Nebudeš-li se klanět holokaustu, srazíme ti hlavu! Český soud přistoupil k likvidaci...

Nebudeš-li se klanět holokaustu, srazíme ti hlavu! Český soud přistoupil k likvidaci Adama B. Bartoše na 5. stupni odporového gradientu! K veřejnému plivání se připojil i bulvár, do Bartoše už kopou i lidé, kterým věřil!

Nebudeš-li se klanět holokaustu, srazíme ti hlavu! Český soud přistoupil k likvidaci Adama B. Bartoše na 5. stupni odporového gradientu! K veřejnému plivání se připojil i bulvár, do Bartoše už kopou i lidé, kterým věřil!

Včera 14. prosince proběhlo líčení na Obvodním soudu pro Prahu 1 v kauze předsedy Národní Demokracie Adama B. Bartoše, který je obviněn ze schvalování genocidy, podněcování k nenávisti a hanobení národa [1]. Skutků se měl dopustit ve svých knihách a projevech. Celá kampaň začala minulý roka na jaře, když soud udělil Adamu B. Bartošovi a Ladislavu Zemánkovi z Národní demokracie roční podmínky za projev u hrobu Anežky Hrůzové, která je hlavní postavou a obětí v tzv. Hilsneriádě. Leopold Hilsner v roce 1899 zavraždil v Polné Anežku Hrůzovou způsobem, který v té době odpovídal jednomu z kabalistických krevních rituálů.

Kauza tehdy v českých zemích vyvolala tzv. “malý pogrom” na židovské obce a C.K. rakouské četnictvo uvalilo na kauzu informační embargo, což mělo za následek, že vražda nebyla nikdy důkladně prošetřena, i když Leopold Hilsner byl za vraždu odsouzen k trestu smrti. Význam Hilsneriády spočíval v tom, že na ochranu Leopolda Hilsnera vystupoval i jistý Tomáš Masařík (v historických záznamech uváděný po svém otčímovi Jozefovi ze Slovenska jako Tomáš Masárik – Rödlich), který po sňatku se svojí ženou Charlotte (1877) si změnil jméno na Tomáš Garrigue Masaryk. Ano, to jméno jistě znáte. Ten ostře vystupoval na obhajobu Leopolda Hilsnera. Soud nakonec Hilsnera odsoudil k smrti provazem, ale v roce 1901 dostal milost a trest mu byl změněn na doživotí. Pozdější československý prezident se v kauze angažoval tak intenzivně, že to vzbudilo podezření i u tehdejší C.K. rakouské tajné policie, jak dosvědčují vídeňské svodky tajné policie o celé kauze.

Adam B. Bartoš, předseda Národní demokracie.

Milost Hilsnerovi udělil totiž přímo císař František Josef I. na enormní nátlak Tomáše G. Masaryka a pražské i vídeňské židovské obce. V březnu 1918 byl císařem Karlem I. propuštěn z vězení a pod změněným jménem Heller žil střídavě na Moravě a ve Vídni. Finančně ho podporovala vídeňská židovská obec a osobně Tomáš G. Masaryk, který mu zřídil svěřenecké konto v tehdejší pražské Živnobance. Zemřel ve svých 51 letech v péči domu Rothschild, konkrétně v péči Rothschildovy nemocnice ve Vídni. Historicky víme, proč se Tomáš Masařík tak angažoval za Leopolda Hilsnera. Oba dva totiž byli členy mocné vídeňské zednářské lóže “Grenzlogen”, Masařík v roli “mistra” a Hilsner v roli “eléva” a Masaříkova chráněnce.

Hilsnerovi se dostalo maximální pomoci u Franze Josefa I. a po propuštění z vězení byl okamžitě převzat do péče vídeňskou lóží, židovskou obcí a osobním fondem Tomáše G. Masaryka, v té době už prezidenta ČSR. Všichni měli finanční napojení na dům Rothschild. Některé zdroje uvádí, že Tomáš Masařík mohl být levobočkem rakouského mocnáře Františka Josefa I. a Jozef Masárik ze Slovenska byl pouze jeho otčím. Potvrzují to nejen fotografie a podobnostní rysy obou mužů, ale především obrovský vliv Masaryka na samotného mocnáře a na kauzu Hilsner u rakouského dvora, kde byl Masařík pečený, vařený. Do celé kauzy se vložil přímo Franz Josef I., a to právě na Masarykův obrovský lobbing přímo u mocnáře.

Kabala a židozednářské lóže z Prahy a Vídně v kauze Lepolda Hilsnera

Pokud jde o vraždu Anežky Hrůzové, lóže Grenzlogen ve Vídni byla známa svými krevními “hašely” (přijímacími testy věrnosti). Elévové dostávali úkoly obětovat svého psa, kterého milovali, to je kabalistický rituál D’nah (ochota obětovat své blízké v zájmu lóže), ale v případě Hilsnera všechno nasvědčovalo tomu, že dostal od lóže nejvyšší kabalistický test věrnosti, obětování Henei D’nah (vysoká oběť) a celý rituál se naprosto vymkl kontrole a Leopold Hilsner byl po rituální vraždě Anežky Hrůzové dopaden, vlastně i kvůli tomu, že se psychicky zhroutil a byl spatřen dokonce s nožem v ruce na cestě z lesa, když se potácel jako opilý a mumlal z cesty. Ihned po jeho zatčení kontaktoval C.K. policii Tomáš Masařík a poskytl neurčenou peněžní zálohu za právní zastupování Hilsnera a ostře potlačoval všechny informace, které vedly ke Kabale a k zednářům. Je evidentní i s velkým časovým odstupem, že Masařík měl Hilsnera v lóži pod svoji přímou ochranou a měl povinnost ho chránit podle učednické smlouvy (B’nai B’rith).

Tomáš G. Masaryk a František Josef I.

V dnešní době je jakákoli zmínka o Hilsneriádě nášlapnou minou. Jakmile začnete mluvit o Hilsneriádě, okamžitě se aktivizují pražské lóže, které mají obrovskou moc, mnohem větší v dnešní době, než měla ta vídeňská za Rakousko-Uherska. A právě Bartošova vzpomínka u hrobu Anežky Hrůzové odpálila tuto nášlapnou minu. Bartošovy knihy jsou na trhu už velmi dlouho a nikomu nevadily. Stejně tak nevadily ani ostré výroky a demonstrace. Jenže od okamžiku, kdy Adam Bartoš vytáhl Leopolda Hilsnera, tak tím automaticky ohrozil i pražskou a vídeňskou lóži, včetně jejich největšího mistra, Tomáše Garrigua Masaryka a jeho nedotknutelného odkazu. Když se potom podíváte, co všechno probíhá u pražského zinscenovaného soudu, máte před očima procesy z 50. let minulého století. Ale to není zdaleka to nejsmutnější. Adam B. Bartoš je obětí útoku nejbližších lidí, do naší redakce a také do ČTK poslal tento email:

Dehonestace: Už nejenom antisemita, ale i trýznitel psů

Jsem zvyklý na ledacos, média mne špiní, jak mohou, mám nálepku antisemity či nácka, ale jsou to pořád mediální útoky v rovině politické, které lze do jisté míry pochopit jako součást politického boje. Když to ale přejde do osobní roviny a média se ze mne snaží učinit lidskou zrůdu, byly už překročeny všechny meze,” uvedl předseda Národní demokracie Adam B. Bartoš v reakci na včerejší článek na serveru Info.cz a Blesk.cz, podle kterého prý “antisemita málem utýral svoji fenku Bibi. “Je to nejsprostší útok, jaký si mohli vymyslet, a to dva dny před soudem, který mne čeká ve věci vydávání mých knih,” dodal.

Článek tvrdí, že jsem málem utýral svého psa a barvitě popisuje jeho stav. Pes prý “málem nepřežil víkend”. Jaká je ale pravda?

Pravda je, že jsme našeho psa v roce 2016 v bezvýchodné situaci chtěli věnovat někomu, kdo by se o něj byl schopen lépe starat ve chvíli, kdy my jsme už po několika letech nemohli. Fenka trpěla kožními problémy (což je pro mopse typické), se kterými si ale ani lékaři nevěděli rady a žádná jejich doporučení nezabírala.

Hledali jsme proto někoho s osobní zkušeností. Mezi několika zájemci se objevila mladá žena (Jana Š.), která tvrdila, že měla psa příbuzné rasy (fr. buldoček) se stejným problémem, kterým je špatná srst a svědění a že ho vyléčila z mnohem horšího stavu, než v jakém byl náš.

Jako veterinární sestra měla kontakty na alternativní léčbu u kamarádů veterinářů, kterou prý nebude muset hradit v plné částce, protože jí bylo jasné, že léčba bude velmi nákladná.

Navíc doma už jednoho mopse chovala, takže jsme usoudili, že u této zájemkyně bude Bibi v dobrých rukou. Paní nás přesvědčila, že psovi pomůže, že budeme v kontaktu, a tak tomu i téměř dva roky bylo – nová majitelka nás pravidelně informovala o tom, jak se Bibi adaptuje v novém domově a jak se její stav postupně zlepšuje, posílala fotografie a čile si dopisovala s manželkou. Pochopili jsme, že jsme pro Bibi udělali to nejlepší, co jsme mohli.

Naposledy si Jana Š. s manželkou psala před několika týdny. Dokládá to osobní korespondence, kterou máme k dispozici a ve které je konstatován zcela jiný stav, než jaký uvádí Blesk.

Ani ve snu by nás nenapadlo, že tatáž osoba po roce a půl, kdy se nabídla, že psa vyléčí, vše účelově otočí proti nám, respektive proti mé osobě nebo (protože probíhá prezidentská kampaň) dokonce skrze mne i proti osobě Petra Hanniga.

Více info v článku zde.

Boj proti Kabale v Praze je boj s větrnými mlýny

Jak sami vidíte, toto není náhoda. Nejenom, že se soud snaží udělat z Adama B. Bartoše exemplární příklad, ale dokonce i bulvární média hledají cesty, jak si do něho kopnout. Ovšem nejde vůbec jen o média, ale i o lidi, kterým Adam B. Bartoš věřil a svěřil jim svého nemocného pejska. Policie mu zabavila naprosto všechny knihy, úplně všechno, jeho vydavatelství mu úplně zlikvidovali. Na politickou činnost a agitaci utratil veškeré své úspory z prodeje svých knih a kvůli mediální popravě své osoby teď je v situaci, že ho nikdo ani nechce zaměstnat, protože má nálepku, se kterou v ČR nezaměstná nikdo nikoho, má nálepku antisemity. A to všechno jenom kvůli tomu, že vytáhl z německých archivů původní záznamy, které jsou v ostrém rozporu s poválečnými počty usmrcených Židů v táborech KZ (Konzentrationslager). V rámci studia holokaustu je dnes povolené pouze navyšování počtů židovských obětí, než uvádí oficiální statistiky. Pokud se kdokoliv začne odvolávat na precizní (až 6x nižší počty) záznamy SS a správců KZ táborů, okamžitě po něm vystartují soudy a média.

Hlavní důvod mediální a profesní likvidace Adama B. Bartoše vidím právě v tom projevu u hrobu Anežky Hrůzové. Tam to začalo, tím totiž proti sobě poštval kabalistické kruhy židozednářů nejen z pražské lóže, ale i z té vídeňské. Obě dvě přitom dodnes spadají pod kontrolu domu Rothschild. Stejný dům ochraňuje Zdeňka Bakalu, stejný dům ochraňoval Václava Havla. Takových lidí jako byl Leopold Hilsner je i dnes velmi mnoho. Jsou to neznámí lidé. Po hašelu a vstupu do lóže najednou jejich kariéra prudce stoupá a nikdo nechápe, proč tomu tak je. Jeden den můžete být bezdomovec, prostitutka nebo pornoherec, ale druhý den najednou dostanete nabídku na práci v bance, v nevládní organizaci, v neziskovce, v okolí vlády nebo ministrů. Lidé, kteří přišli odnikud, najednou disponují mocí a vlivem, vidíte je v blízkosti světových politiků a diplomatů, na mezinárodních fórech. Pokud věříte na pohádky, nebo na šťastné náhody, tak věřte dál.

Židozednářské lóže drží ochrannou ruku nad elévy a zajišťují jim kariéru, vliv a ochranu. Elévové přichází odnikud, nikdo je nezná, najednou získají vliv, moc a peníze. Dívejte se okolo sebe!

Ve skutečnosti nic takového náhodou není. Možná jste si všimli, že mnoho lidí, kteří mají toto postavení, nemají před zákonem stejné postavení jako má obyčejný člověk. Marek Dalík, chvíli ve vězení, záhy propuštěn. Hledají se cesty, jak ho očistit. Roman Janoušek, chvíli ve vězení, poté propuštěn kvůli zdraví a už se prý do vězení vrátit nemůže, zaznívá v názorech od soudu. Je mnoho lidí, kteří vidí korupci na úrovni soudů. Ale existuje vyšší úroveň, ochrana od lóže. Kdokoliv se pokusí odkrýt historické totemy kabalistických a židozednářských lóží, narazí na mohutnou aktivní reakci a odvetu, která nevede k ničemu jinému, než k profesní a osobní likvidaci člověka, stejně jako to vidíme u Adama B. Bartoše. Pravdu nejde umlčet, ale jejího nositele ano. Držíme panu Bartošovi palce, aby tento boj ustál a aby mohl znovu publikovat, ale ne z České republiky, ne z Prahy, která je centrem světového židovstva se sídlem více než 15 lóží, o kterých víme v naší redakci.

Adam B. Bartoš na demonstraci Národní demokracie.

Jak už jsem psal dříve, existuje celkem 6 stupňů řízení odporu ve společnosti. Popis odporového gradientu najdete uprostřed článku zde. A kauza Adama B. Bartoše se dostala na 5. stupeň odporového gradientu, na stupeň kriminalizace. Jeho informace vadí, jeho aktivita ohrožuje kabalistické uktovení Mah’ralu v Praze a B’nai B’rith smlouvy Prahy a českých zemí s rodinou Rothschild. Rozhodli se proto Adama B. Bartoše úplně zničit. Jeho kauza je ukázkou toho, jak pracuje židozednářská moc v Praze na úrovni soudů. V podstatě má štěstí, že ho ještě neobvinili z pedofilie a terorismu, protože z týrání pejsků už ho obvinil bulvár. Nesmíme být lhostejní k tomu, že likvidují člověka, který se zasloužil o tolik kvalitních knih, především překladů, kde vzpomenu za všechny třeba Protokoly sionských mudrců.

Nejen o profesní likvidaci Adama B. Bartoše budeme hovořit dnes od 19:00 hodin na Svobodném vysílači CS v mém pravidelném pořadu s Vítkem. Probereme témata uplynulého týdne a dostane se i na dotazy posluchačů. Všichni jste srdečné zváni k poslechu.

Milí čtenáři, po celý rok jsme Vám přinášeli (a do konce roku ještě přineseme) články, analýzy, komentáře, titulkovaná videa a pravidelné páteční pořady na rádiích. Naší prací jsme pomohli otevřít oči stovkám tisíc občanů v České republice, pomohli jsme odkrýt desítky kauz, které by jinak zůstaly skryty a bez zájmu médií. Pokud se vám líbí naše práce za uplynulý rok, pokud chodíte rádi na Aeronet a pokud chcete, abychom pokračovali v naší práci, přispějte prosím jakoukoliv částkou na provoz našeho projektu na naší obvyklé darovací stránce zde. Ježíšek bude určitě rád, když díky Vám bude moci něco nadělit i našemu serveru, abychom Vám i po Novém roce mohli přinášet aktuální informace a nové kauzy. Děkujeme!

Záznam pořadu

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Jana
Návštěvník
Jana

Dotaz na výklad textu kandidáta na prezidenta Michaela Horáčka přišel před časem do Svobodného vysílače… ” Myslím, že je plný jinotajů, některé ani tak
tajemné nejsou… a pokud zmiňuje hebrejštinu – tak ve Starém zákoně hvězdy často
symbolizují duchovní bytosti; Maharal je rabi Low (tvůrce Golema)… taky by mě zajímalo, jak na vás působí jeho přednes, jeho projev:

https://www.youtube.com/watch?v=qxTRF8gNfdc

Žijeme v nádherné době
Michal Horáček

Dočasně bytem na mizině,

trvale hlášen v rozpacích,

usilovně a neúčinně

vytírám z očí vlhký sníh.

Proč na mě ženy v podloubích

volají: „Stulím se k tobě.

I love you, ljublju, liebe dich.

Žijeme v nádherné době.“

Drožkářským klisnám šustí žíně,

jak do nich vítr zkusmo dých.

Dva, kteří spolu byli v kině,

dlouze se loučí ve dveřích.

V sýrech jsou díry, v láhvích líh,

kdosi tu mumlá sám k sobě:

„Letos jsem přečet sto pět knih.

Žijeme v nádherné době.“

Sedm hvězd sedí na Petříně,

slétla se rada nejstarších.

Rokují, v plynné hebrejštině,

o tom, co čte si každá z nich

v ozvěně slov a v kamíncích

na Maharalově hrobě.

Úradek asi uhod bych:

Žijeme v nádherné době.

Snad jsem se někde o trn pích,

psal pak své balady v mdlobě…

Na lehkou váhu bral jsem vzdych:

Žijeme v nádherné době.

Tuhyjakoveka
Návštěvník
Tuhyjakoveka

Zdá se, že paní “pozorovatelka” byla opět očitou svědkyní – tentokrát zavraždění Anežky Hrůzové, a tak může s jistotou tvrdit jak to bylo (že se odchyluje od faktů zde samozřejmě nevadí). Jen jestli nebyla spíše sama pachatelkou… Dejte už pokoj s antisemitizmem.

Rituální vražda je pověra. Protokoly sionských mudrců jsou křesťanský podvrh. Koukám, že máte čas řešit blbosti. (Pardon, vlastně vytváření veřejného nepřítel je nutnost, aha. A výkonnostní prémie se vždy hodí.)

Mimochodem, nevadí vám, že váš favorit, prezident Zeman, se k TGM vehementně hlásí, když o TGM rozhlašujete to, co rozhlašujete (smyšlenky a pohádky). Z toho by vás měla bolet hlava:-)

A lži o holokaustu nemá cenu ani komentovat. Ale vlastně pan Adolf H. a jeho banda byli pro nás, zdejší čtenáře, gentlemani, já zapomněl.

Jana
Návštěvník
Jana

Co říkáte na to opakované uvádění počtu “6 milionů židů” opakovaně v tisku již mezi světovými válkami? Možná i dřív. Hodně lidí si toho všimlo.
SIX MILLION JEWS 1915- 1938 (understand the numbers significance)
https://www.youtube.com/watch?v=sb-glOFJ3OU
Tady to vysvětlují údajným starým proroctvím:
https://ourjewishagenda.weebly.com/the-shoah.html

r.m.
Návštěvník
r.m.

Znám to dlouho a ještě bych přidal info o výzvě Světového židovského kongresu z března 1933, aby všichni židé v Německu opustili své živnosti, zaměstnání a dokonce bankéři zavřeli své banky.
Důvod? Přestaly přes globální židovské banky běhat reparace))

Jana
Návštěvník
Jana

Nebyl to nějaký jeho předchůdce?
“Světový židovský kongres (anglicky: World Jewish Congress, WJC) je mezinárodní organizace a federace židovských komunit a organizací. Byl založen roku 1936 v Ženevě s cílem „sjednotit židovský lid a mobilizovat svět proti nacismu“[1]

Radekzadek
Návštěvník
Radekzadek

Nebudu zde hodnotit, zda je ABB někým nasazený, nebo si jen na něco hraje, ale budu se držet ověřitelných faktů. Bartoš je chazarské jméno dohledatelné na původním seznamu obětí holokaustu, takže určitě má hodně židovských genů, viz. chybějící ušní lalok a ucho celé vrostlé do hlavy, typický to židovský rys:

comment image

Radekzadek
Návštěvník
Radekzadek

Na opačném konci barikády drží pozice další chazar jménem Bartoš, Ivan. Nebezpečný neomarxistický radikál s poněkud více krysím židovským obličejem, ale společné rysy včetně vrostlých ušních lalůčků je u něj možné jasně vidět. Vůbec bych se nedivil, kdyby oba byli vzdálení příbuzní. Každopádně zde můžeme vidět v praxi jak jedna židovská rodina dokáže obsadit absolutně protichůdné politické pozice.

comment image

Radekzadek
Návštěvník
Radekzadek

Chazarský žid bylo i prase a hovado Václa Havel:

comment image

r.m.
Návštěvník
r.m.

The Chicago Tribune reported on July 20, 1921, that “Russia’s 6,000,000 Jews are facing extermination by massacre.”
Vysvětli to Vendelíne

Tuhyjakoveka
Návštěvník
Tuhyjakoveka

Dle zjištění paní pozorovatelky grafologický rozbor písma vlastnoručních příspěvků pana Radkazadka (to zní jako arabské jméno!) nasvědčuje tomu, že je Žid. Žid, který nenávidí Židy…

Jana
Návštěvník
Jana

Oprava – Po válce byly počty obětí koncentračních táborů uváděny o mnoho nižší. I židovské zdroje uváděly….

Jana
Návštěvník
Jana

Po válce opravdu byly počty obětí v koncentračních táborech o mnoho nižší. I židovské zdroje uváděli tenkrát nižší počet, např. Hannah Arend. Tady je uvedeno o Osvětimi, že Hoss měl podíl na smrti “stovek tisíc lidí”, jinde v článku autor uvádí “přes milion”.

…”Samotné usmrcování trvalo nejkratší dobu. Za půl hodiny jsme mohli vyřídit dva tisíce lidí, ale spalování trvalo strašně dlouho,” vrátil se k Hössově autentické výpovědi u norimberského tribunálu o šest let později ve své knize Smrt je mým řemeslem Robert Merle. “Zabíjení bylo lehké, nebylo třeba ani stráží, aby je nahnali do komor, šli tam dobrovolně, protože si mysleli, že se jdou sprchovat. Místo vody jsme pak pustili jedovatý plyn. To všechno šlo velmi rychle,” líčil výpověď Rudolfa Langa, ve skutečnosti Hösse, spisovatel.

Jako vůbec první takto vysoce postavený nacistický pohlavár přiznal Höss podíl na smrti stovek tisíc lidí.

https://zpravy.idnes.cz/zatceni-velitele-koncentracniho-tabora-v-osvetimi-rudolfa-hosse-pha-/zahranicni.aspx?c=A130910_175653_zahranicni_im

pražka
Návštěvník
pražka

no, vracet bláboly o rituální vraždě Anežky Hrůzové znovu na svět je poněkud… zpozdilé. Aeronet je dobrý v odhalování kauz typu Lithium apod., ale tan antisemitismus přehání. Nicméně každý má nárok na názor, a je teřba používat v diskusi argumenty. Pokud vím, tak šetření vraždy Anežky Hrůzové bylo lajdácké, o viníku se rozhodlo předem. Byli i jiní adepti na vraha. Když je lajdácké vyšetřování, nemůže být spravedlivý proces. To se ostatně netýká jen nebožtíka Hilsnera. Máme tu případy Kajínek a Kramný.

von Jeseritz
Návštěvník
von Jeseritz

To jste na omylu,vysetrovani bylo naopak precizni.Prectete si knihu Hilsneriada a TGM,kterou vydal A.B.Bartos.I pro to je s nim veden politicky proces.

Ondraash
Návštěvník
Ondraash

Máte na mysli tu době poplatnou s.ačku od Rozsévače? To má být kvalitní zdroj informací?
Tak vám nevím kdo je zde na omylu.

BPN
Návštěvník
BPN

Musejí Bartoše skřípnout a to ještě před “společným zasedáním vlád Izraele a České republiky”, aby bylo co vykázat…

viz. rábiho Bakšiše : https://www.novinky.cz/domaci/458297-babis-pozval-netanjahuovu-vladu-do-prahy.html

…tak vám nevím, do které to prdele se vehementnějí a hlouběji noříme, do té euro-německé, nebo té pejzaté, je to taková divná schíza, tenhle protektorát…

r.m.
Návštěvník
r.m.

do pejzaté, proto se furt vykřikuje o Německu
židi tady od estébáků levně nakoupili “krachující” podniky, např. přes Konsolidační agenturu, kde stát dluhy schovával, aby bylo HDP v plusu

konzerva
Návštěvník
konzerva

Analýza pro radu pro rozhlas a televizi, které je nevýhodná pro eu českou televizi tak rada hodila do koše…. má 77 stran a na stránce si ji můžete stáhnout…. za veřejné peníze…radu okamžitě odvolat… na primu , barandov si troufli, ale na euhujer čt ne….??https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Spickova-analyza-ne-objektivity-a-ne-vyvazenosti-CT-a-CRo-v-obdobi-krajskych-a-senatnich-voleb-2016-skoncila-v-kosi-velke-Rady-Zverejnujeme-ji-celou-516790

Medox
Návštěvník
Medox