Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na Twitteru vytáhl graf o vážných případech Covid-19...

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na Twitteru vytáhl graf o vážných případech Covid-19 v Izraeli, ve skutečnosti ale absolutní čísla v Izraeli ukazují, že nakažených očkovaných bylo více, teprve ke konci srpna se to v Izraeli srovnalo! Izraelský list Haaretz přinesl šokující graf demolující Vojtěchovu omalovánku! Jinými slovy, vakcíny se klinicky neliší a neprojevují od neočkovaných! Jak se interpretují statistická a klinická data? A nejnovější izraelská studie potvrdila, že imunita získaná z prodělání nemoci anebo přirozenými protilátkami poskytuje až 13x účinnější ochranu před mutací Delta, než poskytují vakcíny!

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na Twitteru vytáhl graf o vážných případech Covid-19 v Izraeli, ve skutečnosti ale absolutní čísla v Izraeli ukazují, že nakažených očkovaných bylo více, teprve ke konci srpna se to v Izraeli srovnalo! Izraelský list Haaretz přinesl šokující graf demolující Vojtěchovu omalovánku! Jinými slovy, vakcíny se klinicky neliší a neprojevují od neočkovaných! Jak se interpretují statistická a klinická data? A nejnovější izraelská studie potvrdila, že imunita získaná z prodělání nemoci anebo přirozenými protilátkami poskytuje až 13x účinnější ochranu před mutací Delta, než poskytují vakcíny!

Český ministr zdravotnictví Adam Vojtěch způsobil v neděli na svém Twitteru doslova bouři nevole a diskusí, když svým fanouškům sdělil [1], že do pořadu Partie na televizi Prima přijde vyzbrojen statistickým grafem z izraelského ministerstva zdravotnictví, který prý ukazuje, že v Izraeli je počet lidí ve věku nad 60 let s vážným průběhem nemoci Covid-19 v přepočtu na 100 000 osob mnohonásobně vyšší u neočkovaných osob než očkovaných, a graf to prý potvrzuje. Bohužel, Adam Vojtěch připojil pouze graf a nikoliv statistické vysvětlení, takže jsme v redakci na základě podnětu celou věc prověřili a nestačili jsme se divit.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví

Graf Adama Vojtěcha je totiž úplně mimo a neodpovídá ministrovu narativu, resp. graf popisuje úplně něco jiného, než co tvrdí Adam Vojtěch. Izraelský list Haaretz před 4 dny přinesl [2] tiskovou zprávu izraelského ministerstva zdravotnictví, která byla doplněna grafem, který ukazuje, že po celý měsíc srpen od konce července bylo hospitalizováno více očkovaných osob než neočkovaných, které onemocněly vážnou formou nemoci Covid-19. Teprve v posledních dnech v srpnu se obě křivky zploštily a průběh začíná padat dolů u obou skupin. Haaretz ale použil podivnou interpretaci těchto dat. A to se opravdu podržte. Citace z článku:

Neočkovaní Izraelci představují jen asi 20% populace, která má nárok na vakcínu, ale nyní tvoří polovinu všech případů závažného onemocnění COVID-19 v zemi.

Podle nejnovějších údajů ministerstva zdravotnictví počet závažných případů mezi neočkovanými Izraelci stále roste a je na cestě k tomu, aby překonal počet případů mezi očkovanými.

Mezi Izraelci mladšími 12 let, kteří podle současných směrnic nemají nárok na očkování, nebyly zaznamenány žádné závažné případy.

K úternímu odpoledni bylo z 679 vážně nemocných 330 neočkovaných, 16 částečně očkovaných a 333 plně očkovaných. V současné době je 168 pacientů v kritickém stavu a 123 je napojeno na umělou plicní ventilaci. I tak se zdá, že počet vážně nemocných očkovaných pacientů se ustálil.

V Izraeli v nemocnicích přibývalo stejně očkovaných jako neočkovaných, žádný rozdíl… a přitom politici si to vykládají jako důkaz skvělých vakcín

Izraelský list totiž použil tzv. absolutní interpretaci statistických dat, kdy vzal absolutní čísla všech vážně nemocných osob v Izraeli a zjistil, že prakticky polovina z nich jsou neočkovaní a druhá zhruba polovina jsou očkované osoby. Jenže, vzhledem k tomu, že v Izraeli je očkováno 80% populace a pouze 20% očkováno ještě není, tak to podle listu Haaretz znamená, že v přepočtu na 100 000 osob je logicky situace mezi neočkovanými prý katastrofální, a to přesně ukazuje níže graf Adama Vojtěcha, který zobrazuje počet absolutních případů na přepočet 100 000 osob v populaci. Dochází tak k míchání absolutních čísel a přepočtů populace na jmenovité celky, tedy v tomto případě na 100 000 osob. Jenže tento výklad statistického souboru je naprostou dezinterpretací a dezinformací. A to si musíme teď vysvětlit, abyste to pochopili.

Graf ministra zdravotnictví z Izraele, přepočet těžce nemocných na 100 000 obyvatel, skupina nad 60 let věku

Graf listu Haaretz (dole o 3 odstavce níže) ukazuje, že po celý měsíc srpen narůstaly počty vážných onemocnění úplně stejně u očkovaných osob jako u neočkovaných, pouze těch očkovaných a následně vážně onemocnělých bylo po celou dobu více, ale mluvíme zde stále jen o absolutních číslech. Na tom grafu je něco, o čem se list Haaretz, ani Adam Vojtěch nezmiňují, a to je tzv. korelace dynamiky vstupních klinických dat. Graf totiž zachycuje, že v izolované skupině vážně nemocných rostla čísla stejně a rovnoměrně u očkovaných i neočkovaných.

Když do nemocnice přibylo 10 neočkovaných pacientů, přibylo současně i 12 očkovaných pacientů s vážným průběhem. A to každý den. Co to znamená? Tady záleží na interpretaci statistických dat. Pokud se na to podíváte z pohledu objemu absolutních čísel očkovaných a neočkovaných, potom logicky 10 lidí přijatých do nemocnice v jeden den ze skupiny očkovaných je ve skutečnosti 4x méně ve vztahu k celku neočkovaných, než 10 lidí neočkovaných, což je 4x více ve vztahu k celku očkovaných. Jenže, tato interpretace má problém. Je v rozporu s klinickou statistikou.

Klinická statistika z Izraele šokuje a prokazuje, že vakcíny se klinicky nijak neliší od neočkovaných v objemu hospitalizací. Před rokem 1989 by nastal skandál a vyšetřování selhání vakcinačního programu

Pokud nemocnice každý den přijímá stejné počty očkovaných i neočkovaných k hospitalizaci, potom není rozdíl mezi očkovanou a neočkovanou osobou. Statistická klinická data nemocnice potom neodpovídají statistickým datům populace. Jestliže v populaci je očkováno 8 osob z 10, potom logicky v nemocnici by se to mělo odrazit v tom smyslu, že počet přijímaných pacientů z řad očkovaných bude 4x menší než u neočkovaných, protože neočkovaných je jen 20% v populaci, tedy 4x méně než očkovaných. Jenže, to se právě v izraelských nemocnicích statisticky a paradoxně nepotvrzuje. Namísto poměru 4:1 v neprospěch neočkovaných pacientů, je to namísto toho 1:1 v počtech hospitalizovaných a graf z listu Haaretz to potvrzuje hned dvakrát. A jak?

A úplně jinak vypadající klinická statistika z listu Haaretz, růst absolutních počtů případů za poslední měsíc

Podívejte se na něj, že obě křivky rostou vzájemně a spojitě současně a rovněž spojitě a naráz na konci klesají. Jsou to tedy prokazatelně spojité nádoby, které prokazují, že v nemocnici v průměru na 1 neočkovaného pacienta připadá přesně 1 až 1,8 očkovaných s těžkým průběhem. Tím vzniká něco, čemu se říká klinická parita. Při klinické paritě nehraje očkování naprosto žádnou roli a v nemocnicích končí stejný počet neočkovaných jako očkovaných, nebo dokonce očkovaných je více. A jak si lze klinickou paritu vysvětlit?

Existuje pouze jediné vysvětlení, že vakcíny nemají vliv na objem hospitalizací, vůbec vakcíny nehrají roli. Pokud by hrály, potom stejně jako ve společnosti, v populaci, by to musela klinická data potvrdit, že hospitalizovaných očkovaných je 4x méně než neočkovaných pacientů. A to prostě klinická data nepotvrzují, ani omylem. Uvedu vám příklad.

Když v nemocnicích končí očkovaní i neočkovaní půl napůl, je hotovo a vymalováno, vakcíny můžete spláchnout do záchodu

Představte si, že by v populaci propukla žloutenka a lidé by se nechali proti hepatitidě hromadně očkovat. Co by se ale stalo, kdyby najednou v nemocnicích na infekčních odděleních leželi půl napůl očkovaní i neočkovaní? No, logicky by před rokem 1989 začalo vyšetřování farmaceutické účinnosti vakcíny, prověřovalo by se selhání vakcinační látky. Za socialismu totiž klinická statistika byla jedním z nejdůležitějších parametrů ověřování účinků vakcinačních programů. Jakmile by se začala plnit infekční oddělení a s hrůzou by se zjistilo, že po dobu celého měsíce narůstá stejným tempem počet hospitalizovaných jak z řad neočkovaných, tak i očkovaných, potom by to znamenalo velké manévry a vyšetřování.

Nové případy v Izraeli, roční průběh se cyklicky opakuje ve vlnách

Tím by se ukázalo na selhávání vakcinačního programu v důsledku prokazatelného selhání na klinickém statistickém vzorku. A právě tuto klinickou statistiku dnes média usilovně tají a zakrývají, nechtějí o ní hovořit. Je to největší podvod a podraz na obyvatelstvo v historii. Vakcíny prostě nefungují, neposkytují bezinfekčnost a důsledkem je kokonizace populace, která se projevuje potom v klinické statistice tak, že do nemocnic přibývají bez rozdílu objemy jak očkovaných, tak neočkovaných, se stejnou klinickou dynamikou. A to není všechno.

Izraelská studie potvrdila, že neočkované osoby s protilátkami mají až 13x vyšší obranu proti nákaze mutací, než mají očkované osoby

Na veřejnost se dostala čerstvá klinická studie [3] opět z Izraele, která potvrzuje, že osoby s přirozenou imunitou mají až 13x vyšší účinnost obrany svého organismu proti mutacím Covidu-19, než jakou mají očkované osoby. Nová analýza vychází z databáze společnosti Maccabi Healthcare Services, která registruje přibližně 2,5 milionu Izraelců. Studie, kterou vedli Tal Patalon a Sivan Gazit z KSM, výzkumné a inovační složky systému, ve dvou analýzách zjistila, že nikdy neočkované osoby, které byly očkovány v lednu a únoru, měly v červnu, červenci a první polovině srpna šestkrát až třináctkrát vyšší pravděpodobnost, že se nakazí, než neočkované osoby, které byly koronavirem nakaženy dříve. V jedné analýze, která srovnávala více než 32 000 osob ve zdravotnickém systému, bylo riziko vzniku symptomů COVID-19 u očkovaných 27krát vyšší a riziko hospitalizace osmkrát vyšší.

Propagační očkování v Izraeli pro novináře a média

Tato analýza prokázala, že přirozená imunita poskytuje dlouhodobější a silnější ochranu před infekcí, symptomatickým onemocněním a hospitalizací v důsledku Delta varianty,” uvedli vědci. Přirozená imunita proti koronavirům se nachází zhruba u 20% populace a tyto osoby mají přirozenou odolnost proti všem formám koronavirových nákaz, od chřipky, přes SARS až po současný COVID-19. Dalších zhruba 40% populace disponuje imunitní pamětí proti širokému spektru koronavirů a mají jen mírné příznaky a průběhy nemocí. Všechny tyto skupiny osob nemají a nikdy nebudou mít potřebu nechávat se očkovat proti SARS kmenům, ale můžou je k tomu donutit politici.

Ukazovat grafy důchodců z Izraele a potom přijímat na jejich základě opatření pro české školáky? Česko snese fšecko!

Vakcíny proti koronaviru totiž tuto přirozenou imunitu mohou poškodit, narušit a lidé již natrvalo budou zranitelní a zcela závislí na dalších a dalších očkováních. Potvrzuje to laboratorní studie Roberta O. Younga publikovaná 20. srpna tohoto roku. Podle studie [4] Dr. Younga všechny covidové vakcíny poškozují přirozenou lidskou imunitu. K této šokující studii naše redakce chystá článek, protože jde o průlomovou vědeckou zprávu, která odhaluje zločin a spiknutí proti lidu a národům. Studie se stane v budoucnu součástí žalob proti vládám a jako hlavní podklad pro lidové tribunály, jako následnické orgány Norimberského tribunálu.

Dobře si všimněte Adama Vojtěcha. Bere si do ruky grafy z Izraele, které zachycují těžké průběhy a onemocnění u důchodců a osob nad 60 let věku, ale této skupině osob se jeho ministerstvo nevěnuje. Celou dobu ministr řeší jenom děti, žáky a studenty, nikoho jiného. A přitom právě tyto skupiny dětí a mládeže virus prakticky neohrožuje, což potvrzují i studie z Izraele a list Haaretz. Takže v kultivaci hysterie a paniky v ČR poslouží grafy izraelských nakažených seniorů, ale uplatní se na žáky a studenty od září v českých školách.

Ano, přesně takto se dělá politika na českém zdramini. Zákazy hudební výchovy, zkracování hodin zpěvu, zpívání jen refrénů, neočkované děti zpívající jen venku mimo třídu, segregované přestávky a rozdělování dětí na očkované a ten zbytek “nakažených“. Tito politici už se bez covidismu neobejdou, nebudou umět vládnout bez opatření a vyhlášek, protože vládnutí za pomoci strachu a hysterie je nejsnadnější vládnutí. A proto je třeba chodit do televize a ukazovat dezinterpretované děsivé grafy. Takové chucpe!

-VK-

Šéfredaktor AE News

S námi čtete, s námi objevujete

Vážení čtenáři Aeronetu, pokud se vám líbí naše investigativní žurnalistika a komplexní analýzy, které pro Vás už 7. rokem děláme, pokud se vám líbí naše články, videa a pravidelné páteční pořady na SVCS, a chcete-li, abychom vám i nadále mohli přinášet nové informace a politické analýzy a komentáře, přispějte prosím jakoukoliv sumou v závěru tohoto měsíce na naší obvyklé darovací stránce zde, ale pouze v případě, že si to můžete dovolit, tedy podle svých možností. Každý příspěvek má smysl, každý se počítá, malý i velký. Zatím jsme vysbírali jen cca. 75% z cílové sumy a do konce měsíce zbývají 2 dny. Přispět můžete bankovním převodem, PayPalem, Bitcoinem a poštovní složenkou na účet. Naše práce může pokračovat jedině s Vaší podporou, jinak to není možné a nemělo by to ani smysl, protože podpora musí být oboustranná. Náš server je tu pro vás. Za Vaši podporu a pomoc předem děkujeme!

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Sivul
Návštěvník
Sivul

Nekdo uz to psal dole, proc vsichni delaji ty gestikulace s rukama kdyz mluvi ?! Ze neumi mluvit z hlavy-ok, ze to musi mit napsane predem-ok, ze jim nekdo poradil a predem jim to pripravil, s tim by se clovek jeste nejak popral-ok. Zacinam verit ze jde o to konspiracni MK ultra. To je jak kdyz nekteri ukazuji prstem nahoru. Ale nechapu proc to musi delat politici, nebo jak je nazvat. Misto machani rukama nohama by bylo lepsi rict radeji pravdu. I kdyz ja hlupak jsem zapomel ,,Strach Vam lze, a Vy mu verite,, Tak nic, tak za chvili bude 22.stoleti, tak hura do lepsich zitrku. Priste se chci narodit nekde jinde. Neni tezke zemrit, ale narodit se. Stejne pravda vyjde na povrch, bylo to tak vzdy a vzdy to tak bude. Stejne jako zitra vyjde slunce- i kdyz po pravde nevyjde, jen my se otocime, AKA planeta. A to mam tudle planetu rad, ale…

Aleš K
Návštěvník
Aleš K

Nechci být kverulant, ale kam se poděli voliči těchto stran a jimi jmenovaných – ehm-ehm “—istrů”? Braťja Slováci vypískali Čaputovou, ale on jim nevyhovuje žádný zvolený ve svobodných volbách. Co takhle napadnout svobodu voleb, nikoliv v nich zvolené?
Asi to mám popletené.
Imhotep s námi!

Aleš K.
Návštěvník
Aleš K.

Sledoval jsem pana ministra zdravotnictví – sledoval, tj. vypnul jsem zvuk a pozoroval jeho řeč těla. Dospěl jsem k závěru, že nejde o boj s chorobou, ale proti ještě normálním lidem.
Léto končí, vracíme se z courání po světě, či domovině.
Vyzval bych pány ministry zdravotnictví a dopravy, aby si “vzali hadry a šli mezi lid” a projeli veřejnou dopravou místa v trianglu obcí Jihlava – Č. Budějovice – Břeclav. Paní hlavní hygieničku vezmou do party, páč 3 už je kolektiv a bude i zastoupena žena. Nejdříve by tato skupina měla inkasovat těžký civilizační šok, následně by zjistili, že je poměrně málo žloutenky, když málokdo dodržuje hygien. pravidla, ta nejzákladnější (např. že ve vlacích buď není toaletní papír, ručníky, nebo jenom neteče voda. Někdy je ručníků narváno tolik, že žádný nevytáhnete…). Někdy neteče voda na WC ve stanici – např. když výpravčí velice ochotně poskytnou klíče od WC řemeslníkům a oni si udělají z WC umývárnu a je tam bordel jako v tanku. Nikde se nedozvíte, kdo zodpovídá za úklid!!! Pouze se dozvíte, že to nejsou Č. dráhy či jak se nyní rozdrobily, aby nebyly dohledatelní…
Zjistili by, že už nemáme nekuřáky, ale všichni kouříme, aktivně, pasivně či nedobrovolně pasivně. Hlavně ti, co mají dohlížet nad kulturou a bezpečností v dopravě. Pokud jsou toto povinnosti průvodčích, potom za 1/3 odvedené práce pobírají plný plat (kontrolují, zda je zaplacená jízdenka v patřičné výši).
Někdy v r. 1975 byly z vlaků vyřazeny kuřácké vagóny, byl vydán zákaz kouření na nástupištích a ono se to kupodivu dodržovalo… Během krátké doby zmizely závěje vajglů v kolejišti… Dnes nelze jít po ulici, abyste nedýchali cigaretový odér. Ano, i kouří se i ve vyhrazených místech v Karlově Studánce. Protikuřácké zákony zpopularizovaly kouření tak, že kouří i nemluvňata v kočárcích, zvláště když nad nimi stojí kouřící trojice: maminka, babička, tetička… Nekuřácké prostory polepíme nálepkama či cedulkama se zákazem kouření a je vymalováno. I pod takovou cedulkou se dá kouřit, i výpravčí s průvodčími na perónu kouří… jezdí na kole v nádražní hale, po nástupištích. Ti, co mají bdít nad bezpečností a pořádkem…
No a tu navoněnou kreaturu, co má snad půl mega měsíčně a říká si generální ředitel ČD, by mohli přibrat do party…
Měli by navštívit malé prodejničky potravin. Ne, že prodávající nebalené potraviny nemají roušky či respirátory, zato mají prsty plné prstenů, není žádná pokrývka hlavy – vlasů. O psech v prodejně potravin už ani nemluvím. Už se vodí i fretky, kočky… V jednom OD Billa se vedoucí prodejny procházela s pudlem v náručí a ukazovala mu (tomu psovi) práci pokladních. Jinak klimakterické, nevrlé ženštiny, co nemají na kadeřníka, protože všechno utratily za tetování… No proč ne, když se na maloměstě prohání po ordinaci praktické lékařky její yorkšír…
Jezdí-li v dopravě studující mládež (=destruktivní), v letních měsících je vystřídali cestující dospělí a je to civilizační tragédie. Často vzpomínám na film Planeta opic, takové scény tam nebyly…
Naši mocní žijí v jakési bublině, mimo časoprostor, žijí ze statistických údajů pokřivených, podle zadání platícího zadavatele…
Ještě dodám, že tyto cestující budou doprovázení klimatizovanými limuzínami a sanitním vozem s kyslík. maskami…
Jaké očkování proti klíšťové encef., když mám 2x do týdne chytnu v autobusu blechu? Nechám stranou, že se převáží opilci, umazanci, pracující se nepřevlékají z pracovního, ale ona se už nepřevléká ani učňovská mládež!!!!!!!!!!!!!
Kdysi platilo, že pedagogický proces má dvě fáze, výchovnou a vzdělávací. Výchovnou nemá, o vzdělávací mám pochybnosti.
Změny ve státě a společnosti se vejdou do slov: Zparchantělost non plus ultra.

4fun
Návštěvník
4fun

comment image

comment image

comment image

CZkotas
Návštěvník
CZkotas

Tak to je brutální článek a pravdivý, řekl bych že docela terno a tímto lze perfektně argumentovat proti těm kašparům, co neustále věří jen vládnímu narativu, hrstce rádoby-odborníků, které spočítáme na prstech jedné ruky a pohádce kolem koronaviru a p(L)andemii …..

Dendy
Návštěvník
Dendy

Chápete vôbec o čom sa bavíme? Porovnávame nuansy grafov a štatistík očkovaných a neočkovaných…
Viete si to isté predstaviť pri osýpkach alebo tetane? Mamičky by si vraveli – viete, do škôlky prišlo 100 detí, všetky boli zaočkované proti osýpkam a 80 z nich dostalo osýpky! No ale je to lepšie ako neočkovať sa, lebo u neočkovaných dostalo zo 100 osýpky až 82!
Kedysi každý apriori bral, že keď sa zaočkuje, je na 99,9% chránený a nie je infekčný pre druhých…
Zjavne sa mení paradigma…

Aleš K.
Návštěvník
Aleš K.

Ano a proto je ministrem psycholog. S prof. Prymulou zametli, už se nehodil do krámu…

4info
Návštěvník
4info

Nemám čas to teď studovat a zpracovat …
… ale mohlo by to bít důležité

https://www.disclose.tv/t/japan-has-discovered-3-different-variants-of-the-pfizer-shot/43083

https://tapnewswire.com/2021/08/japan-has-discovered-what-is-probably-3-different-variants-of-the-pfizer-shot/

This can’t happen if not intentional. Japan discovered: 1. Shots with pink stuff in them. 2. Shots with black stuff in them. 3. Shots with shiny metallic magnetic stuff in them. And it was not just a few shots, it was millions that had EACH PROBLEM. That means it was not a problem.

I saw and ignored a post by “someone who works for pfizer” saying there were 10 different varianst of the shots, each designed to do something different to the recipient. I blew the post off as B.S. However, if Japan found three different “contaminants” in the pfizer shot, and each event had thousands of vials involved, perhaps that post was accurate because that can’t happen in a factory if it was not intentional and no individual could ever hand contaminate that many vials. That employee said one of the 10 possibilities was saline. That would mean Japan has discovered 4 out of 10 variants.

So now Japan is switching over to Ivermectin while the scamming con job American media is calling it “cow paste” and saying people are idiots for trying it AND OVERDOSING.

Barel
Návštěvník
Barel

Před časem jsem tady analyzoval způsoby maximalizace zisků z kovidbyznysu díky roztažení očkování v čase (každoroční opakovaná očkování několikrát za rok), očkování napříč celou populací či tzv. humanitární nákupy vakcín pro třetí země (princip je, že my si na nákup půjčíme a pak vakcíny darujeme třetím zemím, které si je nemohou dovolit).

No, dneska vidím, že jsem ještě amatér s nedostatkem představivosti. Šílenci ze Smejkalova MeSESu dovádějí tenhle farmabyznys k dokonalosti. V rámci podzimního očkování totiž navrhují očkování hned dvě – jedna dávka proti pandemii kovidu, která už tu dávno není, a současně hned druhá dávka proti epidemii chřipky, která tu ještě není a kde se v loňské sezóně nevyskytnul snad ani jeden případ.

A to se vyplatí.

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/treti-davka-ockovani-covid-19-chripka-petr-smejkal-meses.A210830_123610_domaci_lisv

Lightsaber
Návštěvník
Lightsaber

Smejkal se nestiti ničeho

Lidi s mentálním postižením jsou ohroženi těžkým průběhem a pravděpodobnost infekce je u nich zvýšena omezenou schopností systematicky dodržovat hygienická pravidla, která riziko nákazy snižují.

Mentálně postižený je i fyzicky? Co takhle mu dát na vírozu léčbu lege artis?

S hygienou snad pomáhají pečovatele?

Smejkal prostě předpokládá že jsou všichni úplně dementní.

Arthur Frein ZARDOZ
Návštěvník
Arthur Frein ZARDOZ

Ono to vypadá, jako by ti Covidzmrdi v jednotlivých zemích soutěžili mezi sebou, komu se podaří zavraždit víc spoluobčanů.

Bezejmenný
Návštěvník
Bezejmenný

Nemysli si ,že tomu tak mnohdy není .
Potkaj se dva potkani u konťasu ,,tak co už seš vočkovanej? ,,zbláznil ses? vždyť to teprv zkoušej na lidech a nevidíš že se jich sem plouží čím dál míň,,?
Důchodová reforma po fašounsku,, humálním,, způsobem, to by Mengele čuměl jaký má zdatný následovníky.

Jarmila (původní)
Návštěvník
Jarmila (původní)

Pardon, byla to Anita Petek a zde je ta její legendární přednáška:
https://www.youtube.com/watch?v=ycpTHgQSjsk

Jarmila (původní)
Návštěvník
Jarmila (původní)

Všímejte si dobře všech lidí, kteří příliš máchají rukama a dělají s nimi všelijaké symboly. Například pravoúhlé palce nahoru, nebo pyramidy, nebo ty dvě ruce co spolu vytvářejí dámské přirození jako to dělá Makrela.
Takže ten mladý zločinec Adam není pouze jen v asspenu, ale je to taky zednář.
Takže je třeba si uvědomit, že ti co se upsali asspenu nebo zednářům, tak ty nadřazené šéfy musejí až do konce svého života poslouchat je na slovo, jinak budou zabiti. A to oni moc dobře vědí, že se kvůli kariéře upsali ďáblu.
Jinak Peková u mě skončila. Já jsem jí nikdy až tak moc nedůvěřovala, bylo to v jejím případě tak půl na půl. Teď když se chce dostat do vrcholné politiky, tak je jasná. Totiž autentičtí poctiví lidé bývají hned zkraje zavražděni. Kdo si dnes vzpomene na hrdinku Anetu Petekovou, která úplně jako první v Evropě ve své přednášce odhalila podvod zvaný očkování? Měla autonehodu a ve svých 53 letech zemřela.
A vzpomínáte si na biomasu Jackues, nebo jak se jmenovala, nyní je to madam Bursíková, která se do vysoké politiky dostala tak, že se zviditelnila tím, že ji chudáka demonstrantku údajně zmlátil policajt? Takhle oni pracují. Nejprve se zadarmo zviditelní a pak jdou do politiky, kde škodí jako všichni ostatní.