktivni sluzbe a tedy mohli byt zabiti nebo do smrti ve vezeni!!!
Lorenc to pry zachranoval a nadbehl poslickovi autem s majakem, ktery nesl seznam nejakemu americkemu diplomatovi nebo tajnemu a zadal o vraceni. Byla jsem v soku z toho jak idiotsky jednal Venca.
Mnoho spojek a spolupracovniku zurili a v panice behem 1-2 dni zmizelo z mest a dosud se nevratili. Rikal ze mnozi tehdy utekli do Jizni Ameriky a Afriky a nemel na ne zaden kontakt a dodnes na mnohe nema.
Nekteri tajni se vratili domu a byli souzeni jako nepritel statu, protoze se vratili do jine republiky. No hnus. Kdosi psal ze Lorenc byl potom souzeny, prave za to, ze prekazil predani seznamu Cetnikovi… A prave na jeho zadost!!! Mnoho zivotu tim pry Lorenc zachranil, ale presto pry nekteri zemreli, protoze v Africe nemeli kontakty a treba se prozradili necim.
To jen abyste vedeli komu slouzi soudy, BIS, politici. Pokud Policie nezvladne letos demonstrace tak to proto ze panicek za oceanem neda souhlas, aby Ceska policie zakrocila a chranila statnost. I na toto ma vliv!!! Primo komentoval udalost jak hazeli rajcata na Zemana a dalsi prezidenty a policie a BIS ucinne nezakrocila – pry nemela povoleni od … Novinar mu to hned neveril

anonym
Návštěvník
anonym

Tak to je pravda, na presidenta a premiéra můžete klidně házek rajčata, nebo vejce, možná by prošel i kámen, ale na afričana když fanoušci Slavie vymačkali v tramvaji citron, zato že nepustil sednout staro bábu s holí, tak jednomu hrozí až 15 let nebo i víc. Z toho plyne poučení, že negra se nesmíte dotknout ani špejlí, zatímco po vládě a poslancích (ovšem jen některých), můžete klidně házet jakékoliv potraviny bez trestu.

Jaris
Návštěvník
Jaris

To je ale hloupa reakce fanousku Slavie. Meli tu cernou hubu chytit za pacesy a vyhodit rovnou ze sedacky. Ale kapat nekomu na hlavu citron?

Xerigordon
Návštěvník
Xerigordon

To je strašný…bejt tam tak mám Sionstánu doživotí

Jaris
Návštěvník
Jaris

StBaci byla pekne nebezpecna havet. Seznamy sice nemely prijit do rukou Americanu, ale tihle lide meli byt potrestani.

Neznámý
Návštěvník
Neznámý

Za co?