Naše cesta: Výbušný dokument německé SPD o budoucnosti Evropy. Digitální ekonomika, 4....

Naše cesta: Výbušný dokument německé SPD o budoucnosti Evropy. Digitální ekonomika, 4. průmyslová revoluce, robotizace, bezbřehá migrace, evropská minimální mzda, genderová rovnost, totální inkluze a Evropská federace!

Naše cesta: Výbušný dokument německé SPD o budoucnosti Evropy. Digitální ekonomika, 4. průmyslová revoluce, robotizace, bezbřehá migrace, evropská minimální mzda, genderová rovnost, totální inkluze a Evropská federace!

Německou alternativou otřásá dokument německé SPD [1], který shrnuje závěry konference stranické výkonné rady ze 4. prosince tohoto roku. SPD v dokumentu nastiňuje  podmínky, za kterých bude ochotna vytvořit koalici s CDU, jejíž koaliční vyjednávání s ostatními stranami koncem minulého měsíce selhalo. Němečtí sociální demokraté v dokumentu, který jsem pro čtenáře AE News níže přeložil, předkládají balík požadavků, který i otrlým Němcům vyrazil dech. První zásadní věcí v dokumentu je otázka digitální ekonomiky, což je jeden z hlavních programových pilířů 4. průmyslové revoluce. SPD požaduje zavedení speciálních dotačních a investičních programů na potlačení sociálních nepokojů v Německu poté, co dojde v německých továrnách k tzv. obměně pracovní síly. Je to eufemistický výraz pro nahrazení biologických pracovníků (lidí) robotickou pracovní silou. SPD chce lidi rekvalifikovat, aby se přeorientovali z odvětví průmyslu do odvětví služeb, kde robotické prvky ještě příštích 10 nebo 15 let nenastoupí.

Martin Schulz, předseda německé SPD.

Stejně tak chce SPD řešit i nezaměstnanost mládeže a více posílit ochranu osobních údajů. O tom se v poslední době hovoří velmi často v EU, ale ve skutečnosti jde o snahu boje EU proti americkým neoconům. Je to snaha donutit americké společnosti, aby data a údaje evropských uživatelů internetu ukládaly na evropských serverech a nikoliv v USA. To není vedeno nějakou snahou EU o dobrotivou ochranu svých občanů, to je pouze úsilí EU dostat mandatorní a neomezený přístup k datům a osobním údajům evropských uživatelů internetu. Evropská unie by tak měla potom přístup k veškerým účtům Facebooku, Gmailu, Twitteru, Skypu, eBay, Amazonu a stovek dalších serverů, které dnes primárně ukládají data na serverech v USA a obecně pod americkou právní jurisdikcí.

SPD v Německu má za vzor Emmanuela Macrona. Ten řekl, že chce federalizovanou Evropu a Martin Schulz rázem vyzval k vytvoření Evropské federace

Hlavním bodem v dokumentu je výrok, že SPD bude postupovat a prosazovat větší integraci zemí EU podle modelu francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. SPD zejména usiluje o evropskou minimální mzdu a o harmonizaci firemních (korporátních) daní v EU, takže ve všech zemí by se platila jednotná daň z příjmu právnických osob, bez ohledu na HDP nebo ekonomickou situaci jednotlivých členských zemí EU. Tyto požadavky jsou jedněmi z hlavních pilířů Evropské federace, se kterou před několika dny přišel právě předseda SPD Martin Schulz [2]. Dalším důležitým bodem v dokumentu je výzva k tomu, aby SPD vzala za svůj Macronův program na vytvoření evropského investičního fondu, který by de facto se stal do budoucna náhradou dnešního systému dotací z fondů EU. Investiční fond by nebyl omezený úrovní dotace, časem, ani částkou nebo percentuální spoluúčastí národního státu. Stejně tak zaznívá výzva k posílení paktu stability (ESM) a také k vytvoření finančních rezerv pro evropskou obranu.

Setkání Emmanuela Macrona a Martina Schulze.

SPD rovněž v dokumentu vyzývá k vytvořené solidárního důchodového fondu, který by v budoucnu měl nahradit státní důchodové platby. Solidární důchodový model na německý způsob nezaměňujte s tím českým, v pojetí německého modelu by mělo jít o fond, do kterého by přispívali hlavně živnostníci, firmy a podniky ze svých zisků. SPD tak už de facto dopředu připravuje německé pracovníky na drsnou skutečnost, že ve výhledové době nebude mít německý stát na výplaty starobních důchodů, a protože evropský solidární důchodový systém je teprve ve fázi příprav a studií, dá se toto prohlášení SPD tlumočit jako vzkaz, že v Německu už hoří ve sklepě, ale zvenku zatím není nic vidět, ani plameny, ani kouř. Nicméně důchodová časovaná bomba v Německu neúprosně tiká, protože miliony budoucích německých důchodců utopily své peníze z důchodových spoření v řeckých dluhopisech.

Občanské pojištění pro migranty jako předstupeň k získání občanství

Další perličkou v dokumentu je plán na tzv. občanské pojištění. V kostce jde o to, aby dávky zdravotního a sociálního pojištění mohli dostávat nejen lidé, kteří pracují nebo jsou v evidenci na úřadech práce, ale aby tyto dávky mohli dostávat i migranti, běženci a uprchlíci, kteří ani nepracují a ani nejsou v evidencích na úřadech práce. SPD proto usiluje o tzv. občanské pojištění, které by potom za migranta platila stát formou dávek. Dnes je situace taková, že když migrant onemocní, nemocnice nevědí, co mají dělat a kdo za migranta uhradí léčbu. Občanské pojištění bude znamenat i to, že migrantům vznikne v Německu nárok na starobní důchod a další sociální dávky. Dosud totiž veškeré dávky migranti čerpají z titulu azylantů, a to zdaleka není ten nejštědřejší status, který člověk v Německu může mít. Sociální a zdravotní pojištění skrze občanské pojištění bude předstupněm pro přiznání občanství uprchlíkům po několika letech, protože se to odůvodní tím, že přece platí sociální a zdravotní v Německu. I když to nebudou platit oni, ale zaplatí to za ně stát.

Staronová velká koalice je na dohled. Martin Schulz (SPD) a Angela Merkel (CDU).

Sociální demokraté v dokumentu jasně odmítají roční limitní kvóty na migranty, chtějí nechat stavidla migrace do Německa zcela otevřená a nelimitovaná. Stejně tak chce SPD slučovat rodiny migrantů a usiluje o to, aby současný stop stav na slučování rodin migrantů v Německu už nebyl prodloužen. Tato politika je součástí plánu islamizace Evropy. Protože CDU nemá žádný reálný manévrovací prostor, dá se očekávat, že pokud nenastane nějaká obrovská překážka, dočkáme se velké koalice CDU a SPD. Co by to znamenalo pro Evropu, to není třeba zdůrazňovat. Obdiv SPD vůči Emmanuelu Macronovi je zjevný a Martin Schulz zcela jasně zopakoval Macronův požadavek na federalizaci Evropy. Dokument SPD si sami přečtěte níže.

Překlad z němčiny

 

Rozhodnutí výkonné rady SPD ze dne 04.12.2017

Naše cesta. Pro moderní a spravedlivé Německo.
Pokyny pro další postup

Po všeobecných volbách ze dne 24. září 2017 SPD prohlásila, že nebude pokračovat ve své koalici s CDU a CSU. Byla to správná odpověď na špatné volební výsledky naší strany a na skutečnost, že velká koalice nás stála okolo 14 procentních voličských bodů. Musí to mít důsledky nejen pro SPD a její nezbytné obnovení, ale i pro budoucí federální vládu, bez ohledu na to, kdo ji vytvoří.

Mezitím selhal pokus o vytvoření koalice mezi CDU / CSU, FDP a Aliancí 90 / Zelenými. Na základě výsledků těchto voleb vyzval federální prezident strany zastoupené v německém Bundestagu k projednání způsobu, jakým lze v této situaci dosáhnout zformování vlády. SPD byla a je si vědoma své odpovědnosti vůči naší zemi. Nemůže být otázkou lhostejnosti, zda vznikne federální vláda, nebo jestli se nakonec budou konat nové volby. Proto se cítíme povinni v rozhovorech prozkoumat, zda a jakou formou může SPD podporovat novou federální vládu. Tyto konferenční rozhovory vedeme konstruktivně a otevřeně.

Politickým základem pro jednání s ostatními stranami jsou naše základní sociální demokratická přesvědčení a volební program přijatý naší stranou. Nová vláda musí řešit velké politické úkoly. Abychom se vyrovnali s obrovskými výzvami, “udržovací vláda” na to nestačí.

Nová federální vláda musí v každém případě čelit velkým otázkám naší doby. To nepochybně zahrnuje otázky globální spravedlnosti a zásadní obnovu Evropy. Jako největší, nejlidnatější a nejvíce ekonomicky silná země v Evropě jsme závislí na dobře fungující Evropské unii. V oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky je to o boji proti vysoké míře nezaměstnanosti, která se týká zejména mladých lidí, v oblasti výzvy, kterou přináší migrace při prosazování dobrých hospodářských vyhlídek pro členské státy EU, je to o užší a lepší spolupráci, která je nezbytná. Jedním z megatrendů je digitalizace. Obměny, které se vytvářejí, zejména na pracovišti (pozn. obměna biologických pracovníků za robotické), musí být politicky formovány, například prostřednictvím zvýšených investic, lepší kvalifikací a moderní ochranou údajů.

Martin Schulz na předvolebním mítinku.

Potřebujeme federální vládu, která neignoruje společenskou nespravedlnost a nespokojenost, ale řeší ji. To se týká například již dnes předvídatelných problémů s důchody (pozn. v celoevropském měřítku), přetrvávající nerovnosti v zacházení se ženami a muži, zejména v práci, nedostatků v našem vzdělávacím systému a nedostatečné snahy o integraci přistěhovalců. Sociální soudržnost musí být znovu upevněna. Je důležité vzdorovat roztržce ve společnosti a bránit naši demokracii. V mnoha evropských zemích a také v Německu je zkoumán náš kosmopolitní, tolerantní a demokratický řád. Ještě důležitější je ale schopný, energický a přátelský stát.

Tyto požadavky na modernizaci naší země pro lepší Evropu musí být zastřešeny konkrétními projekty a opatřeními. Následující body jsou pro nás zásadní:

Za demokratickou, solidární a sociální Evropu

Společně s našimi evropskými partnery a zejména s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem chceme rozvíjet Evropskou unii jako společenství demokratických států na základech tržního hospodářství tak, aby všichni občané měli zajištěnu bezpečnost a stabilitu v nebezpečném světě. Musí existovat konkrétní a podstatný pokroku na cestě ke konečné sociální Evropě – například zavedením systému evropské minimální mzdy, ale také v boji proti nezaměstnanosti mladých lidí a proti dětské chudobě v Evropě. Daňové ráje uvnitř i vně EU musí vyschnout. Pouze s harmonizací korporátní daně na evropské úrovni lze zamezit a zabránit trikům a daňovým únikům používanými mezinárodními korporacemi. Federální vláda musí vzít za svou francouzskou iniciativu za investiční rozpočet v eurozóně a dále rozvíjet pakt Evropské stability (ESM) skrze parlamentem řízený Evropský měnový fond. Na jedné straně je to vyjednávání na pozadí Brexitu, dále politika pro Afriku a hledání potřebných odpovědí na vysidlování a migraci. Na druhé straně je to společná bezpečnostní a obranná politika, že EU bude i nadále, kromě více finančních prostředků z národních rozpočtů, potřebovat i dodatečné vlastní zdroje.

Kromě toho musí být zavedena solidární důchodová renta, protože ti, kteří pracují na plný úvazek a platili sociální příspěvky na celý život, se nebudou muset spoléhat na státní podporu ve stáří.

Za spravedlivý systém, zdravotní péči a lepší péči

Chceme pojistit všechny lidi v Německu stejným způsobem a zavést občanské pojištění. Příspěvky na zdravotní pojištění by měly být v budoucnu vytvářeny stejně jako v případě zaměstnavatelů a zaměstnanců, upřednostnění zaměstnavatelů bude odstraněno. Postaráme se o vyšší zaměstnanost, vyšší kvalitu a lepší platy. Prevence musí být důležitou součástí naší sociální a zejména zdravotní politiky.

Za investování, posílení komunity a ulehčování rodinám

chceme investovat více do vzdělávání, rychlého internetu, lepších silnic a sociálního bydlení. Zvláště naše komunity potřebují podporu, aby mohli jednat. Potřebujeme rovnováhu regionálních rozdílů prostřednictvím regionální strukturální podpory ve východní a západní oblasti Německa, abychom dosáhli rovných životních podmínek. Chceme ulehčit rodinám s dětmi, osamělým rodičům a domácnostem s malými a středními příjmy. Musí existovat také soubor opatření pro boj s dětskou chudobou. Abychom mohli financovat naše společné úkoly, měly by být využity a více zdaněny nejvyšší příjmy a bohatství lidí. Proti daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem je třeba bojovat důsledněji.

Za dostupné bydlení a nájmy

V budoucnu bude mít zvláštní význam sociální bydlení, takže bydlení zůstane cenově dostupné a v některých regionech bude opět dostupné. K tomu potřebujeme také zákon o nájmu v oblasti sociálních služeb, který dává nájemcům silná práva, například pokud jde o nárůst počtu nájemců a modernizaci bydlení. Sociální bydlení bude udržováno a rozšiřováno.

Emmanuel Macron a Angela Merkel. Nová Evropa má být budována na ose 3 politiků: Merkel – Macron – Schulz.
Za řádnou přistěhovaleckou politiku a humanitární politiku k uprchlíkům

Německo potřebuje moderní imigrační zákon, který umožní přístup kvalifikované pracovní síly a lepší kontrolu legálního přistěhovalectví. Lidé, kteří musí uprchnout z války a před pronásledováním, dostanou naši plnou ochranu. Odmítáme horní hranici, která tento princip zpochybňuje. Boj proti příčinám uprchlictví musí být konečně řešen ve všech potřebných oblastech. Základní právo na azyl musí zůstat nedotčené. Musíme zvýšit úsilí o integraci uprchlíků a pokračovat ve federální podpoře měst a obcí. Všichni ti, kteří zůstanou déle v Německu, musí být schopni se naučit náš jazyk a získat svůj vlastní život. Proto chceme výrazně rozšířit nabídku jazykových kurzů a kurzů pro integraci na trhu práce. Sloučení rodiny uprchlíka a rodinného života přispívá k dobré integraci. Proto nechceme prodloužit dočasné pozastavení slučování rodin uprchlíků.

Za bezpečný život v otevřené společnosti

Otevřená společnost se musí chránit proti svým nepřátelům. To vyžaduje účinný ústavní rámec. Chceme více policie a silné soudnictví, větší prevenci a účinné vymáhání práva.

Za ochranu klimatu a úspěšný obrat v oblasti energetiky

Právě proto, že chceme zachovat průmyslovou základnu v naší zemi, musíme dále rozvíjet inovační a technologické know-how a spoléhat se na ambiciózní politiku ochrany klimatu – na národní i celosvětové úrovni. To zahrnuje provádění přechodu na energii s důsledným rozvojem obnovitelných zdrojů energie. Regiony postižené strukturálními změnami potřebují finanční podporu k rozvoji nových hospodářských struktur a vytváření nových pracovních míst v průmyslu.

Budeme zkoumat, zda a jak je možné ustavení vlády. Neexistuje žádná představa a žádný automatismus pro nás. Nové volby jsou nezbytné pouze tehdy, pokud z těchto rozhovorů nevyplývají žádná jiná řešení. Pro jakou možnost se, ve světle diskusí s ostatními stranami, rozhodneme, jaká je nejlepší cesta pro budoucnost naší země a Evropy, pro naši demokracii a pro zájmy občanů, to se teprve ukáže. Na základě dřívějších zkušeností budeme také hodnotit konstelaci, ve které existuje dostatečná důvěra ke spolehlivému provádění politických dohod.

Výkonný představitel vyhodnotí výsledek jednání a předloží doporučení pro další kroky. Pokud by přišel s tolerancí menšinové vlády, s jinou formou spolupráce nebo s vytvořením vládní koalice, rozhodne o zahájení jednání stranický sjezd. V případě, že existují smluvní ujednání s ostatními stranami, mají členové konečné slovo o celkovém výsledku hlasování o členství ve vládě. V každém případě budeme podporovat obrodu SPD.

Konec překladu

Milí čtenáři, po celý rok jsme Vám přinášeli (a do konce roku ještě přineseme) články, analýzy, komentáře, titulkovaná videa a pravidelné páteční pořady na rádiích. Naší prací jsme pomohli otevřít oči stovkám tisíc občanů v České republice, pomohli jsme odkrýt desítky kauz, které by jinak zůstaly skryty a bez zájmu médií. Pokud se vám líbí naše práce za uplynulý rok, pokud chodíte rádi na Aeronet a pokud chcete, abychom pokračovali v naší práci, přispějte prosím jakoukoliv částkou na provoz našeho projektu na naší obvyklé darovací stránce zde. Ježíšek bude určitě rád, když díky Vám bude moci něco nadělit i našemu serveru, abychom Vám i po Novém roce mohli přinášet aktuální informace a nové kauzy. Děkujeme!

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Petra
Návštěvník
Petra

Čtu si místní diskusi a je plná vulgarismů a urážek na stranu předsedy Sociálních demokratů Martina Schulze. Každý jiný server by tyto vulgární příspěvky jen na základě sprostých slov už vyřadil, systém Akismet selhává na plné čáře a měl by být nahrazen jiným. Pokud se v diskusi na jiných serverech vyskytnou vulgarismy, jsou příspěvky automaticky vymazány.

vlk samotář
Návštěvník
vlk samotář

Svým způsobem mám pochopení pro panické chování představitelů západní zdegenerované šlechty, že mají potřebu po staletích tolerovaného incestu “nalít” třeba i násilím nové DNA od afrických invazistů do krve jejich soukmenovců v západních zemích, protože člověk musí mít opravdu odvahu dívat se na takové ksichty, jako je Juncker, Schultz, Van Rompuy, nebo dokonce Günter Verheugen, který měl držku jak mihule přisátá na sklo akvária, …. a nepozvracet se z toho, že nám tito “mloci” vládnou a rozkazují, co máme a nesmíme dělat, aniž by znali naši rodnou řeč, …. ale ať nás s tímto jejich sociálním inženýrstvím laskavě NEZATĚŽUJÍ, když už na ně dřeme jako otroci…!!!!
On i ten Kalergi nebyl ani tak velký idiot, aby si záměrně zahrával s genocidou evropských ras pomocí migrantů z Afriky, protože ten jeho plán vznikl ba naopak ze strachu z budoucnosti a panická reakce na zjištění skutečnosti při jednání zednářů v té době, že si v první světové válce vymlátili genofond bílé rasy, která zajišťovala jejich bezpečí a civilizační rozvoj, ….. což ještě doklepli druhou světovou válkou a dnes jsou v pr*eli!
Asijské národy jsou dnes sice produktivní, ale dynamiku rozvoje civilizace bude vždy určovat jen bílá rasa, kterou svými “hrátkami” zahubili, a žádní Asiati nikdy nebudou na věky ochraňovat zájmy PREDIKTORA, který si dočasně ze Severní Koree udělal největší ozbrojenou pevnost…!

Andrej Vyšinskij
Návštěvník
Andrej Vyšinskij

Tedy – bez urážky, já to nemyslím zle, ale jako expresivní vyjádření: vy jste splácal všechno možné! Vysvětlete mi čím mohou negerští muslimští migranti obohatit germánskou, nordickou, nebo třeba slovanskou krev? To jako Kalergi byl hodný pán? Ne všichni Němci vypadají jako Schultz a ten bývalý komisař od F. A KLDR jako místo GP? No, to snad ne!? To je snad jediná země, která se vymyká jeho vlivu, přece! Těším se na vaše vysvětlení, jestli si děláte legraci a celé je to nadsázka a já se nachytal, nebo to myslíte vážně – pak to rozeberte, to mne zajímá.

smrt Evropa
Návštěvník
smrt Evropa

každa Německa rodina měla sveho rodineho fašistu Italie a Španělsko jak by smet, Francie a Anglie sve kolonie a mix stěchto velmoci zahubi Evropu a proto občane nenechte se oblbovat stěmito keci na každe prase s těchto statu se vaří voda nedopustme Hnědou Evropu

senil
Návštěvník
senil

Na druhou stranu Schulz je tak nesympatický a tak fanaticky proevropský, že působí na lidi jako repelent. myslím že Schulz přredstavuje dar pro euroskeptiky. Dokáže odradit dokonce i lidi co sympatizují s EU.

http://www.epshark.cz/video/113/martin-schulz-chce-socialisticke-spojene-staty-evropske

Zvědava matka
Návštěvník
Zvědava matka

Soudruzi z USE neztraceji v Agendach genocidy cas – vsechny zivotadarne elementy uz maji pod kontrolou:
po zastineni Slunce “nutnym geoinzenyringem”,
po otraveni pudy a spodnich vod narizenymi glyfosaty (aktualne v EK prodlouzeno o dalsich 5 let),
nastupuje i kontrola vzduchu, ktery muzeme dychat: zakaz vetrani otviranim oken….
http://www.zvedavec.org/vezkratce/14860/

ZenSho
Návštěvník
ZenSho

Tato planeta Země je přímo Úchvatná, je Okouzlující, je prostě Přenádherná!

Tento svět nám lidem může kdokoliv závidět a taky to i s láskou dělají… 🙂

Jenže…

Jenže lidé z tohoto krásného místa ( , které má za úkol jen se naučit potřebnou látku a díky tomu postoupit na vyšší úroveň žití ) udělali svět, ve kterém se opět už nedá přirozeně žít. To ” opět” znamená, že ne jen tato civilizace, ale i předešlé udělali stejné chyby a tím tento nádherný svět dostali na úroveň pekla. Pokud křesťani věří na peklo, tak stačí jen otevřít oči = nemusí čekat až na smrt. 🙂

Moc se omlouvám, ale tuto civilizaci už Nejde zachránit, to je prostě fakt…

Jendna možnost ještě existuje! Ale domnívám se, že podmínky lidé nedokážou splnit…

Společnost ( po staletí! ) na této planetě udělala vše pro samozničení a ” bod k obratu, k záchraně” se vzaluje, byl už překročen a vzdaluje se…

Přesto, vlastně pravě dnes je dobrá jakákoliv snaha, která by lidem ukazovala všechny problémy a tím jedincům ” otevřít jejich oči”, ale cíl by měl být: ” Obrácení pozornosti o sto osmdesát stupňů!”

” Obrácení pozornosti o sto osmdesát stupňů” je jediná možná cesta k nápravě, vše ostatní už je za bodem, který by se dal ještě změnit. Čas táto civilizace prostě opět promarnila…

Ale život je Život a… Ale to je jedno. 🙂

tana
Návštěvník
tana

Německo chce narušit pravidla islámu? V Koránu je psáno, že muslim má mít tolik manželek, kolik jich UŽIVÍ. Takže když SÁM VYDĚlÁ na činži, jídlo atd, tak ať si klidně pozve rodinu.
OSVČ mají v Německu po celoživotní práci důchod cca 600 Eur / práce v pohostinství, kadeřnice, řemeslníci, jsou jich statisíce/. Dnes mají státní zaměstnanci v průměru 2x vyšší důchod, než ti v soukromé sféře, velké firmy měly dřív soukromé penzijní fondy, ale dnes raději najímají pracovníky “přes agentury”, čímž zrušili odbory atd… .
K tomu připočtěte miliony “mentálních bezdomovců”, kteří opustili bývalou NDR včetně sociálních vazeb, ale se společností bývalé NSR se úplně nesžili – jsou ve stejné situaci, jako byli vyhnanci po 1. světové válce z nově vzniklého Polska a po 2. světové z Pruska, “posunutého Polska” a našeho pohraničí = 100 let přesídlování a přetrhávání kořenů.
A do toho všeho přicházejí cca 60 let různí imigranti – nejdříve Italové, Řekové, Španělé a Turci, kteří se jakš-takš sžili s domorodci. A teď se sem valí hordy nezvládnutelných muslimů z bojujících i ekonomicky strádajících regionů.

panda bílá
Návštěvník
panda bílá

Je to žel tak, ale bylo by vhodné to upravit do čitelné a správné češtiny, tano.

Jaris
Návštěvník
Jaris

https://corruptico.com/2016/08/31/jewish-detection-how-to-recognize-a-jew/

Pro zajimavost sem davam typicke rysy zidu. Dobre si to prostudujte. Schulz ma vsechny typicke rysy zida – masity zahnuty nosan koncici typicky V, ujizdejici nadmerne vysoke celo, tlusta ocni vicka, pichlave male oci, masite rty s dominantnim spodnim pyskem, zadni cast lebky je rovna, usi velike.

BigBoss
Návštěvník
BigBoss

A kdo o tom pochybuje? 🙂

brutopýr
Návštěvník
brutopýr

jako Flaška Havel

Sasin
Návštěvník
Sasin

Satanská prdel dedeorantů chce vládnout všemu lidu v Jevropě. Cítíte ten puch… Co je to tedy za spolek? Podle toho jaké figurky si předstrčili předsedat by se dala přece stanovit léčba, jenže to vypadá, že jejich postižení eugenikou je neléčitelné. Pokud tato “strana” je vlajkovou lodí německých psychopatů, která kormidluje vstříc budoucnosti Titaniku s pošuky a blázny v lodním baru plném cedulí, značek, vyhlášek a za-konů, kterým mezi plamennými řečmi o vylepšování lidí na poslušné idioty, nalévají a čistí skleničky imigranti, nemá smysl se o ně zajímat. Potřebné pro potomky od naší mámy a taty, je hledat a najít cestu vlastního vývoje, do kterého nebudou kecat žádní pošuci. Úkol je to zdá se nelehký, páč se zblblé místní obyvatelstvo neustále šťárá ve sračkách zblázněných „cizáků“ a hledá v nich nějaké cennosti a marní čas, který jim každý den uniká. Poslouchají, čtou a učí se zvráceným představám okupantů, o kterých je vrchnost učí, že patří mezi jejich nejlepší přátele a zamlžuí dějinné události, které mluví jasně proti tomuto přesvědčení. Co je vede neustále se ponižovat a posluhovat ve vlastním domě cizákům. Co je to za eugeniku a gdo ji u nás neustále zavádí, protlačuje a přiživuje. Co je to za lidi, kteří z toho mají u nás prospěch, a jaký? To je potřebné si konečně uvědomit a vytyčit z teho normální přirozené závěry a řídit se jimi. Není jiného zbytí, esli chcete přežít vlnu až německý Titanik, řízený psychouši s plným podpalubím podivných existencí, čekající na naše kompletně všechny ukradené podíly jak na půdě, jak na rozpočtu, tak i na geneticky mariánsko terezínsky vyškolené impotentní eu-nuchy, co jim budou zadarmo vynášet nočníky a starat se o jejich blaho či jak se všechny ty subdodávky jmenují.
Největší tragedie je gdyž si blboni myslí, že přijdou nařešení tím, že si na myšlení a požadování vlastních potřeb zvolí jakési zas-tupitele, kteří jako za ně zvednou pacičky, prý v jejich zájmu. To jsou mozkomíšní veletoče, které se v této kotlině nebezpečně kvalitně uchytily. O tom, že je nutné k přežití totálně překopat mezilidské vztahy v uspořádání země rovných je toho ke čtení a slyšení opravdu málo. Heh

panda bílá
Návštěvník
panda bílá

Milý Sasino, rád Ti text příště přeložím do českého jazyka, protože myšlenky jsou sice správné, ale rozptýlené do nepřehledných formulací. Ale jinak Ti tleskám.

Karel K
Návštěvník
Karel K

Kde je Pravda ?? Kristus se narodil na Krymu, nа mysu Fiolent, Stonehenge byl postavený v roce 1949, před 200 lety se stala Apokalypsa na Zemi. Celá města a milióny lidí zemřely po vlnou bahna. Armáda Napoleona a armáda Alexandra I. bojovaly soudružsky na stejné straně ve válce roku 1812. Napoleon opravdu prohrál válku s Rusy ? Nebo je to jinak ? V jakém roce vybuchl Vesuv, který zničil Pompeje? Odpověď zní následovně: Největší výbuch Vesuvu ve středověku nebyl v roce 79, ale v roce 1631 v sedmnáctém století. Tehdy všichni zemřeli.
Kristus Andronik se narodil 25.12. 1152 našeho letopočtu na Krymu, nа mysu Fiolent. Toto místo je popsáno v evangeliích jako Betlém.
Byl ukřižován 22.3. 1185 n.l. v Konstantinopoli na hoře Yoros , pak přišla z V.Tartárie odplata v podobě IV. křížové výpravy, kdy Ruští křižáci dobyli přímo Konstantinopol roku 1204. Proto ta dnešní tahanice o ruský Krym. Koloseum nechal postavit Papež už jako Ruinu na okrasu města v roce 1790 nl, a Stonehenge byl postavený v roce 1949 na zakázku Armády v uzavřené vojenské z.

http://www.ovkscmfm.estranky.cz/clanky/postrehy-k-duvodum-viry/

panda bílá
Návštěvník
panda bílá

Zajímavý pokus, jak relativizovat vše, co je psáno. Ale není to moc vhodné, tedy použité materiály.
resp. příklady. Ocenit lze pouze snahu.