Nad Evropou se valí radioaktivní mrak pocházející zřejmě z podivné exploze ve...

Nad Evropou se valí radioaktivní mrak pocházející zřejmě z podivné exploze ve francouzské jaderné elektrárně. Vlády mlčí, Francie se snaží bagatelizovat celý incident slovy o neškodnosti radionuklidů a my doporučujeme nakoupit okamžitě jódové tablety a dozimetry!

Nad Evropou se valí radioaktivní mrak pocházející zřejmě z podivné exploze ve francouzské jaderné elektrárně. Vlády mlčí, Francie se snaží bagatelizovat celý incident slovy o neškodnosti radionuklidů a my doporučujeme nakoupit okamžitě jódové tablety a dozimetry!

Redakce AE News se připojuje k výzvě, která nyní v posledních hodinách startuje na serverech německé a polské alternativy a vyzýváme občany ČR a Slovenska k přijetí následujících opatření uvedených níže v tomto článku. Dne 9. února tohoto roku došlo údajně ve francouzské jaderné elektrárně Flamanville, podle tvrzení tamních úřadů, k explozi na tlakových výměnících sekundárního okruhu 1. reaktoru [1] a jiné zprávy hovoří o požáru turbíny [2], přesto že záběry televize RT (video na konci článku) ukazují pouze masivní úniky páry u paty reaktoru, ale žádný černý kouř z hoření nikde vidět není. Mainstreamová média tvrdí, že došlo k explozi větráku, ale současně tvrdí, že několik lidí se otrávilo [3]. To nedává smysl. Je navíc důvod se domnívat, že k nehodě došlo už v lednu a toto je další událost na bloku reaktoru, kterou už Francie nedokázala utajit. Z celého incidentu nebylo pořízeno žádné video z bezpečnostní kamery, jenom jedno, které ukazuje obrovský mrak valící se páry, která uniká přímo dole u paty reaktorového sarkofágu. Viz. zmíněné video RT na konci tohoto článku.

Jaderná elektrárna Flamanville.

Reaktory 1 a 2 byly okamžitě odstaveny po explozi, což může naznačovat, že došlo k explozi tlakovodního potrubí přímo na primárním okruhu 1. bloku. Incident je podezřelý v tom, že výbuch proběhl v místě elektrárny, kde žádné výbušné směsi nejsou. Podle mluvčího elektrárny došlo k explozi ve strojovně elektrárny, kde ovšem jsou umístěné pouze diesel agregáty sloužící pro nouzové napájení energobloku primárního anebo sekundárního okruhu. Francouzi toto neupřesňují a odmítají poskytnout záběry z kamer. Jediná hořlavina ve strojovně elektrárny je obyčejná nafta, která rozhodně nezpůsobuje takovéto mohutné exploze. Takže zbývá pouze možnost exploze tlakového potrubí primárního okruhu. V sekundárním okruhu jsou řádově mnohem nižší tlaky a není pravděpodobné, že by potrubí explodovalo právě tam a zranilo tolik lidí.

Výbuch primárního chladícího okruhu a hradba mlčení kvůli mraku

Podle informací, které před několika minutami naše redakce získala, mohlo dojít ve francouzské elektrárně dokonce k teroristickému útoku a úmyslnému odpálení chladícícho primárního okruhu reaktoru a francouzská vláda se snaží všemi prostředky tuto skutečnost maskovat a tajit už od ledna tohoto roku, protože ve Francii se chystají prezidentské volby. Přiznání toho, že došlo k teroristickému úderu na francouzskou elektrárnu, by otřáslo francouzskou společností a mohlo by to ovlivnit výsledek voleb.

Tlakovodní reaktor PWR.

Francouzská elektrárna Flamanville používá vysokotlaké reaktory PWR, kde v primárním okruhu chladícího systému reaktoru je obrovský tlak superhorké páry v tzv. polokapalném skupenství, který musí trubky vydržet, a proto jakákoliv exploze v elektrárně může pocházet prakticky jenom z primárního okruhu, který je vysoce radioaktivní. Reaktor je starý 32 let a je možné, že došlo k únavě materiálu vysokotlakého potrubí na primárním okruhu. Strojovna má přívod z primárního okruhu reaktoru, kde je v systému trubek předávána tepelná energie sekundárnímu okruhu. K explozím došlo na úrovni strojovny a je možné, že byl poškozen právě primární okruh s radioaktivní párou.

Nad Evropou se pohybuje radioaktivní mračno

Všechna média v Evropě v posledních 48 hodinách hlásí [4] mohutný radioaktivní mrak izotopu jódu 131, což je radionuklid s poločasem rozpadu cca. 8 dní. Norové ale hlásí, že jejich stanice zachytily oblak již v lednu, tedy před havárií ve Flamanville. Problém je v tom, že není ale vůbec jasné, jestli k explozi ve Flamanville opravdu došlo až 9. února, nebo nastala už dříve v lednu a Francie se snažila oznámení exploze pouze oddálit a zamaskovat. Z exploze totiž nebylo uvolněno žádné video, kromě stupidního fejku z čínské chemičky, který někdo dal na YouTube.

Zasažené oblasti radiačního mraku odpovídají atmosférickému proudění vzduchu ze západu na východ, severovýchod a také jihozápad, což potvrzuje kopírování proudění vzduchu v Evropě ovlivněné Golfským proudem. Exploze ve francouzské jaderné elektrárně potvrzuje, že Francie je ve stavu, kdy není schopná ochránit ani vlastní jaderné objekty a mezinárodní společenství složené nejen ze zemí EU, ale i Ruska a USA by měly ustanovit vyšetřovací tým a měl by být vytvořen tlak na francouzskou vládu, aby přiznala rozsah poškození a způsob, jakým teroristé vnikli do komplexu. Podle indicií se však má za to, že útok (pokud opravdu proběhl) mohli provést jen zaměstnanci elektrárny. Mnozí z nich jsou muslimové.

1. blok reaktoru, kde mělo dojít k explozi ve strojovně čerpadel a diesel agregátů. Francie odmítá uvést, jestli k nehodě došlo na primárním nebo sekundárním okruhu, mlčení zahaluje i datum incidentu, mohlo k němu dojít podle Norů už dokonce v lednu.

Francouzské úřady ubezpečují jednotlivé státy EU, že radionuklid jódu 131 je prý celkem neškodný a prý je ho pouze zanedbatelné množství. V druhém týdnu v únoru zaregistrovalo tento mrak i Norsko a poté následující země, včetně České republiky. Radionuklidy se šíří vzdušnými proudy různou rychlostí a v různé výšce, kde vzdušné proudy mají různé směry. Exploze v Černobylu v roce 1986 se s plnou silou projevila v Evropě až po čtvrt roce, když izotopy cesia zasáhly celou Střední a Západní Evropu. Před několika hodinami média uveřejnila informace, že nad Evropou je další mrak a další vlna jódu 131, situace eskaluje a Francie mlčí. Z tohoto důvodu jako bezpečnostní opatření vyzývá redakce AE News k tomu, aby si lidé pro jistotu zakoupili v jakémkoliv military shopu nebo i v lékárně jodové tablety, protože není vyloučeno, že evropské unijní elity nám zatajují skutečnosti, včetně toho, jaké izotopy nám momentálně proudí v oblacích nad hlavou. Mohou to být izotopy cesia, kobaltu, baria, stroncia a dalších prvků.

Není důvod k panice, ale je důvod k přijetí opatření ochrany zdraví pro případ zvýšení radiace. Pokud by opravdu došlo ke zvýšení radiace, budete mít tablety doma po ruce, protože v případě krize budou tablety vyprodány v obchodech tak rychle, že se na všechny nedostane. Tady je vidět, že i vláda podceňuje situaci, protože mít tyto tablety v zásobě je např. v USA v rodinách zcela běžné. Když dojde k radiaci, bude pozdě někam běhat a kupovat tablety. Vše bude vyprodáno. Tablety jódu nejsou vitamín a nesmí se brát, pokud opravdu nehrozí akutní spad radioaktivního jódu. To jenom na doplnění, že nejde o léčivo určené k polykání bez rozmyslu a bez přečtení příbalového letáku. Od toho důrazně odrazujeme, protože jodid draselný je antidotum, protijed, který se podává jen tehdy, když hrozí akutní otrava radionuklidem jódu. Naše výzva je vedena směrem k vytvoření si zásob tablet pro sebe a svoji rodinu, ne k jejich okamžité konzumaci!

Do Británie přiletěla americká monitorovací letadla

Jeden z našich čtenářů nás včera navíc upozornil na další informaci, že 17. února informovaly blogy spotterů o tom, že na leteckou základnu Mildenhall ve Velké Británii dorazily letouny vojenského letectva USA WC-135. Informaci o stroji už potvrdil i britský tisk [5], ale samozřejmě ten to zdůvodňuje “zlými Rusy” a jejich údajným nukleárním testem v Arktidě, který jako nikdo neslyšel a seismografy nic nezaregistrovaly. Jinak stroje tohoto typu se používají, když je třeba objevit stopy jaderných zkoušek a úniků radiace. Tak tomu bylo mimo jiné při rozboru následků jaderných zkoušek v KLDR a také po haváriích v černobylské jaderné elektrárně (rok 1986) a ve Fukušimě (rok 2011). Izotop jódu 131 je produktem štěpení těžkých jader. Doba jeho poločasu rozpadu je asi 8 dní, proto se jedná, jak se zdůrazňuje v publikacích, o „zcela nedávnou událost”. Jak zdůraznili vědci, podobný únik nijak zdraví ani život lidí neohrožuje, může ale svědčit o jaderném incidentu s jaderným reaktorem nebo o nehodě na nějakém jiném objektu jaderného palivového cyklu či ve výzkumné laboratoři, nebo o tom, že se odehrálo něco s jadernou municí.

Letoun WC-135 na britské základně Mildenhall byl vyslán z USA do Evropy, aby měřil radioaktivitu v atmosféře.

Američané tak budou podle všeho svými letadly monitorovat evropské vzdušné proudy a budou měřit radioaktivitu. To rozhodně není jenom kvůli problémům s jódem 131, ale zřejmě se v ovzduší očekává v následujících měsících pohyb dalších desítek nebo stovek izotopů z francouzské jaderné elektrárny. Horká pára primárního okruhu PWR reaktoru přichází do kontaktu s radioaktivními tyčemi přímo v reaktoru a voda tak de facto obsahuje celou Mendělejevovu tabulku a je vysoce radioaktivní. Při explozi primárního parovodu však dojde k prudkému ochlazení superhorké páry, dojde ke snížení tzv. excitace nosného média a do ovzduší spolu s párou uniknou jen vybrané izotopy, které se dokáží vázat na vodní páry. Spolu s jódem to jsou i další radionuklidy, které jsou typické pro únik páry z primárního okruhu.

Kde všude se radioaktivní mrak jódu 131 pohybuje.
Pokud dojde k úniku radiace, vlády v EU všechno zapřou, jako Sověti!

Vládám a organizacím pro jaderný dozor nelze věřit, protože všichni jsme zažili rok 1986 v Československu a neustálé tvrzení Československé televize z Kavčích hor, která chlácholila občany, že k ničemu závažnému v Černobylu nedošlo a není třeba se ničeho obávat. Stejné chlácholení můžeme očekávat i dnes, protože ve Francii vůbec nejde o nějaké ozáření lidí, to nikoho nezajímá. Francouzskou vládu zajímá jediné, zabránění Marine Le Pen ve vítězství v prezidentských volbách, což by způsobilo konec projektu Berlína na vybudování Nové Evropy podle tzv. konceptu Das neue Europa. Doporučujeme nevycházet s dětmi ven, nevětrat, tento a následující rok nesbírat houby, borůvky a žádné plody, které vážou radioizotopy, kořenová zelenina, luštěniny, mrkev, kedlubny, dýně, ředkvičky a dále slunečnicová semena, olej ze slunečnic apod.

[VIDEO] Záběry RT zachytily pouze páru unikající přímo z budovy prvního bloku, což by znamenalo, že k havárii došlo ve strojovně čerpadel a agregátů primárního okruhu. Pokud by šlo o strojovnu sekundárního okruhu, ta je podle informací v protilehlé budově, kde jsou generátory a turbíny.

Kvůli současné ekonomické globalizaci můžete na jaře a v létě v obchodech najít jogurty z Francie, potraviny všeho druhu atd. Pro měření nezávadnosti potravin je třeba provést investici na nákup dozimetru. Jejich cena se pohybuje okolo 10,000,- Kč, ale je to investice pro celou rodinu [6]. Pokud máte doma kojence a připravujete mu třeba jablečné pyré z domácích poctivých jablíček, tak je dobré jablka po sběru na zahradě překontrolovat dozimetrem. Toto léto může být opravdu prostoupené radioaktivitou, bůhví, co všechno bude Evropou poletovat v následujících měsících. Malé dítě reaguje i na nízkou radioaktivitu jinak, než dospělý člověk. Nic neponechávejte na náhodě, pokud vám někdo bude tvrdit, že je to normální a neškodné, že se nad Evropou valí najednou mrak radioizotopů jódu, které pocházejí jedině z jaderného štěpení a ne z volné přírody, tak prostě na nic nečekejte a nevěřte chlácholením. Režim v EU vás nepotřebuje mít zdravé, režim usiluje pouze o to, abyste zůstali v klidu. Brusel se chová stejně jako kdysi Nejvyšší sovět v SSSR. Nejde o zdraví lidí, jde o zachování klidu.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email

Třídit podle:   nejnovějších | nejstarších | nejvíce hlasů
kari
Návštěvník

Dekuji sefredaktorovi za tenhle clanek. Hned zitra jdu schanet jodove tablety. Ve zdravotnictvi se vyucuje, ze je lepsi zbytecna opatrnost, nez zanedbat situaci a pak pozdeji litovat. Diky

anna
Návštěvník

Unik byl před měsícem !

albatros
Návštěvník

Jak těžké je vyrobit špinavou bombu? V jakém stavu se nacházejí ukrajinské JE? V jakém stavu se nachází poškozená franc. JE? Kolik “mírumilovných” muslimů pracuje na nižších postech jako je údržba nebo sekurity v JE západní evropy? Fukušima je daleko, ale radioaktivní vodu z ní naměřili až u břehu SSa a palivo se nekontrolovaně propaluje kdovíkam, roboti tam skapou do 2 hodin.
Mít doma jodové tablety za 30kč asi není tak úplně blbý nápad.

anna
Návštěvník

Možné je vše, ale článek má být podán že se !mohlo stát”, nikoliv že “se stalo” (pro což nemá přímé důkazy) ! A když už žene čtenáře do lékáren pro tablety a nakoupit dozimetry měl by mít na mysli, že články čtou tací, kteří věří každé písmeno a nečtou příbalové letáky (jak vyplývá z příspěvků v diskuzi) a mohou sobě, svým dětem, kočkám a psům způsobit více problémů než zvýšená radiace.

Čtenář
Návštěvník

Vtipné že to říkáte zrovna vy, že články čtou tací, kteří věří každé písmeno, pokud jste p. Anna Barochová jak vás identifikoval Admin, měla by jste se zamyslet nad vaší prací na idnesu a reflektovat zpětnou vazbu čtenářů u vašich článků. Podívejte se na ně občas, možná by jste se nestačila divit.

janaz
Návštěvník

Anča, najprv si ešte raz prečítajte ,najlepšie všetky príspevky, a potom, ak vôbec máte čím rozmýšľať, aj pouvažujte nad informáciou, že rádioaktívny mrak a spád nemá najväčší dopad na miesto vzdialené od nehody 1000 km v deň nehody. Možno to aj pochopíte.

formis
Návštěvník
4321
Návštěvník

Uvidíme. Přijde-li další únik, tak je tohleto také zcela vyloučeno a je to ta elektrárna, čemuž mnoho napovídá.

comment image
http://orgo-net.blogspot.cz/2017/02/k-uniku-radioaktivity-v-evrope-doslo.html?m=1

Všimněte si především, jak mainstream u té “nehody” v jaderné elektrárně ve Francii ihned uťal veškeré informace, jak krátce bylo o tom jen informováno. Tohle je něco, co mi osobně dost silně zavání. Pocit, že chtěli něco tehdy skrýt byl u mě značně silný. Řekl jsem si, jest-li něco bylo, bude unikat radiace a to moc dlouho v tajnosti neudrží. A ejhle!

Přijde-li další únikk, počítejte s tím, že NEBUDETE VAROVÁNI PŘEDEM tak , jako posledně.

opatrný
Návštěvník

http://technet.idnes.cz/radioaktivni-izotop-mereni-evropa-dtn-/veda.aspx?c=A170221_125535_veda_pka
K panice není důvod píšou… Hlavně mě zarazilo, že první zvýšení hladiny jodu zjistili v druhém lednovém týdnu a info pustili až teď.. Prostě od Černobylu je to pořád to samé… lidi na posledním místě.

anna
Návštěvník

Ten letoun pro měření poslali do VB nikoliv do Evropy !
Fascinuje mě, jak pan VK stále věří, že v USA máme spasitele, že jim záleží na tom, zda nás někdo něčím netráví :-))
Píšete, že je poločas rozpadu 8 dní a událost se měla stát někdy v polovině ledna. ?
Používáte doma dozimetr ? A kolik zeleniny a ovoce vyhodíte poté co potraviny přeměříte ?
Já to párkrát zkusila.

Administrator
Admin

Paní Aničko Barochová, když už jste k nám zavítala z redakce iDnesu, možná byste mohla vědět, že základna Mildenhall není britskou základnou de facto, ale jenom de jure. Základnu má pod velením USAF, odkud operují tankery KC135 a laboratorní WC135 pro potřeby Severoatlantické aliance a společného vzdušného prostoru v rámci operačního velení JSOC: https://en.wikipedia.org/wiki/RAF_Mildenhall

Informaci o labech WC135 v Mildenhallu nám do redakce zaslal jeden ze čtenářů, nechápu proto, proč do toho taháte pana VK nebo USA a nějaké spasitelství. A nově info potvrdil i britský tisk. I když ne kvůli Frantíkům, ale kvůli Putinovi, že prý provedl jaderný test v Nové Zemi v Arktidě, a to tak potichu, že to nikdo nezaregistroval. No co, Britové a The Sun, to jsou “debili”. Přitom když ve Francii na břehu kanálu La Manche a Britům pod nosem bouchne jaderná elektrárna, tak je všechno čisté a radiace se prý nekonná.

https://www.thesun.co.uk/news/2915352/russia-nuclear-bombs-arctic-radioactive-particles-europe/

Poločas rozpadu není čas rozkladu. Doba rozkladu radionuklidu jódu 131 je odhadována přibližně na 5000 let, kdy se rozpadne na atomární úrovni. Izotop jódu bude škodlivý zdraví ještě za 15 měsíců, než klesne na biologicky a prokazatelně na neškodnou úroveň.

radiolog
Návštěvník

Jestliže byly naměřeny aktivity v mikroBq, za 10 poločasů je jedna tisícina v lednu naměřených hodnot, pak by musely přístroje zaznamenat koncem března jeden Bq za miliardu sekund- tedy 31 roků 😉 . Takový přístroj na světě neexistuje a po tolika letech by nenaměřil tuplem nic. Již nyní jsou ty hodnoty prakticky neměřitelné

smrdutá mrtvola Václava Havla
Návštěvník
smrdutá mrtvola Václava Havla

A co, jaký máte názor na komentáře pod iDěsáckýma blafama, co tam lepíte? Jste už zvyklí, jak tam autoři a redakce dostávaní strašně na zadek přímo od vlastních čtenářů? Jak rozfoukávají ty vaše příšerný, trapný lži, překrucování a propagandu? Jasně že jste zvyklí, stačí pravidelný přísun penízků a člověk si zvykne i na vlastní smrad a hovna, se kterýma se v redakci maže každý druhý den. 🙂
Heil cenzor!

Kazatel
Návštěvník

Tablety Jodové mam obleky take mam aj smaskama.

Vabio
Návštěvník

Tak by mě zajímal názor jak VK, tak i Pozorovatelky –> nic není náhoda –> takže otázka, má GP zájem na zvolení LePen ? Pokud ano, tak je jasné, že je to dobře časovaná událost, pokud ne, tak kdo je iniciátorem?

anna
Návštěvník

Pozorovatelka zřejmě dostala cenzorem nálepku “barochová” jako já proto, že nemá zcela a bezvýhradně stejný názor jako zdejší cenzor. Holt “svobodná alternativa” :-))))

pzv
Návštěvník

Trocha informácií k predídeniu zbytočnej paniky:

.

Pravdepodobná príčina
———————

Ak budem vychádzať z oficiálnych disponibilných informácií:

– vo vzduchu sa nachádza čistý jód 131, bez prímesi ďalších rádioizotopov.

– miera jeho koncentrácie je veľmi nízka a nepredstavuje žiadne bezprostredné zdravotné riziko

– pokiaľ by došlo k nejakej jadrovej havárii, bola by v rádioaktívnom mraku prímes ďalších izotopov, typicky cézium. Tým, že sa bol zaznamenaný iba jód, najpravdepodobnejšie vysvetlenie je, že došlo k nejakej nehode v zariadení vyrábajúcom rádioaktívny jód na lekárske účely

– bolo zmienené, že najvýraznejšia je rádioaktivita nad poľskom a že sa mohlo jednať o nejakú nehodu v nejakom medicínskom zariadení v Litve

Nebezpečnosť rádioaktivity
————————–

Ohľadom radiácie majú ľudia v sebe zakorenených veľké množstvo mýtov, kvôli ktorým majú z radiácie fóbiu bez ohľadu na kontext udalosti.

Prvá vec, čo si treba uvedomiť, je, že rádioaktivita je kumulatívna, t.j. čím kratší čas človek strávi v rizikovom prostredí, tým menšiu celkovú dávku dostane. Ak sa človek napríklad nachádza v extrémne zamorenom prostredí iba pár minút, neutrpí žiadne vážne zdravotné škody.

Druhá vec je, že ľudské telo má niekoľko rôznych obranných mechanizmov, ako sa s nízkymi dávkami rádioaktivity vysporiadať. Malým dávkam prírodnej rádioaktivity sme totiž vystavení nepretržite a evolúcia tak vyvinula viaceré ochranné a liečivé procesy:

– rádioaktivita je tzv. ionizačné žiarenie, ktoré štiepi molekuly na menšie časti a produkuje množstvo elektricky nabitých iónov. Najobávanejšie je samozrejme poškodenie DNA, ale typickým prejavom rádioaktivity je štiepení molekúl vody na ióny H+ a OH- . Tie sa správajú v organizme ako kyslíkové radikály a poškodzujú membrány buniek, vrátane reťazcov DNA. Prvý obranný krok organizmu je zvýšenie tvorby vitamínov a antioxidantov, ktorými tieto kyslíkové radikály neutralizuje.

– pokiaľ predsa dôjde k poškodeniu DNA, organizmus má viacero opravných mechanizmov, pomocou ktorých dokáže molekulu opraviť, za predpokladu, že došlo k pretrhnutiu iba jedného vlákna dvojitej DNA špirály.

– pokiaľ dôjde k príliš vážnemu poškodeniu DNA, bunka dokáže aktivovať svoju bunečnú samovraždu, aby predišla nekontrolovateľnému správaniu.

Týmito tromi mechanizmami sa organizmus bráni vážnejším škodám spôsobeným rádioaktivitou.

V prípade rádioaktivity má tiež význam časové hľadisko. Pokiaľ je dávka napríklad 1 Sievert získaná v krátkej dobe náhlym ožiarením, zdravotné prejavy budú vážnejšie, než keď je takáto dávka nazbieraná postupne v priebehu niekoľkých týždňov pobytu v mierne zamorenom území. V tom druhom prípade totiž k poškodeniam dochádza postupne a organizmus ich stíha priebežne opravovať, zatiaľ čo v prvom prípade dôjde k náhlemu a rýchlemu odumieraniu príluš poškodených buniek a s tým spojeným neočakávaným problémom, ako je oslabenie imunity alebo poškodenie tráviacich slizníc

Dávky ožiarenia
—————

Ako jednotka ožiarenia sa používa 1 Sievert, čo je novšia varianta starších rentgenov a zodpovedá 1 Sv = 100 rem

Dávky do 0,05 Sv sú brané ako plne neškodné, je to zdravotný limit zamestnancov elektrární

0,05 – 0,2 Sv …bez príznakov, ale zvyšuje riziko neskoršieho vzniku rakoviny

0,2 – 0,5 Sv …bez príznakov, prechodný pokles počtu červených krviniek.

0,5-1 Sv …poškodenie plodnosti, poškodenie bielych krviniek, bolesti hlavy

1-2 Sv …10% úmrtnosť po 30 dňoch. Nevoľnosť, zvracanie, únava, porucha imunity, neplodnosť, potraty

2-3 Sv …35% úmrtnosť po 30 dňoch. Silná nevoľnosť, vracanie, nastupuje už 1-6h od ožiarenia. Vypadanie vlasov, únava, prudký pokles bielych krviniek, trvalá sterilita. Liečba trvá niekoľko mesiacov.

3-4 SV …50% úmrtnosť. Príznaky ako vyššie, navyše silné krvácanie z úst, s pod kože a vnútorných orgánov.

4-6 Sv …60% úmrtnosť. Príznaky začínajú už 0,2-2 h od ožiarenia. Aj v prípade vyliečenia trvalé následky.

6-10 Sv …100% úmrtnosť do 14 dní. Kompletné zničenie kostnej dreňe, črevných slizníc, imunity, ciev. Prejavy sa objavujú už 15-30 minút po ožiarení, prežitie je možné len v prípade intenzívnej lekárskej starostlivosti, transplantácie kostnej drene, trvalé následky.

Najčastejší dôvod smrti v dôsledku choroby z ožiarenia je kolaps imunitného systému a následná relatívne banálna infekcia. V dôsledku rozpadu črevných slizníc sa tiež môžu vyskytnúť neutíchajúce krvavé hnačky a dehydratácia.

Nebezpečné rádioizotopy
———————–

Po jadrovom výbuchu, ako aj vo vyhoretom jadrovom palive z elektrárne sa nachádza veľmi široký mix najrôznejších rádioizotopov.

Väčšina z nich však nemá zásadnejší praktický význam, pretože ich koncentrácia je buď veľmi nízka, ich doba rozpadu veľmi krátka (v trvaní sekúnd až minút) alebo je ich rozpadová energia relatívne nízka.

(pokračovanie v ďalšom príspevku)

pzv
Návštěvník

pokračovanie č. 2

Najvážnejšie problémy predstavujú nasledujúce tri látky:

Iód 131

…má polčas rozpadu 8 dní. Väčšina z neho sa rozpadne v priebehu 40 dní.
…má tendenciu sa hromadiť v štítnej žľaze a môže spôsobiť neskôr vznik rakoviny štítnej žľazy.
…výrazne vyššiemu riziku sú vystavené deti, dospelí ľudia majú iba veľmi málo zvýšené riziko vzniku rakoviny štítnej žľazy.
…menej závažným dôsledkom sú rôzne abnormality fungovania štítnej žľazy a jej zväčšenia.

Stroncium-90

…má polčas rozpadu okolo 28 rokov a veľmi vysoké energie rozpadu
…zo zdravotného hľadiska je považovaný za najzávažnejší izotop
…vyskytuje sa hlavne v spade z atmosférických výbuchov bômb, naopak pri haváriach reaktorov je málo prchavé a nedostáva sa do okolia, zostáva v mieste reaktora.
…biologicky sa podobá na vápnik a ukladá sa do kostí a zubov
…má veľmi pomalý biologický polčas eleminácie, pohybujúci sa až okolo 18 rokov. Z toho dôvodu môže dlho pôsobiť v organizme a spôsobovať problémy.
…najčastejšie dôsledky je vznik rakoviny kostí a leukémia, v malých množstvách spôsobuje zvýšenú kazivosť zubov a lámavosť kostí

Cézium 137

…má polčas rozpadu okolo 30 rokov a veľmi vysoké energie rozpadu
…je tiež považované za veľmi zdravotne závažný izotop. Má veľkú tendenciu k biologickému viazaniu a šíreniu, keďže je veľmi dobre rozpustné vo vode.
…v organizme má polčas eliminácie 70 dní,použitím pruského modridla (prussian blue) sa dá polčas skrátiť na 30 dní.
…v organizme sa rovnomerne rozptyľuje, viac sa sústreďuje v svaloch, najmenej v kostiach.
…zostáva trvalo v prírodnom obehu, rastliny ho zabudovávajú do svojich štrutkúr namiesto draslíka, takže predstavuje riziko opakovaného požitia.

Z pohľadu možnej havárie jadrovej elektrárne je nebezpečný I131 a Cs-137, pretože majú tendenciu sa hromadiť v organizme. Stroncium sa z reaktoru ani pri výbuchu príliš ďaleko nedostane.

Typy rádioaktívneho rozpadu
—————————

Základné typy rozpadu rádioizotopov sú tri:

– alfa rozpad uvoľňuje jadro hélia. Tieto rozpady majú nízku energiu a veľmi nízky prienik do materiálu. Človeka ochráni už pokožka alebo oblečenie. Vo vysokých dávkach môže spôsobovať na pokožke popáleniny.

– beta rozpad uvoľňuje vysokorýchlostný elektrón. Tento elektrón má síce vyššiu hĺbku prieniku, než alfa častica, ale jeho menšia hmotnosť znamená menšie biologické škody. Odtieni ho sklo okna alebo oblečenie. Na pokožke môže spôsobovať popáleniny.

– gama rozpad uvoľňuje vysokoenergetický rentgenový alebo gamma fotón. Ten má vysokú mieru prieniku a dokáže preniknúť aj cez desiatky centimetrov materiálu.

Pred alfa a beta časticami úspešne chráni človeka ochranný oblek, pred gama fotónmi chráni človeka iba hrubá betónová stena.

Nebezpčené sú však častice, ktoré človek vdýchne a alebo skonzumuje v potrave, pretože sa zabudujú do organizmu a následne do neho vyžiaria celú svoju energiu. V takejto situácii sú preto veľmi nebezpečné alfa a beta častice. Preto sa v príručkách doporučovalo v zamorenom prostredí nejesť, nepiť, nefajčiť, nesadať si na zem a dýchať cez mokrú šatku.

Ochrana pred rádioaktívnym spadom
———————————

V rámci ochrany pred radiáciou zo spadu sa pozornosť zameriava na nasledujúce fakty:
– alfa častice aj beta častice dokáže odtieniť už samotné oblečenie. Z toho dôvodu sa rieši iba ochrana pred gama fotónmi.
– väčšina materiálov má určitú typickú hrúbku, ktorá zníži dávku gama žiarenia na polovicu:
– 1cm olova
– 6 cm betónu
– 9 cm nahrnutej hliny
– 150 m vzduchu
– ako spoľahlivý sa berie ochranný štít s 10x poliacej hrúbky, napríklad 90cm nahrnutej hliny.
– mimoriadnym nebezpečenstvom je poletujúci rádioaktívny prach, ktorý sa dostane do organizmu – vdýchnutím, vodou, v potrave, cez sliznice očí. Preto je tak dôležité v zamorenej krajine nič nejesť, nepiť, nefajčiť, nesadať si na zem, dýchať cez filter (aj mokrý kapesník je lepší než nič) a oči si chrániť aspoň okuliarmi. Rádioaktívny prach na pokožke môže spôsobovať popáleniny, ale dá sa rýchlo zmyť, zatiaľ čo skonzumovaný rádioaktívny materiál sa zabuduje do orgánov a zostáva v tele desiatky až stovky dní.

Poznámky k následkom černobylskej havárie:
——————————————-

(pokračovanie bude v treťom príspevku)

pzv
Návštěvník

pokračovanie č. 3

Poznámky k následkom černobylskej havárie:
———————————————-

– robotníci pracujúci pri čistení okolia 1 rok od havárie obdržali priemernú dávku okolo 125 mSv/rok
– u detí vystavených rádioaktívnemu iódu sa mierne zvýšil počet rakovín štítnej žľazy, ale menej, než sa očakávalo a väčšina týchto prípadov sa dala úspešne vyliečiť kombináciou operácie a ožarovania
– nárast prípadov leukémie a iných rakovín sa do dnešnej doby (2013) nepodarilo preukázať, pravdepodobne zvýšenie prípadov je pomerne nízke oproti bežnému stavu
– nebolo preukázané žiadne zvýšenie vrodených vád detí, problémových tehotenstiev ani iných radiáciou spôsobených chorôb.

– hoci černobylská havária uvoľnila 400x viac radiácie než hirošimská bomba, dokopy to bolo 100x až 1000x menej, než svetová kontaminácia vinou atmosférických testov jadrových zbraní.

– v súčasnosti prichádza pre miestnych obyvateľov druhá vlna rizík v podobne rastúcej koncentrácie cézia v lesných plodinách a pestovanej zelenine a zvyšujúcej sa koncentrácii cézia v konzumentoch. V počiatkoch sa deťom z blízkych oblastí umožňovali 1 mesačné dekontaminačné pobyty mimo zónu zamorenia a bolo zakázané obrábanie miestnej pôdy. Medzičasom sa ale z finančných dôvodov ozdravné pobyty detí skrátili, zrušili sa bezplatné dodávky nekontaminovaného jedla pre deti a povolilo sa obrábanie pôdy, čo vedie k postupnému zvyšovaniu kontaminácie obyvateľstva.

Hynek Řízek
Návštěvník

Proč sem nedáte nějaký reklamy, z toho jsou taky prachy. Nebo Vás mainstream tak šikanuje, že tu nikdo mít reklamu nechce?
Jinak díky za článek, asi budem schánět jodové tablety, než se to provalí a lidi vezmou lékárny útokem.

Administrator
Admin

Reklamu nám Google zamítl už v roce 2014 (nesplňujeme prý podmínky a etický kodex AdSense) a jediné společnosti, které nás oslovují s nabídkou reklamy, jsou clickbite společnosti s XXX porno obsahem, který nikdo nechce, protože hrozí, že se dostaneme na blacklist vyhledávačů. A pochybuji, že by tady někdo chtěl vidět bannery na Cialis, Viagru nebo steroidy. AE News je server, který přináší obsah pro lidi, ne pro inzerenty. Lidé nám pomáhají s provozem a pokud nám každý měsíc pošlou nějaké peníze, je to pro nás znamení, že děláme dobrou práci a máme pokračovat. Přímé financování od čtenářů je nejlepší zpětná vazba. Lidé za to dostanou další články, další titulkovaná videa a další pořady pana VK na SvR. A navíc dostanou server, který není oblepený reklamou odshora dolů a zleva doprava jako vánoční stormeček. Víc už toho udělat nemůžeme.

BertrandDeBorn
Návštěvník

Ale výrobce dozimetrů byste za tak dokonalý PR článek mohli požádat o nějaké všimné, jsem si jist, že po tomhle článku se jim rapidně zvedne obrat. Pokud tedy všichni nevymřeme dřív, než se to stihne nějak projevit.

M.C.
Návštěvník

Čurkin už to řešit nemusí:

Dle oficiálních zpráv zemřel včera v New York stálý představitel Ruska v Radě bezpečnosti OSN Vitalij Čurkin.
O jeho osobních a profesních kvalitách už napsali jiní, já bych chtěl zde vzpomenout na vtip svázaný s jeho jménem:

Do sálu, kde probíhá zasedání RB OSN vběhne chlápek s lehkým kulometem v rukách a zařve:,,Který z vás je Čurkin?”
Všichni bonzácky ukazují na Čurkina.
Chlápek si nadhodí kulomet do pozice ke střelbě a zařve ještě hlasitěji:
,,Vitaliji, sehni se…”

wpDiscuz