Na Slovensku začali lékaři očkovat lidi prošlými vakcínami Pfizer po datu expirace...

Na Slovensku začali lékaři očkovat lidi prošlými vakcínami Pfizer po datu expirace a Slováci se děsí možných následků, jestli vakcíny nejsou “zkysnuté” po vypršení trvanlivosti! Nikdo je neinformoval o administrativním prodloužení expirace vakcín bruselskými orgány o 3 měsíce! Jenže podle amerických novinářů je okolo vakcín jedna záhada, databáze VAERS totiž odhalila, že některé šarže vakcín Pfizer a Moderna způsobují abnormálně obrovský počet vedlejších reakcí a úmrtí, zatímco jiné šarže téže vakcíny mají nula hlášených případů!

Na Slovensku začali lékaři očkovat lidi prošlými vakcínami Pfizer po datu expirace a Slováci se děsí možných následků, jestli vakcíny nejsou “zkysnuté” po vypršení trvanlivosti! Nikdo je neinformoval o administrativním prodloužení expirace vakcín bruselskými orgány o 3 měsíce! Jenže podle amerických novinářů je okolo vakcín jedna záhada, databáze VAERS totiž odhalila, že některé šarže vakcín Pfizer a Moderna způsobují abnormálně obrovský počet vedlejších reakcí a úmrtí, zatímco jiné šarže téže vakcíny mají nula hlášených případů!

Na Slovensku se před několika hodinami začala šířit fotografie lékařského potvrzení z jedné bratislavské ordinace, kde se uvádí údaje o očkování vakcínou Pfizer Comirnaty a na papíru je uvedeno datum provedení očkování 2. 11. 2021, ale uvedená šarže vakcíny měla expiraci 31. 10. 2021. Na internetu a sociálních sítích se hned rozhořela diskuse o tom, že na Slovensku se začalo v zoufalství už očkovat i propadlými vakcínami, které jsou zkysnuté. Slovenská veřejnost totiž není informována o tom, o čem před několika dny informoval Aeronet [1].

Bruselské úřady totiž administrativně prodloužily platnost propadlých vakcín o 3 měsíce, objevila se o tom informace [2] na serveru slovenského Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). O tomto administrativním úkonu bruselských aparátčíků na Slovensku skoro nikdo neví. Stačilo pero a razítko a šup, stal se zázrak, propadnuté vakcíny už rázem nejsou propadnuté a mají prodlouženou trvanlivost o čtvrt roku. Halelujah!

Papír z očkování

Na uniknuté fotografii z ordinace bratislavské lékařky jsme znečitelnili osobní údaje, ale dobře si všimněte upozornění pacienta ze strany lékařky. Po očkování se nesmí osoba koupat v teplé vodě, ani chodit do sauny a nesmí přehřívat svůj organismus. Tato informace nás zarazila a obrátili jsme se na našeho kolegu lékaře, aby to vysvětlil. Podle jeho názoru je to zjevně proto, že vakcína obsahuje virové a proteinové struktury, které lidské tělo za normálních okolností likviduje zvýšenou teplotou, prostě vypocením. Když se člověk vypotí, zvedne se jeho tělesná teplota, což má za úkol uškvařit v těle viry, které jsou vysoce háklivé a citlivé na vyšší teploty.

Lidé po očkování nesmí do vany, ani do sauny, nesmí se zpotit při námaze, protože by mohli zničit kazetové mRNA viry z vakcíny, které se potřebují rozmnožit, abyste “lehce” onemocněli

Při vyšší teplotě je totiž znemožněna polymeráza u virů, takže se nemohou množit a imunitní systém tak má usnadněnou práci. Instrukce pacienta po očkování má tak podle lékaře jediný důvod, aby se virus z vakcíny v těle očkované osoby namnožil a tím bylo dosaženo aktivace vakcíny. Jenže, po očkování lidé nezískávají ani imunitu, ani bezinfekčnost, takže náš lékař se ptá, co vlastně člověk po očkování získá?

Podle všeho získá nemoc Covid-19, kterou prodělá, ale protože nemoc je slabá, člověk si vytvoří málo protilátek, takže po 6 měsících musí utíkat jako s keserem na posilující 3. nebo 4. nebo 5. dávku vakcíny. A po 6 měsících znovu. A znovu. A tomuto se říká komerční imunita. Komerční imunita je slabá, pokud vůbec nějaká, rychle vyprchá a po pár měsících musí člověk dostat další dávku. Náš kolega lékař vyslovil zajímavý názor.

Vakcíny Pfizer a Moderna

Podle všeho to prý vypadá, že celé očkování má za úkol řízené prodělání nemoci s cílem vytvoření slabé imunitní odezvy poskytující jen krátkou a několikaměsíční ochranu před projevy nemoci, a to s jediným cílem a účelem, aby lidskému tělu bylo zabráněno převzít iniciativu, pozabíjet viry a vytvořit si vlastní silnou a přirozenou imunitu. Lékař se domnívá, že právě odtud pramení ze strany farmaceutických firem a politiků ten nepřirozený a vzteklý odpor proti uznávání přirozeně získaných protilátek obyčejným proděláním nemoci v posteli a vypocením.

Největším nepřítelem farmaceutické lobby je člověk, který si lehne pod peřinu a vypotí se! Dobytek, kazí nám tím Velký reset, křičí farma baroni!

A právě proto po očkování dostávají lidé do ruky papír, ve kterém jsou upozorňováni na to, že nesmí přijít do styku s horkou vodou, párou, nesmí do sauny, do horké koupele, nesmí nic zvedat, nijak těžce pracovat, protože logicky při tom všem se člověk potí a zvyšuje si teplotu těla, což podle všeho brání mRNA kazetám v rozvinutí virových šablon a v zahájení řízené nemoci.

Všichni ti epidemiologové, hygienici, politici a zástupci farma firem tak pracují společně na plánu, aby si lidé nevyráběli protilátky zadarmo v těle proděláním nemoci, ale aby museli všichni lidé povinně mít vakcínu, povinně mít covidový pas, povinně být registrováni v centrální databázi, povinně chodili na přeočkování dvakrát do roka a povinně se prokazovali pasem naprosto všude, v práci, ve škole, v MHD, v obchodech, na úřadech, u lékařů. Chápete?

Kdo má teplotu a vleze pod peřinu a vypotí se, vyrábí si v roce 2021 načerno imunitu. Protilátky mu režim odmítne uznat

Ředitel farmaceutické firmy bouchne do stolu a řekne, že nepřipadá v úvahu, aby si lidé zadarmo vyráběli imunitu prostě tím, že si lehnou do postele a vypotí se! To by tak hrálo! Takový skandál! Není dovoleno! Měj si přirozené protilátky kolik chceš, vypoť se z nemoci kolikrát chceš, měj silnou imunitu jak chceš, ale to nás nezajímá! Dokud nebudeš mít naši vakcínu v těle, která ti vyrobí slabou imunitu, dokud nebudeš chodit na pravidelná přeočkování dvakrát do roka, a dokud nebudeš o tom všem mít záznamy v covidovém pasu, který povinně už napořád budeš muset všude s sebou nosit, do té doby nesmíš nikam!

Nesmíš do nákupního centra, nesmíš do práce, nesmíš do školy, nesmíš na vánoční trhy, městští strážníci to budou kontrolovat na vstupu, nejen v Hamburku, kde to schválili v pondělí, ale i v Praze, i jinde. Nemáš naši vakcínu se slabou nebo žádnou imunitou, nesmíš nikam! Total Control! Impfen Macht Frei! Takže po vakcinaci žádná vana s teplou vodou, žádná sauna, žádné pocení, pěkně nechat viry z mRNA kazety v těle namnožit! A tady bychom mohli skončit a zanadávat si. Jenže, ono to má děsivé pokračování. Server The Expose [3] totiž přinesl grafy z databáze VAERS.

Americká databáze VAERS odhalila něco, co mělo zůstat navždy skryto. Některé šarže vakcín Pfizer a Moderna lze označit za zabijáky lidí, jiné šarže naopak připomínají placeba

Bývalý viceprezident farmaceutické společnosti Pfizer a nyní známý aktivista Dr. Michael Yeadon před několika dny odpálil naprostou bombu, ze které v mnoha rodinách spadnou hodiny ze zdi. Americká databáze vedlejších účinků vakcín (VAERS) se totiž stala nechtěným svědkem zásadního odhalení okolo vakcín Pfizer a Moderna. Data ze systému VAERS totiž ukazují šokující poznatek, že 100% všech úmrtí po vakcinacích v USA je způsobeno jenom 5% šarží ze všech vyrobených vakcín.

Jinými slovy, některé šarže vakcíny mají tak obrovskou úmrtnost, že se to vymyká nejen statistické pravděpodobnosti, ale především zdravému rozumu. Na straně druhé některé vakcíny mají 0 hlášených případů, což je znovu statistická abnormalita, která spíš ukazuje na to, že se jednalo o placebo. Pojďme se podívat na grafy a data, které publikoval Dr. Michael Yeadon a budete asi v naprostém šoku.

Dr. Michael Yeadon

Šetření údajů nalezených v americkém systému hlášení nežádoucích účinků vakcín (VAERS) odhalilo, že u konkrétních čísel šarží vakcín Covid-19 byl několikrát hlášen extrémně vysoký počet nežádoucích účinků a úmrtí, což znamená, že nyní byly identifikovány smrtící šarže experimentálních injekcí. Co je však možná ještě znepokojivější, je skutečnost, že “smrtící” šarže byly distribuovány v širokém měřítku po celých Spojených státech, zatímco jiné “neškodné” šarže byly zaslány pouze na několik málo míst. Údaje použité při vyšetřování byly získány z veřejně přístupné databáze VAERS, kterou si můžete prohlédnout zde.

Systém hlášení nežádoucích účinků vakcín (VAERS) je americký program pro bezpečnost vakcín, který společně spravují americká Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) a Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). Program shromažďuje informace prostřednictvím hlášení lékařů, zdravotních sester a pacientů o nežádoucích příhodách (možných škodlivých vedlejších účincích), které se vyskytly po podání vakcín, aby se zjistilo, zda je poměr rizika a přínosu dostatečně vysoký na to, aby ospravedlnil další používání určité vakcíny.

Z databáze byla vytažena hlášení, která byla podána do 15. října 2021, a zahrnovala všechny nežádoucí účinky hlášené proti injekcím Pfizer a Moderna mRNA Covid-19, jakož i všechny nežádoucí účinky hlášené proti chřipkovým vakcínám, které byly použity k vytvoření kontrolního souboru dat.

Databáze VAERS vykázala celkem 1 608 hlášení nežádoucích účinků proti vakcínám proti chřipce spolu s 15 úmrtími a 73 hospitalizacemi. Celkový počet vrácených čísel šarží byl 494.

Číslo šarže je specifický řetězec čísel a písmen, který sleduje konkrétní šarži vakcíny od její výroby až po dodání do ruky a obvykle se nachází na štítku vakcíny nebo na přiloženém obalu.

Jednotlivé šarže a incidence hlášených vedlejších příznaků jednotlivých šarží

Výše uvedený graf ukazuje počet hlášení nežádoucích příhod podaných do VAERS naproti vakcínám proti chřipce seřazených podle čísla šarže vakcíny, která byla podána před nežádoucí příhodou.

Až na několik prudkých nárůstů byl počet nežádoucích příhod podle čísla šarže obecně stejný, přičemž proti jednomu číslu šarže chřipkové vakcíny nebylo podáno více než 26 hlášení.

Výše uvedené grafy ukazují počet šarží podle počtu hlášení nežádoucích účinků na šarži chřipkových vakcín. Ukazuje, že u 33 % šarží (165 / 494) bylo hlášení nežádoucích účinků podáno pouze u jedné šarže, zatímco u pouhých 0,6 % šarží (3 / 494) bylo podáno nejméně 20 hlášení nežádoucích účinků.

Výše uvedený graf ukazuje, kolikrát bylo v hlášení nežádoucího účinku uvedeno číslo konkrétní šarže, u níž došlo k úmrtí osoby po očkování proti chřipce. Devadesát sedm procent šarží (480 / 494) bylo spojeno s nulovým počtem úmrtí, zatímco 13 šarží bylo spojeno s jedním úmrtím a 1 šarže se dvěma úmrtími.

Výše uvedený graf ukazuje počet států v rámci USA, do kterých bylo distribuováno konkrétní číslo šarže vakcíny proti chřipce.

Z údajů VAERS vyplývá, že 44 % šarží (219 / 494) bylo zasláno pouze do jednoho státu v rámci USA, zatímco dalších 17 % (86 / 494) bylo zasláno do 2 států, 10 % (50 / 494) do 3 států, 5 % (24 / 494) do 4 států, 3 % (17 / 494) do 5 států, 2 % (11 / 494) do 6 států a pouze 0,4 (2 / 494) do 12 států v rámci USA.

Všechny výše uvedené údaje pak byly použity jako kontrolní soubor dat pro porovnání s údaji VAERS pro vakcíny Covid-19 společnosti Pfizer a Moderna mRNA.

Databáze VAERS vykázala celkem 171 463 hlášení nežádoucích účinků vakcíny Pfizer Covid-19 spolu s 2 828 úmrtími a 14 262 hospitalizacemi. Celkový počet vrácených čísel šarží byl 4 522.

Jen z těchto údajů vyplývá, že v důsledku očkování vakcínou Pfizer Covid-19 došlo k 106krát většímu počtu nežádoucích účinků, 189krát většímu počtu úmrtí a 195krát většímu počtu hospitalizací než v důsledku všech ostatních chřipkových vakcín dohromady.

Výše uvedený graf ukazuje počet hlášení nežádoucích účinků vakcíny Pfizer Covid-19 do systému VAERS seřazených podle čísla šarže vakcíny, která byla podána před nežádoucím účinkem. Nemáme k dispozici spolehlivé informace o standardní velikosti šarže, ale zpravodajské články uvádějí průměrnou velikost šarže 1000 lahviček (přibližně 6000 dávek).

Nejvyšší počet hlášení nežádoucích příhod podaných do systému VAERS na jedno číslo šarže vakcíny proti chřipce byl 26. O to více šokující je zjištění, že nejvyšší počet hlášení nežádoucích příhod podaných do VAERS proti jednomu číslu šarže vakcíny Covid-19 společnosti Pfizer do 15. října 2021 byl 3 563, a to není anomálie.

Proti jedinému číslu šarže vakcíny Pfizer Covid-19 byly mnohokrát podány tisíce hlášení nežádoucích příhod a vakcína Moderna Covid-19 na tom bohužel není o nic lépe.

Databáze VAERS uvádí celkem 188 998 hlášení nežádoucích účinků vakcíny Moderna Covid-19, 2 603 úmrtí a 10 225 hospitalizací. Celkový počet vrácených čísel šarží byl 5 510.

Jen z těchto údajů vyplývá, že v důsledku očkování vakcínou Moderna Covid-19 došlo k 118krát většímu počtu nežádoucích účinků, 174krát většímu počtu úmrtí a 140krát většímu počtu hospitalizací než v důsledku všech ostatních chřipkových vakcín dohromady.

Výše uvedený graf ukazuje počet hlášení nežádoucích účinků vakcíny Moderna Covid-19 do systému VAERS seřazených podle čísla šarže vakcíny, která byla podána před nežádoucím účinkem, a ukazuje, že vakcína Moderna si v tomto ohledu vedla ještě hůře než vakcína Pfizer s nejvyšším počtem hlášení nežádoucích účinků na jednu šarži vakcíny Moderna Covid-19, a to v neuvěřitelném počtu 4 967.

Výše uvedený graf ukazuje počet šarží v porovnání s rozsahem nežádoucích příhod hlášených na jednu šarži vakcíny Pfizer Covid-19. Z údajů vyplývá, že u 2 908 šarží (64 %) byla hlášena pouze jedna nežádoucí příhoda, zatímco u 2 konkrétních šarží bylo hlášeno více než 3 000 nežádoucích příhod.

Z údajů je také šokující, že u 30 šarží vakcíny Pfizer bylo hlášeno 1000 až 1499 nežádoucích příhod na šarži, u dalších 20 šarží bylo hlášeno 1500 až 1999 nežádoucích příhod na šarži a u dalších 23 šarží bylo hlášeno 2000 až 2499 nežádoucích příhod na šarži.

To naznačuje, že existovalo malé množství nebezpečných šarží vakcíny Pfizer Covid-19 a velké množství zdánlivě neškodných (alespoň v krátkodobém horizontu) šarží vakcíny Pfizer Covid-19.

Šetření údajů VAERS však také odhalilo, že hlášená úmrtí způsobená vakcínou Pfizer byla opět spojena pouze s určitými šaržemi této vakcíny. Z výše uvedeného grafu vyplývá, že u 96 % šarží vakcíny Pfizer nebylo hlášeno žádné úmrtí. To znamená, že 2 828 hlášených úmrtí bylo spojeno s pouhými 4 % šarží vakcíny Pfizer.

Pět čísel šarží bylo spojeno vždy s 61-80 úmrtími, dalších 5 čísel šarží bylo spojeno vždy s 81-100 úmrtími a jen 2 samostatná čísla šarží byla spojena vždy s více než 100 úmrtími.

Totéž lze pozorovat u vakcíny Moderna Covid-19. Devadesát pět procent šarží vakcíny Moderna mělo nulový počet hlášení o úmrtí. To znamená, že 2 603 úmrtí bylo spojeno s pouhými 5 % šarží vakcíny Moderna.

Třináct čísel šarží bylo spojeno vždy s 41-60 úmrtími, 2 čísla šarží byla spojena vždy s 61-80 úmrtími a 1 číslo šarže bylo spojeno s 81-100 úmrtími.

Šetřením údajů VAERS bylo rovněž zjištěno, že konkrétní šarže vakcín Covid-19 společností pfizer a Moderna, které byly distribuovány do 13 až 50 států USA, měly neobvykle vysoký počet hlášení nežádoucích účinků a úmrtí ve srovnání se šaržemi, které byly distribuovány do 12 nebo méně států USA.

Jak je vidět z výše uvedené tabulky, 4 289 různých šarží vakcín Pfizer bylo distribuováno do 12 a méně států v USA a bylo proti nim zaznamenáno 9 141 hlášení nežádoucích účinků spolu s 99 úmrtími a 657 hospitalizacemi. To odpovídá v průměru 2 hlášením nežádoucích příhod na šarži a 0 úmrtím a hospitalizacím.

Dalších 130 různých šarží vakcíny Pfizer však bylo distribuováno do 13-50 států USA, kde bylo zaznamenáno 166 170 hlášení nežádoucích účinků, 2 799 úmrtí a 14 155 hospitalizací. To znamená průměrně 1 278 hlášení nežádoucích příhod na jednu šarži, 22 úmrtí a 109 hospitalizací.

Z těchto údajů tedy vyplývá, že každá šarže ze 130 různých čísel šarží vakcíny Covid-19 společnosti Pfizer distribuovaná do více než 13 států poškodila v průměru 639krát více osob, hospitalizovala v průměru 109krát více osob a usmrtila v průměru 22krát více osob.

Výše uvedený graf vlevo ukazuje počet hlášení nežádoucích účinků podle čísla šarže zaslaných do 13 a více států USA. Tento graf identifikoval skutečná čísla šarží vakcín společnosti Pfizer, která způsobila nejvíce škod v USA. Nejškodlivější z nich je šarže číslo “EK9231”; způsobila více než 3 500 hlášení nežádoucích příhod.

Výše uvedený graf vlevo ukazuje počet úmrtí hlášených jako nežádoucí účinky vakcíny Pfizer podle čísla šarže zaslané do více než 13 států USA. Tento graf identifikoval skutečná čísla šarží vakcíny Pfizer, která způsobila nejvíce úmrtí v USA. Nejsmrtelnější z nich je šarže s číslem “EN6201”, která způsobila téměř 120 úmrtí.

Výše uvedený graf vlevo ukazuje počet hlášení nežádoucích účinků vakcíny Moderna podle čísla šarže zaslaných do 13 a více států v USA. Tento graf identifikoval skutečná čísla šarží vakcíny Moderna, která způsobila nejvíce škod v USA. Nejškodlivější z nich je šarže číslo “039K20A”; způsobila více než 4 000 hlášení nežádoucích příhod.

Druhá nejškodlivější šarže vakcíny Moderna měla přiděleno číslo šarže “041L20A” a podle zpráv médií ji v lednu 2021 skutečně stáhla z trhu zdravotní agentura Orange County Healthcare Agency na základě hlášení alergických reakcí.

Výše uvedený graf vlevo ukazuje počet úmrtí hlášených jako nežádoucí účinky vakcíny Moderna podle čísla šarže zaslané do více než 13 států USA. Tento graf identifikoval skutečná čísla šarží vakcíny Moderna, která způsobila nejvíce úmrtí v USA. Nejsmrtelnější z nich je šarže číslo “039K20A”, která způsobila téměř 100 úmrtí.

Toto šetření údajů VAERS odhaluje několik znepokojivých zjištění, která si zaslouží další šetření, ale také vede k otázkám, proč to orgány v USA, které mají sledovat bezpečnost vakcín Covid-19, samy nezjistily. Údaje jasně ukazují, že očkovací kampaň proti vakcíně Covid-19 byla výrazně škodlivější a smrtelnější než očkovací kampaň proti chřipce. Už jen tato skutečnost vyvolává otázku, jak je možné, že poradní výbor FDA hlasoval sedmnáct ku nule pro schválení vakcíny společnosti Pfizer pro použití u dětí ve věku 5 až 11 let.

Jeden z hlasujících členů poradního výboru Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) připustil, že dokud se vakcína společnosti Pfizer nezačne podávat, nebude plně známo, zda je bezpečná pro děti ve věku 5 až 11 let. Dr. Eric Rubin z Harvardovy univerzity řekl – “Nikdy se nedozvíme, jak bezpečná vakcína je, dokud ji nezačneme podávat, a tak to prostě chodí“. Šetření VAERS však také identifikovalo konkrétní šarže vakcíny Pfizer a Moderna, které způsobily největší škody v celých USA, což vede k dalším mimořádně závažným otázkám vyžadujícím naléhavé odpovědi.

  • Proč se ukázalo, že některé šarže vakcíny jsou škodlivější než jiné?
  • Proč se ukázalo, že některé šarže vakcíny Covid-19 jsou smrtelnější než jiné?
  • Proč byly nejškodlivější a nejsmrtelnější vakcíny Covid-19 distribuovány po celých USA, zatímco nejméně škodlivé a smrtící vakcíny byly distribuovány pouze v několika málo státech? Bylo to záměrné?
  • Mohlo jít jen o problém s kontrolou kvality?

Whistleblower společnosti Pfizer z výrobního závodu v Kansasu přece jen prozradil [4], že “lidi nutí podepisovat věci, které by normálně nepodepsali, a pak se diví, že jejich vlastní zaměstnanci nechtějí přijmout očkování“.

Očkování více než 1 miliardy obyvatel západního světa variantními šaržemi lze označit za největší pokus na lidech v dějinách planety Země

Jak tedy vidíte z výše uvedených údajů z databáze VAERS, tak v případě vakcín proti COVID-19 jsme svědky de facto plošného laboratorního pokusu na více než miliardě obyvatel této planety. Některé šarže mají zjevně jiné a zabijácké složení, které kosí očkované lidi jako na běžícím pásu, jiné šarže mají naopak nula hlášených vedlejších případů. A co to znamená? V podstatě to, že to připomíná zkoušky zbraně hromadného ničení, kterou je potřeba zamaskovat tak, že určitá část populace nebude mít žádné vedlejší příznaky, a to s naprostou jistotou.

A jak zaručíte, že část očkované populace zaručeně nebude mít vedlejší příznaky? No, prostě té části populace posunete placebo. Takže ve výsledku se zkouška virové zbraně zamaskuje pod projekt očkovací kampaně, kdy na 1 milion očkovaných zemře 5 000 lidí, takže se zdá, že je to v normálu, prostě slabé kusy, vedlejší nemoci, řekne se, bla bla. Jenže databáze VAERS a jí podobné databáze odhalí, že těch 5 000 obětí bylo očkováno z jedné jediné šarže, nebo z malé skupin šarží. A to je šílené!

Šťastný Bill Gates… výstižná fotografie nejlépe vystihující celou covidovou hysterii

Variantní vakcíny se normálně používají jen v klinických studiích, kdy farma společnost testuje různé sestavy a různá složení vakcíny. Ale když se totéž děje veřejně, při plošném a de facto nuceném očkování stovek milionů lidí, tak z toho jde doslova mráz po zádech. Farmaceutické firmy prostě provádí pokusy na široké populaci za bílého dne. Oni řeknou: Tahle skupina lidí dostane zabijáka, šílené složení vakcíny, které je nebezpečné. Celkem 6 000 dávek. Zemře 5 000 lidí. Zbývajícím 995 000 lidí se dají jiná a slabší složení šarží, a některým se dají placeba. Tím se vyrovná těch 5 000 lidí v rakvích.

Přesně tohle se teď děje, dámy a pánové. Jsme jako krysy a provádí na nás pokusy. A kdo se nechce očkovat, tak ministr na něj začne ještě řvát, že je dobytek, opice, dezolát, že je nezodpovědný. V tomhle žijeme v roce 2021, dámy a pánové. Dříve Daniel Landa zpíval “holky a mašiny, záplaty na džíny” a mám pocit, že dnes by se spíš mělo zpívat “viry a vakcíny, z USA do Číny... Přesně tak by se to dalo vystihnout, kam se přesunují globální procesy řízení. Takže, očkovaní kulíšci, nezapomeňte, že po vakcinaci dva dny se nezpotit, aby pokus na vašem těle nebyl znehodnocen!

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Ing. UJO
Návštěvník
Ing. UJO

Moje zpráva pro admina. Propadl mi komentář hned o dvou dílech o významu a tréninku respirace . Je důležitější než všechny kecy o covidu okolo .Mám blokovaný přístup ke komentáři v seznamu i FB . Název Aeronet je blízký aerobní a tu provází respirace . Hodně mi na tom komentáři o dvou dílech záleží, a má větší cenu než třeba vypadá .Nejsem spisovatel ani medik ,ale dřevorubec co v přírodě žije a maličko jí rozumí . Masky ani restrikce se mě netýkají ,v lese na ně můžu s.át . Na těch lidech s prohlubující se hypoxii mi ale záleží . Mají stejný lesk v očích , vyčerpanost a apatii jako kořist, co vážou dravci nebo dohledají moji psi . Ty lidi nedrží nikdo, jen maska a strach. Rád bych jim pomohl a nevím jak . Proto jsem psal ten propadlý komentář o dvou dílech a necelých 10 000 úhozech klávesnice. Nic víc neumím . Není to o žádné jalové zdravovědě ,ale o opravdovém přežití a kompenzaci covidového sevření. Pokud ho najdete v minulém tématu, zveřejněte ho ,ať nemusím hledat jinde a u covidu neodporujících čtenářů .

brutopýr
Návštěvník
brutopýr

Co pan Admin činí, dobře číní,
jinak by to tady vypadalo jako v chlívku.

Ing. UJO
Návštěvník
Ing. UJO

Zabíjecí mechanismus je jednoduchý a dokonale osvědčený v přírodě i evoluci . Sokol loví větší kořist nejprve kopnutím v prudkém letu .Vyvolá úderové trauma a šok ,provázený zrychleným a zkráceným dýcháním oběti. Teprve potom váže kořist zásadně a výlučně za hlavu. Zobákem s evolučně vytvořeným zejkem / mechanismus otvíráku na konzervy/ se rychle propracuje přesně do těch míst ,kde testátoři strkají své testovací tyčinky .Těsně nad kořenem zobáku. Kořist umírá až zázračně rychle .Sokol je ušetřen zdlouhavého boje . Orel nemá zejk ,používá trochu jinou techniku.Po vázání obranyschopné kořisti např. lišky se skoro dvojnásobnou váhou ,okamžitě váže hlavu a zejména mordu . Doslova ji sevřením sešije tak, že nejde otevřít / obdoba nasazené masky a to ani nijak neomezuje nosní dírky, nějakou látkovou průchodností/ Pokud ustojí první přemety a únikové pokusy ,nedělá zdánlivě vůbec nic . Jen dál kořist drží.Má evoluční výhodu .Jeho šlachy mají žlábkový mechanismus /obdobný zatažení ruční brzdy u auta/ . Bez vlastní nadměrné námahy udržuje sevření.Navozuje paniku a strach výrazným zvětšením své velikosti vztyčením peří a poroztažením křídel . Tím odpoutává pozornost od prstů svého sevření . Stále jen udržuje sevření a čeká , jak mu pomůže ten Sars (Syndrom akutního respiračního selhání ) . A ten mu přichází na pomoc rychle, v řádu minut v podobě akceleračního ale nikoli rozhodujícího tkáňového traumatu ze zaseknutých zbraní na mordě a hlavě , ale nejpodstatnější v celém zabití ,je obyčejná , nadměrnou námahou a strachem mimořádně zrychlená,ale přitom mělká a námaze neodpovídající respirace oběti.Ta vyvolá hypoxii,která akceleruje vytěsňování dusíku z buněk a tkání.Jeho desaturačním stále masivnějším prouděním,se stále víc prohlubuje hypoxie a další vytěsňování dusíku. Dochází k poměrně rychlému omámení a zpomalování intenzity vlastního odporu kořisti .následované i rychlou ztrátou vědomí, se stále se prohlubující hypoxii, a embolizací , navíc akcelerovanou zmíněným tkáňovým traumatem . A celý děj vede k neodvratné a výsledné smrti . A celou tu dobu ten orel nedělá zdánlivě vůbec nic , jen drží donedávna zdravou společnost v sevření a omezuje respiraci. Kořist se v podstatě zabije sama a to je ten orel lidumil a jeho kořist nemusí mít ani zakryté nosní dírky nějakou látkou. V podstatě ji jen podrží v lokdaunu, mechanicky shrbí páteř což při rotačním pootočení páteře významně sníží respirační objem , a navodí strach a stresové dýchání. A jsme doma . U naší epidemie . Jen nás zatím drží na rozdíl od orla jemněji ,ale o to déle a s nějakými těmi přestávkami ,aby nám to dušení a nácvik stresového dýchání v masce nedošlo tak rychle. Dokud není bezpečné , to konečné sevření . Tento zabíjecí mechanismus je prověřený a spolehlivý po celou dobu evoluce . A je úplně jedno, jakou má kořist “imunitu” nebo kolik ” posilujících dávek” vakcinace dostala . Desaturace dusíku z buněk probíhá při nezvládnutí adaptace : ať už opomenutí dekomprese při potápění,traumatickém šoku,nadměrné námaze a zrychlené a zkrácené respiraci při emocích a strachu, poklesu a změnách teplot a tlaku v zimním období ,buňky nejvíc vystraší jeli jimi vyzářené teplo najednou fuč vlivem větru ,chtějí kyslík ,vytěsňují dusík a toho je najednou víc než přehlížených 80% každého nádechu .Občas to shrbená páteř jimi stlačené mělce dýchající plíce , nevyrovnají v čase, a zvýšený podíl dusíku jde slizničními tkáněmi,kůží ,i tím vlhkým leskem v očích a celý děj má variabilitu,vlastní setrvačnost a dynamiku od neškodné kapičky u nosu po fatální respirační selhání s poškozením plic . Když k 80% přidám něco navíc z adaptační desaturace , nějak se to musí projevit (byť jen lokální hypoxii,tkáňovým prostupem,ztížením metabolických dějů ) třeba i jinak s tím desaturačním proudem , společně s toxicitou a rezidui všech těch doplňků stravy,vody a vzduchu co dokážeme vyrobit a tvrdit že neškodí a “posilují” něco (od produkce po vůni či barvičku ) a máte důvody a vysvětlení podvodně zneužívané značky “vir” . Škoda, že to nepochopil ani admin. zdejších stránek a nechal propadnout můj obsáhlejší ale opravdu důležitý komentář na podporu respirace . Ke zvládnutí “epidemie omezování respirace a lokdaunové saturace zpohodlnělých tkání dusíkem ” potřebují ti zbývající zdraví respirační trénink o kterém jsem psal a adaptační aktivitu. A vic než vakcína , dokáže pravidelná a přiměřená sauna . U hendikepovaných , pak preventivní , pravidelný a krátkodobý pobyt v kyslíkem obohaceném stanu s odborným dohledem . Stálo by to mnohem méňě , a výsledky by bylo vidět . Na výroku že” jediná spojitost mezi epidemii španělské chřipky a dnešním covid blbnutím je právě ta spojitost v podobě nošení masek ” , trvám . A není žádný důkaz, který by mě přesvědčil o opaku . Můžete ho hledat ! A začněte v těch tolik obávaných kapénkách . A nejlépe s s renomovaným soudním znalcem . Aby se ten výsledek, že chybí “vir” , dal použít k následné náhradě újmy na společnosti .

brutopýr
Návštěvník
brutopýr

Zkus přístě strukturovat tak dlouhý text do logických odstavců. Aby se to dalo číst. A taky tam máš velmi doprasenou interpunkci. Číst to po tobě, to je teda děs…

– – –
Ohledně cestovní sauny jsem zde psal dotaz na místní velevážené obecenstvo, ale nikdo nic podstatného k tomu nenapsal, tak si ten saunový spacák koupím a vyzkouším.

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

brutopýre,
co vykládáš? Já jsem ti odpovídala hned a zcela jasně -. dohledej si.
Pro jistotu píšu ještě jednou:
Na Aliexpressu koupíš parní přenosnou sedací saunu kolem 100 doláčů = cca 2 tisíce Káčé.
😉

nicema
Návštěvník
nicema

Šarže jsou náboje v komorách revolveru. Vakcína je ruská ruleta. O té se tady v komentářích psalo už minimálně před rokem.

Geroge
Návštěvník
Geroge

Žiju na Aljašce a vidím to úplně stejně

Junoslav
Návštěvník
Junoslav

Červený poplach! Bill Gates varuje, že bioteroristé (pochop to jeho lidé) mohou na letištích vypustit neštovice.
https://www.infowars.com/posts/red-alert-bill-gates-warns-bioterrorists-could-release-smallpox-at-airports/

Ing. UJO
Návštěvník
Ing. UJO

Bill Gates ? Obžalovat, a do vazby bez nároku na kauci .To není jen šíření poplašné zprávy ,ale jasné vydírání s prospěchem pro jím vlastněné či ovlivňované firmy s průhlednou a hmatatelnou provizí a výpalným za “ochranu ” před nedoloženým nebezpečím a dokonce už i rýmou a nachlazením . Je to psychopatický a velmi nebezpečný idiot . Je třeba eliminovat jeho vliv na světové zdravotnictví i zásahy do činností vlastizrádných vlád.

pravda zvíťazí
Návštěvník
pravda zvíťazí

Ten agresívny policajt z Piešťanského obchodu má osobné číslo 303666. Tri šestky, čo dodať?

Zdravý rozum
Návštěvník
Zdravý rozum

Čo dodat? Mal si volit Kotlebu

Herodes
Návštěvník
Herodes

Tiež som si všiml.

Junoslav
Návštěvník
Junoslav

https://www.naturalnews.com/2021-11-05-covid-vaccine-spike-proteins-destroy-dna-repair.html Fukcínové spike proteiny ničí dráhy opravy DNA a dláždí cestu pro růst a šíření RAKOVINY. Bylo zjištěno, že tyto strašidelné lahvičky plné záhadných chemikálií, které nazývají „vakcíny“ proti wuhanskému koronaviru (Covid-19), ničí schopnost těla chránit integritu DNA , která časem může způsobit rakovinu .

Nová studie publikovaná v časopise Viruses s otevřeným přístupem se zabývala účinky spike proteinů SARS-CoV-2 – ty se nacházejí v (Johnson & Johnson, AstraZeneca) nebo vytvořené (Pfizer-BioNTech, Moderna) vakcínami proti chřipce fauciho na lidské tělo. Z toho, co bylo objeveno, vám může běhat mráz po zádech.

Injekční spike proteiny čínského viru v podstatě inhibují přirozenou opravu poškození DNA, což je základní složka adaptivní imunitní reakce těla. Proteiny Jab spike se lokalizují v jádře buněk a blokují klíčové opravné proteiny DNA, jako jsou BRCA1 a 53BP1, aby vykonávaly svou práci.

Poslední věta abstraktu studie shrnuje objev jako takový:

“Naše zjištění odhaluje potenciální molekulární mechanismus, kterým by spike protein mohl bránit adaptivní imunitě a zdůrazňovat potenciální vedlejší účinky vakcín na bázi spike v plné délce.”

Proteiny covid jab spike způsobují imunodeficienci
Studie dále vysvětluje, že jakmile jsou injikovány do těla, „spike proteiny“ „unášejí a narušují regulaci hostitelského buněčného mechanismu, aby se replikovaly, sestavovaly a šířily potomstvo virů“.

V nejhorším případě je výsledkem drastický pokles T lymfocytů, pomocných T lymfocytů a supresorových T lymfocytů, které jsou všechny potřebné k boji proti maligním buňkám, které, pokud zůstanou nekontrolované, mohou způsobit vznik nádorů.

„Jako dva kritické hostitelské sledovací systémy jsou imunitní systém a systém opravy DNA primárními systémy, na které se vyšší organismy spoléhají při obraně proti různým hrozbám a tkáňové homeostáze,“ píše se ve studii.

“Nové důkazy naznačují, že tyto dva systémy jsou vzájemně závislé, zejména během vývoje a zrání lymfocytů.”

Vzhledem k tomu, že určité klíčové funkce opravy DNA degradují v důsledku uvedených spike proteinů, T i B buňky dostanou obrovský zásah, což vede k imunodeficienci. To znamená, že injekce spike proteinů do těla poškozuje imunitní systém

„Pokud poškození DNA nelze řádně opravit, přispěje to k zesílení patologie vyvolané virovou infekcí,“ varuje dále studie.

Zdá se, že proteiny Jab spike byly navrženy tak, aby zničily imunitní systém
Skutečnost, že se covidové „vakcínové“ spike proteiny hromadí v buněčných jádrech, je obzvláště problematická, protože zde probíhají nejkritičtější aspekty opravy DNA.

Aby byla zajištěna stabilita genomu, musí se všechny potřebné složky pro opravu a údržbu DNA sblížit v jádrech, jak bylo navrženo. To se však nemůže stát, když se do cesty dostanou spike proteiny .

„Oprava NHEJ a oprava homologní rekombinací (HR) jsou dvě hlavní cesty opravy DNA, které nejen nepřetržitě monitorují a zajišťují integritu genomu, ale jsou také životně důležité pro funkce adaptivních imunitních buněk,“ vysvětluje studie jednu takovou složku opravy DNA, která je negativně ovlivněna přítomnost spike proteinů.

Bylo pozorováno, že spike proteiny způsobují, že některé opravné proteiny DNA se buď nadměrně nebo nedostatečně exprimují, což zase snižuje účinnost NHEJ a dalších složek opravy DNA, aby se aktivovaly tak, jak by měly.

Studie obsahuje mnoho dalších podrobností, které si můžete sami prozkoumat, pokud se chcete ponořit hlouběji do metodologie výzkumu. Je to docela oko-otvírák a něco, co si zaslouží mnohem více pozornosti, než se mu v současnosti dostává.

Proteiny plné délky, které se nacházejí v bodnutí, způsobují vážné poškození imunity
Jedna věc, která musí být zdůrazněna, je skutečnost, že typ spike proteinu, o kterém bylo pozorováno, že způsobuje největší poškození, je typ s plnou délkou, který je shodou okolností typ používaný v injekcích adenoviru i mRNA.

Mnoho měsíců před spuštěním úderů „Operace Warp Speed“ v roce 2020 nám bylo řečeno, že spike proteiny nalezené v úderech jsou „bezpečné“ a nezpůsobí stejný typ poškození, které údajně způsobil samotný „covid“. Nyní se ukazuje, že to všechno byla lež.

I když údajně existují takzvané „vakcíny“ založené na RBD, které neobsahují proteiny plné délky, ve Spojených státech se v současnosti nepoužívají. Údery, které všichni dostávají, obsahují skutečně smrtící látky, a to bude postupem času stále zjevnější, jak se postupně rozvíjí zesílení závislé na protilátkách (ADE).

Vzhledem k tomu, že zavádění úderů probíhá ve vlnách, přičemž některé šarže a dávky zdánlivě způsobují větší škody než jiné, je pravda o tom, co se odehrává ve větším měřítku, stále poněkud zahalena.

Všude na ulicích zatím nepadají mrtví lidé, takže běžnému člověku není zcela zřejmé, že dochází k hromadnému utracení. Jakmile se však plně projeví dlouhodobé účinky této degradace imunitního systému , věci by mohly být opravdu ošklivé.

jorg
Návštěvník
jorg

mate pravdu, tohle je pruser, porad neni jasny, jak to cely funguje. pokud spike protein umi ovladat bunecnej toolbox na opravu DNA, ktery “vyrabi” adaptivni imunitu (tim, ze inhibuje v(d)j rekombinaci, tj. brani tvorbe lymfocitu, cimz B a T lymfocity neziskaji ty spravne antigeny a dalsi receptory na likvidaci “svinstva” ), tak je zadelano na delsi pribeh.
Vyrobci mRNA vakcin to ale urcite vedi, kdyz se ted tise mluvi o tom, ze byla chyba kodovat cely spike protein. Vedi ze to dela rotyku a proto mluvi o nove podobe vakciny, ktera ponese “kod” jen male casti spike proteinu, tedy jeho “paratu” (epitomu), ktery se snazi zachytit na hostitelske bunce cloveka.
Dalsi prusvihem zavanejici modifikace je novejsi cirkularni-RNA covid vakcina. Je pry stabilnejsi a ucinkuje i na mutace covidu-19.
Je to takova hra s ohnem, hrat si s opravarem DNA muze zpusobit poskozeni organ, tkani, rakovinu.

Hermes
Návštěvník
Hermes

Přesně tak, je to jako v klaskckém programování. Akorát tyto “bugy” nepůjdou tak jednoduše opravit, protože nikdo neví, jak to funguje.

Palo
Návštěvník
Palo

Uniknut z labaku moze hocico aj keby nemalo,..ale oni mali slachtit oficialne covid-19 tak ,aby bol pouzitelny ako slaby virus do vektorovych vakcin,.. Slachtili ho presne opacne,..to nie je proces nahodny, musel byt k tomu prikaz,..slachtenie netrva ani tyzden, ci mesiac,..Fauci, USA maju nepopieratelnu vinu,…Sadam bol len akoze podozrivy z vyvoja biolog,…zbrani co sa nepreukazalo a bola z toho vojna,.. A este pri preskumavani sarzi vakcin v USA pouzivanych sa zistilo,..ze len cca 5 percent su tie co maju za nasledok vela mrtvych,..boli pouzite vo vecsej casti usa,..ale v niekt USA statoch boli pouzite len tie vakciny,..sarze ktore minim. zabijali,….. kdovie ako sa to robi v CZ a SR,..?!

Sivul
Návštěvník
Sivul

v ČR nemuzou zavest povinne ockovani, protoze Ustava a ZLPS…nejspis to budou jen prodluzovat. Nevim jakto maji sousedi Slováci…Vlastne nemuzou zavest nikde pov.ockovani. 1 2x za 10 20 let ano, ale ne co chvili, proto spechaji. Maji duvod. Nálepka.

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Sivul
To si pište, že můžou, a to právě ´podle Ústavy – čl. 10.!
Nejenom, že děti u nás mají POVINNOST podstoupit POVINNÁ očkování, ale dokonce již existuje Judikát – rozsudek právě Evropského Soudu pro lidská práva, kdy na základě žaloby českého otce, který odmítal povinné očkování pro své dítě, v zastoupení advokátkou Candigliotta, a tevto EU soud rozhodl, že “vyšší zájem = kolektivní práva (na kolektivní zdraví…)” má vyšší právní sílu než Právo Člověka – individua na své zájmy/zdraví.
Z toho tedy plyne, že pokud “EU” (jako entita bez právní subjektivity a bez Práv!) ROZHODNE, tak Vás napíchají, nebo postihnou.
Už si uvědomte, že “naše” “Vláda” NAŠÍ země v NAŠÍ zemi, pod egidou “EU”,
NIC NEROZHODUJE, JEN POSLOUCHÁ CIZÍ PŘÍKAZY A VYKOVÁVÁ JE!

Sivul
Návštěvník
Sivul

Zvedava matka : ano muzou…ale vzdy existuje ale. Ja obcas jsem premyslel nad tim, mit Moc, co bych delal kdybych mohl delat cokoliv/mohla, takovy ten pocit. Prisel jsem na to, ze jednou budu muset zaplatit cenu. Chapu ze vischni chteji chteji co nejvic. Jelikoz kazda strana muze mit dve mince, a zalezi jakou cenu jsem ochoten zaplatit. Jsem sobec a nestydim se za to. Verim ze mne bude neco soudit, tak doufam ze se toho doziji. Lide by meli znat pravdu. Maji na to pravo. To si piš. Píšu si. Docela Vám závidím. Mince ma ve skutecnsti 3 strany. Kdyz nespadne, porad se bude tocit. Kazdy chce byt nesmrtelny, ale pritom nevi co ma delat, kdyz prsi…me osobne to je u zadku, jsem jen pozorovatel. Pokud chteji planetu, co za to…zákony ?! Penize jsou mi k nicemu, kdyz umru 🙂 Dohoda se musi dodrzovat.

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Sivul
Já nikde nepíšu, že “mají na to právo”.
Přirozené právo na to samozřejmě nemají, ale ale berou si NAŠE přirozená Práva, protože MY JIM TO DOVOLÍME.
Přitom, z mého pohledu, je řešení zcela jednoduché:
Je v NAŠÍ moci na NAŠEM území – v (přirozeně) NAŠÍ zemi donutit NAŠE zástupce v NAŠEM Parlamentu, aby zrušili účelový – v 1993 implementovaný Rychetského družinou, čl.10 z NAŠÍ Ústavy! 😉
Jednoduše: NADŘADIT NAŠE PRÁVO V NAŠÍ ZEMI NAD CIZÍ!

Sivul
Návštěvník
Sivul

Chapu ockovani kdyz vydrzi treba 5 10 let-viz tetanovka a jine-nektere jsou proverene. Ale co nechapu, proc neco cpat do sebe co 1/3 roku-co tam nekde vytvorili na stole… Ptal jsem se par ockovanych, proc…prej ono to zpomali nasledky. To ja radeji zdechnu na kovid nez se prizbusobit. Nastesti mam RH 0 takze cajk. Ockujte se 3x do roka-plany jak prase. Spatne se to pise, ale na ty ,,lidi,, asi fakt musi neco pusobit. Tohle hlava nebere. Nejen ze se vytraci demokracie, ale vytraci se i svoboda. Nebo opacne, to je fuk. Sroloval bych ty bankovky, a strcil jim je tam, kde doprdele slunce nesviti. Ano, je to genocida v primem prenosu a nikdo s tim nic nedela. Vitejte na planete Země. Zatím.

Curro
Návštěvník
Curro

Mám pocit , že vakcíny obsahují látku blokující v mozku logické myšlení . Mám to otestováno na několika očkovaných

Bary
Návštěvník
Bary

Ano, potvrzuji!

Lightsaber
Návštěvník
Lightsaber

Jejich jediný argument ABYCH NEMĚL TĚŽKÝ PRŮBĚH. Na otázku a JAKÉ MÁŠ PREDISPOZICE K TĚŽKÉMU PRŮBĚHU? Většina mlčí.

Takže KDYŽ NEMÁŠ PREDISPOZICE K TĚŽKÉMU PRŮBĚHU A VEZMEŠ SI ANTIVIROTIKUM, CO SE STANE?

MLČÍ

Konečná, hotovo, ztráta času a energie bavit se s jedincem,co bude popírat či si nepřízna že slunce je kulaté a žluté.

Sivul
Návštěvník
Sivul

Curro + Saber : todle chapu, ale jen nechapu proc se mam ockovat, co pul roku atd. A pak tam nekoho napadne udelat ockovaci prukazy, protoze…Vim ze jsem nejblbejsi clovek na planete, ale…to nevymyslis. Chapal bych prvni davku, ale 3 4 ?! No… neco nejspis bude jinak…je mi fuk co do tech vakcin davaji…chapu vpich na 10 20 30 let. Hlavne ze se vsichni ohaneji imunitou, napred ano, a pak ne. Ma to vyhodu, vsichni umrem na covid…rad bych si vsadil.

Lightsaber
Návštěvník
Lightsaber

Určitě ne proti chripence neškodné pro 99,7% populace, s tím že klinické testy probíhají 10 let a musí být vakcína 100% neškodná, a to mRNA nikdy nebyla, není a neškodná nikdy nebude.

raspberry
Návštěvník
raspberry

Na předvádečkách hrnců bylo vždy pohoštění zdarma. Možná dávali seniorům do pití drogy, proč by na ně opakovaně jezdili?

I v těch injekcích může být malé množství – pervitin, kokain, heroin, LSD, že očkovanci chtějí znovu a znovu a neposlechnou nikoho.

V kohoutkové vodě je prokazatelně CHLOROFORM, lék proti bolesti IBUPROFEN a lék ke zklidnění DIAZEPAM (dřívější název VALIUM). Že prý z odpadních vod a chlorování vody. Nebo ne? Naschvál je sypou z pytlů ve vodárnách? Lidi v Česku jsou omámení, že přestali i chodit demonstrovat.

https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/631794/pitnou-vodou-k-rakovine-vedci-sokuji-studii-o-dopadech-te-kohoutkove-na-zdravi-lidi.html
https://www.denik.cz/z_domova/voda-z-kohoutku-obsahuje-mnozstvi-ibuprofenu.html
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/rozhovor-pitna-voda-hormony-mikroplasty-vaclav-janda-vscht.A200922_115332_domaci_vlc

20.02.2013 “Mr. předváděčky” prodává svůj zámek u Prahy. Za miliardu
Jde o zámek v Klecanech u Prahy, který si jeho majitel podnikatel Jens Beckhauser cení na jednu miliardu korun. Zajímavou figurou je sám prodávající, který si k honosnému sídlu dopomohl kontroverzním byznysem. Jeho skupina Beck totiž organizuje známé předváděcí nákupní akce pro seniory, kteří si pod příslibem dárků kupují často notně předražené zboží.
https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/mr-predvadecky-prodava-svuj-zamek-u-prahy-za-miliardu_261972.html

Rozpustnost drog v pití
Pervitin, kokain, MDMA a další psychostimulanty,halucinogenní LSD – “trip” a mnoho dalších drog, jsou ve vodě a tekutinách velmi dobře rozpustné. Některé z uvedených drog mají výrazně hořkou chuť, ale ve větší sklenici nápoje výraznější chutí, nemusí jít rozpoznat. LSD je natolik účinné, že ve stopových množstvích, která k intoxikaci stačí, podle chuti nijak rozpoznat nelze.
http://www.drogovaporadna.cz/dotazy/37660/rozpustnost.html

comment image

Zdislav
Návštěvník
Zdislav

Zajímavý,trochu změněný a adresnější Pjakin,četli jste?