Nad celou Evropou létají stovky malých letadel a provádí kobercové přelety tam...

Nad celou Evropou létají stovky malých letadel a provádí kobercové přelety tam a zpátky a pořád dokola, jako kdyby něco hledaly, nebo něco nasávaly ze vzduchu nad přesně vymezenou oblastí, nebo rozsypávaly z letadel nad vymezeným úsekem, anebo fotografovaly v přesně vymezené lokalitě! Soukromé Cessny a další jedno a dvoumotorové stroje létají sem a tam nad severní Itálií, nad Německem, nad Polskem, nad Maďarskem, nad Českou republikou a vyděšení lidé se ptají, proč se to děje až teď během COVID-19 krize, dříve to nebylo! Podobná letadla létala nad Evropou v roce 1986 po explozi jaderného bloku v Černobylu, ale proč létají teď?

Nad celou Evropou létají stovky malých letadel a provádí kobercové přelety tam a zpátky a pořád dokola, jako kdyby něco hledaly, nebo něco nasávaly ze vzduchu nad přesně vymezenou oblastí, nebo rozsypávaly z letadel nad vymezeným úsekem, anebo fotografovaly v přesně vymezené lokalitě! Soukromé Cessny a další jedno a dvoumotorové stroje létají sem a tam nad severní Itálií, nad Německem, nad Polskem, nad Maďarskem, nad Českou republikou a vyděšení lidé se ptají, proč se to děje až teď během COVID-19 krize, dříve to nebylo! Podobná letadla létala nad Evropou v roce 1986 po explozi jaderného bloku v Černobylu, ale proč létají teď?

Do naší redakce dnes přišel opravdu děsivý email, ze kterého nám doslova spadla brada. Autor nám poslal sérii skenů z mobilní aplikace Flightradar24, které odhalují něco, co vyvolalo zděšení hned u několika kolegů a spolupracovníků naší redakce. Z podrobné analýzy materiálů se nám podařilo sestavit velice znepokojivý obraz toho, co se momentálně děje v Evropě mimo záběry kamer mainstreamových médií a mimo titulky novin.

Skeny totiž zachycují záhadné letové trasy celé řady soukromých jedno a dvoumotorových letadel, které nevypadají jako cestovní trasa z bodu A do bodu B, nevypadají ani jako vyhlídková trasa pro turisty a vzhledem k civilním typům strojů nemůže jít ani o ortofotografické přelety zaměstnanců geodézie, kteří fotografují z letadla povrch a terén pro mapové účely. Jedná se totiž o soukromé Cessny, Beechcrafty, Pipery a další soukromé stroje pro řádově jednotky osob. O těchto divných přeletech jsme do redakce začali dostávat první informace přesně několik dní po vyhlášení Nouzového stavu v ČR.

Koberec nad oblastí Karlových varů.

Lidé z Čech i z Moravy nám začali hlásit, že jim nad barákem létá letadlo, přeletí docela nízko, potom asi 10 minut je klid, ale najednou se vrací v opačném směru, a znovu dělá kravál a randál a letí pryč. Uběhne dalších zhruba 10 minut a letadlo se znovu vrací, ale opět o kus dál od původní trasy. Lidé nám dosud neposlali žádné fotografie focené ze země, takže jsme celou kauzu zatím neřešili, nemůžeme řešit přelety letadel bez podrobnějších informací, ale když nám podobné popisy zážitků přišly z dalších míst na Moravě a v Čechách, začalo nám to v redakci vrtat v hlavě. Už v srpnu loňského roku Američany vyděsilo v Kalifornii letadlo NASA, které kobercově skenovalo tektonický zlom San Andreas. Přinesli jsme o tom článek zdeNyní se podobné lety začínají odehrávat i v Evropě.

Co je důležité, tak svědci tvrdí, že nikdy předtím nic takového nezažili a nad baráky jim dosud nikdo takhle nepřelétával sem a tam s malými rozestupy při přeletech. Několik lidí nám ale napsalo, že už to zažili v minulosti, čtenář z Vysočiny nám třeba napsal, že to zažil v létě 1986, kdy letadla Svazarmu létala sem a tam nad Vysočinou v malé výšce a nasávala vzduch z atmosféry. Bylo to kvůli havárii v Černobylu, letadla tehdy nabírala z atmosféry vzorky vzduchu kvůli měření radiace a tzv. radiačních kapes v atmosféře.

Soukromá malá letadla provádí kobercové průlety nad stovkami míst v celé Evropě, některá letadla jsou dokonce registrována v USA

Skeny záznamů letových tras malých letadel, které jsme dostali do redakce, nás proto všechny vyděsily. Série fotografií, které vám přinášíme, pochází z celé Evropy. Ověřili jsme několik letů a jejich drah, abychom vyloučili fejk a podvrh, trasy jsou opravdu pravé a skutečné, můžete si je sami ověřit na aplikaci Flightradar24. Např. zde je ukázka dvou koberců stroje D-IDOS nad Německem, anebo v USA registrované letadlo kobercující nad Českou republikou zde dne 6. dubna 2020.

Americký stroj, který odstartoval z Německa, kobercoval nad ČR dne 6. dubna 2020

Letadla létají způsobem, že vyletí z letiště a přemístí se nad vymezenou oblast, obvykle nad velkou metropoli, nad průmyslovou oblastí, ale rovněž nad lesy a horami, kde na zemi nic prakticky není, a tam letadla začnou tanec.

Stroje začnou provádět kobercové přelety tam a zpátky, přičemž trasa a stopa přeletů vytváří jasně identifikovatelný koberec. Letadla tak položí koberec a potom se vrací na letiště, odkud letadla vzlétla, anebo letí na jiné letiště. Stroje pokládají koberec v letové hladině cca. 12 000 stop, což je přibližně 3 600 metrů nad zemí. V této výšce je mimochodem nejrychlejší proudění vzduchů v troposféře, kde se formuje nízká oblačnost a míchá se studený vzduch ze shora a teplý vzduch stoupající od země.

Koberec u města Salo v severní Itálii, přímo nad centrem nákazy Covid-19.

Tyto soukromé Cessny a další malé stroje přitom nemají nějaké zjevné napojení na mezinárodní nebo nadnárodní organizace, které by oficiálně prováděly nějaká měření, jedná se navíc skutečně často o malé a někdy i jen dvoumístné stroje, které prostě vzlétnou z letiště, stroj přelétne nad určenou oblast, tam začne vytvářet koberec a po dokončení se vrací. Existuje jen malá hrstka možných vysvětlení, z nichž každé je hrozivější než to předchozí.

První možností je, že tyto stroje nyní v Evropě provádí to samé, co v Československu zajišťoval v roce 1986 Svazarm, když svými malými letadly Zlín monitoroval atmosféru pomocí sond umístěných na křídlech, které nasávaly vzorky atmosféry. V současné době nikde k jaderné havárii nedošlo, ale došlo k jiné katastrofě, k úniku viru. A jak už dlouho informujeme na Aeronetu, virus má podle všeho aerobní vektor přenosu, tzn. šíří se vzduchem a vzdušnými proudy v nízké atmosféře. Je naprosto logické, že ideálním místem pro sběr vzorků atmosféry je letová hladina 12 000 stop, tedy spodní hrana troposféry.

Letadla mohou mít stejnou funkci jako v Číně, rozprašují nad vytyčenou oblastí zkušební dezinfekční aerosol

Druhou možností, mnohem hrozivější, je rozsypávání něčeho z letadel nad přesně vymezeným územím. Nemusí jít o rozsypávání nějakého viru, ale naopak třeba o rozsypávání zkušební látky, desinfekce, přičemž se má zjistit účinnost a efektivita substance nad vymezeným územím. Tyto malé stroje nemusí mít nijak velké nádrže na takovou látku, lze si to přirovnat k velice jemnému aerosolu, který vystačí na položení koberce oblaku desinfekce.

O promíchání se postará vertikální vzdušné proudění, které od země stoupá vzhůru a na spodní hraně troposféry se míchá se studeným vzduchem. Toto míchání zajistí dokonalé promíchání aerosolu se vzdušnou masou. Skeny přeletů dokazují, že tyto stroje létají nad nejvíce virem zasaženou oblastí severní Itálie, ale i nad Německem, Českou republikou, nad Polskem a dalšími státy. Letové trasy strojů jasně ukazují, že jejich náplní je pokládání koberců svých letových tras nad vymezeném prostorem.

Koberec nad Amsterdamem.

Třetí možností je pátrání. Stroje nad těmito oblastmi něco hledají, po něčem usilovně pátrají na zemském povrchu. Problém je ale v tom, že tyto koberce nyní pokládají desítky a dost možná stovky letadel v Evropě a je vyloučené, že na stovkách míst by tyto stroje něco hledaly na zemi současně. Stejně tak je vyloučeno, že by letadla fotila povrch země pro geodézii, že by se jednalo o focení ortofotomap, protože k tomu se používají speciálně upravená letadla a zde se jedná o komerční cestovní letadla, která jeden den pokládají koberec zhruba hodinu nebo hodinu a půl, potom se vrátí a ještě ten samý den letí někam úplně jinam za jiným zákazníkem a žádný koberec už stroj nepokládá. Tedy variantu focení zemského povrchu pro geodézii můžeme rovnou vyloučit.

Celosvětové manévry proti Coronaviru mají souvislost i s těmito letadly, o tom není naprosto žádných pochyb

Podle zhodnocení našich kolegů ze z těchto letových tras dají odvodit jenom dvě první varianty, to znamená, že tato letadla provádí sběr vzorků z atmosféry pomocí stínování kobercových průletů spodní hranou troposféry, což je standardní praxe pro měření atmosféry po úniku radiace nebo jiných látek či organismů, anebo se jedná o možnost, že stroje rozprašují aerosolový agent, který má dosáhnout desinfekce atmosféry, což provádí a testuje Čína ve Wuhanu, kde helikoptéry a malá letadla rozprašují aerosol nad městem s cílem desinfekce atmosféry kvůli Coronaviru.

Není vyloučeno, že tato letadla provádí obě dvě úlohy současně. Stroje tak mohou měřit obsah Coronaviru v atmosféře, otestují vzdušný obsah nad danou oblastí a mohou následně nad ní rozprášit dezinfekci. Tyto důkazy o kobercových letových trasách malých letadel nad oblastmi v Evropě pouze posilují podezření, že Coronavirus se šíří aerobně pomocí vzdušného proudění a není divu, že se hledají cesty, jak toto šíření zpomalit a zastavit, a to i netradičními prostředky, rozprašováním dezinfekce z letadel.

Galerie obrázků

Níže v galerii obrázků si můžete po kliknutí na galerii prohlédnout sérii 30 obrázků kobercových letů nad Evropou v posledních dnech. Tyto záznamy dokazují, že všechno, co jsme dosud slyšeli o Coronaviru, může být úplně jinak a právě probíhají utajené operace přímo nad našimi hlavami.

Pokud si všimnete ve svém okolí kobercových přeletů malých letadel nad vaší obcí nebo městem, nezapomeňte si stroj vyfotit za pomoci zoomu na mobilním telefonu, měly by být vidět na křídlech registrační insignie a zašlete nám fotografie do redakce. Neposílejte fotografie mainstreamovým médiím, je to nebezpečné, upozornili byste na sebe, že nevěříte oficiálnímu příběhu o Coronaviru. Právě dochází k instalaci policejních států v Evropě, které budou důsledně likvidovat jakékoliv znaky zpochybňování nebo odporu k oficiálnímu průběhu virové nákazy.

Těchto přeletů letadel nad vybranými oblastmi bude postupně přibývat, ale hlavním úkolem bude pozorovat své okolí, jestli nedochází k mizení lidí, k mizení dětí, celých rodin, na základě příběhu o údajné karanténě celé rodiny, jestli víte ve svém okolí o někom, kdo je opravdu nemocný, kdo opravdu umřel, jestli opravdu vaše nemocnice praská ve švech, anebo… anebo je to celé úplně jinak, ale vy musíte držet jazyk za zuby a mít naražený hadr na ústech a ani neceknout. Pravda nakonec vypluje na povrch všude, jenom u nás na Aeronetu se o tom dozvíte s předstihem několika týdnů, měsíců, nebo i let.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email

304
Komentářů k článku


Pravidla pro komentáře: Na AE News nikdy necenzurujeme žádný názor, je-li vyjádřen slušně, kultivovaně a nejedná-li se o zjevný trolling, pomluvu, diskreditaci serveru AE News nebo dehonestaci autora článku. Máte právo vyjádřit jakýkoliv kritický komentář, avšak bez vulgarit a také bez sprostých formulací, výhrůžek nebo urážek, a to ani ve vztahu k autorovi (autorům) článku, ani vůči ostatním diskutujícím.

Hrubé vulgarismy, nadávky, schvalování teroristických útoků, komentáře, fotografie nebo videa se znaky sadismu, brutality, sexuality, porna nebo bestiality, výzvy k činům proti lidskosti, výzvy nebo obrázky s tématikou fyzické likvidace kohokoliv nebo výhrůžky komukoliv nebudou tolerovány, a to ani vůči třetím osobám mimo náš web, např. vulgarismy v diskusi proti osobám zmiňovaným uvnitř kritického článku apod. V diskusích je povoleno vyjadřovat jen vlastní soukromé názory jako fyzická osoba, ne stanoviska firem, podniků, skupin osob, spolků, sdružení nebo organizací. Pro publikaci takových stanovisek kontaktujte nejprve naší redakci. V komentářích není dovoleno používat "shouting", tzn. křičení vyjádřené psaním celých vět pouze velkými znaky. Příspěvky nesplňující tyto základní podmínky slušné diskuse budou mazány, stejně tak komentáře se znaky trollingu, spamu, politické reklamy a nesouvisející diskuse pod články (offtopic příspěvky). V diskusích je zakázána impersonace, vystupování pod jmény cizích žijících osob.

Komentáře jsou automaticky moderovány analytickým systémem Akismet a mohou být navíc dodatečně schvalovány administrátorem, případně dodatečně mazány, pokud Akismet nezachytil závadné příspěvky sám. V diskusi je povolena pouze rodilá čeština a slovenština, ne automatizované překlady do těchto dvou jazyků pomocí Google Translate nebo skrze jiné překladače. Vyjímečně budou tolerována poděkování v cizích jazycích, ne však komentáře nebo diskuse.


Váš vložený komentář se nemusí zobrazit ihned, je-li zadržen Akismetem. V takovém případě je diskusní příspěvek odeslán k ručnímu schválení administrátorem, což může zabrat nějaký čas. Neodesílejte příspěvek znovu, neurychlíte tím jeho schválení. Děkujeme.


avatar
5000
  Zasílat  
od nových od starých od palců
Upozornit na
morning star
Návštěvník
morning star

cca 2 tyzdne od polovice aprila ma bolela štitna žlaza, dofukal sem vietor od požiara z černobylu.
na jesen hlasia media epidemiu rakoviny.

afík
Návštěvník
afík

Dňa 22042020
Prelietavalo jedno nad P.B. v Trenčianskom kraji cca čase 14.-16.00 osobne som videl 4 prelety cestou do práce, nič nezhadzovalo.

Firenettle
Návštěvník
Firenettle
PanX
Návštěvník
PanX
Lulu
Návštěvník
Lulu

Dnes po 21h jsme s přítelem viděli nad Opavou přelet asi 30ti letadel. Letěli za sebou. Ve 22.30 se to opakovalo, ale v jiném koridoru.. Dost nás to vydesilo, protože jak všichni víme, počet letů klesl na minimum a prostě se nedalo nevšimnout si. První co nás napadlo, že bude válka?!!

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Rozhodně je těžké si myslet, že tato cizí letadýlka svou činností dělají něco užitečného pro naši zem. A zadarmo! To můžou povídat tak babičce,ale své moje tak blbá není. A pokud něco i rozprašují , desinfekce to nebude. Spíše aktivátory virů. Asi se jim zdá že to jde pomalu. DSřív by se to stát nemohlo. Při pokuisu o přelet hranice i v nízké výšce by byli sestřelení protivzdušnou příhraniční obranou na nízko letící cíle. Dnes si kdejakej
parchant lítá nad našimi hlavami a ani vláda nic nevíi. Kde to proboha žijem?

Peter56
Návštěvník
Peter56

Ide o letecké snímkovanie povrchu a volá sa to letecká fotogrametria.
Napríklad tu: http://www.geosolutions.sk/detail/trimble-inpho-uasmaster/
Na stránke nájdete aj spôsob, ako sa to robí, ako sa pri tom lieta v jednej
výškovej hladine vrátane fotografií, ktoré presne zodpovedajú tomu, čo vidieť v tomto článku. Žiadna senzácia sa tentokrát nekoná.

Mám to overené od spoločnosti, ktoí toto robí. Stačí sa s nimi kontaktovať. Teraz je menej komerčných letov, tak to využívajú viac.

Jah
Návštěvník
Jah

dneska (středa 14.4.) nad karlovarským a plzeňským krajem
https://ctrlv.cz/qoN9

Josef
Návštěvník
Josef

letadýlka na Hradecku 14.4. poobědě
https://www.youtube.com/watch?v=FtAey-XiNZQ

Jiřina
Návštěvník
Jiřina

Pane Josefe, běžný výcvik letecké školy DSA. To snad není tajné.

fuckJosef
Návštěvník
fuckJosef

letadylka nad Josefem

Vacatko
Návštěvník
Vacatko

Podle skupiny na FB QAnon https://www.facebook.com/groups/852458025229061/ a podle Helenky Heclové jde o hledání podzemních tunelů, kde mají být oběti pedofilů, tj děti, které nikdy neviděli sluneční světlo. Technologii na vyhledávání podzemních prostor dodali Rusové i do USA v rámci tzv pomoci s rouškami a ventilátory do N. Yorku. Tato průzkumná zařízení na letadlech mohou rozeznat tyto tunely až do hloubky 30km(!)
Velká nemocniční loď zaparkovaná v přístavu v N. Yorku poskytuje první pomoc takovýmto obětem. (Maskovací verze přítomnosti lodě je pomoc obětem covid-19).
Mnohé děti byly mučeni k získání drogy zvané Adrenochrome z nadledvinek. Drogu užívají celebrity k omlazování. Za tímto projektem prý stojí Trump.
Zdrojů je hodně např. video:
https://www.youtube.com/watch?v=Wtw6CANxVbY&fbclid=IwAR1DvcUtJM7P65mXadoQconvgNuJl4g1wcsHGyNCWfL4JP0YApkK3kJfRbQ

fuckVacatko
Návštěvník
fuckVacatko

ty seš vubec dement….

žitomyr
Návštěvník
žitomyr

A ty vypatlaná ovce nebo totální troll

Vacatko
Návštěvník
Vacatko

Nech ho, i dement z Bohnic sem může napsat svůj názor. 🙂

Viktor
Návštěvník
Viktor

Adrenochrom se dá syntetizovat v laboratoři za použití docela základního vybavení a dusičnanu stříbrného, jehož cena je při čistotě přes 99% pouhých 2500kč za 100g. Mimo to se NEJEDNÁ o látku zakázanou a tak si ji můžete syntetizovat, jak chcete.

Váš postup získání C9H9NO3 je docela náročný, mimo to byste musel mít nějaký způsob jak z oběti získávat adrenalin a následně ho oxidovat, nebo ho nechat oxidovat v těle, ale přitom riskovat jeho vychytávání organismem či enzymatický rozpad.

Vacatko
Návštěvník
Vacatko

Díky za objasnění. Proč teda ty děti unáší a mučí. Na odběr orgánů to asi nebude.

Dan
Návštěvník
Dan

Třeba proto ,že hollywood a asi i vláda USA je plná pedofilů. Stačí se kouknout na zamluvenou kauzu pizzagate nebo na kauzu s Epsteinem a jeho ostrovem kam lítalo spoustu vlivných osob a kdoví co za zvrhlosti tam dělali. Pedofilie je mnohem větší problém než si dokažem představit. Sám sem tomu nemohl uvěřit a nevěřil ,že mě ještě muže něco tak moc šokovat.Stačí jenom hledat.