Nad Evropou se valí radioaktivní mrak pocházející zřejmě z podivné exploze ve...

Nad Evropou se valí radioaktivní mrak pocházející zřejmě z podivné exploze ve francouzské jaderné elektrárně. Vlády mlčí, Francie se snaží bagatelizovat celý incident slovy o neškodnosti radionuklidů a my doporučujeme nakoupit okamžitě jódové tablety a dozimetry!

Nad Evropou se valí radioaktivní mrak pocházející zřejmě z podivné exploze ve francouzské jaderné elektrárně. Vlády mlčí, Francie se snaží bagatelizovat celý incident slovy o neškodnosti radionuklidů a my doporučujeme nakoupit okamžitě jódové tablety a dozimetry!

Redakce AE News se připojuje k výzvě, která nyní v posledních hodinách startuje na serverech německé a polské alternativy a vyzýváme občany ČR a Slovenska k přijetí následujících opatření uvedených níže v tomto článku. Dne 9. února tohoto roku došlo údajně ve francouzské jaderné elektrárně Flamanville, podle tvrzení tamních úřadů, k explozi na tlakových výměnících sekundárního okruhu 1. reaktoru [1] a jiné zprávy hovoří o požáru turbíny [2], přesto že záběry televize RT (video na konci článku) ukazují pouze masivní úniky páry u paty reaktoru, ale žádný černý kouř z hoření nikde vidět není. Mainstreamová média tvrdí, že došlo k explozi větráku, ale současně tvrdí, že několik lidí se otrávilo [3]. To nedává smysl. Je navíc důvod se domnívat, že k nehodě došlo už v lednu a toto je další událost na bloku reaktoru, kterou už Francie nedokázala utajit. Z celého incidentu nebylo pořízeno žádné video z bezpečnostní kamery, jenom jedno, které ukazuje obrovský mrak valící se páry, která uniká přímo dole u paty reaktorového sarkofágu. Viz. zmíněné video RT na konci tohoto článku.

Jaderná elektrárna Flamanville.

Reaktory 1 a 2 byly okamžitě odstaveny po explozi, což může naznačovat, že došlo k explozi tlakovodního potrubí přímo na primárním okruhu 1. bloku. Incident je podezřelý v tom, že výbuch proběhl v místě elektrárny, kde žádné výbušné směsi nejsou. Podle mluvčího elektrárny došlo k explozi ve strojovně elektrárny, kde ovšem jsou umístěné pouze diesel agregáty sloužící pro nouzové napájení energobloku primárního anebo sekundárního okruhu. Francouzi toto neupřesňují a odmítají poskytnout záběry z kamer. Jediná hořlavina ve strojovně elektrárny je obyčejná nafta, která rozhodně nezpůsobuje takovéto mohutné exploze. Takže zbývá pouze možnost exploze tlakového potrubí primárního okruhu. V sekundárním okruhu jsou řádově mnohem nižší tlaky a není pravděpodobné, že by potrubí explodovalo právě tam a zranilo tolik lidí.

Výbuch primárního chladícího okruhu a hradba mlčení kvůli mraku

Podle informací, které před několika minutami naše redakce získala, mohlo dojít ve francouzské elektrárně dokonce k teroristickému útoku a úmyslnému odpálení chladícícho primárního okruhu reaktoru a francouzská vláda se snaží všemi prostředky tuto skutečnost maskovat a tajit už od ledna tohoto roku, protože ve Francii se chystají prezidentské volby. Přiznání toho, že došlo k teroristickému úderu na francouzskou elektrárnu, by otřáslo francouzskou společností a mohlo by to ovlivnit výsledek voleb.

Tlakovodní reaktor PWR.

Francouzská elektrárna Flamanville používá vysokotlaké reaktory PWR, kde v primárním okruhu chladícího systému reaktoru je obrovský tlak superhorké páry v tzv. polokapalném skupenství, který musí trubky vydržet, a proto jakákoliv exploze v elektrárně může pocházet prakticky jenom z primárního okruhu, který je vysoce radioaktivní. Reaktor je starý 32 let a je možné, že došlo k únavě materiálu vysokotlakého potrubí na primárním okruhu. Strojovna má přívod z primárního okruhu reaktoru, kde je v systému trubek předávána tepelná energie sekundárnímu okruhu. K explozím došlo na úrovni strojovny a je možné, že byl poškozen právě primární okruh s radioaktivní párou.

Nad Evropou se pohybuje radioaktivní mračno

Všechna média v Evropě v posledních 48 hodinách hlásí [4] mohutný radioaktivní mrak izotopu jódu 131, což je radionuklid s poločasem rozpadu cca. 8 dní. Norové ale hlásí, že jejich stanice zachytily oblak již v lednu, tedy před havárií ve Flamanville. Problém je v tom, že není ale vůbec jasné, jestli k explozi ve Flamanville opravdu došlo až 9. února, nebo nastala už dříve v lednu a Francie se snažila oznámení exploze pouze oddálit a zamaskovat. Z exploze totiž nebylo uvolněno žádné video, kromě stupidního fejku z čínské chemičky, který někdo dal na YouTube.

Zasažené oblasti radiačního mraku odpovídají atmosférickému proudění vzduchu ze západu na východ, severovýchod a také jihozápad, což potvrzuje kopírování proudění vzduchu v Evropě ovlivněné Golfským proudem. Exploze ve francouzské jaderné elektrárně potvrzuje, že Francie je ve stavu, kdy není schopná ochránit ani vlastní jaderné objekty a mezinárodní společenství složené nejen ze zemí EU, ale i Ruska a USA by měly ustanovit vyšetřovací tým a měl by být vytvořen tlak na francouzskou vládu, aby přiznala rozsah poškození a způsob, jakým teroristé vnikli do komplexu. Podle indicií se však má za to, že útok (pokud opravdu proběhl) mohli provést jen zaměstnanci elektrárny. Mnozí z nich jsou muslimové.

1. blok reaktoru, kde mělo dojít k explozi ve strojovně čerpadel a diesel agregátů. Francie odmítá uvést, jestli k nehodě došlo na primárním nebo sekundárním okruhu, mlčení zahaluje i datum incidentu, mohlo k němu dojít podle Norů už dokonce v lednu.

Francouzské úřady ubezpečují jednotlivé státy EU, že radionuklid jódu 131 je prý celkem neškodný a prý je ho pouze zanedbatelné množství. V druhém týdnu v únoru zaregistrovalo tento mrak i Norsko a poté následující země, včetně České republiky. Radionuklidy se šíří vzdušnými proudy různou rychlostí a v různé výšce, kde vzdušné proudy mají různé směry. Exploze v Černobylu v roce 1986 se s plnou silou projevila v Evropě až po čtvrt roce, když izotopy cesia zasáhly celou Střední a Západní Evropu. Před několika hodinami média uveřejnila informace, že nad Evropou je další mrak a další vlna jódu 131, situace eskaluje a Francie mlčí. Z tohoto důvodu jako bezpečnostní opatření vyzývá redakce AE News k tomu, aby si lidé pro jistotu zakoupili v jakémkoliv military shopu nebo i v lékárně jodové tablety, protože není vyloučeno, že evropské unijní elity nám zatajují skutečnosti, včetně toho, jaké izotopy nám momentálně proudí v oblacích nad hlavou. Mohou to být izotopy cesia, kobaltu, baria, stroncia a dalších prvků.

Není důvod k panice, ale je důvod k přijetí opatření ochrany zdraví pro případ zvýšení radiace. Pokud by opravdu došlo ke zvýšení radiace, budete mít tablety doma po ruce, protože v případě krize budou tablety vyprodány v obchodech tak rychle, že se na všechny nedostane. Tady je vidět, že i vláda podceňuje situaci, protože mít tyto tablety v zásobě je např. v USA v rodinách zcela běžné. Když dojde k radiaci, bude pozdě někam běhat a kupovat tablety. Vše bude vyprodáno. Tablety jódu nejsou vitamín a nesmí se brát, pokud opravdu nehrozí akutní spad radioaktivního jódu. To jenom na doplnění, že nejde o léčivo určené k polykání bez rozmyslu a bez přečtení příbalového letáku. Od toho důrazně odrazujeme, protože jodid draselný je antidotum, protijed, který se podává jen tehdy, když hrozí akutní otrava radionuklidem jódu. Naše výzva je vedena směrem k vytvoření si zásob tablet pro sebe a svoji rodinu, ne k jejich okamžité konzumaci!

Do Británie přiletěla americká monitorovací letadla

Jeden z našich čtenářů nás včera navíc upozornil na další informaci, že 17. února informovaly blogy spotterů o tom, že na leteckou základnu Mildenhall ve Velké Británii dorazily letouny vojenského letectva USA WC-135. Informaci o stroji už potvrdil i britský tisk [5], ale samozřejmě ten to zdůvodňuje “zlými Rusy” a jejich údajným nukleárním testem v Arktidě, který jako nikdo neslyšel a seismografy nic nezaregistrovaly. Jinak stroje tohoto typu se používají, když je třeba objevit stopy jaderných zkoušek a úniků radiace. Tak tomu bylo mimo jiné při rozboru následků jaderných zkoušek v KLDR a také po haváriích v černobylské jaderné elektrárně (rok 1986) a ve Fukušimě (rok 2011). Izotop jódu 131 je produktem štěpení těžkých jader. Doba jeho poločasu rozpadu je asi 8 dní, proto se jedná, jak se zdůrazňuje v publikacích, o „zcela nedávnou událost”. Jak zdůraznili vědci, podobný únik nijak zdraví ani život lidí neohrožuje, může ale svědčit o jaderném incidentu s jaderným reaktorem nebo o nehodě na nějakém jiném objektu jaderného palivového cyklu či ve výzkumné laboratoři, nebo o tom, že se odehrálo něco s jadernou municí.

Letoun WC-135 na britské základně Mildenhall byl vyslán z USA do Evropy, aby měřil radioaktivitu v atmosféře.

Američané tak budou podle všeho svými letadly monitorovat evropské vzdušné proudy a budou měřit radioaktivitu. To rozhodně není jenom kvůli problémům s jódem 131, ale zřejmě se v ovzduší očekává v následujících měsících pohyb dalších desítek nebo stovek izotopů z francouzské jaderné elektrárny. Horká pára primárního okruhu PWR reaktoru přichází do kontaktu s radioaktivními tyčemi přímo v reaktoru a voda tak de facto obsahuje celou Mendělejevovu tabulku a je vysoce radioaktivní. Při explozi primárního parovodu však dojde k prudkému ochlazení superhorké páry, dojde ke snížení tzv. excitace nosného média a do ovzduší spolu s párou uniknou jen vybrané izotopy, které se dokáží vázat na vodní páry. Spolu s jódem to jsou i další radionuklidy, které jsou typické pro únik páry z primárního okruhu.

Kde všude se radioaktivní mrak jódu 131 pohybuje.
Pokud dojde k úniku radiace, vlády v EU všechno zapřou, jako Sověti!

Vládám a organizacím pro jaderný dozor nelze věřit, protože všichni jsme zažili rok 1986 v Československu a neustálé tvrzení Československé televize z Kavčích hor, která chlácholila občany, že k ničemu závažnému v Černobylu nedošlo a není třeba se ničeho obávat. Stejné chlácholení můžeme očekávat i dnes, protože ve Francii vůbec nejde o nějaké ozáření lidí, to nikoho nezajímá. Francouzskou vládu zajímá jediné, zabránění Marine Le Pen ve vítězství v prezidentských volbách, což by způsobilo konec projektu Berlína na vybudování Nové Evropy podle tzv. konceptu Das neue Europa. Doporučujeme nevycházet s dětmi ven, nevětrat, tento a následující rok nesbírat houby, borůvky a žádné plody, které vážou radioizotopy, kořenová zelenina, luštěniny, mrkev, kedlubny, dýně, ředkvičky a dále slunečnicová semena, olej ze slunečnic apod.

[VIDEO] Záběry RT zachytily pouze páru unikající přímo z budovy prvního bloku, což by znamenalo, že k havárii došlo ve strojovně čerpadel a agregátů primárního okruhu. Pokud by šlo o strojovnu sekundárního okruhu, ta je podle informací v protilehlé budově, kde jsou generátory a turbíny.

Kvůli současné ekonomické globalizaci můžete na jaře a v létě v obchodech najít jogurty z Francie, potraviny všeho druhu atd. Pro měření nezávadnosti potravin je třeba provést investici na nákup dozimetru. Jejich cena se pohybuje okolo 10,000,- Kč, ale je to investice pro celou rodinu [6]. Pokud máte doma kojence a připravujete mu třeba jablečné pyré z domácích poctivých jablíček, tak je dobré jablka po sběru na zahradě překontrolovat dozimetrem. Toto léto může být opravdu prostoupené radioaktivitou, bůhví, co všechno bude Evropou poletovat v následujících měsících. Malé dítě reaguje i na nízkou radioaktivitu jinak, než dospělý člověk. Nic neponechávejte na náhodě, pokud vám někdo bude tvrdit, že je to normální a neškodné, že se nad Evropou valí najednou mrak radioizotopů jódu, které pocházejí jedině z jaderného štěpení a ne z volné přírody, tak prostě na nic nečekejte a nevěřte chlácholením. Režim v EU vás nepotřebuje mít zdravé, režim usiluje pouze o to, abyste zůstali v klidu. Brusel se chová stejně jako kdysi Nejvyšší sovět v SSSR. Nejde o zdraví lidí, jde o zachování klidu.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email

PODOBNÉ ČLÁNKY

od nových od starých od palců
Upozornit na
Vašek
Návštěvník
Vašek

Na Šumavě se letos pálila ve spalovnách kontaminovaná radioaktivní divoká prasata. Prý po sežrání radioaktivních hub po Černobilu. Kontaminace byla tak vysoká, že se divočáci nesměli konzumovat. Prasata jsou pašáci, že se u nich neprojevily po 35 let trvajícím požírání radioaktivních hub žádné genetické změny. A lidi u nás jsou ještě větší pašáci, že těch 35 let konzumovali radioaktivní prasata bez následků. Nebo že-by to byla radioaktivita současná, z Francie? Ale to by byla poplašná zpráva, že?

Galio
Návštěvník
Galio

Je mi líto, ale dle mého názoru, autor tohoto článku a následné reportáže na Svobodném rádiu, šlápl do trusu a to jako že hodně. V lepším případě dezinformace, v horším poplašná zpráva. Nedivím se reakci SÚJB:
http://www.sujb.cz/aktualne/detail/clanek/statni-urad-pro-jadernou-bezpecnost-varuje-pred-poplasnou-zpravou/
Dávat do souvislosti výskyt “mohutného radioaktivního mraku” izotopu jódu 131 (na hranici měřitelnosti) s havárií ve francouzské JE, která nastala až později, je nesmysl. Ostatně žádná z monitorovacích stanic v Evropě nic nezeznamenala – jen přírodní radiační pozadí.
http://www.radmon.org/
http://eurdepweb.jrc.ec.europa.eu/EurdepMap/Default.aspx
Obrázek v článku pochází z
http://www.irsn.fr/EN/newsroom/News/Pages/20170213_Detection-of-radioactive-iodine-at-trace-levels-in-Europe-in-January-2017.aspx
a uvádí naměřené hodnoty v µBq/m3 při týdenní akumulaci vzorků (aby to bylo vůbec měřitelné).
http://www.suro.cz/cz/publikace/aktuality/podrobnejsi-informace-ke-stopove-mnozstvi-i-131-v-ovzdusi-v-lednu-a-unoru-2017
Pro srovnámí údaje z přílohy č.8 vyhlášky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně, tab.4, nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin pro radiační mimořádné situace pro izotopy jódu, zejména I-131:
potraviny pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu – 150 Bq/kg
mléko a mléčné výrobky – 500 Bq/l
pitná voda a tekuté potraviny – 500 Bq/l
ostatní potraviny – 2000 Bq/kg
Ještě pro nick “mimon” z Úno 24, 2017 0:22 – Jednotka CPM (Counts per minute) udává počet impulzů z GM trubice za minutu.
https://en.wikipedia.org/wiki/Counts_per_minute
Stanice Mariete z Madridu trvale uvádí poněkud vyšší hodnoty než ostatní stanice ve Španělsku. Může to být způsobeno vyšší aktivitou podloží nebo stavebních materiálů v danné lokalitě. Konverzní faktor této stanice je 0,0057, tedy 10 CPM = 0.057uSv/hr, 100 CPM = 0.57uSv/hr apod. Počty impulzů v jednotlivých měřeních jsou nahodilé v rozsahu od minimální do nějaké maximální hodnoty. Jedná se o přírodní jev. Dokonce se tato čísla používala jako náhodný kód pro nerozluštitelné šifrování. Jednotlivé extrémní CPM nejsou podstatné, důležitá je střední hodnota v delším časovém intervalu. Obvykle se uvádí maximální roční expozice,
2,4 mSv za rok – průměrná dávka z přírodních zdrojů – zemské kůry a kosmu pozadí (EU – 1,7 mSv za rok, Finsko – 7,2 mSv za rok)
1 mSv – roční limit efektivní dávky, kterou mohou obdržet běžní lidé ze zdrojů mimo přirozené pozadí
50 mSv – roční limit efektivní dávky, kterou mohou obdržet pracovníci se zářením ze zdrojů mimo přirozené pozadí. Během pěti let nesmí pracovník obdržet více než 100 mSv.
500 mSv – roční povolená dávka pro kosmonauty.
http://vedaumendiku.blog.cz/1103/radiokativita-a-ucinek-zareni-na-cloveka
Přepočítejte si to.

D1111
Návštěvník
D1111

Protože se zaznamenal pouze jód 131, je jasné, že nešlo o havárií jaderného zařízení, protože tam by se uvolnila řada dalších radionuklidů, například cesium 137, ale problém v nějakém farmaceutickém provozu, který produkuje jód 131 pro medicínské aplikace.

Galio
Návštěvník
Galio

Milý admine,
před cca pěti hodinami jsem odesílal svůj příspěvek vyjadřující můj názor na tento článek. Nebyl zveřejněn. Nějaký problém?

Administrator
Admin

Poslední komentář máte z 21. 2. 2017. Dnes žádný koment od vás v logu není. Neblokuje vás provider nebo zaměstnavatel?

Galio
Návštěvník
Galio

Tak jsem to poslal ještě jednou. Dole byl, stejně jako při prvním pokusu žlutý proužek Processing…
Uvidíme.

jobb24
Návštěvník
jobb24

Jodid draselný už není nikde k dostání,v mnoha případech odkazy na stránky prodejců nefungují nebo jsou zrušeny!!!!!
Error 404…..
Úmysl???

Petr Strnad
Návštěvník
Petr Strnad

V článku je zásadní nepřesnost v textu “Strojovna má přívod z primárního okruhu reaktoru, kde je v systému trubek předávána tepelná energie sekundárnímu okruhu. K explozím došlo na úrovni strojovny a je možné, že byl poškozen právě primární okruh s radioaktivní párou.” Primární okruh končí v parogenerátorech, které jsou uvnitř kontejnmentu, takže primární okruh není vůbec ve strojovně. Tímto jednoduchým upřesněním se můžeme všichni uklidnit, že žádná nebezpečná radioaktivita neunikla mimo kontejnment. Jsem penzista (69), který pracoval na jaderných elektrárnách typu PWR 20 let v USA a 15 let v ČR. Nevím proč takové nepřesnosti vznikají. Doufám, že to jen nekompetentnost a ne úmyslné klamání a strašení veřejnosti.

Ananuk
Návštěvník
Ananuk

Zachovejme paniku :-(, uznávám, že i mě takovéto události zneklidňují, ale jelikož mám důvěryhodný zdroj v jaderné elektrárně v ČR a žádné nadprůměrné hodnoty nebyly naměřeny, není třeba se nervovat, zatím. Jelikož této osobě naprosto důvěřuji (když byl průšvih s Černobylem, tak jsme to věděli dřív, než veřejnost), tak si myslím, že se zatím žádný radioaktivní armagedon neblíží.

minon
Návštěvník
minon

O JAKOU DOBU JSTE TO VĚDĚLI DŘÍV,O MINUTY,HODINY,DNY,NEBO MĚSÍCE???

Primefire
Návštěvník
Primefire

Naměřený spiky na konci ledna udávají únik Iodinu 128, ten má poločas rozpadu pár minut max 8 dní. Takže korelace mezi nehodou a naměřenýma hodnotama vůbec nemusí existovat, spíš bych tipoval nějakej pokus, vlastně mnoho vědců taky neví. Černobil nebyl ve zprávách, ale naměřený hodnoty jsme tu měli hned a pak se přiznali. Už je to docela dlouho a i Finsko udává, že hodnoty jsou malýho významu. Přestante radši kouřit, protože díky dehtu do organismu dostáváte víc radioaktivity než ve vesmíru a to je fakt topka. Celkem poplach jak v Praze .-)

aechmea
Návštěvník
aechmea

Jodid draselný je beznadějně vyprodán.Ze dvou objednávek mi vraceli peníze s tím, že dostupnost u výrobce je neznámá. To asi něco znamená,ne?Napadlo mě, že by se dal nahradit Lugolovým roztokem.Je to směs jodu a jodidu dras.v optimálním a vyváženém poměru pro dobrou vstřebatelnost a dříve se používal velmi často a úspěšně téměř na vše, samozřejmě i vnitřně.Mám osobně vyzkoušeny i dávky 40 kapek, nic dramatického se neděje a stejně má většina lidí tak velký deficit jodu (existuje jednoduchý test) že ani preventivní užívání není na škodu.Dobré kombinovat se selenem.

minon
Návštěvník
minon

Zde je graf z dnešního dne ze Španělska,byly tam naměřeny Alarmující limity radioaktivity,téměř 100 CPM !!! proto nedoporučuji jíst potraviny ze ŠPANĚLSKA. http://www.radmon.org/radmon.php?function=drawsmallgraph&user=Mariete

sdadsa
Návštěvník
sdadsa

to ako fakt ?

minon
Návštěvník
minon

ANO,MÁM TO VYFOCENÉ NA MOBILU,ASI SE TAM NĚCO DĚJE…UKAZUJE TO RADAR V MADRIDU.

konzerva
Návštěvník
konzerva

Jaderné havárie ve Velké Británii za 65 let…. některé vyloženě kryli.. https://youtu.be/d_ujlhECnhg