Neexistuje členství v EU bez přijímání migrantů, potvrzuje Marakešské prohlášení podepsané evropskými...

Neexistuje členství v EU bez přijímání migrantů, potvrzuje Marakešské prohlášení podepsané evropskými ministry v rámci tzv. Rabatského procesu. V prohlášení se mluví o “podpoře rozvojových výhod migrace” a když to viděl maďarský ministr, doslova se zděsil a odmítl dokument podepsat, na rozdíl od českého ministra vnitra. Kandidát za ČSSD na ministra zahraničí chce přijímat migranty! Takže je vymalováno?

Neexistuje členství v EU bez přijímání migrantů, potvrzuje Marakešské prohlášení podepsané evropskými ministry v rámci tzv. Rabatského procesu. V prohlášení se mluví o “podpoře rozvojových výhod migrace” a když to viděl maďarský ministr, doslova se zděsil a odmítl dokument podepsat, na rozdíl od českého ministra vnitra. Kandidát za ČSSD na ministra zahraničí chce přijímat migranty! Takže je vymalováno?

Vrcholní představitelé EU už velmi dlouho zcela jasně deklarují, že to myslí s přerozdělováním uprchlíků v Evropě smrtelně vážně. Už minulý rok pronesla Angela Merkel zásadní výrok, který mi utkvěl v paměti, když pronesla lakonické konstatování, že neexistuje něco jako členství země v EU bez povinnosti solidarity s přerozdělováním migrantů. Solidarita tedy nebude dobrovolná, ale tvrdě povinná. Proto už dlouhou dobu upozorňuji v článcích a také na Svobodném vysílači CS, že migrace je základním pilířem neomarxistické agendy Evropské unie a každá země, která nevystoupí z EU, se bude muset podílet na přerozdělování a přijímání migrantů, a to jak z arabských zemí, tak hlavně i z Afriky. Země, které nebudou chtít migraci akceptovat, nastoupí cestu vedoucí k odchodu z Evropské unie. A právě z tohoto důvodu vyplývají procesy, které se budou snažit v České republice takovému Czexitu zabránit.

Řečnické pódium v marocké Marakeši, kde proběhla konference afrických a evropských zemí o řízení migrace.

Českými médii v posledních dnech otřásá skandál a informace o tzv. Marakešské smlouvě. Abych to uvedl na pravou míru, nejedná se o smlouvu, ale o závěrečné prohlášení ministrů zemí EU a Afriky k problematice neřízené migrace. Toto prohlášení je součástí tzv. Rabatského procesu, který navozuje spolupráci mezi evropskými a africkými zeměmi ve věci migrace a tzv. přeshraniční spolupráce celních a pasových úřadů.

Začátkem tohoto měsíce proběhla v marocké Marakeši už 5. Euro-africká ministerská konference o migraci a rozvoji na jejímž závěru bylo podepsáno právě zmíněné prohlášení ministrů. Dokument je bohužel utajovaný, na veřejnost se dostaly pouze rešerše a obrysy tohoto prohlášení, jediný validní dokument je na webových stránkách marockého ministerstva kultury a komunikací, ze kterého přinášíme o kus níže opis a překlad. Sami si domyslete rozsah a důsledky toho, co bylo vlastně v Marakeši podepsáno. Ještě předtím si ale přečtěte, co napsal [1] marocký server Morocco World News v předstihu už 10. dubna:

5. května se uskuteční 5. výroční euro-africká ministerská konference o migraci a rozvoji v okresním městě Marrakeš

Marocké ministerstvo zahraničních věcí a mezinárodní spolupráce uvedlo v pondělí prohlášení, že tato akce spojuje ministry a představitele na vysoké úrovni z Evropské unie a Afriky, aby “přehodnotili dialog a definovali své priority na období 2018-2020”. Toto prohlášení dodává, že konference je součástí politických závazků partnerských zemí ze severní, západní a střední Afriky a Evropy z roku 2006 za účelem vybudování komplexního, koordinovaného a vyváženého přístupu k řízení migrace.

Na této konferenci na vysoké úrovni, která je podporována současným předsednictvím v Rabatu, bude přijata víceletá programová spolupráce, Marakéšská deklarace a akční plán. Tento nový program rozšíří současný strategický rámec Římského programu tím, že stanoví politické pokyny pro nadcházející roky a způsoby jejich provádění. Mezi klíčové iniciativy akčního plánu patří podpora přínosů migrace v oblasti rozvoje a zároveň řešení hlavních příčin nedovolené migrace a fenoménu vysídlených osob; podpora legální migrace a mobility; posílení ochrany a azylu; jakož i boj proti nelegální migraci, pašování a obchodování s lidmi.

“Každá partnerská země procesu Rabatu, která se účastní ministerské konference, se může zavázat k podpoře jednoho nebo více akcí v akčním plánu v Marrakeši. Sekretariát z Rabatského procesu, který provozuje Mezinárodní centrum pro rozvoj migrační politiky, si všímá veškerých závazků a podpoří jejich realizaci podle zjištěných potřeb,” uvedlo marocké ministerstvo.

Konference umisťuje Rabatský proces do globálního rámce migrace, aby posílil svou úlohu při sledování provádění společného akčního plánu Valletta (VAPP) a zajistil dodržování závazků přijatých partnery v procesu Rabatu na summitu ve Vallettě v roce 2015 o migraci. Konference navíc podporuje dodržování principů solidarity, partnerství a společné odpovědnosti účastníků při společném řízení migračních otázek při plném respektování lidských práv.

10. duben 2018

Tolik tedy informace z 10. dubna z marockého serveru Morocco World News. Když se podíváme na obsah výše uvedeného textu, nikde se tam nepíše o zastavení migrace, o vracení uprchlíků, o boji s pašeráky lidí. V textu se píše pouze o spolupráci Afriky a zemí EU na řízení migrace. Tohle slovíčko je největší kulišárnou proti “volyčům” (ne, to není gramatický překlep), jak už dlouho na Aeronetu upozorňujeme a varujeme. Evropské unii nikdy nešlo o zastavení migrace, ale pouze o její řízení. Co si pod tím máte představit?

No zkrátka to, že EU nechce, aby migrace byla davová a chaotická, která paralyzuje pořádkové složky státu, ale aby byla kontrolována a migranti aby byli rozmisťování po celé Evropě jako vagony s uhlím na nádraží. Tam, kde budou mít v dané zemi málo migrantů, tam proces řízené migrace nasune více “kousků”. Tam, kde bude přeplněno, se migranti vezmou a přesunou do jiné země EU, kde mají kvóty pod stavem naplnění. A když se tedy podíváme, co níže napsalo [2] marocké ministerstvo kultury a komunikací o samotném průběhu konference v Marakeši, musí nám být jasno.

Španělský ministr vnitra chválí plodnou spolupráci s Marokem v boji proti nelegální imigraci

Španělský ministr vnitra Juan Ignacio Zoido v sobotu ocenil plodnou spolupráci mezi svou zemí a Marokem v boji proti nelegálnímu přistěhovalectví. “Poděkoval jsem svému marockému protějšku za úsilí Maroka a za práci, kterou děláme společně, abychom zabránili ztrátám na životech ve Středomoří,” řekl novinářům po rozhovorech s marockým ministrem vnitra Abdelouafi Laftitem na okraj 5. Evropsko-africké ministerské konference o migraci a rozvoji, která se konala v Marrakeši.

“Jsme si vědomi tohoto úsilí, zmínili jsme se o něm a podnikáme opatření k posílení našich mechanismů v boji proti nelegálnímu přistěhovalectví, a zejména k záchraně lidských životů a předcházení ztrátám na životech v západním Středomoří,” dodal. Španělsko je jednou ze zemí, které se podílely na založení Rabatského procesu, připomněl, přičemž zdůraznil význam dodržování zásad solidarity, sdílené odpovědnosti a lidských práv v migračních otázkách. “Jsme si vědomi toho, že migrační tlak na Maroko je vyšší než předtím kvůli rostoucímu počtu migrantů ze střední Afriky a Sahelu,” zdůraznil.

3. květen 2018

Marrakeš: Ministr zahraničí pořádá rozhovory s africkými, evropskými a oficiálními představiteli OSN o otázkách migrace

Ministr zahraničních věcí a mezinárodní spolupráce Nasser Bourita uspořádal ve středu v Marrakeši rozhovory s řadou afrických, evropských a OSN úředníků o otázkách migrace na okraj páté konference Evropsko-afrického dialogu o migraci a rozvoji. Bourita se setkal se zvláštním zástupcem OSN pro mezinárodní migraci Louisu Arborovou, ministrem africké integrace Burkiny Faso Paulem Robertem Tiendrebeogem a maďarským ministrem zahraničních věcí a obchodu Péterem Szijjártó.

Louisa Arborová pro tisk uvedla, že její rozhovory s marockým ministrem se zaměřily na přípravu na nadcházející mezivládní konferenci o přijetí globálního kompaktu pro bezpečnou a řádnou migraci, která by měla být naplánována na prosinec v Maroku. V podobném prohlášení ministr Burkiny Faso zdůraznil vynikající vztahy mezi Marokem a jeho zemí a chválil vedení a závazek jeho výsosti krále Mohammeda VI.

2. květen 2018

Euro-africké partnerství v oblasti migrace: “Neexistuje žádná alternativa k dialogu,” říká ministr zahraničí

“Neexistuje žádná alternativa k dialogu” pro euro-africké partnerství v oblasti migrace a rozvoje, řekl marocký ministr zahraničních věcí a mezinárodní spolupráce Nasser Bourita ve středu v Marrakeši. Dialog je jediný způsob, jak podporovat nové standardy mobility, čímž se migrant stane ústředním hráčem v evropsko-africkém prostoru, uvedl Bourita při zahájení 5. euroafrické ministerské konference o migraci a rozvoji. Na obnovené partnerství, které Maroko vyzývá k jeho udržení, se obrací jako na komplementaritu, která otevírá perspektivy pro dva kontinenty, uvedl a poznamenal, že migrace není nevyhnutelná, ale je to globální otázka, společenská, strukturální a je to fakt. “Migrace tu zůstane s námi. Bude i nadále narůstat, při nejhorším nepravidelně, v nejlepším případě bezpečným, řádným a pravidelným způsobem,” zdůraznil ministr.

Evropsko-africký dialog o migraci musí být skutečně předmětem obnoveného partnerství, které umožňuje Evropanům a Afričanům účast na rovnoprávném postoji ve společném vymezení podmínek spolupráce, dodal a poznamenal, že partnerství musí být založeno na mezikontinentální solidaritě. Bourita upozornil na to, že národní migrační a azylovou strategií, kterou Maroko podporuje, je udržitelná integrace migrantů a dodal, že tato politika umožnila zorganizování dvou operací legalizace, z nichž poslední se vyznačovala podáním 28 400 žádostí o azyl, z nichž 95% bylo podáno africkými příslušníky afrických zemí. Ministr řekl, že předseda Africké unie Mohammed VI. jako přední představitel Africké unie v otázce migrace navrhl na 30. summitu AU africkou agendu o migraci, která představuje vyvrcholení přístupu, který považuje migraci za páku pro společný rozvoj.

Agenda doporučuje zřízení africké observatoře pro migraci s cílem rozvíjet pozorování a výměnu informací mezi africkými zeměmi a podporovat řízení migračních toků, dodal Bourita. Pátá euro-africká ministerská konference o migraci a rozvoji odstartovala ve středu v Marrakeši za účasti ministrů z více než 50 zemí. Evropsko-africký dialog o migraci a rozvoji (Rabatský proces) je zaměřen na řešení otázek vyplývajících z migračních otázek. Rabatský proces poskytuje rámec pro konzultace a koordinaci; přispívá k řešení problémů spojených s migrací; a podporuje příležitosti pro výměnu a rozvoj.

2. květen 2018

Jak vidíte z textů, v tzv. Rabatském procesu se často zmiňuje tzv. Globální kompakt pro bezpečnou a řádnou migraci. To je pro změnu iniciativa z centrály globalistů v OSN. Iniciativa má přenést proces redistribuce migrantů z celého světa do západních zemí na úroveň procesů OSN, což povyšuje celou problematiku migrantů do děsivých planetárních rozměrů. A je hrozivé, že v Marakeši závěrečnou deklaraci nepodepsal jenom jeden jediný ministr, maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó. Všichni ostatní dokument podepsali, včetně českého ministra vnitra v demisi Lubomíra Metnara. Pokud jde o Globální kompakt, ten má vyvrcholit na summitu v Maroku letos v prosinci [3]. Stručné obrysy Globálního kompaktu jsou popisovány takto:

Co s uprchlíky? Popis Globálního kompaktu, plánu OSN na celosvětové řízení migrace.
Globální kompakt pro bezpečnou a řádnou migraci

Tato konference je organizována na základě usnesení Valného shromáždění OSN (UNGA) č. 71/280. Návrhem usnesení schváleným v listopadu 2017 Valné shromáždění znovu potvrzuje své rozhodnutí, že konference bude mít za následek přijetí mezivládně vyjednaného a dohodnutého výsledku s názvem “Globální dohoda o bezpečné, řádné a pravidelné migraci”. Rozsah souboru “Kompakt”, který je zopakován, je definován v příloze Newyorské deklarace pro uprchlíky a migranty (A / RES / 71/1). Text uvádí, že jednání o dohodě budou ukončena do července 2018, jak bylo již dříve schváleno v usnesení č. 71/280 o způsobech přípravného procesu.

Konference bude zahrnovat osm po sobě jdoucích plenárních zasedání a dvou dialogů probíhajících souběžně s plenárními zasedáními. Dialogy budou interaktivní a multiúčastnické a budou se snažit “doložit způsoby a prostředky k podpoře provádění globální dohody”. Témata budou: “Podpora akcí týkajících se závazků Globálního kompaktu pro bezpečnou, řádnou a pravidelnou migraci”; a “Partnerství a inovační iniciativy pro další postup”.

V usnesení o způsobu přípravy schváleném v dubnu 2017 členské státy OSN očekávaly, že mezivládní konference se uskuteční v sídle OSN v New Yorku bezprostředně před zahájením všeobecné debaty 73. zasedání Valného shromáždění OSN v září 2018. V říjnu 2017 vyjádřily Itálie a Maroko zájem o uspořádání konference ve svých zemích. Nabídky byly projednány v rámci neformálních konzultací a schválený návrh usnesení specifikuje, že Maroko bude hostit schůzku od 10. do 11. prosince 2018.

Jak tedy vidíte z těchto dokumentů, do značné míry je už hotovo. Migrace bude, ať chceme nebo nechceme, protože v této chvíli už jde o globální proces, kterému nikdo z české vlády Andreje Babiše nebude chtít zabránit. O tom svědčí i skutečnost, že kandidátem za ČSSD na post ministra zahraničí v nové Babišově vládě je vítač migrantů Miroslav Poche, který v roce 2015 napsal neuvěřitelný odkopávající článek s názvem Neotáčejme se k uprchlíkům zády.

Miroslav Poche (ČSSD) uprostřed v diskusním panelu neziskovky Evropské hodnoty.

Poche uveřejnil svůj názor na blogu iDnes.cz, kde si ho můžete dodnes přečíst, ale udělejte to opravdu rychle, než bude odstraněn. Článek je zde. Pro dokreslení situace si ještě ukážeme, jaký názor na Marakešskou deklaraci má maďarská vláda. Péter Szijjártó uvádí [4] na serveru maďarského ministerstva zahraničí toto:

Prohlášení v Marrakeši by mohlo vést k nové vlně migrace

3. května 2018 15:29

“Prohlášení přijaté v Marrakeši v rámci Rabatského procesu by mohlo vést k nové vlně migrace a z tohoto důvodu se Maďarsko nepřipojilo k politickému prohlášení”, uvedl ministr zahraničních věcí a obchodu Péter Szijjártó ve čtvrtek ráno v maďarské televizi M1 v aktuální programu. “Vzhledem k tomu, že prohlášení přijaté na setkání s účastí 31 evropských a 26 afrických zemí se týká skutečnosti, že migrace je pozitivním procesem, který musí být podporován, a proto je třeba otevřít nové migrační kanály, migranty tudíž nelze odlišit podle jejich právního statusu “, vysvětlil.

“Podle tvrzení, které Maďarsko samo odmítlo podpořit, země Evropy podporují postavení afrických zemí. A to je zcela v rozporu s Rabatským procesem, který začal před deseti lety, jehož původním cílem bylo právě využití evropských prostředků na realizaci rozvojových projektů v Africe v zájmu snížení emigrace, “zdůraznil. “Na základě mandátu, který maďarská vláda obdržela od voličů, je jeho výslovnou povinností předkládat své protimigrační stanovisko při každé příležitosti,” uvedl.

Ministr rovněž uvedl, že rozhodnutí rakouské vlády snížit výši rodinných příspěvků vyplácených Maďarům, kteří pracují v Rakousku, ale jejichž děti žijí v Maďarsku, bylo nespravedlivé. “Splňují přesně stejné požadavky na placení daní a příspěvků jako rakouští občané, a proto na základě evropských smluv mají nárok na stejnou úroveň dávek,” uvedl. “V takové situaci musí Evropská komise podniknout kroky a nemůže učinit jiné rozhodnutí, než že rakouská vláda porušuje evropské právo”, uvedl ministr.

V rozhovoru v programu “180 minut” ve čtvrtek ráno Szijjártó kritizoval i výrok přijatý v Marrakeši a citoval komisaře pro migraci Dimitrise Avramopoulose, který jednoznačně řekl: “Migrace musí být podporována, protože zatímco populace v Africe vzrůstá, v Evropě klesá.” Podle ministra to povede k tomu, že Evropa vyřeší své demografické problémy pomocí afrického obyvatelstva. “Naopak, postoj maďarské vlády spočívá v tom, že si musíme sami vyřešit demografické problémy podporou rodin a modernizací systémů odborné přípravy a vysokoškolského vzdělávání,” dodal.

Ve vztahu k rozhodnutí rakouské vlády snížit výši rodinných příspěvků potvrdil stanovisko Maďarska, podle něhož Rakousko porušuje evropské právo. “Všude, kde maďarští občané trpí nespravedlivým zacházením nebo diskriminací, je povinností maďarské vlády, aby proti tomu podniklo kroky”, řekl Szijjártó.

Péter Szijjártó, maďarský ministr zahraničí na konferenci v Marakeši.

Jak sami vidíte, postoj maďarského ministra zahraničí plně rezonuje a opakuje postoje české alternativy. Pokles porodnosti a nedostatek pracovních sil si musí každá země řešit sama podporou vlastních rodin a podporou školství a vyššího vzdělání, včetně tvrdého postupu vůči nadnárodním bankám a řetězcům, které ze zemí EU vyvádí každý rok obrovské zisky ven, což indukuje v evropských zemích proces globálního chudnutí, nízké mzdy a s tím spojené zadlužování rodin a armády lidí v exekucích.

Je tragédie, že takové politiky, které hájí národní zájmy, si umí zvolit jenom v Maďarsku, ale v ostatních zemích EU to voliči neumí. Problém je v tom, že jde o objektivní proces. Ne, že by si voliči neuměli zvolit v ČR vládu na způsob té maďarské, problém je v tom, že čeští voliči takovou vládu nechtějí, výsledek říjnových voleb v ČR to jasně ukázal a vznikající Babišova vláda ve spolupráci s ČSSD dovede zemi k přijímání migrantů a k akceptaci přerozdělování uprchlíků. Protože kromě SPD žádná politická strana v Poslanecké sněmovně nechce vystupovat z EU. A protože neexistuje členství v EU bez přijímání migrantů, sami si spočítejte závěry tohoto jednosměrného procesu.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
malokec
Návštěvník
malokec

Zhruba před dvěma lety jsem nějakému hlupci v jedné z Inetových diskusí odepsal na jeho pitomoučký názor a naivní víru, že “naši zemi naše vláda” nedá,…NEBOJTE SE – PŘIPRAVTE SE, DO DVOU LET JE TU MÁME…Čas běží, bomba tiká. V tuto dobu zbývá ještě cca rok! A víte řeknu vám, že dnes při hlubším zamyšlení vůbec nelituju toho, že jsem dětstvím, pubertou až po dospívání v muže, prošel ještě za socializmu…Dnes jsem rád, že mám na co vzpomínat..,mám padesátku už dávno za sebou. a dnešní generaci školáků/študáků můžu jen LITOVAT…AchAchJo

nacionalista
Návštěvník
nacionalista

Brusel a celá zaje..ná EU nás pěkně směřuje k MNICHOVU II už nás podrazili před 80 lety tak proč to neopakovat tentokrát se budeme bránit nacizmus a islam jeden sajrajt lidi ozbrojte se štěstí přeje připraveným

malokec
Návštěvník
malokec

Ano máte zřejmě máte pravdu…Jenže není to docela stejné. Spíš jen podobné. I když následky budou stejně hrozivé !!! Tehdy v Mnichově se jednalo o nás bez nás. Přes palubu nás hodili naši “spojenci”, snad v jakési víře, že se Adolf na nás nažere a jejich koza zůstane nedotčená. Všichni víme, jak to pak dopadlo…ALE dnes nás zrazuje NAŠE VLASTNÍ VLÁDA…A to je to nejhorší. Ministr v demisi podepisuje závazné smlouvosliby a parlament ani NECEKNE??? To je ta D E M O G R A A A C I E, k níž jsou občané(houpé vovce s hlasovacím právem) vedeni/vychováváni???AchAchJo

Harm.
Návštěvník
Harm.

Protože Babiš (a jiní cizop@sníci) se nechce rozloučit s penězi z EU, bude se za každou cenu snažit udržet naši zemi v područí Bruselu. Tím pádem musí podporovat příliv muslimských a afrických nevzdělaných imigrantů. Jeho výklad smlouvy z Marakeše a veškeré jeho ujišťování je nutno považovat za zastírací manévry, respektive lži, které mají uklidnit už tak rozbouřenou hladinu veřejného mínění a odpor většiny obyvatelstva proti přijímání ekonomických imigrantů a vycvičených jednotek záškodníků. Pane Babiši – 89% obyvatelstva této země je proti přijímání muslimských entit! To vezměte laskavě na vědomí… (-khz.-)

ryskovka
Návštěvník
ryskovka

Kolik jich má doma a ve svém okolí,ten ,který to chce podepsat.Měl by se řídit zájmy občanů,které ho volili

jorg
Návštěvník
jorg

zpatky do budoucnosti…tema migrace
clanek vysel 18.12.2005 (!!!)

Pamela Hemelrijk (novinarka z amstru)
OIL FOR IMMIGRATION “Ropa vymenou za migranty”
https://meervrijheid.nl/index.php?pagina=1391

Abych vas uchranila pred zahlcenim zvastama o multikulturni spolecnosti,
chci vam rici neco, co jeste nevite. Jmenovite tedy to, ze ta masivni muslimska migrace
do zapadni evropy nespadla jen tak z nebes. Je primym dusledkem evropske
direktivy, ktera vznikla tajne v roce 1975.
Duvodem byla ropna krize v roce 1973. Protoze panovala obava ze ropne kohoutky
vyschnou nadobro, bylo na evropske urovni rozhodnuto zacit vest “Euro-Arabsky Dialog”
se zememi sdruzenymi v OPECu.
Tento E-A-D ziskal stale ustredi v Parizi a organizoval kongresy po celem svete, kde
delegati EHS(Evropske hospodarske spolecenstvi) pracovali na tom, aby si udrzeli
prizen arabskych ropnych producentu.
V cervnu 1975 vznikla dohoda, smlouva, jejiz plody sklizime jeste dnes –
200 zastupcu prijalo spolecnou rezoluci.
Ve jmenu celeho tehdejsiho evropskeho spolecentvi.
Byl to cas vrazedneho konsensu, v cele zapadni evrope byli tehdy
u moci socialni demokrate a vlastne ani neexistovala nejaka opozice.
Duchovnim otcem textu deklarace byl belgican Tiji De Declercq, ktery krome toho,
ze byl take socialni demokrat byl silenej leftista a stoupenec totaliarizmu.
Napriklad i v tom, ze usilovne pracoval na sblizeni s tehdejsim sovetskym svazem.
A je to tato Strasburgska rezoluce(zapamatujte si to jmeno!) kvuli ktere, dalo by se
rici, Pim a Theo prisli o zivot.
(pozn. narazka na politika a umelce zavrazdene araby za zesmesnovani islamu)
V uvedenem dokumentu se EHS zavazuje s okamzitou platnosti aktive podporovat
arabskou imigraci a poskytnout nove prichozim dostatek prostoru k tomu, aby si
MOHLI PRIVEZT SVOJI KULTURU S SEBOU DO EVROPY.
Text klade duraz na “velike obohaceni ktere nam arabske kulturni dedictvi prinese,
predevsim v oblasti norem a hodnot” a zada signatarske staty aby tomuto procesu
poskytly “vysokou prioritu”.
Media musi byt zadana, aby “vytvarela priznive klima pro migranty” a akademicka
obec musi byt motivovana k “zduraznovani pozitivniho vlivu arabske kultury na vyvoj
evropy”.
Dale je potreba shromazdit penize na stavbu mesit, islamskych skol, center arabske
kultury a vedeckych instituci zkoumajicich islam. Takhle to stalo cerne na bilem.
Od roku 1975. Diky nasemu neprekonatelnemu evroparlamentu.
Prekvapive najednou chapu, proc si Wouter Bos (pozn. tehdejsi politik za stranu prace)
najednou mysli, ze “by se melo postavit vic mesit”! Neni divu, ze Samir A. (?) je
opakovane vydavan, pripustime-li ze je zaneprazdnen exportovanim arabskeho
stylu zivota a my jsme tomu navic pridelili nejvyssi prioritu – cerne na bilem.
To take vysvetluje proc Beberkindertjes (batolata?)tady dostavala poprve v zivote
lekce arabstiny. Jine “chute” jsem tehdy ani nemeli.
To take vysvetluje proc literarni ceny po celych deset let dostavali jenom autori
s marockymi nebo arabskymi koreny. Ta vec zvana “cena El-Hizra” je financovana
statem. Kdyz ji ziskate, vas rukopis vyjde na naklady statu a k tomu dostanete
jeste financni sumu. Vsechno je vitano, vcetne pisnicek, rapovych textu, jenom
kdyz je to od marokancu nebo arabu. A i kdyz nemluvite holandsky, tak no problem,
staci to dotlacit v markanstine nebo arabstine.
Od roku 1992 ziskalo tuto cenu 70 autoru. To je takova “podpora zazemi”, alespon tak
to podava webova stranka El Hizra, ktere za sve kariery vdeci spisovatele jako Abdelkader
Benali, Khalil Boudou a Mohammed Benzakour.
Hlavne ten Benzakour se ukazal jako nabehovka, protoze v pulovine roku 2001
ho kolumnista Volksrantu obvinil z plagiarismu. Ale od te doby se mu podarilo ziskat
dve nove ceny : Zilveren Zebra 2001 – “za jeho oslnivy majstrstik co se drzel na vysluni
po nekolik let” (dost impresivni, reknete is asi) a Novinarskou Mirovou Cenu za rok 2005.
Plagiarista nebo ne, sireni arabske kultury je tu doprana nejvyssi priorita, o tom
nemuze byt pochyb.
Holandsko bylo vzdycky nejvzornejsi kdyz slo o naplnovani evropskych smernic.
Letama jsem premyslela, jak je to mozne, ze nase urady, bez vyjimky, pouzivaly
doslova stejna oslazena klise kdyz slo o muslimskou imigraci.
A to nejenom tady, ale v cele zapadni evrope.
Nikdy predtim, ani kdyz se pulka Suriname prestehovala do Bijlemeru, jsem ani neslysela
o nejake “vychove pri zachovani si vlastni kultury a jazyka”, nebo o “kulturnim obohacovani
spolecnosti”. A ted v tom najedou jeli vsichni! Jaky kdyby je zhypnotizovali!

Ale ted chapu, ze jenom naplnovali Strasburgskou rezoluci , ted uz tricatym rokem.
Je to evropska politika! Ropa za migranty, tak to je. Driv jsem nebyla
islamofobni, ale ted uz jsem. Byla jsem dlouho eurofobni a mela jsem pravdu,
to je mi ted taky jasne. Boze, mej s nami slitovani a s temi sebevrazednymi
silenci v evropskem parlamentu.

p.h.

Martin
Návštěvník
Martin

No netvrdím že tomu tak není, ale ten důvod stojí na vratkých argumentech… byznysmenům jde o prachy, ne o kulturu… pravděpodobně je to jen další maskovací vrstva…. tady jde o tu ideologii, ne o prachy… ta mohamedánská záležitost je horší než si myslíte, má to daleko hlubší důvody a musíte jít více do historie:

V dějinách posledních 2000 let je skryto poznání, kvůli kterému se všechny ty zmatky a ty hnusné násilnosti dějí. A to není nadsázka… Pravda, zdánlivé důvody dění jsou všemožné…

…ale je nutné si udělat celkový obraz… Zde jsou hezky přehledně spojeny střípky do celku. V textu je mnoho odkazů, můžete si vše dohledat:

http://www.ragauian.cz/bitva-o-planetu-zemi-aneb-skryty-smysl-dejin-zapadu-co-symbolizuji-selmy-z-apokalypsy-kterym-se-maji-klanet-obyvatele-zeme-kazdy-jehoz-jmeno-neni-zapsano-v-knize-zivota-konec-veku-je-tady/

Kevin
Návštěvník
Kevin

????????? Taky dobrý……
Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák v utorok vystúpil v Národnej rade a vyhlásil: „Chcem veľmi jednoznačne povedať, že nikto za Slovensko Marrakéšsku deklaráciu nepodpísal, nikto v Marrakéši nebol, nikto slovenský národ nezradil.“

Ono to funguje tak, že ak nepôjdete do Marrakéša, aby ste sa explicitne vyslovili proti, tak ako to urobil maďarský minister zahraničných vecí, tak to berú automaticky, že ste za. Ale zo Slovákov tam nebol nikto, žiadny predstaviteľ slovenskej vlády nič také nepodpísal. Nazval by som to „tichý súhlas“

Záhada je teda vyriešená. Pod Marrakéšskou deklaráciou náš podpis je, ale nikto ju nepodpísal. Aké jednoduché.

https://www.hlavnespravy.sk/zahada-podpisu-pod-marrakesskou-deklaraciou-vyriesena/1404302

jorg
Návštěvník
jorg
M.C.
Návštěvník
M.C.

Rusové se musí smíchy potrhat nad takovým výblitkem:
https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/472329-vyhodte-ten-putinuv-most-do-povetri-doporucil-ukrajine-americky-list.html
Nevíte někdo, jestli má Putin céčko řidičák? Jestli ten náklaďák neřídil načerno.

konzerva
Návštěvník
konzerva

Řp má na náklaďák 20 let…..vysilali to snad v pořadu 60 minut…

hanns
Návštěvník
hanns

eto debyly a duraky
možná je tam hrubka 😀

!

smrdutá mrtvola Václava Havla
Návštěvník
smrdutá mrtvola Václava Havla

Příště by tu spojku mohl vyšlápnout dvakrát, ať nedělá ostudu. Chudáček Kamaz :))

hanns
Návštěvník
hanns

smrdutá mrtvolo – spojka se vyšlapovala dvakrát ještě za Rakouska-Uherska, znám to 😀
dneska již pracujeme v TIR poněkud jinak, krásný den
😉

PIPLOS
Návštěvník
PIPLOS

V 97 jsem dělal řidičák na C s vozem značky IFA a tam se nahoru řadilo dvakrát spojkou a dolů dokonce s meziplynem. Mám takový pocit, že jsme tehdy císaře už nějaký ten pátek neměli.

M.C.
Návštěvník
M.C.

No však taky ty východoněmecké krámy už zaslouženě skončily ve šrotu.
Dneska už doba pokročila, já taky pamatuju doby, kdy posilovač brzd byl novinkou, posilovač řízení jenom v terénních autech a klima byla luxusní výbava.

Voves
Návštěvník
Voves

https://www.hlavnespravy.sk/zahada-podpisu-pod-marrakesskou-deklaraciou-vyriesena/1404302

Na Slovensku nepodepsali! Ale souhlasí, čili nemusí ….. ?

hanns
Návštěvník
hanns

tak na tohle už nemá ani Orwell:

….. Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák v utorok vystúpil v Národnej rade a vyhlásil: „Chcem veľmi jednoznačne povedať, že nikto za Slovensko Marrakéšsku deklaráciu nepodpísal, nikto v Marrakéši nebol, nikto slovenský národ nezradil.“

Ako je možné, že pod Marrakéšskou deklaráciou je aj podpis Slovenskej republiky. Na to Blaha odpovedal: „To je trochu inak. Tieto záležitosti boli vyjednávané v rámci EÚ, aspoň taká je verzia Ministerstva zahraničných vecí a Ministerstva vnútra, a preto tam figuruje aj podpis Slovenska ako člena EÚ. Ono to funguje tak, že ak nepôjdete do Marrakéša, aby ste sa explicitne vyslovili proti, tak ako to urobil maďarský minister zahraničných vecí, tak to berú automaticky, že ste za.

Záhada je teda vyriešená. Pod Marrakéšskou deklaráciou náš podpis je, ale nikto ju nepodpísal. Aké jednoduché…..
zdroj: https://www.hlavnespravy.sk/zahada-podpisu-pod-marrakesskou-deklaraciou-vyriesena/1404302

A já se tedy zdvořile ptám, je to rukopis Salvadora Dalí nebo to režíroval Luis Buñuel? Nebo víte o někom lepším?

Neznama
Návštěvník
Neznama

A co POLSKO, RAKOUSKO ???? Ti taky prece uz vystrizliveli o obohaceni EU.

Ivana
Návštěvník
Ivana

oprava pijavice vysávaly, jsem naštvaná., píši hrubky

hanns
Návštěvník
hanns

to nevadí, to se prostě stává
a podle mne, když už hrubku napíšete (nejsme ale ve škole 🙂 ) tak se za ni prosím neomlouvejte
hrubky neděláme schválně a nepatří do jazyka
když už ji ale vyrobíme, je jasné, že došlo k překlepu a nikoho rozumného to nerozhodí, tak prosím nezahlcujte debatu omluvami – to ale není výtka
jsme tady pro to, abychom se někam posunuli (podle mne) a ne se omlouvali
přeji Vám krásný den i večer natožpak noc!