Na Blízkém východě jde osud Evropy do finále – Írán s Arménií...

Na Blízkém východě jde osud Evropy do finále – Írán s Arménií právě přebírají vládu. Rusko dělá vše, aby nebylo vyšachováno (a zrádci nespí)

Na Blízkém východě jde osud Evropy do finále – Írán s Arménií právě přebírají vládu. Rusko dělá vše, aby nebylo vyšachováno (a zrádci nespí)

Na téma Íránu a Arménie a jakou mají obě země souvislost se Sýrií, Tureckem, Izraelem, ale také s Ruskem a především s Evropou, už jsem napsala snad všechno, dnes tedy jen stručně.

Dlouho jsem přesvědčená, že ač se světová moc stěhuje do Číny, v hlavní roli bude Írán, přesněji obdoba Perské říše, která ve své době zahrnovala Blízký východ, sever Afriky a jih Evropy (1), tedy stejné území, jaké má nově zahrnovat EU s vlastní armádou, ovšem islámská EU (2). Stejně dlouho jsem přesvědčená, že Turecko čeká rozklad, spojený s překreslováním blízkovýchodních hranic, protože nikoliv Turecko, ale Írán se má stát blízkovýchodní islámskou mocností, a to z toho důvodu, že Írán má vytvořit mocný politicko-náboženský komplex, který bude velet všem blízkovýchodním energetickým zdrojům (3).

Dlouho jsem tápala, ve prospěch jaké země má o kus svého území přijít Turecko – jestli to bude vznik Kurdistánu anebo vznik tzv. Velké Arménie, časem se mi ale ukazovalo, že Kurdistán byl v zájmech USA, zatímco v zájmech globalistů je Arménie, o čemž mě přesvědčilo jak aktualizování arménské genocidy, uznané A. Merkelovou, prezidentem Zemanem i papežem, ale i důležitost, jakou dění kolem Náhorního Karabachu (Arménie) přikládá prezident Putin (4).

Dále jsem mockrát psala, že za zásadní událost naší doby považuji jadernou dohodu s Íránem, které bylo po velmi pracných jednáních dosaženo v červenci 2015 a která ve své podstatě znamenala konec dominance Západu a předávání moci Východu (Číně), přičemž o Írán šlo od samotného začátku Arabského jara (5). Rok 2015 dále přinesl několik s Íránem souvisejících a velmi podstatných události:  V Číně vznikla banka AIIB (6), Evropa poprvé naplno pocítila vlnu uprchlíků (7), USA a Británie s nejvyššími poctami přivítaly čínského prezidenta a symbolicky mu tak předaly žezlo hegemona a současně Rusko vstoupilo do Sýrie (8). Pokud jde o letošní rok, tak zásadními událostmi byly brexit, pokus o puč v Turecku a volby v USA, přičemž jejich společným jmenovatelem je odstavování vlivu USA a NATO z Evropy – vše stále ve prospěch Íránu (9). Ale naprosto zásadní událostí se stalo Aleppo, ve kterém USA utrpěly definitivní porážku (a s nimi i Izrael, kolem kterého se rovněž po celý rok stahovala mračna ve prospěch Arménie – tu přes rezoluci UNESCO (10), tu přes právě aktuální rezoluci OSN (11).

A nyní již aktuálně k Íránu (Sýrii, Arménii, Turecku, Rusku, Evropě)

Jestli jsem v jiném článku (a v diskusích) psala, že v Sýrii se historie přepisuje především tím, že Írán přes ní získal přístup na Středozemní moře ( což znamená, že globalisté konečně mají řešení, jak Evropu 1) zbavit závislosti na ruském plynu a tím odstavit Rusko a 2) posílit v Evropě vliv Íránu/islámu), nebyla to konečná v dění kolem Íránu. A že Íránem opravdu jde o budování obdoby Perské říše, to mi potvrzují zprávy z posledních dnů.

Před týdnem (zakrátko po Aleppu) totiž íránský prezident Rouhani uskutečnil první etapu svých cest po Blízkém východě, která zahrnovala tři země: Arménii, Kazachstán a Kyrgyzstán. Ač všechny tři mají velký význam (Kazachstán/Astana, Kyrgyzstán země, kde má být zopakován syrský scénář), pro mě je nyní významná právě Arménie.

Prezident Rouhani byl přivítán arménským prezidentem Sargsyanem na letišti, oficiální uvítací ceremoniál pak pokračoval v prezidentském paláci.

V průběhu dne oba prezidenti podepsali pět memorand o porozumění  a dohod o spolupráci mezi Teheránem a Jerevanem v různých oblastech (zdroj).  Ruské stránky však k návštěvě přinesly obsáhlejší komentář, cituji část:

Návštěva íránského prezidenta v Arménii se ukázala bohatou nejen ve smyslu podpisu dokumentů, rozšiřujících spolupráci obou zemí, ale i ve smyslu vybudování geopolitického rámce, který v budoucnu může mít velký vliv na další dění v regionu. Pro Arménii, blokované Tureckem a Ázerbájdžánem, může být perspektiva, že se v budoucnu stane koridorem, SPOJUJÍCÍM ČERNÉ MOŘE s PERSKÝM ZÁLIVEM, motivujícím stimulem k ekonomickému rozvoji a k novým investicím. A pro Írán, který přes Arménii a Gruzii může získat PŘÍSTUP NA ČERNÉ MOŘE a DO EVROPY, ač jej může získat i přes Ázerbájdžán, je to událost značného významu.

Z obrázku níže pak je zjevné, že jestliže přes Sýrii Írán získal vstup na Středozemní moře, přes Arménii (Ázerbájdžán, Gruzii, Turecko) jej chce získat i na Černé moře, což už budou dvě moře, přes která získá přístup do Evropy. Když k tomu přidáme, že už má přístup i na Kaspické moře, činí to z něj zásadní spojnicí mezi Čínou a Evropou. Ale (jak lze vidět na dalším obrázku), to není celé.

iran-black-sea-crop.png

GulfCrop.png

Na druhém obrázku jsou černě vyznačeny plánované přístupy Íránu na tato moře (červeně označená): Středozemní moře, Černé moře, Kaspické moře, Perský záliv, Hormuzský průliv, Ománský záliv, Arabské moře, Adenský záliv (spojenec Jemen), Rudé moře. To ale stále není celé, protože ve výše zmiňovaném článku z ruských stránek se uvádí, že Arménie se pro Írán má navíc stát spojnicí mezi Černým mořem a Perským zálivem.

Prezident Zeman zasadil v Arménii Strom spravedlivých a uznal genocidu Arménů

A že to má být Arménie, kdo má splnit roli hlavního spojence Íránu, je dáno nejen historickou blízkostí Peršanů a Arménů, ale dále tím, že Ázerbájdžán a Gruzie jsou prozápadní země (NATO, EU), zatímco Arménie nejenže má s oběma zeměmi špatné vztahy, ale mezinárodně má status, že proti ní nikdo nepůjde (pozn.: židovská země?) . Aby Írán především Ázerbájdžán vyvázal ze západního vlivu ( a mým pohledem aby byly pod jeho vlivem i kaspické energetické zdroje), chce z Ázerbájdžánu (jak uvádí ruský článek) vytvořit konfederativní součást svého státu. Což by mohlo znamenat, že Ázerbájdžán ve své současné formě přestane existovat, zatímco význam Arménie bude stoupat, otázkou je, jestli a nakolik by to vyřešilo jejich vzájemné nepřátelství a boje o Náhorní Karabach. Co to bude znamenat pro Turecko a jak bude Arménie upřednostněna v jeho případě (a jestli Turecko o kus svého území stejně jako o blízkovýchodní vliv přijde), o tom se dle mého právě intenzivně jedná. A protože o kus území zřejmě má přijít i Sýrie, resp. i ji možná čeká nějaké dělení, jakému se velmi pravděpodobně nevyhne Irák, po Aleppu všechna jednání běží na plné obrátky.

Jaká je zásadní informace?

Írán se stává dominantní velmocí Blízkého východu, velmocí, která nejen bude mít pod kontrolou všechny blízkovýchodní energetické zdroje, ale v projektu Nové hedvábné stezky ovládne všechny cesty po moři, ba co víc – bude mít vládu nejen nad Čínou, ale přes Středozemní a Černé moře i NAD CELOU EVROPOU. A jak dění pokročilo, stále více jsem přesvědčená, že evropský islámský chálifát je hotový (ostatně -íránský prezident již vyzývá ke sjednocení všech muslimů )

Rusko, které dávno pochopilo, že jde o další tažení proti němu, k “vodní” části Nové hedvábné stezky vytváří “suchou”, pozemskou alternativu, projekt Sever – Jih,(ve které ovšem počítá s Ázerbájdžánem!). A pokud jde o cestu po vodě, pak teprve nyní se pro Rusko naplno ukazuje 1) význam Krymu v Černém moři, 2) význam jakéhož-takéhož spojenectví s Tureckem, kterému patří kus Černého moře a 3) snaha Ruska o získání Bosporu a Dardanel v případě rozkladu Turecka.

Nyní ještě jednou k první etapě návštěv íránského prezidenta na Blízkém východě. Další zemí, kterou prezident Rouháni stihl navštívit, byl Kazachstán (Astana), kde se setkal s prezidentem Nazarbajavem:

Protože jde o návštěvu se členy EAHU (Eurasijský ekonomický svaz, zvaný též Eurasijská hospodářská unie – ekonomická unie sdružující Bělorusko, Ruskou federaci, Kazachstán, Arménii a Kyrgyzstán. Dohoda o vzniku unie, jejíž účelem je přispívat k užší integraci členských zemí, byla podepsána dne 29. května 2014 v Astaně prezidenty tří států – Ruska, Běloruska a Kazachstánu, přičemž v říjnu se připojila i Arménie. V platnost dokument vstoupil 1. ledna 2015. – více  ), mohlo by se zdát, že všechno je v pořádku.

Ale hned po návštěvách Rouhaniho, měly země EAHU 27.12. v Petrohradu podepsat společný kodex, to se však nepodařilo, protože prezident Běloruska Lukašenko se nezúčastnil, protože se “obává vlivu ruské politiky” a stále více pošilhává po EU, více v článku “Lukašenko přes čáru”. A mě se chce zeptat, jestli náhodou pro Rusko stejně “spolehlivými” partnery nejsou i Kazachstán či Arménie (ač s Arménií to opět nepůjde bez Ruska, protože s ní má Rusko (moudře?) dohodu o vojenských základnách až do roku 2044

Jisté se mi jeví jen jedno – že Evropa je právě velmi blízko svému konci a že ti, kteří táhnou proti Rusku, táhnou proti jediné šanci, jak se Evropa ještě může zachránit. V této chvíli to jistí kousek Černého moře pod ruským vlivem – Krym, jehož “anexi” by paradoxně pouze Trump měl uznat (ač na doporučení Kissingera – více zde)

Na závěr zbývá připomenout, že příští rok v Astaně proběhne Expo 2017 a že se jej zúčastní i papež

Všechny souvislosti se mi opět do článku nevešly, já ale myslím, že stačí pohled na mapy (včetně úvodní s historickým územím Arménie).

– Pozorovatelka- 27.12.2016

 

Související články

(1) https://aeronet.cz/news/video-vzestup-a-pad-imperia-aneb-kdo-ovladne-bospor-a-dardanely-ten-bude-novym-kralem-kralu-plus-dalsi-videa/   

(2) https://aeronet.cz/news/eu-jako-imperium-s-vlastni-armadou-bruselske-plany-o-rozsirovani-na-stredni-vychod-a-do-severni-afriky/  

(3) https://aeronet.cz/news/pad-komunismu-rozpad-sssr-arabske-jaro-konec-usa-nastup-ciny-konec-turecka-globaliste-jdou-do-finale-a-donald-trump-je-lest-na-rusko/

(4) https://aeronet.cz/news/petrohradska-schuzka-putina-ktera-unikla-pozornosti-aneb-tazeni-k-obklicovani-ruska-a-vlivu-na-cernem-mori-pokracuje-a-kurdistan-a-nebo-velka-armenie/

(5) https://aeronet.cz/news/potvrzeno-jimmy-carter-opravdu-predal-moskve-mapy-pozic-is-pochopily-uz-usa-ze-globalni-elita-gp-je-na-strane-ruska/

(6) https://aeronet.cz/news/brezen-2015-konec-americkeho-imperia-a-jeho-dolaru-svet-se-prestehoval-do-ciny-mame-se-opravdu-radovat-hrozba-nove-valky-dohody-ttip-a-tpp-a-statecny-zeman/

(7) https://aeronet.cz/news/evropa-v-historickem-okamziku/

(8) https://aeronet.cz/news/otazky-a-odpovedi-v-v-pjakina-ze-dne-26-10-2015/

(9) https://aeronet.cz/news/po-brexitu-a-puci-v-turecku-je-vitezstvi-trumpa-definitivnim-ukoncenim-vlivu-zapadu-a-vyhrou-vychodu-globaliste-odvedli-skvelou-praci/

(10) https://aeronet.cz/news/cesko-zradilo-izrael-a-jeruzalem-a-armenie-a-velky-izrael/

(11) http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/amerika/izrael-se-rezoluci-osn-nepodridi-co-na-to-usa_411024.html

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Kocour
Návštěvník
Kocour

Z ” určitých důvodů ” řeknu ” k nezávislým webům ”
Vzhledem k tomu , že je Český národ rozdělen ( a to byl TEN ZÁMĚR ) v podstatě na tři části,
( pro Americkou (EU), pro Ruskou a Ty co ví že nám nepomůže nikdo…. ! ) ,
že došlo k úniku ” strategických informací ” ( v Čechách se vždy vykecalo všechno…. )
a tedy,že je potřeba zjistit kolik toho uniklo , kdo to ví a jak s tím kdo nakládá….

Byl vyvinut tlak (cenzura) na to,když už to uniklo tak ať víme…..
stačí je trochu postrašit……a dohlédneme si na to.
Nebuďme naivní. Tyhle Zombie bedny jsou okénkem do naší hlavy i duše.
K tomu především byly zřízeny a slouží….

Jsme JADERNÁ VELMOC (proto Američane jen do Plzně a Rusové jen dp Phy)
Jsme strategickým zdrojem vody pro Evropu…….atd.
Je proto naprostý nesmysl,abychom někomu něco dlužili.
Každý se přesně narodil tam,kde se má učit nakládat s Tím co má kolem sebe !!
To je zodpovědnost nás Čechů !!!
Nepotřebujeme k tomu Ameriku,EU,Rusko.Čínu.Irán….atd.
Oni naopak potřebují nás !!!

Je to řízená okupace již od roku 1989.
Jak již jsem řekl ZASE NÁS PRODALI !
A schyluje se k tomu znovu….
Začněme si konečně VĚŘIT.
Odpusťme si Ty chyby.
A postavme se sami za sebe.
Děti máme všichni.
Martin
PS.Howk

Kocour
Návštěvník
Kocour

A nebo ještě jinak.
Nejen na poštách….
Fakt je ten,že nám mělo být naprogramováno,že Německo (výroba) to dělá lépe….
A tak to rozhodně není !!!!!
Máme daleko větší kreativitu invenci a improvizaci !!!
A ví to i Němci. Stačí se projít po jejich fabrice….V jejích očích vidíte strach.
Vždycky se nás báli a tak to je pořád!!
(kurz je pouze místo na mapě)
Ten kdo se neštítí nebo se nebojí chodit do fabriky nebo do kolchozu mezi lidi,tak ví že mezi námi pořád jsou (Zlaté české ruce)…..
Problém je v tom,že Tito lidé (a mnoho už jich nemáme) již téměř všichni rezignovali a nemají motivaci někomu něco říkat či něco pro někoho dělat po všech těch zkušenostech a sprostostech.
Tzn. nedělej něco pro někoho, když si toho neváží…..,pak si na to zvykne a chce pořád víc.
Mana-Žeři netuší jak dlouho to trvá,než se něco povede a jak to “bolí”…..
Myslí si,že jsou to jen informace….
A to jsme je učili a učíme ve školách tak se nedivme.
Pokud nezachytíme těch pár co zbylo,nepoprosíme je,tak se tato kontinuita přeruší a bude to ještě o řád horší. Většinou jsou na okraji společnosti.
Nemají potřebu něco někomu dokazovat.
Ví že se jich tahle společnost bojí,protože jsou chytří a schopní.
A taky by od nich slyšela že to bude bolet
Pokazit vytunelovat,prodat pod cenou,zničit,…..atd. to jde lehce,
ale makat, tvořít opravdové teamy to je jiná kapitola.
A o tom by se mělo mluvit.
To je jádro od kterého se musí začít.

zvědavá matka
Návštěvník
zvědavá matka

Kocoure, s Němci máte naprostou pravdu – národ bez fantazie, který potřebuje pevné vedení, jinak je ztracený bez cíle…Hezky to vysvětluje Fromm – sám německý filosof, ve své knize “Útěk ze svobody” ( já dodávám – pod křídla jakékoliv přesně organizované struktury – pak fungují přesně a poslušně).

Kocour
Návštěvník
Kocour

Co nejjednodušeji.
Moje zkušenosti mi říkají, že stejně rozhodne ne to, co kdo má nebo
kdo koho zná, nebo kolik má nebo kdo s kým se domluví na čem,co četl , studoval,odposlouchal…a pod..ale?
Kdo co umí a kdo to udělá….!!
Nemám tedy strach z Číny, Iránu, Ruska ,….Ameriky,….
Mám obavy z toho abychom MY tady doma přestali víc kecat svádět vinu jeden
na druhého a začali něco dělat !!!
A k tomu je potřeba lidičky přesvědčit.
Nikomu se totiž už vůbec nechce!
Tenhle Metrix skončil, ale co dál….
To je teď nejdůležitější.
Chceme Svobodu = Zodpovědnost !!??
Většina těchto šíbrů půjde,nic neumí a nic nedělají (mimo keců)
Ale kdo přesvědčí lidičky a jak?
Po té genocidě poctivé lidské práce?
Kde jsou?
Zlaté České Ruce?
A o tom se nikomu mluvit nechce.
Proč?
Protože již málokdo,zná skutečnou hodnotu lidské práce.
Tradice , odkaz našich otců, dědů a pradědů….
Jen a Jen v tomto případě se však dají řídit lidské teamy.
Přestali jsme si věřit . To je TO.
Proto se řeší všechno kolem, aby to nebylo vidět. Ale JE !!

vedomi
Návštěvník
vedomi

O jakých zlatých českých ručičkách tu píšete, kde žijete ? Poslední zlaté české ruce má důchodová generace, ta mladší má už požadované vysokoškolské vzdělání i na poštovních přepážkách a ta se práce doslova štítí. Zaspal jste bezmála třicet let. To fungovalo v 89tém.

Kocour
Návštěvník
Kocour

Naopak pane(í) nevědomí, 20 let jsem dřel a dřel víte? Co to je? Asi ne….
Za mnou jsou výsledky ne kecy . Jako že už je pozdě, nebo tohle a támhle.
Tzn. 30 tis. aplikací ve 30 zemích světa !!! Víme???
Prestižní mezinárodní ocenění za výsledky !!!
Ne tituly před a za a zač?
Ani nedoufám,že Vám dojde,co člověk musí obětovat aby se to povedlo….
Přesně takovéto názory jsou typické pro Ty,,kteří si myslí,že ještě něco řídí….(církev, tajné služby,politici….).
Pravda je taková,že na Zemi to totiž už neřídí nikdo !!!
Ten důvod je klimatická změna, která přišla z Boží vůle jako trest za tu ne-pokoru Vážená (ý).
A jelikož energetika, především jaderná se plánuje na desítky let dopředu.
A nikdo neví co bude zítra, tak se totiž nedá nic kloudně naplánovat…..
Zase tak složité to není.
Stačí se někdy podívat do zrcadla a nebo na předpověď počasí.
Tam je Pravda,

LCZ
Návštěvník
LCZ

Obávám se, Kocoure, že s tou Pravdou ohledně počasí se mýlíte.
Přirozené počasí už dlouhou dobu nemá šanci se projevit…

Kocour
Návštěvník
Kocour

OTEC rozhodl o změně JetLagových větrů (obruče kolem planety)….
Zeptejte se pilotů co létají léta ve velkých výškách a na velkých vzdálenostech. Oni Vám řeknou jestli kecám nebo ne..

Jo jo, že jsme si začali “hrát” i s počasím na tom nic nemění….!!
Je to trest za tu všechnu nepokoru ,pýchu a nepochopení proč se vlastně rodíme….Nečeká nás nic hezkého,ale můžeme si za to sami.
Martin

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

HAARP umí DIVY, a některé přístroje i “ve velkých výškách a na velkých vzdálenostech” nefungují na jižní polokouli…

Kocour
Návštěvník
Kocour

Pravdu máte v tom ,že jsme si téměř žádnou generaci nevychovali.
Ale to je přeci naše chyba !
Stejně tak Vaše jako moje,
nás Všech.
Takže?!!
O čem je řeč?
Vymlouvat se. A hledat vinu někde jinde a ne na sobě.
To nám nepomůže.

Kocour
Návštěvník
Kocour

Moje zahraniční zkušenosti ze (zejména S-Pb) z devadesátých let ,
informace od našich i zahraničních (RU,USA) VIP ,
našich „kluků ze zpravodajských služeb“… atd. mi říkají,
že k té dohodě v podstatě došlo již před 89 rokem.(Jalta2)
Týkalo se to celé Evropy (přístup ke zdrojům…..atd).
Jak nedávno uvedl i Michal Gorbačov ,
Američané nedodržely dohody. Pobaltské země, Ukrajina ale zejména pokus dostat se k ruským energetickým. zdrojům přes strukturu Boris .Jelcin a jeho „děti“.
Zpravodajské skupiny vedené V.V.Putinem
(šéf zpravodajských služeb v té době v S-Pb) toto vyhodnotily jako národní riziko Ruska. (energetická loby) a začaly ihned jednat….
To vyvrcholilo nástupem V.V.Putinem do úřadu a dalšími jeho kroky (velmi poučné) k záchraně Ruské země.
Možná by se naši představitelé mohli alespoň zeptat jak se s těmito energet. Jestřáby „domluvit“ .

Dohoda před 89 co se týká naší země ??!!
Tohle si vemte = privatizace ,ale tohle nám necháte !!
(jádro, voda, plyn, telefonní sítě, letiště,…..speciální technoloie jako např.monokrystaly…..atd.)
si USA a Rusko rozdělili !!!!
Jednoduše nás prodali !!!
A dohodli se ,že Česká Republika bude ??
“ Transférním mostem mezi východem a západem “ !!! (termín prý přímo od zdroje)
Toto totiž vysvětluje velice logicky, chování všech z prognostického patra,
V Havla (na poslední vycházce prý v Moskvě) a dalších kamarádů od „vekslování“ a tajných služeb….atd.
Jenom malá vsuvka.
Německé firmy,které šly do Česka po 89. Měli zpracovaný manuál, ve kterém bylo napsáno.
“ Dělejte z bývalými komunisty “.

Takže si myslím, že vzhledem k situaci jaká je !!
Rusko chce aby Američané původní dohodu (před 89=Jalta2) dodržely, případně revidovaly (Jalta3)! Tím by si vzájemně velmi pomohly a nejen v ČR (Evropa).
(V.Klaus i M.Zeman byly přeci po dlouhé době spolu na cestě…..kde asi??= porada)

U nás jde především o Temelín (3,4). Ten kdo to asi první z našich pochopil kam to směřuje,
byl Mirek (Topolánek) , a proto za chvíli šel….
Trest za něj dostal M. Dalík .
Za ním šel i Petr Nečas když se jen zmínil o „ruské“ variantě…
……..
Takže jednoduše.
Po tom rozkolu USA a Rusko (viz.M Gorbačov) jsme i my měli dvě velmi silné energetické skupiny (proruskou a proamerickou) a také dvě zpravodajské služby!!
Výsledek jejich „obchodního boje v energetice“ je velmi velmi velmi žalostná situace v této oblasti.
Hrozí tam již obrovské náklady (dst.mld) a na ně není !!!
Proto také to sjednocení tajných služeb….Čínský prezident v ČR ,následný prodej části JNT atd.atd.
Počítalo se ,že to všechno zaplatí při dostavbě Temelína…..
UFF. Takže.
PROSÍM VÁS VŠECHNY ČECHY!!!
Nedopusťme , aby se zase jednalo o nás bez nás…..(Jalta3) !!!!
Tady a Teď.

Možná by paní POZOROVATELKA mohla navrhnout legitimní politický nástroj,
referendum….a pod., jak se k tomu postavit.
Je mi jasný, že to budou hrát na to, že :
„ tomu nerozumíme“, „to je jaderná energetika“…“ nemáte na to peníze “
…….a podobné kecy !!!

.Jsem také obchodník a 20 let jsem se s nimi stýkal
(ČEZ, Lenenergo S-Pb, DEWA Dubai….a pod…megaJastřáby)
Vím jak se takovéto věci dělají mimo veřejnost….

Nenechme si tuto šanci Vzít.!!!
Je možná poslední pro tuto krásnou Českou a mnou milovanou Zemi.
PS. Jen žádné parlamentní komise.
Ty jsou jen proto,aby se zjistilo co uniklo na veřejnost…..

Kocour
Návštěvník
Kocour

Moje zahraniční zkušenosti ze (zejména S-Pb) z devadesátých let,informace od našich i zahr. (USA) VIP a našich “kluků od spravodajskejch”… atd. mi říkají, že k té dohodě v podstatě došlo již před 89 rokem.
Týkalo se to celé Evropy (přístup ke zdrojům…..atd). Jak nedávno uvedl i Michal Gorbačov (byla to taková pilná včela a byla celá sametová….)
Američané nedodržely dohody. (Pobaltské země,Ukrajina…..) a zejména pokus dostat se k ruským energet. zdrojům přes strukturu (B..Jelcin a jeho “děti”….)
Spravodajské skupiny vedené V.V.Putinem (šef spravodajských služeb v té době) to vyhodnotily jako národní riziko Ruska. (eneretická loby) a začaly ihned jednat….
To vyvrcholilo nástupem Volodi do úřadu a dalšími jeho kroky (velmi poučné) k záchraně země. Možná by se naši kluci mohli alespoň zeptat jak se s těmito energet. Jestřáby “domluvit” ….
Dohoda před 89 co se týká naší země (tohle si vemte=privatizace) ale tohle nám necháte (jádro,voda,speciální technoloie jako monokrystaly…..a pod.) si USA a Rusko rozdělili.
Jednoduše nás prodali !!!
A dohodli se ,že Česká Republika bude = Transférním mostem mezi východem a západem.
Toto totiž vysvětluje velice logicky, chování všech z prognostického patra,
V Havla (na poslední vycházce prý v Moskvě) a dalších kamarádů od “vekslování”….atd.
Jenom malá vsuvka. Německé firmy,které šly do česka po 89. Měli zpracovaný manuál,ve kterém bylo napsáno.”Dělejte z bývalými komunisty”.
Takže si myslím,že vzhledem k situaci jaká je !! Rusko chce aby Američané původní dohodu (před 89=Jalta2) dodržely případně revidovaly (Jalta3). Tím by si vzájemě velmi pomohly.
(V.Klaus i M.Zeman byly přeci po dlouhé době spolu na cestě…..kde asi??)
U nás jde především o Temelín (3,4). Ten kdo to asi první z našich pochopil kam to směřuje byl Mirek (Topolánek) a proto za chvíli šel….(Trest za něj dostal M.Dalík). Za ním i Petr nečas když se jen zmínil o “ruské” variantě…(ostatní bylo divadlo,víme že o kabelky tam nejde…..a že berou téměř všichni a nejen kabelky…..i propisovačky).
Takže jednoduše.Po tom rozkolu USA a Rusko (viz.M Gorbačov) jsme i my měli dvě velmi silné energetické skupiny (proruskou a proamerickou) a také dvě spravodajské služby!!
Výsledek jejich “obchodního boje v energetice” je velmi velmi velmi žalostná situace v této oblasti.
Hrozí tam již obrovské náklady a na ně není…..(proto také to sjednocení tzajných služeb)
Počítalo se ,že to všechno zaplatí při dostavbě Temelína…..
Nemyslím si,že bychom měli znovu dopustit,aby se zase jednalo o nás bez nás…..(Jalta3)
Tady a Teď.
Možná by paní POZOROVATELKA mohla navrhnout legitimní politický nástroj (Referendum….a pod.) jak se k tomu postavit.
Je mi jasný,že to budou hrát na to,že “tomu nerozumíme”, “to je jaderná energetika”…nemáte na to peníze…….a podobné kecy !!!
.Jsem také obchodník a 20 let jsem se s nimi stýkal (ČEZ,Lenenergo,DEWA,……megaJastřáby)
Vím jak se takovéto věci dělají mimo veřejnost.
Nenechme si tuto šanci Vzít.!!!
Je možná poslední pro tuto krásnou Českou a mnou milovanou Zemi.

Sesam
Návštěvník
Kocour
Návštěvník
Kocour

(odesláno Kancelář Prezidenta ČR M.Zemana0
……
a neb peníze se nedají jíst.!!!

Co kdybychom se soustředili na to co se děje doma v CZ!
Např. proč se naše dvě tajné služby mezi sebou málem postřílely,než došlo k jejich „sjednocení“…!!!
Co nám Ti kluci tají?
Nejde „náhodou“ o zájmy našich energetických mafií o zakrytí těch sprosťáren
kolem české vody,elektřiny,plynu,….naprosté nekoncepčnosti,energetické nestability
(en.bilance) a obrovských dstmld. nákladů, které teď budeme muset zaplatit všichni
(technický stav sítí,….atd.) za tu lajdáckost ,nenažranost a nápravu situace?!!!!
A nebo to necháme Číňanům? Protože už na to nemáme?

Že by jako prostě kapitalističtí soudruzi že, poslali ještě jedno letadýlko s velikým soudruhem
a s dalším kufrem hotovosti…co nebo že.?
(hlavně ho nevystrašit….!!!!)

A o tom chtějí jednat za našimi zády?!!!?
Jsme opravdu tak hloupý,líný či nezodpovědný národ?
Umí tady ještě někdo počítat alespoň do dvou??!! “

LFS
Návštěvník
LFS

Známky toho, že se schyluje k uspořádání Jalty-2.

Více zde: http://leva-net.webnode.cz/news/znamky-toho-ze-se-schyluje-k-usporadani-jalty-2/

Intenzívna diskusia je tu: http://www.vodaksb.eu/diskuse/

Stara mama
Návštěvník
Stara mama

Aeronet je velmi zajimavy, ale nekdy jsou tady hezci diskuze, nez clanky ☺

znechucený
Návštěvník
znechucený

Mám to naopak. Za hodnotnější považuji články, obzvláště od pana VK, i když stručné, věcné a jasné komentáře bývají někdy velmi přínosné.