Nebojím se, řekl jdoucí na popravu! Neschopnost zabránit terorismu a neochotu zastavit...

Nebojím se, řekl jdoucí na popravu! Neschopnost zabránit terorismu a neochotu zastavit migraci zakrývají masovými demonstracemi se zpěvem! Defilé lumíků ze Španělska, z Francie a dalších zemí odhalují zánik bílé civilizace!

Nebojím se, řekl jdoucí na popravu! Neschopnost zabránit terorismu a neochotu zastavit migraci zakrývají masovými demonstracemi se zpěvem! Defilé lumíků ze Španělska, z Francie a dalších zemí odhalují zánik bílé civilizace!

Teroristický útok z Barcelony z minulého týdne, kdy muslimský útočník usmrtil dodávkou 15 lidí a další stovku jich zranil, má nečekanou a vskutku bizarní dohru. Španělské úřady na dnešek zorganizovaly v Barceloně mohutnou demonstraci, které se zúčastnilo několik stovek tisíc lidí [1]. Lidé v průvodu provolávali heslo, že se nebojí terorismu. Celého spektáklu se zúčastnil i vladař, král Felipe VI. a skupina jeho členů rodiny. Tohle ovšem něco připomíná. Ano, je to masivní průvod v Paříži, který se odehrál po útoku muslimských teroristů na redakci časopisu Charlie Hebdo. Evropské elity tehdy uspořádaly v Paříži obrovskou demonstraci, v jejímž čele kráčelo nejvyšší vedení Evropské unie a všichni demonstrovali, že jsou Charlie Hebdo. Je Suis Charlie Hebdo. A jaký byl výsledek? Za nějaký čas přišel útok náklaďákem v Nice. Desítky mrtvých. A další útoky v evropských zemích. Mohutná demonstrace v Paříži neměla žádný vliv na terorismus. Pouze na okamžik uklidnila miliony lumíků, občanů Francie, kteří s vyděšeným výrazem zalezli pod kavárenské stolky, zatímco se v Paříží ozývala střelba, nebo když utíkali do obchodů se schovat před náklaďákem, který přejížděl lidi.

Nebojíme se! Ne islamofóbii! – Dnešní demonstrace v Barceloně. Bílí lidé demonstrují, že se nebojí a chrání islám.
Toxoplazma v nás

Ve Španělsku před několika měsíci proběhla demonstrace za větší přijímání migrantů. A proběhla právě v Barceloně. Dne 19. února se ve městě sešlo na 160.000 lidí, kteří demonstrovali za přijímání migrantů. Informaci o tom přinesla i mainstreamová média [2]. Když šílený vrah, muslimský migrant, teď po půl roce v tom samém městě přejede dodávkou přes stovku lidí a 15 jich zemře, tak namísto odporu proti příčině těchto útoků, tzn. namísto odporu proti migraci, přijda stupidní a jalová demonstrace sluníčkové fronty, která připomíná otroky v Colosseu, jak provolávají “My, jdoucí na smrt, Tě zdravíme!” a davy diváků skandují, že uvidí jatka. V poslední době upozorňuji v článcích na nevídaný fenomén degenerace západní civilizace, která je reprezentována bílým člověkem. V Barceloně v čele průvodu šel nejen král země, ale i vláda, premiér a vlády jednotlivých španělských regionů. Společně vedli svůj lid vpřed, k vlastní likvidaci, ovšem beze strachu a s písní na rtech. To všechno vrhá podezření na vliv toxoplazmy v organismu celé populace. Následující video je povinnost zhlédnout, abyste věděli, co je to toxoplazma.

[VIDEO] Přednáška o toxoplazmě. Doporučuji zhlédnout celou, abyste pochopili, o jak nebezpečnou záležitost se jedná!

Migrační procesy řídí v Evropě země konstitučních monarchií

Pokud hovoříme o tzv. autogenocidě bílé rasy, tak k jejímu průběhu je třeba navodit několik podmíněných faktorů, bez nichž autogenocida nemůže proběhnout. Především se jedná o syndrom tokoxplasmózy, tedy ztráty pudu sebezáchovy před hrozbami. Při konfrontaci s hrozbou má člověk nakažený toxoplazmou tendenci namísto útěku, odporu, vzedmutí hladiny adrenalinu v krvi kvůli přípravě k boji, spíš tendenci strnule zůstat stát bez hnutí, anebo dokonce kráčet hrozbě vstříc s naprostým klidem a se zpěvem na rtech. Toxoplazmóza je jedním z nejzávažnějších degenerativních onemocnění mozku, která dosud nebyla plně prozkoumána a ani jakoby nebyl zájem o její hlubší prozkoumání. Když dojde ve společnosti k teroristickým útokům, národ by logicky měl reagovat převedením svého myšlení do obranného režimu. Měla by se aktivovat adrenalinová báze v organismu a lidé by měli vyžadovat boj a zastavení procesů migrace, ze které pramení všechny teroristické útoky. Jenže místo toho král země, který by měl být vůdcem obrany, jde v čele průvodu lumíků, kteří se vrhají ze skály do propasti zániku vlastní civilizace.

Demonstrace v Barceloně z února. “Otevřete své zkurvené hranice”, stojí na transparentu.

O šlechtě se říkalo už za 1. republiky v ČSR, že zdegenerovala. Do jisté míry to byla pravda. Šlechtické rody v Evropě měly a mají brutálně nízkou genetickou diverzitu, takže docházelo a dochází ke svazkům mezi stále těmi stejnými šlechtickými rody v Evropě. Po dlouhých staletích si to muselo vybrat svoji daň. V poslední době a dekádách došlo k tomu, že šlechta si uvědomila vlastní degenerativní proces, a proto si šlechticové začali brát obyčejné dívky z lidu, proces zahájil Princ Charles, když si vzal Dianu ve Velké Británii a ustanovil model a vzor záchrany šlechtického genomu. Jenže otázkou je, zda-li degenerativní projevy nezasáhly šlechtické rody až příliš hluboko, protože nejdále jsou procesy islamizace a multikulturalizace právě v zemích, kde fungují konstituční monarchie. Ve Švédsku, v Norsku, ve Velké Británii, ve Španělsku, v Dánsku, v Holandsku, v Belgii. To všechno jsou konstituční monarchie. Tam všude jsou procesy multikulti a migrace jednoznačně nejdále.

Degenerace evropské šlechty je předzvěstí, co se stane s bílou rasou

Výjimkou je Německo a Francie. Ale známe důvod, proč tomu tak je. Německo prošlo po roce 1945 mohutnou vlnou denacifikace ve školství a z dnešních Němců byli na 1. prioritě řízení vychováni multikulturalisté. A ve Francii je příčinou nezvládnutý rozpad francouzského koloniálního systému a úloha Charlese De Gaulla, který prosadil zákon, že obyvatelé všech francouzských kolonií v Indočíně, v Africe a v Jižní Americe mají automaticky francouzské občanství. Po zániku koloniálního systému se bývalé francouzské kolonie propadly do chudoby a místní lidé využili svého občanství a odstěhovali se do Francie. Hlavním viníkem muslimského a černošského exodu do Francie je tak ikona Francie, Charles de Gaulle. Toto jsou ovšem dvě historické výjimky, protože multikulti a migrace nejvíce postihuje země s konstituční monarchií.

Nebojím se! Bílá holčička na dnešní demonstraci v Barceloně.

Při schůzce se Stevem Bannonem minulý rok v prosinci v New Yorku jsem byl upozorněn, že migrace v Evropě a vítání migrantů politiky v EU je motivováno degenerativními procesy v konstitučních monarchiích v Evropě, protože právě tyto rodiny usilují o volný průchod procesům diverzifikace národních genomů, protože byla nastartována nezvratná proměna genomu bílé rasy. Zastavit tuto degeneraci půjde pouze etnickým smícháním bílého genomu s jinou rasou. Pokud nedojde ke smíchání, bílá rasa do 500 let vymře na degenerativní poruchy, které se už dnes projevují jako např. ztráta libida u bílých žen, zšenštilost bílých mužů, obrovský nárůst mentálních poruch u bílých dětí, zatímco u jiných ras jsou mentální poruchy na velmi nízké úrovni u dětí, obrovský nárůst Alzheimera, ale především mohutné zamoření bílé rasy toxoplazmou, která dělá z bílých lidí netečné a odevzdané bytosti, které se nemohou bránit vlastnímu zničení. O hrozbě degenerace bílé rasy hovořil už minulý rok zcela otevřeně německý ministr financí [3]. Nikoliv v nadsázce, ale smrtelně vážně.

Bílá rasa degeneruje jako celek! Stalin to vyřešil po svém, přestěhoval miliony lidí do Asie. Evropa na to jde obráceně, stěhuje Asii (a Afriku) k sobě!

Z tohoto důvodu vlády žádných západních (bílých) zemí nebrání migraci a bránit nebudou. Nejde jenom o vlády, ale právě o šlechtické rody, kteří poskytují vládám svědectví o degeneracích ve vlastních rodech. Velkým problémem k podpoře degenerace rasy je genetické mísení mezi osobami z blízkého okolí. Tím, jak byla zrušena v mnoha zemích vojenská prezenční služba, tak došlo tímto procesem k posílení degenerace ve společnosti. Dříve vznikalo mnoho svazků tak, že muž si našel přítelkyni na vojně na druhé straně republiky. Tím bylo zabráněno genetické malformaci. Dnes, když mladí muži nechodí na vojnu, uzavírají sňatky s kamarádkami ve svém blízkém okolí. Když půjdeme v rodokmenech do hloubky, tak zjistíme, že pokud kdokoliv z nás si vzal za partnera nebo partnerku někoho, kdo žil do vzdálenosti 50 km od našeho bydliště, tak má s námi hluboko v historii přímý příbuzenský poměr.

Čelo průvodu v Barceloně. Král Felipe VI. uprostřed.

Zrušením prezenční vojenské služby (během které povolanci byli přesunováni na druhou stranu republiky stovky a stovky kilometrů daleko) tak došlo k posílení degenerativních procesů, které se jen těžko budou zjišťovat. Historicky víme, jak vznikla příjmení. Kvůli identifikaci rodů a zabránění svazku, který by byl příbuzensky blízký. Ještě před 100 lety bylo zcela běžně v českých zemích, že se uzavíraly sňatky na úrovni sestřenic a bratranců. Ještě za 1. republiky byly tyto sňatky honorovány jako zcela v pořádku. Teprve až po roce 1948 došlo k mohutnému odporu k takovým svazkům, a to na základě výzkumů ze Sovětského svazu a akademika Lerofjevova, který Stalinovi doporučoval, aby přesídlil miliony obyvatel v rámci SSSR do dalekých oblastí Sibiře, aby zabránil prohlubování degenerace v evropské části SSSR. Dodnes se na západě o Stalinovi říká, že přesidloval miliony lidí za trest, ale pravda je taková, že Stalin se snažil zabránit mohutné degeneraci a rozpadu genetického základu SSSR.

Elity v Evropě zachraňují vlastní genom, Norové jdou příkladem, jak jít přes mrtvoly!

Stejný proces probíhá v Norsku. Psal jsem o tom několik článků [4][5], ale i Norové čelí stejnému problému. Svůj genofond chtějí zachránit mísením s migranty, ale i násilnou formou odebírání bílých dětí rodinám cizinců. Norové nechtějí, aby jejich národ zčernal a zhnědl, proto mají zájem především o slovanský bílý genom. Problém s degenerací bílé rasy je obrovský. Průvody lidu, kteří nereagují na hrozby teroru, plivání bílých lidí na vlastní rasu, bílá autogenocida. Podívejte se na migranty, na jejich mužnost, fertilitu, muži vypadají jako muži. Potom se podívejte na mladé bílé muže dnes. Pokud nejste slepí, musí vám dojít, co vidíte před sebou. Bílá rasa degeneruje. Obrovským tempem. Toxoplazma odebírá pud sebezáchovy, ztrátu národní hrdosti, ochranu vlastní rasy. Ve všech zemích konstituční monarchie v Evropě jedou masivní procesy genetického míchání a snahy o takové míchání i na úrovni médií a propagandy. Zadejte si do Google heslo “white couple” (bílý pár) a nelekněte se, co na vás vyjede. To není náhoda.

Španělský král Felipe VI. v čele průvodu, hned za ním muslimský pár.

Islamizace Evropy tak plní hned několik úloh. Jednak jde o proces globálního chudnutí a přesunutí ušetřených planetárních zdrojů k jiným účelům pod kontrolou Syndikátu. Současně jde o proces záchrany bílého genomu smísením s jinou rasou, pokud to tak můžeme nazvat, resp. o záchranu jeho části. V dlouhodobém horizontu je bílá rasa nastoupena k cestě masivní degenerace. Můžete to vidět všude okolo sebe, vidíte to na nové populaci, na nízké porodnosti západní civilizace, alarmující počet porodů císařským řezem u bílých žen, je to vidět na mládeži, na chování, vystupování, vidíte to na reakci bílé rasy, pokud na ní někdo zaútočí, vidíte pasivitu o odevzdanost, což ještě před několika desítkami let a před několika generacemi neplatilo.

Pád bílého člověka, jeho degenerace, programové hloupnutí, oslabení, prospěje Syndikátu. Bílá rasa přestane představovat hrozbu pro zájmy exopolitiky. Proto všechny procesy školství vedou k hloupnutí, simplifikaci, zjednodušování a hlavně multikulti inkluzi bílé rasy s ostatními etniky. A projevy těchto procesů potom vidíte na masivních demonstracích v Paříži, v Barceloně, v Bruselu, kde si lidé v reakci na terorismus zpívají. Bílý muž odložil zbraně na svoji obranu, vzal do ruky transparent a šel demonstrovat proti vlastním soukmenovcům, že jsou rasisté a xenofobové, když nechtějí vesele vítat islám a muslimy. Více důkazů o degeneraci bílé rasy netřeba.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Do konce měsíce zbývají 4 dny a z částky potřebné na zachování provozu Aeronetu bylo zatím vybráno necelých 92%. Pokud se Vám líbí, co děláme a jaké zprávy přinášíme, podpořte nás prosím zde (anebo zde) a zasloužíte se tím o zachování našeho provozu. Děkujeme!
Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

F1 právě hlásila, že v areálu Univerzity v Remeši ( Macronova Francie)) se usídlilo několik desítek migrantů, postavili stany, a nemají se k odchodu. Šéf Univerzity situaci vyřešil šalamounsky, a zavřel přístup do areálu univerzity všem 8000 studentů. Zdůvodnil to tím, že by to mohlo byt nebezpečné jak pro studenty, tak pro migranty….
To by mě zajímalo, jak by to řešil Prof. Bek ;-).

Martin O. W.
Návštěvník
Martin O. W.

Zajimave, ze ta zdegenerovana bila rasa vymyslela vsechny dulezite vynalezy, ktere dnes lidstvo pouziva 😀 Chceme nam snad, mily pane VK, namluvit, ze opice z Afriky maji lepsi genom, nez belosi? To byste me opravdu rozesmal… Mimochodem, v muslimskem svete je naprosto bezne soulozit se sestrenicemi a dcerami, bohuzel. Takze jejich genom na tom bude take dost bidne. Prosty duvod, proc se bila rasa chova tak nesmyslne, je podle meho nazoru, ve vychove. Jestli na zapade od malicka a ze vsech stran detem vykladaji, ze belosi jsou rasisti a cernosi s islamem jsou uzasni a skveli, tak z takovych deti pak vyrostou ti, kteri jsou na obrazku. Nic vic v tom neni.

Jana
Návštěvník
Jana

Postla jsem toto redaktoru Buchertovi (Reflex) pod jeho článek o Sobotkovi, IS a migrantech.

http://www.reflex.cz/clanek/komentare/81511/sobotka-tvrdi-ze-v-cesku-uz-dalsi-muslimy-nechceme-ale-penize-z-islamskych-statu-nam-vubec-nesmrdi.html

Na vznik Islámského státu jsou i jiné názory, a jejich zastánců je nejen v USA čím dál více. Ty jsou v Reflexu nepublikovatelné. Lidé se ale obrací i na alternativní zdroje. Které objasnují operace pod falešnou vlajkou. Je jich mnoho, jednou z nich je dle bývalého amerického diplomata v SA J. M. Springmanna i vznik IS. O důvodech se nejen v USA nemluví… v médiích vlastněných 6 korporacemi. Více o false flag operacích zde :

”Terrorism”: Fake Enemies, Fraudulent Wars
https://www.youtube.com/watch?v=6PfIch6no5I

Chápu, že o některých věcech nesmíte psát, ale měl byste shlédnout svědectví muže, který kdysi dostal příkaz (pracoval na ameriském velvyslanectví v Saudké Arábii) dávat víza do USA muslimským bojovníkům – členům Al Kaidy, aby byli v USA speciálně vycvičeni na boj v Afghanistánu proti sovětům. Později byli využiti při rozbití Jugoslávie a rozvratu Iráku, Libye a Sýrie. Tento muž – J. M. Springmann – o tom napsal už dvě knihy. Ta o migraci se jmenuje “Goodbye, Europe? Hello, chaos?” – zde o tom mluví:

https://www.youtube.com/watch?v=6PfIch6no5I

“They come from across the Middle East, South Asia, North Africa—floods of refugees seeking sanctuary in Europe. Most are men. Some are terrorists. And all represent an ethnopolitical nightmare for the European Union.”

https://www.amazon.com/dp/B072JKHB74

________________

NEW-9/11 Revisited, Uncovered & Exposed – Barrett, Gage and Bollyn

https://www.youtube.com/watch?v=MZQKZhSPWM0

Od 29.minuty R. Gage o důkazech řízené demolice u všech 3 výškových budov WTC – s fotkami, videi, svědectví více než 100 svědků (hlavně hasičů) o explozích – získané dle zákona o veřejném přístupu k informacím FOIA, a se závěry expertů. Petici za nové vyšetřování podepsalo už téměř 3 tisíce stavařů a architektů a desítky tisíc těch, kteří je podporují. Před Gagem stručně připomněl historický přehled významých operací pod falešnou vlajkou z historie K. Barrett. Ani mezi nimi nezmínil pro nás možná ty dvě nejznámější – zapálení Reichstagu a operaci v Polsku (Gleiwitz), která posloužila k rozpoutání druhé světové války. Z těch, které se staly v USA po 911 nezmínil tu, o které často mluví jindy, která je jasným příkladem kvůli dostupnosti fotografického materiálu (Boston Marathon Bombing). Investigativní novinář Ch. Bollyn odhaluje, kteří skuteční teroristé desítky let plánovaný teroristický útok mohli realizovat, a jaké důvody k tomu měli.
https://www.youtube.com/watch?v=MZQKZhSPWM0

Max
Návštěvník
Max

Zase samy keci od uVKsč. Zapadni vladci jsou primyseni zidi a ne bily

Jana
Návštěvník
Jana

Komentář odstraněn. V komentářích je povolena pouze čeština a slovenština.

https://www.youtube.com/watch?v=91fGIRJcnH8

Hasti
Návštěvník
Hasti

Txoplasma může mít svůj vliv, ale ne masově. Reakce rodin konstitučních monarchií bych spíše vysvětloval infiltrací židů, kteří se o to systematicky snažili po celá staletí a postupovali skrze sňatky s nižší šlechtou. “Kdo je kdo” je bezpochyby nepřehledná otázka resp. odpověď na ní.

zvědavá matka
Návštěvník
zvědavá matka

Vazeny pane Sefrefaktore, tento Vas clanek mne ponekud znejistel…
Po jeho druhem precteni mam pocit, ze Vas pritel, pan Bannon, kteremu zrejme s duverou naslouchate, se lehce “odkopal”…

smrdutá mrtvola Václava Havla
Návštěvník
smrdutá mrtvola Václava Havla

Pokud by skutečně probíhala stovky let degenerace kvůli křížení, byl by současný stav jasně vidět už 70.-80. letech. Byl?
Spíš bych řekl, že mohutná chemie, injekce, hormonální disruptory, EM zamoření v pásmu mikrovln, má na současným stavu podíl 90%. Posledních pár desítek let…

PrerovskeStrojirny
Návštěvník
PrerovskeStrojirny

“Chovali se jako divá zvěř, líčí partner hromadně znásilněné Polky v Itálii” To by ani neměla vyšetřovat policie ale předat to do kompetence mysliveckému sdružení, aby ten africký mor prasat dané lokalitě vyřešil.

https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/447496-chovali-se-jako-diva-zver-lici-partner-hromadne-znasilnene-polky-v-italii.html

DžeiDžei
Návštěvník
DžeiDžei

Pane VK,
myslím že degenerace genofondu z důvodu míšení do 50km nehrozí, protože v reálu jsme všichni příbuzní. Pokud předpokládáme, že lidstvo vzniklo na několika místech v počtu pár kusů, tak to, že se mezi sebou množily by znamenalo degeneraci už před miliony let.
Spíše je problém degenerace jinde:
Např. Dle Darwina se předávají geny, které mají šanci na úspěch. Jenže co dříve znamenalo vyhynutí jedince se špatným genem – například žena, která nemá vhodnou stavbu pánve k porodu prostě ve středověku umřela při porodu. V dnešní společnosti se tento gen přesouvá na potomstvo, protože císařský řez.
Jsme zhýčkaní. Spaní při vyšších teplotách nenabuzuje imunitu. Proč myslíte, že některé osoby moc nemarodí.
Toxoplazmóza není jediný hubitel lidstva.
Spousta chemických přísad . Tak například oblíbena zubní pasta s fluorem. Zřejmě snižuje výskyt zubního kazu, ale zvýšený příjem fluoridů i z jiných zdrojů může způsobit intoxikaci a pokles mentální aktivity, paměti a podobně. Nedejbože, když dojde k intoxikaci plodu v těle matky.
Či v kosmetických přípravcích oblíbené parabeny můžou narušit hormonální regulaci.
A takových látek máme kolem sebe čím dál tím víc.

Kazatel
Návštěvník
Kazatel

Vládní teroristé pritvrzuji

https://youtu.be/1RAfE-r9MFs