Naprostý šok: Německo má ve svém zákoně o prevenci a kontrole infekčních...

Naprostý šok: Německo má ve svém zákoně o prevenci a kontrole infekčních nemocí u lidí už léta paragraf, který legalizuje aerobní očkování pomocí mikroorganismů vydechovaných z očkovaných lidí na neočkované, přičemž těm se odebírá právo na ochranu osobní integrity před tímto způsobem vektorové vakcinace! Německo má tento paragraf v zákoně již od roku 2001, kdy ale mRNA vakcíny ještě neexistovaly! Takže vůbec nezáleží, jestli půjdete na očkování, protože vás svým dechem naočkuje kolega, kamarád, spolupracovník, nebo člen rodiny! Vymalováno bez našeho vědomí a poslední ani nestihne zhasnout?

Naprostý šok: Německo má ve svém zákoně o prevenci a kontrole infekčních nemocí u lidí už léta paragraf, který legalizuje aerobní očkování pomocí mikroorganismů vydechovaných z očkovaných lidí na neočkované, přičemž těm se odebírá právo na ochranu osobní integrity před tímto způsobem vektorové vakcinace! Německo má tento paragraf v zákoně již od roku 2001, kdy ale mRNA vakcíny ještě neexistovaly! Takže vůbec nezáleží, jestli půjdete na očkování, protože vás svým dechem naočkuje kolega, kamarád, spolupracovník, nebo člen rodiny! Vymalováno bez našeho vědomí a poslední ani nestihne zhasnout?

Dámy a pánové, situace s autogenocidou gójských národů tzv. západní civilizace opravdu dramaticky eskaluje a každý den přichází nové a horší šokující informace. Je to kvůli tomu, že procesy řízení se neuvěřitelným způsobem urychlují. Co dříve globalistům, tedy Domu Sion jako nejvyššímu stolci světového sionismu, trvalo 20 let, je dnes otázkou dvou měsíců. Na serveru Infowars Alexe Jonese byla před několika dny zmínka o tom, že v německém zákoně o prevenci a kontrole infekčních nemocí u lidí je jistý paragraf, který se tam dostal nedávno, a který legalizuje aerobní očkování přenosem očkovacích organismů vzduchem z respiračního systému očkované osoby na osobu neočkovanou.

Očkovací centrum v Hamburku

Informace vyzněly poněkud vágně a v tom smyslu, že se jedná o jakousi novelu tohoto zákona ve stádiu návrhu. Jenže, jak jsme zjistili v naší redakci, celé je to úplně jinak. Nejde o žádnou novelu, ale o letitý a starý paragraf, který tam je v platnosti už od roku 2001. A přestože to zní jako neuvěřitelný hoax, jako ta největší konspirace, na kterou se sesypou hned všichni cemperizační vyvraceči, tak ve skutečnosti budete v šoku, ten paragraf jsme našli a opravdu tam je.

Německý zdravotní zákon legalizuje nevyžádané a nechtěné vakcinace provedené přenosem mikroorganismů z očkované osoby na neočkovanou

Jedná se o nechvalně známý Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen [1], tedy v překladu Zákon o prevenci a kontrole infekčních nemocí u lidí a jedná se o § 21 Impfstoffe, tedy v překladu paragraf 21 o vakcínách [2]. V německém originále tento paragraf zní takto: Bei einer auf Grund dieses Gesetzes angeordneten oder einer von der obersten Landesgesundheitsbehörde öffentlich empfohlenen Schutzimpfung oder einer Impfung nach § 17a Absatz 2 des Soldatengesetzes dürfen Impfstoffe verwendet werden, die Mikroorganismen enthalten, welche von den Geimpften ausgeschieden und von anderen Personen aufgenommen werden können. Das Grundrecht der körperlichen Unversehrtheit (Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 Grundgesetz) wird insoweit eingeschränkt.

V českém překladu zní paragraf takto:

V případě ochranného očkování nařízeného na základě tohoto zákona, nebo očkování veřejně doporučeného nejvyšším zemským zdravotním úřadem, nebo očkování podle § 17a odst. 2 zákona o vojácích z povolání, lze použít očkovací látky, které obsahují mikroorganismy, jež mohou být očkovanou osobou vylučovány a jinými osobami požívány. Základní právo na tělesnou integritu (čl. 2 odst. 2 první věta Ústavního zákona) je v tomto ohledu omezeno.

Paragraf je v zákoně již od roku 2001 a legalizuje de facto vektorovou vakcinaci z jedné osoby na druhou pomocí šíření virů z očkované osoby

Pokud nevěříte vlastním očím, co jste si právě přečetli, tak si to přečtěte ještě jednou. Ani my v redakci jsme nebyli schopni se z tohoto vzpamatovat, protože došlo na potvrzení další konspirace, která byla neustále vyvracena tolika cemperizátory v tolika zemích, že to ani nejde spočítat. A tady najednou je toto uvedeno přímo v německém zdravotním zákoně. Jenže, to není ten největší šok.

Kdy se tam proboha tento paragraf dostal? V redakci jsme ihned začali pátrat na známém německém serveru Buzer.de, který se zabývá archivováním a sledováním změn a novel úplně všech německých zákonů. A na tomto serveru jsme zjistili, že tento paragraf platí v zákoně již od ledna 2001, kdy tento zákon jako celek poprvé vstoupil v platnost. Paragraf byl pouze lehce novelizován v roce 2019 [3], kdy došlo ke změně odkazu na jiné písmeno v paragrafu na očkování ozbrojených sil, jinak nic jiného se nezměnilo. A to je šok.

Paragraf 21 o vakcínách

Musíme si vysvětlit, co tento šokující paragraf ve skutečnosti znamená. Paragraf legalizuje tzv. vektorové očkování aerobní cestou. Pokud vám tento výraz moc neříká, tak to vysvětlím, že paragraf legalizuje situaci, kdy očkovaná osoba v sobě vyrábí mikroorganismy, které mají očkovací funkci. Tyto mikroorganismy poté osoba vylučuje, nejčastěji svým dechem, a mikroorganismy se poté aerobní cestou dostávají do plic ostatních neočkovaných lidí v okolí očkované osoby. Vektorové očkování se to nazývá proto, že očkování nezajišťuje přímo vakcína, ale prostředník, tedy vektor, čili jedinec, který už očkovací mikroorganismy sám ve svém organismu vyrábí po svém očkování a vypouštějí je následně okolo sebe. Proboha, to je šílený, napadne vás myšlenka!

Důkazy máme okolo sebe, že už se to děje po celém světě! Neočkované osoby v blízkosti očkovaných onemocní, prodělají nemoc, ale mají i těžké vedlejší průběhy

Jenže, proč jste překvapení? Vždyť důkazy a znamení máte okolo sebe pořád. Přinášíme články o tom, jak těhotné ženy v blízkosti očkovaných osob potrácí plody, jak ženám po menopauze se v blízkosti očkovaných po pár dnech spustí znovu bolestivý menses, lidem v blízkosti očkované osoby naskakují vyrážky a pásové opary, a hlavně, lidé v blízkosti očkovaných osob ve velkém počtu případů onemocní, čímž prodělají nemoc, obvykle mírnější fázi, ale prodělají, a tím se stanou naočkovanými, tedy skrze vektor, skrze prostředníka. Anebo také zemřou, to je druhá možnost, protože s virem pocházejícím z amerického výzkumu bojových virů není žádná legrace. Jenže, jak je možné, že se takový paragraf dostal do německého zákona již v roce 2001?

Hala očkovacího centra

Paragraf vysloveně hovoří o vylučování mikroorganismů, které mohou být požívány neočkovanými osobami. A v takovém případě nemají neočkované osoby právo na ochranu integrity těla, nemohou tedy nikoho žalovat, že jsou očkováni tímto způsobem proti své vůli. Jenže tehdy v roce 2000, kdy byl zákon připravován, ještě neexistovaly mRNA vakcíny, které vyrábí podle RNA šablon v lidských buňkách mikroorganismy, takže Němci tento paragraf vložili do zákona s předstihem 20 let jen tak z plezíru?

Ne, protože už před mRNA vakcínami existovaly vakcíny, které způsobovaly u očkovaných osob pouze rezistenci, nikoliv imunitu, takže z těchto očkovaných lidí se stávaly chodicí vironosiči, kteří infikovali ostatní lidi. A tento paragraf je tak de facto ochranou farma lobby, aby ji nikdo nemohl žalovat, že vakcína neposkytuje imunitu, ale pouze rezistenci, což v posledních 2 dekádách je známá zkratka, kterou se vydalo mnoho farmaceutických společností.

Vakcíny podle všeho poskytují jen rezistenci, a díky tomu mohou očkované osoby “očkovat” neočkované lidi okolo sebe svými viry

Rozdíl mezi imunitou a rezistencí už jsme vysvětlovali, ale pro jistotu si to zopakujeme. Imunita znamená, že lidské tělo napadne a zlikviduje všechny viry, proti kterým byla osoba očkována. Člověk se tím stane bezinfekčním, tento virus mu z těla zmizí, takže logicky jej ani nemůže už šířit. Rezistence naproti tomu je druh očkování, kdy vakcína obsadí lidské buňky jiným virem, obvykle naprosto jalovým, který obsadí lidské buňky, takže jiný virus je již nemůže napadnout, protože jsou obsazeny jiným virem.

Virus tak v těle hledá místo ke svému množení, ale nenachází jej, takže se akumuluje v respiračním ústrojí a snaží se dostat do nového hostitele tím, že člověk tyto viry vydechuje ze svých plic. Tím vzniká rezistence člověka, nemůže onemocnět, ale je stále a navíc často prudce infekční pro své bezprostřední okolí. A podle všeho se zdá, že vakcíny mRNA spíš opravdu vyrábí rezistenci než pravou imunitu. Němci tak mají ve svém zákoně paragraf, který ochraňuje výrobce vakcín produkujících v lidech rezistenci namísto pravé imunity, a současně tím ukotvuje a legalizuje nevyžádané očkování, proti vůli osoby, která k tomu nedala souhlas, ale nemůže nikoho žalovat, protože paragraf tímto omezuje práva na osobní integritu dané osoby.

Vakcinovat 1 člověka znamená, že on sám za pár měsíců “naočkuje” dalších 10 až 120 lidí ve svém okolí…

A co to znamená? Když v Německu existuje takovýto skandální paragraf, že je možné očkovat lidi bez jejich vědomí prostě tím, že vdechnou mikroorganismus z těla očkované osoby, tak to otevírá neskutečnou Pandořinu skříňku, kdy bude možné klidně rozprašovat vakcíny z letadel a nikdo nebude moci prokázat, odkud ty mikroorganismy pochází.

Jestli tady vedle od Franty naproti, co se nechal před pár měsíci očkovat, nebo támhle od Karla, anebo jestli to sypou z těch letadel na město každý podvečer a ráno, když na FlightRadar24 je vidět, jak z Německa, ale i ze Švýcarska a Holandska startují už od jara loňského roku desítky letadel denně, krouží nad českými lesy, rybníky, obcemi, pokládají koberce nebo ovály, a potom se vrací zpátky, a za chvíli slyšíme zprávy o nárůstu pozitivně otestovaných v daných regionech. Náhoda? Nic jako náhoda neexistuje!

Proč to dělat složitě a v malém, když to jde dělat jednoduše a ve velkém? Mikroorganismy rozprašované z plic virulentních očkařů, anebo očkovací mikroorganismy sypané ze vzduchu?

A média mají ještě tu drzost to označovat za hoaxy a konspirace, když jsou o tom logy a letové záznamy o bezcílném bloudění těchto letadel. Dříve nic takového nikdo nepozoroval, ale od vypuknutí covidové hysterie vloni se zdá, že zahraniční letadla nemají nic jiného na práci, než pokládat koberce nad Českem, ale i nad severní Itálií a nad dalšími místy v Evropě. No řekněte, není to geniální?

Když v německém zákoně je legalizováno nevyžádané aerobní očkování lidí mikroorganismy rozprašovanými z plic očkovaných osob, proč by nešlo rozprašovat ve velkém, třeba z letadel, a tím pádem nevyžádaně očkovat desítky milionů Evropanů? Legislativa v Německu neříká, kde ta očkovaná osoba musí stát, ani jak daleko od té neočkované, nebo kde musí sedět, to prostě je irelevantní.

Koberec položený letadlem nad severní Itálií, jaro 2020

Když ta osoba bude v letadle, bude šířit mikroorganismy a očkovat lidi v letadle. A když nakašle plný kontejner virů, a ten kontejner se potom vysype z letadla někde nad lesy a rybníky, tak je to pořád naprosto legální a z hlediska zákona irelevantní. Ten paragraf je totiž maximálně gumový. Legalizuje nevyžádané vektorové očkování aerobní cestou a je jen otázka času, kdy se podobný paragraf dostane i do české legislativy.

Podle mně je vymalováno, a poslední ani nestihne zhasnout, protože je-li v největší ekonomice Evropské unie legalizováno nevyžádané vektorové očkování z jedné osoby na druhou, potom není úniku před očkováním. To by musel člověk žít v izolaci, v permanentním biohazard obleku, anebo v podzemním bunkru. A to není reálné. Globalisté prostě nenechali nic na náhodě.

Nejen o tomto odhalení v německém zdravotním zákoně budeme hovořit dnes od 19:15 na Svobodném vysílači CS. Probereme aktuální témata z domova i ze světa. Všichni jste srdečně zváni k poslechu.

Záznam pořadu na Odysee

Vytvořte si na Odysee účet, nastavte si češtinu v profilu a dejte Follow k odebírání záznamového kanálu zde. Tím vám neujdou už žádné novinky a nově nahrané pořady Pana VK a Vítka. Odběr si můžete dát i na našem redakčním záložním kanálu na BitChute zde. Mobilní aplikaci pro iPhone stáhnete zde a pro Android zde.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Lynn
Návštěvník
Lynn

Když vdechnu nějaké svinstvo, tak to ještě nemusím dostat do plic. Než se nějaká mikroskopická částice dostane do plic, tak musí projít ještě obranou sliznic. To není jako nechat si píchnout do krve. Když má někdo chřipku a dýchne na mě, tak tu chřipku ještě nemusím dostat, tak je to i s jedovatým dechem očkovaných. Tady se tělo může bránit, samozřejmě, že na to musí mít silný imunitní systém. A o ten je třeba se starat.

Samozřejmě, je nutné se chránit stejně jako při chřipkové epidemii. Tedy opravdu dodržovat rozestupy, na dálku očkovaný ten jed, co má v sobě nedýchne na nikoho.

Dál už je nutné se spolehnout na Boží ochranu. Nic jiného nám nezbývá.

Navíc ta vakcína není tak účinný škůdce, jak globalisté zamýšleli, jinak by nikoho nehnali na druhou či třetí dávku. Jedna by úplně stačila.

Zuz
Návštěvník
Zuz

V tejto suvislosti premyslam nad “nasal vaccination”, citala som o tom v suvislosti s masovym vynucovanym testovanim na jesen 2020 v SR.
Cca o mesiac sme mali mensie rodinne stretnutie, okrem nas vsetci “otestovani”, asi za tyzden priznaky c19, po odozneni som mala v podpazusiach suche, ciastocne aj krvave (rozpraskane) a velmi svrbive, az bolestive lezie, trvalo to niekolko tyzdnov. Mate niekto podobnu skusenost?

qipeorm
Návštěvník
qipeorm

Vedlejší účinky mRNA vakcín jsou prý problémy s uzlinami (že to např. může i způsobit falešně pozitivní nález u screeningu rakoviny prsu).
Ale bez důkazů (fotek zranění) je to na nic.
Jestli máte FB, postnul bych to spíše do nějaké větší slovenské anticovidové skupiny. Sem na diskusi tolik Slováků nechodí.

Zuz
Návštěvník
Zuz

Dakujem. Mna skor zaujima, ci je realne, ze pocas masoveho testovania na jesen mohla prebiehat nejaka forma nazalnej vakcinacie, ci k tomu trebars ma niekto info. A teda ci moja reakcia na stretnutie s testovanymi pribuznymi mohla s tymto suvisiet. Ale postnem urcite aj inde.

Dalibzk
Návštěvník
Dalibzk

Ano, úplně stejne

Historik
Návštěvník
Historik

Zase to bylo skvělý. A netřeba propadat smutku. Celkem všichni -i očkovaní- si už dávno uvědomují, že je něco špatně. Mluvím o nás. Nákupní fronta sice funguje, ale “Na Západní frontě klid”.
A jen detail- na západní polokouli bylo dovezeno z Afriky 10-11 milionů otroků. Lovili a prodávali je jejich náčelníci. Do “USA” se dostalo jenom 400 000. To ,že se z nich stala 25ti milionová menšina, je proto, že tabákové plantáže ve středopobřežních státech přestaly vynášet. Tak se z nich staly “chovné farmy”, pro bavlníkové plantáže na jihu. Proto je dodnes nejvyšší procento samoživitelek, mezi černoškami ve státech.
A proto je to taky v TV seriálech ukazováno přesně opačně.

Bílá Labuť
Návštěvník
Bílá Labuť

Dobrý den na seznamzpravy probíhá očko masirka, vybrali dalšího patlala aby se do nás pustil. První pohled asi normoš, ovšem v hlavě řádně nasr@no!
Hloupý Honzo (Stránský), nech se řádně vopíchat vším co je a nám dej pokoj, blbečku 🙂

“Začínám trpět silnou alergií. Nemá nic společného s aktuálními alergeny, jako jsou jitrocel, šťovík, kaštan nebo borovice. Vypěstoval jsem si alergii na odpírače očkování…..
….Kdo nemá vážný (třeba zdravotní) důvod, a přesto se nenechá proti covidu-19 očkovat, je, myslím si, sobec.”

z článku “Glosa: Pryč s korektností. Odmítat očkování je hloupé a bezohledné”

prestitut:
comment image

Lightsaber
Návštěvník
Lightsaber

No Comment, další ho*no co za gros i slavíka přezpiva.

Lynn
Návštěvník
Lynn

Určitě mu za to skvěle zaplatili. A my máme ti blbečci, kteří si půjdou nechat píchnout to svinstvo. Raději budu sobec než pokusný králík. Pokusní králíci dlouho nežijí a hodně trpí. Tak o to vážně nestojím.

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Lynn
spíše než pokusný králík , mukl./muž určený k likvidaci”, protože oni oni nedělají pokusy, ty už mají za sebou, dyď to pár let připrtavovali.O ni vědí, že zabíjí a dělají to v rámci svých zvrácených plánů na genocidu, kterými se vůbec netají a naši vládní darebáci jim v tom posluhují.

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Lynn
ale si bych se také klonil k tomu kvákání za peníze.. Protože těžko uvěřit, že by někdo byl opravdu tak blbej a myslel tyhle kecy vážně.

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Bílá labuť
bezohlední jsou ti naivové a blbci, teří do sebe nechají narvat ty svinstva podvodně vydávaná za nějaké ,”vakcíny”, stanou se tak infekčními a ohrožují pak svými výměšky a telnímii tekutinami zdravou neočkovanou populaci. A tenhle blb má v hlavě nasráno jak ve vojenské latríně před útokem.

Dr. Mo
Návštěvník
Dr. Mo

“Tato data jsou prostě děsivá. Já vůbec nevím, zda někdo dělá analýzu těchto dat na ministerstvu zdravotnictví anebo zda analyzují tato data v zastupitelstvu. Pokud tato data analyzují a neustále intenzivně přesvědčují lidi, aby se nechali očkovat, včetně loterie, která má být v červnu, kde můžete vyhrát až milion zlotých, tak to bych řekl, že jsou děsivé činy. Data jsou děsivá, ale činy jsou rovněž děsivé. A nebojím se to tady takhle zhodnotit, protože oni vystavují ty osoby, které se nechají naočkovat, o hodně většímu riziku úmrtí než osoby, které nejsou naočkovány.”

https://otevrisvoumysl.cz/polske-ministerstvo-zdravotnictvi-ockovani-umiraji-dvakrat-casteji-na-covid-19/

Lynn
Návštěvník
Lynn

Hlupáci už došli a tak nevědí, jak sehnat další pitomce. Tak se použije metoda cukru a biče. Naslibuje se možnost výhry (je to stejné jako ve Sportce či jiné loterii), takže dotyčný má jen iluzi výhry a použije se také vyhrožování. Nepochybuji o tom, že například zdravotním sestrám a pečovatelkám je vyhrožováno, že když si ten sajrajt nenechají píchnout, že přijdou o práci, hrají také ně jejich city kecy o zodpovědnosti.

Jinak o to těm globalistickým zmetkům jde, aby nás na Zemi bylo méně.

erika
Návštěvník
erika

Smutné, ako idú na ľudí. Lotéria, niečo zadarmo, nejaká zbytočná haraburda…
-“Čo bude mať človek, ktorý získa hoc aj celý svet, ale svoj život, svoju dušu stratí?”
(Mat. 20:28)
No pôjdu aj cez existenčné hrozby…chceš pracovať? chceš nakúpiť nevyhnutné veci? chceš byť ošetrený, dostať liek? vybaviť niečo na úrade?
Je mnoho spôsobov, ako donútiť ľudí aby išli dobrovoľne nasilu, videli sme to pri testovaní.
Je to protiústavné, je to amorálne, no nik to nezastaví.
Zlo bude porazené, ale málo ľudí sa toho dožije.

luadu
Návštěvník
luadu

Indie dnes: Gajendra Kumar, další okresní soudce Kannauj, řekl: “mnoho vesničanů nezaplatilo své účty za elektřinu. Oddělení elektřiny jim opakovaně dodávalo oznámení, ale ignorovali je. To byl důvod, proč byla v těchto domech přerušena dodávka elektřiny. Spojení by bylo obnoveno, jakmile vyjasní své nedplatky.”
Popřel, že by to mělo něco společného s odmítáním injekcí. “Pokusíme se však také přesvědčit vesničany, aby si vakcínu vzali,” dodal.
https://www.telegraphindia.com/india/coronavirus-outbreak-village-in-kannauj-refuses-vaccine-power-supply-goes-off/cid/1817818

PaVo
Návštěvník
PaVo

Konkrétní akce vyžaduje konkrétní reakci. Vzal bych pár chlapů, dotyčného, co zavolal i toho, co elektřinu odpojil bych si našel a píchl jim koňskou dávku chemikálie do řiti. Našli by je mrtvé ve škarpě. A vidělo by se, jestli by si další dovolili lidi nutit k eutanázii.

Toto jsou pomalé vraždy, vážení. Zákeřné a podlé. Otevřená válka.

Lynn
Návštěvník
Lynn

To je pravda. Ti vesničané se měli domluvit a zatočit s vyděračem tak, jak si zaslouží. To je sprosté vydírání.

Radomil
Návštěvník
Radomil

Odkud vychází zlo?

Jak se Rockefeller zmocnil moderní medicíny, aby potlačil přírodní léčbu, ZPŮSOBIL nemoci a pak z nich profitoval!

https://gab.com/BeachMilk/posts/106386307721974005

https://otevrisvoumysl.cz/svedectvi-zeny-muceni-a-vrazdeni-deti-kralovskym-dvorem-v-nizozemsku/

https://twitter.com/Littleb29872980/status/1402952207314653186

kanagom
Návštěvník
kanagom

On takovej bacilonosič, co nekypí právě zdravím a nemůže to pořádně roznášet je taky k ničemu. Co s takovými co hned zalehnou anebo to rovnou zabalí. No ne?

Lynn
Návštěvník
Lynn

Farmaceutický průmysl potřebuje nemocné lidi, z těch má zisky, ze zdravých lidí nic nemá.

Lubomír
Návštěvník
Lubomír

Mrkněte, myslím si že je to jako poklička na hrnec.
Článek bych neobjevil, bez provokace trollů na tw.
Hledám živé zvíře, které přežilo testy mRNA Covid od fy Pfizer &spol.

http://www.nwoo.org/2021/06/01/nakazlivost-vakcin-a-utoky-na-nase-dna-plus-norimberk-1947/

4fun
Návštěvník
4fun

Eugenik Satanovský: Kdo řídí Ameriku? 🙂
https://en.news-front.info/2021/06/11/eugene-satanovsky-who-runs-america/

Jinak zajímavý ruský zpravodajský server …
… rusky, anglicky, německy, španělsky, …
… i slovensky

Ruská tisková agentura News Front