Muslimové na severu Čech trénují střelby ze samopalu. Příprava kombatantů na vyhlášení...

Muslimové na severu Čech trénují střelby ze samopalu. Příprava kombatantů na vyhlášení intifády v České republice? Hlavně, ať vláda nezapomene lidem odebrat zbraně, aby se nemohli bránit!

Muslimové na severu Čech trénují střelby ze samopalu. Příprava kombatantů na vyhlášení intifády v České republice? Hlavně, ať vláda nezapomene lidem odebrat zbraně, aby se nemohli bránit!

Česká republika a její vláda plní druhý až pátý odstavec Kalergiho doktríny beze zbytku. Zatímco obyvatelstvo je postupně zbavováno možností obrany a sebeobrany s odkazem, že občany v případě potřeby ochrání státní složky, muslimové se postupně vycvičují na ozbrojený konflikt. Když nedávno reportéři České televize “odhalili” skupinu tátů od rodin, jak cvičili v šumavských lesích zadržování uprchlíků, byla z toho kauza a dokonce i novinářská cena pro Lukáše Landu z pořadu Reportéři ČT za nejlepší audiovizuální dílo za rok 2015 od Sórošovy nadace Open Society Fund. Psali jsme o tom zde.

Příprava na džihád na severu republiky

Když ovšem v severočeských Hrobčicích cvičí muslimové střelbu ze samopalu, je ticho po pěšině. Reportéři ČT se více starají o to, kdo píše na Aeronetu články na podporu prezidenta Zemana. Střelnice v Hrobčicích je soukromým podnikem, který nabízí rekreační střelby nedržitelům zbrojních průkazů. A jak je vidět, muslimové z Teplic tohoto využívají a zkouší si střelbu rovnou ze samopalů na způsob džihádu. To bylo křiku v Evropské komisi, že v Evropě jsou teroristické buňky, a že v Afghánistánu a Pákistánu jsou výcvikové tábory, a proto je třeba tam posílat vojáky NATO na pravidelné mise. Přitom v Česku, v tom malebném kráteru uprostřed Evropy, si muslimové chodí lážo plážo na komerční střelnice, kde si střílí ze samopalů. A jak je z připojené fotografie nahoře a dole vidět, je to opravdu rekreační střelba se vším všudy. Hlasitá muzika, vyvolávání slávy Alláhovi z reproduktorů a ostrá střelba z AK 47 anebo ze samopalu vz. 58. To je malebná idylka severočeských Hrobčic.

strelnice1.jpg
Skupinka muslimů na střelnici v Hrobčicích

Místní lidé si stěžují na hlasitou muziku, která se rozléhá ze střelnice do dalekého okolí. Policie se tváří, že nic nevidí, protože má strach. Muslimové z Teplic mají vazby na islámský džihád a dostat se do konfliktu s některým z muslimů by mohlo policistovi přinést velké problémy. O tom, že muslimové v ČR se pravidelně cvičí ve střelbách z pěchotních zbraní víme už delší dobu. Do naší redakce nám už vloni přišlo několik tipů a informací o tom, že na severu Čech probíhají na střelnicích muslimské seance za zvuků střelby ze samopalů a hlasité arabské náboženské hudby (chantisů) oslavujících Proroka a velikost Alláha. Dostali jsme do redakce email od paní, která nám napsala, že v Teplicích se každé léto o večerech cítí jako v Bejrútu. Tak určitě, když migrační politika ČR je otevřená muslimským migrantům. Však cílem současné evropské politiky je islamizace Evropy a vznik velkého evropského chalífátu.

Střelby z automatů i pro nedržitele ZP

O tom, že v severočeských Hrobčicích probíhají kondiční střelby pro muslimy, informovala jiná střelnice na svém Facebooku, konkrétně střelnice Čekanice-Tábor. Původně na Faceboooku střelnice uvedla, že v Hrobčicích probíhají kondiční střelby muslimů, ale posléze větu na Facebooku změnili, že jde o kondiční střelby pro nedržitele zbrojních průkazů. Provozovatelé na Facebooku potvrzují, že mají udělenou výjimku a mohou na střelnici proto nabízet i střelby z plně automatických zbraní (jinak skupina A). Provozovatelé hrobčické střelnice mají na nástěnce dokonce provozní plán a otevírací hodiny v arabštině. Fotografie není kvalitní, je rozostřená, takže nemůžeme potvrdit, jestli opravdu jde o otevírací hodiny střelnice v Hrobčicích, anebo je to podvrh a něco úplně jiného. V dnešní době chytrých telefonů s obrovským rozlišením 10+ Mpx by pořízení ostré fotografie neměl být problém. Pokud někdo ze čtenářů AE News to má blízko do Hrobčic, byli bychom rádi za lepší fotografii, čistě pro zajímavost.

13269267_644966245667889_5981815431324653738_n.jpg
Provozní rozvrh střelnice v arabštině

Provozovatel střelnice Čekanice-Tábor se pokoušel kontaktovat provozovatele severočeské střelnice v Hrabčicích, ale dostalo se mu pouze urážek a velmi hrubého slovníku. Bylo mu dokonce vyhrožováno likvidací, kontrolami úřadů a dokonce policejním presidiem. Takováto silácká slova mohou být pouze blafováním ze strany provozovatele hrabčické střelnice, ale na straně druhé nikdy nevíte, jestli opravdu nemá dotyčný napojení na systémové složky státu, které v tichosti podporují výcvik muslimů pro kontaktní boj a cestu džihádu.

mapa.jpg
Hrobčice v Severních Čechách

Ve Francii už před mnoha lety byl zaveden program výcviku muslimů a jejich následného začlenění do policejních složek. Program dosud běží, ale jeho plánovaný efekt se posunul do neočekávané roviny, kdy muslimizované městské čtvrti velkých francouzských měst požadují do svých služeb a na policejní okrsky pouze muslimy. Dochází tak k tomu, že namísto toho, aby docházelo k rozpouštění islámských ghett, tak nyní naopak dochází k jejich posilování, protože místní muslimské obce mají najednou své lidi i v policejních sborech francouzských bezpečnostních sil. Kouzlo nechtěného nebo úmysl?

Teplický Bejrút a jeho klientela na střelnicích

V Česku je situace specifická. Velká obliba psů mezi lidmi (Česko je pejskařská velmoc) a také konzumace vepřového je důvodem, že země není oblíbenou prvoplánovou destinací muslimů. Problémem jsou i nízké platy a směšné sociální dávky v porovnání s vyspělými západními zeměmi. Muslimové považují Čechy za “otroky” německého průmyslu. Přesto ale je ČR zajímavým cílem pro džihádisty, protože v Česku se dá dobře schovat a také cvičit pro svatý džihád. Uzavřené muslimské komunity v Teplicích, v Brně a v Praze fungují jako útočiště pro radikalizující se džihádisty, kterým by v Německu už bylo horko. A provozovatelé střelnic z toho profitují. Toto napsal na svůj Facebook provozovatel střelnice Čekanice-Tábor:

Tak aby toho nebylo málo dnes jsem měl velice vydařený telefonický rozhovor plný urážek a výhrůžek. A to přímo s provozovatelem oné střelnice v Hrobčicích. Rád bych všechny kdo tam jezdí informoval o tom, že nejen pan provozovatel ale i jeho družka mají velice vybraný slovník a chování hodný podnikatelů z 90. let minulého století…

Tímto bych mu velice rád vzkázal že nehodlám nic mazat na FB a rozhodně se nebojím jeho výhrůžek o likvidaci mé osoby potažmo udání a případných kontrol u nás na střelnici z oddělení OSZBM Tábor, popřípadě policejního presidia.

Telefonát proběhl dnes 12:04, kdy se pán nedovolal z důvodu obědové pauzy. Poté mu bylo voláno zpět v 13:17, kdy jsme mu slušně volali, že máme nepřijaté hovory… Telefon zvedla paní, velice vulgárně mě oslovovala s tím, že ať nepokládám telefon že už běží pán který si to se mnou vyříká 🙂 Poté jsem si znovu vyslechl krásný slovník plný osobních urážek a nakonec i výhrůžek… Takže děkujeme za plnohodnotný telefonát a zřejmě na celém našem tvrzení bude nějaká pravda.

1681421.jpg
Teplický Bejrút…

Jak je vidět, business s muslimy na střelnicích jenom kvete. Postupně se muslimské obce otrkávají a využívají systémových možností státu, aby se vycvičily ke střelbě úplně legálně. Na straně druhé takovéto informace mohou paradoxně vést právě k tomu, že režim státu opět utáhne šrouby obyčejným lidem, aby držení legálních zbraní bylo zase o něco složitější. Na islamistických webech se píše o tom, že v evropských zemích během intifády bude převzetí moci snadné, protože lidé nemají zbraně, evropské státy mají malé armády bez bojových zkušeností s výjimkou malých sborů pro zahraniční mise a policie má odvahu vytáhnout zbraň pouze proti neozbrojeným civilistům.

Džihádisty v Německu zaujal masakr v Uherském Brodě

To ukázala i tragédie z Uherského Brodu, kde policie na střílejícího šílence v restauraci reagovala ústupem a čekala na příjezd zásahovky. To umožnilo útočníkovi postřílet mnoho lidí v restauraci. Džihádisté v Německu tento modelový případ probírali i na svých webech a ukazovali na neschopnost obrany české policie, pokud je konfrontována s odhodlaným nebo vycvičeným kombatantem. Lidé beze zbraně, stát bez armády schopné jí ubránit, policie neschopná nasazení vlastního života v konfrontaci s ozbrojeným džihádistou. Tristní stav.

1681419.jpg
Budoucí generace Čechů, podle tezí Kalergiho plánu…

Nasunování prvků NWO do České republiky probíhá na všech úrovních společenského života. Otevřeně, ale i skrytě. Informace o těchto událostech jsou nežádoucím materiálem do hlavního vysílání mainstreamu. A právě alternativa plní v tomto ohledu roli veřejnoprávní povahy. To, co Česká televize nebo Český rozhlas zamlčí, to musí publikovat Aeronet a další servery alternativy. Boj proti islamizaci ČR musí začít u každého občana. Nevolte systémové strany, nečtěte mainstreamový tisk, nesledujte mainstreamovou televizi. Změna musí vyjít zezdola z uvědomění si lidu, že nepřítel ovládá zvenčí vládu, média a systémové složky státu jako loutkovodič. Člověk si za normálních okolností sám sobě hrdlo nepodřeže, ale když si necháte “pánem loutek” vést ruku, za nějaký čas přijdete o vlastní národ. Jako Německo právě teď přichází o vlastní historii, kulturu a životní prostor.

-VK-

Šéfredaktor AE News

S použitím zdrojů: [1][2][3]

Print Friendly, PDF & Email

PODOBNÉ ČLÁNKY

od nových od starých od palců
Upozornit na
Vlk
Návštěvník
Vlk

Už z prvej fotografie by som prevádzkovateľa pokutoval – nestabilná poloha v sede pri streľbe, s ohrozením svojho okolia a to aj za chrbtom strelca. Z fotografie to nevyzerá na “combat” strelnicu, ale skôr na streľbu na statické terče z pevnej palebnej čiary.

Podľa informácií na stránke MV SR o azylovej procedúre – ak je azyl udelený, azylant má právo voľného pohybu len po území SR. Mimo, len na základe odsúhlasenej žiadosti a na vymedzenú dobu (napr. návšteva rodiny, turistika,…). Ak platia rovnaké pravidlá pre celú EÚ a sú to azylanti, skontrolovať povolenia a – porušenie azylových podmienok + postih prevádzkovateľa strelnice. Ak sú občania EÚ – nuž, bohužiaľ. Ak rovnaké pravidlá neplatia – štát by mal uplatniť výhradu.

Niky
Návštěvník
Niky

Jsme přesvědčeni, že svoboda jednoho člověka končí tam, kde začíná svoboda druhého

Vlk
Návštěvník
Vlk

Lenže muslimovia vyznávajú inverzné pravidlo – sloboda iného začína tam, kde končí sloboda moja. A sloboda islamu je neohraničená.

Problémom je práve toto rozdielne ponímanie hraníc osobnej slobody. Kým sa nenaučíme správať podľa ich vzoru, prehráme. Niekto verejne vykrikuje čosi o veľkosti ich boha ? Ja som kresťan a som hlboko urazený, bol to neprípustný zásah a obmedzenie mojej viery. Kde je polícia? Udať! Žalovať! Lenže takéto správanie my v krvi nemáme, akosi prirodzene by sme sa za takýto postup hanbili.

dr.MENGELE
Návštěvník
dr.MENGELE

čo vás viedlo pri tzv.zbranovej amestii nosit svoje kvéry na policiu?:)tak ste verili svojej demokratickej vláde?

Arrow
Návštěvník
Arrow

Nechtěl jsem do toho sáhnout ale alespoň malinko přemýšlíte o tom že jsou taky lídi jak vy debilove

G. Andrews
Návštěvník
G. Andrews

Si asi spadl z Marsu, že nevíš, o čem mluvíš. Samozřejmě, že to nejsou „lidi jako my“. Jsou to zástupci anticivilizace, vskutku s totálně neandrtální antikulturou, která se rozlézá jako plíseň všude, kam si tuhle svoloč pustí. Stát se tady u nás jednou, dvakrát něco jako ve Francii nebo Švédsku, věřim tomu, že je od nás lidi spontánně sami vypráskají rezavýma řetězema zpátky do pravěku i s jejich prorokem mnohamrdem, kam patří.

Tryskáč
Návštěvník
Tryskáč

No tak debil jsi tady jedině Ty! A to úplný! Kde žiješ, člověče? Jak může mít v dnešní době někdo takový názor na muslimy?? Patříš za mříže nebo aspoň do ústavu. Měli by Tě izolovat od nás ostatních! Nebo ještě lépe navždy vyhostit třeba do Sýrie. Tam by se Ti určitě líbilo, Ty cvoku!

Obyčejný člověk
Návštěvník
Obyčejný člověk

Prober se, kamaráde! Podívej se, co tihle hajzlové dokáží napáchat v Německu, Švédsku, ve Francii či jinde v Evropě! A začínají si dovolovat i u nás, což je na tom to nejhorší. N
avíc mají podporu ve státním aparátu a to se musí u voleb změnit, nebo si pak na nás vzpomeneš, až ti budou za pár let znásilňovat dceru, kamenovat manželku a tobě budou řezat hlavu. My, obyčejní lidé, to svinstvo tady nechceme. Člověkem mohu nazvat lidskou bytost, která používá mozek, má vlastní názor a je k ostatním lidem loajální. Pokud ale je to parazit, který přišel do Evropy za lepším životem a zároveň přišel zotročit původní obyvatelstvo ve jménu rádobynáboženství jménem islám, pak o lidech opravdu hovořit nelze. Není to ani zvěř. Ta zabíjí pouze aby se nasytila. Tihle zabíjejí ve jménu zvrácené ideologie a pro vlastní zábavu (proč by si jinak své popravy natáčeli na mobilní telefony?). Takže znovu a stručně: Bestie musí zemřít, aby člověk mohl žít. Nikoliv naopak!

Rus
Návštěvník
Rus

eden spisovatel okultních románů psal v jedné své knize o “avejši” . Avejša znamená , že někdo prosazuje agresivně nějakou myšlenku v “informačním poli” , tedy v duševním prostoru lidstva! Následek avejši se pak projevuje v událostech světa . Vždy rozhoduje kvantita síly té či oné myšlenky ! Větší síla vždy vítězí … Vemte do úvahy ty obrovské masy lidí , které 5x denně tlučou hlavou o koberec s nějakou konkrétní myšlenkou 🙂 Myslíte , že proti této “síle” obstojí vlažní křesťané , kteří chodí do kostela max. o svátcích ?

Co si myslíte , že je tkzv. informační válka ? To je přece taky “avejša” svého druhu !

V tomto případě to je černá magie , kterou někdo provádí ! Avejša ! … Nepodceňovat písečné ďábly 🙂

adraj53
Návštěvník
adraj53

Tvoji mámu museli píchat kromě táty i děda, brácha a všichni příbuzní, aby z toho vzniknul takový dement a trotl, jako jsi ty…!

cvrnda
Návštěvník
cvrnda

Po přečtení Tvého komentáře jsem dal na Tebe a malinko jsem přemýšlel a jednoznačně mi z toho vyšlo,že si zasloužíš nosit titul Hovado roku a král debilů v této diskuzi.Udělej něco pro tenhle stát a nech se preventivně vykleštit!

Barzoj
Návštěvník
Barzoj

Ano,jsou to lidi,stejně jako fašisté,nacisté a jiní fanatici!!!Vždyť i Pol-Potovci byli lidi a kolik svých spoluobčanů dokázali ubít,i islámisté jsou lidi,tak proč zabíjejí,upalují,podřezávají,znásilňují jiné ,většinou slabší lidi,včetně jiných muslimů!!!!

Sven F. Rehulka
Návštěvník
Sven F. Rehulka

Věichni tělesně i duševně zdraví občané České republiky ve vojenském věku, mají možnost zažádat o přijetí do AČR (Armády České Republiky). Není povinná základní vojenská služba, ale kdo cítí, že je vlast ohrožená ( at už muslimskými Jihadisty, nebo Putinovými imperiálními plány), nemusí pyskovat, ale měl by se stát se platným členem společenství NATO !

sara
Návštěvník
sara

NATO? no ty budou prvni co nam vrazi nuz do zad>

Barzoj
Návštěvník
Barzoj

Mám obavy,že NATO nás lehce zradí,stejně jako jeho předchůdci v roce 1938!!!Jeho představitelé jsou ze stejných národů-pro nás nedůvěryhodných prospěchářů!!!!

Katka
Návštěvník
Katka

V dnešní době, je spousta střelnic, které nabízejí kondiční střelbu. Sama jsem si jednu na konci roku objednala na jednom slevovém portálu. 11 druhů zbraní a 90 nábojů. Domnívám se, že má majitel střelnice pouze silný žaludek, nevadí mu co si o něm myslí ostatní a využil toho, že má arabská klientela peníze a do Hrobčic je to z Teplic kousek (cca. 15Km). Na střelnici jistě může kdokoliv, bohužel to ale není levná záležitost…. Nedělejte zase z komára velblouda…..

yang4
Návštěvník
yang4

A ani to není vtip…
Běží imigrant po naší krásné republice a potká špinavého Ukrajince – hned se ho ptá: “Ty jsi taky imigrant ?”
Odpověď: “Ne, jdu strhanej ze stavby. Bydlím tu, pracuji a odvádím daně. Pak posílám peníze rodině na Ukrajině a dávám desátek naší mafii. Celý podivený běží dál a potká Vietnamce – hned se ho ptá: “Ty jsi taky imigrant?” Odpověď: “Ne! Sedm dnů v týdnu pracuji, protože živím rodinu, děti tutu chodí do školy, odvádím daně a dávám desátek mafii.” Zmatený běží dál a potká cikána – hned se ho ptá: “Ty taky nejsi imigrant? Taky tu pracuješ, odvádíš daně a živíš rodinu?” Odpověď: Néééé. Já tu bydlím – bydlení dostanu, dávají mi prachy na jídlo, cigára, chlast, drogy, bazén, bezplatně léčí mne i celou mou rodinu, navíc mi kupují z další jednorázové roční dávky v hodnotě 34 tisíc vše potřebné pro fungující domácnost, např. ledničky, pračky, televize, sporák, hadry na zimu, městskou dopravu, děckám zaplatí vše do školy. Těhotné družce měsíčně dávaj 1200 Kč na racionální výživu. Dokonce mi platí i kabelovku! A to všechno zdarma – makat nemusím!” Imigrant na něj čumí jak na zjevení…
“Teda imigrant taky nejsi, tak kdo vlastně jsi ”
“Noo, já jsem nová česká šlechta !!! !!! !!!

Honza
Návštěvník
Honza

To co se začíná dít je něco strašného a nikdo stím nic nedělá ale to je tipická česká povaha 🙁 my co jsme byli na vojně a byli jsme vychovaný milovat a bránit svojí vlast by jsme bojovali ale jak máme bojovat s problémem který je chráněný naší vládou a vlasní obrana je nezákoná.Dnešní mladá generece je k ničemu je zajímá jen internet a pc hry je mi na zvracení když to vidím , všechny děti jsou poameričtěný je to problém jejich rodiču a našeho státu.Dokud lidi nevijdou do ulic a nevezmou právo do svích rukou tak se nic nezmění a ty co si myslí ze je policie nebo vláda ochránín jsou blázni.Nezbívá nic jiného než se vzepřít a dát lidi dohromady a začít se připravovat na otevřenou válku kde poteče krev !! Lidi spamatuj te se !! Chcete aby vaše děti trpěli v útlaku aby vaše ženy chodili zahalené a bez jakých koliv práv aby vše co předchozí generace vybudovali a chránili přislo k niveč?

147Rudolf
Návštěvník
147Rudolf

Honzíku, zkus pro obranu Čechů psát gramaticky česky

CONAIR
Návštěvník
CONAIR

Zdravím,
máš bohužel úplnou pravdu , jsme odzbrojený stát , tedy už ani stát , jen velmi chudé ruiny , bez armády , v době kdy jsem přísahal bylo v naších kasárnách více zbrani a vojáku něž má dnes celá naše “armáda ,,
přesto by stálo zato to vzít do svých rukou ovšem s klackama to půjde jen těžko,
a volby by se měly konat přesně tak jak říkal náš president věřím že si to všichni pamatuji ! mladí to nedokážou , jen málokterý rozezná kuličovku od zbraně ,
a reportéři stejně dnes ve správách nova sebrali kluka ,střílel z kuličovky a doma mu našli atrapu (repliku ) tomsna (mimochodem naprosto nepovedená )volně prodejná atrapa, a že mu hrozí dva roky za nedovolené ozbrojování , jak říká náš president ,
tupé nevzdělané (nebo zaplacené )hovada, jak může někdo dělat novináře když nerozezná hračku od zbraně , ARMÁDA ANI POLICI NÁS NEOCHRÁNÍ ,

Bivoj
Návštěvník
Bivoj

jo jo , už starej Lenin říkával, že kapitalista vám ochotně prodá i provaz, na kterým ho pak oběsíte

Bivoj
Návštěvník
Bivoj

asi na tý vstřícnosti k arabům něco bude, když maj stránky v arabštině: https://ar-ar.facebook.com/Střelnice-Hrobčice-1096181660415680/

Dogsbody
Návštěvník
Dogsbody

Toto jsou docela závažná sdělení, která přesně kopírují pilotní průpravu jednosměrných “letců” v roce 2001. Co na to Sobotka, Chovanec a ostatní přizdikakánci ?? Neměla by zasednout bezpečností rada státu??
Socani chtějí přidat 3mild na “bezpečnost” tak kde ta bezpečnost je, když se toto děje za tichého přihlížení bezpečnostních složek a přiblblý Sobotka sem chce přismýkat dalších 8o čmoudů??!!

:/